TÀI LIỆU THAM KHẢO bộ đội BIÊN PHÒNG THAM GIA CHỐNG bạo LOẠN lật đổ ở các TỈNH BIÊN GIỚI tây bắc

62 25 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 18:56

Bạo loạn là cuộc nổi loạn chống chính quyền bằng bạo lực (bạo lực chính trị hoặc bạo lực vũ trang). Bạo loạn do lực lượng phản động tổ chức và tiến hành. Bạo loạn có thể lật đổ chính quyền ở một vùng, một khu vực dẫn tới lật đổ chính quyền trung ương, thay thế chế độ chính trị này bằng chế độ chính trị khác. Bạo loạn được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng như một thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình nhằm lật đổ, xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu giành chiến thắng không cần chiến tranh. BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THAM GIA CHỐNG BẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở CÁC TỈNH BIÊN GIỚI TÂY BẮC I số biểu bạo loạn lật đổ nước ta Bạo loạn loạn chống quyền bạo lực (bạo lực trị bạo lực vũ trang) Bạo loạn lực lượng phản động tổ chức tiến hành Bạo loạn lật đổ quyền vùng, khu vực dẫn tới lật đổ quyền trung ương, thay chế độ trị chế độ trị khác Bạo loạn chủ nghĩa đế quốc lực thù địch sử dụng thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình nhằm lật đổ, xố bỏ nước xã hội chủ nghĩa, thực mục tiêu giành chiến thắng không cần chiến tranh Sau Chiến tranh giới thứ 2, chủ nghĩa xã hội từ nước trở thành hệ thống nước xã hội chủ nghĩa Cuộc đấu tranh giai cấp vô sản giai cấp tư sản biểu tập trung cao độ hai hệ thống xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đế quốc tiến hành chiến lược toàn cầu "ngăn chặn" để chống nước xã hội chủ nghĩa biện pháp quân chủ yếu coi trọng biện pháp phi quân (tức biện pháp diễn biến hòa bình) Cùng với việc xây dựng cứ, lập khối liên minh, bao vây đe dọa quân sự; tiến hành can thiệp vũ trang, gây chiến tranh xâm lược; chúng không ngừng tăng cường hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động lực lượng phản động từ bên dậy hòng lật đổ nước xã hội chủ nghĩa Những vụ bạo loạn Đông Đức (1953), Ba Lan, Hung-ga-ri (1956), Tiệp Khắc (1968) mức độ khác hoạt động can thiệp, chống phá chủ nghĩa đế quốc lực thù địch thủ đoạn "hồ bình" Sau chống phá quân thất bại, từ năm 1980, chủ nghĩa đế quốc chuyển sang dùng diễn biến hòa bình làm trọng tâm sách chống phá, với mưu đồ xố bỏ nước xã hội chủ nghĩa lại, Việt Nam trọng điểm Từ chỗ phương thức thủ đoạn chiến lược tồn cầu "ngăn chặn", diễn biến hòa bình điều chỉnh bổ sung thành chiến lược hoàn chỉnh chiến lược toàn cầu "vượt ngăn chặn" chủ nghĩa đế quốc Bằng diễn biến hòa bình, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch làm biến chất, sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu, khiến nước ngả theo đường tư chủ nghĩa Trong đó, quyền xã hội chủ nghĩa Ru-ma-ni bị chúng lật đổ diễn biến hòa bình kết hợp với bạo loạn lật đổ Trong động loạn Thiên An Môn (Trung Quốc) năm 1989, có chi viện hỗ trợ đắc lực chủ nghĩa đế quốc Đối với Việt Nam, mục tiêu chiến lược quán lực thù địch xố bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản chế độ xã hội chủ nghĩa, lôi kéo Việt Nam theo đường tư chủ nghĩa Để đạt mục tiêu đó, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch không từ bỏ thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta, kể dùng hành động quân sự, vũ trang xâm lược tiến hành biện pháp hồ bình, gây bạo loạn từ bên Trong thời gian từ năm 1945 đến 1975, bọn phản động nước hậu thuẫn, hỗ trợ Pháp, Mỹ gây nhiều vụ bạo loạn vùng giải phóng (trong kháng chiến chống Pháp), hậu phương miền Bắc (trong kháng chiến chống Mỹ), điển vụ bạo loạn Ba Làng (Thanh Hố) năm 1955, vụ bạo loạn Đồng Văn (Hà Giang) năm 1959, vụ bạo loạn Kỳ Sơn (Nghệ An) năm 1963 Từ năm 1975, lực thù địch lợi dụng khó khăn ta hậu chiến tranh để tiếp tục hoạt động chống phá thủ đoạn "hồ bình" Một mặt, chúng tiến hành cấm vận, lập, bao vây kinh tế hòng đẩy Việt Nam tới khủng hoảng trị xã hội Mặt khác, chúng tăng cường chống phá nội ta, đưa tốn vũ trang phản động từ nước ngồi xâm nhập về, lơi kéo, kích động bọn phản động nước lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc gây bạo loạn thành phố Hồ Chí Minh, vùng dân tộc Khơ Me (Nam Bộ) vùng Tây Nguyên Sau Mỹ buộc phải bình thường hố quan hệ với Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch cho hội tốt để đẩy mạnh diễn biến hòa bình, trực tiếp dính líu sâu tăng cường hoạt động chống phá lãnh thổ Việt Nam Trong tuyên bố bình thường hoá quan hệ với Việt Nam ngày 11 tháng năm 1995, Tổng thống Mỹ Bill Clintơn nhấn mạnh từ việc bình thường hố quan hệ Mỹ với Việt Nam tiếp xúc người Mỹ người Việt Nam thúc đẩy nghiệp tự Việt Nam diễn Đông Âu Liên Xô trước Trên sở đánh giá tình hình thực tế Việt Nam, lực thù địch cho muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa "trước hết chủ yếu diễn biến hòa bình, khơng thắng Việt Nam thực diễn biến hòa bình làm Đơng Âu Liên Xơ mà phải kết hợp diễn biến hòa bình với bạo loạn lật đổ" Q trình thực diễn biến hòa bình q trình hình thành tạo điều kiện, thời để bạo loạn lật đổ Thực thành công bạo loạn lật đổ đạt mục tiêu chiến lược phản cách mạng địch xoá bỏ chủ nghĩa xã hội Việt Nam Vì vậy, thời gian qua, với đẩy mạnh diễn biến hòa bình chống phá ta tồn diện, chúng riết tiến hành hoạt động lôi kéo, tập hợp lực lượng, chuẩn bị cờ, đưa lực lượng vũ trang phản động người Việt lưu vong xâm nhập nước, kích động mâu thuẫn, tạo ngòi nổ gây bạo loạn lật đổ Tuy nhiên nhanh chóng đập tan âm mưu địch gây bạo loạn lật đổ Thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng năm 1993 chủ động, cảnh giác, giải kịp thời số vụ khiếu kiện, gây rối mang màu sắc trị vụ chùa Linh Sơn - Vũng Tàu (1993), vụ gây rối phần tử lợi dụng đạo Phật Huế (1993), vụ khiếu kiện Đơng Anh, Thái Bình (1997) Đặc biệt tập trung giải kịp thời vụ bạo loạn trị Tây Ngun năm 2001 2004, khơng để địch có hội lợi dụng kích động để biến thành bạo loạn lật đổ Vụ bạo loạn trị Tây Nguyên năm 2001 phần tử phản động người dân tộc thiểu số Tây Nguyên cầm đầu (được hậu thuẫn bọn phản động người Việt lưu vong), xảy tỉnh Gia Lai, Đắc Lắk, Kon Tum Từ 28 tháng đến tháng năm 2001, bọn phản động lợi dụng việc ta bắt giữ tên Bon JDan truyền đạo Tin Lành trái phép để kích động quần chúng tụ tập biểu tình chống quy mơ lớn hòng gây áp lực, ép quyền chấp nhận yêu sách trị, âm mưu dựng lên nhà nước Đề Ga tự trị Tây Nguyên Cụ thể: Gia Lai, ngày 31 tháng năm 2001, có khoảng 200 người xã thuộc huyện Chư Prơng biểu tình bao vây trụ sở ủy ban huyện; ngày tháng năm 2001, có khoảng 5.000 tín đồ Tin Lành Đề Ga thuộc huyện thành phố Plâycu kéo đến bao vây Tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (chúng yêu sách đòi thả tên Bon JDan, trương áp phích, hô hiệu: "Đất Tây Nguyên trả cho người Tây Nguyên", "ủng hộ tổng thống Ksor Kơk", "Thành lập nhà nước Đề Ga tự trị"; đập phá tường rào, dùng gậy gộc, gạch đá đánh lại công an, bắt giữ đồng chí Giám đốc Sở Văn hố ); ngày tháng năm 2001, tiếp tục có khoảng 400 tín đồ Tin Lành tập trung thị trấn Phú Thiện Tại Đăk Lăk, trưa ngày tháng năm 2001, có khoảng 350 người huyện Ea Sup ngồi 21 xe công nông kéo Buôn Ma Thuột để biểu tình; ngày tháng năm 2001, có khoảng 500 người tụ tập, bao vây ủy ban thị trấn, bưu điện huyện, ủy ban nhân dân huyện Ea HLeo; ngày tháng năm 2001, xã Ea Son, Ea HLeo, DLơ Giang, có khoảng 250 người tụ tập mang theo gậy gộc giáo mác định kéo huyện Ea HLeo để biểu tình; trưa ngày tháng năm 2001, khoảng 500 người mang theo biểu ngữ, cờ Đề Ga, kéo trung tâm huyện Ea HLeo, hơ hiệu đòi: "Người Kinh trả lại đất cho nước Đề Ga tự trị chúng tôi", "Nhà nước Đề Ga độc lập" Tại Kon Tum, ngày tháng năm 2001, có hàng trăm người tụ tập huyện Đăk Glei biểu tình, yêu sách đòi Nhà nước cấp phần đất cho nhà nước Đề Ga, đòi ta thả người bị bắt Trong thời gian trên, Tổng lãnh Mỹ thành phố Hồ Chí Minh hai lần gọi điện thoại cho tỉnh Gia Lai, yêu cầu trả lời lý bắt giữ tình hình sức khoẻ hai tên bị bắt Họ đề nghị đứng làm trung gian hồ giải tình hình Gia Lai Trước âm mưu thủ đoạn hoạt động xảo quyệt đối tượng phản động; đạo chặt chẽ, kịp thời Trung ương, hỗ trợ, chi viện lực lượng vũ trang Quân khu 5, Quân đoàn 3; cấp ủy, quyền tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng, kiên trì tuyên truyền thuyết phục quần chúng nhân dân, phân hoá, vạch mặt, trấn áp bọn phản động chủ mưu, cầm đầu Kết ta giải tán biểu tình, ngăn chặn âm mưu gây bạo loạn lật đổ địch Các địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định tình hình mặt địa bàn Vụ bạo loạn trị Tây Nguyên năm 2004 xẩy 10 11 tháng năm 2004 Được đạo bọn phản động nước ngoài, bọn phản động nước lợi dụng người dân tộc thiểu số kích động, lôi kéo, khống chế, mua chuộc đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên gây rối, biểu tình 67 buôn, làng thuộc 39 xã, thị trấn thuộc 11 huyện thành phố tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk Đăk Nơng (Đăk Lăk có 30 bn thuộc 18 xã/3 huyện, thành phố; Đăk Nơng có 04 bn thuộc xã/1 huyện; Gia Lai có 33 buôn thuộc 19 xã/07 huyện) Số lượng người tham gia biểu tình khoảng 7.700 người (tỉnh Đăk Lăk có 3.500 người, tỉnh Gia Lai có 4.000 người tỉnh Đăk Nơng có 200 người), chủ yếu đồng bào thuộc dân tộc Gia Lai Ê Đê Dưới đạo trực tiếp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 5, Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tây Nguyên có biện pháp triển khai nhanh ngày tháng năm 2004 từ nội địa đến biên giới phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Cămpuchia tổ chức lực lượng, sử dụng phương tiện, phối hợp làm tốt cơng tác vận động quần chúng, xử lý tình hình nhanh có hiệu Đến 18 ngày 11 tháng năm 2004, ta kiểm soát tồn tình hình tất điểm bạo loạn Đến 12 ngày 12 tháng năm 2004 tình hình trở lại bình thường Từ khái qt tình hình diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ chủ nghĩa đế quốc nhằm chống chủ nghĩa xã hội trực tiếp chống nước ta thời gian qua, rút số nhận xét sau: Một là, bạo loạn lật đổ chủ nghĩa đế quốc lực thù địch sử dụng để chống phá chủ nghĩa xã hội giới Bạo loạn lật đổ phận chiến lược toàn cầu phản cách mạng, hình thức bạo lực biện pháp hỗ trợ đắc lực cho chiến lược diễn biến hòa bình nhằm chống phá ta tồn diện, sở cho hành động can thiệp quân từ bên vào mức độ khác chủ nghĩa đế quốc lực thù địch Hai là, bạo loạn lật đổ xảy nơi đất nước tập trung có trọng điểm vùng đô thị, vùng dân tộc, tôn giáo phức tạp Bạo loạn lật đổ phát triển từ vụ biểu tình gây rối, vụ tập kích vũ trang phận địch nhằm kích động phát triển rộng ra, kết hợp bạo loạn khơng có vũ trang với bạo loạn có vũ trang Từ bạo loạn lật đổ dẫn tới nội chiến kéo theo can thiệp vũ trang chủ nghĩa đế quốc lực thù địch gây chiến tranh cục chiến tranh xâm lược lớn Ba là, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch trọng lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống Việt Nam Những diễn biến phức tạp tình hình di cư tự do, tuyên truyền phát triển đạo trái phép địa bàn Tây Bắc Tây Nguyên thời gian gần nằm ý đồ "Tin Lành hoá" người dân tộc địch Thơng qua đó, chúng tập hợp lực lượng, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đòi thành lập "Vương quốc tự trị người H'Mông" Tây Bắc, "Nhà nước Đề Ga tự trị" Tây Nguyên Từ diễn biến phức tạp tình hình an ninh trị địa bàn Tây Bắc Tây Nguyên thời gian qua cho thấy địa bàn trọng điểm địch thực diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ Đặc biệt kiện xảy Tây Nguyên năm 2001, 2004 vừa qua coi vụ bạo loạn mang màu sắc trị, bước tập dượt để chuẩn bị cho hoạt động trị với qui mơ lớn hơn, tính chất liệt, phức tạp địa bàn biên giới trọng điểm II Quá trình chống bạo loạn tỉnh biên giới Tây Bắc Trong lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc ta, Tây Bắc có nhiều tên gọi khác lộ Đà Giang, trấn Thiên Hưng (thời Trần), xứ Hưng Hoá, trấn Hưng Hoá (thời Lê), tỉnh Hưng Hoá (thời Nguyễn) Ngày nay, Tây Bắc bao gồm tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái Trong đó, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La Lào Cai tỉnh biên giới Thời phong kiến tù trưởng, hào trưởng địa phương thường lợi dụng địa bàn Tây Bắc xa xơi, hiểm trở, lại khó khăn để dậy, cát chống lại quyền triều đình phong kiến trung ương Điển thời Lý có loạn Tuệ Nguyên vùng Lào Cai, Yên Bái năm 1033 thủ lĩnh Lâm Tây (Đà Giang) năm 1037 Thời Trần có loạn viên thổ tù Lộ Đà Giang Trịnh Giác Mật năm 1280, loạn tộc người Thái gọi Man Ngưu Hống từ năm 1327 đến năm 1329 Thời Lê có loạn Đèo Cát Hãn Mường Lễ (Lai Châu) từ năm 1431 đến năm 1432, loạn viên thủ lĩnh họ Cầm vùng Gia Hưng (nay đất Sơn La) năm 1439 Các triều đại phong kiến Việt Nam trọng kết hợp biện pháp "nhu" với "cương" để chống lực phản động địa phương cát cứ, gây bạo loạn, giữ vững biên cương, bảo tồn thống đất nước Biện pháp "nhu" cách triều đình dùng sách mềm dẻo ban chức quan, trì chế độ "thế tập", gả gái cho thủ lĩnh miền núi, cử viên quan tài giỏi đến cai quản đất đai dân cư, ngăn ngừa hành động phản loạn vùng biên giới Khi phát có hành động phản loạn, trước tiên dùng "phủ dụ" sau "trấn áp" trường hợp Trần Nhật Duật thuyết phục Trịnh Giác Mật (năm 1280) Biện pháp "cương" cách triều đình dùng sức mạnh quân sự, sử dụng quân đội triều đình kết hợp thổ binh thủ lĩnh trung thành vùng biên giới, kiên trấn áp, đập tan lực lượng phản loạn Lịch sử ghi lại trường hợp vua Lê Thái Tổ đích thân cầm quân ngược sông Đà đánh tan hành động loạn Đèo Cát Hãn Mường Lễ đổi đất thành châu Phục Lễ (Lai Châu) Trên đường trở về, nhà vua soạn văn bia khắc vào vách núi Hào Tráng (Hồ Bình) ghi lại chuyến "Tây chinh" dẹp phản loạn nhắc nhở cho đời sau phương lược cơng việc biên phòng gắn liền với "cửu an", "trường tồn" xã tắc "Biên phòng tất khéo mưu phương lược Xã tắc nên trù kế cửu an " Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân ta tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hồ Nhưng sau phải liên tiếp tiến hành hai kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ giành độc lập dân tộc Thời kỳ nhiệm vụ chung nước tiến hành chiến tranh giải phóng, địa phương, khu kháng chiến, vùng giải phóng lại đồng thời tiến hành nhiệm vụ xây dựng bảo vệ, có nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu gây bạo loạn, phá hoại hậu phương thực dân Pháp đế quốc Mỹ Trong bối cảnh đó, địa bàn tỉnh biên giới Tây Bắc phải tiến hành đấu tranh chống địch lợi dụng bọn phản động dân tộc người gây bạo loạn chống phá cách mạng Quá trình xâm lược nước ta đến năm 1945, thực dân Pháp đặc biệt coi trọng sách "chia để trị" Chúng sử dụng bọn phản động người địa phương lập máy cai trị, tìm cách chia rẽ dân tộc, dòng họ thực sách ngu dân để dễ bề cai trị Khi trở lại xâm lược nước ta lần thứ (1945-1954), chúng trọng tập hợp bọn phản cách mạng địa phương lập xứ tự trị, chia nhỏ vùng dân tộc thành chống phá cách mạng Sau thắng lợi chiến dịch Biên Giới (1950), Pháp liên tiếp tung nhiều toán biệt kích hỗn hợp vào vùng giải phóng phối hợp với bọn phản động dân tộc người, kích động quần chúng gây bạo loạn, phá hoại hậu phương kháng chiến Trong giai đoạn này, lực lượng vũ trang ta vừa tham gia củng cố quyền sở, vận động quần chúng đẩy mạnh tăng gia sản xuất; vừa tiến hành hoạt động chiến đấu, trấn áp bạo loạn, bảo vệ vùng giải phóng Kết quả, ta phá tan số vụ bạo loạn địch nhằm phá hoại hậu phương kháng chiến, điển vụ bạo loạn vùng dân tộc H'Mông Pha Long, Mường Khương (Lào Cai) năm 1950, vụ phỉ bạo loạn vùng dân tộc Nhắng Bát Sát (Lào Cai) năm 1952 tên Cồ Sề Ngan huy Sau bị thất bại chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954) phải rút khỏi tỉnh biên giới Tây Bắc, thực dân Pháp đưa số lớn bọn cầm đầu, tay sai phản động gia đình vào Nam, nước ngồi với mục đích chống phá cách mạng nước ta lâu dài Đồng thời, chúng trọng sử dụng tay sai tầng lớp trên, cung cấp vũ khí đạo bọn cấu kết với đặc vụ, tàn quân Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch, bọn địa chủ, cường hào gian ác, phản cách mạng Trung Quốc chạy sang ẩn náu biên giới nước ta để gây phỉ, tuyên truyền xưng vua, gây bạo loạn Đối với Mỹ, sau chân Pháp bước đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam leo thang đánh phá miền Bắc Đồng thời, để thực âm mưu "chiến tranh du kích lòng cộng sản", Mỹ tung hàng trăm tốn gián điệp, biệt kích miền Bắc tiến hành hoạt động phá hoại, móc nối với bọn phản động, tuyên truyền chống đối, lơi kéo kích động quần chúng gây phỉ, bạo loạn Trên tuyến biên giới Việt - Lào nói chung, Tây Bắc nói riêng, Mỹ bọn phản động Lào xây dựng số phỉ đất Lào đối diện với tỉnh Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An Chúng sử dụng "lực lượng đặc biệt" Vàng Pao để tăng cường hoạt động chống phá dọc hành lang biên giới hai nước Một số tên phản động dân tộc Việt Nam chạy sang Lào Bạc Cầm Qúy, Bang Tá Khôi, Bang Tá Dúi hỗ trợ Mỹ bọn phản động Lào tăng cường tổ chức đường dây liên lạc sang địa bàn biên phòng, cấu kết với bọn phản động địa phương tiến hành hoạt động phá hoại, tuyên truyền "giải phóng Tây Bắc", "lập xứ Thái, H'Mơng tự trị" để kích động gây bạo loạn, tun truyền lơi kéo dân ta qua Lào "đón vua", gây ổn định trị địa bàn biên giới Trước âm mưu, thủ đoạn chống phá địch, ngày tháng năm 1959, lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang (nay Bộ đội Biên phòng) thành lập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa Trên tỉnh biên giới Tây Bắc, lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang nhanh chóng kiện tồn tổ chức, triển khai bố trí lực lượng tiến hành hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, có mặt hoạt động tham gia đấu tranh chống phỉ, gián điệp, biệt kích bọn phản động âm mưu gây bạo loạn Đây đấu tranh nghiệp vụ, trị, vũ trang phức tạp liệt nhằm giữ dân, giành dân, ngăn ngừa đập tan âm mưu, thủ đoạn gây bạo loạn, phá hoại hậu phương địch Quán triệt vận dụng quan điểm, chủ trương Đảng đấu tranh chống phản cách mạng cảnh giác, kiên quyết, thận trọng, không để lọt kẻ địch, không làm oan người ngay, kết hợp trấn áp với khoan hồng, trừng trị với giáo dục cải tạo Trong đấu tranh chống bạo loạn, lực lượng biên phòng tỉnh biên giới Tây Bắc lấy vận động trị kết hợp với biện pháp quân làm hỗ trợ; tích cực tham gia vào vận động cải cách dân chủ, xây dựng củng cố sở trị địa phương vững mạnh, vận động nhân dân định canh, định cư, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao mức sống Lực lượng biên phòng tỉnh biên giới Tây Bắc kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, quyền, lực lượng vũ trang địa phương giải kịp thời nhiều vụ mâu thuẫn, xung đột dân tộc, dòng họ âm mưu chia rẽ bọn đế quốc, phản động gây nên Đồng thời, Bộ đội Biên phòng phối hợp lực lượng tiến hành truy quét biệt kích, thám báo; ngăn chặn vụ xưng vua, đập tan vụ bạo loạn, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền, giữ gìn ổn định xây dựng tình đồn kết, hữu nghị biên giới với Lào Trung Quốc Thực tế giai đoạn này, lực lượng biên phòng nước nói chung, tuyến biên giới Tây Bắc nói riêng góp phần ngăn chặn, đập tan nhiều vụ bạo loạn, âm mưu lật đổ quyền ta địa bàn biên giới Điển vụ bạo loạn Hồ Thầu (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) từ ngày đến ngày 25 tháng năm 1959 bọn phản động từ Trung Quốc chạy sang kết hợp với bọn phản động dân tộc người gây lên Bọn chúng có âm mưu cướp quyền xã Hồ Thầu, lấy làm đánh vào Bình Lư, Tam Đường, chiếm huyện lỵ, lập "xứ Thái tự trị" Vụ bạo loạn Dào San tên Cao Dìn Phà dân tộc Pu Lao, Hồng Thân Sìn dân tộc Hán (từ Trung Quốc sang) Giàng Chư Chung (dân tộc Lô Lô) cầm đầu, xảy xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) từ ngày tháng đến cuối tháng năm 1959 Âm mưu chúng lật đổ quyền huyện Phong Thổ, chiếm giữ toàn huyện, lập làm bàn đạp đánh chiếm huyện khác Vụ bạo loạn Đồng Văn bọn phản động dân tộc H'Mông cấu kết với bọn đặc vụ Tưởng Giới Thạch gây huyện Đồng Văn từ ngày 25 tháng 11 năm 1959 đến ngày 20 tháng 01 năm 1960 Trong vụ bạo loạn này, bọn phản động tập hợp ngàn tên phỉ, gần 200 đặc vụ Quốc dân đảng, lôi kéo hàng ngàn dân, đánh chiếm nhiều nơi thuộc 15 tổng số 22 xã huyện Đồng Văn Nghiên cứu trình chống bạo loạn ta hoạt động Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới Tây Bắc tham gia chống bạo loạn thời kỳ cho thấy muốn chống bạo loạn thắng lợi phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương, dựa vào quần chúng, kết hợp vận động quần chúng với công tác nghiệp vụ, quân Đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ phòng ngừa trấn áp, trấn áp phải kết hợp dân vận, địch vận với tác chiến quân sự, lấy dân vận làm chủ yếu để kêu gọi, vận động quần chúng bị lôi kéo trở Các mặt hoạt động cụ thể Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn giai đoạn là: Tham gia xây dựng, củng cố sở trị địa phương vững mạnh, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội vùng biên giới Tiến hành công tác vận động quần chúng, tranh thủ lòng dân, làm cho dân thấy rõ âm mưu địch, tách dân khỏi âm mưu chia rẽ, kích động lơi kéo địch Vận động nhân dân không che giấu, tiếp tế cho bọn phản động Tổ chức nhân dân giúp đỡ đội, công an trấn áp bạo loạn Kết hợp biện pháp trinh sát với biện pháp nghiệp vụ khác nắm âm mưu, kế hoạch bạo loạn địch Trên sở tham mưu cho địa phương lực lượng khác xây dựng kế hoạch, phương án chống bạo loạn Tổ chức lực lượng quân đội, công an tiến hành hoạt động trấn áp, tiêu diệt bọn chủ mưu cầm đầu, lực lượng vũ trang phản động làm tan rã lực lượng bạo loạn địch Thời kỳ từ năm 1975 Sau thắng lợi vĩ đại kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mùa xuân năm 1975, nước ta bước vào thời kỳ với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Bị thất bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược Việt Nam đế quốc Mỹ lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu chống phá nghiệp cách mạng nhân dân ta Đặc biệt, từ năm 1990 trở lại đây, địa bàn Tây Bắc, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch riết lợi dụng vấn đề dân tộc gắn với hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái phép nhằm lơi kéo, tập hợp lực lượng, kích động mâu thuẫn nội nhân dân, tạo nên ổn định, bước đòi ly khai, gây rối, gây bạo loạn, tạo thời cho chúng can thiệp vào nội đất nước ta Đó thủ đoạn thâm độc xảo quyệt chiến lược chống phá chủ nghĩa xã hội chúng Việt Nam Hoạt động ta chống bạo loạn lật đổ tỉnh biên giới Tây Bắc thời gian qua tập trung vào việc ngăn ngừa bạo loạn lật đổ mà trọng tâm ổn định tình hình dân di cư, chống truyền đạo trái phép, không để mâu thuẫn nội phát sinh làm ngòi nổ cho bạo loạn lật đổ Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh biên giới Tây Bắc đạo phối hợp lực lượng mở nhiều đợt vận động, củng cố xây dựng vùng cao xung yếu Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tích cực tham gia xây dựng, củng cố sở Đảng, quyền, đồn thể xã trọng điểm, xây dựng trận lòng dân, quốc phòng toàn dân, trận an ninh nhân dân trận biên phòng tồn dân vững Bộ đội Biên phòng mở nhiều chun án đấu tranh có hiệu với đối tượng truyền đạo trái phép, vi phạm pháp luật tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương giải kịp thời tụ điểm, điểm nóng địa bàn trọng điểm khơng để dẫn đến gây rối, gây bạo loạn lật đổ Đời sống nhân dân dân tộc biên giới bước nâng cao Tình hình an ninh trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn giữ vững Thực tế, địch chưa gây bạo loạn lật đổ khu vực diễn biến phức tạp tình hình phát triển đạo Tin Lành vùng đồng bào dân tộc H'Mông việc di cư hàng loạt người H'Mông đến khu vực biên giới tỉnh Lai Châu nằm âm mưu lôi kéo kích động người H'Mơng đòi ly khai, thành lập "Vương quốc tự trị người H'Mơng" lòng quốc gia cộng sản (Việt Nam, Trung Quốc, Lào) Do đó, thấy địa bàn Tây Bắc, trọng điểm tỉnh Lai Châu tiềm ẩn nguy bùng nổ bạo loạn lật đổ mà ngòi nổ xuất phát từ vấn đề dân tộc, tôn giáo Từ nghiên cứu trình chống bạo loạn lật đổ tỉnh biên giới Tây Bắc, rút số vấn đề sau Một là, thực tiễn lịch sử, khu vực xảy nhiều vụ bạo loạn với quy mơ khác Mục đích bạo loạn thường gắn với vấn đề ly khai dân tộc Đối tượng cầm đầu thường bọn phản động dân tộc thiểu số quần chúng bị kích động tham gia chủ yếu đồng bào dân tộc Trong đó, người H'Mơng thường dễ bị kích động Vì vậy, bạo loạn lật đổ xảy tập trung chủ yếu vùng có đơng người H'Mơng sinh sống Hai là, thời gian qua việc tuyên truyền phát triển đạo Tin Lành trái phép phát triển mạnh gắn với việc di cư hàng loạt người H'Mông khu vực biên giới Lai Châu nằm ý đồ tập trung lực lượng địch Vì vậy, bạo loạn lật đổ xảy Lai Châu địa bàn trọng điểm Quy mô bạo loạn lật đổ lớn hơn, tính chất bạo loạn lật đổ phức tạp, liệt so với bạo loạn trước Ba là, sở nghiên cứu thực tiễn lịch sử, ta khẳng định rằng: có bạo loạn lật đổ tất có chống bạo loạn lật đổ Xưa kia, cha ông ta chống bạo loạn chủ yếu quân đội quy triều đình Ngày nay, khu vực phòng thủ xây dựng vững ta có nhiều lực lượng chỗ tham gia chống bạo loạn lật đổ Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy có nhiều lực lượng tham gia dễ dẫn đến chồng chéo Nếu khơng có chế lãnh đạo, huy thống không phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, phương pháp tham gia lực lượng tạo sức mạnh tổng hợp để chống bạo loạn lật đổ thắng lợi Vì vậy, việc nghiên cứu hoạt động lực lượng (trong có Bộ đội Biên phòng) tham gia chống bạo loạn lật đổ yêu cầu cấp thiết tình hình Bốn là, hoạt động Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới Tây Bắc tham gia chống bạo loạn lật đổ gắn với thực tiễn đấu tranh toàn Đảng, toàn dân, tồn qn ta chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ thu kết định Tuy nhiên, trước dự báo khả gây bạo loạn lật đổ địch địa bàn, đòi hỏi Bộ đội Biên phòng cần tiến hành hoạt động có hiệu để góp phần lực lượng khác ngăn ngừa dập tắt kịp thời bạo loạn lật đổ địch Chương yếu tố chi phối, tác động đến đội biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ khu vực phòng thủ tỉnh biên giới tây bắc I Đặc điểm địa bàn biên giới tây bắc Địa lý tự nhiên Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Nam có đường biên giới phía Tây với nước Cộng hồ dân chủ nhân dân Lào dài 612km đường biên giới phía Bắc với nước Cộng hồ nhân dân Trung Hoa dài 512km Tây Bắc có 86 xã, phường, thị trấn giáp biên Các tỉnh biên giới Tây Bắc có diện tích khoảng gần 40.000km (gần 1/8 diện tích nước) Đây vùng rừng núi có địa hiểm trở với nhiều núi cao, rừng rậm, địa hình bị chia cắt phức tạp nhiều sơng, suối lớn nhỏ Khí hậu có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng đến tháng mùa khô từ tháng 10 đến tháng năm sau Mùa mưa thường có lũ lụt, giao thơng dễ bị chia cắt núi bị sụt, lở Mùa khô, thời tiết giá rét, nhiều sương mù, có nơi thuộc vùng núi cao nhiệt độ xuống 0C Những đặc điểm địa hình, khí hậu thời tiết tạo thuận lợi cho địch xâm nhập, ẩn náu, xây dựng sở, tổ chức lực lượng gây bạo loạn lật đổ Đồng thời, gây nhiều khó khăn cho ta công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nắm tình hình, trấn áp bạo loạn lật đổ Dân cư Các tỉnh biên giới Tây Bắc có khoảng triệu dân Trong đó, khu vực biên giới có 59.030 hộ, 320.166 khẩu, gồm 22 dân tộc khác nhau, đông dân tộc H'Mông, chiếm khoảng 32,64%; dân tộc Thái, khoảng 19,67% dân tộc Kinh, khoảng 16,68% Mật độ dân cư thấp, trung bình khoảng 50 người/km phân bố không Đặc biệt vùng cao biên giới huyện Mường Tè, Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), nhiều nơi chưa có dân sinh sống Đó điều kiện thuận lợi để dân di cư tự khu vực biên giới Những năm gần đây, thực số dự án phát triển kinh tế, xã hội nên việc phân bố dân cư khu vực điều chỉnh phần Tuy nhiên, tình trạng di cư ạt người H'Mông đến địa bàn biên giới huyện Mường Tè, Mường Lay, tập trung vào vài xã trọng điểm xã Mường Toong (huyện Mường Tè), xã Chà Cang, Chà Nưa (huyện Mường Lay) thời gian qua làm cho thành phần dân cư dân tộc vùng, tỉnh có biến đổi lớn, gây phức tạp tình hình an ninh trị, đòi hỏi cần sớm có giải pháp kịp thời ngăn chặn tổ Tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia tuyên truyền thành nhóm, tổ cơng tác từ đến người, xuống thôn, bản; dựa vào cấp ủy, quyền địa phương vừa nắm tình hình, quản lý, bảo vệ trật tự trị an, vừa tuyên truyền vận động, tổ chức hướng dẫn quần chúng tham gia tổ chức, đoàn thể địa phương đấu tranh chống bạo loạn lật đổ Đối với mặt trận tổ quốc, tranh thủ số người uy tín dân tộc, tơn giáo quần chúng để tuyên truyền, vận động quần chúng gọi hàng, phân hoá hàng ngũ địch; động viên quần chúng hăng hái tham gia vào hoạt động đấu tranh chống bạo loạn lật đổ Đối với đoàn niên, tổ chức lực lượng niên tham gia trì trật tự, tuyên truyền thuyết phục quần chúng nhân dân không tham gia bạo loạn lật đổ Cần động viên đồn viên, niên xung kích việc ngăn chặn hành động khích số quần chúng bị địch lôi kéo Tổ chức cho đồn viên, niên tham gia ổn định tình hình sau bạo loạn lật đổ xảy Đối với hội phụ nữ, tuyên truyền chị em vận động, kêu gọi người thân trở về, không tham gia, ủng hộ bạo loạn lật đổ Tổ chức cho phụ nữ tham gia hoạt động giúp đỡ lực lượng làm nhiệm vụ chống bạo loạn lật đổ tiếp tế lương thực, nước uống, tải thương Như vậy, vận động quần chúng vấn đề có tính chất định chống bạo loạn lật đổ Để thực tốt nhiệm vụ tham gia vận động quần chúng địa bàn biên giới, Bộ đội Biên phòng phải dựa vào cấp ủy, quyền địa phương, vận dụng linh hoạt phương pháp, hình thức vận động quần chúng; tổ chức, thu hút quần chúng tham gia vào hoạt động chống bạo loạn lật đổ Đó góp phần phát huy sức mạnh tồn dân, tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh đánh bại âm mưu, thủ đoạn bạo loạn lật đổ địch - Tham gia bao vây, chia cắt, khoanh vùng khu vực bạo loạn lật đổ Khi bạo loạn lật đổ xảy ra, lực lượng bạo loạn tìm cách liên hệ, móc nối, tập hợp lực lượng, mở rộng địa bàn, tạo cớ, kêu gọi chi viện hỗ trợ từ bên ngồi Vì vậy, bao vây, chia cắt, khoanh vùng khu vực bạo loạn lật đổ ngăn chặn không cho bạo loạn lan rộng, kéo dài, tạo điều kiện, thời tập trung lực lượng tiến hành hoạt động khác dập tắt bạo loạn lật đổ Để chia cắt, khoanh vùng khu vực bạo loạn lật đổ, Bộ đội Biên phòng phải triển khai lực lượng, tổ chức kiểm soát, bảo vệ chặt chẽ biên giới Các đồn biên phòng cần tổ chức lực lượng kết hợp dân quân tự vệ tuần tra, chốt giữ trọng điểm, kiểm soát trục đường qua lại biên giới, phát hiện, ngăn chặn đối tượng xâm nhập sẵn sàng tham gia chiến đấu chống lực lượng vũ trang phản động tiến công qua biên giới Trường hợp bạo loạn lật đổ xảy địa bàn xã biên giới, Bộ đội Biên phòng phải kết hợp công an, dân quân tự vệ, quần chúng cốt cán, tổ chức lực lượng thích hợp, sử dụng chướng ngại vật trang bị khác chốt chặn trục đường vào khu vực xảy bạo loạn lật đổ Kiên ngăn chặn, kìm chân lực lượng quần chúng bị kích động tham gia bạo loạn lật đổ, chia cắt thành phận nhỏ để tun truyền, phân hố khơng để dân tập trung đơng kéo huyện, tỉnh Kiểm sốt chặt chẽ người phương tiện, kịp thời bắt giữ người mang vũ khí trái phép - Tham gia phân loại đối tượng, đánh bắt bọn cầm đầu bạo loạn lật đổ Bạo loạn lật đổ thường bao gồm nhiều đối tượng tham gia Mỗi đối tượng có vai trò, vị trí thủ đoạn hoạt động khác Trong đó, bọn cầm đầu người tổ chức, huy, điều hành bạo loạn lật đổ, thủ đoạn chúng tinh vi, xảo quyệt, thường không mặt công khai mà đứng đằng sau, giật dây, đạo Vì vậy, việc nhanh chóng phân loại xác đối tượng, bắt bọn cầm đầu có ý nghĩa quan trọng xác định đối sách đấu tranh, nhanh chóng làm tan rã bạo loạn lật đổ Để phân loại xác đối tượng cần sử dụng kết hợp lực lượng trinh sát công an, Bộ đội Biên phòng, lực lượng vũ trang địa phương hình thành mạng lưới nắm tình hình thường xuyên, rộng khắp Bộ đội Biên phòng cần sâu nắm tình hình, đặc biệt ý phát đối tượng cầm đầu bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tơn giáo địa bàn biên phòng Trên sở cung cấp cho lãnh đạo, đạo thông tin cần thiết, phục vụ cho phân loại đối tượng, xác định kẻ cầm đầu bạo loạn lật đổ Căn vào thủ đoạn hoạt động đối tượng cầm đầu để phân công nhiệm vụ tổ chức lực lượng đánh bắt cho thích hợp Những đối tượng cầm đầu địa bàn biên phòng nên sử dụng Bộ đội Biên phòng kết hợp với dân quân tự vệ đánh, bắt Tuỳ theo tình hình cụ thể tác dụng việc bắt giữ mà tổ chức bắt cơng khai bắt bí mật Khi bắt giữ cơng khai phải có đầy đủ chứng cứ, tạo đồng tình quần chúng Tốt tổ chức đánh bắt đồng loạt đối tượng cầm đầu bạo loạn lật đổ vào thời gian khu vực làm cho địch không kịp đối phó nhanh chóng bị tan rã mặt tổ chức, tạo thuận lợi cho hoạt động đấu tranh khác ta - Tổ chức hoạt động quản lý bảo vệ an ninh trật tự biên giới Khi bạo loạn lật đổ xảy khu vực phòng thủ tỉnh, Bộ đội Biên phòng phải tăng cường hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn biên giới nhằm giữ vững ổn định tình hình, bảo vệ Đảng, quyền, bảo vệ nhân dân, ngăn chặn xâm nhập, móc nối, chi viện từ bên cho lực lượng tiến hành bạo loạn lật đổ Nội dung quản lý bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới phong phú, bao gồm quản lý, kiểm tra giữ gìn đường biên, mốc giới; quản lý đối tượng địa bàn, quản lý bảo vệ trật tự trị an, quản lý, kiểm soát người, phương tiện vào khu vực biên giới; tham gia địa phương giải mâu thuẫn, vướng mắc nội nhân dân Do bạo loạn lật đổ xảy địa bàn khu vực phòng thủ tỉnh, Bộ đội Biên phòng phải tổ chức bảo vệ biên giới hình thức tăng cường, trì 100% qn số có mặt đơn vị, bảo đảm vừa có lực lượng tham gia chống bạo loạn lật đổ, vừa có lực lượng tiến hành hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh biên giới Các đồn biên phòng cần tổ chức tổ, đội tuần tra, thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, mật phục biên giới, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại, phong tỏa chặt biên giới Đối với địa bàn trọng điểm, có nhiều phức tạp, cần tăng cường tổ, đội cơng tác biên phòng từ đến người thường xuyên bám nắm địa bàn Các tổ, đội cơng tác biên phòng ngồi việc nắm tình hình, tiến hành công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục quần chúng phải kết hợp dân quân tự vệ tiến hành hoạt động bảo vệ an ninh, làng, bản; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người lạ đến cư trú địa bàn; phát tham mưu cho cấp ủy, quyền giải kịp thời mâu thuẫn, vướng mắc nội nhân dân, khơng để phát sinh thành điểm nóng Tuỳ theo nhiệm vụ phân công, tổ, đội công tác biên phòng có trách nhiệm động viên, huy động, tổ chức cho nhân dân tham gia chống bạo loạn lật đổ Đối với hoạt động phỉ, biệt kích, thám báo xâm nhập biên giới; tổ, đội biên phòng phải kết hợp chặt chẽ với dân quân tự vệ tổ chức chiến đấu chống địch tập kích tổ chức chốt chặn, phục kích, đánh bắt, tiêu diệt Cần sử dụng tốt biện pháp nghiệp vụ an ninh phát đánh bắt đối tượng liên lạc tiếp tế cho phỉ, biệt kích, thám báo kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền vận động tổ chức nhân dân tham gia đánh, diệt địch bảo vệ an ninh xã, biên giới Hai là, hoạt động Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ có lực lượng vũ trang phản động xuất Khi có lực lượng vũ trang phản động xuất hiện, bạo loạn lật đổ mang đặc trưng hình thức bạo loạn lật đổ có vũ trang, địch âm mưu sử dụng bạo lực vũ trang lật đổ quyền ta Lực lượng vũ trang phản động lợi dụng quần chúng biểu tình để áp sát đánh chiếm mục tiêu đồng loạt đánh chiếm số mục tiêu làm bàn đạp, gây tiếng vang Vì vậy, cần nhanh chóng, kiên sử dụng lực lượng vũ trang ta đập tan lực lượng vũ trang phản động, dập tắt bạo loạn lật đổ Đây hoạt động có tính chất định, nhiệm vụ chủ yếu lực lượng vũ trang ta tham gia chống bạo loạn lật đổ Hoạt động Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ tình bao gồm đầy đủ nội dung chưa có lực lượng vũ trang phản động xuất hiện, cần ý số điểm khác sau: - Trong nắm tình hình Cần trọng nắm tình hình tổ chức, biên chế kế hoạch sử dụng lực lượng vũ trang phản động địch biên giới Kết hợp chặt chẽ sử dụng lưới điệp báo, đội trinh sát ngoại biên với tổ chức tổ, nhóm trinh sát bí mật, luồn sâu vào cứ, sang phía đối phương để nắm tình hình, kế hoạch sử dụng lực lượng vũ trang phản động, tổ chức, ổ nhóm phỉ, phản động vũ trang lưu vong Có thể tổ chức bắt cóc đối tượng địch để khai thác, khống chế, đánh trả lại cần tiêu diệt tên cầm đầu toán phỉ, phản động vũ trang lưu vong, phá hoạt động địch - Tham gia đánh lực lượng vũ trang phản động để bảo vệ chiếm lại mục tiêu quan trọng Những mục tiêu quan trọng trụ sở Đảng, quyền, trạm phát thanh, truyền hình, cơng sở, đồn, trạm biên phòng mục tiêu quân khác biên giới mục tiêu Bộ đội Biên phòng phải tham gia trực tiếp bảo vệ bạo loạn lật đổ xảy Địch dùng nhiều biện pháp để đánh chiếm, sử dụng quần chúng làm áp lực kết hợp lực lượng vũ trang phản động áp sát chiếm giữ mục tiêu, bất ngờ đồng loạt dùng lực lượng vũ trang phản động đánh chiếm mục tiêu quan trọng, tạo bàn đạp để tiến công mục tiêu khác, gây tiếng vang, kêu gọi giúp đỡ, can thiệp bọn phản động quốc tế Bộ đội Biên phòng cần theo phương án chuẩn bị trước để tổ chức lực lượng bảo vệ mục tiêu Đối với mục tiêu quan trọng, khơng thể để mất, Bộ đội Biên phòng phải cách chiếm giữ sớm từ trước, tổ chức ngăn chặn từ xa cự mã, hàng rào, chướng ngại vật, công chiến đấu, biển cấm, dùng loa kêu gọi địch Chú trọng sử dụng biện pháp ngăn chặn từ thấp đến cao, từ tuyên truyền vận động, thuyết phục đến đánh bắt, trừng trị tên cầm đầu, q khích Khi có lực lượng vũ trang phản động xuất hiện, phải kịp thời nổ súng, trừng trị, tiêu diệt tên cầm đầu, tên có vũ khí, kiên giữ vững mục tiêu phân công bảo vệ Trường hợp bị bao vây bị khu vực đó, phải kiên trì bám trụ, tạo điều kiện phối hợp với lực lượng khác đánh chiếm lại mục tiêu không để địch chiếm giữ lâu dài Đối với mục tiêu địa bàn biên giới bị lực lượng vũ trang phản động chiếm giữ cứ, ổ nhóm phản động có vũ trang, Bộ đội Biên phòng chủ động kết hợp với dân quân tự vệ, đội địa phương (theo đạo, huy khu vực phòng thủ) tổ chức đánh chiếm mục tiêu, phá địch Để đánh chiếm lại mục tiêu phải tổ chức trinh sát nắm địch, đột nhập, lót sẵn, bảo vệ giải tin (nếu có), khống chế đầu sỏ Đồng thời, phải tổ chức bao vây, ngăn chặn, chia cắt, không cho lực lượng địch bên bên mục tiêu chi viện, hỗ trợ cho Kết hợp tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh gây áp lực với kêu gọi địch đầu thú Nếu địch ngoan cố chống trả phải tổ chức lực lượng, tập trung sức mạnh, vận dụng linh hoạt hình thức chiến thuật thủ đoạn chiến đấu, nhiều hướng, mũi tiến công đánh chiếm kết hợp với gọi hàng, hạn chế tổn thất Nhanh chóng khắc phục hậu tổ chức bảo vệ bàn giao mục tiêu cho lực lượng phân công bảo vệ - Tham gia chiến đấu chống lực lượng vũ trang phản động chi viện cho bạo loạn lật đổ Lực lượng chi viện cho bạo loạn lật đổ lực lượng vũ trang phản động người Việt lưu vong tổ chức huấn luyện đưa từ bên cách xâm nhập tiến công qua biên giới Trên biên giới Tây Bắc, bọn phỉ phản động Lào tổ chức lấn chiếm, gây xung đột biên giới Mặt khác bọn phản động từ phía sau, nội địa tổ chức lực lượng chi viện cho bọn phản động gây bạo loạn lật đổ khu vực biên giới Khi có thời cơ, khơng loại trừ khả lực lượng phản ứng nhanh lực thù địch bên ngồi đổ đường khơng hỗ trợ đánh chiếm mục tiêu quan trọng trung tâm huyện thị xã Bộ đội Biên phòng phải vận dụng biện pháp trinh sát nắm tình hình lực lượng vũ trang phản động tiến công qua biên giới để hỗ trợ cho bạo loạn lật đổ Trên sở đó, phải kết hợp dân quân tự vệ, đội địa phương huyện, tổ chức đánh địch theo phương án, ngăn chặn, bao vây, căng kéo không cho chúng tiến sâu vào nội địa, phối hợp với lực lượng bạo loạn lật đổ Quá trình tác chiến phải vận dụng linh hoạt hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu phục kích, tập kích, truy lùng, vận động tiến công; đánh liên tục ban ngày, ban đêm, vào bên sườn, phía sau để tiêu diệt, tiêu hao đánh bại lực lượng vũ trang phản động biên giới Trường hợp địch tràn qua biên giới, tiến sâu vào nội địa, Bộ đội Biên phòng phải trụ bám dân quân tự vệ đánh vào phía sau, cứ, sở huy, đánh cắt giao thông, ngăn chặn tiếp tế địch Khi lực lượng vũ trang phản động bị ta tiến công, thua chạy qua biên giới, Bộ đội Biên phòng cần nhanh chóng nắm thời cơ, tổ chức lực lượng chốt chặn phong toả biên giới, hiệp đồng lực lượng truy đuổi, bám sát không cho chúng tháo chạy co cụm Trong trường hợp nước láng giềng lợi dụng bạo loạn lật đổ để tổ chức lực lượng lấn chiếm biên giới, chiếm giữ khu vực tranh chấp, Bộ đội Biên phòng phải kịp thời phát ý đồ đối phương, kết hợp chặt chẽ dân quân tự vệ nhân dân địa phương kiên ngăn chặn, đẩy lùi Kết hợp chặt chẽ đấu tranh trị với hoạt động quân đấu tranh ngoại giao để giữ vững mục tiêu quan trọng, kiên quyết, nhanh chóng đẩy lùi lực lượng lấn chiếm bảo vệ vững chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ Trong trường hợp địch có lực lượng đổ đường không xuống địa bàn biên giới xuống gần khu vực mục tiêu phân cơng bảo vệ, Bộ đội Biên phòng cần phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương bao vây, ngăn chặn, tiêu hao, tiêu diệt, tạo điều kiện cho chủ lực động triển khai tiến công Như vậy, trấn áp kịp thời lực lượng vũ trang phản động chúng xuất hành động có ý nghĩa tích cực nhất, nhanh chóng đập tan bạo loạn lật đổ Với chức lực lượng vũ trang nhân dân Đảng, Nhà nước, Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm tham gia dập tắt bạo loạn lật đổ để bảo vệ Đảng, quyền, bảo vệ nhân dân Hoạt động Bộ đội Biên phòng tham gia trấn áp bọn cầm đầu, lực lượng vũ trang phản động gây bạo loạn lật đổ chủ yếu địa bàn biên giới, tiến hành kết hợp biện pháp hoạt động nghiệp vụ với hoạt động trị, quân sự, ngoại giao Sau xảy bạo loạn lật đổ Bạo loạn lật đổ xảy để lại hậu xấu mặt trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội Vì vậy, việc tập trung giải hậu bạo loạn lật đổ có ý nghĩa quan trọng nhằm khắc phục thiệt hại, ổn định tình hình mặt địa bàn Giải hậu bạo loạn lật đổ bao gồm nhiều nội dung giải tổn thất, thương vong; truy quét lực lượng bạo loạn lật đổ lại lẩn trốn; củng cố sở Đảng, quyền, đồn thể địa phương; giúp đỡ nhân dân sớm ổn định sản xuất, ổn định tư tưởng Đó cơng việc lớn, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng, đòi hỏi có đạo tập trung, thống cấp ủy, quyền địa phương phối hợp chặt chẽ ngành, cấp Bộ đội Biên phòng tham gia khắc phục hậu bạo loạn lật đổ bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: Một là, kịp thời tổ chức truy lùng, trấn áp, gọi hàng, bắt bọn đầu sỏ, chủ mưu, lực lượng vũ trang phản động lẩn trốn, buộc chúng phải đầu hàng, trình diện Bọn cầm đầu tàn quân bạo loạn lật đổ chạy trốn vào rừng, vượt biên sang nước láng giềng, lẩn trốn vào nhân dân chờ thời hoạt động trở lại Vì vậy, với việc sử dụng biện pháp quân tiếp tục truy quét bọn cầm đầu lực lượng vũ trang phản động, cần tăng cường biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, cô lập, ngăn chặn đường tiếp tế vận động quần chúng kêu gọi, khuyên nhủ người thân trình diện, đầu thú Hai là, phối hợp với lực lượng nhanh chóng củng cố, kiện tồn sở Đảng, quyền, đoàn thể tổ chức quần chúng cơng an, dân qn tự vệ, đồn niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh cấp để tổ chức có đủ khả điều hành hoạt động, ổn định tình hình mặt địa phương Ba là, tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân nhận rõ âm mưu, chất địch Vận động nhân dân chấp hành chủ trương, biện pháp cấp ủy, quyền địa phương Tích cực tham gia sản xuất, ổn định đời sống tham gia phong trào giữ gìn trật tự, trị an địa bàn biên giới Kết hợp lực lượng thu thập tang chứng, vật chứng, củng cố đầy đủ hồ sơ Tổ chức đấu tranh vạch rõ tội lỗi kẻ tham gia bạo loạn lật đổ trước quần chúng Đối với kẻ cầm đầu, có nhiều tội ác phải nghiêm trị theo pháp luật Bốn là, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá mức kết hoàn thành nhiệm vụ; rõ mặt yếu, mặt hạn chế nguyên nhân Đặc biệt tổ chức, huy, điều hành phối hợp, kết hợp lực lượng Trên sở đó, kiến nghị với cấp giải pháp nhằm nhanh chóng ổn định tình hình địa phương, kịp thời bổ sung kế hoạch triển khai mặt công tác chuẩn bị, ngăn ngừa không để địch lợi dụng hậu tiếp tục gây rối, gây bạo loạn lật đổ VII Tổ chức sử dụng lực lượng, lãnh đạo huy, hiệp đồng mặt bảo đảm chống Bạo loạn lật đổ Tổ chức sử dụng lực lượng Tổ chức sử dụng Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia chống bạo loạn lật đổ phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng, kinh nghiệm, sở trường Bộ đội Biên phòng Đồng thời, cần giải tốt mối quan hệ "diện" với "điểm" để vừa có lực lượng thích hợp, đủ sức bảo vệ doanh trại, đồn, trạm biên phòng, vừa có lực lượng sẵn sàng tham gia lực lượng khác khu vực phòng thủ tỉnh chống bạo loạn lật đổ Trước xảy bạo loạn lật đổ, tổ chức sử dụng Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ gắn với việc tổ chức sử dụng lực lượng thực nhiệm vụ theo kế hoạch bảo vệ biên giới tuần, tháng, quý, năm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp Khi bạo loạn lật đổ xảy ra, Bộ đội Biên phòng tổ chức thành lực lượng: chỗ, động lực lượng bảo đảm Lực lượng chỗ thường chiếm khoảng 50-60% quân số đơn vị Tuỳ theo tình hình, tỷ lệ thay đổi nhiều để vừa có lực lượng tham gia giải tình đột xuất, vừa có lực lượng thích hợp, đủ sức bảo vệ doanh trại, đồn, trạm biên phòng Lực lượng chỗ có nhiệm vụ trì hoạt động bình thường đơn vị trực tiếp bảo vệ huy, doanh trại, đồn, trạm biên phòng, khơng để lực lượng bạo loạn lật đổ đánh chiếm Lực lượng động chiếm 30-40% quân số đơn vị Đối với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tổ chức khoảng 3-4 đội động, đội 5-7 người, thành phần gồm cán bộ, sĩ quan phòng chức Đối với đơn vị đặc nhiệm, tiểu đoàn huấn luyện, sử dụng từ trung đội đến đại đội động Đối với đồn biên phòng, lực lượng động chủ yếu lấy từ đội trinh sát, đội cơng tác biên phòng, trung đội vũ trang Lực lượng động có nhiệm vụ trực tiếp tham gia lực lượng khu vực phòng thủ tỉnh tiến hành hoạt động bảo vệ, trấn áp, giải toả (chủ yếu khu vực biên giới) Đối với lực lượng động Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh phải sẵn sàng chi viện cho hướng địa bàn trọng điểm phạm vi tuyến biên giới toàn tỉnh Đối với lực lượng động đồn biên phòng phải với lực lượng địa phương kịp thời giải tình xảy địa bàn đồn phụ trách Lực lượng động Bộ đội Biên phòng độc lập tiến hành kết hợp với lực lượng khác khu vực phòng thủ tỉnh giải nhiều nhiệm vụ cụ thể khác tình xảy Lực lượng bảo đảm, quan Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh sử dụng khoảng trung đội thông tin trung đội vận tải làm nhiệm vụ bảo đảm cho địa bàn trọng điểm theo nhiệm vụ phân công Đối với đơn vị đặc nhiệm, tiểu đoàn huấn luyện đồn biên phòng, sử dụng khoảng 10% quân số đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm cho lực lượng chỗ Việc bảo đảm cho lực lượng động đơn vị đặc nhiệm tiểu đoàn huấn luyện lực lượng bảo đảm Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm Tổ chức lãnh đạo huy Chống bạo loạn lật đổ khu vực phòng thủ tỉnh phải huy động nhiều lực lượng tham gia Vì vậy, cần tổ chức lãnh đạo, huy tập trung thống theo chế xác định Nghị 02 Bộ Chính trị ngày 30 tháng năm 1987 - Về vận dụng chế lãnh đạo, huy, điều hành khu vực phòng thủ lực lượng thành viên qua giai đoạn, tình Vận dụng Cơ chế 02 khu vực phòng thủ tỉnh chống bạo loạn lật đổ phải bảo đảm lãnh đạo, đạo, điều hành, huy tập trung, thống lực lượng, từ cấp xã (phường), huyện (quận) đến cấp tỉnh (thành) Nội dung chế vận dụng Đảng lãnh đạo, quyền điều hành, quan, ban, ngành tham mưu theo chức năng; quan quân sự, cơng an gắn bó chặt chẽ với làm trung tâm hiệp đồng tổ chức thực Thực chế đòi hỏi tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy xã (phường), trực tiếp đồng chí bí thư giữ vai trò người lãnh đạo, đạo chủ trương, giải pháp, đối sách chống bạo loạn lật đổ Chính quyền địa phương, trước hết đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân cấp, chịu trách nhiệm điều hành ban, ngành, đoàn thể địa phương ngành trung ương nằm địa bàn tỉnh (trong có Bộ đội Biên phòng) tham gia chống bạo loạn lật đổ theo kế hoạch phương án chung Quan hệ Đảng với quyền quan hệ lãnh đạo, đạo với huy, điều hành; đó, huy, điều hành phải phục tùng lãnh đạo, đạo Đồng chí bí thư Đảng ủy cấp phải nắm vững quan điểm, phương châm đạo Đảng để vận dụng, lãnh đạo toàn diện, tập trung vào địa bàn trọng yếu, lực lượng chủ yếu, khâu then chốt thời quan trọng chống bạo loạn lật đổ Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh phải quán triệt lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng để tổ chức điều hành mặt cơng tác chống bạo loạn lật đổ Khi có tình xảy ra, phải phát huy tốt vai trò tham mưu quan, ban, ngành, quân đội cơng an để đánh giá tình hình, hạ tâm xác, sử dụng lực lượng tổng hợp, thời cơ, đối tượng, pháp luật, nhanh chóng đập tan bạo loạn lật đổ Cơ quan quân công an phải phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt chống bạo loạn lật đổ để tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương nghị lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh thời kỳ, giai đoạn cho phù hợp Đồng thời, phải phối hợp chặt chẽ với tham mưu cho địa phương xây dựng kế hoạch, đạo cấp, ngành gắn xây dựng kinh tế với củng cố trận quốc phòng - an ninh vững chắc, đề xuất việc tổ chức luyện tập, vận hành chế sát với tình hình địa phương; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhân dân hiểu rõ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tích cực tham gia đấu tranh chống hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn lật đổ địch Ngoài việc phải thường xuyên nắm tình hình, âm mưu, thủ đoạn địch; quan quân công an phải chủ động, kịp thời đề xuất phương án xử trí tham mưu quyền tổ chức hiệp đồng, phối hợp lực lượng trấn áp bạo loạn lật đổ Mối quan hệ quan quân với công an quan hệ phối hợp, hiệp đồng theo kế hoạch chung sở nguyên tắc xác định Chỉ thị số 18 CT/LB Bộ Quốc phòng Bộ Nội vụ ngày 17 tháng 11 năm 1992 "về việc phối hợp, hiệp đồng Quân đội nhân dân Công an nhân dân thực nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tình hình mới" Việc xác định người huy chung khu vực, địa bàn cần xem xét cụ thể, vào điều kiện, chức trách, nhiệm vụ để phân công cho phù hợp Khi xảy biểu tình, gây rối, bạo loạn trị trưởng cơng an cấp huy thống khu vực Khi phải sử dụng lực lượng vũ trang ta tham gia trấn áp bạo loạn lật đổ Chỉ huy trưởng Quân cấp huy thống lực lượng vũ trang khu vực Dù hoàn cảnh nào, lực lượng phải phối hợp, kết hợp, chi viện, hỗ trợ chặt chẽ Mỗi lực lượng phải hoạt động chức năng, nhiệm vụ, không làm chồng chéo cản trở nhau, không cho địch lợi dụng sơ hở để xuyên tạc, khoét sâu mâu thuẫn - Về vận dụng chế lãnh đạo, huy khu vực phòng thủ tỉnh Bộ đội Biên phòng thực nhiệm vụ chống bạo loạn lật đổ Hoạt động Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ khu vực phòng thủ tỉnh phải đặt lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, điều hành, huy tập trung, thống quyền địa phương, người huy trực tiếp Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khi bạo loạn lật đổ xảy ra, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phải sở nhiệm vụ mà khu vực phòng thủ phân công theo phương án tham gia thống chung kế hoạch chống bạo loạn lật đổ khu vực phòng thủ tỉnh để điều động, huy đơn vị Bộ đội Biên phòng trực thuộc tham gia chống bạo loạn lật đổ Lực lượng Bộ đội Biên phòng điều động tham gia chống bạo loạn lật đổ chịu huy trực tiếp người huy chung khu vực khu vực phòng thủ tỉnh phân cơng (qn cơng an) theo tình chống bạo loạn lật đổ Với chức năng, nhiệm vụ lực lượng chủ trì phối hợp với ngành địa phương quản lý, bảo vệ trì an ninh, trật tự khu vực biên giới, nên phân công đồn trưởng đồn biên phòng người trực tiếp huy chung, phối hợp, hiệp đồng lực lượng đứng chân tham gia chống bạo loạn lật đổ số hoạt động cụ thể địa bàn biên giới (vận động quần chúng, bắt bọn đầu sỏ, bọn cầm đầu, ngăn chặn, phong toả biên giới ) Tuy nhiên, tình xảy xung đột biên giới có lực lượng vũ trang phản động từ bên ngồi tiến cơng qua biên giới phối hợp với bạo loạn lật đổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu huy thống Quân khu Bộ Chỉ huy quân tỉnh thực nhiệm vụ tác chiến bảo vệ biên giới, trực tiếp người Chỉ huy trưởng Quân huy thống khu vực Theo ngành dọc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lãnh đạo, đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh cơng tác biên phòng xây dựng Bộ đội Biên phòng Vì vậy, có tình bạo loạn lật đổ xảy ra, có chiến biên giới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng khu vực phòng thủ tỉnh đạo, sử dụng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thực nhiệm vụ tác chiến theo chức năng, phù hợp khả Bộ đội Biên phòng Đồng thời, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh kết hợp chặt chẽ tham gia chống bạo loạn lật đổ với thực cơng tác biên phòng thường xun - Về nâng cao hiệu vận hành chế lãnh đạo, huy khu vực phòng thủ tỉnh thực nhiệm vụ chống bạo loạn lật đổ Các cấp ủy Đảng, quyền với vai trò người lãnh đạo, điều hành mặt hoạt động xây dựng bảo vệ địa phương cần có nhận thức thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trị, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển Thực tế, tỉnh biên giới Tây Bắc số cấp ủy Đảng, quyền, sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới chưa nhận thức đầy đủ vấn đề Các kế hoạch phòng thủ, kế hoạch tác chiến bảo vệ trị an chưa thường xuyên lãnh đạo, đạo bổ sung cho phù hợp Đối với nhiệm vụ chống bạo loạn lật đổ, có nhận thức cho nhiệm vụ quân đội, công an, Bộ đội Biên phòng Những nơi khó khăn kinh tế, có biểu hạn chế đầu tư kinh phí cho diễn tập, luyện tập sợ tốn lãng phí Từ đó, thiếu quan tâm mức đến lãnh đạo, đạo nhiệm vụ chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ Từ thực tế cho thấy, để nâng cao hiệu vận hành Cơ chế 02 cần trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lực, kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán cấp, đội ngũ cán sở xã vùng sâu, vùng xa, biên giới Cấp ủy, quyền địa phương sở phải ln nắm tình hình mặt trị, tư tưởng, biên chế, trang bị, trình độ, khả lực lượng vũ trang cán cấp Coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức, hướng dẫn, phối hợp, hiệp đồng ngành, cấp Tăng cường công tác kiểm tra, tra việc thực nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung, chống bạo loạn lật đổ nói riêng, từ tỉnh tới sở để phát hiện, uốn nắn kịp thời thiếu sót nhận thức, đạo thực nhiệm vụ Đây yếu tố quan trọng góp phần nâng cao lực vận hành Cơ chế 02 khu vực phòng thủ tỉnh chống bạo loạn lật đổ Cán quan, ban, ngành địa phương cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh để làm tốt vai trò làm tham mưu theo chức năng, kết hợp kinh tế với quốc phòng, gắn với ngành, lĩnh vực cụ thể Cơ quan quân công an vừa làm tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương vừa trung tâm hiệp đồng, phối hợp lực lượng tổ chức thực Vì vậy, trước hết cần thực tốt việc phối hợp hiệp đồng quan quân quan công an làm sở để phối hợp chặt chẽ lực lượng khu vực phòng thủ tỉnh Việc phối hợp, hiệp đồng hai quan phải nguyên tắc đoàn kết, hỗ trợ thực thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung, chống bạo loạn lật đổ nói riêng, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ công việc riêng lực lượng Lãnh đạo hai quan cấp cần chủ động trao đổi, đề xuất nội dung hiệp đồng Những nội dung hiệp đồng phải xin ý kiến đạo đồng chí Bí thư, Chủ tịch phải thông qua cấp (một cấp) ngành phê duyệt để tổ chức thực bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình Trên tỉnh biên giới, Bộ đội Biên phòng cần làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt xây dựng trận biên phòng tồn dân vững mạnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn biên giới Tuy nhiên, để phối hợp hoạt động lực lượng địa bàn biên giới chặt chẽ, Bộ Quốc phòng cần phối hợp với Bộ Công an ngành chức liên quan xây dựng quy chế phối hợp hoạt động lực lượng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ phù hợp với tình hình mới, bảo đảm chặt chẽ, đồng Như vậy, để Cơ chế 02 vận hành có hiệu quả, điều quan trọng phải kết hợp chặt chẽ lãnh đạo, đạo với tổ chức thực Đồng thời phải động viên quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo sức mạnh tổng hợp đánh bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ địch, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Tổ chức hiệp đồng Chống bạo loạn lật đổ có nhiều lực lượng tham gia Vì vậy, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ tạo hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, ăn khớp lực lượng, tránh hoạt động chồng chéo Trên sở kế hoạch A2 khu vực phòng thủ xây dựng diễn tập, tình bạo loạn lật đổ xảy ra, vào tình hình cụ thể để tiến hành hiệp đồng bổ sung với lực lượng tham gia trực tiếp Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp giao cho Trưởng Công an Chỉ huy trưởng Quân dự thảo nội dung hiệp đồng, sau đó, trực tiếp giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng chung lực lượng liên quan địa phương Từng lực lượng phải nắm chắc, hiểu rõ nhiệm vụ, thứ tự hành động, biện pháp thực nắm hành động lực lượng có liên quan Đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh, sở nhiệm vụ giao vấn đề hiệp đồng bước chuẩn bị trước để bổ sung kế hoạch hiệp đồng tổ chức hiệp đồng cụ thể đơn vị động, đồn, trạm biên phòng quan biên phòng tỉnh Bộ đội Biên phòng giữ vai trò tham mưu cho đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân xã huyện chủ trì phối hợp hiệp đồng với ngành, lực lượng tham gia chống bạo loạn lật đổ địa bàn biên giới Cần phân công rõ việc theo dõi nắm địch, triển khai lực lượng chốt giữ, ngăn chặn hoạt động xâm nhập biên giới, phân công bảo vệ mục tiêu Đặc biệt, đồn biên phòng phải hiệp đồng kết hợp chặt chẽ với dân quân tự vệ xã (phường), cơng, nơng, lâm trường, xí nghiệp địa bàn biên giới hoạt động tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu, địa bàn phân công; phát hiện, ngăn chặn địch xâm nhập, móc nối, xây dựng sở phản động; vây bắt bọn biệt kích, thám báo chủ động đánh trả bị tập kích Khi kết hợp làm nhiệm vụ biên giới, dân quân tự vệ chịu huy thống đồn trưởng đồn biên phòng Cơng tác bảo đảm - Bảo đảm trinh sát nắm địch Để bảo đảm nắm vững tình hình, cần thường xuyên củng cố kiện tồn lực lượng trinh sát biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đồn biên phòng để theo dõi nắm địa bàn, chủ động phát sớm âm mưu, ý đồ bạo loạn lật đổ địch Hiện bình qn đồn biên phòng có từ đến trinh sát, số cán trinh sát người dân tộc chiếm khoảng 10%, số đồn thiếu đồn phó trinh sát gây nhiều khó khăn cho cơng tác nắm tình hình Bộ đội Biên phòng Vì vậy, để bảo đảm trinh sát nắm địch tốt, cần có đạo sâu sát, kịp thời cấp có phối hợp hoạt động chặt chẽ từ Cục Trinh sát (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) xuống đến tỉnh, đồn biên phòng Thực tốt việc kiểm tra, đánh giá để có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục, huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng trinh sát Chú trọng xây dựng mạng lưới trinh sát bí mật, bảo đảm có đủ lực lượng cộng tác viên hướng, khu vực, địa bàn trọng điểm Mặt khác, cần thường xuyên trao đổi thông tin kết hợp chặt chẽ hoạt động trinh sát biên phòng với trinh sát cơng an, trinh sát lực lượng vũ trang địa phương Kết hợp chặt chẽ biện pháp cơng tác biên phòng hỗ trợ cho biện pháp trinh sát - Bảo đảm thông tin liên lạc Thông tin liên lạc phục vụ cho chống bạo loạn lật đổ phải dựa vào hệ thống tổ chức thông tin liên lạc khu vực phòng thủ tỉnh để huy động phận (con người phương tiện) bảo đảm cho tình chống bạo loạn lật đổ Bảo đảm thông tin liên lạc, trước hết cho quan lãnh đạo, đạo nắm điều hành lực lượng tham gia chống bạo loạn lật đổ địa bàn Đồng thời, có phương án chuyển phần mạng lưới thông tin liên lạc bưu điện phục vụ cho yêu cầu đạo, huy chống bạo loạn lật đổ địa phương Kết hợp chặt chẽ mạng thông tin vô tuyến quân dân sự, hình thành mạng thơng tin liên lạc địa bàn, địa bàn trọng điểm Thường xuyên theo định kỳ tổ chức kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, có kế hoạch tập dượt triển khai mạng thông tin mới, đáp ứng đầy đủ phương tiện bảo đảm thơng tin liên lạc vững có tình xảy Hệ thống thơng tin liên lạc từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xuống đồn, trạm biên phòng tuyến biên giới Tây Bắc có nhiều khó khăn Trừ số đồn cửa có máy thơng tin mạng bưu điện, chủ yếu sử dụng máy vơ tuyến điện 2W 15W Thông tin đồn biên phòng với tổ đội cơng tác chưa có phương tiện bảo đảm Vì vậy, để Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh nắm tình hình đạo chặt chẽ hoạt động đồn biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ, cần có kế hoạch bảo vệ, khai thác hệ thống thông tin liên lạc có trang bị hệ thống máy thơng tin bưu điện máy vô tuyến điện cho đồn, trạm biên phòng Đồng thời, trọng khai thác, phát huy tác dụng phương tiện thông tin giản đơn để liên lạc tổ đội công tác với đồn biên phòng, đồn biên phòng với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh kịp thời, thơng suốt - Bảo đảm động Trong điều kiện địa bàn tỉnh biên giới Tây Bắc rộng, giao thông phát triển, việc bảo đảm động triển khai lực lượng chống bạo loạn lật đổ quan trọng Cần ý bảo đảm cho lực lượng động Bộ đội Biên phòng tỉnh từ vị trí trú qn đến tăng cường cho hướng, địa bàn trọng điểm động lực lượng phạm vi đồn đồn Bảo đảm đường cho lực lượng Bộ đội Biên phòng động phải dựa sở mạng đường động sẵn có khu vực phòng thủ tỉnh để bổ sung điều chỉnh bảo đảm an tồn động, có đường dự bị Đồng thời, phải chuẩn bị nhiều phương tiện động ô tô, ngựa phương tiện chỗ khác, bảo đảm cho lực lượng động nhanh chóng, kịp thời chi viện cho địa bàn trọng điểm Việc động lực lượng từ đồn biên phòng đến xã, biên giới khó khăn, chủ yếu động bộ, động phương tiện giới Vì vậy, cần chuẩn bị trước đường động chính, phụ cho tổ, đội cơng tác kịp triển khai xuống địa bàn có tình xảy - Bảo đảm hậu cần Bảo đảm hậu cần cho Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới Tây Bắc tham gia chống bạo loạn lật đổ phải sở bảo đảm hậu cần thường xuyên để có kế hoạch bổ sung, khai thác nguồn hậu cần chỗ đáp ứng nhu cầu tăng lên có tình xảy Đối với vũ khí trang bị, cần bảo đảm đủ theo biểu biên chế có lượng dự phòng Tăng cường thêm số loại vũ khí chuyên dùng thích hợp phục vụ chống bạo loạn lật đổ dùi cui, roi điện, lựu đạn cay, lựu đạn khói cho đồn biên phòng trọng điểm Các đơn vị phải tích cực khai thác vật liệu chỗ, chuẩn bị phương tiện phục vụ chống bạo loạn lật đổ gậy tre gỗ, hàng rào, cự mã sử dụng cần thiết Đối với lương thực, thực phẩm, đồn biên phòng chủ yếu khai thác nguồn chỗ Vì vậy, cần có kế hoạch khai thác dự trữ bảo đảm cho hoạt động thời gian định Có phương án bảo đảm lương thực, thực phẩm cho phận động tổ đội công tác xuống địa bàn Bảo đảm y tế cho Bộ đội Biên phòng lực lượng khác tham gia chống bạo loạn lật đổ phải dựa kế hoạch bảo đảm y tế khu vực phòng thủ tỉnh đạo, điều hành quan y tế cấp, trực tiếp trạm y tế xã bệnh viện huyện, tỉnh Căn vào tình hình phương án chống bạo loạn lật đổ để tổ chức trạm cứu chữa chỗ tổ đội cấp cứu động cứu chữa kịp thời cho người bị thương Do giao thông địa bàn biên giới có nhiều khó khăn, nên tùy theo tình hình, tăng cường qn y biên phòng tỉnh cho đồn trọng điểm Chú trọng kết hợp chặt chẽ việc tổ chức sơ cứu chỗ quân y biên phòng với huy động lực lượng chữ thập đỏ lực lượng quần chúng tham gia vào băng bó, cứu chữa vận chuyển thương binh Kết luận Chủ nghĩa đế quốc lực thù địch riết lợi dụng vấn đề dân tộc, tơn giáo thực diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ hòng xố bỏ chủ nghĩa xã hội Việt Nam Vùng Tây Bắc nước ta có diễn biến phức tạp di cư tự do, truyền đạo trái phép, địa bàn trọng điểm gây bạo loạn lật đổ địch Vì vậy, nghiên cứu hoạt động Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ khu vực phòng thủ tỉnh biên giới Tây Bắc có tính cấp thiết lý luận thực tiễn tình hình Việc phân tích làm rõ yếu tố chi phối, tác động đến Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ (quan điểm, phương châm đạo Đảng chống bạo loạn lật đổ, đặc điểm khu vực phòng thủ tỉnh biên giới Tây Bắc, thực trạng Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ biên giới Tây Bắc) sở để nghiên cứu hoạt động Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ khu vực phòng thủ tỉnh biên giới Tây Bắc Hoạt động Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới Tây Bắc tham gia chống bạo loạn lật đổ giai đoạn trước xảy gồm có tham gia xây dựng xã biên giới vững mạnh toàn diện; tham gia đấu tranh chống gián điệp, tình báo, phỉ phản động lưu vong xâm nhập, móc nối; tham gia đấu tranh chống truyền đạo trái phép, kích động xưng vua, đón vua; tham gia ngăn chặn, giải quyết, ổn định tình hình dân di cư tự làm tốt mặt công tác chuẩn bị trước bạo loạn lật đổ xảy Hoạt động Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới Tây Bắc tham gia chống bạo loạn lật đổ xảy xác định hai trường hợp Trong trường hợp chưa có lực lượng vũ trang phản động xuất (bạo loạn lật đổ vũ trang), Bộ đội Biên phòng tiến hành hoạt động tổ chức nắm tình hình, tham gia tuyên truyền vận động quần chúng, bao vây, chia cắt, khoanh vùng, phân loại đối tượng, đánh bắt bọn cầm đầu bạo loạn lật đổ tổ chức quản lý, bảo vệ trật tự trị an địa bàn biên giới Trong trường hợp có lực lượng vũ trang phản động xuất (bạo loạn lật đổ có vũ trang), việc tiến hành hoạt động chống bạo loạn lật đổ khơng có vũ trang, Bộ đội Biên phòng tham gia chiến đấu với lực lượng vũ trang phản động hoạt động bảo vệ, đánh chiếm lại mục tiêu đánh lực lượng vũ trang phản động từ bên biên giới chi viện cho bạo loạn lật đổ Để bảo đảm cho Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới Tây Bắc tham gia chống bạo loạn lật đổ giành thắng lợi, cần có biện pháp tổ chức sử dụng lực lượng, lãnh đạo, huy, hiệp đồng mặt công tác bảo đảm trinh sát, thơng tin, động, hậu cần Q trình nghiên cứu có số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải nhằm nâng cao hiệu hoạt động Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ khu vực phòng thủ tỉnh biên giới Tây Bắc Đó vấn đề nâng cao nhận thức cho cấp, ngành nhiệm vụ chống bạo loạn lật đổ, vấn đề nâng cao sức mạnh chiến đấu cho Bộ đội Biên phòng, việc bổ sung, hồn chỉnh văn pháp quy đổi mới, cải tiến loại vũ khí, trang bị chống bạo loạn lật đổ cho Bộ đội Biên phòng Trong điều kiện địch đối tượng thay đổi biện pháp, thủ đoạn chống phá ta hòng lật đổ quyền, xố bỏ lãnh đạo Đảng, cần tiếp tục sâu nghiên cứu bám sát thực tiễn để bổ sung lý luận cho phù hợp với phát triển tình hình ... thủ tỉnh biên giới Tây Bắc Chương đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ khu vực phòng thủ tỉnh biên giới Tây Bắc I khái niệm Khái niệm Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ. .. Tham gia chống bạo loạn lật đổ nội dung hoạt động xây dựng bảo vệ biên giới Bộ đội Biên phòng Khi tham gia đấu tranh chống bạo loạn lật đổ, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới Tây Bắc cần... thể tư tưởng tích cực, chủ động Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ Nội dung hoạt động Bộ đội Biên phòng tham gia chống bạo loạn lật đổ giai đoạn phong phú toàn diện, từ tham gia củng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO bộ đội BIÊN PHÒNG THAM GIA CHỐNG bạo LOẠN lật đổ ở các TỈNH BIÊN GIỚI tây bắc, TÀI LIỆU THAM KHẢO bộ đội BIÊN PHÒNG THAM GIA CHỐNG bạo LOẠN lật đổ ở các TỈNH BIÊN GIỚI tây bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay