Luận văn về công tác CĐRĐ

72 45 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 00:25

1 Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước có diện tích nơng lâm nghiệp, bình qn đầu người thấp (đất nông nghiệp 1224 m 2/người, đất lâm nghiệp 1520 m2/người, đất trồng lúa nước 553 m2/người), [31] Hiện có xấp xỉ 80% dân số sống chủ yếu dựa vào sản xuất nơng nghiệp với mức thu nhập thấp, [26] Chính vậy, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ 20012010 nước ta đẩy nhanh CNH- HĐH nơng nghiệp, nơng thơn theo hướng hình thành nơng nghiệp hàng hố phù hợp với nhu cầu thị trường điều kiện sinh thái vùng, [1] Điều có nghĩa phải đưa nơng nghiệp tiến lên trình độ việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu đơn vị diện tích; quan hệ sử dụng đất hợp lý; giải tốt vấn đề tiêu thụ nông sản hàng hố; phát triển kết cấu hạ tầng, cơng nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cấu lao động, tạo nhiều việc làm mới, cải thiện đời sống nhân dân dân cư nơng thơn Nghị 10 Bộ trị (1988) Luật đất đai (1993) thực hiện, hầu hết diện tích đất nơng nghiệp, giao cho hộ nông dân sử dụng ổn định, lâu dài cấp GCNQSDĐ Điều có tác động tích cực việc nâng cao suất lao động xã hội Tuy nhiên, trình thực giao quyền sử dụng đất lâu dài cho hộ nông dân địa phương bộc lộ số tồn tại, cần phải tiếp tục giải như: Ruộng đất manh mún phân tán phí sản xuất cao, hiệu kinh tế thấp, đồng thời, đẩy mạnh việc giới hố, cơng nghiệp hố vào sản xuất nơng nghiệp Trước yêu cầu sản xuất, số địa phương nông dân tự phát chuyển đổi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau, không làm thủ tục qua quyền, gây khó khăn cho cơng tác quản lý địa phương Để bước giải mặt tồn tại, đáp ứng đòi hỏi nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế hộ chế kinh tế nhiều thành phần việc CĐRĐ từ ô nhỏ thành ô lớn việc làm cần thiết Phong trào "chuyển đổi ruộng đất" khởi sắc từ tỉnh Hà Tây, sau nhanh chóng phát triển tỉnh đồng Sông Hồng như: Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, AA, Hưng n, Phú Thọ, Thanh Hoá số địa phương khác AA tỉnh nằm trung tâm đồng Bắc Bộ, thuộc địa bàn trọng điểm kinh tế tỉnh phía Bắc Những năm qua, đạo Tỉnh uỷ UBND tỉnh AA, phong trào CĐRĐ triển khai từ sớm Đến nay, hầu hết huyện, thành phố hoàn thành công tác CĐRĐ từ ô nhỏ thành ô lớn Thực đạo Tỉnh uỷ UBND tỉnh AA năm 2001, huyện A làm thí điểm CĐRĐ cho xã Từ kết làm điểm năm 2002, huyện uỷ A đạo UBND huyện tiếp tục lãnh đạo công tác CĐRĐ tất xã lại Kết thực đến có 100% số xã, thị trấn 98% số thơn, đội sản xuất hồn thành việc CĐRĐ Diện tích chuyển đổi đạt 92,73% tổng diện tích phải chuyển Việc CĐRĐ tác động mạnh mẽ đến tư tưởng hộ nông dân ảnh hưởng không nhỏ đến qúa trình phát triển nơng nghiệp, nơng thơn địa phương huyện Để góp phần làm rõ sở khoa học ý nghĩa thực tiễn công tác CĐRĐ từ ô nhỏ thành ô lớn Và xem xét khả ảnh hưởng tới hiệu sử dụng đất phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH- HĐH tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá hiệu công tác chuyển đổi ruộng đất phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện A, tỉnh AA" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá thực trạng công tác CĐRĐ hiệu sử dụng đất nông hộ trước sau thực CĐRĐ từ ô nhỏ thành lớn - Góp phần làm rõ sở khoa học ý nghĩa thực tiễn việc CĐRĐ Thực cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp , nông thôn địa bàn huyện 1.3 Cơ sở khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Cơ sở khoa học - Góp phần bổ sung lý luận khoa học cho công tác đánh giá hiệu sử dụng đất vùng đồng Sông Hồng - Vận dụng quan điểm hình thức sở hữu sử dụng đất, sâu phân tích yếu tố tác động đến phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, góp phần vào định hướng nghiên cứu sử dụng đất bền vững cho sản xuất nông nghiệp ý nghĩa thực tiễn - Kết phân tích, đánh giá qui mơ sử dụng ruộng đất đề xuất sở giúp địa phương khác làm thực tiễn, để tiến hành cơng tác CĐRĐ có hiệu quả, thiết thực việc giúp hộ nông dân phát triển sản xuất - CĐRĐ từ ô nhỏ, phân tán, manh mún thành lớn góp phần làm tốt công tác qui hoạch, cải tạo quản lý sử dụng đất đai bền vững, bảo vệ môi trường độ phì đất, sử dụng đất đai ngày có hiệu -Từ thực tiễn nghiên cứu, đề xuất giải pháp giúp người lao động đầu tư thâm canh, chuyển dịch cấu trồng, đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến kỹ thuật Thực giới hố nơng nghiệp để giải phóng sức lao động, điều chỉnh lao động nông nghiệp sang làm thủ cơng nghiệp dịch vụ khác Từng bước hồn chỉnh hình thành trang trại nơng nghiệp sở tích tụ ruộng đất Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 hiệu sử dụng đất 2.1.1 Những vấn đề chung hiệu Khi nghiên cứu hiệu có nhiều quan điểm khác (do cách nhìn nhận khác hiệu quả) Có thể tóm tắt thành quan điểm sau đây, [3]: Quan điểm 1: Trước người ta coi hiệu kết đạt hoạt động kinh tế Ngày nay, quan điểm khơng phù hợp, lẽ kết sản xuất mức chi phí khác theo quan điểm chúng có hiệu Điều không Quan điểm 2: Hiệu xác định nhịp độ tăng tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân Hiệu cao nhịp độ tăng tiêu cao, chi phí nguồn lực sử dụng tăng nhanh Hơn điều kiện sản xuất năm khác nhau, quan điểm chưa thoả đáng Quan điểm 3: Coi hiệu mức độ thoả mãn yêu cầu qui luật kinh tế chủ nghĩa xã hội Quan điểm cho rằng: Mức tiêu dùng với tính cách đại diện cho mức sống nhân dân, tiêu phản ánh hiệu sản xuất xã hội Quan điểm 4: Hiệu kinh tế tiêu so sánh mức độ tiết kiệm chi phí đơn vị mức tăng khối lượng kết hữu ích hoạt động sản xuất vật chất thời kỳ, góp phần làm tăng thêm lợi ích kinh tế quốc dân Ưu điểm quan điểm gắn liền chi phí với kết Coi hiệu phản ánh trình độ sử dụng chi phí Nói cách chung nhất, hiệu kết yêu cầu việc làm mang lại, [23] Như vậy, thực tế có nhiều quan điểm khác hiệu Tuy nhiên, việc xác định chất khái niệm hiệu cần phải xuất phát từ luận điểm triết học Mác luận điểm lý thuyết hệ thống sau đây, [4]: Thứ nhất, hiệu tiết kiệm thời gian; thứ hai, đáp ứng nhu cầu xã hội người; thứ ba, lợi ích vật chất thu đầu vào đầu Sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu cao thơng qua việc bố trí cấu trồng, vật nuôi vấn đề xúc hầu giới, [28] Vấn đề hiệu không thu hút quan tâm nhà khoa học, nhà hoạch định sách, nhà kinh doanh nơng nghiệp mà mong muốn nơng dân, người trực tiếp tham gia vào trình sản xuất nông nghiệp Ngày nay, nhiều nhà khoa học cho rằng: Xác định khái niệm, chất hiệu sử dụng đất phải xuất phát từ luận điểm triết học Mác nhận thức lý luận lý thuyết hệ thống, [22] Qúa trình sản xuất liên hệ mật thiết yếu tố đầu vào (input) đầu (output), biểu kết mối quan hệ thể tính hiệu sản xuất Như vậy, chất hiệu xem là: - Việc đáp ứng nhu cầu người đời sống xã hội - Việc bảo tồn tài nguyên, nguồn lực để phát triển lâu bền Từ quan điểm hiệu trên, thấy rằng: - Hiệu phạm trù trọng tâm khoa học kinh tế quản lý - Việc xác định hiệu việc khó khăn phức tạp mà nhiều vấn đề lý luận thực tiễn chưa giải đáp hết - Bản chất hiệu xuất phát từ mục đích sản xuất phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu ngày cao đời sống vật chất tinh thần thành viên xã hội Muốn vậy, sản xuất phải không ngừng phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Việc nâng cao hiệu không nhiệm vụ doanh nghiệp, người sản xuất mà ngành, vùng Đây vấn đề mang tính tồn cầu Vì xu hướng chung giới ngày phát triển kinh tế theo chiều sâu, tương ứng với nguồn lực hạn chế mà sản xuất lượng sản phẩm hàng hố có giá trị sử dụng cao với chi phí Khi nghiên cứu hiệu sử dụng đất sản xuất xã hội, người ta thường quan tâm đến mặt vấn đề: Hiệu kinh tế, hiệu xã hội hiệu môi trường (1) Hiệu kinh tế Theo Các Mác, quy luật kinh tế sở sản xuất tổng thể qui luật tiết kiệm thời gian phân phối cách có kế hoạch thời gian lao động theo ngành sản xuất khác Theo nhà khoa học kinh tế Samuei-Norhuas "Hiệu có nghĩa khơng lãng phí", [5] Nghiên cứu hiệu sản xuất phải xét đến chi phí hội "Hiệu sản xuất diễn xã hội tăng số lượng loại hàng hố mà khơng cắt giảm số lượng hàng hố khác" Theo nhà khoa học Đức (Stenien, Hanau, Rusteruyer, Simmerman), hiệu kinh tế tiêu so sánh mức độ tiết kiệm chi phí đơn vị hữu ích mức tăng kết hữu ích hoạt động sản xuất vật chất thời kỳ, góp phần làm tăng thêm lợi ích xã hội, [18] Hiệu kinh tế phạm trù chung nhất, liên quan trực tiếp đến sản xuất hàng hoá với tất phạm trù qui luật kinh tế khác Vì thế, hiệu kinh tế phải đáp ứng vấn đề: Một là, hoạt động người tuân theo qui luật "tiết kiệm thời gian" Hai là, hiệu kinh tế phải xem xét quan điểm lý thuyết hệ thống Ba là, hiệu kinh tế phạm trù phản ánh mặt chất lượng hoạt động kinh tế trình tăng cường nguồn lực sẵn có phục vụ cho lợi ích người Hiệu kinh tế phạm trù kinh tế mà sản xuất đạt hiệu kinh tế hiệu phân bổ Điều có nghĩa là: hai yếu tố vật giá trị tính đến xem xét việc sử dụng nguồn lực nông nghiệp Nếu đạt yếu tố hiệu kỹ thuật hiệu phân bổ mới, điều kiện cần chưa phải điều kiện đủ cho đạt hiệu kinh tế Chỉ việc sử dụng nguồn lực đạt tiêu hiệu kỹ thuật phân bổ sản xuất đạt hiệu kinh tế Hiệu qủa kinh tế khâu trung gian tất loại hiệu Nó có vai trò định loại hiệu khác Hiệu kinh tế loại hiệu có khả lượng hố, tính tốn tương đối xác biểu hệ thống tiêu, [2] Từ vấn đề kết luận rằng: Bản chất hiệu kinh tế sử dụng đất là: Với diện tích đất đai định sản xuất khối lượng cải vật chất nhiều với lượng đầu tư chi phí vật chất lao động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng vật chất xã hội, [11] Tất tiêu bắt nguồn từ mối quan hệ đầu đầu vào trình sản xuất Vì vậy, cơng thức tổng qt hiệu kinh tế là: Kết thu Q Hiệu = , H= Chi phí bỏ K Chỉ tiêu tổng quát hiệu thể sở định lượng sau: Q H = > Max K Trong đó: H hiệu quả; Q lượng kết quả; K lượng chi phí Từ dạng tổng qt xem xét nhiều khía cạnh khác hiệu như: Hiệu số Q-K > Max trị số tuyệt đối hiệu Tỷ số (Q-K)/K -> Max trị số tương đối hiệu Tỷ số K/Q -> Min biểu thị tỷ trọng chi phí cần thiết để có đơn vị kết (hay gọi xuất tiêu hao, xuất chi phí) (2) Hiệu xã hội - Hiệu xã hội mối tương quan so sánh kết xét mặt xã hội tổng chi phí bỏ ra, [22], [28] Hiệu kinh tế hiệu xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau, chúng tiền đề phạm trù thống - Hiệu xã hội sử dụng đáp ứng yêu cầu lương thực, thực phẩm, khả tạo việc làm đơn vị diện tích đất nông nghiệp, [19] - Tăng cường khả tham gia người nông dân, nông dân tự định việc sử dụng đất hưởng lợi qúa trình khai thác sử dụng đất đai, [3] (3) Hiệu môi trường Hiệu môi trường môi trường sản sinh tác động hoá học, sinh học, vật lý, chịu ảnh hưởng tổng hợp yếu tố môi trường loại vật chất môi trường Hiệu mơi trường gồm: hiệu hố học môi trường, hiệu vật lý môi trường hiệu sinh vật môi trường Hiệu sinh vật môi trường hiệu khác hệ thống sinh thái phát sinh biến hoá loại yếu tố mơi trường mang đến Hiệu hố học môi trường hiệu môi trường phản ứng hoá học vật chất chịu ảnh hưởng điều kiện môi trường dẫn đến Hiệu vật lý môi trường hiệu môi trường tác động vật lý dẫn đến, [23] Quá trình nghiên cứu, phân tích tác động hệ thống trồng đến mơi trường đầu tư chi phí phân bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, suất trồng, mối quan hệ sản xuất nông nghiệp với môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội, từ đưa giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mơi trường q trình sản xuất 2.1.2 Đặc điểm phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.2.1 Nguyên tắc quan điểm sử dụng đất nông nghiệp Đất đai nguồn tài nguyên có hạn Do đó, sử dụng đất nông nghiệp phải dựa sở mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tận dụng tối đa lợi so sánh điều kiện sinh thái không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường Sử dụng đất phải nguyên tắc đầy đủ hợp lý; mặt khác, phải có quan điểm đắn phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể, sở phát huy tốt hiệu kinh tế xã hội - Trên quan điểm phát triển hệ thống, thực sử dụng đất nông nghiệp theo hướng tập trung chun mơn hố, sản xuất hàng hố theo ngành hàng, nhóm sản phẩm, thực thâm canh tồn diện liên tục, [27] - Nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sở thực "đa dạng hố" hình thức sở hữu, tổ chức sử dụng đất nơng nghiệp, đa dạng hố sản phẩm, chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi phù hợp với sinh thái bảo vệ môi trường, [25] - Nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp gắn liền với chuyển dịch cấu sử dụng đất nơng nghiệp q trình tích tụ ruộng đất - Nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa phương phải phù hợp gắn liền với định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng nước 2.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nơng nghiệp (1) Nhóm yếu tố điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí hậu, thời tiết, ) có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, [14], [19], [22], [24] Các yếu tố tự nhiên tài nguyên để sinh vật tạo lên sinh khối Do vậy, cần đánh giá điều kiện tự nhiên để sở xác định trồng vật ni phù hợp định hướng đầu tư thâm canh Theo Mác, điều kiện tự nhiên sở hình thành địa tơ chênh lệch I Theo N.Borlang- người giải Nobel giải lương thực cho nước phát triển cho rằng: Yếu tố quan trọng hạn chế suất trồng tầm cỡ giới nước phát triển, đặc biệt nông dân thiếu vốn độ phì đất, [19] (2) Nhóm yếu tố kinh tế, kỹ thuật Các biện pháp kỹ thuật người tác động vào đất đai, trồng, vật nuôi nhằm tạo yếu tố trình sản xuất Đây tác động có hiểu biết sâu sắc đối tượng sản xuất, thời tiết, điều kiện môi trường thể dự báo thông minh sắc sảo, [8] Frank Ellis Douglass C.North cho rằng: nước phát triển, có tác động tích cực kỹ thuật, giống mới, thuỷ lợi, phân bón tới hiệu đặt yêu cầu tổ chức sử dụng đất, [46] Đến kỷ 21, nông nghiệp nước ta ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất góp phần tăng cao đến 30% suất kinh tế Như vậy, nhóm biện pháp kỹ thuật đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trình khai thác đất theo chiều sâu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp (3) Nhóm yếu tố kinh tế tổ chức Nhóm bao gồm: *Cơng tác qui hoạch bố trí sản xuất Thực công tác qui hoạch phân vùng sinh thái nông nghiệp dựa vào điều kiện tự nhiên, dựa sở phân tích, dự báo đánh giá nhu cầu thị trường, gắn với qui hoạch phát triển khu công nghiệp chế biến, kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực thể chế luật pháp bảo vệ tài ngun, mơi trường, [27] Đó sở để phát triển hệ thống trồng vật nuôi khai thác đất cách đầy đủ, hợp lý Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư thâm canh tiến hành tập trung hố, chun mơn hoá, đại hoá nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp phát triển sản xuất hàng hố * Hình thức tổ chức sản xuất Các hình thức tổ chức sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức khai thác nâng cao hiệu sử dụng đất nơng nghiệp, [15] Vì thế, phát huy mạnh loại hình tổ chức sử dụng đất sở sản xuất cần thiết Muốn vậy, cần phải đa dạng hố hình thức hợp tác nơng nghiệp, xác lập hệ thống tổ chức sản xuất phù hợp giải tốt mối quan hệ hình thức Nơng nghiệp nước ta thời kỳ 1958- 1980 thời kỳ xây dựng HTX nông nghiệp phát triển với nhiều hình thức khác nhau, từ thấp đến cao, từ quy mô nhỏ đến vừa lớn trải qua nhiều vận động, củng cố mở rộng quy mô ô tương đối lớn tạo điều kiện tốt cho việc giới hoá áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất Tuy nhiên ảnh hưởng chế quan liêu bao cấp nên sức sản xuất nơng thơn bị kìm hãm, suất lao động thấp, công tác quản lý Ban quản lý HTX cồng kềnh Đời sống nông dân xã viên HTX thấp, làm không đủ ăn, mơ hình HTX kiểu cũ tỏ khơng phù hợp, [1] Thời kỳ từ 1981 đến thời kỳ đổi bước chế quản lý HTX nông nghiệp gắn liền với chế đổi kinh tế nông nghiệp nông thôn Thời kỳ mở đầu Chỉ thị 100 CT/TW Ban bí thư TW Đảng ngày 13/1/1981 Sau đó, thực Nghị 10, theo tinh thần đổi giải phóng sức sản xuất, suất lao động cao Tính chủ động, sáng tạo, quyền tự chủ vai trò hộ nơng dân khẳng định thành phần kinh tế tự chủ nông nghiệp, nơng thơn Tuy nhiên, sau thực khốn hộ ruộng đất bị chia nhỏ, manh mún gây cản trở đến q trình đại hố nơng nghiệp Vì vậy, tương lai cần tạo dựng sở tảng bước phát triển nông nghiệp, nơng thơn, hình thành nên quy mơ sản xuất lớn việc tích tụ ruộng đất dồn ô đổi thửa, với việc xác lập hệ thống tổ chức sản xuất HTX kiểu hình thành trang trại tập trung để phát triển sản xuất, [16] (4) Nhóm yếu tố xã hội Nhóm gồm: - Hệ thống thị trường hình thành thị trường đất nơng nghiệp, thị trường nơng sản phẩm Có yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp là: Năng suất trồng, hệ số quay vòng đất thị trường cung cấp đầu vào tiêu thụ sản phẩm đầu ra, [19] - Hệ thống sách (chính sách đất đai, giao quyền sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài, sách điều chỉnh cấu đầu tư, sách hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp, ) - Sự ổn định trị - xã hội sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp Nhà nước - Những kinh nghiệm, tập qn sản xuất nơng nghiệp, trình độ lực chủ thể kinh doanh, trình độ đầu tư 2.1.2.3 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp (1) Cơ sở để lựa chọn hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - Mục tiêu phạm vi nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - Nhu cầu địa phương phát triển thay đổi loại hình sử dụng đất nông nghiệp - Các khả điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội tiến khoa học kỹ thuật đề xuất cho thay đổi sử dụng đất (2) Nguyên tắc lựa chọn tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - Hệ thống tiêu phải có tính thống nhất, tính tồn diện tính hệ thống Các tiêu có mối quan hệ hữu với nhau, phải đảm bảo tính so sánh có thang bậc, [14], [19], [22], [23] - Để đánh giá xác, tồn diện cần phải xác định tiêu chính, tiêu bản, biểu mặt cốt yếu hiệu theo quan điểm tiêu chuẩn chọn, tiêu bổ sung để hiệu chỉnh tiêu chính, làm cho nội dung kinh tế biểu đầy đủ hơn, cụ thể hơn, [11], [13], [25] - Hệ thống tiêu biểu hiệu cách khách quan, trung thực đắn theo tiêu chuẩn quan điểm vạch để soi sáng lựa chọn giải pháp tối ưu phải gắn với chế quản lý kinh tế, phù hợp với đặc điểm trình độ đại kinh tế, [25] - Các tiêu phải phù hợp với trình độ phát triển nơng nghiệp nước ta, đồng thời có khả so sánh quốc tế quan hệ đối ngoại (nhất sản phẩm có khả hướng xuất khẩu) - Hệ thống tiêu phải đảm bảo tính thực tiễn tính khoa học, [22] phải có tác dụng kích thích sản xuất phát triển (3) Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp * Hiệu kinh tế, [4]: - Hiệu tính đất nông nghiệp + Giá trị sản xuất (GTSX): Là toàn giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ tạo thời kỳ định (thường năm) + Giá trị gia tăng (GTGT): Là hiệu số GTSX chi phí trung gian (CPTG), giá trị sản phẩm xã hội tạo thêm thời kỳ sản xuất GTGT= GTSX- CPTG + Chi phí trung gian (CPTG): Là tồn khoản chi phí vật chất 10 thường xuyên tiền mà chủ thể bỏ để thuê mua yếu tố đầu vào dịch vụ sử dụng trình sản xuất - Hiệu kinh tế tính đồng CPTG, bao gồm: GTSX/CPTG GTGT/CPTG Đây tiêu tương đối hiệu Nó hiệu sử dụng chi phí biến đổi thu dịch vụ - Hiệu kinh tế ngày công lao động (LĐ) quy đổi, bao gồm: GTSX/LĐ GTGT/LĐ Thực chất đánh giá kết đầu tư lao động sống cho kiểu sử dụng đất trồng, làm sở để so sánh với chi phí hội người lao động Các tiêu phân tích đánh giá định lượng (Giá trị tuyệt đối) tiền theo thời giá hành định tính (giá tương đối), tính mức độ cao, thấp Các tiêu đạt mức cao hiệu kinh tế lớn, [32] * Các tiêu đánh giá hiệu xã hội - Trình độ dân trí, trình độ hiểu biết xã hội, [9], [22], [28] Theo hội khoa học đất Việt Nam, [32], hiệu xã hội phân tích tiêu: - Đảm bảo an tồn lương thực, gia tăng lợi ích người nông dân - Đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế vùng - Thu hút nhiều lao động, giải công ăn việc làm cho người nơng dân - Góp phần định canh, định cư, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, - Tăng cường sản phẩm hàng hoá, đặc biệt hàng xuất * Các tiêu hiệu môi trường: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử đất đai bền vững vùng nông nghiệp tưới là, [13]: - Đánh giá nguồn tài nguyên nước bền vững - Đánh giá quản lý đất đai bền vững - Đánh giá hệ thống quản lý trồng - Đáng giá tính bền vững với việc trì, bảo vệ độ phì đất bảo vệ trồng - Sự thích hợp với mơi trường đất thay đổi kiểu sử dụng đất Việc xác định hiệu mặt môi trường trình sử dụng đất phức tạp, khó định lượng, đòi hỏi phải nghiên cứu, phân tích thời gian để kiểm chứng đánh giá, dựa sở điều tra đánh vấn trực tiếp hộ nông dân 10 58 Gia đình có trí với phương án CĐRĐ địa phương - Số hộ trả lời: trí - Số hộ trả lời: khơng trí - Số hộ trả lời: khơng có ý kiến Việc CĐRĐ có làm cho thu nhập gia đình tăng lên không? - Số hộ trả lời: tăng > 30% - Số hộ trả lời: tăng < 30% - Số hộ trả lời: khơng tăng Việc CĐRĐ có làm cho LĐ gia đình nặng nhọc hơn? lý do? - Có nặng nhọc - Bớt nặng nhọc - Không thay đổi 10 Sau CĐRĐ gia đình tự làm ruộng hay phải thuê thêm LĐ? - Số hộ trả lời: tự làm - Số hộ trả lời: thuê thêm LĐ 259 90,9 83 78 98 2,9 - 18 6,3 10 225 78,9 75 67 83 45 15,8 17 13 15 15 5,3 10 73 25,6 25 24 24 197 69,1 65 62 70 15 5,3 262 91,9 88 85 92 13 8,1 (Tổng hợp từ kết vấn nông hộ) Kết vấn 285 hộ nông dân thuộc xã nghiên cứu cho thấy: - Đã có 230 ý kiến 80,7% trả lời việc chuyển đổi ruộng đất phù hợp với xu hướng phát triển sản xuất nay, 43 ý kiến 15,1% số hộ khơng có ý kiến; 4,2% số hộ cho khơng phù hợp - Sau CĐRĐ có 89,5% số hộ chuyển đổi cấu trồng; 10,5% số hộ chưa chuyển đổi chưa có điều kiện hạn chế đầu tư - Về mức độ thuận lợi sản xuất: 91,2% số hộ trả lời sau CĐRĐ, tình hình sản xuất thuân lợi hơn, lại giao thông dễ dàng hơn, tưới, tiêu nước chủ động; 8,8% số hộ cho khơng thay đổi (những hộ chủ yếu rơi vào hộ trước nhận ruộng thuận lợi sản xuất, gần đường giao thông) - Về chi phí trực tiếp cho q trình sản xuất: Có 74,7% số hộ cho chi phí sản xuất giảm đi, giảm thời gian lại chăm sóc, làm đất, phun 58 59 thuốc trừ sâu, phân bón , tiết kiệm nhiều khoản chi phí khơng cần thiết - Đối với chủ trương CĐRĐ: 92,9% số hộ hưởng ứng nhiệt tình, 7,1% số hộ khơng đồng ý khơng có ý kiến, chủ yếu rơi vào hộ có quy mơ diện tích tương đối lớn, thuận tiện sản xuất, hộ thuộc diện gia đình sách trước nhận khu ruộng gần tốt - Đối với địa phương việc xây dựng phương án CĐRĐ thực cách dân chủ Vì vậy, có 90,9% số hộ đồng tình với phương án định mức chuyển đổi theo mức độ gần độ gần, xa, tốt, xấu; có 9,1% số hộ khơng có ý kiến - Đa số hộ cho việc CĐRĐ làm cho thu nhập gia đình tăng lên họ có điều kiện để thâm canh phát triển trồng hàng hoá - Về điều kiện lao động: có 25,6% số hộ cho sau CĐRĐ họ khơng bớt nặng nhọc hơn, hộ khơng có điều kiện thuê máy móc, lao động khâu làm đất sử dụng sức kéo trâu bò; 69,1% số hộ cho bớt nặng nhọc, sau CĐRĐ có điều kiện thực giới hố cao - Về hợp tác lao động sau CĐRĐ: đa số hộ có nhu cầu đổi cơng cho (chiếm 91,9%), số hộ phải thuê thêm lao động chuyển đổi cấu sử dụng đất từ trồng lúa sang trồng ăn kết hợp với nuôi cá, thời gian xây dựng phải thuê thêm lao động Tóm lại, qua điều tra thăm dò, tìm hiểu tư tưởng hộ nơng dân công tác CĐRĐ cho thấy: Đại phận hộ nông dân địa phương huyện nhận biết lợi ích việc CĐRĐ Họ cho rằng, chủ trương đắn, hợp lòng dân mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, đồng thời mở hướng phát triển cho kinh tế nơng thơn chuyển sang mơ hình hợp tác xã kiểu 4.5 Đánh giá tác động việc cđrđ đến trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện A 4.5.1 ảnh hưởng CĐRĐ đến đại hố nơng nghiệp 4.5.1.1 Những ảnh hưởng tích cực Hiện tượng manh mún sử dụng ruộng đất yếu tố cản trở lớn tới phát triển nông nghiệp Một kinh tế vững mạnh phải dựa sở vật chất kỹ thuật đại, sản xuất máy móc giới hố, đại hố với suất lao động cao Hiện đại hố nơng nghiệp trình tiếp thu ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, [20] Dựa vào kết điều tra, đánh giá công tác CĐRĐ từ ô nhỏ thành ô lớn địa bàn huyện A ảnh hưởng đến đại hố nông nghiệp, nông thôn cho thấy: - CĐRĐ làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, tập quán sản xuất nhỏ trước ô nhỏ ngại đầu tư, mang nặng tính sản xuất tiểu nơng Khi có 59 60 ruộng lớn hơn, nếp nghĩ người nông dân thay đổi theo hướng sản xuất hàng hố, đáp ứng u cầu CNH- HĐH nơng nghiệp, nông thôn - Việc ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tăng cường Nông dân trọng thâm canh giống lúa như: lúa Lai dòng, C70, C71, X21, Xi 22.v.v., lựa chọn cấu giống, cấu trồng phù hợp với loại đất Kết suất, sản lượng nông nghiệp tăng rõ rệt cụ thể: Bình quân suất lúa trước chưa CĐRĐ năm 2001 đạt 61,9 tạ/ha vụ xuân; vụ mùa đạt 51,8 tạ/ha Sau CĐRĐ năm 2003 bình quân suất toàn huyện vụ xuân đạt 64,6 tạ/ha (tăng 2,7 tạ/ha); vụ mùa đạt bình quân 53,4 tạ/ha (tăng thêm 1,6 tạ/ha) Diện tích, suất sản lượng loại rau màu tăng lên hàng hoá như: ớt, dưa chuột, ngơ, diện tích trồng khoai lang giảm đem lại hiệu kinh tế thấp Nhờ sản xuất màu hàng hoá huyện xuất nhiều cánh đồng đạt giá trị 50- 70 triệu đồng/ha, với hệ thống công thức luân canh LX+LM+ớt; LX+LM+ dưa chuột.v.v., xã Vĩnh Hoà, Hồng Thái, Hoàng Hanh, Hồng Đức, Hồng Phúc, Đồng Tâm, - Cơ giới hoá khâu làm đất tư liệu phục vụ sản xuất: Đã tăng từ 40% trước chưa CĐRĐ lên 83 % sau CĐRĐ; máy suốt lúa năm 1995: 0,04 máy/hộ, đến năm 2003: 0,34 máy/hộ; Bình bơm thuốc trừ sâu từ 0,4 cái/hộ lên bình quân 0,9 cái/hộ; Diện tích bơm tát chủ động từ 50%, lên 95%; hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu quan tâm đầu tư nâng cấp Diện tích số tuyến kênh mương kiên cố hố từ 0,2-0,5% - Diện tích đất thấp, trũng: Những diện tích trước sản xuất đến vụ lúa, vấn đề thuỷ lợi gặp nhiều khó khăn, sau CĐRĐ tập trung thành khu khoảnh, chuyển đổi thành trang trại chăn nuôi gia súc với qui mơ ni trung bình từ 30-50 lợn, có hộ ni tới qui mơ gần 250 Chăn nuôi gia cầm gà, ngan, vịt phát triển với qui mô lớn tập trung, nhiều hộ nuôi từ 1500- 2000 con/lứa, năm ni từ 3-4 lứa, góp phần giải lao động chỗ, nâng cao thu nhập Như mơ hình xã ứng H, Nghĩa An, Tân Hương, Vĩnh Hoà, Hồng Đức, Vạn Phúc, Đồng Tâm, - Sau CĐRĐ, hệ thống sở hạ tầng đường giao thơng, điện, cơng trình thuỷ lợi, tưới, tiêu.v.v., bước nâng cấp ngày đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất 100% đường liên thôn, liên xã rải nhựa rải đá cấp phối, hệ thống giao thơng thơn xóm làm bê tông Đường giao thông nội đồng mở rộng tạo điều kiện lại thuận tiện vận chuyển sản phẩm nông nghiệp, số khâu sản xuất trước phải làm thủ công bước thay thế, sức lao động giải phóng có điều kiện chuyển sang làm nghề khác Trong trình CĐRĐ xuất trang trại điển hình như: ơng Nguyễn Văn Sơn xã ứng H, chuyển đổi ruộng trũng sang mơ hình trồng ăn quả, nuôi cá, chăn nuôi 200 lợn nái ngoại, nuôi lợn nạc, gà công 60 61 nghiệp, năm trừ chi phí thu lãi khoảng 200,0 triệu đồng Hộ ông Nguyễn Văn Thuấn xã Tân Hương chuyển đổi ruộng trũng sang trồng ăn kết hợp với chăn nuôi, nuôi cá, năm thu 50,0 triệu đồng trừ chi phí Hộ ông Nguyễn Văn Bão xã Hồng Đức chuyển đổi ha; hộ ơng Vũ Văn Cảnh xã Hồng Hanh chuyển đổi ha; hộ ông Nguyễn Văn Huynh xã Hiệp Lực chuyển đổi ha, ngồi khoảng 50-100 hộ có qui mơ từ 2000 m đến chuyển đổi sang trồng ăn quả, nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cho thu nhập lãi trung bình năm từ 40- 50,0 triệu đồng/ha/năm, giải công ăn việc làm chỗ cho lao động địa phương Sau CĐRĐ, phong trào chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi phát triển mạnh tất xã huyện A 4.5.1.2 Những khó khăn thách thức CĐRĐ, tạo hướng cho nông nghiệp huyện phát triển đường CNH, HĐH mà trước mắt đẩy mạnh q trình giới hố thuỷ lợi hố đồng ruộng, góp phần nâng cao suất đất đai hiệu đầu tư Tuy nhiên, q trình CĐRĐ gây khó khăn thách thức cho cán nhân dân huyện là: - Một số hộ nơng dân chưa nhận thức rõ lợi ích trước mắt lâu dài việc CĐRĐ, tính tốn thiệt, diện tích, lợi ích cá nhân với cộng đồng Nếu tư tưởng chưa thơng khơng CĐRĐ - Về kinh phí: CĐRĐ phải tốn nhiều cơng sức, ngân sách xã hạn hẹp, hộ nơng dân cấp GCNQSDĐ nên sau CĐRĐ phải có GCNQSDĐ hồn thiện hồ sơ địa Vấn đề cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ kịp thời Nhà nước 4.5.2 CĐRĐ thúc đẩy q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hố 4.5.2.1 Những dấu hiệu bước đầu thực CNH nông thôn sau CĐRĐ Sau thực việc CĐRĐ, nhiều địa phương quy hoạch lại đất cơng ích sử dụng có hiệu quả, quy vùng tập trung để phát triển sản xuất loại trồng có giá trị hàng hố cao Song song với việc CĐRĐ, tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phạm vi toàn xã như: Dành quỹ đất thích hợp cho việc quy hoạch khu trung tâm, thị tứ, khu công nghiệp vừa nhỏ, khu làng nghề, tạo điều kiện phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế hướng Trên sở kết CĐRĐ huyện tổ chức triển khai số dự án phát triển kinh tế- xã hội như: *Dự án nuôi trồng thuỷ sản tập trung trồng có giá trị kinh tế cao vùng Bắc Sơng Cửu An: Tổng diện tích thực 124 ha, thuộc địa phận xã (Vạn Phúc 45,23 ha, An Đức 33,77 ha, Hoàng Hanh 45,0 ha) Trong đó, qui hoạch diện tích ao ni trồng thuỷ sản 76,35 (chiếm 61,6% diện tích); diện tích trồng 26,04 (chiếm 21,0% diện tích); diện tích giao thơng, mương bờ vùng 21,07 (17,4% diện tích) Đây mơ hình điểm tỉnh 61 62 để từ rút kinh nghiệm nhân diện rộng tỉnh, dự án thực tiến triển tốt * Dự án quy hoạch khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn A: Tổng diện tích 28,79 ha, thuộc địa phận xã Đồng Tâm 24,09 ha; thị trấn A 4,7 Dự án quy hoạch thành khu trung tâm dịch vụ thương mại tương lai chợ đầu mối trung chuyển hàng hố nơng sản cho xã huyện A, kết hợp mở rộng khu dân cư, khu văn hoá thể thao, *Dự án xây dựng cụm công nghiệp Đồng Tâm- Vĩnh Hoà: Mục tiêu dự án nhằm thu hút nhà đầu tư nước nước để khai thác tài nguyên, nguyên liệu, nhân lực sẵn có địa phương, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn huyện Diện tích quy hoạch 40,82 ha, gồm xã Đồng Tâm 37,22 ha; xã Vĩnh Hồ 3,6 Thơng qua cơng tác CĐRĐ làm cho sản xuất nông nghiệp thực khởi sắc phát triển Từng bước thay đổi tập quán, suy nghĩ người nông dân ruộng đất, việc tích tụ ruộng đất nơng nghiệp Đây sở để hình thành mơ hình kinh tế trang trại Kinh tế nông hộ phát triển theo xu hướng "ai giỏi nghề làm nghề ấy", hộ có điều kiện khả phát triển ngành nghề chuyển nhượng ruộng đất để chuyển sang hoạt động kinh tế phi nông nghiệp, hoạt động lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp Các hộ chủ động phát triển nghề phụ như: Trồng nấm xuất xã Nghĩa An, Hồng Phúc, Tân Hương; làm mây tre đan xuất xã Hồng Đức, Hồng Dụ, Hộ có kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp, có vốn, đất đai, lao động làm kinh tế trang trại, hộ giỏi làm màu trồng xuất Cơ cấu kinh tế huyện bước chuyển dịch theo hướng tích cực, mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 cấu kinh tế huyện: Nông nghiệp 50%- CN& TTCN: 22%- Dịch vụ: 28% Tổng sản phẩm huyện đạt 726 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 4,8 triệu đồng/năm Để đạt mục tiêu trên, sản xuất nông nghiệp phải đạt giá trị 350 tỷ đồng, tăng bình quân 5,6%/năm, giá trị ngành trồng trọt tăng 6,1%, ước đạt 270 tỷ đồng, giá trị công nghiệp, ăn quả, xuất đạt 80 tỷ đồng CĐRĐ gắn liền với chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái xây dựng hệ thống nông nghiệp bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ sản xuất nông nghiệp Đất đai bảo vệ độ phì hữu hiệu cho đất tức làm tăng độ màu mỡ dự trữ lâu dài cho đất Phát triển sản xuất dựa phát triển hài hoà ngành trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp 4.5.2.2 Một số khó khăn trở ngại cần tiếp tục tháo gỡ: - Là huyện nông, điểm xuất phát thấp, nằm xa khu trung tâm phát triển kinh tế tỉnh, giao thơng lại hạn chế, cơng tác quy hoạch phát triển kinh tế chưa đồng bộ, định hướng mang tính chắp vá, tận dụng Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất đời sống xuống cấp, việc quản lý sử dụng đất đai nhiều hạn chế 62 63 - Một số năm trở lại nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, diện tích đất nơng nghiệp bị thu hẹp dần, ruộng đất sau dồn đổi nhìn chung manh mún (bình qn 4-5 thửa/hộ) nên khả ứng dụng giới hố sản xuất hạn chế Vì vậy, lâu dài cần phải xây dựng kế hoạch tiếp tục CĐRĐ vào năm sau để có quy mơ diện tích hợp lý - Đối với diện tích thấp trũng, xa hệ thống kênh tiêu, nước mưa lớn gây ngập úng cục bộ, cần phải có hướng chuyển đổi cấu trồng vật nuôi, gắn với biện pháp quy hoạch thuỷ lợi, giao thông đồng - Một số kiểu sử dụng đất có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tốc độ nhân chậm, mang tính tự phát, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, độ rủi ro cao, sản phẩm dư thừa không tiêu thụ Do vậy, cần có đầu tư, hỗ trợ định hướng sản xuất kịp thời Chính quyền cấp - Qua điều tra cho thấy, mức sống hộ gia đình nông thôn cải thiện, tăng thu nhập từ nông nghiệp làm dịch vụ Tuy nhiên, số hộ có nguồn thu từ trồng trọt chiếm tỷ lệ cao tổng thu nhập hộ (chiếm 65% số hộ), thu nhập bình quân thấp, sản xuất lúa đơn khó khăn vốn, kỹ thuật Đối với hộ này, đòi hỏi phải có quan tâm đầu tư, hỗ trợ Nhà nước hộ nghèo, hộ thuộc diện sách, giúp họ bước xố đói, giảm nghèo vươn lên phát triển kinh tế 4.5.2.3 Một số giải pháp tiếp tục chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn - A huyện nông, điều kiện đất đai, thời tiết thuận lợi, có khả trồng, thâm canh nhiều loại trồng với nhiều kiểu sử dụng đất phong phú, nông dân cần cù sáng tạo Qua nghiên cứu thực tế địa hình đất đai huyện, hình thành vùng sản xuất bản: Trên vùng có địa hình cao, vàn cao hướng phát triển tương lai tập trung vào sản xuất, luân canh nhiều loại trồng lúa, dưa chuột, ớt, cải xanh xuất loại rau màu có giá trị hàng hố cao Đối với vùng có địa hình vàn, vàn thấp, ngồi sản xuất vụ lúa trồng vụ đơng khoai tây, cà chua muộn, bí đao,.v.v., diện tích thấp, trũng chuyển đổi sang đào ao ni trồng thuỷ sản tôm xanh, cá chim trắng, rơ phi đơn tính, kết hợp trồng ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm - Về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý: Huyện A có nhiều lợi nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Hà Nội- Hải Phòng- AA- Quảng Ninh- Thái Bình, thị trường lớn Hướng phát triển tới cần hình thành hợp tác xã tiêu thụ nơng sản cho nơng dân Khuyến khích hộ nông dân làm dịch vụ bao tiêu nông sản hàng hố, hình thành đầu mối tiêu thụ trung tâm xã Tổ chức tốt cơng tác dự tính, dự báo thông tin thị trường thông qua công tác khuyến nông nhằm định hướng cho nông dân 63 64 nên sản xuất gì, số lượng hạn chế thiệt hại dư thừa sản lượng - Trong sản xuất kinh doanh, vấn đề vốn đóng vai trò quan trọng Nơng dân nhìn chung luẩn quẩn vấn đề thiếu vốn đầu tư phát triển sản xuất Mấy năm gần đây, Nhà nước có sách tích cực hỗ trợ nông dân công tác cho vay, nhiên, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất Để giúp nông dân chủ động sản xuất cần phải đa dạng hình thức cho vay, huy động vốn nhàn rỗi dân, ưu tiên đầu tư cho vay vốn lãi suất thấp vùng chuyển đổi cấu trồng tập trung, qui mô lớn Tiếp tục cải tiến thủ tục cho vay, đa dạng hình thức cho vay tiền, vật tư phân bón, giống, - Tiếp tục nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật nông nghiệp kiến thức thị trường cho nông dân thông qua buổi tập huấn, hội thảo, cho nơng dân thăm quan mơ hình sản xuất điển hình Tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn chuyển giao tiến kỹ thuật nông nghiệp, gắn cán khuyến nông với sở tham gia đạo mơ hình - Cần bước hồn thiện sách đất đai, tiếp tục khắc phục tình trạng manh mún, phân tán Trong tương lai gần cần thực tiếp công tác CĐRĐ, để giảm số thửa/hộ tăng quy mô đất Khuyến khích nơng dân tích tụ ruộng đất nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá - Quan tâm đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất, hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng Đẩy mạnh việc kiên cố hố kênh mương tưới, làm tốt cơng tác bơm tiêu úng mùa mưa Xây dựng vùng sản xuất rau an tồn, sản phẩm nơng nghiệp đạt tiêu chuẩn phục vụ cho thị trường nước xuất 4.5.2.4 Tác động trình CĐRĐ đến phát triển kinh tế- xã hội nông thôn - Sau thực đề án CĐRĐ, hầu hết ruộng đất xã huyện A quy hoạch, đảm bảo việc sử dụng ổn định, lâu dài hiệu Đất giao thông, thuỷ lợi, xây dựng, đất vùng chuyển đổi rõ ràng, đất công điền tập trung, tiện cho việc khai thác sử dụng Đặc biệt, sau CĐRĐ người dân phấn khởi, thể việc tích cực đóng góp cơng sức, tiền xây dựng mương máng, đường giao thông nội đồng, chuyển đổi, chuyển dịch cấu trồng vật nuôi - Việc CĐRĐ tác động tích cực tới nhiều mặt trình phát triển kinh tế- xã hội địa phương, dịp để chấn chỉnh sai phạm sử dụng đất đai; củng cố, kiện tồn hệ thống trị sở Đây điều kiện để hợp tác kinh tế nảy nở: Từ mơ hình hợp tác xã dịch vụ nơng nghiệp, tổ hợp tác, hình thành hội thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ cho nông dân, hỗ trợ đầu tư tiêu thụ sản phẩm nơng sản hàng hố tạo tiền đề thực tốt thị 80 64 65 CP phủ mơ hình liên kết nhà - Thực tế cho thấy, sau CĐRĐ vùng chuyên canh lớn hình thành, với tăng cường hợp tác kinh tế vùng huyện, hạn chế tình trạng sở chế biến đời khơng gắn với vùng nguyên liệu ngược lại Diện tích đất cơng điền tập trung vị trí gắn với qui hoạch phát triển công nghiệp, dịch vụ hay cơng trình cơng cộng đòi hỏi phải giải phóng mặt Đi trước bước giảm nhiều phiền phức, tốn phí khơng đáng có - Chuyển đổi đất đai dịp để giải mâu thuẫn phát sinh q trình sử dụng đất nơng thơn Đối với hộ nơng dân hồn cảnh khó khăn, thiếu vốn, trình độ sản xuất yếu tự chuyển nhượng cho hộ khác thuê đất nông nghiệp để chuyển sang làm nghề khác tìm cơng việc thành phố Những hộ có điều kiện, bước tập trung ruộng đất lại thành quy mô ô lớn, sở hình thành vùng sản xuất hàng hố tập trung theo hướng đại hố nơng nghiệp - CĐRĐ thực chất liên quan đến vấn đề tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cấu kinh tế phân công lại lao động, yêu cầu xúc để phát triển kinh tế- xã hội nông nghiệp, nơng thơn Đồng thời tác động tích cực trở lại để phát triển kinh tế hộ Nâng cao hiệu sử dụng đất góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo làm giàu đáng Mặt khác, chuyển đổi sang chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, muốn thực CNHHĐH nơng nghiệp phải đẩy mạnh sản xuất hàng hố sở tích tụ tập trung ruộng đất Tiến hành giao đất ổn định, lâu dài người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất chấp, bảo lãnh, góp vốn liên doanh giá trị quyền sử dụng đất theo luật định 65 66 Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận A huyện đồng có địa hình, đất đai, khí hậu, thời tiết, thuỷ văn thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp Người dân cần cù chịu khó lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cấu trồng vật nuôi Sản xuất nông nghiệp năm qua phát triển toàn diện đạt giá trị 283,0 tỷ đồng, tỷ trọng ngành trồng trọt chiếm 75,1%, sản xuất chăn nuôi chiếm 24,9% Cơ cấu kinh tế huyện chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp dịch vụ (Nông nghiệp 58,7%-CN&TTCN 17,6%- Dịch vụ 23,7%) năm 1995 (79,7%- 11,6%- 8,7%), [45] Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,5 triệu đồng Hệ thống sở hạ tầng quan tâm đầu tư nâng cấp tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp Người dân yên tâm tin tưởng vào lãnh đạo Đảng công đổi đất nước theo kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa Thực Nghị định 64/CP Luật đất đai năm 1993, đất nông nghiệp huyện A giao ổn định lâu dài cấp GCNQSDĐ cho hộ nơng dân đạt tỷ lệ 98% diện tích đất nông nghiệp Tuy nhiên đất đai bị phân tán, manh mún ruộng đất diễn hầu khắp xã huyện, bình qn hộ 9,53 thửa, diện tích bình qn 224,5 m 2, có đạt 20 m làm giảm hiệu sử dụng đất Diện tích đất cơng điền nằm phân tán xứ đồng, cần đến khó cho công tác quản lý quy hoạch sử dụng vào mục đích cơng cộng Cơng tác CĐRĐ từ nhỏ thành ô lớn huyện bắt đầu làm điểm xã từ năm 2001 theo đạo Tỉnh uỷ AA đạo huyện uỷ, UBND huyện A Năm 2002, sở đạo điểm huyện tổ chức triển khai tất xã, thị trấn lại Đến tháng 12 năm 2003, tất xã, thị trấn địa bàn huyện hoàn thành việc CĐRĐ Hộ nông dân vào sản xuất ô Kết công tác CĐRĐ cho thấy tổng số đất địa bàn huyện giảm 60% số so với trước Số đất bình quân/hộ giảm từ 9,53 xuống 4,28 thửa, diện tích bình quân/thửa tăng từ 224,5m2 lên 500,8 m2 Bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hố lớn tập trung, phân vùng sản xuất tạo điều kiện dễ tiêu thụ sản phẩm Đã hình thành trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung vùng chuyển đổi xã Nghĩa An, ứng Hoè, Hồng Phong, Vĩnh Hồ, hộ chăn ni với quy mơ lớn tự liên kết lại với lập tổ chức "Hội chăn nuôi", "Hội nuôi trồng thuỷ sản".v.v Đây sở quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho q trình CNH- HĐH nơng nghiệp, nơng thơn Hiệu sử dụng đất sau CĐRĐ tăng so với trước chưa CĐRĐ, hệ số sử dụng đất tăng lên 2,3 lần Hiệu kinh tế tăng thêm 1530%; tiết kiệm chi phí từ 2,5- 3% sản xuất lúa; từ 7-10% sản 66 67 xuất rau màu Cơ cấu diện tích, suất, sản lượng loại trồng tăng so với trước chưa CĐRĐ Thực tế nghiên cứu công tác CĐRĐ cho thấy chủ trương phù hợp với nguyện vọng nông dân, đa số hộ nơng dân đồng tình hưởng ứng CĐRĐtác động đến phát triển nơng nghiệp nơng thơn, bước đại hố khâu sản xuất Tư liệu sản xuất : Máy làm đất, bình phun thuốc trừ sâu, dụng cụ sản xuất, đầu tư nhiều Các khâu trình sản xuất bước giới hố, thay dần lao động thủ cơng Đặc biệt, thơng qua q trình CĐRĐ, hình thành khu đồng sản xuất tập trung chuyên canh lớn trồng dưa chuột, ớt xuất xã Vĩnh Hoà, Hoàng Hanh, Đồng Tâm, Hồng Phúc, Các khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung xã Vạn Phúc, An Đức, Hoàng Hanh, Hồng Đức, với quy mô từ 2000 m đến ha/hộ Khu công nghiệp Đồng Tâm, thị trấn A; khu thị tứ Tuy Hồ, Ninh Thành, Tóm lại, việc CĐRĐ tạo móng cho bước phát triển nơng nghiệp, nơng thơn tỉnh AA nói chung huyện A nói riêng Từ quy mơ tập trung lại, tạo điều kiện để hợp tác kinh tế nảy nở: Hình thành mơ hình tổ hợp tác, mơ hình doanh nghiệp nơng nghiệp đến hợp tác xã dịch vụ nơng nghiệp, mơ hình liên kết sản xuất vùng huyện Từ thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đầu tư, tiêu thụ nơng sản hàng hố Sau CĐRĐ vùng chuyên canh lớn hình thành Từng bước tạo tiền đề xây dựng nông nghiệp theo hướng CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn theo Nghị Đại hội IX Đảng đề 5.2 Kiến nghị Cần hồn thiện cơng tác quy hoạch sử dụng đất đai, tiếp tục đầu tư thiết kế xây dựng sở hạ tầng đồng nhằm đáp ứng yêu cầu đại hố sản xuất nơng nghiệp Tăng cường công tác khuyến nông, giúp hộ nông dân chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng tiến kỹ thuật phù hợp ô lớn Tiếp tục nghiên cứu để CĐRĐ thêm bước nhằm tăng quy mơ diện tích/thửa giảm số thửa/hộ địa bàn huyện A địa phương khác tỉnh Để tiến hành cơng tác CĐRĐ nhanh, gọn cần có hỗ trợ lớn kinh phí thực hiện, kinh phí đo đạc chỉnh lý thành lập đồ địa cấp đổi GCNQSDĐ sau chuyển đổi Đề nghị cấp quyền địa phương phải quan tâm đầu tư kinh phí kịp thời Làm tốt cơng tác giám sát, kiểm tra trình đo đạc Quản lý sử dụng tốt nguồn tài nguyên đất đai, bước giải kịp thời mâu thuẫn phát sinh trình sử dụng đất nhân dân 67 68 tài liệu tham khảo A Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Khánh Bật (2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề nông dân, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 2.Vũ Thị Bình (1995), "Hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác đất phù sa Sông Hồng huyện Mỹ Văn- Hải Hưng", Tạp chí nơng nghiệp công nghiệp thực phẩm số (10), Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội Vũ Thị Bình (1995), Đánh giá đất đai phục vụ định hướng quy hoạch nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Gia Lâm vùng đồng sông Hồng, Luận án PTS khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Vũ Thị Bình (1999), Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Vũ Thị Bình- Quyền Đình Hà (2003), "Thực trạng công tác chuyển đổi ruộng đất hiệu sử dụng đất nông hộ số địa phương vùng đồng Sơng Hồng", Tạp chí khoa học đất số 18 (trang 84) Vũ Thị Bình (2004), "Tác động việc chuyển đổi ruộng đất tới công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp số địa phương vùng đồng Sông Hồng", Kỷ yếu Hội thảo khoa học & quản lý đất đai thị trường bất động sản, TP.HCM tháng (trang 48-54) Chu Văn Cấp (2001), "Một vài vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn nước ta nay", Tạp chí nơng nghiệp phát triển nông thôn, số Đường Hồng Dật cộng (1994), Lịch sử nông nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Vũ Năng Dũng (1997), Đánh giá hiệu số mơ hình đa dạng hố trồng vùng đồng Sơng Hồng, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà nội 10 Nguyễn Điền (2001), "Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam 10 năm đầu kỷ XXI", Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 275 11 Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung cộng (1997), Kinh tế nông nghiệp, Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 12 Quyền Đình Hà (1993), "Đánh giá kinh tế đất lúa vùng đồng Sông Hồng", Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 13 Đỗ Nguyên Hải (1999), "Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý, sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nơng nghiệp", Tạp chí Khoa học đất, số 11 14 Nguyễn Đình Hợi (1993), Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 68 69 15 Lê Hội (1996), "Một số phương pháp luận việc quản lý sử dụng đất đai", Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 193 16 Nguyễn Văn Khánh (2001), Biến đổi cấu ruộng đất kinh tế nông nghiệp vùng châu thổ Sông Hồng thời kỳ đổi mới, Nhà xuất Chính trị quốc gia 17 Nguyễn Thị Hồng Phấn (2001) "Cơ cấu nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới", Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 272 18 Đỗ Thị Tám (2001), Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng xuất hàng hoá huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, luận văn Thạc sỹ ĐHNNI, Hà Nội 19 Nguyễn Duy Tính (1995), Nghiên cứu hệ thống trồng vùng ĐBSH Bắc Trung Bộ, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 20 Hoàng Xuân Tý (1998), Kiến thức địa đồng bào vùng cao nông nghiệp quản lý tài nguyên thiên nhiên, Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 21 Lê Đình Thắng (1998), Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn- Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 22 Vũ Thị Phương Thuỵ (2000), Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội, Luận án tiến sỹ kinh tế, trường ĐHNN I, Hà Nội 23 Đào Châu Thu (1999), Đánh giá đất, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 24 Vũ Thị Ngọc Trân (1996), Phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hoá vùng ĐBSH, Kết nghiên cứu khoa học thời kỳ 1986- 1996, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 25 Phạm Chí Thành, Đào Châu Thu cộng (1998), Hệ thống nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 26 Cao Liêm, Vũ Thị Bình, Quyền Đình Hà (1992), "Hiệu sử dụng đất số vùng sinh thái nông nghiệp đồng Sông Hồng", Hội thảo phát triển hệ thống canh tác Việt Nam lần thứ Bắc Thái 27 Phan Sỹ Mẫn, Nguyễn Việt Anh (2001), "Những giải pháp cho nơng nghiệp hàng hố", Tạp chí tia sáng, số 28 Nguyễn Thị Vòng cộng (2001), Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, Hà Nội 29 Nguyễn Ngọc Nông cộng sự, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (2004), "Vài nét kết công tác dồn điền đổi số tỉnh miền Bắc- đề xuất bước cần làm dồn điền, đổi cho vùng Trung du Miền núi", Kỷ yếu Hội thảo khoa học & quản lý đất đai thị trường bất động sản, TP.HCM tháng (trang 70-75) 69 70 30 Bộ nông nghiệp phát triển nông thơn (2001), "Một số chủ trương sách nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi phát triển nông thôn, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 31 Hội khoa học kinh tế Việt Nam (1998), Tài liệu tập huấn phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội (tập I & II) 32 Hội khoa học đất (2000), Đất Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 33 Chỉ thị 100- CT/TW ngày 13/1/1981 Ban chấp hành trung ương Đảng "V/v khoán sản phẩm cho nhân dân, cho người lao động", Nhà xuất Chính trị quốc gia 34 Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương khoá IX, Nhà xuất Chính trị quốc gia 35 Nghị 10 NQ/TW ngày 28/3/1998, " Về đổi quản lý kinh tế nơng nghiệp", Nhà xuất Chính trị quốc gia 36 Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 ban hành qui định, "Về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nơng nghiệp", Nhà xuất Chính trị quốc gia năm 1993 37 Luật đất đai năm 2003, Nhà xuất Chính trị quốc gia 38.Tổng cục Địa (1998), trưởng nhóm/chun gia LIS Cục quản lý đất đai phủ Tây Uc "DOLA" với hợp tác Viện quản lý đất đai Uc "ILMA" tổ chức ACIL "Dự thảo báo cáo tổng kết nghiên cứu hệ thống thông tin đất đai thuế nông nghiệp Việt Nam" TANO.2225-VIE tháng năm 1998, đánh giá trình thực quyền 39 Cục Thống kê tỉnh AA (2002 & 2003), Niên giám thống kê tỉnh AA, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 40 Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Hà Nội 1992 41 Nghị 03/NQ-TU Tỉnh uỷ định 235/QĐ-UB ngày 25/12/1993 UBND tỉnh AA, "V/v giao ruộng ổn định, lâu dài cho hộ nông dân" 42 Chỉ thị 21/CT-TU ngày 02/04/2002 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ định số 392/QĐ-UB ngày 06/02/2002 UBND tỉnh AA, "V/v hướng dẫn nông dân chuyển đổi ruộng từ ô nhỏ thành ô lớn" 43 UBND tỉnh AA (2/2002), "V/v đề án hướng dẫn nông dân chuyển đổi ruộng từ ô nhỏ thành ô lớn" 44 UBND huyện A (10/2003), "Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, huyện A đến năm 2010" B Tài liệu tiếng Anh 45 FAO (1990), Land evaluation and farming system analysis for land use 70 71 planning, Working document Rome 46 World Bank (1992), "Development and the environment", World Development Report 71 72 mục lục 72 ... tài - Đánh giá thực trạng công tác CĐRĐ hiệu sử dụng đất nông hộ trước sau thực CĐRĐ từ ô nhỏ thành ô lớn - Góp phần làm rõ sở khoa học ý nghĩa thực tiễn việc CĐRĐ Thực công nghiệp hố, đại hố nơng... tiễn công tác CĐRĐ từ ô nhỏ thành ô lớn Và xem xét khả ảnh hưởng tới hiệu sử dụng đất phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH- HĐH tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá hiệu công tác. .. thực tiễn, để tiến hành công tác CĐRĐ có hiệu quả, thiết thực việc giúp hộ nông dân phát triển sản xuất - CĐRĐ từ ô nhỏ, phân tán, manh mún thành ô lớn góp phần làm tốt cơng tác qui hoạch, cải tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn về công tác CĐRĐ, Luận văn về công tác CĐRĐ, Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Tập trung đất đai ở Đài Loan, [21], Bảng 3. Cơ cấu qui mô thửa đất trồng cây hàng năm, Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Hình 1. Biểu đồ phát triển cơ cấu kinh tế của huyện năm 1995- 2003

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay