BẢNG THAM CHIẾU CAC MÔN HOC

93 14 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 23:11

Đinh Quốc Nguyễn TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đờng Nai BẢNG THAM CHIẾU CÁC MƠN HỌC MƠN TIẾNG VIỆT Theo dõi qua đánh giá thường xuyên biểu hành vi học sinh, dựa chuẩn kiến thức, kĩ môn Tiếng Việt, đến học kì I, cối học kì I, học kì II, cuối năm học, giáo viên lượng hoá thành ba mức: = Chưa hoàn thành (CHT): học sinh chưa thực yêu cầu (chỉ báo hành vi) = Hoàn thành (HT): học sinh thực yêu cầu (chỉ báo hành vi) = Hoàn thành tốt (HTT): học sinh thực thành thạo yêu cầu (chỉ báo hành vi) LỚP LỚP 2, GIỮA HỌC KÌ I Mã tham chiếu 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 2.1.4 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.4.3 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Kiến thức ngữ âm chữ viết Nắm quy tắc tả viết hoa tên riêng Việt Nam Thuộc bảng chữ Biết xếp tên người, tên sách, truyện theo thứ tự chữ mở đầu Kiến thức từ vựng, ngữ pháp Hiểu nghĩa (gồm thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) sử dụng số từ ngữ sống thiếu nhi thuộc chủ điểm: Em học sinh, Bạn bè, Trường học, Thầy cô Nhận biết tìm từ vật, hoạt động Nhận biết dấu chấm hỏi, câu hỏi Nhận biết câu đoạn, nhận biết kiểu câu kể, câu hỏi Nhận biết đặt câu theo mẫu Ai-là gì? Thực kĩ đọc Đọc đúng, liền mạch từ, cụm từ câu; đọc trơn đoạn, đơn giản (tốc độ khoảng 35 tiếng/1 phút); biết nghỉ chỗ có dấu câu Bước đầu biết đọc thầm Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung đoạn, nội dung bài; trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Thuộc hai đoạn (hoặc bài) thơ học Thực kĩ viết Viết chữ hoa mẫu quy, viết cỡ chữ, kiểu chữ nhỡ từ ngữ, cụm từ Biết viết chữ viết thường, viết hoa, cỡ nhỏ tả theo mẫu quy định tắc (Chú ý viết hoa chữ đầu câu, viết hoa tên riêng Việt Nam) Viết chữ c/k, g/gh, ng/ngh; viết số chữ ghi tiếng có vần khó tiếng hay viết lẫn phát âm địa phương Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 2.1.4.4 2.1.4.5 2.1.4.6 2.1.5 2.1.5.1 2.1.5.2 2.1.5.3 2.1.5.4 2.1.5.5 Mã tham chiếu 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Viết tả khoảng 35 chữ/15 phút theo hình thức nhìn – viết, nghe – viết Viết lời chào, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị hợp với tình giao tiếp cụ thể Viết đoạn văn kể ngắn (3,4 câu) theo tranh, theo câu hỏi gợi ý; viết danh sách học sinh tổ, tra, lập mục lục sách, chép thời khoá biểu Thực kĩ nghe – nói Có thái độ lịch sự, mạnh dạn, tự nhiên nói Nói lời chào, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị hợp với tình vai giao tiếp cụ thể Biết đặt trả lời câu hỏi nội dung đơn giản học (Chú ý từ để hỏi Ai?, Cái gì?, Là gì?) Nghe trả lời câu hỏi mẩu chuyện có nội dung đơn giản Kể ngắn rõ ràng, đủ ý đoạn truyện dựa vào tranh câu hỏi gợi ý LỚP 2, CUỐI HỌC KÌ I Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Kiến thức từ vựng Hiểu nghĩa (gồm thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) sử dụng số từ ngữ sống thiếu nhi thuộc chủ điểm Ông bà; Cha mẹ; Anh em; Bạn nhà Bước đầu nhận biết từ có quan hệ đồng nghĩa, trái nghĩa Kiến thức ngữ pháp Nhận biết câu đoạn; biết mơ hình câu kể: Ai làm gì?, Ai nào? đặt câu theo mẫu Nhận biết tìm từ vật, hoạt động Nhận biết số dấu câu như: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu phẩy; biết đặt dấu câu vào vị trí câu Thực kĩ đọc Đọc liền mạch từ, cụm từ câu; Đọc trơn đoạn, đơn giản (tốc độ khoảng 40 tiếng/1 phút); biết nghỉ chỗ có dấu câu Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung đoạn, nội dung bài; trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Thuộc hai đoạn (hoặc bài) thơ học Thực kĩ viết Biết viết chữ hoa cỡ vừa, viết cỡ chữ, kiểu chữ nhỡ từ ngữ, cụm từ Biết viết chữ viết thường, viết hoa, cỡ nhỏ tả theo mẫu quy định Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6 2.2.5.7 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Viết số chữ ghi tiếng có vần khó tiếng hay viết lẫn phát âm địa phương Viết tả khoảng 40 chữ/15 phút theo hình thức nhìn – viết, nghe – viết Viết lại lời chia buồn, an ủi, chia vui, khen ngợi, thể ngạc nhiên, thích thú phù hợp với tình giao tiếp cụ thể Viết đoạn văn kể ngắn người thân, gia đình, anh chị em, kể ngắn vật, tả đơn giản người, vật xung quanh theo gợi ý tranh câu hỏi; viết tin nhắn, lập thời gian biểu Thực kĩ nghe – nói Có thái độ lịch sự, mạnh dạn, tự nhiên nói Nói lời chia buồn, an ủi, chia vui, khen ngợi, thể ngạc nhiên, thích thú phù hợp với tình vai giao tiếp cụ thể Biết đặt trả lời câu hỏi nội dung đơn giản học (Chú ý từ để hỏi Ai?, làm gì? Thế nào?) Nghe trả lời câu hỏi mẩu chuyện có nội dung đơn giản, gần gũi với lứa tuổi (kết hợp nhìn hình minh hoạ) Kể ngắn rõ ràng, đủ ý đoạn truyện dựa vào tranh câu hỏi gợi ý Biết giới thiệu vài nét về thân, người thân, gia đình, anh chị em Thể tình cảm, thái độ lời kể; cách nói tự nhiên, mạnh dạn LỚP 2, GIỮA HỌC KÌ II Mã tham chiếu 2.3.1 2.3.1.1 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Kiến thức từ vựng Hiểu nghĩa (gồm thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) sử dụng số từ ngữ thuộc chủ điểm Bốn mùa; Chim chóc; Muông thú; Sông biển Kiến thức ngữ pháp Nhận biết câu đoạn; Nhận biết biết câu kể: Ai làm gì?, Ai nào? đặt câu theo mẫu Nhận biết, đặt, trả lời câu hỏi Khi nào?, Ở đâu?, Như nào? (Thế nào?), Vì sao? cho phận phụ câu Nhận biết số dấu câu như: dấu chấm, dấu chấm than, dấu phẩy; biết đặt dấu câu vào vị trí câu Thực kĩ đọc Đọc liền mạch từ, cụm từ câu Đọc trơn đoạn, đơn giản (tốc độ khoảng 45 tiếng/1 phút); biết nghỉ chỗ có dấu câu Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung đoạn, nội dung Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 2.3.3.4 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.3 2.3.4.4 2.3.4.5 2.3.4.6 2.3.5 2.3.5.1 2.3.5.2 2.3.5.3 2.3.5.4 2.3.5.5 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai bài; trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Thuộc hai đoạn (hoặc bài) thơ học Thực kĩ viết Biết viết chữ hoa cỡ vừa, viết cỡ chữ, kiểu chữ nhỡ từ ngữ, cụm từ Viết số chữ ghi tiếng có vần khó tiếng hay viết lẫn phát âm địa phương Viết tả khoảng 45 chữ/15 phút theo hình thức nhìn – viết, nghe – viết Viết lại lời đáp chào hỏi, đáp lời tự giới thiệu, lời xin lỗi, đáp lại lời đồng ý phù hợp với tình giao tiếp cụ thể Viết đoạn văn tả ngắn bốn mùa, tả ngắn loài chim, trả lời câu hỏi theo câu chuyện nghe, tả ngắn biển theo gợi ý tranh câu hỏi; viết nội quy Thực kĩ nghe – nói Nghe trả lời câu hỏi mẩu chuyện có nội dung đơn giản, gần gũi với lứa tuổi (kết hợp nhìn hình minh hoạ) Có thái độ lịch sự, mạnh dạn, tự nhiên nói Đáp lại lời chào hỏi, lời giới thiệu, lời xin lỗi, đáp lại lời đồng ý phù hợp với tình giao tiếp cụ thể Biết đặt trả lời câu hỏi nội dung đơn giản (Khi nào? Ở đâu? Như nào? Thế nào? Vì sao? Để làm gì?) Kể ngắn rõ ràng, đủ ý đoạn truyện, câu chuyện ngắn dựa vào tranh câu hỏi gợi ý LỚP 2, CUỐI HỌC KÌ II Mã tham chiếu 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.3 2.4.3.1 2.4.3.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Kiến thức ngữ âm – chữ viết, từ vựng Biết quy tắc viết hoa tên riêng Việt Nam Hiểu nghĩa (gồm thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) sử dụng số từ ngữ sống thiếu nhi thuộc chủ điểmCây cối; Bác Hồ; Nhân dân Nhận biết từ trái nghĩa, tìm từ trái nghĩa với số từ cho Kiến thức ngữ pháp Nhận biết phận phụ câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì? Nhận biết số dấu câu như: dấu chấm, dấu phẩy; biết đặt dấu câu vào vị trí câu Thực kĩ đọc Đọc liền mạch từ, cụm từ câu Đọc trơn đoạn, đơn giản (tốc độ khoảng 50 tiếng phút); biết nghỉ chỗ có dấu câu Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 2.4.3.3 2.4.3.4 2.4.4 2.4.4.1 2.4.4.2 2.4.4.3 2.4.4.4 2.4.4.5 2.4.4.6 2.4.5 2.4.5.1 2.4.5.2 2.4.5.3 2.4.5.4 2.4.5.5 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung đoạn, nội dung bài; trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Thuộc hai đoạn (hoặc bài) thơ học Thực kĩ viết Biết viết chữ hoa cỡ vừa, viết cỡ chữ, kiểu chữ nhỡ từ ngữ, cụm từ Biết viết chữ viết thường, viết hoa, cỡ nhỏ tả theo mẫu quy định Viết số chữ ghi tiếng có vần khó tiếng hay viết lẫn phát âm địa phương Viết tả khoảng 50 chữ/15 phút theo hình thức nhìn – viết, nghe – viết Viết lại lời đáp chia vui, đáp lại lời khen ngợi, đáp lời từ chối, đáp lời an ủi phù hợp với tình giao tiếp cụ thể Viết đoạn văn tả ngắn cối, tả ngắn Bác Hồ Thực kĩ nghe – nói Có thái độ lịch sự, mạnh dạn, tự nhiên nói Đáp lại lời chào hỏi, lời giới thiệu, lời xin lỗi, đáp lại lời đồng ý phù hợp với tình vai giao tiếp Biết đặt trả lời câu hỏi nội dung đơn giản (Chú ý từ để hỏi Để làm gì?) Nghe trả lời câu hỏi mẩu chuyện có nội dung đơn giản, gần gũi với lứa tuổi (kết hợp nhìn hình minh hoạ) Kể ngắn rõ ràng, đủ ý đoạn truyện, câu chuyện ngắn dựa vào tranh câu hỏi gợi ý LỚP LỚP 3, GIỮA HỌC KÌ I Mã tham chiếu 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Kiến thức ngữ âm – chữ viết, từ vựng, ngữ pháp Hiểu nghĩa sử dụng số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) thuộc chủ điểm Măng non; Mái ấm; Tới trường; Cộng đồng Nhận biết biện pháp so sánh câu văn, câu thơ Nhận biết từ vật, hoạt động, trạng thái Nắm vững mô hình phổ biến câu trần thuật đơn có mẫu Ai gì?, Ai làm gì? đặt câu theo mẫu câu Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, điền dấu câu vào đoạn văn lược bỏ dấu câu Dùng câu hỏi: Ai?, Cáigì?, Là gì?, Làm gì? để nhận biết hai thành phần câu Kiến thức văn Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An CHT Mức độ HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.3.4 3.1.4 3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.4.3 3.1.4.4 3.1.4.5 3.1.4.6 3.1.5 3.1.5.1 3.1.5.2 3.1.5.3 3.1.5.4 3.1.5.5 3.1.5.6 3.1.5.7 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Nhận biết cấu tạo ba phần (Mở bài, thân bài, kết bài) văn, văn truyện đọc Nhận biết thành phần đơn, báo cáo đơn giản công việc Bước đầu nhận biết đoạn văn ý đoạn văn, biết lựa chọn đầu đề cho đoạn văn Thực kĩ đọc Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn (tốc độ khoảng 55 – 60 tiếng/phút); biết ngắt nghỉ chỗ có dấu câu cụm từ rõ nghĩa Biết đọc phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại lời người dẫn truyện Đọc thầm, hiểu ý đoạn văn, đoạn thơ, văn, thơ, trả lời câu hỏi nội dung Biết nhận xét số hình ảnh, nhân vật, chi tiết học Thực kĩ viết Viết hoa cỡ chữ nhỡ nhỏ Biết viết chữ viết thường, viết hoa cỡ nhỏ tả, chữ viết thẳng hàng; trình bày thể loại thơ văn xi Viết số chữ ghi tiếng có vần khó dùng tiếng Việt, dựa vào nghĩa, viết tiếng hay viết lẫn phát âm địa phương Viết tả khoảng 55 chữ 15 phút, theo hình thức nghe – viết, nhớ – viết khơng mắc q lỗi, trình bày viết quy định Viết đơn, tờ khai theo mẫu hay thư ngắn để báo tin tức, thăm hỏi người thân đoạn văn giới thiệu tổ học tập Viết đoạn văn (6 – câu) kể đơn giản theo gợi ý câu chuyện sống hàng ngày, câu chuyện chứng kiến trải qua kể gia đình, kể buổi đầu học, kể người hàng xóm Thực kĩ nghe – nói Ghi lại vài ý văn tin ngắn nghe Biết dùng từ xưng hô lời nói phù hợp với tình giao tiếp gia đình, nhà trường, Biết đặt trả lời câu hỏi học tập, giao tiếp Biết kể lại đoạn truyện câu chuyện đọc, nghe Nói đoạn đơn giản người, vật xung quanh theo gợi ý tranh câu hỏi Kể câu chuyện sống hàng ngày chứng kiến trải qua kể gia đình, kể buổi đầu học, kể người hàng xóm Biết phát biểu họp, giới thiệu thành viên, hoạt Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Đinh Quốc Nguyễn TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai động tổ, lớp LỚP 3, CUỐI HỌC KÌ I Mã tham chiếu 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.1.6 3.2.1.7 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.3 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3 3.2.3.4 3.2.3.5 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Kiến thức ngữ âm – chữ viết, từ vựng, ngữ pháp Nắm vững mẫu chữ viết hoa; biết viết hoa tên riêng Việt Nam, tên riêng nước (phiên âm) Hiểu nghĩa sử dụng số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) thuộc chủ điểm Quê hương; Bắc – Trung – Nam; Anh em nhà; Thành thị nông thôn, hiểu số từ địa phương Nhận biết biện pháp so sánh câu văn, câu thơ, bước đầu biết đặt câu có sử dụng so sánh đế viết văn có hình ảnh, sinh động Nhận biết từ hoạt động, đặc điểm Nhận biết mơ hình câu đơn có mẫu Ai làm gì? Ai nào? đặt câu theo mẫu Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, chấm hỏi, chấm than, điền dấu câu vào đoạn văn lược bỏ dấu câu Dùng câu hỏi: Ai?, Cái gì?, Làm gì? Thế nào? để nhận biết hai thành phần câu Kiến thức văn Nhận biết cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) văn, văn truyện đọc Nhận biết thành phần thư, đơn, báo cáo đơn giản công việc Bước đầu nhận biết đoạn văn ý đoạn văn, biết lựa chọn đầu đề cho đoạn văn Thực kĩ đọc Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn (tốc độ khoảng 60 – 65 tiếng/1 phút); biết ngắt nghỉ chỗ có dấu câu cụm từ rõ nghĩa Biết đọc phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại lời người dẫn truyện Đọc thầm, hiểu ý đoạn văn, đoạn thơ, văn, thơ, trả lời câu hỏi nội dung Biết nhận xét số hình ảnh, nhân vật, chi tiết học Thuộc hai đoạn (bài) thơ học Thực kĩ viết Viết hoa cỡ chữ nhỡ nhỏ Biết viết chữ viết thường, viết hoa cỡ nhỏ tả, chữ viết thẳng hàng; trình bày thể loại thơ Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 3.2.4.3 3.2.4.4 3.2.4.5 3.2.4.6 3.2.5 3.2.5.1 3.2.5.2 3.2.5.3 3.2.5.4 3.2.5.5 3.2.5.6 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai văn xuôi Viết số chữ ghi tiếng có vần khó dùng tiếng Việt, dựa vào nghĩa, viết tiếng hay viết lẫn phát âm địa phương Viết tả khoảng 60 chữ/15 phút theo hình thức nghe – viết, nhớ – viết, khơng mắc q lỗi, trình bày viết quy định Biết viết thư ngắn để báo tin tức hỏi thăm người thân Viết đoạn văn kể, tả đơn giản (6 – câu) theo gợi ý kể, tả ngắn quê hương nơi em ở, vẻ đẹp nước ta, thành thị nông thôn Thực kĩ nghe – nói Nghe – ghi lại vài ý văn tin ngắn nghe Biết dùng từ xưng hơ lời nói phù hợp với tình giao tiếp gia đình, nhà trường, Biết đặt trả lời câu hỏi học tập, giao tiếp Biết kể đoạn truyện câu chuyện đọc, nghe Nói đoạn đơn giản người, vật xung quanh theo gợi ý tranh câu hỏi Bước đầu kể, tả ngắn quê hương nơi em ở, vẻ đẹp đất nước, thành thị nông thôn LỚP 3, GIỮA HỌC KÌ II Mã tham chiếu 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5 3.3.1.6 3.3.1.7 3.3.2 3.3.2.1 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Kiến thức ngữ âm chữ viết, từ vựng, ngữ pháp Nắm vững mẫu chữ viết hoa; biết viết hoa tên riêng Việt Nam, tên riêng nước (phiên âm) Hiểu nghĩa sử dụng số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) thuộc chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc; Sáng tạo; Nghệ thuật; Lễ hội Nhận biết biện pháp nhân hoá câu văn, câu thơ Nhận biết phận phụ câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào? Ở đâu? Như nào? Thế nào? Vì sao? Biết cách dùng dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi, điền dấu câu vào đoạn văn lược bỏ dấu câu Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, chấm hỏi, chấm than, điền dấu câu vào đoạn văn lược bỏ dấu câu Dùng câu hỏi: Ai?, Cái gì?, Làm gì?, Thế nào? để nhận biết hai thành phần câu Kiến thức văn Nhận biết cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) văn, văn truyện đọc Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 3.3.2.2 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.2 3.3.3.3 3.3.3.4 3.3.4 3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.4.3 3.2.4.4 3.2.4.5 3.2.5 3.2.5.1 3.3.5.2 3.3.5.3 3.3.5.4 3.3.5.5 3.3.5.6 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Bước đầu nhận biết đoạn văn ý đoạn văn, biết lựa chọn đầu đề cho đoạn văn Thực kĩ đọc Đọc đúng, rõ ràng rành mạch đoạn văn, văn (tốc độ khoảng 70 tiếng/phút) biết ngắt nghỉ hợp lí Biết đọc phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại lời người dẫn chuyện Đọc thầm, hiểu ý đoạn văn, đoạn thơ, văn, thơ, trả lời câu hỏi nội dung Biết nhận xét số hình ảnh, nhân vật, chi tiết học Thực kĩ viết Viết hoa cỡ chữ nhỡ nhỏ Biết viết chữ viết thường, viết hoa cỡ nhỏ tả, chữ viết thẳng hàng; trình bày thể loại thơ văn xuôi Viết số chữ ghi tiếng có vần khó dùng tiếng Việt, dựa vào nghĩa, viết tiếng hay viết lẫn phát âm địa phương Viết tả khoảng 65 chữ 15 phút theo hình thức nghe – viết, nhớ – viết, không mắc lỗi, trình bày viết quy định Viết đoạn văn đơn giản (5 – câu) theo gợi ý kể người lao động trí óc, kể buổi biểu diễn nghệ thuật, kể lễ hội, ngày hội Thực kĩ nghe – nói Nghe – ghi lại vài ý văn ngắn nghe Biết dùng từ xưng hô lời nói phù hợp với tình giao tiếp gia đình, nhà trường Biết đặt trả lời câu hỏi học tập, giao tiếp Biết kể đoạn truyện câu chuyện đọc, nghe Kể đoạn đơn giản người, vật xung quanh theo gợi ý tranh câu hỏi kể người lao động trí óc, kể buổi biểu diễn nghệ thuật, kể lễ hội, ngày hội Biết phát biểu ý kiến tiết học lớp sinh hoạt tập thể LỚP 3, CUỐI HỌC KÌ II Mã tham chiếu 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Kiến thức ngữ âm chữ viết, từ vựng, ngữ pháp Nắm vững mẫu chữ viết hoa; biết viết hoa tên riêng Việt Nam, tên riêng nước (phiên âm) Hiểu nghĩa sử dụng số từ ngữ (gồm thành ngữ, Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.2 3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.3 3.4.3.1 3.4.3.2 3.4.3.3 3.4.3.4 3.4.3.5 3.4.4 3.4.4.1 3.4.4.2 3.4.4.3 3.4.4.4 3.4.4.5 3.4.4.6 3.4.5 3.4.5.1 3.4.5.2 3.4.5.3 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai tục ngữ dễ hiểu) thuộc chủ điểm Thể thao; Ngôi nhà chung; Bầu trời mặt đất Nhận biết biện pháp nhân hoá câu văn, câu thơ; bước đầu biết đặt câu có sử dụng nhân hố để viết văn có hình ảnh, sinh động Nhận biết phận phụ câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì?, Bằng gì? Biết cách dùng dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm, điền dấu câu vào đoạn văn lược bỏ dấu câu Kiến thức văn Nhận biết cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) văn, văn truyện đọc Bước đầu nhận biết đoạn văn ý đoạn văn, biết lựa chọn đầu đề cho đoạn văn Thực kĩ đọc Đọc đúng, rõ ràng rành mạch đoạn văn, văn (tốc độ khoảng 70 – 80 tiếng/phút) biết ngắt nghỉ hợp lí Biết đọc phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại lời người dẫn chuyện Đọc thầm, hiểu ý đoạn văn, đoạn thơ, văn, thơ, trả lời câu hỏi nội dung Biết nhận xét số hình ảnh, nhân vật, chi tiết học Thuộc hai đoạn (hoặc bài) thơ học Thực kĩ viết Viết hoa cỡ chữ nhỡ nhỏ Biết viết chữ viết thường, viết hoa cỡ nhỏ tả, chữ viết thẳng hàng; trình bày thể loại thơ văn xuôi Viết số chữ ghi tiếng có vần khó dùng tiếng Việt, dựa vào nghĩa, viết tiếng hay viết lẫn phát âm địa phương Viết tả khoảng 70 chữ 15 phút theo hình thức nghe – viết, nhớ – viết, khơng mắc q lỗi, trình bày viết quy định Viết đoạn văn đơn giản (5 – câu) theo gợi ý viết trận thi đấu thể thao, hoạt động bảo vệ môi trường Viết vài văn thông thường vụ học tập đời sống hàng ngày viết thư, ghi chép sổ tay Thực kĩ nghe – nói Nghe – ghi lại vài ý văn ngắn nghe Biết dùng từ xưng hơ lời nói phù hợp với tình giao tiếp gia đình, nhà trường Biết đặt trả lời câu hỏi học tập, giao tiếp Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Đinh Quốc Nguyễn 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đờng Nai Nói việc làm nhà Hậu Lê để tổ chức quản lí đất nước: soạn Bộ luật Hồng Đức, vẽ đồđất nước Kể số kiện cụ thể tổ chức giáo dục, sách khuyến học nhà Hậu Lê Nêu vài biểu phát triển văn học khoa học thời Hậu Lê (nói tên – tác giả, tác phẩm) Nêu số kiện tình hình Đại Việt kỉ XVI – XVII Nói vài lí khiến đất nước bị chia cắt hậu nó; ranh giới chia cắt Đàng Ngồi–Đàng Trong lược đồ Nêu sơ lược trình khẩn hoang Đàng Trong tác dụng nóđối với phát triển nông nghiệp Miêu tả vài nét bađô thị: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An kỉ XVI – XVII LỚP 4, CUỐI HỌC KÌ II Mã tham chiếu 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 4.4.1.3 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.3 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.3.3 LỚP Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Kể sơ lược tiến cơng Bắc diệt quyền họ Trịnh nghĩa quân Tây Sơn diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh Kể sơ lược tiến cơng Bắc diệt quyền họ Trịnh nghĩa quân Tây Sơn Tường thuật sơ lược trận Quang Trungđại phá quân Thanh lược đồ Nêu công lao Quang Trung việcđánh bại chúa Nguyễn, chúa Trịnh quân xâm lược Thanh Kể vài sách khuyến khích phát triển kinh tế (chiếu khuyến nơng, ) tác dụng Nêu số sách văn hố, giáo dục: “Chiếu lập học”,đề cao chữ Nôm, tác dụng: thúc đẩy văn hố, giáo dục phát triển Biết đơi nét triều Nguyễn vẻ đẹp kinh thành Huế Nói vài ý hoàn cảnh rađời nhà Nguyễn; tên vua địa điểm đặt kinh đô Kể số kiện chứng tỏ vua Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành kiên bảo vệ ngai vàng dòng họ Mơ tả sơ lược trình xây dựng vẻ đẹp kinh thành Huế LỚP 5, GIỮA HỌC KÌ I Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn Mã tham chiếu 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.3 5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.4 5.1.4.1 5.1.4.2 5.1.5 5.1.5.1 5.1.5.2 Mã tham chiếu 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.2 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Kể số kiện phong trào chống Pháp canh tân đất nước cuối kỉ XIX Nêu kiện chủ yếu Trương Định, phản công kinh thành Huế, biết tên số lãnh tụ khởi nghĩa phong trào Cần Vương Nêu vài nội dung đề nghị cải cách Nguyễn Trường Tộ Biết vài điểm tình hình kinh tế– xã hội Việt Nam đầu kỉ XX; kể nét Phan Bội Châu Biết năm đầu kỉ XX, kinh tế– xã hội Việt Nam có biến đổi Biết Phan Bội Châu nhà yêu nước tiêu biểuđầu kỉ XX phong trào Đông Du nhằm đào tạo nhân tài để cứu nước Biết nguyên nhân khiến ngày 05/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rờngđi tìmđường cứu nước Nêu khó khăn Nguyễn Tất Thành dự định nước Nêu nguyên nhân khiến Nguyễn Ái Quố cđi tìm đường cứu nước Nêu nội dung Hội nghị thành lậpĐảng Cộng sản Việt Nam; diễn biến biểu tình ngày 12/9/1930 tại Nghệ Tĩnh Hội nghị thành lập Đảng: ngày 03/02/1930 Hương Cảng (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc người chủ trì Hội nghị Kể lại nét biểu tình nơng dân, cơng nhân ngày 12/9/1930 Kể lại diễn biến Tổng khởi nghĩa tại Thủ đô Hà Nội mít tinh tại vườn hoa Ba Đình ngày 02/9/1945 Kể lại diễn biến mít tinh biểu tình vũ trang cướp quyền nhân dân Thủ ngày 19/8/1945 Mơ tả khơng khí tưng bừng mít tinh vườn hoa Ba Đình ngày 02/9/1945 LỚP 5, CUỐI HỌC KÌ I Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Nêu khó khăn nước ta sau Cách mạng tháng Tám giải pháp vượt qua khó khăn Biết sau Cách mạng tháng Tám nước ta đứng trước khó khăn to lớn: “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm” Biết biện pháp nhân dân ta thực để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt” Nêu âm mưu tâm cướp nước ta lần Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.3 5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.4 5.2.4.1 5.2.4.2 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai thực dân Pháp tâm bảo vệ đất nước nhân dân ta Trình bày việc Pháp mở rộng xâm lược Nam Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, gửi tối hậu thư, Ngày 19/12/1946, chiến đấu diễn liệt Thủ đô Hà Nội thành phố khác mở đầu toàn quốc kháng chiến Chứng minh rằng, sau năm 1950, hậu phương ta mở rộng xây dựng vững Kể lại kiện: Đại hội lần thứ II Đảng Kể lại kiện: Hậu phương ta xây dựng vững mạnh kinh tế, giáo dục, Kể lại diễn biến chiến thắng: Việt – Bắc, Biên Giới Điện Biên Phủ lược đồ Nêu âm mưu, thủ đoạn địch, chủ trương ta; ý nghĩa chiến thắng, đặc biệt chiến thắng Điện Biên Phủ Biết sử dụng lược đồ để kể lại nét diễn biến chiến dịch LỚP 5, GIỮA HỌC KÌ II Mã tham chiếu 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.3 5.3.3.1 5.3.3.2 5.3.4 5.3.4.1 5.3.4.2 5.3.5 5.3.5.1 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Biết đôi nét tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 Biết nước ta bị chia cắt làm hai miền: Miền Bắc giải phóng; Mĩ– Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta Chỉ giới tuyến quân tạm thời bảnđồ Biết phong trào “Đồng khởi” nổ thắng lợi nhiều vùng nông thôn miền Nam Thuật lại kiện ngày 17/01/1960ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre; ý nghĩa phong trào “Đồng khởi”ở Bến Tre Sử dụng đồ, tranh ảnh để trình bày kiện Nêuđược nét rađời vàđóng góp Nhà máy Cơ khí Hà Nội Biết hồn cảnh rađời Nhà máy Cơ khí Hà Nội Biết đóng góp Nhà máy Cơ khí Hà Nội Trình bày vai trò đường Trường Sơn kháng chiến chớng Mĩ cứu nước Trình bày nét chiến đấu đường Trường Sơn; biết miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực, cho cách mạng miền Nam qua tuyến đường Biết khai thác nguồn tư liệu: lược đồ, tranh, ảnh, phim tư liệu, để tìm hiểu đường Trường Sơn Kể nét chiến thắng “Điện Biên Phủ không” tháng 12/1972 Biết cuối năm 1972, Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng huỷ Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 5.3.5.2 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai diệt Hà Nội Kể chiến công công quân dân ta lập nên chiến thắng “Điện Biên Phủ khơng” LỚP 5, CUỐI HỌC KÌ II Mã tham chiếu 5.4.1 5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.2 5.4.2.1 5.4.2.2 5.4.3 5.4.3.1 5.4.3.2 5.4.4 5.4.4.1 5.4.4.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Biết nét Hội nghị Pa-ri 1973 Trình bày điểm Hiệp định Nêu ý nghĩa Hiệpđịnh Pa-ri Kể lại diễn biến kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập Nêu nét kiện quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, nội Dương Văn Minh đầu hàng khơng điều kiện Trình bày ý nghĩa Chiến dịch Hồ Chí Minh tồn thắng: đất nước hồn tồn độc lập, thống Trình bày nét việc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung nước ngày 25/4/1976 Thuật lại Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung nước ngày 25/4/1976 Nêu định Quốc hội khố VI Kể lại việc xây dựng đóng góp nhà máy thuỷ điện Hồ Bình Biết Nhà máy Thuỷ điện Hồ Bình kết lao động gian khổ, hi sinh cán bộ, công nhân Việt Nam Liên Xơ Biết Nhà máy Thuỷ điện Hồ Bình có vai trò quan trọng cơng xây dựng đất nước Mức độ CHT HT HTT Lượng hoá kết đánh giá thường xuyên dựa tiêu chí thể qua báo cho tất bảng tham chiếu chuẩn đánh giá học kì cuối học kì theo quy ước sau: – HTT: ≥ 3/4 số báo đạt mức 3, khơng có báo mức – HT: > 3/4 báo đạt mức – CHT: ≥ 1/4 số báo đạt mức MÔN ĐỊA LÍ Theo dõi qua đánh giá thường xuyên biểu hành vi học sinh, dựa chuẩn kiến thức, kĩ mơn Địa lí, đến học kì, cuối học kì, giáo viên lượng hố thành ba mức: = Chưa hoàn thành (CHT): học sinh chưa thực yêu cầu (chỉ báo hành vi) = Hoàn thành (HT): học sinh thực yêu cầu (chỉ báo hành vi) = Hoàn thành tốt (HTT): học sinh thực thành thạo yêu cầu (chỉ báo hành vi) LỚP Mã tham chiếu LỚP 4, GIỮA HỌC KÌ I Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.4 4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.4.3 Mã tham chiếu 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Nhận diện đồ Biết khái niệm đồ Nêu được: yếu tố đồ, bước sử dụng đồ Biết đọc đồ mức độ đơn giản: nhận biết vị trí, đặc điểm đối tượng đồ Chỉ vàđọc tên số yếu tố bật miền núi trung du nước ta đờ Chỉ đọc tên: dãy Hồng Liên Sơn, cao nguyên Tây Nguyên, thành phố Đà Lạt đồ Chỉ đọc tên vài dãy núi chínhở Bắc Bộ Chỉ đồ kể tên vài sông bắt nguồn từ Tây Nguyên Nêu số đặc điểm tiêu biểu thiên nhiên miền núi trung du Nêu Hoàng Liên Sơn nơi cao lạnh quanh năm Địa hình gồm nhiều đỉnh nhỏ, sườn núi dốc, thung lũng hẹp sâu Nêu khí hậu Tây nguyên với hai mùa rõ rệt, địa hình gồm cao nguyên xếp tầng; có nhiều ghềnh thác Nêu địa hình Trung du Bắc Bộ vùng đồi đỉnh tròn, sườn thoải Nêu sớ đặc điểm tiêu biểu dân cư hoạt động sản xuất miền núi trung du Nêu đượcở Hoàng Liên Sơn dân cư thưa thớt, sống nghề làm ruộng, thủ công truyền thống, Kểđược tên số dân tộc người Nêu Trung du Bắc Bộ người dân sống chủ yếu nghề trồng chè ăn Nêu Tây nguyên nơi thưa dân nước ta Người dân sống chủ yếu nghề khai thác gỗ lâm sản LỚP 4, CUỐI HỌC KÌ I Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Nêu đặc điểm tiêu biểu thiên nhiên, người hoạt động sản xuất đồng Bắc Bộ Nêu đặc điểm bật đồng Bắc Bộ Biết đồng Bắc Bộ dân cư tập trung đông đúc nước, người dân sống chủ yếu người Kinh Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân đồng Bắc Bộ Nhận biết vị trí đờng Bắc Bộ đờ; sớ sơng đờ Nhận biết vị trí củađ ồng Bắc Bộ đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam Chỉ sơng Hồng, sơng Thái Bình đồ (lược đồ) Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Chỉ Thủđ ô Hà Nội đồ (lược đồ); Nêuđược số đặc điểm chủ yếu thành phớ Hà Nội Nhận biết vị tríđồng Bắc Thủđô Hà Nội đồ tự nhiên Việt Nam Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Hà Nội LỚP 4, GIỮA HỌC KÌ II Mã tham chiếu 4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.2 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Nêu đặc điểm tiêu biểu thiên nhiên, người hoạt động sản xuất đồng Nam Bộ Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, đất đai, sơng ngòi đồng Nam Bộ Người dân Tây Nam Bộ thường làm nhà dọc theo sơng ngòi, kênh rạch, nhà cửa đơn sơ Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân đồng Nam Bộ Nhận biết vị trí đờng Nam Bộ, sớ sơng đờ Nhận biết vị trí đồng Nam Bộ đồ Chỉ sông Tiền, sông Hậu đồ (lược đồ) Chỉ thành phố lớn đồ (lược đồ); nêu số đặc điểm chủ yếu thành phớ Chỉ vị trí thành phố: Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ đồ Nêu số đặc điểm chủ yếu TP Hồ Chí Minh Nêu số đặc điểm chủ yếu Cần Thơ CHT Mức độ HT HTT CHT Mức độ HT HTT LỚP 4, CUỐI HỌC KÌ II Mã tham chiếu 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 4.4.2 4.4.2.1 4.4.2.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Nêuđược đặc điểm tiêu biểu đồng duyên hải miền Trung Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu đồng duyên hải miền Trung Trình bày số nét tiêu biểu hoạt động sản xuất: trồng lúa, mía, lạc ; làm muối; nuôi trồng, đánh bắt chế biến thuỷ sản; du lịch Nhận biết vị trí của: đồng duyên hải miền Trung; Biển Đông, vịnh, quần đảo, đảo lớn nước ta đờ Chỉ vị trí đồng dun hải miền Trung đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam Nhận biết vị trí Biển Đơng, vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Đinh Quốc Nguyễn 4.4.3 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.3.3 4.4.4 4.4.4.1 4.4.4.2 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đờng Nai Lan; quần đảo Hồng Sa, Trường Sa; cácđảo Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc đồ Chỉ thành phố: Huế, Đà Nẵng; nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Chỉ thành phố Huế vàĐà Nẵng bảnđồ Nêu số đặc điểm tiêu biểu thành phố Huế Nêu số đặc điểm tiêu biểu thành phố Đà Nẵng Biết sơ lược biển, đảo quần đảo hoạt động khai thác ng̀n lợi biển, đảo Nêu vùng biển rộng lớn với nhiềuđảo quần đảo Kể tên số hoạt động khai thác nguồn lợi biển, đảo LỚP LỚP 5, GIỮA HỌC KÌ I Mã tham chiếu 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.3 5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.2.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Trình bày sớ đặc điểm địa hình, khí hậu, sơng ngòi, đất, rừng, vùng biển nước ta Nêu đặc điểm địa hình, khí hậu, sơng ngòi, đất, rừng, vùng biển nước ta Kể tên số khống sản chính, sơng lớn, loại đất, rừng Biết mơ tả sơ lược vị trí giới hạn địa lí; sớ dãy núi, đờng bằng, sơng lớn; đảo, quần đảo nước ta Chỉ vị trí giới hạn; dãy núi; cao nguyên; đồng bằng; sông lớn; đảo; quần đảo; nơi phân bố loại đất, rừng Nhận xét bảng số liệu khí hậu mức đơn giản Nhận biết mới quan hệ yếu tố tự nhiên tự nhiên với đời sống, sản xuất nhân dân taở mức độ đơn giản Nêu vai trò khí hậu, sơng ngòi, đất rừng vùng biển nước ta Nhận xét mối quan hệ địa hình với sơng ngòi; đất rừng; Nhận xét bảng số liệu khí hậuở mức đơn giản Mức độ CHT HT HTT LỚP 5, CUỐI HỌC KÌ I Mã tham chiếu 5.2.1 5.2.1.1 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Biết đặc điểm dân cư, ngành kinh tế nước ta mức độ đơn giản Biết được: nước ta nước đơng dân, dân số tăng nhanh; gặp khó khăn việc đáp ứng nhu cầu người dân phát triển Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 5.2.1.2 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.2 5.3.3 5.3.3.1 5.3.3.2 5.3.3.3 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai xã hội Nêu số đặc điểm bật tình hình phát triển phân bố ngành kinh tế nước ta Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, để nhận biết số đặc điểm dân cư, cấu phân bố ngành kinh tế nước ta Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, đồ (lược đồ) dân cư để nhận biết số đặc điểm dân cư Việt Namở mức độ đơn giản Sử dụng sơđồ, bảng số liệu, biểu đồ, đồ (lược đồ) để nhận biết cấu phân bố ngành kinh tế Chỉ đồ số thành phố, trung tâm công nghiệp, tuyếnđường giao thông, cảng biển lớn nước ta Chỉ được: – thành phố lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ; trung tâm cơng nghiệp lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Chỉ tuyến đường giao thơng: đường sắt thống nhất; quốc lộ 1A Chỉ – 5địa điểm du lịch LỚP 5, GIỮA HỌC KÌ II Mã tham chiếu 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.3 5.3.3.1 5.3.3.2 5.3.4 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Tìm vị trí châu Á, châu Âu đờ, Địa cầu Tìm vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châuÁ đồ, Địa cầu Tìm vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Âu đồ, Địa cầu Sử dụng tranh, ảnh, đồ (lược đồ) để nhận biết số đặc điểm tiểu biểu châu Á, châu Âu Nêu châu Á: 3/4 diện tích núi cao nguyên, núi cao đồ sộ giới; có nhiều đới khí hậu; đơng dân nhất; nơng nghiệp chủ yếu Nêu châu Âu: 2/3 diện tích đồng bằng; khí hậu ơn hồ; chủ yếu người da trắng; nhiều nước công nghiệp phát triển Đọc tên chỉđược số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, sông lớn châu Á châu Âu đồ Đọc tên được: Dãy núi Hi-ma-lay-a; cao nguyên: Tây tạng, Gô-bi; đồng bằng: Hoa Bắc;Ấn -– Hằng, Mê Cơng; sơng: Hồng Hà, Mê Công Đọc tên được: Các dãy núi An-pơ, Các-pát, Xcan-đina-vi; đồng lớn: Đông Âu, Tây Âu Trung Âu; sông:Đa-nuyp, Vôn-ga Nêu sốđặcđiểm bật khu vực Đông Nam Á; Một sớ nước láng giềng nước ta Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An CHT Mức độ HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 5.3.4.1 5.3.4.2 5.3.4.3 5.3.5 5.3.5.1 5.3.5.2 Mã tham chiếu 5.4.1 5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.2 5.4.2.1 5.4.2.2 5.4.2.3 5.4.2.4 5.4.3 5.4.3.1 5.4.3.2 5.4.3.3 5.4.4 5.4.4.1 5.4.4.2 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Nêu được: Khu vực Đơng Nam Á: có khí hậu nhiệt đới, sản xuất nhiều lúa gạo khai thác khống sản Trung Quốc:đơng dân giới; phát triển nhiều ngành công nghiệp Lào Cam-pu-chia: nước nông nghiệp; bước đầu phát triển công nghiệp Nêuđược sốđặcđiểm bật Liên bang Nga Pháp Nêu 3– sản phẩm nông nghiệp, 3– sản phẩm cơng nghiệp Liên bang Nga Nêu 3– sản phẩm nông nghiệp, 3– sản phẩm cơng nghiệp Pháp LỚP 5, CUỐI HỌC KÌ II Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Tìm mơ tảđược vị trí của: châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương châu Nam Cực đại dương giới đồ Địa cầu Tìm bảnđồ/quả Địa cầu mơ tả vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu lục Nhận biết nêu vị trí đại dương đồ Địa cầu Sử dụng tranh, ảnh, đồ (lượcđồ) để nhận biết số đặc điểm bật châu lục đại dương giới Nêu châu Phi chủ yếu cao nguyên; nóng khơ; dân cư chủ yếu người da đen; trồng công nghiệp nhiệt đới Nêuđược châu Mĩ: có nhiềuđới khí hậu; người dân chủ yếu nhập cư; có cơng nghiệp đại, nơng nghiệp tiên tiến Nêuđược: Lụcđịa Ơx-trây-li-a; khí hậu khơ hạn; hoang mạc xavan chủ yếu; đảo quần đảo: nóng ẩm; dân Nêu châu Nam Cực: lạnh giới, băng tuyết bao phủ quanh năm, chim cánh cụt làđộng vật tiêu biểu Đọc tên chỉđược số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, sông lớn châu Phi, châu Mĩ, tên nước thủ đô nướcđại diện đồ Đọc tên được: châu Phi; hoang mạc Xa-ha-ra; nước Ai-cập, thủđô Cai-rơ Đọcđúng tên chỉđược: nước Hoa Kì, thủđơ Oa-sinh-tơn – dãy núi/cao nguyên/sông, châu Mĩ Đọc tên được: Châu Đại Dương; nước Ô-xtrây-li-a, thủ đô Can-be-ra Nêu số đặc điểm bật số nước đại diện cho châu lục Nêu Ai Cập có văn minh cổ đại, tiếng với cơng trình kiến trúc cổ Nêu Hoa Kì có kinh tế phát triển với nhiều ngành cơng Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An CHT Mức độ HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 5.4.4.3 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai nghiệp nông nghiệp đứng hàng đầu giới Nêu được, Ơ-xtrây-li-a nước có kinh – xã hội phát triển; căng-gu-ru gấu túi thú đặc trưng Lượng hoá kết đánh giá thường xuyên dựa tiêu chí thể qua báo cho tất bảng tham chiếu chuẩn đánh giá học kì cuối học kì theo quy ước sau: – HTT: ≥ 3/4 số báo đạt mức 3, khơng có báo mức – HT: > 3/4 báo đạt mức – CHT: ≥ 1/4 số báo đạt mức MÔN KHOA HỌC Theo dõi qua đánh giá thường xuyên biểu hành vi học sinh, dựa chuẩn kiến thức, kĩ mơn Khoa học, đến học kì, cuối học kì, giáo viên lượng hoá thành ba mức: = Chưa hoàn thành (CHT): học sinh chưa thực yêu cầu (chỉ báo hành vi) = Hoàn thành (HT): học sinh thực yêu cầu (chỉ báo hành vi) = Hoàn thành tốt (HTT): học sinh thực thành thạo yêu cầu (chỉ báo hành vi) LỚP LỚP 4, GIỮA HỌC KÌ I Mã tham chiếu 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.4 4.1.4.1 4.1.4.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Biết trao đổi chất thể người với môi trường Nêu người cần thức ăn, nước uống, khơng khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống Nêu số biểu trao đổi chất; kể tên số quan trực tiếp tham gia vào trình trao đổi chất người Vẽ sơđồ traođổi chất thể người với mơi trường Nêuđược chất dinh dưỡng có thức vai trò chúng Kểđược chất dinh dưỡng có thứcăn vai trò chúngđối với thể Biết phân loại thứcăn theo nhóm chất dinh dưỡng Biết cáchăn uốngđủ chất,điềuđộ, hợp líđể khoẻ mạnh Biết số cách bảo quản thứcăn Biết cách phòng tránh số bệnh doăn thiếu hoặcăn thừa chất dinh dưỡng bệnh lây quađường tiêu hoá Kểđược tên, nguyên nhân cách phòng tránh số bệnh dinh dưỡng bệnh lây quađường tiêu hoá Biếtđược biểu cáchăn uống bị bệnh Biết cách phòng tránh tai nạnđ́i nước Nêuđược chấp hành quyđịnh an tồn tham gia giao thơngđường thuỷ Thực hiệnđược quy tắc an tồn phòng tránhđuối nước Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai LỚP 4, CUỐI HỌC KÌ I Mã tham chiếu 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.4 4.2.4.1 4.2.4.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Mức độ CHT HT HTT Nêuđược sớ tính chất nước khơng khí; thành phần khơng khí Nêuđược số tính chất ba thể nước Nêuđược số tính chất khơng khí; nêuđược thành phần khơng khí gồm khí ni-tơ khíơ-xi Mơ tảđược vòng tuần hồn nước tự nhiên Vẽđược sơđồ vòng tuần hồn nước tự nhiên Mơ tả vòng tuần hồn nước tự nhiên Biếtđược vai trò nước khơng khí sinh hoạt, laođộng sản xuất vui chơi giải trí Nêuđược số vai trò nước trongđời sống, sản xuất sinh hoạt Nêuđược vai trò khơng khí trongđời sống Biết làm sớ thí nghiệmđể chứng minh cho tính chất nước khơng khí Biết làm số thí nghiệmđể chứng minh cho tính chất nước Biết làm số thí nghiệmđể chứng minh cho tính chất khơng khí LỚP 4, GIỮA HỌC KÌ II Mã tham chiếu 4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.2 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Nêuđược vai trò khơng khíđới với cháy sớng Nêuđược vai trò vàứng dụng khơng khíđối với cháy sống; biếtđược chuyểnđộng khơng khí: gió, bão Ngun nhân gây nhiễm khơng khí số biện pháp bảo vệ bầu khơng khí Làm thí nghiệmđể chứng minh khơng khí cần cho cháy, khơng khí chuyểnđộng tạo thành gió Nhận biết nhiệt Kể tên nêuđược vai trò số nguồn nhiệt Kểđược tên số vật dẫn nhiệt tốt dẫn nhiệt Biết sử dụng nhiệt kếđểđo nhiệtđộ thể thực biện pháp sử dụng nhiệt an toàn tiết kiệm Nhận biết vềánh sáng Nêuđược số ví dụ vật tự phát sáng vậtđược chiếu sáng Nêuđược vai trò ánh sángđối với sống Nhận biếtđược bóng tốiở phía sau vật cản sáng vật Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 4.3.3.3 4.3.4 4.3.4.1 4.3.4.2 4.3.4.3 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai chiếu sáng Biết cách tránh ánh sáng mạnh chiếu vào mắt vàđọc, viết ánh sáng yếu Nhận biết vềâm Biếtđược âm vật rungđộng phát ra; nêuđược vai trò âm sống Nêuđược ví dụ chứng tỏâm truyền qua: chất khí, chất lỏng, chất rắn Biếtđược tác hại tiếngồn thực quyđịnh khơng gây tiếngồn phòng chống tiếngồn sống LỚP 4, CUỐI HỌC KÌ II Mã tham chiếu 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 4.4.2 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.2.3 4.4.3 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.3.3 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) CHT Mức độ HT HTT Nêuđược yếu tớ cầnđể trì sớng thực vật vàđộng vật Nêuđược yếu tố cầnđể trì sống thực vật động vật Nêuđược yếu tố cầnđể trì sống thực vật động vật Trình bàyđược traođổi chất: thực vật với môi trường; giữađộng vật với môi trường; nêuđược vai trò thực vậtđới với sớng TráiĐất Trình bàyđược traođổi chất thực vật với mơi trường Trình bàyđược traođổi chất giữađộng vật với mơi trường Nêuđược vai trò quang hợp xanhđối với sống TráiĐất Vẽđược sơđồ traođổi chất quan hệ thứcăn Vẽđược sơđồ traođổi chất thực vật với môi trường Vẽđược sơđồ traođổi chất giữađộng vật với môi trường Vẽđược sơđồ quan hệ thứcăn LỚP LỚP 5, GIỮA HỌC KÌ I Mã tham chiếu 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Nhận biếtđược sinh sản, lớn lên phát triển thể người Biết thể chúng tađược hình thành từ kết hợp tinh trùng bố trứng mẹ Nhận biết ngườiđều bố mẹ sinh có sốđặcđiểm giống với bố mẹ Nêuđược giaiđoạn phát triển người số thayđổi Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 5.1.1.3 5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.3 5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai sinh học xã hộiở giaiđoạn phát triển người Tôn trọng bạn giới khác giới, không phân biệt nam, nữ Biết cách vệ sinh phù hợp lứa tuổi phòng sớ bệnh lây truyền Nêuđược việc nên không nên làmđể giữ vệ sinh, bảo vệ sức khoẻở tuổi dậy Thực vệ sinh cá nhânở tuổi dậy Nêuđược nguyên nhân,đường lây truyền cách phòng tránh số bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A Biết số kĩ sớng an tồn Nêuđược số tác hại ma tuý, thuốc lá, rượu bia Từ chối sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma tuý Nêuđược nhữngđiểm cần chúý dùng thuốc, mua thuốc xácđịnhđược nên dùng thuốc LỚP 5, CUỐI HỌC KÌ I Mã tham chiếu 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.3 5.2.3.1 5.2.3.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Mức độ CHT HT HTT Biết sớ kĩ sớng an tồn Nêuđược ngun nhân cách phòng tránh HIV/AIDS Nêuđược số quy tắc an tồn cá nhânđể phòng tránh bị xâm hại Nêuđược số việc nên làm không nên làmđểđảm bảo an tồn tham gia giao thơngđường Biếtđặcđiểm vàứng dụng số vật liệu: sắt, gang, thép,đồng, nhôm Nêuđược sốứng dụng sản xuất vàđời sống vật liệu Biết cách bảo quản sốđồ dùng làm từ vật liệu sắt, gang thép,đồng, nhôm Biếtđặcđiểm vàứng dụng số vật liệu: cao su, chất dẻo, thuỷ tinh, tơ sợi Quan sát, nhận biết nêuđược số tính chất cơng dụng củađá vơi, xi măng, gạch ngói Nhận biết nêuđược số công dụng, cách bảo quản cácđồ dùng cao su, chất dẻo, thuỷ tinh, tơ sợi LỚP 5, GIỮA HỌC KÌ II Mã tham chiếu 5.3.1 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Nhận biếtđược biếnđổi chất Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Mức độ CHT HT HTT Đinh Quốc Nguyễn 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4 5.3.3 5.3.3.1 5.3.3.2 5.3.3.3 TH Sơng Nhạn - Cẩm Mỹ - Đờng Nai Nêuđược ví dụ số chấtở thể rắn, thể lỏng thể khí Nêuđược số ví dụ hỗn hợp, dung dịch Thực hành tách chất khỏi số hỗn hợp Nêuđược số ví dụ biếnđổi hoá học xảy Biết cách sử dụng lượng an tồn, tiết kiệm hiệu Nêuđược ví dụ việc sử dụng lượng mặt trời trongđời sống sản xuất: chiếu sáng, sưởiấm, phơi khô, phátđiện, Kểđược tên số loại chấtđốt Nêuđược số biện pháp phòng chống cháy, bỏng, nhiễm sử dụng chấtđốt Biết tiết kiệm chấtđốt Nêuđược ví dụ việc sử dụng lượng gió lượng nước chảy trongđời sống sản xuất Kể tên sốđồ dùng, máy móc sử dụngđiện Nêuđược số quy tắc sử dụng an tồn, tiết kiệmđiện Cóý thức tiết kiệmđiện Nhận biếtđược sinh sản thực vật Nhận biết hoa quan sinh sản thực vật có hoa Chỉ nói tên phận hoa tranh vẽ hoa thật Kểđược tên số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió Chỉ hình vẽ vật thật cấu tạo hạt Kểđược tên số mọc phận mẹ LỚP 5, CUỐI HỌC KÌ II Mã tham chiếu 5.4.1 5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.1.3 5.4.2 5.4.2.1 5.4.2.2 5.4.2.3 5.4.3 5.4.3.1 5.4.3.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Mức độ CHT HT HTT Nhận biết sinh sản củađộng vật Kểđược tên sốđộng vậtđẻ trứng vàđẻ Nêuđược ví dụ nuôi dạy số lồi thú Thể sinh sản trùng,ếch sơđồ Nhận biết mối quan hệ người với môi trường tài nguyên thiên nhiên Nêuđược số ví dụ mơi trường tài ngun thiên nhiên, số thành phần môi trườngđịa phương Nêuđược vai trò mơi trường, ích lợi tài ngun thiên nhiên Nêuđược tácđộng ngườiđến môi trường: rừng,đất, nước khơng khí Biết cách bảo vệ mơi trường Nêuđược số biện pháp bảo vệ môi trường Thực hiệnđược số biện pháp bảo vệ môi trường Lượng hoá kết đánh giá thường xuyên dựa tiêu chí thể qua báo cho Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An Đinh Quốc Nguyễn TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai tất bảng tham chiếu chuẩn đánh giá học kì cuối học kì theo quy ước sau: – HTT: ≥ 3/4 số báo đạt mức 3, khơng có báo mức – HT: > 3/4 báo đạt mức – CHT: ≥ 1/4 số báo đạt mức Xóm 4A - Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An ... II Mã tham chiếu 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 2.3.1.5 2.3.1.6 2.3.2 2.3.2.1 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 Tiêu chí báo hành vi (biểu cụ thể) Biết bảng nhân, chia 2, 3, 4, Thuộc bảng nhân bảng. .. đồng hồ LỚP 1, CUỐI HỌC KÌ II LỚP LỚP 2, GIỮA HỌC KÌ I Mã tham chiếu 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.3 2.1.3.1 Mã tham chiếu 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.2 2.2.2.1... chuyển đổi kể chuyện Biết thuật lại việc chứng kiến hoặc tham gia Lượng hoá kết đánh giá thường xuyên dựa tiêu chí thể qua báo cho tất bảng tham chiếu chuẩn đánh giá học kì cuối học kì theo quy ước
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG THAM CHIẾU CAC MÔN HOC, BẢNG THAM CHIẾU CAC MÔN HOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay