Bài tập lớn quản trị logistics

9 17 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 23:24

Đề bài:Câu 1: Trình bày bản chất kinh tế của Logistics trong nền kinh tế thị trường. Cho biết biện pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics ở Việt Nam hiện nay.a)Bản chất kinh tế của Logistics trong nền kinh tế thị trườngKhái niệmNgày nay, Logistics đã hiện diện trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, mau chóng phát triển và mang lại thành công cho nhiều công ty và tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một khái niệm thống nhất về Logistics. Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về Logistics, được xây dựng dựa trên từng góc độ và mục đích nghiên cứu, logistics được hiểu cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, Logistics được hiểu như là một quá trình có tác động từ giai đoạn tiền sản xuất cho tới khi hàng hóa tới tay của người tiêu dùng cuối cùng, tiêu biểu là các định nghĩa:.......................Câu 2: Trình bày nhu cầu đặt hàng về vật tư ở doanh nghiệp và phương pháp xác định nhu cầu đặt hàng.a)Nhu cầu đặt hàng vật tư ở doanh nghiệp.Khái niệm nhu cầu vật tưNhu cầu là một khái niệm cơ bản và tiềm ẩn trong marketing, được hiểu chung là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được. Nhu cầu là một phạm trù kinh tế quan trọng , phản ánh mối quan hệ phụ thuộc của các đơn vị sản xuất kinh doanh , các hộ tiêu dùng vào các điều kiện của tái sản xuất xã hội.Nhu cầu vật tư là những nhu cầu cần thiết về nguyên nhiên vật liệu , thiết bị máy móc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhất định. Vật tư là hàng hóa nên nhu cầu vật tư cũng có những đặc điểm của nhu cầu hàng hóa và dịch vụ nói chung. Độ co giãn của cầu vật tư ảnh hưởng đến nhu cầu về các loại vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp. Vật tư là hàng hóa công nghiệp nên độ co giãn cầu ít hơn so với hàng hóa tiêu dùng cá nhân. Trong vật tư thì nhóm nguyên liệu chính lại ít co giãn hơn nhóm vật liệu phụ. Trong điều kiện sản xuất hàng hóa, nhu cầu vật tư luôn biểu hiện dưới dạng cầu. Đặc trưng cơ bản của nhu cầu vật tư của doanh nghiệpLiên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất;Nhu cầu được hình thành trong lĩnh vực sản xuất vật chất;Tính xã hội của nhu cầu vật tư ký thuật;Tính thay thế lẫn nhau của nhu cầu vật tư;Tính bổ sung cho nhau của nhu cầu vật tư;Tính khách quan của nhu cầu vật tư; Tính đa dạng của nhu cầu vật tư.Kết cấu nhu cầu vật tư của doanh nghiệpNhu cầu vật tư của DN được hiểu là toàn bộ nhu cầu của DN trong kỳ hoạch toán để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, sửa chữa và dự trữ...Kết cấu nhu cầu vật tư được thể hiện bằng mối quan hệ giữa mỗi loại nhu cầu với toàn bộ nhu cầu vật tư DN. BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN TRỊ LOGISTICS Họ tên: Vũ Thị Hồng Mai Đề bài: Câu 1: Trình bày chất kinh tế Logistics kinh tế thị trường Cho biết biện pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Nam Câu 2: Trình bày nhu cầu đặt hàng vật tư doanh nghiệp phương pháp xác định nhu cầu đặt hàng Câu 1: Trình bày chất kinh tế Logistics kinh tế thị trường Cho biết biện pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Nam a) Bản chất kinh tế Logistics kinh tế thị trường Khái niệm Ngày nay, Logistics diện nhiều lĩnh vực khác kinh tế, mau chóng phát triển mang lại thành cơng cho nhiều cơng ty tập đồn đa quốc gia tiếng giới Tuy nhiên, đến chưa có khái niệm thống Logistics Có nhiều cách định nghĩa khác Logistics, xây dựng dựa góc độ mục đích nghiên cứu, logistics hiểu nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa rộng, Logistics hiểu q trình có tác động từ giai đoạn tiền sản xuất hàng hóa tới tay người tiêu dùng cuối cùng, tiêu biểu định nghĩa: - Logistics trình lập kế hoạch, thực kiểm soát cách hiệu mặt chi phí dòng lưu chuyển phần dự trữ ngun vật liệu, bán thành phẩm thành phẩm, thông tin liên quan từ điểm khởi đầu trình sản xuất đến điểm tiêu thụ cuối nhằm mục đích thỏa mãn yêu cầu khách hàng Đây định nghĩa phổ biến nhiều người công nhận - Logistics hoạt động quản lý trình lưu chuyển nguyên vật liệu qua khâu lưu kho, sản xuất sản phẩm tay người tiêu dùng theo yêu cầu khách hàng  Logistics gắn liền trình nhập nguyên vật liệu làm đầu vào cho trình sản xuất, sản xuất hàng hóa đưa vào kênh lưu thông, phân phối đến tay người tiêu dùng cuối Theo nghĩa hẹp, Logistics hiểu hoạt động dịch vụ gắn liền với trình phân phối, lưu thơng hàng hóa Logistics hoạt động thương mại gắn với dịch vụ cụ thể Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 (Điều 233), lần khái niệm dịch vụ logistics thức đưa vào luật, quy định “Dịch vụ logistics hoạt động thương mại, theo thương nhân tổ chức thực nhiều công đoạn bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng dịch vụ khác có liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao” Như vậy, theo nghĩa hẹp, logistics định nghĩa phạm vi số hoạt động cụ thể Tiếp cận Logistics khoa học, nghệ thuật tổ chức quảnLogistics trình phân phối lưu thơng hàng hóa tổ chức quản lý khoa học việc lập kế hoạch, tổ chức thực kiểm sốt q trình lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ… từ điểm khởi nguồn sản xuất đến tay người tiêu dùng cuối với chi phí thấp nhằm đảm bảo cho trình sản xuất xã hội tiến hành nhịp nhàng, liên tục đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng Tiếp cận Logistics ngành dịch vụ: Dịch vụ Logistics gắn liền với trình hiểu nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa hẹp, dịch vụ Logistics hoạt động thương mại bao gồm dịch vụ bổ sung vận chuyển, giao nhận, kho hàng, hải quan, tư vấn khách hàng dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa tổ chức cách hợp lý khoa học nhằm đảm bảo trình phân phối, lưu chuyển hàng hóa cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khách hàng Theo nghĩa rộng, dịch vụ Logistics hoạt động thương mại bao gồm chuỗi dịch vụ tổ chức quản lý khoa học gắn liền với khâu trình sản xuất, phân phối, lưu thơng tiêu dùng sản xuất xã hội Đặc điểm Logistics - Logistics hoạt động đơn lẻ, mà chuỗi hoạt động liên tục suốt trình từ đầu vào tới đầu sản phẩm chuyển tới khách hàng  thực chất Logistics q trình tối ưu hóa địa điểm, thời gian, tính đồng hoạt động lưu chuyển, dự trữ nguồn tài nguyên từ đầu vào tay người tiêu dùng, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng Logistics hoạt động thương mại mang tính liên ngành bao gồm nhiều hoạt động hoạt động chịu quản lý, chi phối nhiều ngành liên quan - Logistics gắn liền với tất khâu trình sản xuất Logistics q trình hoạch định kiểm sốt dòng chu chuyển lưu kho bãi hàng hoá dịch vụ từ điểm tới khách hàng thoả mãn khách hàng Logistics bao gồm chu chuyển ra, vào, bên bên nguyên vật liệu thô thành phẩm - Logistics hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp - Logistics phát triển cao, hoàn chỉnh dịch vụ vận tải giao nhận - Logistics phát triển hoàn thiện dịch vụ vận tải đa phương thức - Dịch vụ Logistics phát triển hiệu dựa sở sử dụng triệt để thành tựu công nghệ thông tin - Logistics tổng hợp hoạt động doanh nghiệp khía cạnh: Logistics sinh tồn, Logistics hoạt động, Logistics hệ thống  Logistics trình tối ưu hố luồng vận động vật chất thơng tin vị trí, thời gian, chi phí, yêu cầu khách hàng hướng tới tối ưu hoá lợi nhuận; quan điểm Logistics đồng nghĩa với quan điểm hiệu trình, chuỗi cung ứng đối lập với lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm gây tổn hại đến lợi ích tồn cục, lợi ích quốc gia Vai trò Logistics Ở góc độ vĩ mơ, logistics có vai trò quan trọng: - Logistics phát triển góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích chuỗi giá trị toàn cầu, gắn kinh tế Việt Nam với kinh tế giới - Logistics phát triển góp phần mở rộng thị trường, thương mại quốc tế, nâng cao mức hưởng thụ người tiêu dùng, đồng thời góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Dịch vụ Logistics có tác dụng cầu nối việc chuyển dịch hàng hóa tuyến đường đến thị trường yêu cầu thời gian địa điểm đặt Dịch vụ Logistics phát triển có tác dụng lớn việc khai thác mở rộng thị trường kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt việc nâng cao mức hưởng thụ người tiêu dùng, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế - Dịch vụ Logistics có tác dụng tiết kiệm giảm chi phí q trình phân phối lưu thơng hàng hóa, từ tăng tính hiệu kinh tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Logistics phát triển góp phần giảm chi phí, hồn thiện tiêu chuẩn hóa chứng từ kinh doanh quốc tế Các dịch vụ Logistics đơn lẻ, Logistics trọn gói có tác dụng giảm nhiều chi phí cho giấy tờ, chứng từ bn bán quốc tế Dịch vụ vận tải đa phương thức người kinh doanh dịch vụ Logistics cung cấp loại bỏ nhiều chi phí cho giấy tờ thủ tục, nâng cấp chuẩn hóa chứng từ giảm khối lượng cơng việc văn phòng lưu thơng hàng hóa, từ nâng cao hiệu bn bán quốc tế - Dịch vụ Logistics góp phần nâng cao hiệu quản lý tăng cường lực cạnh tranh quốc gia Với việc hình thành phát triển dịch vụ Logistics giúp doanh nghiệp toàn kinh tế quốc dân giảm chi phí chuỗi Logistics, làm cho q trình sản xuất kinh doanh tinh giản đạt hiệu hơn, góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia doanh nghiệp thị trường Cùng với việc phát triển Logistics điện tử (electronic Logistics) tạo cách mạng dịch vụ vận tải Logistics, chi phí cho giấy tờ, chứng từ lưu thơng hàng hóa giảm tới mức tối đa, chất lượng dịch vụ Logistics ngày nâng cao thu hẹp cản trở mặt không gian thời gian dòng lưu chuyển nguyên vật liệu hàng hóa Các quốc gia xích lại gần hoạt động sản xuất lưu thông Đối với doanh nghiệp, Logistics có vai trò quan trọng sau đây: - - - - Logistics góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, sử dụng hợp lý tiết kiệm nguồn lực, giảm thiểu chi phí q trình sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Logistics đóng vai trò quan trọng việc bảo đảm yếu tố thời gian, địa điểm (just in time), nhờ đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn theo nhịp độ định, góp phần nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm, sử dụng hiệu vốn kinh doanh doanh nghiệp Quá trình tồn cầu hóa kinh tế làm cho hàng hóa vận động chúng phong phú phức tạp nhiều lần so với thời kỳ trước đây, đòi hỏi quản lý chặt chẽ, đặt yêu cầu dịch vụ vận tải giao nhận Kết hoạt động lưu thơng nói chung hoạt động Logistics nói riêng phải bảo đảm yêu cầu giao hàng lúc, kịp thời, mặt khác phải bảo đảm mục tiêu khống chế lượng hàng tồn kho mức tối thiểu Logistics hỗ trợ nhà quản lý định xác hoạt động sản xuất kinh doanh Logistics cho phép nhà quản lý kiểm sốt định xác vấn đề nêu để giảm tối đa chi phí phát sinh, bảo đảm hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Logistics góp phần gia tăng giá trị kinh doanh doanh nghiệp thông qua việc thực dịch vụ lưu thông bổ sung (các dịch vụ tiếp tục trình sản xuất khâu phân phối, lưu thơng Sứ mệnh Logistics Logistics có sứ mệnh đưa sản phẩm dịch vụ tới địa điểm, thời gian hoàn cảnh yêu cầu, đồng thời phải đem lại đóng góp lớn cho doanh nghiệp Khác với nhiều định nghĩa khác thường đề cập tới hoạt động Logistics, Ballou lại nhấn mạnh vào sứ mệnh mà Logistics phải thực Cũng đưa quan điểm tương tự, E.Grosvenor Plowman cho hệ thống Logistics cung cấp cho công ty lợi ích (7 rights): khách hàng, sản phẩm, số lượng, điều kiện, địa điểm, thời gian, chi phí b) Biện pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Nam Nước ta ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực kinh tế giới, tham gia ký kết nhiều điều ước quốc tế Để phát triển, nâng cao lực cạnh tranh Logistics trình hội nhập, trước mắt cần thực số giải pháp sau: - - - - - Đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền để quan, tổ chức quản lý nhà nước doanh nghiêp nhận thức rõ vai trò, vị trí ngành Logistics kinh tế trongtừngdoanhnghiệp; Nhà nước cần đầu tư hợp lý cho cảng, sân bay, cảng thông quan nội địa (ICD), đường bộ, đường sắt, đường sông, kho bãi, trang thiết bị, ngân hàng, bảo hiểm theo kế hoach tổng thể, có khả tương tác hỗ trợ qua lại lẫn cách hiệu Đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thơng vận tải, khuyến khích vận tải container đường sắt, trọng đầu tư xây dựng cảng nước sâu trung chuyển khu vực Chuẩn hóa quy trình Logistics, thống kê Logistics đẩy mạnh cơng tác đào tạo Logistics trường cao đẳng, đại học, đại học Xây dựng hành lang, khung pháp lý mở chọn lọc, đảm bảo tính qn, thơng thống hợp lý văn bản, quy định liên quan đến lĩnh vực Logistics với mục đích tạo sở cho thị trường Logistics minh bạch Phổ biến hướng dẫn thực cho doanh nghiệp dịch vụ logistics quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết có liên quan tác động đến hoạt động logistics; có biện pháp phòng vệ cho ngành Logistics Việt Nam phạm vi pháp luật/các điều ước quốc tế cho phép Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) nên đổi tên thành Hiệp hội Logistics, hoạt động cần động việc quản lý, bảo vệ quyền lợi hội viên, đặc biệt việc đào tạo, gắn kết, thông tin, điều phối, hướng dẫn thành viên tiếp cận xâm nhập thị trường nước ngồi Cải tiến quy trình thủ tục hải quan - xuất nhập Thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, chuẩn trao đổi liệu điện tử thương mại/ khai quan điện tử (EDI) để tận dụng ưu công nghệ thông tin nhằm mang lại suất lao động cao, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tình trạng tiêu cực, gian lận - thương mại, xuất nhập hải quan Các đơn vị ngành xem xét khả sát nhập thành lập đơn vị cung ứng Logistics để đủ sức cạnh tranh với công ty đa quốc gia Câu 2: Trình bày nhu cầu đặt hàng vật tư doanh nghiệp phương pháp xác định nhu cầu đặt hàng a) Nhu cầu đặt hàng vật tư doanh nghiệp Khái niệm nhu cầu vật tư Nhu cầu khái niệm tiềm ẩn marketing, hiểu chung cảm giác thiếu hụt mà người cảm nhận Nhu cầu phạm trù kinh tế quan trọng , phản ánh mối quan hệ phụ thuộc đơn vị sản xuất kinh doanh , hộ tiêu dùng vào điều kiện tái sản xuất xã hội Nhu cầu vật tư nhu cầu cần thiết nguyên nhiên vật liệu , thiết bị máy móc để thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh định Vật tư hàng hóa nên nhu cầu vật tư có đặc điểm nhu cầu hàng hóa dịch vụ nói chung Độ co giãn cầu vật tư ảnh hưởng đến nhu cầu loại vật tư cho sản xuất doanh nghiệp Vật tư hàng hóa cơng nghiệp nên độ co giãn cầu so với hàng hóa tiêu dùng cá nhân Trong vật tư nhóm ngun liệu lại co giãn nhóm vật liệu phụ Trong điều kiện sản xuất hàng hóa, nhu cầu vật tư biểu dạng cầu Đặc trưng nhu cầu vật tư doanh nghiệp - Liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất; Nhu cầu hình thành lĩnh vực sản xuất vật chất; Tính xã hội nhu cầu vật tư ký thuật; Tính thay lẫn nhu cầu vật tư; Tính bổ sung cho nhu cầu vật tư; Tính khách quan nhu cầu vật tư; Tính đa dạng nhu cầu vật tư Kết cấu nhu cầu vật tư doanh nghiệp Nhu cầu vật tư DN hiểu toàn nhu cầu DN kỳ hoạch toán để đảm bảo thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, sửa chữa dự trữ Kết cấu nhu cầu vật tư thể mối quan hệ loại nhu cầu với toàn nhu cầu vật tư DN Nhu cầu vật tư doanh nghiệp gồm: Tổng nhu cầu vật tư DN Nhu cầu vật tư văn phòng Nhu cầu vật tư cho phân xưởng phụ Nhu cầu vật tư cho sản xuất Nhu cầu vật tư cho phân xưởng Nhu cầu vật tư cho nghiên cứu khoa học Nhu cầu vật tư bổ sung dự trữ Nhu Nhu cầu vật tư sản xuất sản phẩm A Nhu cầu vật tư sản xuất sản phẩm B Nhu cầu vật tư sản xuất sản phẩm C Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu vật tư DN - - - Tiến khoa học kỹ thuật sản xuất Nhân tố phản ánh tiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực sản xuất sử dụng vật tư sử dụng vật liệu mới, sử dụng có hiệu nguồn vật tư Quy mô sản xuất ngành DN Nhân tố ảnh hưởng trực tiêp tới khối lượng vật tư tiêu dùng qua ảnh hường tới khối lượng nhu cầu vật tư Cơ cấu khối lượng sản phẩm sản xuất Cơ cấu khối lượng sản phẩm sản xuất thay đổi theo nhu cầu thị trường tiến khoa học kỹ thuật, theo trình độ sử dụng vật tư tiêu dùng cải tiến chất lượng sản phẩm tư vật tư tiêu dùng Quy mơ thị trường vật tư tiêu dùng Quy mô thị trường thể rõ số lượng doanh nghiệp tiêu dùng vật tư quy cách chủng loại vật tư mà doanh nghiệp có nhu cầu tiêu dùng thị trường, quy mơ thị trường lớn nhu cầu vật tư nhiều - Cung vật tư – hàng hóa có thị trường Cung vật tư tác động đến cầu vật tư thông qua giá qua tác động đến tồn nhu cầu vật tư b) Phương pháp xác định nhu cầu vật tư - Phương pháp trực tiếp: nhu cầu vật tư xác định dựa vào mức tiêu dùng vật tư - - khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ + Tính theo mức sản phẩm: Nhu cầu vật tư = mức tiêu dùng vật tư cho sản phẩm X số lượng sản phẩm sản xuất + Tính theo mức chi tiết sản phẩm: Nhu cầu vật tư = tổng tích mức tiêu dùng vật tư cho chi tiết sp X số lượng chi tiết sp + Tính theo mức sản phẩm tương tự + Tính theo mức sản phẩm đại diện Phương pháp tính dựa sở số liệu thành phần chế tạo sản phẩm + B1: xác định nhu cầu vật tư để thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm + B2: xác định nhu cầu vật tư cần thiết cho sản xuất sản phẩm có tính đến tổn thất q trình sử dụng Phương pháp tính nhu cầu dựa sở thời hạn sử dụng Nhu cầu vật tư = nhu cầu hàng hóa cần có cho sử dụng / thời hạn sử dụng Phương pháp tính theo hệ số biến động Phương pháp dựa vào thực tế sản xuất sử dụng vật tư năm báo cáo, phương án sản xuất kỳ kế hoạch, phân tích yếu tố tiết kiệm vật tư, từ xác định hệ số sử dụng vật tư kỳ kế hoạch so với kỳ báo cáo Nhu cầu vật tư = số lượng vật tư sử dụng năm báo cáo X nhịp độ phát triển sản xuất kỳ kế hoạch X hệ số tiết kiệm vật tư năm kế hoạch so với năm báo cáo c) Phương pháp tính tốn nhu cầu vật tư cho kế hoạch sản xuất loại sản phẩm - - - Các bước tính tốn B1: Tính tốn nhu cầu thơ cách cộng nhu cầu độc lập Trong đó: + Nhu cầu đốc lập nhu cầu phát sinh trực tiếp từ nhu cầu tiêu thụ thành phẩm linh kiện rời + Nhu cầu thô tổng hợp nhu cầu phụ thuộc sau chia cho hệ số thu thành phẩm nhân với (1+tỷ lệ phế phẩm) + Nhu cầu phụ thuộc nhu cầu tính tốn xuất phát từ kết cấu sản phẩm Bước 2: Tính mức dự trữ ước tính cách cộng dồn tồn kho thực tế với phần tiếp nhận trừ phần dự kiến tiêu dùng khoảng thời gian từ lập kế hoạch ngày kế hoạch Bước 3: Tính tốn nhu cầu tinh cách lấy nhu cầu thô trừ mức dự trữ ước tính - Bước 4: Tính lượng đặt mua cách lấy nhu cầu tinh cộng với trữ định mức Tính yêu cầu mua Yêu cầu tinh theo lô: nhu cầu thô nhu cầu phụ thuộc, có điều chỉnh hệ số phế phẩm Nhu cầu thô=Nhu cầu phụ thuộc x (1+%phế phẩm) = nhu cầu phụ thuộc/ hệ số thu thành phẩm Nhu cầu tinh = nhu cầu thô – Dự trữ ước tính Nhu cầu đặt mua = nhu cầu tinh + Định mức dự trữ Ngày bắt đầu = Ngày nhu cầu – Chu kỳ cung ứng Yêu cầu tinh theo nhóm lơ - Ghép nhóm theo chu kỳ: Khi muốn cung cấp n chu kỳ lần Nhu cầu thô= Tổng nhu cầu phụ thuộc n chu kỳ x (1+%phế phẩm) = Tổng nhu cầu phụ thuộc/ hệ số thu thành phẩm Nhu cầu tinh = Nhu cầu thơ – Dự trữ ước tính Nhu cầu đặt mua = Nhu cầu tinh + Định mức dự trữ Ngày bắt đầu = Ngày n chu kỳ – Chu kỳ cung ứng - Ghép nhóm theo số lượng: áp dụng tổ chức sản xuất theo số lượng kinh tế Nhu cầu thô= Tổng nhu cầu phụ thuộc x (1+%phế phẩm) Nhu cầu tinh = Nhu cầu thô – Dự trữ ước tính Nhu cầu đặt mua = Nhu cầu tinh + Định mức dự trữ > Q Ngày bắt đầu = Ngày nhóm – Chu kỳ cung ứng ... theo nghĩa hẹp, logistics định nghĩa phạm vi số hoạt động cụ thể Tiếp cận Logistics khoa học, nghệ thuật tổ chức quản lý Logistics q trình phân phối lưu thơng hàng hóa tổ chức quản lý khoa học... Dịch vụ Logistics phát triển hiệu dựa sở sử dụng triệt để thành tựu công nghệ thông tin - Logistics tổng hợp hoạt động doanh nghiệp khía cạnh: Logistics sinh tồn, Logistics hoạt động, Logistics. .. trò Logistics Ở góc độ vĩ mơ, logistics có vai trò quan trọng: - Logistics phát triển góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích chuỗi giá trị tồn cầu, gắn kinh tế Việt Nam với kinh tế giới - Logistics
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn quản trị logistics, Bài tập lớn quản trị logistics

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay