BKT-TIENG-VIET-KII-LOP-4

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 23:11

KTĐK - CUỐI KÌ - 2014 – 2015 Mơn: TIẾNG VIỆT Họ tên: ………………………… Lớp: 4… I ĐỌC THÀNH TIẾNG: Học sinh đọc đoạn văn thuộc sau trả lời câu hỏi đọc giáo viên nêu II ĐỌC THẦM: (Thời gian: 25 phút) Mùa hè Dũng Dũng Sài Gòn Nhân dịp hè Dũng ba má cho quê thăm nội tỉnh miền Tây Nam Về quê nội làng Long Thạnh, Dũng kết bạn với đứa nhỏ chăn trâu trạc tuổi Vốn tính khoe khoang, khốc lác Dũng "nổ" võ sư Karate, biết múa côn nhị khúc khiến bọn trẻ chăn trâu phục lăn tôn làm đại ca làng Long Thạnh Điều khiến thằng Đen – thủ lĩnh tụi chăn trâu làng Hòa An – giận Thằng Đen kiếm chuyện gây với thằng Dũng Thằng Đen tâm tìm thật Nó chờ thằng Dũng qua cầu khỉ rung tay vịn khiến thằng Dũng rớt xuống sông, uống no nước May thay lúc thằng Long nhẩy xuống vớt lên Lúc Dũng hối hận tính khoe khoang, khốc lác Nó nghĩ tụi chăn trâu cười nhạo ghê tụi chăn trâu chủ động làm hòa, kết thân Tờ mờ sáng ngày Dũng trở lên Sài Gòn, thằng Đen, thằng Long tụi chăn trâu chặn xuồng Dũng sông Bọn trẻ chăn trâu tặng cho Dũng nhiều quà Những quà đơn sơ mộc mạc nặng tình quê hương khiến Dũng cảm động muốn khóc Dũng tự hứa hè năm sau lại quê thăm đám bạn chân đất hết lòng bè bạn Theo Nguyễn Trí Cơng Đọc thầm “Mùa hè Dũng” làm tập sau: (Em đánh dấu  vào  trước ý câu 1, 2, 6) Câu Mùa hè, Dũng bố mẹ cho :  a Đi học võ Karate  b Đi múa côn nhị khúc  c Về quê thăm ông bà  d Làm thủ lĩnh bọn chăn trâu Câu Dũng rớt xuống sơng uống no nước :  a Dũng không quen cầu khỉ  b Thằng Long từ cầu nhẩy xuống  c Tụi chăn trâu cười chế nhạo  d Thằng Đen rung tay vịn cầu khỉ Câu Vì Dũng bị thằng Đen kiếm chuyện gây sự? Câu Vì Dũng cảm động muốn khóc ? Câu Em thêm trạng ngữ cho câu sau : …………………………,tụi chăn trâu chủ động làm hòa, kết thân với Dũng Câu Câu “Nó chờ thằng Dũng qua cầu khỉ rung tay vịn khiến thằng Dũng rớt xuống sơng, uống no nước.” có:  a Ba động từ Đó ……………………………………………………  b Bốn động từ Đó …………………………………………………  c Năm động từ Đó …………………………………………………  d Sáu động từ Đó …………………………………………………… Câu Cho câu: “Thằng Đen – thủ lĩnh tụi chăn trâu làng Hòa An – giận.” Dấu gạch ngang có tác dụng………………………………………………… Bộ phân thích :……………………………………………………… Câu Em chuyển câu kể sau thành câu cảm Bọn trẻ chăn trâu tặng cho Dũng nhiều quà I CHÍNH TA: (Nghe đọc) Thời gian: 15 phút Bài : Vương quốc vắng nụ cười – Viết tựa đoạn “Cả triều đình … ta trọng thưởng.” (Sách Tiếng Việt 4, tập 2, trang 118) TẬP LÀM VĂN: Thời gian: 40 phút Đề bài: Quanh ta có nhiều vật xinh xắn, dễ thương và có ích cho người Em hãy tả một vật mà em thích nhất BÀI LÀM ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM MƠN TIẾNG VIỆT KTĐK CUỐI KÌ – NĂM HỌC 2014 – 2015 I ĐỌC THẦM: (5 điểm) c d 3.Tham khảo: Dũng bị thằng Đen kiếm chuyện, gây : - Dũng nổ võ sư karate, biết múa côn nhị khúc Hoặc; - Dũng tụi chăn trâu phục lăn tôn làm đại ca Hoặc: - Thằng Đen ganh tỵ với thằng Dũng Hoặc học sinh trả lời theo cách diễn đạt học sinh … Thằng Dũng cảm động muốn khóc bạn chăn trâu không cười chế nhạo Dũng Hoặc chủ động làm hòa, kết thân với Dũng Hoặc Các bạn chặn xuồng Dũng tặng cho Dũng nhiều quà… Hoặc học sinh trả lời theo cách diễn đạt học sinh … Gợi ý: Sau đó, tụi chăn trâu chủ động làm hòa, kết thân với Dũng Câu Câu “Nó chờ thằng Dũng qua cầu khỉ rung tay vịn khiến thằng Dũng rớt xuống sơng, uống no nước.” có: động từ : chờ/ qua / rung / khiến / rớt / uống Câu Cho câu: “Thằng Đen – thủ lĩnh tụi chăn trâu làng Hòa An – giận.” Dấu gạch ngang có tác dụng đánh dấu phận thích Bộ phân thích : thủ lĩnh tụi chăn trâu làng Hòa An Bọn trẻ chăn trâu tặng cho Dũng nhiều quà ! II CHÍNH TA: (5 điểm) Bài viết khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn thơ: điểm Mỗi lỗi tả viết (sai – lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa qui định), trừ 0,5 điểm Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn , bị trừ điểm toàn III TẬP LÀM VĂN: (5 điểm) Đảm bảo yêu cầu sau: - Viết dàn ý cho văn tả đồ vật lớp mà em thích gồm phần mở bài, thân bài, kết theo yêu cầu học, có chi tiết sáng tạo được: 3,5 điểm Tùy theo mức độ sai sót ý chữ viết, cho mức điểm: – 2,5 – 2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5 Tùy theo mức độ sai sót ý, diễn đạt chữ viết, cho mức điểm: 1,0 – 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: BKT-TIENG-VIET-KII-LOP-4, BKT-TIENG-VIET-KII-LOP-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay