Ghi chú trồng các loại lan mới mua về

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 23:15

Ghi chú trồng các loại lan mới mua về Ghi chú trồng các loại lan mới mua về Ghi chú trồng các loại lan mới mua về Ghi chú trồng các loại lan mới mua về Ghi chú trồng các loại lan mới mua về Ghi chú trồng các loại lan mới mua về Ghi trồng lan I Kali Kali đưa nước dinh dưỡng khắp Khi mùa lạnh tưới lần kali 13-0-46 lần cách ngày Khi nụ tưới kali 6-30-30 cho hoa dài thơm, đồng thời kích dễ • • Lưu ý trồng lan - Phải cắt cụt dễ cũ trồng - Ngâm thuốc kích rễ k thiết trồng ngay, tránh trời mưa - Không để dớ sơ dừa lên dễ lan làm cho lan bị ẩm thối, không nẹp lên chỗ mọc Khi gắn vào gỗ thân thòng phải để gỗ ngang đẹp, k đưa lên thớt - Khi gắn lên gỗ, ưu tiên dùng sơ dừa sau gắn sau sơ dừa tự hủy, k làm thối gốc - Khi có tượng sốc nhiệt độ bị héo úa phun thuốc chống thối mốc hoa (trc làm tìm google) - Khơng gắn trực tiếp phân túi vào gốc Lan, phải để cách lên trên; không để phân dê gần gốc, phải để xa sau dễ ăn - Khi trồng khơng gắn phân ngay, 20 -30 ngày sau gắn - Khi tưới không dùng gáo tưới trực tiếp, phải phun sương - Giữa tháng 10 cho ăn nắng tưới đủ ẩm để to Đến hết tháng 12 đưa vào Lưu ý tưới phân cho lan: - Hòa phân xong k để tiếng Tưới nước nhẹ trước tưới phân sau, lượt, chậm từ từ, không tưới qua tưới lại nhiều lần làm thừa phân dễ chết Lưu ý tưới đạm cho Lan: - Đạm có nhiệm vụ tạo thân, tạo cho mầm - Khi bón đạm 30 – 10- - • - Sau lớn bón phân vi lượng 20 20 20 • • Lưu ý dùng Lân cho Lan: Lân làm cho dễ nhiều, chồi, hoa - Chuẩn bị giao mùa phun cho 1-2 lần lân để tăng sức đề kháng SƠ LƯỢC VỀ PHÂN BỊ KHƠ TRỒNG LAN Phân bò có nhiều ưu điểm mà khơng phải loại phân bón có được, bật điểm vượt trội hiệu quả, giá thành thân thiện với môi trường sống 1.Điểm qua vài ưu nhược điểm loại phân bón rải đầy triền đê bãi cỏ này: - Ưu điểm: + Cây rễ nhanh + Giả hành mập, xanh, bóng mượt + Kích thích hoa lâu tàn so với phân vi sinh + Dễ sử dụng, giá thành rẻ, không tiền - Nhược điểm: + Phân bò khơ đủ ẩm phân hủy dễ sinh nấm mốc, làm hỏng giá thể + Cây dễ bị thối rễ không thay phân 2.Sau cách sử dụng phân bò để trồng lan: - Tốt nên sử dụng phân loại bò ăn cỏ, ăn cám phân hết chất đâu - Phân bò phơi khơ để diệt nấm mốc lâu tan - Bỏ phân bò khô vào vải, bọc lại (tốt vải màn) - Đặt túi phân lên giá thể, cách xa rễ chút - đến tháng thay túi mới, ý phun thuốc diệt nấm cần Phân bò Lan Venus sơ chế an tồn từ phân bò ăn cỏ "ngun chất" ln lựa chọn "nóng" cho khách hàng chơi hoa lan dep với giá thành vô phải Cách xử lý lấy phân bò khơ ngồi đồng ruộng Trộn tỉ lệ 10 phân bò x vơi bột Để khoảng 15 ngày, ngày đầu tưới phun xương lần/ngày vào ban ngày ...• • Lưu ý trồng lan - Phải cắt cụt dễ cũ trồng - Ngâm thuốc kích rễ k thiết trồng ngay, tránh trời mưa - Không để dớ sơ dừa lên dễ lan làm cho lan bị ẩm thối, không nẹp lên... dùng Lân cho Lan: Lân làm cho dễ nhiều, chồi, hoa - Chuẩn bị giao mùa phun cho 1-2 lần lân để tăng sức đề kháng SƠ LƯỢC VỀ PHÂN BÒ KHƠ TRỒNG LAN Phân bò có nhiều ưu điểm mà khơng phải loại phân... giá thể, cách xa rễ chút - đến tháng thay túi mới, ý phun thuốc diệt nấm cần Phân bò Lan Venus sơ chế an tồn từ phân bò ăn cỏ "ngun chất" ln lựa chọn "nóng" cho khách hàng chơi hoa lan dep với
- Xem thêm -

Xem thêm: Ghi chú trồng các loại lan mới mua về, Ghi chú trồng các loại lan mới mua về

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay