Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm học

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 22:52

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm họcKế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm họcKế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm họcKế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm họcKế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm họcKế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm họcKế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm họcKế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm họcKế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm học PHỊNG GD&ĐT KONPLƠNG TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮK TĂNG Số: /KH-NT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đắk Tăng, ngày tháng năm 2015 KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2015 – 2016 Căn Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10 tháng năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum việc Hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2015- 2016 Căn Hướng dẫn số 13-HD-PGD&ĐT, V/v kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016, ngày 11 tháng 08 năm 2015 Phòng GD&ĐT KonPlơng - Căn kế hoạch số 01/KH-NT ngày 15/8/2015 trường PTDTBT THCS Đắk Tăng, việc thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016 Nay trường PTDTBT THCS Đắk Tăng xây dựng kế hoạch đổi PPDH, KTĐG năm học 2015 - 2016 sau: I Thực trạng hoạt động đổi PPDH, KTĐG quản lý hoạt động đổi PPDH, KTĐG: Thuận lợi: - Trường quan tâm lãnh đạo đạo cấp Đảng uỷ quyền từ huyện đến xã, đạo kiểm tra đôn đốc sát Phòng giáo dục Đặc biệt vào ban ngành đồn thể địa phương cơng tác Phổ cập giáo dục THCS - Tập thể đội ngũ cán giáo viên trẻ nhiệt tình, có đồn kết, có nhiều cố gắng nỗ lực lĩnh vực công tác, đặc biệt công tác chuyên môn Đội ngũ GV chuyên môn đạt chuẩn 100% - Học sinh đa số em ngoan, có ý thức việc học tập, có tinh thần vươn lên học tập - Công tác an ninh trật tự địa phương nhìn chung tương đối ổn định Trường có phong trào hoạt động đồn thể sơi thu hút học sinh tới trường, giáo viên gắn bó với trường lớp - Đa số giáo viên xác định ý nghĩa tầm quan trọng việc đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá, có trách nhiệm lòng nhiệt tình cơng việc - Nhà trường nhận quan tâm ủng hộ tích cực từ tổ chức xã hội địa bàn Khó khăn: - Nhìn chung đời sống nhân dân nhiều khó khăn, mặt dân trí thấp, nguồn thu xã khơng đáng kể nên việc thực xã hội hóa giáo dục như: vận động 100% học sinh lớp, huy động sức đóng góp nhân dân để xây dựng sở vật chất nhà trường khó khăn, chậm hạn chế - Trường có nhiều học sinh người dân tộc, nhà xa trường, đời sống khó khăn đường lại phải qua nhiều đèo, suối nên số học sinh thường hay ngại học, học thất thường, bỏ học nhiều - Nhận thức phận giáo viên đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá chưa đúng, chưa đầy đủ - Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học nhiều lúng túng, hiệu chưa cao - Tình trạng giáo viên thực đổi PPDH, đổi KTĐG sáng tạo, ngại đầu tư phổ biến - Nhiều thiết bị dạy học chưa đồng bộ, nhiều giáo viên quan tâm đến việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học - Chất lượng đầu vào thấp, không đồng đều, khả tiếp thu học sinh nhiều hạn chế - Một số tổ chuyên môn chưa thực triệt để giải pháp hữu ích làm thay đổi phương pháp dạy học - Đa số Phụ huynh HS chưa thật quan tâm đến việc học tập em mình, chưa hưởng ứng phong trào đóng góp tự giác việc thực trách nhiệm cơng tác giáo dục Nhận thức việc thực đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá trường PTDTBT THCS Đắk Tăng năm học 2015 – 2016 a Nhận thức - Ban giám hiệu hầu hết giáo viên nhà trường nhận thức đắn việc đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá Đó yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường - Làm tốt công tác đổi phương pháp dạy học đòi hỏi giáo viên phải cố gắng bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, bám sát phương pháp dạy học tích cực, chất lượng học nâng cao - Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá học sinh nhằm đánh giá sát đối tượng học sinh; tạo hội cho học sinh trình bày quan điểm, sáng tạo; tránh gây tải cho học sinh, từ kích thích học sinh có hứng thú học tập tốt b Giải pháp - Công tác tư tưởng: Quán triệt văn đạo Bộ việc đổi PPDH đổi kiểm tra, đánh giá đến tổ chuyên môn, giáo viên, yêu cầu thực tinh thần nội dung đạo Trong năm học 2015 - 2016 nhà trường tập trung đạo sát việc đổi PPDH đổi KTĐT tất môn để tìm giải pháp tích cực năm học - Hướng dẫn đạo sát giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể việc đổi PPDH đổi kiểm tra đánh giá bao gồm công việc: + Xây dựng nội dung kế hoạch + Tổ chức dạy, dự thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường sở góp ý hồn chỉnh kế hoạch, định số tiêu chí chung cho phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương + Tiếp tục đề theo hướng đổi mới, trao đổi đề học hỏi Chấm, trả bài, phân tích kết kiểm tra để có điều chỉnh, rút học kịp thời + Viết tham luận cho hội thảo cấp tổ, trường để trao đổi kinh nghiệm đổi PPDH III KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ - Đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá trình xuyên suốt việc thực đổi chương trình giáo dục phổ thơng Đây nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng tích cực - Chú trọng đổi kiểm tra đánh giá, đổi phương pháp dạy học sở bám sát chuẩn kiến thức, kĩ chương trình GDPT theo hướng dẫn Bộ GD&ĐT hoạt động tích cực hưởng ứng vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” Và hoạt động hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Thực theo định hướng giải pháp đạo Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT việc đổi phương pháp dạy học đổi kiểm tra đánh giá Trường PTDTBT THCS Đắk Tăng xây dựng kế hoạch đổi phương pháp dạy học đổi kiểm tra đánh giá cụ thể sau: Mục tiêu cần đạt: a) Đối với cán quản lý giáo viên: + Nâng cao lực quản lý, trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán giáo viên nhân viên trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thơng góp phần phát triển nghiệp GD&ĐT trường + Giúp CBQL, giáo viên nắm yêu cầu cách thức đổi PPDH, đổi kiểm tra đánh giá sở tạo bước chuyển mạnh mẽ thực chất công tác đổi PPDH Ứng dụng có hiệu CNTT quản lý giảng dạy góp phần thúc đẩy đổi PPDH + Duy trì tốt nề nếp dạy - học, tổ chức dạy học phân hoá theo lực học sinh dựa chuẩn kiến thức kỹ năng, thực tốt quy chế chuyên môn Đổi cách thiết thực phương pháp dạy thầy phương pháp học trò Tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm phương tiện, thiết bị phục vụ cho giảng dạy học tập + Mỗi giáo viên phải chủ động đổi PPDH từ việc soạn đến giảng dạy lớp cho phù hợp với đối tượng học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục + 100% cán nhà giáo thực nghiêm túc phương pháp dạy học tích cực dạy, có đổi năm học + Sử dụng hợp lý tối đa thiết bị dạy học có để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá + Nghiên cứu xác định trọng tâm chương trình, hướng dẫn học sinh phương pháp học tập môn phù hợp + Phối hợp với gia đình việc đơn đốc, kiểm tra việc học tập học sinh + Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia dự thi HS giỏi môn, khối cấp b) Đối với học sinh + 90% học sinh tích cực chủ động học tập chiếm lĩnh kiến thức, rèn luyện kỹ sống + Khơng có học sinh gian lận học tập thi cử Nội dung hoạt động: - Ban giám hiệu nhà trường cần đưa hoạt động, giải pháp nhằm ngày nâng cao nhận thức giáo viên đổi PPDH, KTĐG - Nâng cao lực đổi PPDH, KTĐG cho giáo viên - Tăng cường sở vật chất hỗ trợ đổi PPDH, KTĐG - Tăng cường, kiểm tra giám sát hoạt động dạy học giáo viên - Ban hành văn có liên quan có quy định tiêu chí dạy tốt, tiêu chí đánh giá dạy - Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm hiệu - Tổ chức chuyên đề, hội thi giáo viên dạy giỏi, GVCN giỏi - Xây dựng gương điển hình đổi PPDH, KTĐG - Cho giáo viên đăng ký thực PPDH đổi năm học Các biện pháp: a Đối với cán quản lý giáo dục: - Xây dựng hoạt động nhằm nâng cao nhận thức việc đổi phương pháp, tránh tư tưởng ngại khó đổ lỗi cho điều kiện khách quan - Xây dựng phương án sử dụng phòng học mơn, thiết bị dạy học có nhà trường từ tổ chuyên môn lập kế hoạch thực hiện, kiểm tra đánh giá phù hợp với lịch kiểm tra nội trường - Lập kế hoạch đổi PPDG cho giáo viên đăng ký thực đổi - Xây dựng phương án đổi phương pháp dạy học gắn liền với việc đổi chương trình, SGK, CSVC, TB dạy học, lực trình độ đội ngũ Vì cần thực tốt số giải pháp sau: + Tăng cường bồi dưỡng cho cán quản lý công tác đạo thực việc dạy học theo chương trình hướng dẫn giáo viên thực theo chuẩn kiến thức kỹ năng; thực đánh giá tiết dạy giáo viên theo chuẩn kiến thức kỹ năng; thực đánh gia chuẩn hiệu trưởng chuẩn nghề nghiệp giáo viên + Triển khai giải pháp nâng cao chất lượng hiệu giáo dục Quản lý chặt chẽ việc thực chương trình giáo dục phổ thơng, tổ chức có hiệu hoạt động giáo dục hoạt động chuyên đề, thi GV dạy giỏi, hội thi ứng dụng CNTT giảng dạy Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm theo quy định + Tăng cường kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá thi cử Xây dựng kế hoạch hoạt động đơn vị chi tiết, có chất lượng phù hợp với đặc điểm đơn vị để nâng cao chất lượng học sinh + Tăng cường đạo đổi phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng dự thăm lớp giáo viên; tổ chức đợt sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề cấp tổ cấp trường Tiếp tục phát động giáo viên tự làm đồ dùng dạy học - Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục; phối hợp chặt chẽ với ban ngành, tổ chức xã hội, với gia đình cộng đồng để hưởng ứng phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” - Chỉ đạo kiểm tra cuối kì đồng loạt, nghiêm túc đánh giá chất lượng dạy – học, đổi toàn diện khâu kiểm tra đánh giá (các đề kiểm tra tinh thần đổi – bám sát chuẩn kiến thức, kỹ môn học) - Đối với môn khoa học thực nghiệm: thực đầy đủ thí nghiệm thực hành theo quy định chương trình Các tổ CM có phòng thí nghiệm môn khai thác tối đa hiệu thiết bị đồ dùng dạy học trang bị - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi phương pháp giảng dạy, tổ CM phải tích cực sử dụng phần mềm dạy học phù hợp với nội dung, chương trình mơn, vào chiều sâu, tránh hình thức lạm dụng CNTT Phấn đấu GV năm học dạy từ đến tiết thao giảng có ứng dụng CNTT - Việc đổi phương pháp phải liền với việc thực tốt quy chế, nề nếp chuyên môn soạn giáo án đầy đủ, dự đảm bảo số tiết quy định, ghi chép đầy đủ, sau dự phải tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm nghiêm túc, thực chất tránh chung chung, sơ sài Sinh hoạt tổ chuyên môn phải tập trung vào việc giải vấn đề chuyên môn, việc đổi phương pháp dạy học, nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tự học tự bồi dưỡng - Để nâng cao chất lượng mũi nhọn, tổ chuyên môn tuyển chọn học sinh giỏi, để có kế hoạch bồi dưỡng từ đầu năm học - Tiếp tục đổi hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh kết hợp hình thức kiểm tra tự luận với trắc nghiệm đảm bảo việc đánh giá khách quan, cơng bằng, trình độ Khơng có tiêu cực cho điểm, thi cử Các tổ CM cần có kế hoạch cụ thể để xây dựng ngân hàng đề kiểm tra Việc thực quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo quy chế thông tư 58 GD&ĐT có điểm khác giáo viên phải nghiên cứu kỹ thực cho đúng, tránh sai sót b Đối với giáo viên - Tích cực hưởng ứng vận động khơng với nội dung; Mỗi giáo viên phải đăng ký đổi xây dựng kế hoạch đổi cho thân gắn với phong trào thi đua Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học, sáng tạo Thực đổi công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sở đổi phương pháp dạy học tổ chức hội thảo chuyên đề môn học hoạt động giáo dục Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, đổi phương pháp dạy - học - Phối hợp với hội cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi - Biết cách thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học, sử dụng thiết bị dạy học, làm thí nghiệm thực hành tự làm đồ dùng dạy học - Đổi phương pháp dạy học: tăng tính chủ động, tích cực học tập học sinh, khắc phục dạy theo lối đọc chép, dạy theo chuẩn kiến thức kỹ chương trình GD phổ thơng Thiết kế giảng khoa học, xắp xếp hợp lý hoạt động giáo viên học sinh; thiết kế câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm giảng, tránh nặng nề, tải Dạy học bám sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng học sinh giỏi bồi dưỡng học sinh dự thi HSG cấp Đẩy mạnh ứng dụng CNTT giảng dạy - Trang bị kiến thức kỹ chuyên môn cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo khả tự học học sinh Quan tâm đến việc bồi dưỡng tự bồi dưỡng việc thực chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ - Biết cách thiết kế, xây dựng kế hoạch dạy học, sử dụng thiết bị dạy học, làm thí nghiệm thực hành tự làm đồ dùng dạy học - Mỗi giáo viên có đổi PPDH mặt sau : + Đổi phương pháp dạy học: Tăng tính chủ động, thái độ học tập tích cực học sinh, khắc phục hoàn toàn kiểu dạy theo lối "đọc - chép" Dạy bám sát chuẩn kiến thức, kỹ Chương trình giáo dục phổ thơng Thiết kế giảng khoa học, xếp hợp lý hoạt động giáo viên học sinh; thiết kế câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề tải, bồi dưỡng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo học sinh Dạy học sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng học sinh giỏi bồi dưỡng học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi cấp Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Chú trọng thực hành, thí nghiệm, rèn khả tự học cho học sinh + Đổi kiểm tra, đánh giá: Thực nghiêm túc vận động "Hai không" Coi trọng việc phân tích kết kiểm tra qua điều chỉnh hoạt động giảng dạy học tập Nâng cao chất lượng đề kiểm tra, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ Chương trình giáo dục phổ thơng với ba cấp độ: Biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo, với kiểm tra cuối kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% làm cho nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tao từ bảo đảm dạy học sát đối tượng, khuyến khích tư độc lập, sáng tạo học sinh hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá lực thân Tích cực tham khảo tài liệu kiểm tra đánh giá mơn học kiểm tra, đánh giá + Tích cực tham khảo tài liệu kiểm tra đánh giá môn học, làm đề thi học sinh giỏi tỉnh, huyện, đề tuyển sinh từ có thêm kiến thức đề Thực quy định Thông tư 58/2011/BGD&ĐT Bộ GD&ĐT quy chế đánh giá, xếp loại học sinh + Đối với mơn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD đổi kiểm tra đánh giá theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh ghi nhớ máy móc, khơng nắm vững kiến thức, kỹ môn học; đề mở để phát huy tính độc lập tự chủ sáng tạo học sinh Kế hoạch hoạt động hàng tháng: Tháng 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 Nội dung hoạt động Người thực Điều chỉnh & bổ sung - Bồi dưỡng GV để đổi PPDH phương pháp Bàn tay nặn bột phương pháp sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học nâng cao chất lượng giảng dạy BGH Nhà - Tiến hành khảo sát chất lượng đầu trường năm để đánh giá chất lượng học sinh định hướng cách dạy học - Hướng dẫn GV thực giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ - Các môn phân cơng GV có kinh nghiệm xây dựng chun đề ôn thi HSG, phụ đạo HS yếu khối - Các tổ CM tổ chức dự thao giảng Tổ CM theo định hướng đổi PPDH, dạy theo chuẩn KTKN ứng dụng CNTT BGH + Tổ CM giảng dạy - Chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai sinh hoạt theo hướng đổi – nghiên cứu học - Thực dạy học theo phương pháp BGH+Tổ CM BTNB mơn Vật lý, Hóa học Sinh học - Các tổ CM tổ chức dự thao giảng theo định hướng đổi PPDH, dạy BGH + TCM theo chuẩn KTKN ứng dụng CNTT giảng dạy - Sinh hoạt chuyên môn theo hướng Tổ CM nghiên cứu học - Tiếp tục ứng dụng CNTT vào dạy học BGH + TCM hình thức đẩy mạnh sử dụng trình chiếu Power point dạy học - Dự GV đăng ký GVDG cấp trường - Các tổ cho thảo luận đổi PPDH cho môn, đổi BGH + Tổ CM quản lý - Tổ chức chuyên đề ứng dụng CNTT vào dạy học - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy - Tổ chức giảng giảng mẫu theo khối, lớp - Tổ chức thi giảng GVDG cấp trường BGH + Tổ CM Tổ CM Tổ CM BGH + TCM BGH Tổ CM 12/ 2015 01/ 2016 02/2016 3/2016 4/2016 5/2015 - T/C ơn cuối kì cho HS (Lập đề cương ôn tập) - Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng GV; - Tổ chức giảng giảng mẫu theo Tổ CM khối, lớp - Báo cáo chất lượng văn hố với BGH Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT BGH +Tổ CM - Kiểm tra việc thực Kế hoạch đổi PPDH Tổ CM - Tổ chức giảng giảng mẫu theo khối, lớp - Tổ chức giảng giảng mẫu theo Tổ CM khối - Tổ chức chuyên đề ứng dụng CNTT Tổ CM phối vào dạy học hợp với Chi - Tổ chức giảng giảng mẫu theo đoàn GV khối Tổ CM - Bồi dưỡng GV - Tổ chức giảng giảng mẫu theo khối - Kiểm tra việc thực KH - Kiểm tra học kì II cho học sinh khối lớp - Kiểm tra việc thực kế hoạch đổi Tổng kết đánh giá kết BGH+Tổ CM Tổ CM BGH + TCM Toàn trường BGH+TTCM Kiểm tra, đánh giá: - Ban giám hiệu trường đạo hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn, bảo đảm thời gian sinh hoạt, chọn việc thực “Đổi phương pháp giảng dạy” làm nội dung cho hoạt động chuyên môn tổ suốt năm học - Duy trì việc kiểm tra chun mơn theo kế hoạch kiểm tra nội Giao cho tổ chuyên môn lập kế hoạch thực kiểm tra ký giáo án hàng tháng, đánh giá việc soạn giảng giáo viên đối tượng giáo viên đề xuất kiểm tra toàn diện năm học theo kế hoạch trường, làm sở để đánh giá việc kiểm tra toàn diện GV - Dự phổ biến đầy đủ chuyên đề cấp tổ chức Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn; động viên đội ngũ tham gia nghiên cứu khoa học viết sáng kiến - Duy trì tổ chức thao giảng dự giờ, qua xếp loại tay nghề GV gắn với việc thao giảng định kỳ để tiếp tục tổ chức hội thi GV dạy giỏi cấp trường - Các kiểm tra định kì học sinh giao cho Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra, chấm quản lí điểm nhu kiểm định chất lượng nhà trường Tổ chức, thực hiện: ` - Trên sở kế hoạch này, vào tình hình đặc điểm cụ thể tổ chuyên môn, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực - Định kỳ hàng tháng tổ chuyên môn báo cáo kết thực việc đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá tổ cho nhà trường Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD&ĐT (b/c); - Ban chấp hành Cơng đồn (để phối hợp); - Đoàn TNCSHCM (để phối hợp); - Các tổ chuyên môn (để thực hiện); - Lưu VP ... nắm yêu cầu cách thức đổi PPDH, đổi kiểm tra đánh giá sở tạo bước chuyển mạnh mẽ thực chất công tác đổi PPDH Ứng dụng có hiệu CNTT quản lý giảng dạy góp phần thúc đẩy đổi PPDH + Duy trì tốt nề nếp... giải pháp nhằm ngày nâng cao nhận thức giáo viên đổi PPDH, KTĐG - Nâng cao lực đổi PPDH, KTĐG cho giáo viên - Tăng cường sở vật chất hỗ trợ đổi PPDH, KTĐG - Tăng cường, kiểm tra giám sát hoạt động... đạo Bộ việc đổi PPDH đổi kiểm tra, đánh giá đến tổ chuyên môn, giáo viên, yêu cầu thực tinh thần nội dung đạo Trong năm học 2015 - 2016 nhà trường tập trung đạo sát việc đổi PPDH đổi KTĐT tất
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm học, Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay