Quy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế cấp xã

7 26 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 22:52

Quy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế cấp xãQuy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế cấp xãQuy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế cấp xãQuy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế cấp xãQuy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế cấp xãQuy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế cấp xã TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮK TĂNG TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮK TĂNG Số: QC-NT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đắk Tăng, ngày tháng năm 2015 QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮK TĂNG “V/v chăm sóc, quản lý sức khỏe học sinh năm học 2015 – 2016” Căn vào Quyết định 73/2007//QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 ban hành quy định hoạt động y tế trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng có nhiều cấp học Căn vào thơng tư liên tịch số 18/2011/TTLT – BGDĐT-BYT quy định nội dung đánh giá công tác y tế trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học Căn vào tình hình chăm sóc sức khỏe, quản lý sức khỏe học sinh trường học trạm y tế địa bàn xã Đắk Tăng Căn vào tình hình thực tế cơng tác chăm sóc, quản lý sức khỏe học sinh trường PTDTBT THCS Đắk Tăng Nay trường PTDTBT THCS Đắk Tăng trạm y tế xã Đắk Tăng thống quy chế phối hợp sau: I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Nhằm đảm bảo tốt cơng tác quản lý chăm sóc sức khỏe cho học sinh trường PTDTBT THCS Đắk Tăng Phối hợp thực chương trình y tế chương trình phòng chống bệnh dịch xảy địa bàn xã trường học Nâng cao cơng tác quản lý chăm sóc sức khỏe cho học sinh, đảm bảo học sinh trường khám sức khỏe định kì hàng năm đến hai lần II NỘI DUNG PHỐI HỢP Công tác chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho học sinh trường PTDTBT THCS Đắk Tăng nhiệm vụ nhân viên y tế trường học trường PTDTBT THCS Đắk Tăng phối hợp với trạm y tế xã Đắk Tăng thực Nội dung công tác phối hợp: Thực khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, thực chương trình y tế như: tiêm phòng loại vắc xin phòng bệnh chương trình tiêm chủng mở rộng cho học sinh, chương trình phòng chống số bệnh dịch xảy địa bàn xã Công tác phối hợp hai quan thống thực hàng năm thông qua chức nhiệm vụ quan III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN Nhiệm vụ nhà trường (Y tế trường học) Nhà trường tạo điều kiện tốt cho công tác y tế trường CB, GV phụ trách công tác y tế học đường trường PTDTBT THCS Đắk Tăng tham mưu với Bân giám hiệu tổ chức phối hợp với trạm y tế xã Đắk Tăng khám chăm sóc sức khỏe cho học sinh Kịp thời lên danh sách học sinh lớp gửi lên trạm y tế trước nhân viên trạm y tế tới khám Kịp thời báo cáo tình hình loại dịch bệnh xảy trường học cho trạm y tế xã Đắk Tăng Thông báo tới ban lãnh đạo nhà trường, tới học sinh trước nhân viên trạm y tế đến làm công tác y tế trường : khám sức khỏe, tiêm phòng uốn ván cho học sinh nữ ,… Nhiệm vụ trạm y tế xã Đắk Tăng Phối hợp với nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trường PTDTBT THCS Đắk Tăng đến hai lần năm học Thực đầy đủ chương trình chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo quy định quản lý chăm sóc sức khỏe cho học sinh địa bàn xã Thông báo với CB, GV phụ trách công tác y tế học đường trường học trước đến làm công tác y tế trường Thường xuyên tiếp nhận thông tin, báo cáo y tế trường học trường PTDTBT THCS Đắk Tăng báo cáo Phối hợp với trường PTDTBT THCS Đắk Tăng quản lý chương trình chăm sóc sức khoẻ học sinh, quản lý đạo y tế trường học thực chương trình phòng chống loại bệnh dịch xảy trường học III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Y tế trường học trường PTDTBT THCS Đắk Tăng có trách nhiệm triển khai với nhà trường công tác y tế mà trạm y xã Đắk Tăng thực trường học Phối hợp với trạm y xã Đắk Tăng thực chương trình quản lý chăm sóc sức khoẻ học sinh trường Trạm y tế xã Đắk Tăng có trách nhiệm thông báo kế hoạch thời gian thực chương trình y tế trường cho trường PTDTBT THCS Đắk Tăng biết Nhà trường với trạm y tế phối hợp với quan thông tin đại chúng địa phương tổ chức truyền thông loại dịch bệnh biện pháp phòng tránh; tuyên truyền hoạt động phối hợp Y tế Giáo dục việc triển khai phòng chống dịch bệnh trường học cộng đồng Nơi nhận: - PGD: b/c - TYT: b/c - Lưu VP HIỆU TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT KONPLÔNG TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮK TĂNG Số: KH-NT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đắk Tăng, ngày tháng năm 2015 KẾ HOẠCH “ Thực công tác chăm sóc sức khỏe học sinh Năm học 2015-2016” Căn Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 liên Bộ GD&ĐT Bộ Y tế việc quy định nội dung đánh giá công tác y tế trường tiểu học, trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học; Thực Cơng văn số 693/GDĐT-TgH ngày 10/10/2011 Phòng Giáo dục Đào tạo Bến Lức việc thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học sinh nhà trường, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bửu xây dựng Kế hoạch Thực công tác chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2011-2012 sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Thuận lợi Trường PTDTBT THCS Đắk Tăng quan tâm cấp ủy đảng, quyền địa phương, Hội Cha mẹ học sinh cấp quản lí giáo dục Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định, đạt chuẩn trình độ, vững tay nghề, an tâm công tác Cơ sở vật chất nhà trường bước đầu đáp ứng yêu cầu dạy học giai đoạn Khó khăn Học sinh địa bàn phân bố rộng thuộc vùng miền núi nên gặp nhiều khó khăn tác giáo dục nhà trường học tập em Một số học sinh chưa có ý thức, thái độ học tập đắn, ham chơi, chán học, thiếu quan tâm chặt chẽ gia đình Nhà trường chưa có nhân viên y tế phụ trách công tác y tế học đường Về sở vật chất, nhà trường chưa có phòng y tế trang thiết bị y tế Tình hình giáo viên, học sinh sở vật chất Năm học 2015-2016, nhà trường có tổng số cán bộ, giáo viên nhân viên 20, có 16 giáo viên trực tiếp giảng dạy chia thành tổ chuyên môn Số học sinh 81 em chia thành lớp; khối có 26 học sinh, khối có 23 học sinh, khối có 19 học sinh khối có 13 học sinh II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG - Công tác y tế trường học 1 Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe học sinh Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cấp học Thực sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hành Chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thiết Có chế phối hợp với sở y tế việc chăm sóc, điều trị học sinh mắc bệnh mãn tính Có thơng báo cho cha mẹ học sinh người giám hộ học sinh tình hình sức khỏe học sinh Có kế hoạch chăm sóc điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh mơi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, tai nạn thương tích, vệ sinh an tồn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ sống hành vi lối sống có hại cho sức khỏe Tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe buổi sinh hoạt cờ, sinh hoạt lớp hoạt động ngồi học khóa cho học sinh Xây góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh phòng y tế nhà trường Xây bảng tin đăng tải nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh Tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động ngành giáo dục, ngành y tế ban ngành địa phương phát động Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Xây dựng kế hoạch triển khai quy định vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm phối hợp với đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực Thông tin, báo cáo kịp thời có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm xảy trường học với cấp có thẩm quyền theo quy định Phối hợp với sở y tế đơn vị có liên quan để triển khai biện pháp phòng chống dịch kịp thời có dịch xảy Bảo đảm an tồn phòng chống tai nạn, thương tích Thực quy định việc bảo đảm an tồn phòng chống tai nạn, thương tích nhà trường Khơng có học sinh bị thương tích nặng phải nằm viện tai nạn, thương tích xảy nhà trường Báo cáo tình hình tai nạn thương tích học sinh theo quy định Bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng Xây dựng kế hoạch bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho học sinh Không để xảy ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm nhà trường Cơng tác phòng chống dịch bệnh: Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phòng chống dịch bệnh tay chân miệng nhà trường Xử lý mội trường cách: thường xuyên lau bề mặt vật dụng xà phòng dung dịch sát khuẩn cloramin B… lần tuần giữ vệ sinh khu vực xung quanh Cho học sinh rửa tay với dung dịch cloramin B xà phòng diệt khuẩn Nếu học sinh bị bệnh tay chân miệng nghỉ học cách ly 10 ngày, học sinh học lại có giấy xác nhận đơn vị y tế - Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế: Vệ sinh mơi trường học tập Có dụng cụ thu gom xử lý rác theo quy định Có thùng rác nơi chứa rác tập trung che chắn Mỗi phòng học, phòng làm việc phải làm vệ sinh trước học có sọt chứa rác Hệ thống cống, rãnh để dẫn thoát nước mưa, nước thải bảo đảm kín khơng rò rỉ, ứ đọng gây nhiễm môi trường Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nước uống nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên nhà trường Giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh không hút thuốc khuôn viên nhà trường Phòng học Bảo đảm thơng gió tự nhiên, mát mùa hè, ấm mùa đơng Phòng học có hệ thống thơng gió nhân tạo quạt trần treo cao mức nguồn sáng Được chiếu sáng tự nhiên đầy đủ, bảo đảm độ chiếu sáng đồng khơng 100 lux Phòng học phải bảo đảm n tĩnh Tiếng ồn phòng học khơng q 50 đêxiben (dB) Phòng thiết bị, phòng học mơn phòng chức bảo đảm chiếu sáng đồng từ 150 lux đến 200 lux Các đường dẫn điện, khí đốt, ổ cắm điện, hệ thống xử lý nước thải đặc biệt hóa chất… bảo đảm an tồn cho học sinh mơi trường làm thí nghiệm Các phòng phải có nội quy sử dụng theo quy định Bàn ghế, bảng học Bàn ghế phải đủ rộng, chắn, góc cạnh bàn, ghế phải tròn, nhẵn bảo đảm an tồn Kích thước (chiều cao, bề rộng, chiều sâu) bàn ghế bảo đảm theo quy định hành Bảng học cần chống lố Kích thước, màu sắc, vị trí treo bảng theo quy định hành Nhà vệ sinh Bảo đảm số lượng nhà tiêu, hố tiểu theo quy định Bình quân từ 100 đến 200 học sinh ca học có hố tiêu (nam riêng, nữ riêng, giáo viên riêng, học sinh riêng) Nhà tiêu, hố tiểu phải bảo đảm vệ sinh theo quy định Có khu vực rửa tay xà phòng Trang thiết bị thuốc - Có tủ thuốc trang bị loại thuốc thiết yếu; có sổ quản lý, kiểm tra đối chiếu xuất, nhập thuốc theo quy định III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Nhà trường Thành lập Ban đạo y tế trường học – có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cơng tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh theo năm học Có văn tổ chức họp, hội nghị phổ biến, quán triệt thực chủ trương, đường lối sách Đảng Nhà nước cơng tác y tế trường học Có kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện, đánh giá, xếp loại cơng tác y tế năm học Có báo cáo tình hình thực cơng tác y tế trường học cho đơn vị quản lý cấp vào cuối năm học đột xuất có yêu cầu Bố trí 01 phòng y tế có trang thiết bị tối thiểu như: bàn, ghế, tủ, giường….đủ ánh sáng để triển khai hoạt động y tế Chủ động mua sắm trang thiết bị, dụng cụ: Thuốc, tủ thuốc, xơ chậu, bơng gòn, nhiệt kế, oxy già, cồn… Thực đầy đủ quy chế, tiêu chuẩn vệ sinh trường học Bộ y tế - Bộ giáo dục đào tạo ban hành Trong hoạt động trường phải đảm bảo yêu cầu hợp lý, an toàn hiệu sức khoẻ Xây dựng trường học điển hình “ Xanh – – đẹp” Đảm bảo đầy đủ cơng trình vệ sinh, nước nước uống cho học sinh Giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế Tham gia vào hội thảo, lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn ngành y tế, giáo dục ban ngành, quan khác tổ chức năm Tham mưu với Hiệu trưởng lập kế hoạch công tác y tế trường học cho năm học Trạm y tế Bố trí cán kiêm nhiệm phối hợp với nhà trường để thực công tác Y tế trường học Phối hợp với nhà trường để khám sức khoẻ định kỳ, theo dõi, quản lý sức khoẻ học sinh Phối hợp với nhà trường để tổ chức thực tuyên truyền nội dung Y tế trường học - Đối với cơng tác phòng chống bệnh tay chân miệng: + Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cung cấp hoá chất sát khuẩn cloramin B phục vụ cho xử lý môi trường, rửa tay, lau chùi bàn ghế phòng chống dịnh bệnh + Quản lý, điều trị giám sát ca bệnh tay chân miệng Trên kế hoạch phối hợp thực công tác y tế trường học trường PTDTBT THCS Đắk Tăng trạm Y tế xã Đắk Tăng Rất mong phận liên quan, đồng chí phân cơng trực tiếp thực toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường mục tiêu chung, hưởng ứng tham gia công tác y tế trường với tinh thần “Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” góp phần xây dựng nhà trường trở thành sở giáo dục phát triển toàn diện HIỆU TRƯỞNG ... tay với dung dịch cloramin B xà phòng diệt khuẩn Nếu học sinh bị bệnh tay chân miệng nghỉ học cách ly 10 ng y, học sinh học lại có gi y xác nhận đơn vị y tế - Cơ sở vật chất, trang thiết bị y. .. dấu hiệu bệnh truyền nhiễm x y trường học với cấp có thẩm quyền theo quy định Phối hợp với sở y tế đơn vị có liên quan để triển khai biện pháp phòng chống dịch kịp thời có dịch x y Bảo đảm an tồn... kế, oxy già, cồn… Thực đ y đủ quy chế, tiêu chuẩn vệ sinh trường học Bộ y tế - Bộ giáo dục đào tạo ban hành Trong hoạt động trường phải đảm bảo y u cầu hợp lý, an toàn hiệu sức khoẻ X y dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế cấp xã, Quy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế cấp xã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay