yếu tố hình thành năng lực cạnh tranh 1 quốc gia theo mô hình kim cương ko bao gồm

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 15:56

yếu tố hình thành năng lực cạnh tranh 1 quốc gia theo mô hình kim cương ko bao gồma. điều kện về yếu tố sản xuấtb. điều kiện về cầuc. điều kiện về cungd. các ngành hỗ trợ và ngành có liên quane. a,b,c,d đều sai yếu tố hình thành năng lực cạnh tranh 1 quốc gia theo mô hình kim cương ko bao gồma. điều kện về yếu tố sản xuấtb. điều kiện về cầuc. điều kiện về cungd. các ngành hỗ trợ và ngành có liên quane. a,b,c,d đều sai
- Xem thêm -

Xem thêm: yếu tố hình thành năng lực cạnh tranh 1 quốc gia theo mô hình kim cương ko bao gồm, yếu tố hình thành năng lực cạnh tranh 1 quốc gia theo mô hình kim cương ko bao gồm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay