Mô phỏng cử chỉ múa dựa vào công nghệ thực tại ảo

92 23 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 23:59

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MÔ PHỎNG CỬ CHỈ MÚA DỰA VÀO CÔNG NGHỆ THỰC TẠI ẢO Đặng Quang Phúc Thái Nguyên, 2015 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu lớp Cao học khóa 12 chun ngành Khoa học máy tính Trường Cơng nghệ thông tin – Truyền thông Đại học Thái Nguyên, nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo Trường Công nghệ thông tin – Truyền thông Viện công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội phòng Thực ảo viện Công nghệ Thông tin Việt Nam Các thầy, cô giúp đỡ, tạo điều kiện cho q trình học tập Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tập thể thầy, cô giáo Trường Công nghệ thông tin – Truyền thông, phòng Thực ảo viện Cơng nghệ Thơng tin Việt Nam Viện Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội Đặc biệt thầy giáo PGS.TS Đỗ Năng Toàn hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin cảm ơn bạn đồng nghiệp người thân động viên, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực luận văn Quá trình thực đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp đề tài nghiên cứu tơi để đề tài hồn thiện Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 11 tháng năm 2015 Đặng Quang Phúc LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn nội dung luận văn tự sưu tầm, tra cứu xếp cho phù hợp với nội dung yêu cầu đề tài Nội dung luận văn chưa công bố hay xuất hình thức khơng chép từ cơng trình nghiên cứu Tất phần ứng dụng tự thiết kế xây dựng, có sử dụng số thư viện chuẩn thuật toán tác giả xuất cơng khai miễn phí mạng Internet Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 11 tháng năm 2015 Người cam đoan Đặng Quang Phúc MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH viii MỞ ĐẦU .1 Chương KHÁI QT VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ BÀI TỐN MƠ PHỎNG CỬ CHỈ MÚA 1.1 Khái quát Thực ảo 1.1.1 Sơ lược lịch sử phát triển 1.1.2 Các lĩnh vực ứng dụng Thực ảo .5 1.2 Bài tốn mơ cử múa 10 1.2.1 Bài tốn mơ cử múa gì? 10 1.2.2 Tạo hiệu ứng Animation mô cử múa 11 1.2.3 Các vấn đề giải trình nghiên cứu 12 1.2.4 Hướng giải toán .12 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG MÔ PHỎNG CỬ CHỈ 13 2.1 Một số loại hình cử múa dân gian 13 2.1.1 Động tác tay Chíp (hay gọi bắt) 13 2.1.2 Phong cách tay Rồn (còn gọi che) 13 2.1.3 Phong cách tay Chòn-ơl (còn gọi động tác chỉ) 13 14 2.2.1 Nội suy song khối (Bicubic Interpolation) 14 2.2.2 Nội suy tuyến tính (linear interpolation) 16 2.2.3 Nội suy song tuyến (bilinear interpolation) .18 2.2.4 Nội suy tam tuyến tính (trilinear) 21 2.2.5 Các phép nội suy không gian 23 2.2.6 Phương pháp ước lượng chuyển động .26 2.2.7 Phép nội suy thời gian bù chuyển động 28 33 2.3.1 Nắn chỉnh hình thu nhận ảnh 34 2.3.2 Chức nội suy ảnh (Morphing) 41 2.3.3 Chức chấp nhận ảnh nội suy 41 2.3.4 Chức thêm ảnh (Addimage) hay sinh ảnh trung gian 41 2.3.5 Chức lọc ảnh phương pháp trung bình 42 2.4 Kỹ thuật cử múa theo điểm điều khiển 42 2.4.1 Xương, khung xương gì? .42 2.4.2 Tạo khung xương cho đối tượng .42 2.5 Các kỹ thuật điều khiển chuyển động xương 45 2.5.1 Kỹ thuật điều khiển tiến FK (forward kinematics) 46 2.5.2 Kỹ thuật điều khiển ngược IK (inverse kinematics) 47 2.5.3 Phương pháp heuristic FABRIK [14] [15] .54 Chương CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 68 3.1 Mục đích yêu cầu toán 68 3.1.1 Thực trạng giảng dạy chuyên ngành Múa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch 68 3.1.2 Mô tả toán 70 3.2 Một số kết đạt 70 3.3.1 Giao diện chương trình .70 3.3.2 Một số kết đạt 71 3.3 Một số đánh giá nhận xét 74 KẾT LUẬN .75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .76 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu/ Chữ viết tắt Viết đầy đủ Ý nghĩa VR Virtual Reality Thực ảo 3D Dimentional Chiều 2D Dimentional Chiều FK Forward kinematics Điều khiển tiến IK Inverse kinematics Điều khiển ngược HW Hardware Phần cứng SW Software Phần Mềm DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1: Một số cử múa dân gian Hình 1.1: Phần cứng vr Hình 1.2: Ứng dụng thực ảo vào lĩnh vực giải trí .7 Hình 1.3: Ứng dụng cơng nghệ vr đào tạo phẫu thuật ảo Hình 1.4: Ứng dụng thực ảo vào lĩnh vực giáo dục đào tạo (ảnh: redorbit) Hình 1.5: Ứng dụng thực ảo thiết kế kiến trúc 10 Hình 2.1: Thể điểm liệu nội suy theo đường thẳng .16 Hình 2.2: Nội suy tái tạo hình ảnh song song 17 Hình 2.3: Minh họa phép nội suy bilinear 18 Hình 2.4: điểm góc hình khối bao quanh điểm nội suy c 22 Hình 2.5: Biểu diễn định giá fc (x,y) nội suy song tuyến 24 Hình 2.6: Ảnh tịnh tiến với di chuyển dx, dy .27 Hình 2.7: Nội suy sinh khung trung gian f (n1 , n2 , t) 28 Hình 2.8: Mơ tả nội suy theo thời gian .29 Hình 2.9: Tái tạo cảnh theo ba bước 30 Hình 2.10.a: Hình ảnh nắn hỉnh .34 Hình 2.10.b: Hình ảnh nội suy sau nắn chỉnh 34 Hình 2.11: Các điểm đặc trưng điểm m .35 Hình 2.12 Hình ảnh nội suy sau nắn chỉnh 38 Hình 2.13: Mơ khung hình trung gian .39 Hình 2.14: Khung hình trung gian sinh việc ước lượng chênh lệch 40 Hình 2.15: Sử dụng giải pháp ik để làm cho bàn tay nhân vật đạt 48 Hình 2.16: Một liên kết ik đơn 50 Hình 2.17: Chuỗi liên kết đôi 51 Hình 2.18: Một ik có nhiều giải pháp 54 2.19: Một ví dụ áp dụng phương pháp lặp fabrik cho trường hợp điều khiển cấu trúc có khớp nối điểm đích t 55 Hình 2.20: Một ví dụ minh họa cấu trúc Có nhiều end effector nhiều subbase 60 Hình 2.21: đồ thị minh họa việc cài đặt rang buộc miêu tả giới hạn phép quay bất thường 62 Hình 2.22: ràng buộc hướng quay góc quay kết hợp Chặt chẽ fabrik 66 Hình 3.1: động tác giơlơvê .69 Hình 3.2: động tác giơlơvê lăng 69 Hình 3.3: vị trí khu đờ piê 70 Hình 3.4: po pra sáu 70 Hình 3.5: giao diện chương trình nội suy 70 Hình 3.6: kết nội suy ảnh điệu múa bắt 72 Hình 3.7: hình ảnh nhận từ phép thay ảnh 73 Hình 3.8: kết thu nội suy ảnh 73 MỞ ĐẦU Nghệ thuật múa Việt Nam từ hình thành mang dấu ấn cư dân nơng nghiệp gắn bó với thiên nhiên, muông thú với vũ điệu tả cảnh lao động sản xuất, săn bắn Những hình ảnh đời thường vào múa cách điệu hay nghệ thuật hoá tài người nghệ sĩ Cho nên nghệ thuật múa giữ vị trí quan trọng thành tố văn hoá Việt Nam Đời sống cộng đồng, thể rõ nét qua điệu múa, khơng phải diễn tấu người mà hoạt động nhóm người sử dụng nghệ thuật để phục vụ quần chúng [1] Hình 1: Một số cử múa dân gian Những ứng dụng ngày phong phú, đa dạng thiết thực Sự phát triển không ngừng sức mạnh máy tính làm cho số lĩnh vực khó phát triển trước kia, có khả phát triển đạt thành tựu đáng kể Chúng ta kể đến hệ chuyên gia, hệ xử lý thời gian thực lĩnh vực khác cần phải nói Thực ảo (Virtual reality) ứng dụng cơng nghệ Thực ảo cơng nghệ sử dụng kỹ thuật mơ hình hóa khơng gian ba chiều với hỗ trợ thiết bị đa phương tiện xây dựng giới mơ máy tính – mơi trường ảo (Virtual Environment) Trong giới ảo, người sử dụng khơng xem người quan sát bên ngồi mà thực trở thành phần hệ thống [3] muốn tìm vị trí khớp nối thứ (i-1), phép quay hướng từ khớp Tìm phép quay biểu tới pi-1 phép quay biểu diễn vòng quay lớn giới hạn cho phép, định hướng lại khớp pi-1 theo cách làm cho phép quay nằm giới hạn cho phép Thực lặp lại thủ tục cho tất khớp nối tất trạng thái thuật toán Phương pháp miêu tả mã giải thuật toán Thuật toán 2: Các ràng buộc hướng quay Input: Một phép quay R biểu diễn phép quay theo hướng từ khớp pi tới pi-1 Output: Xác định lại hướng khớp nối pi-1 Thuật toán: 2.1 Kiểm tra phép quay R có nằm vùng chuyển động cho phép khơng? 2.2 if (trong vùng cho phép) then 2.3 không làm 2.4 else 2.5 xác định lại hướng khớp nối pi-1 theo cách để rotor nằm giới hạn 2.6 end Một hướng khớp nối xác định trước, giới hạn phép quay miêu tả góc θ1, , θ4 áp dụng sau: trước hết, tìm hình chiếu O đích t đường thẳng L1, L1 đường thẳng qua khớp xem xét pi khớp liền trước chuỗi pi+1 Sau xác định khoảng cách S từ điểm O đến vị trí khớp nối pi tính tốn khoảng cách qj =S tan (θj) Với j=1…4 biểu diễn hình 2.21 Sau áp dụng phép quay tịnh tiến mang điểm O đến gốc mang trục tọa độ xác định ràng buộc tới trục x y, hình 2.21(b) Làm việc khơng gian 2D này, xác định vị trí đích góc phần tư cụ thể đình hình elip xác định góc phần tư sử dụng khoảng cách liên quan qj; ví dụ, hình 2.21(b) làm việc với hình elip mà xác định góc θ2 θ3 (hoặc khoảng cách q2 q3) Cuối tìm điểm gần hình elip từ vị trí đích, vị trí đích sau không nằm vùng chuyển động cho phép, điểm gần elip từ điểm tìm thấy cách giải đồng thời phương trình elip phương trình đường thẳng tiếp tuyến tiếp điểm elip sử dụng phương pháp newton-raphson Rõ rang, khơng cần thiết phải tính tốn tât hình ellip mà cần xác định hình dạng elip tổng hợp hình 2.21(b), cần hình elip chứa đích nằm phần tư góc tọa độ Bước cuối phép ánh xạ ngược lại từ O vị trí ban đầu xuất xứ Thủ tục mô tả mã giả thuật toán 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Thuật toán 3: Các ràng buộc phép quay Vị trí đích t góc θj xác định ràng buộc Intput: cuả phép quay với j=1, ’ Vị trí đích t Output: Xác định phương trình đường thẳng L1 Tìm hình chiếu đích t đường thẳng L1 Tìm khoảng cách điểm O vị trí khớp nối Ánh xạ đích ( phép quay tịnh tiến) theo cách mà O gốc trục tọa độ có hai trục x y => toán trở thành toán đơn giản 2D Tìm góc phần tư tọa độ chứa đích t Tìm hình elip liên kết với góc phần tư tọa đó mà sử dụng khoảng cách qj =S tan (θj) Ở j=1, ,4; Kiểm tra xem đích có nằm hình elip hay khơng? if (nằm hình elip) then Sử dụng vị trí đích t Else Thực bước End Tìm điểm gần hình elip tính từ đích Ánh xạ điểm hình elip ngược trở lại (phép quay tịnh tiến) bước 3.4 ta thu vị trí sử dụng vị trí đích Đây phương pháp linh động dễ dàng hình dung hạn chế mà xương di chuyển Kết hợp chặt chẽ phương pháp phương pháp giải IK, Fabrik, cung cấp cho hội để xây dựng lại theo dõi nhân vật hoạt hình với độ xác cao Các thuật tốn IK nói chung nhiều hiệu ràng buộc áp dụng nhiều bước (khơng phải cuối thuật tốn), đảm bảo hạn chế góc quay hướng quay thỏa mãn lần lặp Vì vậy, ràng buộc khớp nối đề xuất áp dụng FABRIK cách đảm bảo mục tiêu, bước, di chuyển đường biên góc quay hướng quay cho phép Do đó, giả sử trạng thái thuật tốn, tính tốn vị trí khớp nối Và muốn tìm vị trí khớp nối thứ (i-1), Kiểm tra khớp nối pi-1 thỏa mãn giới hạn hướng quay kiểm tra xem có nằm hình elip phức hợp mơ tả giới hạn phạm vi cho phép hình minh họa Nếu khơng pi-1 nên định hướng lại tái định vị giới hạn cho phép Sau đường thẳng li-1, mà qua vị trí khớp nối tính từ định nghĩa điểm mà có khoảng cách di-1 Kỹ thuật tương tự cho ràng buộc khớp nối áp dụng giai đoạn thứ thuật toán cho lần lặp mục tiêu đạt khơng có thay đổi đáng kể vị trí end effector Thuật tốn đối phó với khớp nối chi có DOF, điều khiển trường hợp khớp nối chi xoắn Điều quan trọng phải nhớ độ dài inter-joint không thay đổi theo thời gian kể từ khoảng cách ẩn giữ không đổi FABRIK Một biểu diễn trình đưa hình 2.22 Hình 2.22: Các ràng buộc hướng quay góc quay kết hợp chặt chẽ FABRIK a) Trạn thái ban đầu cấu trúc điều khiển đích b) di chuyển định hướng lại khớp nối p4 tới đích t c) di chuyển khớp nối p3 tới thẳng mà qua khớp nối định hướng lại khớp nối p3 mà có khoảng cách từ , nằm đường tới d3 d) theo cách mà rotor biểu diễn phép quay gữa hướng xây dựng khớp nối nằm phạm vị chuyển động cho phép e) rang buộc phép quay: vùng cho phép biểu diễn ảnh hình elip tổng hợp từ p2 f) vị trí khớp nối p2 xác định lại vị trí mà điểm gần hình elip tổng hợp so với điểm p2, đảm bảo vị trí vùng chuyển động cho phép g) di chuyển định hướng lại khớp nối nằm để đảm bảo độ dài xương, h) để đáp ứng giới hạn hướng Thủ tục lặp lặp lại cho tất khớp xương lại cấu trúc trước sau Một lợi ích lớn phương pháp đề phép quay không yêu cầu xương nằm hình nón cửa sổ đa giác Nó cần kiểm tra xem đích nằm hình elip tổng hợp định nghĩa ràng buộc chuyển động Nó có đầy ưu điểm thuật toán FABRIK Kết hợp với giới hạn khớp nối qua qua điểm đường thẳng thực thể 2D bản; Khơng có ma trận quay cần phải tính tốn, kết tiết kiệm lớn thời gian tính tốn Nó đưa chuyển động ảo mịm màng tự nhiên khơng có dao động vài gián đoạn, yêu cầu thời gian xử lý thấp cho lần lặp Nếu có sẵn nhiều thông tin phạm vi vùng chuyển động, phương pháp đề xuất mở rộng đề bao gồm phức tạp tăng lên, hỗ trợ loại khớp nối phức tạp Như vậy, thay có hình elip để mơ tả vùng sub-area mục tiêu đặt, vùng đa giác cài đặt Nếu mục tiêu khỏi phạm vi, tìm điểm gần hình đa giác Chương CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM Trong phần chương trình tơi muốn tổng hợp từ phần lý thuyết thu kết sở để có chương trình thực nghiệm áp dụng vào công tác giảng dạy chuyên ngành Múa với mơi trường nghành văn hóa nghệ thuật 3.1 Mục đích yêu cầu toán 3.1.1 Thực trạng giảng dạy chuyên ngành Múa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Khoa múa sân khấu gồm ba chuyên ngành chính: - Múa Ba Lê: Là điệu nhảy diễn kịch câm với cách tiếp cận âm nhạc để thực âm mưu đầy kịch tính Nữ diễn viên múa ngón chân đất điểm chung Có nghĩa là: loại hình thức múa giai đoạn, cụ thể múa cổ điển châu Âu, gọi múa ba lê Đây khắp châu Âu sở điệu múa dân gian, sau nhiều kỷ liên tục chế biến, phát triển phong phú hình thành, cấu trúc với chuẩn mực châu Âu nghiêm ngặt múa truyền thống Sau kỷ 19, cơng nghệ nữ diễn viên tính quan trọng để mang giày đặc biệt với ngón chân đầu ngón chân nhảy múa, gọi nhảy chân Ballet, ban đầu đề cập cụ thể đến múa cổ điển châu Âu phương tiện biểu thức, nghe nhạc tích hợp, kịch câm, nghệ thuật sân khấu, văn học một, để thực câu chuyện hay tập nghệ thuật ấn tượng, gọi cổ điển ba lê (hoặc múa ballet cổ điển) Sau xuất múa đại kỷ 20 đến nhảy đại kết hợp kỹ thuật múa cổ điển phương tiện biểu thức để thể nội dung câu chuyện âm mưu gọi múa ba lê đại Dần dần, thuật ngữ sử dụng để tham khảo ba lê với nhiều điệu nhảy ba lê khác phương tiện cơng việc, phong cách nhảy, cấu trúc, hoạt động hiệu quả, vv, khác từ ba lê cổ điển múa ballet đại Trong điệu nhảy biên đạo múa sáng tạo công trình đại, phần đáng kể có chuyện gì, khơng có cốt truyện, đạo việc sử dụng múa cổ điển châu Âu múa đại, kết hợp hai, để hiển thị số cảm xúc, tâm trạng, hiệu suất tác giả hiểu biết tác phẩm âm nhạc, vv, mà gọi múa ba lê - Múa dân gian: Là hình thái múa phổ biến cộng đồng dân tộc Việt Nam Múa dân gian dân chúng sáng tạo lưu truyền từ đời qua đời khác Múa dân gian sử dụng rộng rãi sinh hoạt văn hoá cộng đồng Nó tiêu biểu cho sắc văn hố cộng động sở để phát triển hình thái múa khác - Nghệ thuật múa biểu diễn: Đối với khơng người Việt Nam, nghệ thuật biểu diễn loại hình thực hành nghệ thuật vơ xa lạ Nó “rụt rè” đan cài hoạt động văn hóa khác “ẩn khuất” không gian tư gia vài nghệ sĩ Vậy mà phương Tây, hình thức thực hành nghệ thuật có nửa kỷ tồn phát triển Lịch sử không phản ánh vận động nghệ thuật đương đại Tây phương mà ghi trung thực tâm người Tây phương đại Bài viết sau nghệ sĩ Như Huy cho nhìn khái quát lịch sử loại hình nghệ thuật + Phương pháp giảng dạy: Đối với chuyên ngành này, giảng viên sử dụng phương pháp truyền nghề chủ yếu vừa giảng ngơn ngữ làm động tác + Hình ảnh giảng điệu múa Ba lê: Hình 3.1: Động tác Giơlơvê Hình 3.2: Động tác Giơlơvê lăng Hình 3.3: Vị trí Khu đờ piê Hình 3.4: Po pra sáu 3.1.2 Mơ tả tốn Để củng cố phần lý thuyết đề ra, chọn kỹ thuật đưa phần để mô đối tượng cụ thể, chuyển động động tác múa Bài tốn đặt sau: - Đầu vào: Mơ tả điệu múa dân gian mà đặc biệt mô tả điệu múa người Kherme thể thơng qua động tác tay Chíp, động tác Khuân động tác Chòn-ơl thể động tác kỹ thuật khả linh hoạt viễn viên qua tiết mục - Đầu ra: Chuyển động theo kỹ thuật khung hình mơ cử 3.2 Một số kết đạt 3.3.1 Giao diện chương trình Hình 3.5: Giao diện chương trình nội suy 3.3.2 Một số kết đạt Dưới chọn số chuyển động đặc biệt dân tộc Khmer thể qua số cử động tác sau: 3.3.2.1 Động tác tay Chíp (hay gọi bắt) chẳng hạn như: Chuyển động cổ tay ngón tay Trong trạng thái động tác hướng di chuyển động tác vặn cổ tay từ bên phải sang bên trái theo chiều kim đồng hồ Làm cho động tác uyển chuyển, mềm mại, linh hoạt viễn viên thực Với dịch chuyển động tác vặn cổ tay trước ta nhìn thấy động tác co hai ngón tay ngón tay trỏ thể gắn bó động tác tay Bắt a Ảnh 01 đầu vào điệu múa bắt b Ảnh 02 đầu vào điệu múa bắt c Giao diện chương trình thực điệu múa bắt d Kết Nội suy ảnh Hình 3.6: Kết nội suy ảnh điệu múa Bắt 3.3.2.2 Phong cách tay Rồn (còn gọi che) Được mơ theo kỹ thuật qua cử động tác che vật Trong cử ngón tay năm ngón khép lại mà đặc biệt ngón tay nằm lòng bàn tay người diễn viên để thực cử múa kéo vào phần người người diễn Đối với kỹ thuật yêu cầu người thể động tác phải khép ngón tay sát vào tạo thành mặt phẳng để chuyển động cổ tay khơng bị ngón tách dời tạo lên mềm dẻo sang cử Trên động tác cử ngón tì xát vào ngón giáp út tạo nên chặt chẽ, linh hoạt điểm đặc biệt trình biểu diễn động tác Động tác dùng lực áp xát ngón vào tư che nắng, lòng bàn tay che thay bình thường dùng lưng bàn tay che Đầu ngón người gái ngang mí mắt ngang chân mài, cánh tay mở rộng người trai toàn cánh tay cong theo vòng cung Hình 3.7: Hình ảnh nhận từ phép thay ảnh 3.3.2.3 Phong cách tay Chòn-ơl (còn gọi động tác chỉ) Đối với kỹ thuật đặt ngón tay cánh tay phải giữ vị trí thẳng, cố định giúp cho người thực động tác, cử cách dễ dàng, thuận tiện dứt khoát, dứt điểm Động tác cho ta thấy khéo léo người gái thực chuyển động tác thông qua cử động xoay cổ tay Ý nghĩa động tác là: Chỉ chỏ, mách bảo cho biết tâm tư Chẳng hạn dùng để hoa hay vật Đây động tác thật khéo léo vừa mạnh mẽ tư thẳng ngang (chỉ câm hận, câm phẫn) lại vừa mềm mại thể tính cách nhu mì, hiền thục người gái Khmer tư lên (chỉ yêu) Hình 3.8: Kết thu Nội suy ảnh 3.3 Một số đánh giá nhận xét Trên sở kết đạt Thì luận văn số hạn chế định Do tơi có số kiến nghị hướng nghiên cứu như: Tìm hiểu lý thuyết động tác múa dân gian người Khmer kênh thông tin, mối liên hệ chuyển động cấu trúc động tác đến cử Trên sở đó, phát triển chương trình để có chuyển động đẹp hơn, uyển chuyển thể với điệu múa chân thực sống động Trình bày chi tiết vào việc tìm hiểu mối ràng buộc thuộc tính, đối tượng chuyển động, ràng buộc chuyển động với bề mặt đối tượng Việc tạo mối ràng buộc thuộc tính đối tượng chuyển động khó khăn phức tạp, thực tốt tạo hoạt cảnh chuyển động linh hoạt phức tạp Nếu có điều kiện tương lai khơng xa Tơi bổ sung phần cho hoàn thiện Nâng cao kỹ phân tích kỹ thuật tạo chuyển động, đảm bảo tính thẩm mỹ chuyên nghiệp chương trình Tiến tới tạo kết xuất chương trình lớn đáp ứng yêu cầu tích hợp vào hệ mơ chuyển động công tác giảng dạy Kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật tạo chuyển động hiệu ứng thực ảo KẾT LUẬN Sau thời gian học tập nghiên cứu thực đề tài với nỗ lực, cố gắng thân với hướng dẫn thầy PGS TS Đỗ Năng Tồn, tơi xin đưa số kết luận sau: - Trong năm gần đây, ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đem lại thành tịu đáng kể cho nhiều lĩnh vực y tế, giáo dục, kiến trúc, du lịch, giải trí, giao thông … đà phát triển xuất số mơ hình phát triển mà phạm vi ứng dụng có tiềm rộng lớn mơ hình Thực ảo - Hiện sinh viên ngành văn hóa nghệ thuật phải thực hình ảnh trực giảng viên hướng dẫn động tác thơng qua thầy giáo giảng dạy mà khơng có mơ hình trực quan giúp cho sinh viên tự học nghiên cứu Mô dần trở thành chuẩn đào tạo chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên chuyên ngành Múa dân gian - Nghiêm cứu tổng quan mô cử dựa vào công nghệ Thực ảo bao gồm mặt thiết bị với khối: Thu nhận, trình chiếu, tương tác…ngơn ngữ, công cụ phát triển, ứng dụng bản… - Hệ thống hóa nghiên cứu kỹ thuật tạo mơ hình, kỹ thuật điều khiển mơ hình tích hợp ánh sáng hệ thống - Sử dụng kỹ thuật tạo mô cử múa dựa vào Thực ảo cài đặt mô chương trình, từ áp dụng vào giảng cho sinh viên học tập nghiên cứu sau Sau rình nghiên cứu làm luận văn với dẫn nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn học cách tìm hiểu, phân tích nghiên cứu vấn đề khoa học Trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp, thân nỗ lực, cố gắng, đầu tư thời gian, công sức cho việc tìm hiểu nghiên cứu đề tài nhận đạo, định hướng nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn anh, chị hệ trước hạn chế thời gian thơng tin tài liệu, hạn chế mặt kiến thức thân, nên chưa có thực kết hồn hảo Hướng phát triển đề tài sau muốn phát triển theo Mô cử múa theo điểm điều khiển quan tâm đến điệu múa phức tạp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Phan Thị Yến Tuyết 1987, Người Khmer Cửu Long, sở văn hóa Thơng tin tỉnh Cửu Long, tr.168 [2] Người Khmer Cửu Long, Sđd, tr.169 [3] Nguyễn Văn Huân, Vũ Đức Thái (2006), Kỹ thuật lập trình mơ giới thực dựa Morfi, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [4] Nguyễn Huy Sơn (2006) “Virtual Reality Technologie – Công nghệ Thực ảo”, http://tusach.thuvienkhoahoc.com [5] Phạm Quang Huy, Phùng Thị Nguyệt (1999), “Giáo trình xử lý ảnh số” , Chương 3, tr 89-92) [6] Quang Huy, Tín Dũng, (2004), Đồ họa máy tính 3DSMax vẽ phối cảnh ảnh 3chiều, NXB Thống Kê, Tr 37-96 [7] Lưu Triều Nguyên, (2002), Thiết Kế chiều với 3DS Max 4, NXB Lao Động Xã Hội [8] Đề tài “Ứng dụng công nghệ thực ảo Virtual Reality-VR bảo tàng di sản”, Đề tài trọng điểm cấp Viện KH CN Việt Nam 2004-2006 [9] Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng (2004), Đồ họa máy tính, NXB Khoa học kỹ thuật, Tr 40-50 Tiếng Anh [10] Animation - Keyframe, IK; http://www.autodesk.com/techpubs/aliasstudio/2010/index.html?url=Animatio nIKAddIKhandle.htm,topicNumber=d0e213743 [11] OpenGL: tutorials: Basic Bones System; http://content.gpwiki.org/index.php/OpenGL: Tutorials:Basic_Bones_System [12] Applications, Hardware – Virtual Reality; http://vresources.org/ [13] Department of Informatics Umeå University S-901 87 UMEÅ, Sweden, “Virtual Reality in Medicine: Survey of the State of the Art” [14] Andreas Aristidou and Joan Lasenby (2009), “Inverse Kinematics: a review of existing techniques and introduction of a new fastiterative solver CUED/F INFENG/TR-632” [15] FABRIK (2008), “a fast, iterative solver for the inverse kinematics problem Submitted to Graphical Models, 2010” ... CÔNG NGHỆ THỰC TẠI ẢO nhằm mơ hình hóa số động tác múa dân gian công nghệ Thực ảo 3 Chương KHÁI QUÁT VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ BÀI TỐN MƠ PHỎNG CỬ CHỈ MÚA Chương mở đầu, xin khái quát Thực ảo tốn mơ cử. .. cần mô thực tế có kiến thức việc tạo chuyển động máy tính Xuất phát từ thực tế, muốn bảo tồn, phát huy ứng dụng công nghệ huấn luyện đào tạo múa, lựa chọn đề tài “MÔ PHỎNG CỬ CHỈ MÚA DỰA VÀO CÔNG... KHÁI QUÁT VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ BÀI TỐN MƠ PHỎNG CỬ CHỈ MÚA 1.1 Khái quát Thực ảo 1.1.1 Sơ lược lịch sử phát triển 1.1.2 Các lĩnh vực ứng dụng Thực ảo .5 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô phỏng cử chỉ múa dựa vào công nghệ thực tại ảo , Mô phỏng cử chỉ múa dựa vào công nghệ thực tại ảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay