Lãnh đạo theo quan điểm của hersey

9 17 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 22:55

Hãy phân tích sự lãnh đạo của một đơn vị hoặc doanh nghiệp mà anh chị biết theo quan điểm của Hersey. Nêu biểu hiện và tình huống cụ thể minh hoạ.2.LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG VÀ SỰ LÃNH ĐẠO THEO QUAN ĐIỂM CỦA HERSEY2.1. Thế nào là lãnh đạo theo tình huống ? Nhiều nhà lãnh đạo đang cố lựa chọn cho mình một phong cách lãnh đạo hoàn hảo để áp dụng với tất cả các nhân viên của mình? Nhưng thực tế cho thấy rằng không có phong cách nào là tốt nhất cho tất cả các nhân viên. Việc lãnh đạo hiệu quả đòi hỏi nhà lãnh đạo nên sử dụng nhiều phong cách quản lý khác nhau một cách linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.Quan điểm của lý thuyết lãnh đạo theo tình huống dựa trên ý kiến cho rằng phong cách lãnh đạo phù hợp nhất sẽ phụ thuộc vào tình huống. Hầu hết các thuyết lãnh đạo theo tình huống đều giả định rằng người lãnh đạo hiệu quả phải vừa sáng suốt và vừa linh động.Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống đang được nhiều nhà quản trị sử dụng.Vậy thế nào là lãnh đạo theo tình huống? Lãnh đạo theo tình huống bao gồm việc sử dụng bốn phong cách quản lý khác nhau: Quản lý kiểu hướng dẫn, Quản lý kiểu tư vấn hay kiểu “ông bầu, Quản lý kiểu hỗ trợ Phong cách phân cấp hay uỷ quyền.3.Phân tích sự lãnh đạo của một đơn vị hoặc doanh nghiệp theo quan điểm của Hersey3.1. Nhìn nhận mô hình lãnh đạo theo quan điểm của Hersey tại doanh nghiệpTrong bất kỳ một đơn vị hay doanh nghiệp nào, chúng ta cũng thấy biểu hiện rõ nét của cả 4 hình thức lãnh đạo trên. Đối với những cá nhân thuộc diện SS1: đây thường là những cá nhân có ham muốn đạt được kết quả nhưng lại không phải bỏ công sức ra nhiều, trong khi trình độ chưa đủ tốt, thái độ làm việc kém. Đối với những cá nhân này người lãnh đạo phải trực tiếp giám sát, chỉ đạo mọi hoạt động để có thể nắm bắt được tình hình một cách sát sao nhất, qua đó có những phương thức xử lý đối với những trường hợp diện này. Đối với những cá nhân thuộc diện SS2: những cá nhân chưa có trình độ nhưng khao khát làm việc cống hiến, trường hợp này có thể gặp ở nhiều sinh viên ra mới ra trường, khi trình độ chưa đủ, năng lực chưa cao, lại có nhiệt huyết tuổi trẻ, muốn cống hiến cho công việc. Những cá nhân kiểu này thì các nhà lãnh đạo cần phải tăng cường các hoạt động chỉ đạo, dạy bảo để nâng cao năng lực trình độ làm việc. Tuy nhiên những cá nhân này theo thời gian thường MƠN HỌC LÃNH ĐẠO BÀI TẬP NHĨM Câu hỏi: Hãy phân tích lãnh đạo đơn vị doanh nghiệp mà anh chị biết theo quan điểm Hersey Nêu biểu tình cụ thể minh hoạ Danh sách thành viên nhóm KHÁI QUÁT VỀ LÃNH ĐẠO VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 1.1 Lãnh đạo gì? 1.1.1 Khái niệm Lãnh đạo khả thuyết phục gây ảnh hưởng đến người khác để hồn thành mục tiêu mong muốn Nói cách khác, lãnh đạo thiên khía cạnh nhân nhắm đến “người” để nối kết họ thành đội ngũ động viên họ tiến tới mục tiêu mong muốn 1.1.2 Phân loại Có hai loại lãnh đạo lãnh đạo thức lãnh đạo khơng thức - Lãnh đạo thức người lãnh đạo có thực quyền, người đồng thời đóng vai trò quản trị viên tổ chức, trao ban quyền hạn chức hành xử người khác để thi hành công tác theo hoạch định - Người lãnh đạo khơng thức hay gọi lãnh đạo tự nhiên, người lãnh đạo thiên phú với phong cách lôi người khác Tuy họ khơng có quyền hạn thức để sai khiến, lời nói họ có giá trị, người khác lắng nghe thực Những người lãnh đạo tự nhiên thường người khác ngưỡng mộ chứng nhân gương mẫu cách tổ chức thực đời sống cá nhân xã hội 1.2 Phong cách lãnh đạo 1.2.1 Phong cách lãnh đạo ? Từ góc độ lý luận thực tiễn tâm lý học, vấn đề quản lý, bật phong cách lãnh đạo, bàn nhiều cơng trình khoa học Khái niệm phong cách lãnh đạo thường hiểu theo góc độ sau: -Được coi nhân tố quan trọng người quản lý, lãnh đạo, gắn liền với kiểu người lãnh đạo nghệ thuật lãnh đạo, quản lý người - Phong cách lãnh đạo mặt khoa học tổ chức lãnh đạo, quản lý mà thể tài năng, chí hướng, nghệ thuật điều khiển, tác động người khác người lãnh đạo - Phong cách lãnh đạo cách thức làm việc nhà lãnh đạo - Phong cách lãnh đạo hệ thống đấu hiệu đặc trưng hoạt động quản lý nhà lãnh đạo, quy định đặc điểm nhân cách họ - Phong cách lãnh đạo kết mối quan hệ cá nhân kiện, biểu công thức: Phong cách lãnh đạo = Cá tính x Mơi trường Nhìn chung, định nghĩa đề cập phản ánh rõ nhiều mặt, nhiều đặc trưng khác phong cách lãnh đạo Tuy nhiên, phần lớn định nghĩa nhấn mạnh đến mặt chủ quan, mặt cá tính chủ thể lãnh đạo chưa đề cập, xem xét phong cách lãnh đạo kiểu hoạt động Kiểu hoạt động diễn phụ thuộc vào yếu tố mơi trường xã hội, có ảnh hưởng hệ tư tưởng, văn hố Như vậy, đính nghĩa sau: Phong cách lãnh đạo kiểu hoạt động đặc thù người lãnh đạo hình thành sở kết hợp chặt chẽ tác động qua lại biện chứng yếu tố tâm lý chủ quan người lãnh đạo yêu tố môi trường xã hội hệ thống quản lý 1.2.2 Phân loại Phong cách lãnh đạo Theo Lewin có hình thức lãnh đạo sau : - Phong cách lãnh đạo độc đoán Kiểu quản lý mệnh lệnh độc đoán đặc trưng việc tập trung quyền lực vào tay người quản lý, người lãnh đạo - quản lý ý chí mình, trấn áp ý chí sáng kiến thành viên tập thể Phong cách lãnh đạo xuất nhà lãnh đạo nói với nhân viên xác họ muốn nhân viên làm làm mà không kèm theo lời khuyên hay hướng dẫn Hình thức thường phù hợp với lối quản trị cổ điển, tổ chức tình trạng canh tân nội để loại trừ phần tử làm lũng đoạn sinh hoạt chung, vv… Nhất tinh thần kỷ luật trật tự tổ chức lỏng lẻo cần sửa đổi Đặc điểm: Nhân viên thích lãnh đạo Hiệu làm việc cao có mặt lãnh đạo, thấp khơng có mặt lãnh đạo Khơng khí tổ chức: gây hấn, phụ thuộc vào định hướng cá nhân - Phong cách lãnh đạo dân chủ Kiểu quản lý dân chủ đặc trưng việc người quản lý biết phân chia quyền lực quản lý mình, tranh thủ ý kiến cấp dưới, đưa họ tham gia vào việc khởi thảo định Kiểu quản lý tạo điều kiện thuận lợi người cấp phát huy sáng kiến, tham gia vào việc lập kế hoạch thực kế hoạch, đồng thời tạo bầu khơng khí tâm lý tích cực q trình quản lý Đặc điểm: Nhân viên thích lãnh đạo Khơng khí thân thiện, định hướng nhóm, định hướng nhiệm vụ Năng suất cao, kể khơng có mặt lãnh đạo - Phong cách lãnh đạo tự Với phong cách lãnh đạo này, nhà lãnh đạo cho phép nhân viên quyền định, nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm định đưa Phong cách lãnh đạo sử dụng nhân viên có khả phân tích tình xác định cần làm làm Bạn ôm đồm tất công việc! Bạn phải đặt thứ tự ưu tiên công việc uỷ thác số nhiệm vụ Đặc điểm: Nhân viên thích lãnh đạo Khơng khí tổ chức thân thiện, định hướng nhóm, định hướng vui chơi Năng suất thấp, người lãnh đạo vắng mặt thường xuyên 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo Có nhiều yếu tố ảnh hướng tới phong cách lãnh đạo nhà lãnh đạo, có yếu tố chủ đạo như: - Thời gian bao nhiêu? - Các mối quan hệ dựa tôn trọng tin tưởng hay dựa thiếu tôn trọng? - Ai người nắm giữ thông tin - bạn, nhân viên, hay hai? - Các nhân viên huấn luyện bạn hiểu rõ nhiệm vụ nào? - Các mâu thuẫn nội - Mức độ sức ép - Kiểu nhiệm vụ Đó kiểu cấu trúc, phi cấu trúc, phức tạp, hay đơn giản? - Luật lệ hay quy trình thủ tục thiết lập  Phần nói chi tiết đc ko?? LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG VÀ SỰ LÃNH ĐẠO THEO QUAN ĐIỂM CỦA HERSEY 2.1 Thế lãnh đạo theo tình ? Nhiều nhà lãnh đạo cố lựa chọn cho phong cách lãnh đạo hoàn hảo để áp dụng với tất nhân viên mình? Nhưng thực tế cho thấy khơng có phong cách tốt cho tất nhân viên Việc lãnh đạo hiệu đòi hỏi nhà lãnh đạo nên sử dụng nhiều phong cách quản lý khác cách linh hoạt phù hợp với đối tượng hoàn cảnh cụ thể Quan điểm lý thuyết lãnh đạo theo tình dựa ý kiến cho phong cách lãnh đạo phù hợp phụ thuộc vào tình Hầu hết thuyết lãnh đạo theo tình giả định người lãnh đạo hiệu phải vừa sáng suốt vừa linh động Kỹ lãnh đạo theo tình nhiều nhà quản trị sử dụng.Vậy lãnh đạo theo tình huống? Lãnh đạo theo tình bao gồm việc sử dụng bốn phong cách quản lý khác nhau: Quản lý kiểu hướng dẫn, Quản lý kiểu tư vấn hay kiểu “ông bầu, Quản lý kiểu hỗ trợ Phong cách phân cấp hay uỷ quyền - Quản lý kiểu hướng dẫn : Nhà quản trị hướng dẫn nhân viên làm để hồn thành cơng việc, kiểm tra chặt chẽ hoạt động nhân viên tự đưa hầu hết định Đây phong cách thích hợp để quản lý nhân viên vào nghề người thực công việc không tốt Tuy nhiên, nhà quản lý sử dụng phong cách trở thành tiểu tiết, độc đốn - Quản lý kiểu tư vấn hay kiểu “ông bầu” : Nhà quản trị liên tục đưa định hướng buộc nhân viên tham gia giải vấn đề tham gia vào trình định Để thực điều này, cần lôi kéo ý kiến nhân viên, trả lời câu hỏi nêu thể hứng thú bàn bạc công việc với cá nhân Phong cách thích hợp nhân viên khơng người công việc chưa đủ khả tự tin khả thực công việc - Quản lý kiểu hỗ trợ: Nhà quản trị sử dụng phong cách nhân viên có khả thực cơng việc giao thiếu tự tin Theo phong cách này, nhà quản lý nơi để nhân viên nêu lo ngại để bàn bạc khó khăn Tuy nhiên, thay giải hộ, nhà quản lý hỗ trợ họ Làm tăng cường tính độc lập tự tin nhân viên - Phong cách phân cấp hay uỷ quyền Sử dụng nhân viên có kỹ tự tin việc xử lý công việc Tuy nhiên, bạn sử dụng phong cách trước nhân viên bạn sẵn sàng cho cơng việc họ cảm thấy rằng, bạn bỏ rơi họ 2.2 Học thuyết tình Hersey Blanchard (1977): Bản chất thuyết lãnh đạo tình Hersey Blanchard dựa hai chuỗi liên tục - mức độ yêu cầu giám sát động lực cần thiết để huấn luyện người lao động tình cụ thể để họ thể tốt Đồng thời chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với mức độ sẵn sàng người phục tùng, chẳng hạn trình độ học vấn kĩ năng, kinh nghiệm, tự tin, thái độ làm việc họ 2.2.1 Tác phong lãnh đạo dựa tính sẵn sàng nhân viên theo quan điểm Hersey Hersey nhận định tác phong lãnh đạo cụ thể tuỳ theo tính sẵn sàng nhân viên: - Chỉ Đạo (nhiệm vụ cao-quan hệ thấp) Đặc điểm tác phong đưa nhiều thị cho thuộc cấp, trọng nhiều vào việc định nghĩa cách rõ ràng vai trò nhân viên mục tiêu cơng việc Mức độ đạo phụ thuộc vào lực kĩ nhân viên Mục đích việc đạo đạt đến vùng phối hợp tối ưu Mức độ đạo thấp dẫn đến việc cấp dễ hiểu nhầm, thiếu phối hợp không hiểu cấp trên, mà cấp khơng quan tâm tới vấn đề Trái lại, mức độ đạo q cao kìm hãm sáng kiến, nảy sinh ốn giận, làm nhụt chí nhân viên Phương cách thường dùng có nhân viên mới, hay cho công việc dễ dàng lặp lặp lại, hay cần hoàn tất khoảng thời gian ngắn Thuộc cấp trường hợp xem khơng có khả hay khơng sẵn lòng làm tốt cơng việc Do đó, mục tiêu cấp đạo cấp cách mực, phụ thuộc vào lực kĩ nhân viên - Thuyết Phục (nhiệm vụ cao-quan hệ cao) Ở đây, dù người lãnh đạo cần phải thị, cố gắng khuyến khích người "tự nguyện" nhận cơng tác họ Tác phong lãnh đạo đơi gọi phương cách huấn luyện viên người sẵn lòng chịu làm việc hay động viên tinh thần để thi hành công tác, thiếu "trưởng thành" hay "khả chun mơn" cần có - Tham Gia (nhiệm vụ thấp-quan hệ cao) Ở đây, quyền định chia sẻ người lãnh đạo người theo - vai trò chủ yếu người lãnh đạo điều hợp liên lạc Phương cách đòi hỏi ủng hộ cao đạo, áp dụng người có khả có lẽ khơng hài lòng làm việc hay cảm thấy họ khơng tin cậy (mức độ trưởng thành họ từ đến cao) (Hershey, 1984) - Ủy Thác (nhiệm vụ thấp-quan hệ thấp) Người lãnh đạo cần xác định vấn đề cần giải quyết, trách nhiệm thực hành giao cho thuộc cấp Phương cách đòi hỏi mức độ cạnh tranh truởng thành cao (những người biết việc cần làm sẵn sàng thi hành) 2.2.2 Tính sẵn sàng (SS) Người phục tùng (cấp dưới) Đối với tính sẵn sàng (SS) Người phục tùng (cấp dưới), có tình sau: – SS1: Mức độ sẵn sàng thấp Người phục tùng mức độ sẵn sàng thấp nghĩa họ có lực kĩ kém, kinh nghiệm, khơng đảm bảo, khơng nhiệt tình để nhận lấy trách nhiệm cho hành vi cơng việc họ Trong tình phong cách huy phù hợp Khi đó, nhà lãnh đạo cần phải cụ thể, tỷ mỉ, nói cho người phục tùng biết xác điều họ cần làm, làm – SS2: Mức độ sẵn sàng trung bình Người phục tùng mức trung bình, ví dụ họ trình độ học vấn kinh nghiệm công việc họ lại tự tin, có khả năng, thích thú nhiệt tình học hỏi Trong tình phong cách lãnh đạo thuyết phục phát huy hiệu Bởi vì, với phong cách thuyết phục, nhà lãnh đạo đưa số dẫn đồng thời phải tìm kiếm thêm đầu vào từ khác bù đắp cho thiếu hụt từ phía người phục tùng, chọn lọc nhiệm vụ công việc cho người phục tùng đơn giới thiệu sơ qua công việc thực – SS3: Mức độ sẵn sàng cao Người phục tùng có trình độ học vấn, kĩ kinh nghiệm đạt u cầu họ cảm thấy chưa hoàn toàn tự tin khả mình, chưa có trải nghiệm cần thiết cần có dìu dắt nhà lãnh đạo Bằng cách sử dụng phong cách tham gia, nhà lãnh đạo hướng dẫn phát triển người phục tùng đóng vai trò thể người đưa lời khuyên trợ giúp – SS4: Mức độ sẵn sàng cao Là người phục tùng có trình độ học vấn cao, có nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm việc làm họ Nhà lãnh đạo giao phó trách nhiệm định thi hành đầy đủ cho người phục tùng - người có đủ kĩ năng, lực thái độ tích cực để thực Phong cách lãnh đạo gọi phong cách uỷ thác Nhà lãnh đạo đưa mục tiêu chung quyền hành đủ thẩm quyền để cấp thực nhiệm vụ công việc Các nghề nghiệp chuyên môn cao như: luật sư, giảng viên đại học, người làm cơng tác xã hội đối tượng điển hình nằm nhóm người phục tùng MÔ TẢ QUAN HỆ ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI PHỤC TÙNG → PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO PHÙ HỢP Mức độ sẵn sàng thấp → Chỉ huy (định hướng công việc cao, quan hệ thấp) Mức độ sẵn sàng trung bình → Thuyết Phục (cơng việc cao, quan hệ cao) Mức độ sẵn sàng cao → Tham gia (công việc thấp, quan hệ cao) Mức độ sẵn sàng cao → Ủy thác (công việc thấp, quan hệ thấp) Như vậy, tùy theo mức độ sẵn sàng cấp mà người lãnh đạo áp dụng hình thức đạo, thuyết phục, tham gia hay ủy thác Phương thức lãnh đạo Hersey nhấn mạnh thực tế mức độ sẵn sàng cấp tăng sau hoàn thành nhiệm vụ cụ thể Nhà lãnh đạo nên tạo điều kiện cho cấp nâng cao khả sử dụng quỹ thời gian hiệu Khi cấp độ sẵn sàng cấp tăng, nhà lãnh đạo cần thay đổi để bắt nhịp với cấp Trong tình đơn giản, nhà lãnh đạo tùy trường hợp mà lựa chọn phương thức lãnh đạo khác Nhà lãnh đạo đánh giá tác phong làm việc cấp chịu trách nhiệm việc điều phối công việc Tuy nhiên, để vận dụng hiệu phương thức này, nhà lãnh đạo phải hiểu rõ động làm việc cấp nguyên nhân mức độ sẵn sàng cá nhân khác thời điểm khác lúc nguyên nhân liên quan đến cơng việc Phân tích lãnh đạo đơn vị doanh nghiệp theo quan điểm Hersey 3.1 Nhìn nhận mơ hình lãnh đạo theo quan điểm Hersey doanh nghiệp Trong đơn vị hay doanh nghiệp nào, thấy biểu rõ nét hình thức lãnh đạo - Đối với cá nhân thuộc diện SS1: thường cá nhân có ham muốn đạt kết lại bỏ công sức nhiều, trình độ chưa đủ tốt, thái độ làm việc Đối với cá nhân người lãnh đạo phải trực tiếp giám sát, đạo hoạt động để nắm bắt tình hình cách sát nhất, qua có phương thức xử lý trường hợp diện - Đối với cá nhân thuộc diện SS2: cá nhân chưa có trình độ khao khát làm việc cống hiến, trường hợp gặp nhiều sinh viên ra trường, trình độ chưa đủ, lực chưa cao, lại có nhiệt huyết tuổi trẻ, muốn cống hiến cho công việc Những cá nhân kiểu nhà lãnh đạo cần phải tăng cường hoạt động đạo, dạy bảo để nâng cao lực trình độ làm việc Tuy nhiên cá nhân theo thời gian thường có xu hướng trở thành diện SS3, cá nhân có lực thái độ làm việc dần đí - Đối với cá nhân thuộc diện SS3: người có trình độ tốt thái độ làm việc chưa tốt, nguyên nhân chế độ đãi ngộ, cách thức quản lý, hay bất mãn khác công việc Đối với cá nhân lãnh đạo thường hỗ trợ, người hồn tồn có lực để làm nhiệm vụ đó, vấn để họ có sẵn lòng làm hay khơng, lãnh đạo người đồng hành hỗ trợ cho cá nhân hồn thành cơng việc giao - Đối với cá nhân thuộc diện SS4: thường cá nhân làm việc lâu năm, đào tạo bản, kết hợp kinh nghiệm làm việc thực tế nên trình độ tốt, ln làm cơng việc giao phó Bên cạnh với trình độ nên thường giao trọng trách cao cả, nắm giữ vị trí then chốt Đối với cá nhân lãnh đạo thường quý mến, tin tưởng thường ủy quyền giao cho đảm đương cơng việc vơ quan trọng 3.2 Ví dụ cụ thể lãnh đạo theo quan điểm Hersey Em nghĩ nhóm nên chọn ví dụ sau phân tích kỹ cho logic Ví dụ chị Phương Anh: Khi có nhận viên thực tập sinh vào làm doanh nghiệp Môi trường mới, họ lạ lẫm chưa biết phải làm Lúc này, người trước, có thời gian làm việc lâu doanh nghiệp vào vị trí nhân viên tuyển vào để giao việc, áp đặt phong cách hồn thành cơng việc lên người để hình thành tác phong làm việc Tình cho thấy, người không đủ khả năng, tự tin vào cơng việc Còn cấp thể vai trò đạo cơng việc Sau bước vào giai đoạn 2, đào tạo hướng đẫn phải làm để hồn thành cơng việc Lúc này, người có chút động lực làm việc biết giao làm cách để hồn thành Khí đó, cấp hướng dẫn hay cách để làm việc Khi có thời gian tích lũy kinh nghiệm, lúc khơng người mới, cần đạo cấp mức độ giảm dần, tự đưa ý kiến thân Mực dù ý kiến lãnh đạo chấp nhận hay phản đối Cuối cùng, đạt đến trình độ lãnh đạo tin tưởng, lãnh đạo giao quyền hạn số sách định Đó kết q trình tích lũy kinh nghiệm, kiến thức sau thời gian làm việc, nỗ lực phấn đấu để có vị trí hay chỗ đức doanh nghiệp Và cuối cùng, doanh nghiệp áp dụng phong cách lãnh đạo này, tùy thời điểm, công việc mà chọn phong cách phù hợp cho danh nghiệp Ví dụ Anh Đạt Thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hoàn Kiếm Hiện tại, Ngân hàng TMCP Quân Đội – Hoàn Kiếm, Giám đốc anh Nguyễn Tuấn Anh, Đối với phong cách lãnh đạo anh, nhận định anh thiên phong cách lãnh đạo theo hướng Ủy Quyền, nhiên tùy tình cụ thế, giai đoạn cụ thế, phong cách lãnh đạo đạo, hướng dẫn tham gia sử dụng linh hoạt Cụ thế, phong cách lãnh đạo ủy Quyền, công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh anh ủy quyền cho cấp trưởng phó phòng tự (Các cấp trưởng phó phòng anh bổ nhiệm người có nhiều kinh nghiệm, lực, đạo đức tính cống hiến), nhiên trưởng phó phòng cần đảm báo tiêu giao phải hoàn thành => Ủy quyền Trường hợp trưởng phó phòng khơng hồn thành tiêu, có dấu hiệu chán nản công việc áp lực, Anh trực tiếp tham gia kinh doanh phòng gặp KH, chia sẻ cơng việc với trưởng phó phòng để giảm áp lực cơng việc nhân viên = >Tham gia Các thời điểm dù phòng ban kinh doanh cố gắng thị trường kinh doanh có nhiều khó khăn dẫn đến tình hình kinh doanh chi nhánh chưa đạt kết tốt, anh có hướng dẫn, định hướng kinh doanh cho phòng ban để phòng ban có kế hoạch cụ thể phương hướng kinh doanh đạt hiệu => Hướng dẫn Đối với phong cách đạo anh sử dụng Kết kinh doanh MB Hoàn Kiếm Tính đến thời điểm MB Hồn Kiếm năm liên tiếp ( từ thời điểm anh tiếp nhận) đạt kết tốt trở lên hệ thống MB Đây kết phản ánh rõ phong cách lãnh đạo anh MB Hoàn Kiếm phù hợp với môi trường đặc thù chi nhánh ... Phần nói chi tiết đc ko?? LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG VÀ SỰ LÃNH ĐẠO THEO QUAN ĐIỂM CỦA HERSEY 2.1 Thế lãnh đạo theo tình ? Nhiều nhà lãnh đạo cố lựa chọn cho phong cách lãnh đạo hồn hảo để áp dụng... lãnh đạo phù hợp phụ thuộc vào tình Hầu hết thuyết lãnh đạo theo tình giả định người lãnh đạo hiệu phải vừa sáng suốt vừa linh động Kỹ lãnh đạo theo tình nhiều nhà quản trị sử dụng.Vậy lãnh đạo. .. cách thức làm việc nhà lãnh đạo - Phong cách lãnh đạo hệ thống đấu hiệu đặc trưng hoạt động quản lý nhà lãnh đạo, quy định đặc điểm nhân cách họ - Phong cách lãnh đạo kết mối quan hệ cá nhân kiện,
- Xem thêm -

Xem thêm: Lãnh đạo theo quan điểm của hersey, Lãnh đạo theo quan điểm của hersey

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay