Giáo dục trung học cơ sở huyện sông mã tỉnh sơn la (1986 2013)

123 31 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 23:59

ĐAI HOC THAI NGUYÊN TRƯƠNG ĐAI HOC SƯ PHAM ĐẶNG VĂN HIỆU GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN SÔNG MA TỈNH SƠN LA (1986 - 2013) LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÂN VĂN THÁI NGUYÊN - 2015 ĐAI HOC THAI NGUYÊN TRƯƠNG ĐAI HOC SƯ PHAM ĐẶNG VĂN HIỆU GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN SÔNG MA TỈNH SƠN LA (1986 - 2013) Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM Ma số: 60.22.03.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÂN VĂN NGƯƠI HƯƠNG DÂN KHOA HOC PGS.TS Hà Thị Thu Thủy Thái Nguyên - 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình Cao học hồn thành luận văn Thạc sĩ, trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn đến q thầy cô khoa Lịch sử, khoa Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đặc biệt thầy cô trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho suốt thời gian qua Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến PGS TS Hà Thị Thu Thủy dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình, chu đáo hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Nhân đây, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Thái Ngun q thầy tạo điều kiện để tơi học tập hồn thành tốt khóa học Mặc dù tơi cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu hồn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp q báu q thầy cô bạn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Học viên Đặng Văn Hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu i ĐHTN http://www lrctnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Giáo dục THCS huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (1986 - 2013)” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, bảng biểu, nguồn trích dẫn thể luận văn mang tính khoa học, trung thực Những kết luận luận văn chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Đặng Văn Hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu ii ĐHTN http://www lrctnu.edu.vn/ M T T n g Lơi cảm ơn i Lơi cam đoan ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục biểu đồ vi MƠ ĐÂU 1 Ly chọn đê tài Lịch sư nghiên cứu vấn đề Đối tượng, nhiệm vụ va pham vi nghiên cưu Nguôn tai liêu va phương phap nghiên cưu .7 Đong gop cua luân văn .8 Bô cuc cua luân văn Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC CỦA HUYÊN SÔNG MA TỈNH SƠN LA TRƯƠC NĂM 1986 10 1.1 Vài nét vê huyện Sông Mã 10 1.1.1 Vi trí địa lý, điêu kiện tự nhiên lịch sư hành .10 1.1.2 Điêu kiên kinh tê - xã hội 13 1.2 Khái quát tình hình giáo dục huyện Sơng Mã trước năm 1986 17 1.2.1 Giai đoạn 1953 - 1975 17 1.2.2 Giai đoạn 1975 - 1986 22 Tiêu kêt chương .26 Chương 2: TINH HINH GIAO DUC TRUNG HOC CƠ SƠ HUYÊN SÔNG MA TINH 27 SƠN LA GIAI ĐOẠN 1986 - 2013 2.1 Chủ trương đổi mới giáo dục Ban Chấp hành Trung ương, Đảng tỉnh Sơn La vận dụng Đảng huyện Sông Mã 27 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN iii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2 Tình hình giáo dục Trung học sở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La giai đoạn 1986 - 2013 42 2.2.1 Mạng lưới trường lớp, sở vật chất trường học 42 2.2.2 Đội ngũ cán quản lý, giáo viên học sinh .50 2.2.3 Các hoạt động giáo dục 61 Tiểu kết chương .68 Chương 3: MÔT SÔ NHẬN XÉT VỀ GIAO DUC THCS HUYÊN SÔNG MA TINH SƠN LA (1986 - 2013) .70 3.1 Vê quy mô phát triển 70 3.2 Vê xây dựng sở vật chất 71 3.3 Vê đội ngũ cán quản lý, giáo viên học sinh .73 3.4 Vê chất lượng giáo dục 76 3.5 Những tồn cần khắc phục .80 Tiêu kêt chương .81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHU LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ CNXH Chủ nghĩa xã hội CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSVC Cơ sở vật chất GD-ĐT Giáo dục đào tạo HĐGD Hội đồng giáo dục HĐND Hội đồng nhân dân Nxb Nhà xuất PCGD THCS Phổ cập giáo dục Trung học sở THCS Trung học sở 10 UBND Ủy ban nhân dân 11 VHVN - TDTT Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 12 XHCN Xã hội chủ nghĩa giáo dục đại trà chất lượng mũi nhọn đội ngũ học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh, chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục ngày cao Thực PCGD THCS đảm bảo vững chắc; đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục, thực giáo dục cho người, xây dựng xã hội học tập đáp ứng nhu cầu học tập nhân dân Thực công giáo dục, ưu tiên phát triển giáo dục cho vùng sâu, vùng xa Chú trọng chất lượng giáo dục đại trà, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu nhằm tạo tiền đê cho công tác bồi dưỡng nhân tài Cơng tác xã hội hóa giáo dục cấp ủy Đảng, quyên, tổ chức tri - xã hội nhân dân huyện coi giải pháp chiến lược để phát triển nghiệp giáo dục, huy động nhiều nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập em nhân dân huyện tạo nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa địa bàn Tóm lại, giáo dục THCS huyện Sông Mã gần 30 năm qua, từ thực đường lối đổi mới đất nước đến năm 2013, mặc dù có hạn chế khó khăn định thành tựu mà giáo dục THCS huyện Sông Mã đạt đáng tự hào cần phát huy năm nhằm đưa nghiệp giáo dục THCS huyện Sông Mã phát triển hơn, bắt nhịp tốc độ phát triển giáo dục nước, đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước giai đoạn KẾT LUẬN Sau nghiên cứu vê giáo dục THCS huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La giai đoạn 1986 - 2013, đê tài rút số kết luận sau: Sông Mã huyện miên núi vùng sâu, vùng xa nằm phía Tây Nam tỉnh Sơn La, điều kiện kinh tế, xã hội nhiều khó khăn Nhân dân dân tộc huyện ln đồn kết, gắn bó phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển không ngừng Họ y thức rằng, từ mảnh đất nghèo khó có học mới làm thay da đổi thịt, mới đem lại tương lai cho thân, cho gia đình cho quê hương đất nước Nhận thức sức bật, nội lực vô cùng quan trọng để nghiệp giáo dục Sông Mã đứng vững ngày phát triển lên Những khó khăn, thách thức mà Đảng nhân dân dân tộc Sơng Mã phải đối phó trước bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ CNH - HĐH đất nước kết cấu hạ tầng thấp kém, nền kinh tế chưa khỏi đói nghèo Khó khăn đặt cho cấp, ngành, tổ chức xã hội suy nghĩ nỗi băn khoăn trăn trở Với vi trí giáo dục quốc sách hàng đầu, khâu đột phá bước đường đổi mới, Nghi giải pháp gần Đảng quyên huyện thể tinh thần Với cách nghĩ cách làm đắn, tin tưởng nghiệp giáo dục phổ thơng nói chung giáo dục THCS Sơng Mã nói riêng ngày chăm lo đầu tư đầy đủ tồn diện với khả có huyện nhà để nâng cao mặt dân trí, tạo điều kiện thuận lợi để có hội tiếp thu hoà nhập với giới Gần 30 năm (1986 - 2013) sau ngày thực công đổi mới đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo, Đảng bộ, quyên, nhân dân dân tộc huyện Sông Mã có bước tiến dài xây dựng, phát triển kinh tế, ổn định tri xã hội, củng cố an ninh quốc phòng Trong chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ ấy, giáo dục phổ thơng Sơng Mã nói chung , giáo dục Trung hoc sơ huyện Sơng Mã nói riêng ln nhận quan tâm đặc biệt cấp ủy Đảng, quyên, đoàn thể quần chúng từ huyện đến sở, đặc biệt chung tay, góp sức đại phận nhân dân dân tộc sinh sống địa bàn huyện Giáo dục THCS huyện Sông Mã đạt nhiêu thành tựu to lớn Một điểm nhấn , góp phần khơng nhỏ vào việc thực thành công chủ trương xa hôi hoa giao dục Đảng địa bàn huyện, việc triển khai hiệu vận động tăng cường đầu tư xây dựng sở vật chất trường, lớp học theo chủ trương tỉnh Chỉ tính riêng vòng 10 năm (2003 - 2013) phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp 20,6 tỷ đồng Tổng số tiền đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bi cho giáo dục 10 năm 113,3 tỷ đồng Trong 10 năm xây dựng mới thay 215 phòng học kiên cố; đóng mới thay 1300 bàn ghế mua sắm thêm nhiêu trang thiết bi đại Đến năm học 2012 - 2013 địa bàn tồn huyện , bậc THCS có 30% thư viện đạt chuẩn ; 35% trường Trung hoc sơ có phòng thực hành thí nghiệm đạt chuẩn Tồn ngành có 1250 máy vi tính 100% trường học kết nối mạng, có 19/19 trường Trung hoc sơ triển khai dạy Tin học Phong trào ứng dụng công nghệ thông tin dạy học có chuyển biến trước Một thành tựu bật giáo dục Trung hoc sơ huyện Sông Mã công đổi mới (1986 - 2013) thực nhiêu chủ trương, biện pháp hữu hiệu nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán quản ly , giáo viên Ngành thực nghiêm túc việc tiếp nhận , tuyển dụng luân chuyển giáo viên Cơ trường bố trí đủ vê số lượng va bước đồng vê cấu môn Tổ chức nghiêm túc kỳ thi chọn học sinh giỏi, giáo viên giỏi, kiểm tra, khảo sát, kiểm định chất lượng, đảm bảo kỷ cương, nê nếp dạy học thi cử Hằng năm tổ chức tra toàn diện đơn vi trường, giáo viên Tổ chức nhiều đợt tra chuyên đê, tra đột xuất vê đổi mới phương pháp, quản ly nhà trường, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, dạy Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 84 tnu.edu.vn/ thêm, học thêm khoản đóng góp học sinh phụ huynh học sinh Tiếp tục đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường chuyên đê thiết thực trường, cụm trường Quan tâm công tác tự học, tự bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ ly luận trị Tỷ lệ huy động vào cấp học, bậc học đạt vượt kế hoạch Số học sinh giỏi tỉnh, huyện tiếp tục tăng Chất lượng giáo dục đạo đức có chuyển biến, học sinh cá biệt giảm; số vụ việc học sinh vi phạm Luật giao thông đường tệ nạn xã hội giảm Khơng có trường hợp học sinh đối xư q thơ bạo với bạn bè, thầy giáo Phong trào Đồn, Đội, thiếu niên có chuyển biến rõ Các hoạt động tập thể quan tâm hơn; trách nhiệm nhà trường, giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức chuyển biến trước Tuy đạt số thành tựu, song từ năm 1986 - 2013 giáo dục Trung hoc sơ Sông Mã khơng tồn tại, hạn chế, đáng y là: Một số trường chưa liệt tập trung nâng chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh yếu cao Phong trào khuyến học, khuyến tài chưa đồng đều xã, thi trấn Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chuẩn cao chất lượng giảng dạy chưa đồng đêu, bất cập mơn; phận chưa tích cực đổi mới phương pháp, chưa y tự học, tự bồi dưỡng chưa thực tâm huyết với nghê; phận nhân viên trường học lực hạn chế, chưa chủ động công việc Một số cán quản ly thiếu tích cực cơng tác tham mưu , quản ly tài chưa tơt để xẩy sai phạm vê cơng tác tài ngân sach ; số đơn vi huy động số khoản đóng góp chưa qui định ; chủ quan đánh giá, phân loại giáo viên, học sinh Chưa có quy chế đánh giá đồng cho tất trường THCS toàn huyện Tỷ lệ huy động lớp bơ tuc trung học sở ít, tỷ lệ học sinh Trung học sở bỏ học chừng cao, dẫn Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 85 tnu.edu.vn/ đến phô câp giao duc Trung hoc sơ chưa bền vững Quá trình luân chuyển giáo viên chưa khoa học chưa thật hợp lý Có trường thừa, trường thiếu giáo viên, tình trạng giáo viên dạy chéo mơn đào tạo, số giáo viên tuổi đời, tuổi nghê cao chậm ngại đổi mới phương pháp Chế độ khen thưởng thiếu kịp thời thấp nên chưa động viên tinh thần giáo viên học sinh Đất nước ta bước vào thời kỳ CNH, HĐH, nguồn lực người đóng vai trò vơ cùng quan trọng Huyện Sơng Mã đà phát triển, đóng góp ngành giáo dục vê tăng cường nhân lực, tài lực nhiệm vụ trọng tâm Từ việc nghiên cứu vê giáo dục Trung hoc sơ huyện Sông Mã , tỉnh Sơn La từ năm 1986 - 2013, tơi có số kiến nghị, đê xuất sau: Tiếp tục thực chủ trương đổi mới giáo dục Đảng, Nhà Nước, Bộ Giáo dục Đào tạo Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La tất cấp học, bậc học Đặc biệt tiếp tục triển khai thực nghiêm túc Nghi số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Ban Chấp hành Trung ương vê đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thi trường, định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế; Chỉ thi số 31 tỉnh ủy Sơn La vê tăng cường lãnh đạo đảng đối với công tác giáo dục đào tạo; Nghi số 33NQ/TW ngày 9/6/2014 HNTW khóa XI vê xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bên vững đất nướ c Trên sở nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập đất nước huyện nhà Cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhân dân đối với nghiệp giáo dục đào tạo Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường đầu tư nhiều để xây dựng sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp học thông qua đầu tư Nhà nước xã hội hóa nghiệp giáo dục Phấn đấu đến năm 2020, 19/19 xã, thi trấn đêu có nhà học cao tầng, tất trường có đủ phòng học, Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 86 tnu.edu.vn/ phòng chức năng, phòng thực hành thí nghiệm, trang thiết bi dạy học đại, nước sạch, cơng trình vệ sinh đạt chuẩn Đẩy nhanh tốc độ đào tạo ngoại ngữ, mở rộng mạng lưới tin học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy, học tập cách có hiệu tất trường học địa bàn toàn huyện Tập trung giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Bố trí hợp ly giáo viên, tổ chức thực nghiêm túc đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh, kiểm tra, khảo sát kiểm định chất lượng giáo dục qui trình Chủ động phân cơng giao trách nhiệm cho giáo viên củng cố kiến thức để hạn chế học sinh yếu kém, lưu ban tăng tỷ lệ tốt nghiệp, tuyển sinh hàng năm, triển khai tốt dạy học buổi/ngày; ưu tiên giáo viên nòng cốt, giáo viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm để bồi dưỡng học sinh giỏi Mặc dù khó khăn, thư thách, đồng thuận nhân dân dân tộc huyện, quan tâm lãnh đạo, đạo kịp thời, sáng suốt cấp ủy, qun , đồn thể cấp tinh thần nhiệt huyết đội ngũ cán quản ly , giáo viên , nhân viên phục vụ , tin giáo dục Trung hoc sơ huyện Sơng Mã vượt qua khó khăn thư thách đạt thành tựu to lớn thời gian tới Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 87 tnu.edu.vn/ , TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Đảng huyện Sông Mã (2012), Lịch sư Đảng huyện Sông Mã (1945 - 2010) Ban Chấp hành Đảng tỉnh Sơn La (1993), Lịch sư Đảng tỉnh Sơn La, tập (sơ thảo) Ban Chấp hành Đảng tỉnh Sơn La (2010), Lịch sư Đảng tỉnh Sơn La, tập Bộ Giáo dục Đào tạo (1996), Các chủ trương đổi giáo dục đào tạo mười năm (1986 - 1996) Bộ Giáo dục Đào tạo (1995), Các định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo từ đến năm 2020 Bộ Giáo dục Đào tạo, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục, Chiến lược phát triển giáo dục kỷ XXI kinh nghiệm quốc gia, Nxb Chính tri Quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Ngành giáo dục đào tạo thực Nghị Trung ương (khóa VIII) Nghị Đại hội Đảng lần thứ IX, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (1996), Tổng kết đánh giá mười năm đổi giáo dục đào tạo (1986 - 1996) Các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Sông Mã từ năm 1986 - 2013 10 Các văn kiện Hội Nghi TW khóa VI, VII, VIII, IX, X Đảng Cộng sản Việt Nam 11 Chương trình hành động thực Nghi Quyết TW (khóa VIII) Ban Chấp hành Đảng huyện Sông Mã vê công tác giáo dục 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng huyện Sông Mã Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XVIII 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị 40-CT/TW Ban Bí thư, việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính tri Quốc gia, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 88 tnu.edu.vn/ 15 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc thời kỳ đổi mới: Khóa VI, VII, VIII, IX, X, Nxb Chính tri Quốc gia, Hà Nội, 2010 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Sơn La lần thứ XIII 17 Phạm Minh Hạc (1995), Giáo dục người hôm ngày mai, Nxb Giáo dục, Hà Nội 18 Phạm Minh Hạc (1997), Giáo dục nhân cách, đào tạo nhân lực, Nxb Chính tri Quốc gia, Hà Nội 19 Phạm Minh Hạc (1998), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI, Nxb Chính tri Quốc gia, Hà Nội 20 Phạm Minh Hạc (1996), Mười năm đổi giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Hội 21 Đào Minh Hải, Minh Tiến (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Nxb Lao động, Hà Nội 22 Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, Nxb Chính tri Quốc gia 1992 23 Phan Trọng Luận (2002), Văn học giáo dục kỷ XXI, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 24 Hồ Chí Minh (1972), Bàn công tác giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội 25 Đỗ Mười (1996), Phát triển giáo dục đào tạo phục vụ đắc lực nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, Nxb Giáo dục, Hà Nội 26 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sơng Mã, Báo cáo tổng kết 10 năm (1986 - 1995) ngành giáo dục Sông Mã, tài liệu lưu trữ tai Phong giao duc hun Sơng Mã 27 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 1995 - 1996 Phương hướng nhiệm vụ năm học 1996 - 1997, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 28 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 1996 - 1997 Phương hướng nhiệm vụ năm học 1997 - 1998, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 89 tnu.edu.vn/ 29 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 1997 - 1998 Phương hướng nhiệm vụ năm học 1998 - 1999, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 30 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 1998 - 1999 Phương hướng nhiệm vụ năm học 1999 - 2000, tài liệu lưu trữ tai Phòng giao duc hun Sơng Mã 31 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 1999 - 2000 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2000 - 2001, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 32 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2000 - 2001 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2001 - 2002, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 33 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2001 - 2002 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2002 - 2003, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 34 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2002 - 2003 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2003 - 2004, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 35 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2003 - 2004 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2004 - 2005, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 36 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2004 - 2005 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2005 - 2006, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 37 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2005 - 2006 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2006 - 2007, tài liệu lưu trữ tai Phòng giao duc hun Sơng Mã 38 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2007 - 2008, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 90 tnu.edu.vn/ 39 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2007 - 2008 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2008 - 2009, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 40 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2008 - 2009 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 - 2010, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 41 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 42 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sơng Mã 43 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Mã, Báo cáo tổng kết năm học 2011 - 2012 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013, tài liệu lưu trữ tai Phòng giáo dục huyện Sông Mã 44 Bùi Văn Thiêm, Giáo dục Trung học sở huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình (1986 - 2010) 45 Thông tư số 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS giáo viên THPT 46 Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia 47 Thông tư số 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS 48 Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/05/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS 49 Nguyễn Cảnh Toàn (2002), Bàn giáo dục Việt Nam, Nxb Lao Động Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 91 tnu.edu.vn/ 50 Nguyễn Khánh Toàn (1995), Một số vấn đề giáo dục Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 51 Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Đắc Hưng (2002), Phát triển giáo dục đào tạo nhân tài, Nxb Chính tri Quốc gia, Hà Nội 52 Nguồn: http://daihoi11.dangcongsan.vn 53 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội 1987 54 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội 1992 55 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội 1997 56 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội 2002 57 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội 2007 58 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội 2011 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 92 tnu.edu.vn/ PHU LUC PHU LUC DANH SÁCH TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, GIÁO VIÊN HUYỆN SÔNG MA (1986 - 2013) Năm học Sô trường Sô lớp Học sinh Giáo viên 1986 - 1987 49 1363 95 1987 - 1988 49 1291 95 1988 - 1989 48 1172 83 1989 - 1990 51 1047 93 1990 - 1991 38 949 87 1991 - 1992 44 1509 78 1992 - 1993 39 827 64 1993 - 1994 10 53 1104 76 1994 - 1995 10 51 1530 83 1995 - 1996 10 60 1800 90 1996 - 1997 11 75 2250 95 1997 - 1998 11 93 3735 93 1998 - 1999 12 109 4870 121 1999 - 2000 12 99 5897 135 2000 - 2001 13 161 7039 156 2001 - 2002 13 199 7993 184 2002 - 2003 14 239 9706 277 2003 - 2004 15 243 9826 312 2004 - 2005 15 241 9756 329 2005 - 2006 15 243 9796 354 2006 - 2007 15 245 9836 385 2007 - 2008 16 232 8767 394 2008 - 2009 18 260 9305 565 2009 - 2010 17 265 8672 547 2010 - 2011 19 280 8855 492 2011 - 2012 19 275 8270 625 2012 - 2013 19 274 8221 634 (Nguồn: Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Sơng Mã) Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ PHU LỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Trường THCS thi trấn Sông Mã Tập thể CBGV trường THCS thi trấn Sông Mã Đội ngũ giáo viên THCS huyện Sông Mã Giáo viên tham gia hội thi GVG Giáo viên Trường THCS thi trấn Sông Mã Tập thể cán giáo viên trường THCS Chiềng Khương (Nguồn: Tác giả chụp sưu tầm) Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ ĐỘI NGŨ HỌC SINH Học sinh trường THCS Chiêng Khoong học nội khóa Học sinh THCS huyện Sơng Mã Học sinh Trường PTDT nội trú Sông Mã Học sinh trường THCS Chiềng En tham gia hoạt động đội (Nguồn: Tác giả chụp sưu tầm) Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO Tiết mục văn nghệ học sinh trường THCS Chiêng Khương Lễ quân tuyên truyền phòng chống ma túy HIV/AIDS trường THCS Nậm Ty Trao quà Công đồn ngành giáo dục Sơng Mã cho Trường THCS Huổi Một Đồng chí Bùi Thế Anh - Chủ tịch Cơng đồn giáo dục - Trưởng ban Tổ chức Hội thi trao giải cho Trường THCS Bó Sinh Giờ ngoại khóa “Em yêu biển đảo Việt Nam” trường THCS thi trấn Sông Mã (Nguồn: Tác giả chụp sưu tầm) Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ ... vê giáo dục Trung học sở, công trình nghiên cứu có hệ thống vê phát triển giáo dục Trung hoc sơ huyện Sông Mã thời kỳ đổi mới Đánh giá thành tựu hạn chế giáo dục Trung học sở huyện Sông Mã thời... học lên bậc Trung học phổ thông, học tập trường dạy nghê vào lao động sản xuất Giáo dục Trung học sở đóng vai trò cầu nối giáo dục Tiểu học với giáo dục Trung học phổ thơng, thiếu hệ thống giáo. .. hình giáo dục huyện Sơng Mã, tỉnh Sơn La trươc năm 1986 Chương 2: Tình hình giao duc Trung học sở huyên Sông Ma, tỉnh Sơn La giai đoạn 1986 - 2013 Chương 3: Một số nhận xét vê giao duc Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục trung học cơ sở huyện sông mã tỉnh sơn la (1986 2013) , Giáo dục trung học cơ sở huyện sông mã tỉnh sơn la (1986 2013)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay