SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCS

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 22:42

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCSSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCSSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCSSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCSSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCSSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỒ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP SỞ TÊN SÁNG KIẾN: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT CÂN BẰNG PTHH MƠN HĨA HỌC THCS LĨNH VỰC SÁNG KIẾN: Áp dụng vào mơn Hóa học THCS Người thực hiện: NGUYỄN VĂN HÙNG Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường PTDT Nội trú Bảo Lâm- Cao Bằng Bảo Lâm, tháng 04 năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN U CẦU CƠNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng khoa học ngành Giáo dục Đào tạo Cao Bằng Tôi ghi tên đây: Số TT Họ tên Nguyễn Văn Hùng Ngày tháng năm sinh Nơi công Chức tác danh Trình độ chun mơn Tỷ lệ(%) đóng góp vào tạo sáng kiến 01/6/1982 Trường Giáo PTDTNT Viên Bảo Lâm Cao Đẳng 100 % I Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số phương pháp viết cân PTHH mơn hóa học THCS” II Chủ đầu tư tạo sáng kiến (Không có) III Lĩnh vực áp dụng: Áp dụng vào giảng dạy mơn Hóa học THCS IV Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu: Trong năm học 2017- 2018 V Mô tả chất sáng kiến: Thực trạng trước áp dụng sáng kiến 1.1 Thực trạng ban đầu Qua công tác kiểm tra đánh giá thường xun mơn Hóa học tơi thấy em lúng túng viết cân PTHH, từ việc nhớ ký hiệu hóa học, tên gọi, nhớ hóa trị nguyên tố đến bước viết cân phương trình Trong khi muốn giải tốn dạng "Tính theo phương trình phản ứng" khơng viết cân phương trình tốn học sinh giải sai từ dẫn đến em khơng hứng thú với mơn Giải pháp sử dụng - Để có giải pháp tốt giúp học sinh chăm học tốt mơn Hóa học người giáo viên cần phải truyền đạt nhiều kiến thức cho học sinh, dạy em biết cách phân loại dạng tập, tìm phương pháp giải cụ thể cho loại tốn tơi thấy dạng cần phải viết cân PTHH trước tiên người giáo viên phải dạy cho em phải hiểu "Cân hóa học cân số lượng nguyên tố chất hai vế phản ứng hóa học" - Qua tìm hiểu thăm dò q trình giảng dạy tơi thấy em học mơn Hóa học khó khăn việc tìm phương pháp học tập cho đơn giản dễ học dễ nhớ nhất, làm tập có nhiều dạng phải viết cân PTHH giải tập em thường hay viết sai phương trình dẫn đến kết khơng xác, từ tơi đưa số giải pháp sau: + Thu thập nắm bắt thông tin + Thường xuyên kiểm tra miệng, kiểm tra nhanh 10 phút + Khảo sát qua kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì kết cuối họchọc + Phân loại đối tượng học sinh (khá, giỏi, trung bình, yếu, kém) từ đưa phương pháp học tập cho em dễ hiểu Tính mới, tính sáng tạo, hiệu 2.1 Tính mới Sáng kiến “Một số phương pháp viết cân PTHH mơn hóa học THCS” theo sáng kiến sáng kiến chưa có nghiên cứu mà khơng phải đề tài có lượng kiến thức lớn, phần bước giải tốn Hóa học Học sinh cần phải thực bước cho xác làm bước 2.2 Tính sáng tạo: Để nâng cao hiệu chất lượng mơn Hóa học giáo viên phải lồng ghép tập viết PTHH vào tiết học giúp học sinh khắc sâu ghi nhớ kiến thức Muốn thầy trò phải cố gắng nỗ lực đồng thời phải có lòng u thích mơn - Đối với thầy: Phải tìm cách giải hay ngắn gọn giúp học sinh dễ hiểu dễ áp dụng Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với bạn bè đồng nghiệp, gợi ý giải dạng tập có viết PTHH, hồn thành chuỗi phương trình hóa học giao tập nhà - Đối với hoc sinh: Cần tập chung ý nghe giảng, tự giác phát huy tính sáng tạo, chăm học tập, hình thành nhóm học tập, đơi bạn tiến Đặc biệt cần phải nhớ gọi tên ngun tố hóa học, kí hiệu hóa học, thuộc hóa trị nguyên tố, biết cách viết cân PTHH Sau Một số phương pháp viết cân PTHH mơn hóa học THCS mà tơi rút q trình giảng dạy: Phương pháp cân theo số lẻ Phương pháp chung gồm bước sau: Bước 1: Viết đồ phản ứng Bước 2: Cân số nguyên tử ngun tố Bước 3: Viết phương trình hóa học Lưu ý: - Chọn số lẻ lớn nguyên tử nguyên tố PTHH để cân trước - Nhân số lẻ nguyên tố với số chẵn nhỏ Ví dụ 1: (Bài 16 Phương trình hóa học) SGK lớp - trang 55 Viết phương trình hóa học xảy Hidro Oxi tạo Nước - Bước 1: Viết đồ: H2 + O2 → H2O - Bước 2: Cân số nguyên tử nguyên tố: Ta thấy: Vế bên phải có nguyên tử O ta đặt hệ số lên trước H2O Như 2H2O H2 + O2 → 2H2O Lúc số nguyên tử Hidro vế bên phải 4H, bên trái cần phải có 4H Đặt trước H2 ta có 2H2 2H2 + O2 → 2H2O - Bước 3: Như nguyên tử nguyên tố hai vế Ta có PTHH 2H2 + O2 → 2H2O Ví dụ 2: (Bài 16 Phương trình hóa học) SGK lớp - trang 55 Viết phương trình phản ứng xảy cho Nhơm tác dụng với Oxi tạo Nhôm oxit (Al2O3) - Bước 1: Viết đồ phản ứng: t Al + O2 → Al2O3 - Bước 2: Cân số nguyên tử nguyên tố: Ta thây vế phải có nguyên tử O ta đặt hệ số lên trước Al2O3 2Al2O3 t Al + O2 → 2Al2O3 Lúc vế phải có nguyên tử O nguyên tử Al, ta thêm vào Al, O2 bên vế trái cân t 4Al + 3O2 → Al2O3 0 - Bước 3: Phương trình cân bằng: t 4Al + 3O2 → Al2O3 Phương pháp đại số - Nguyên tắc: số nguyên tử nguyên tố hai vế phải - Các bước cân bằng: + Đặt ẩn số hệ số hợp thức + Dùng định luật bảo toàn khối lượng để cân nguyên tố lập phương trình đại số + Chọn nghiệm tùy ý cho ẩn, dùng hệ phương trình đại số để suy ẩn số lại Ví dụ 1: Bài tập (ý b) trang 63 - SGK lớp t Fe2O3 + CO → Fe + CO2 t Đặt ẩn số: aFe2O3 + bCO → cFe + dCO2 Ta có: Fe: 2a = c C: b = d O: 3a + b = 2d Chọn a = c = 2, d = b = Nên ta có phương trình: t Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 Ví dụ 2: Bài tập (ý a) - trang 71 SGK lớp Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi sau (1) ( 2) ( 3) ( 4) Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 → FeCl3 Giải: ,t (1) Fe + Cl2 xt  → FeCl3 ,t Đặt ẩn số: aFe + bCl2 xt  → cFeCl3 Ta có: Fe: a = c Cl: 2b = 3c Chọn a = c = 1, b = 3/2 Nhân vế với ta a = c = 2, b = ,t Nên ta có phương trình: 2Fe + 3Cl2 xt  → 2FeCl3 → (2) FeCl3 + NaOH Fe(OH)3 + NaCl Đặt ẩn số: aFeCl3 + bNaOH → cFe(OH)3 + dNaCl Ta có: Fe: a = c Cl: 3a = d Na: b = d 0 0 0 OH: b = 3c Chọn c = a = 1, d = b = 3, c = Nên ta có phương trình: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (3) Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O Đặt ẩn số: aFe(OH)3 + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dH2O Ta có: Fe: a = 2c O: 3a + 4b = 12c + d H: 3a + 2b = 2d S: b = 3c Chọn c = a = 2, b = 3, d = Nên ta có phương trình: 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O (4) Fe2(SO4)3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 Đặt ẩn số: aFe2(SO4)3 + bHCl → cFeCl3 + dH2SO4 Ta có: Fe: 2a = c SO4: 3a = d H: b = 2d Cl: b = 3c Chọn a = c = 2, d = 3, b = Nên ta có phương trình: Fe2(SO4)3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2SO4 Phương pháp cân electron - Nguyên tắc: dựa vào bảo toàn electron nghĩa tổng số electron chất khử cho phải tổng số electron chất oxi hóa nhận - Các bước cân bằng: + Bước 1: Viết đồ phản ứng với nguyên tố có thay đổi số oxi hóa + Bước 2: Viết q trình: Khử (cho electron), oxi hóa (nhận electron) + Bước 3: Cân electron: Nhân hệ số để tổng số electron cho = tổng số electron nhận (tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng) + Bước 4: Cân ngun tố khơng thay đổi số oxi hố, thường theo thứ tự: Kim loại (ion dương), gốc axit (ion âm), môi trường (axit, bazơ) nước (cân H2O để cân hiđro) + Bước 5: Kiểm tra lại số nguyên tử oxi hai vế (phải nhau) Ví dụ: (Bài Một số axit quan trọng) SGK lớp trang 14 Tác dụng kim loại Cu với axit H2SO4 đặc nóng PTHH: Cu + H2 SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + H2O Ta có: 1x Cu0 - 2e → Cu+2 1x S+6 + 2e → S+4 Cu + 2H2 SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O Phương pháp cân phản ứng cháy hợp chất hữu Hóa học lớp a) Phản ứng cháy hidrocacbon: Ta cân theo trình tự sau: - Cân số nguyên tử C - Cân số nguyên tử H - Cân số nguyên tử O - Cân số nguyên tử O cách tính tổng số nguyên tử O vế phải sau chia cho hệ số O vế phải, chia lẻ ta nhân tất chất vế với Ví dụ: Bài 37 Etylen SGK lớp - trang 117 Tính chất Etylen có cháy khơng? PTHH: t C2H4 + O2 → CO2 + H2O Cân C t C2H4 + O2 → 2CO2 + H2O Cân H t C2H4 + O2 → 2CO2 + 2H2O Cân O, số nguyên tử O vế phải = 2+ = mà vế trái có nguyên tử O nên ta thêm vào trước O2 ta 2O2 Phương trình cân t C2H4 + 2O2 → 2CO2 + H2O b) Phản ứng cháy hợp chất chứa O (Dẫn xuất Hidro cacbon) ta cân theo trình tự sau: - Cân số nguyên tử C - Cân số nguyên tử H - Cân số nguyên tử O cách tính số nguyên tử O vế phải trừ số nguyên tử O có hợp chất Kết thu đem chia đôi hệ số phân tử O2 Nếu hệ số lẻ nhân đôi vế PT để khử mẫu số Ví dụ: Bài 44 Rượu etylic SGK lớp - trang 136 Tính chất Rượu etylic có cháy khơng? PTHH: t C2H6O + O2 → CO2 + H2O Cân C t C2H6O + O2 → 2CO2 + H2O Cân H t C2H6O + O2 → 2CO2 + 3H2O Cân O, số nguyên tử O vế phải = 2x2 + = 7, ta lấy - nguyên tử O C2H6O = chia cho 3, ta có 3O2 Phương trình cân t C2H6O + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 2.3 Hiệu sáng kiến Sáng kiến áp dụng lần đầu năm học 2017 - 2018 chưa đạt nhiều kết , nhiên học kì tơi có kết sau: LỚP 8A (TS: 30) 8B (TS: 32) 9A (TS: 29) 9B (TS: 23) Khá/giỏi (%) TS % 26 86,7% 13 40,6% 25 86,2% 22 95,7% TB (%) TS % 04 13,3% 08 25% 04 13,8% 01 4,3% Yếu (%) TS % 02 6,25% 0 Dựa vào bảng vào bảng kết học tập học kì tơi hi vọng học kì lượng học sinh giỏi tăng lên, số học sinh yếu, không sáng kiến tơi áp dụng rộng rãi bạn bè đồng nghiệp Các em Học sinh hứng thú yêu thích với môn học Những thông tin cần bảo mật (Nếu có) Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến - Để áp dụng sáng kiến Giáo viên cần hướng dẫn cho em sác định phương pháp học đắn viết pTHH phải thuộc tên ngun tố, kí hiệu hóa học hóa trị nguyên tố mặt khác phải ghi nhớ cho em bước lập phương trình hóa học cho xác đồng thời cần có phối hợp chặt chẽ giáo viên học sinh - Theo phân phối chương trình nay, học có nhiều tập nhà để gây hứng thú học tập cho học sinh giáo viên phải đưa giải pháp đơn giản dễ hiểu giúp em dễ học dễ nhớ nhớ lâu kiến thức tiếp thu - Giáo viên phải ln tìm tòi, học hỏi, trau vốn kiến thức để giúp học sinh luyện tập tìm cho phương pháp học tập tốt nhất, phù hợp với thân em.Từ em ham học thích học để nâng cao kiến thức cho thân VI Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả Qua học kì áp dụng sáng kiến “Một số phương pháp viết cân PTHH mơn hóa học THCS” vào thực tế giảng dạy cho học sinh, tơi nhận thấy học sinh có nhiều tiến học tập u thích mơn có kết đáng ghi nhận học kì năm học 2017 - 2018 sau * Kết quả: Khá/giỏi (%) TB (%) Yếu (%) TS % TS % TS % 8A (TS: 30) 26 86,7% 04 13,3% 8B (TS: 32) 13 40,6% 08 25% 02 6,25% 9A (TS: 29) 25 86,2% 04 13,8% 9B (TS: 23) 22 95,7% 01 4,3% VII Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng LỚP kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp dụng thử VIII Danh sách người tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) Số TT Họ tên Ngày tháng năm sinh Nơi công Chức tác danh Trình độ chun mơn Nội dung cơng việc Trên số kinh nghiệm thân rút qua q trình giảng dạy, phương pháp khác chưa đưa vào sáng kiến Rất mong đóng góp ý kiến chân thành từ phía đồng nghiệp, Hội đồng khoa học ngành GD & ĐT Cao Bằng để tơi có điều kiện hồn thiện thân mình, hồn thiện sáng kiến để việc giảng dạy ngày hiệu Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG (ký, ghi rõ họ tên) Bảo Lâm, ngày 10 tháng 04 năm 2018 NGƯỜI BÁO CÁO (ký, ghi rõ họ tên) NGUYỄN VĂN HÙNG XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 10 PHỤ LỤC MẪU SỐ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BẢO LÂM TỔ BỘ MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN TÊN SÁNG KIẾN “Một số phương pháp viết cân PTHH mơn hóa học THCS” LĨNH VỰC SÁNG KIẾN: Áp dụng vào mơn Hóa học THCS NĂM ÁP DỤNG SÁNG KIẾN: Từ năm học 2017 - 2018 năm học ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ BỘ MÔN Bảo Lâm, ngày tháng TỔ TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) 11 năm 2018 PHỤ LỤC MẪU SỐ SỞ GD&ĐT CAO BẰNG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BẢO LÂM TÊN SÁNG KIẾN “Một số phương pháp viết cân PTHH mơn hóa học THCS ” LĨNH VỰC SÁNG KIẾN: Áp dụng vào mơn Hóa học THCS NĂM ÁP DỤNG SÁNG KIẾN: Từ năm học 2017 - 2018 năm học ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐƠN VỊ Bảo Lâm, ngày tháng năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) 12 13 ... MẪU SỐ SỞ GD&ĐT CAO BẰNG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BẢO LÂM TÊN SÁNG KIẾN Một số phương pháp viết cân PTHH mơn hóa học THCS ” LĨNH VỰC SÁNG KIẾN: Áp dụng vào môn Hóa học THCS NĂM ÁP DỤNG SÁNG KIẾN:... MẪU SỐ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BẢO LÂM TỔ BỘ MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN TÊN SÁNG KIẾN Một số phương pháp viết cân PTHH mơn hóa học THCS LĨNH VỰC SÁNG KIẾN: Áp dụng vào mơn Hóa học THCS NĂM ÁP DỤNG SÁNG... học sinh (khá, giỏi, trung bình, yếu, kém) từ đưa phương pháp học tập cho em dễ hiểu Tính mới, tính sáng tạo, hiệu 2.1 Tính mới Sáng kiến Một số phương pháp viết cân PTHH môn hóa học THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCS, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCS, Phương pháp cân bằng phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ Hóa học lớp 9.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay