Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm

23 7 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 14:27

Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầmThuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC KẾT HỢP VĂN PHÒNG CHO TH VÀ KHÁCH SẠN (CĨ BỐ TRÍ PHỊNG KHÁCH SẠN KIỂU CĂN HỘ) ĐỊA ĐIỂM: 21 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU QUẬN CẦU GIẤY, VÀ PHƯỜNG MỸ ĐÌNH QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI Project: The Complex Development of High-rise Office and Hotel at Duy Tan, Cau Giay, Hanoi THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CONSTRUCTION DESIGN REPORT 2018 DỰ ÁN : TRỤ SỞ LÀM VIỆC KẾT HỢP VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ KHÁCH SẠN (CĨ BỐ TRÍ PHỊNG KHÁCH SẠN KIỂU CĂN HỘ) ĐỊA ĐIỂM: 21 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU QUẬN CẦU GIẤY, VÀ PHƯỜNG MỸ ĐÌNH QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI Project: The Complex Development of High-rise Office and Hotel at Duy Tan, Cau Giay, Hanoi THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CONSTRUCTION DESIGN REPORT TƯ VẤN THIẾT KẾ CHỦ ĐẦU TƯ DESIGN CONSULTANT CLIENT CÔNG TY TNHH CPG VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG Jimmy Tsen Chee Nam Tổng Giám đốc Eastin Hotel & Residence THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN KIẾN TRÚC Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Page/ Trang Eastin Hotel & Residence MỤC LỤC I Các pháp lý để lập thiết kế kỹ thuật thi công Các văn pháp lý a Các văn Quốc hội, Chính phủ Thủ tướng phủ Việt Nam b Các văn liên quan Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng a Tiêu chuẩn kiến trúc b Các tài liệu kỹ thuật liên quan khác II Điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý Địa hình Khí hậu III Giải pháp thiết kế Giới thiệu chung a Công trình b Các yêu cầu thiết kế Các giải pháp thiết kế a Quy hoạch tổng mặt b Thiết kế Kiến trúc c Các tiêu Kiến trúc quy hoạch IV Vật liệu V Kết luận Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Thuyết minh kiến trúc thuật thi công phần ngầm Page/ Trang Eastin Hotel & Residence I CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ a Các văn Quốc hội, Chính phủ Thủ tướng phủ Việt Nam     Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 quy định hoạt động xây dựng Luật Đấu thầu Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy định hoạt động đấu thầu Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 việc sửa đổi, bổ sung số Nghị định, Quy định chi tiết thi hành luật đất đai Thông tư 06/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng ngày 10/3/2016 hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình b Các văn liên quan  Quyết định giao đất số 1109/QĐ-UB ngày 07/03/2005  Hợp đồng thuê đất số 39-2005/TNMTNĐ-HĐTĐTN  Quyết định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Ford Thăng Long số 2513/QĐ-UBND ngày 30/05/2006  Quyết định đồng ý chủ trương đầu tư số 2834/QĐ-UBND ngày 02/06/2016  Văn đồng ý đề xuất cam kết không chuyển đổi hộ lưu trú du lịch sang nhà để bán hình thức số 1574/UBND-QHKT ngày 14/3/2016  Văn chấp thuận độ cao tĩnh không số 118/TC-QC ngày 06/04/2016  Văn số 2917/QHKT-TMB-PAKT(KHTH) ngày 17/5/2017 Sở Quy Hoạch Kiến Trúc Tp Hà Nội việc chấp thuận vẽ tổng mặt phương án kiến trúc sơ  Văn chấp thuận phương án kiến trúc điều chỉnh số 8559/QHKTPAKT(KHTH) ngày 12/12/2017  Văn số 1498/KH&ĐT_CN ngày 11/4/2016 Sở Kế Hoạch Đầu Tư  Văn số 2015/STC_ĐT ngày 15/04/2016 Sở Tài Chính  Văn số 3394/STNMT-QHKHSDĐ ngày 26/04/2016 Sở Tài Nguyên Môi Trường  Văn số 318/SDL-CSLT ngày 26/04/2016 Sở Văn Hóa, Thể Thao Du Lịch  Văn số 3860/SXD-KHTH ngày 17/05/2016 sở Xây Dựng  Văn số 400/UBND-ĐC ngày 19/04/2016 UBND Phường Mỹ Đình  Văn số 105/UBND-ĐCNĐ ngày 21/04/2016 UBND Phường Dịch Vọng Hậu  Văn số 573/UBND-QLĐT ngày 14/04/2016 UBND quận Nam Từ Liêm  Văn số 374/UBND-QLĐT ngày 22/04/2016 UBND quận Cầu Giấy  Văn trả lời PCCC hồ sơ thiết kế sơ dự án số 58/CSPC$CC-P3 ngày 18/8/2017 Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Thuyết minh kiến trúc thuật thi công phần ngầm Page/ Trang Eastin Hotel & Residence  Giẩy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy số 1138/TDPCCC-P3 ngày 11/12/2017 CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ÁP DỤNG a Tiêu chuẩn kiến trúc            II TCVN 4319: 2012 Nhà cơng trình cơng cộng, ngun tắc để thiết kế TCVN 3890: 2009 Phương tiện PCCC cho nhà cơng trình Trang bị, bố trí, kiểm tra bảo dưỡng TCVN 6160: 1996 Tiêu chuẩn thiết kế – PCCC nhà cao tầng QCVN 032012/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, cơng nghiệp hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an tồn cháy cho nhà cơng trình QCXDVN 10:2014: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng cơng trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng TCXDVN 264:2002 – Nhà cơng trình – Ngun tắc xây dựng cơng trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng xây dựng QCXDVN 05:2008 /BXD “Nhà cơng trình cơng cộng – An tòan sinh mạng sức khỏe” QCXDVN 09:2013” Quy chuẩn xây dựng Việt nam – cơng trình xây dựng sử dụng lượng có hiệu quả” Thơng tư số 13/2017/TT-BXD "Quy định sử dụng vật liệu xây không nung công trình xây dựng” ĐIÊU KIỆN TỰ NHIÊN VỊ TRÍ ĐỊA LÝ  Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên - Vĩnh Phúc phía Bắc; Hà Nam - Hòa Bình phía Nam; Bắc Giang - Bắc Ninh - Hưng n phía Đơng Hòa Bình - Phú Thọ phía Tây ĐỊA HÌNH  Hà Nội vừa có núi, có đồi địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đơng, đồng chiếm tới ¾ diện tích tự nhiên thành phố Độ cao trung bình Hà Nội từ đến 20 mét so với mặt nước biển, đồi núi cao tập trung phía Bắc Tây Các đỉnh cao Ba Vì 1.281 mét; Gia Dê 707 mét; Chân Chim 462 mét; Thanh Lanh 427 mét Thiên Trù 378 mét…Khu vực nội có số gò đồi thấp, gò Đống Đa, núi Nùng KHÍ HẬU  Hà Nội Nằm vùng nhiệt đới gió mùa, khí hậu Hà Nội có đặc trưng bật gió mùa ẩm, nóng mưa nhiều mùa hè, lạnh mưa mùa đông; chia thành bốn mùa rõ rệt năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông Mùa xuân bắt đầu vào tháng kéo dài đến tháng Mùa hạ tháng đến tháng 8, nóng Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Thuyết minh kiến trúc thuật thi công phần ngầm Page/ Trang Eastin Hotel & Residence  III lại mưa nhiều Mùa thu tháng đến tháng 10, trời dịu mát, vàng rơi Mùa đông tháng 11 đến tháng năm sau, thời tiết giá lạnh, khô hanh Hà Nội quanh năm tiếp nhận lượng xạ mặt trời dồi Tổng lượng xạ trung bình hàng năm khoảng 120 kcal/cm², nhiệt độ trung bình năm 24,9°C, độ ẩm trung bình 80 - 82% Lượng mưa trung bình 1700mm/năm (khoảng 114 ngày mưa/năm) GIẢI PHÁP THIẾT KẾ GIỚI THIỆU CHUNG a Cơng trình: Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, Dịch vụ thương mại Khách sạn hộ kiểu khách sạn Vị trí khu đất:  Phía Bắc giáp: Phố Duy Tân  Phía Đơng giáp: Ngõ 19 phố Duy Tân  Phía Tây Nam giáp: Cơng trình cao tầng lân cận b Các yêu cầu thiết kế  Tổng Cơng trình tòa nhà hỗn hợp cao tầng đại, sang trọng làm điểm nhấn phù hợp với quy hoạch dọc theo tuyến đường Duy Tân, đáp ứng đủ tiêu chí hạ tầng, đóng góp vào cảnh quan chung  Hình thức kiến trúc mặt đứng mang tính biểu tượng độc đáo so với kiến trúc đô thị khu vực xung quanh CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ a Quy hoạch Tổng mặt  Giải pháp tổ chức giao thông linh hoạt thuận tiện cho hoạt động chức tòa nhà     Đường giao thơng nội xung quanh tòa nhà, đảm bảo đủ rộng cho xe cứu hỏa vào tình khẩn cấp Có lối cho phương tiện giao thơng xuống thẳng tầng hầm tòa nhà Khu vực để xe bố trí 03 tầng hầm kết hợp bãi đỗ xe nhà tầng 01 đáp ứng lưu lượng xe thường xuyên vào tòa nhà Hệ thống kỹ thuật bố trí thuận tiện cho hoạt động vận hành tồn cơng trình khơng làm ảnh hưởng tới cảnh quan chung khu vực b Thiết kế Kiến trúc  Giải pháp Kiến trúc mặt đứng + Cơng trình thiết kế hài hòa với cơng trình lân cận dọc theo tuyến phố, hình khối khỏe khoắn thể rõ chức sử dụng không gian bên Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Thuyết minh kiến trúc thuật thi công phần ngầm Page/ Trang Eastin Hotel & Residence + Hình khối kiến trúc cơng trình thể rõ việc thiết kế đảm bảo u cầu thơng gió chiếu sáng tự nhiên, chắn nắng hắt để tạo vi khí hậu tốt cho người sử dụng  Giải pháp Kiến trúc mặt + Mặt cơng trình nghiên cứu để có cơng sử dụng tốt + Trên mặt bằng, Kiến trúc sư chủ yếu dựa vào hình dạng lơ đất để thiết kế Toàn khu vực khách sạn định hướng cho có nhiều hướng nhìn tốt  Thiết kế giao thông theo phương đứng + Giao thông theo chiều đứng thực thang máy thang người Thang máy bố trí riêng cho khu chức năng: + Tồn tòa nhà có thang máy chở người, có:  03 thang máy dành cho khách sạn hộ kiểu khách sạn  02 thang máy dành cho khu văn phòng  01 thang máy cho dịch vụ vận hành  01 thang máy thiết kế để dung làm thang máy chữa cháy trường hợp có hỏa hoạn  Thiết kế giao thông theo phương ngang + Giao thơng theo chiều ngang tòa nhà bao gồm hành lang tầng Các hành lang liên kết với hệ thống thang máy theo Phương đứng để đảm bảo tiện nghi giao thơng an tồn PCCC c Các tiêu Kiến trúc Quy hoạch BẢNG TỔNG HỢP QUY MƠ CƠNG TRÌNH NỘI DUNG STT THƠNG SỐ ĐƠN VỊ Tổng diện tích khu đất 3049 M2 Diện tích đất xây dựng cơng 999,2 M2 trình Mặt độ xây dựng khối đế 32,8% % Mật độ xây dựng khối tháp 26,0% % Tổng diện tích sàn xây dựng 21.535 M2 Hệ số sử dụng đất Số tầng cao cơng trình (khơng 7.06 25 bao gồm hầm tầng tum Chiều cao tính đến đỉnh mái 93.800 m (Tính từ cốt cao độ vỉa hè 7m Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Thuyết minh kiến trúc thuật thi công phần ngầm Page/ Trang Eastin Hotel & Residence theo hệ tọa độ quốc gia) Tổng số tầng hầm 10 Số lượng đỗ xe oto 145 XE 11 Số lượng đỗ xe máy 252 XE 12 Số lượng phòng khách sạn 196 PHỊNG BẢNG THƠNG SỐ DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG STT NỘI DUNG CHỨC NĂNG THÔNG SỐ (M2) Tầng hầm Đỗ xe + BOH 3049 Tầng hầm Đỗ xe + BOH 3049 Tầng hầm Đỗ xe + BOH 3049 Tầng Sảnh + Nhà Hàng + 999,2 BOH Tầng Hội trường +Phòng 999,2 Họp Tầng Tầng kỹ thuật 657 Tầng 4-10 Văn phòng 999,2 Tầng kỹ thuật (dưới tầng 11) Kỹ Thuật 306 Tầng 11 Bể bơi, gym, nhà 808,6 hàng IV 11 Tầng 12-19 Khách sạn 792,9 12 Tầng 20-25 Căn hộ dịch vụ 792,9 13 Tầng kỹ thuật mái Kỹ thuật mái 86,6 14 Tổng VẬT LIỆU 31098,6 a Những Khu vực chung  Vách ngăn khu văn phòng : tường thạch cao khung thép kép, gồm hai lớp dày 13mm, có cách âm (là dạng vách ngăn linh hoạt tùy theo u cầu th văn phòng)  Tường ngồi: gồm loại tường bê tông trát vữa - kim loại composite – tường trát vữa thông thường  Tường trong: bao gồm loại tường vật liệu không nung (gạch xi măng - cốt liệu) với tỷ lệ 80% tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây)  Trần văn phòng : trần sợi khoáng với hệ khung treo 1200mm x 600mm Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Page/ Trang Eastin Hotel & Residence  Trần khu vực sảnh: trần thạch cao 12mm có viền trang trí lớp bả hồn thiện  Nẹp chân tường : viền gỗ khu vực có lót thảm, viền đá granite cho khu sảnh chính, viền gạch cho tường vệ sinh (với nơi khơng có yêu cầu ốp gạch tường)  Cửa chống cháy khu vực có u cầu, có kính tối thiểu 150mmx450mm Cửa mở theo lối thóat hiểm, với tiêu chuẩn có lõi cứng, khung gỗ, sơn Hồn thiện SCP cho cửa  Kính mặt ngồi: hệ thống tường kính mặt ngồi có khung phía trong, riêng khu vực tầng lửng dùng vách kính khơng khung Kính màu xanh không màu  Cửa mặt tiền : cửa vào khu sảnh cửa kính khơng khung, mở theo lối thóat hiểm Bản lề sàn & thiết bị cửa làm thép không rỉ  Hệ thống chiếu sáng trang trí sảnh bao gồm : đèn halogen gắn âm tường trần, đèn treo trang trí Hệ thống chiếu sáng văn phòng : hệ thống đèn tiêu chuẩn, âm trần, phù hợp với bề mặt làm việc văn phòng máy tính, độ sáng 500lux Ngồi có hệ thống chiếu sáng bên ngồi cho lối bộ, vườn hoa, mặt ngồi cơng trình  Các hệ thống điện, điện thoại, internet, hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống phun chữa cháy tự động : xem chi tiết thiết kế kỹ thuật b Khu vệ sinh chung  Tường ốp gạch theo yêu cầu  Sàn lát gạch với lớp chống thấm  Trần treo 600mmx1200mm  Thiết bị vệ sinh (xí, chậu rửa, bồn tiểu, ) Vòi nước nóng lạnh, kẹp giấy cuộn, nắp nước sàn crơm c Cầu thang hiểm  Cầu thang bê tơng, tay vịn thép sơn, chấn song có khoảng cách tối đa 100mm d Cầu thang khác  Cầu thang bê tông ốp đá granite, lan can kính khơng khung với tay vịn phụ kiện khác thép không rỉ e Sảnh  Sàn lát đá marble, trải thảm từ lối vào đến cuối sảnh  Trần thạch cao tiêu chuẩn, dày 12mm, giật bậc trang trí, sơn hồn thiện Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Page/ Trang Eastin Hotel & Residence   Cột ốp đá granite Tường kính cho khu vực sảnh cửa hàng, riêng tường sau tường gạch thông thường tường thạch cao, trát vữa hoàn thiện  Viền chân tường đá granite  Hệ thống an ninh cầu thang (hoặc dùng thẻ từ)  Cửa thang máy thép không rỉ  Cửa thang máy thép không rỉ  Tường ngồi khu vực thang máy có ốp đá granite f Khu vực hầm đậu xe  Vật liệu hoàn thiện sàn: sàn tầng hầm sàn đường dốc, sàn phòng kỹ thuật (ngoại trừ bể nước sinh hoạt) hồn thiện mặt bê tơng mài bóng  Vật liệu hoàn thiện tường: tường tầng hầm trát vữa xi măng mác 50, sơn nhũ tương Riêng chân tường tầng hầm sơn epoxy cao 50mm từ sàn lên  Vật liệu hoàn thiện trần: trần tầng hầm trát vữa xi măng mác 75 sơn nhũ tương  Sảnh thang máy: + Trần sảnh: Trần thạch cao sơn bả + Tường: Ốp đá Marble + Sàn: Lát đá Marble  Thang bộ: + Sơn epoxy cổ bậc phần lại mặt bậc + Buồng thang sơn nước hoàn thiện + Tay vịn thang sắt sơn  Bể nước sinh hoạt: Thành bể lớp, lớp chống thấm Lòng bể trát xi măng, lát gạch men hồn thiện  Cửa thang phòng kỹ thuật tầng hầm cửa thép chống cháy  Cửa khu sảnh thang máy cửa kính temper  Chống thấm tầng hầm: xem phần dẫn kỹ thuật g Khu vực nhà  Đường nội rải nhựa bê tông Gờ bê tông  Lối rải sỏi  Bồn hoa ốp đá mặt  Đường kẻ sơn trắng 100mm kẻ chữ hướng dẫn cần  Hộp gió thải trang trí để làm khối ốp đá granite có trồng hoa xung quanh, làm bảng hiệu cho cơng trình Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Page/ Trang Eastin Hotel & Residence Danh mục vật liệu chi tiết cần tham chiếu với bảng Danh mục vật liệu cơng trình dẫn kỹ thuật V KẾT LUẬN Cơng trình: Tòa nhà hỗn hợp khách sạn, hộ dịch vụ văn phòng 21 phố Duy Tân- Quận Nam Từ Liêm - Hà nội với chiều cao 25 tầng công trình có chức hỗn hợp: Khách sạn, hộ dịch vụ văn phòng Cơng trình thiết kế đại, phù hợp với cảnh quan môi trường xung quanh phù hợp với quy hoạch tổng thể, tạo nên điểm nhấn cho trục đường Duy Tân, kết hợp với cao ốc khác khu vực tạo thành quần thể cơng trình cao tầng, mỹ quan cho phát triển thành phố góp phần hồn thiện quy hoạch chung cho Tp.Hà nội Với giải pháp hợp lý hình thức, khơng gian, giao thơng mơi trường xanh; cơng trình sau hoàn thành giải nhu khách sạn, hộ dịch vụ cho khách hành doanh nghiệp khu vực phát triển đáp ứng diện tích lớn văn phòng khách sạn Do đó, việc đầu tư xây dựng chắn đạt hiệu mặt tài kinh tế xã hội Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Page/ Trang 10 DANH MỤC VẬT LIỆU - PHẦN KIẾN TRÚC - PHẦN HẦM DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC KẾT HỢP VĂN PHỊNG CHO TH, KHÁCH SẠN, CĨ BỐ TRÍ PHỊNG KHÁCH SẠN KIỂU CĂN HỘ ĐỊA CHỈ:21 PHỐ DUY TÂN, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH CPG VIỆT NAM A HẠNG MỤC TẦNG HẦM B1 PHẦN TRẦN Ngày 16/03/2018 THÔNG TIN KỸ THUẬT CƠ BẢN MÀU SẮC ẢNH MINH HỌA KHU VỰC SỬ DỤNG Bê tơng phun sơn hồn thiện, sơn chống ẩm, chịu nấm mốc Sử dụng phương pháp phun sơn trực tiếp trần bê tông súng phun áp lực Màu trắng khu vực đỗ xe, phòng kỹ thuật điện, thơng gió, nước, Trần thả thạch cao 12mm, hệ khung xương tơn mạ kẽm, sơn nước hồn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp - Tấm thạch cao thường dày 12mm Gyproc, Boral tương đương - Hệ khung xương mạ kẽm Basi Saint Gobain, Boral tương đương - Sơn nước nội thất Dulux profressional màu trắng, bề mặt mờ tương đương Sơn màu trắng Hàng lang chung, sảnh thang Trần thả chống ẩm 8mm, hệ khung xương tơn mạ kẽm, sơn nước chống kiềm hồn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp - Tấm chịu ẩm dày 8mm Saint Goban, Boral tương đương - Hệ khung xương mạ kẽm Basi Saint Gobain, Boral tương đương - Sơn nước nội thất Dulux profressional màu trắng, bề mặt mờ tương đương Sơn màu trắng Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân viên Hệ trần thả sợi khoáng, khung xương nổi, kích thước 600 x 1200 Tấm trần sợi khống, khung xương nổi, kích thước 1200x600 Hệ khung xương tơn, Màu trắng Canteen, phòng kỹ thuật, kho, phòng chứa đồ vải, phòng đồng phục, phòng đào tạo, phòng nhân sự, khu vực văn phòng Cửa thăm trần, khung chìm KT 450 x 450mm sơn nước hồn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp Kích thước 450 x 450 Được sơn hồn thiện chủng loại với trần khu vực xung quanh N/A Hành lang chung, sảnh thang, khu vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân viên GHI CHÚ PHẦN TƯỜNG Sơn nước hồn thiện 02 lớp, 01 lớp sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả Sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả lót N/A Canteen, phòng kỹ thuật, kho, phòng chứa đồ vải, phòng đồng phục, phòng đào tạo, hành lang chung, Màu sắc theo phòng nhân sự, khu vực văn phòng định Sơn Epoxy hoàn thiện tường Sơn Epoxy hoàn thiện tường Màu ghi xám Sảnh thang dịch vụ, phòng kỹ thuật điện, nước Đá marble dày 20mm, ốp tường Đá marble dày 20mm có lớp phủ hóa chất chống thấm, Quy cách kích thước treo đá theo vẽ thiết kế dẫn kỹ thuật Màu nâu kem sáng Sảnh thang khách sạn, văn phòng Ốp bảo vệ góc cột Len cao su bảo vệ góc cột Kt 80x80x20 THK Ốp bảo vệ tường (cho khu đỗ xe) Len tường cao su, 220 x 35mm Màu vàng đen Tường khu vực đỗ xe Ốp bảo vệ tường (cho khu kỹ thuật) Kích thước 80x80 Màu kem Tường sảnh thang dịch vụ, hành lang dịch vụ Gạch ốp 300 x 600 Gạch đồng chất 300x600 Taicera tương đương Màu ghi xám nhạt Khu vệ sinh, phòng thay đồ nhân viên Cột khu vực đỗ xe, góc tường PHẦN SÀN Sàn Bê tơng đánh bóng hồn thiện Sàn bê tơng với dung dịch tăng cứng, đánh bóng hồn thiện Sàn Bê tơng đánh bóng hồn thiện, tạo khe tạo độ bám Sàn bê tông với dung dịch tăng cứng, xẻ khe tạo nhám theo vẽ kỹ thuật N/A Ramp dốc Sàn bê tơng đánh bóng, bề mặt sơn Epoxy phản quang Sơn phản quang epoxy màu vàng sàn bê tơng đánh bóng Màu vàng Đánh dấu dẫn sàn khu vực đỗ xe, ramp dốc Sàn sơn epoxy chống tĩnh điện Gạch giả đá marble 600x600mm N/A Khu vực đỗ xe Màu ghi xám Phòng kỹ thuật điện, Gạch lát chống trơn 300x600 Gạch đồng chất 300x600 Taicera tương đương Màu ghi xám Phòng thay đồ nhân viên, khu vệ sinh chung Đá Marble lát sàn, dày 20mm Đá marble dày 20mm có lớp phủ hóa chất chống thấm, Quy cách kích thước lát đá theo vẽ thiết kế dẫn kỹ thuật Màu nâu kem tối Sảnh thang khách sạn, văn phòng Chặn bánh xe Chặn bánh xe cao su 700 x 150 B PHẦN CỬA, VÁCH VÀ CÁC CẤU KIỆN KHÁC Cửa thép chống cháy Cửa thép chống cháy, sơn tĩnh điện có kính (hoặc khơng có kính, theo vẽ thiết kế), thời gian chống cháy 1.2H Phòng kỹ thuật, kho, cửa vào thang, Cửa gỗ công nghiệp Cửa gỗ công nghiệp, lõi gỗ ghép thanh, sơn dầu hoàn thiện Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ Tay vịn thép Tay vịn thép sơn hoàn thiện sơn gốc dầu 02 lớp, sơn lót chống gỉ 02 lớp chỗ Cầu thang hiểm Sơn Epoxy Sơn Epoxy màu ghi xám Cầu thang thoát hiểm Tấm vách vệ sinh CDF Màu vân gỗ, quy cách 1830 x 2440 x 12mm hệ phụ kiên inox 304, bề mặc xước Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân viên Sử dụng phương pháp phun sơn trực tiếp trần bê tông súng phun áp lực Màu trắng khu vực đỗ xe, phòng kỹ thuật điện, thơng gió, nước, TẦNG HẦM B2 PHẦN TRẦN Bê tơng phun sơn hồn thiện Trần thả thạch cao 12mm, hệ khung xương tôn mạ kẽm, sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp - Tấm thạch cao thường dày 12mm Gyproc, Boral tương đương - Hệ khung xương mạ kẽm Basi Saint Gobain, Boral tương đương - Sơn nước nội thất Dulux profressional màu trắng, bề mặt mờ tương đương Sơn màu trắng Hàng lang chung, sảnh thang Trần thả chống ẩm 8mm, hệ khung xương tôn mạ kẽm, sơn nước chống kiềm hồn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp - Tấm chịu ẩm dày 8mm Saint Goban, Boral tương đương - Hệ khung xương mạ kẽm Basi Saint Gobain, Boral tương đương - Sơn nước nội thất Dulux profressional màu trắng, bề mặt mờ tương đương Sơn màu trắng Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân viên Hệ trần thả sợi khống, khung xương nổi, kích thước 600 x 1200 Tấm trần sợi khoáng, khung xương nổi, kích thước 1200x600 Hệ khung xương tơn, Màu trắng Sơn nước hồn thiện 02 lớp, 01 lớp sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả Sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả lót N/A Sơn Epoxy hồn thiện tường Sơn Epoxy hoàn thiện tường Màu ghi xám Sảnh thang dịch vụ, phòng kỹ thuật điện, nước Đá marble dày 20mm, ốp tường Đá marble dày 20mm có lớp phủ hóa chất chống thấm, Quy cách kích thước treo đá theo vẽ thiết kế dẫn kỹ thuật Màu nâu kem sáng Sảnh thang khách sạn, văn phòng Cửa thăm trần, khung chìm KT 450 x 450mm sơn nước hồn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp PHẦN TƯỜNG Phòng server, phòng lái xe, kho Hành lang chung, sảnh thang, khu vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân viên Màu sắc theo định Ốp bảo vệ góc cột Len cao su bảo vệ góc cột Kt 80x80x20 THK Màu vàng đen Ốp bảo vệ tường (cho khu đỗ xe) Len tường cao su, 220 x 35mm Màu vàng đen Tường khu vực đỗ xe Ốp bảo vệ tường (cho khu kỹ thuật) Gạch ốp 300 x 600 Kích thước 80x80 Màu kem Tường sảnh thang dịch vụ, hành lang dịch vụ Sàn Bê tơng đánh bóng hồn thiện Sàn bê tơng với dung dịch tăng cứng, đánh bóng hoàn thiện N/A Khu vực đỗ xe Sàn Bê tơng đánh bóng hồn thiện, tạo khe tạo độ bám Sàn bê tông với dung dịch tăng cứng, xẻ khe tạo nhám theo vẽ kỹ thuật N/A Ramp dốc Sàn bê tơng đánh bóng, bề mặt sơn Epoxy phản quang Sơn phản quang epoxy màu vàng sàn bê tơng đánh bóng Màu vàng Đánh dấu dẫn sàn khu vực đỗ xe, ramp dốc Cột khu vực đỗ xe, góc tường PHẦN SÀN Sàn sơn epoxy chống tĩnh điện Gạch giả đá marble 600x600mm Màu ghi xám Phòng kỹ thuật điện, Gạch lát chống trơn 300x600 Gạch đồng chất 300x600 Taicera tương đương Màu ghi xám Phòng thay đồ nhân viên, khu vệ sinh chung Đá Marble lát sàn, dày 20mm Đá marble dày 20mm có lớp phủ hóa chất chống thấm, Quy cách kích thước lát đá theo vẽ thiết kế dẫn kỹ thuật Màu nâu kem tối Sảnh thang khách sạn, văn phòng Chặn bánh xe Chặn bánh xe cao su 700 x 150 PHẦN CỬA, VÁCH VÀ CÁC CẤU KIỆN KHÁC Cửa thép chống cháy Cửa thép chống cháy, sơn tĩnh điện có kính, thời gian chống cháy 1.2H Phòng kỹ thuật, kho, cửa vào thang, Cửa gỗ công nghiệp Cửa gỗ công nghiệp, lõi gỗ ghép thanh, sơn dầu hoàn thiện Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ B Tay vịn thép Tay vịn thép sơn hoàn thiện sơn gốc dầu 02 lớp, sơn lót chống gỉ 02 lớp chỗ Cầu thang thoát hiểm Sơn Epoxy Sơn Epoxy màu ghi xám Cầu thang thoát hiểm Tấm vách vệ sinh CDF Màu vân gỗ, quy cách 1830 x 2440 x 12mm hệ phụ kiên inox 304, bề mặc xước Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân viên Bê tơng phun sơn hồn thiện, sơn chống ẩm, chịu nấm mốc Sử dụng phương pháp phun sơn trực tiếp trần bê tông súng phun áp lực Màu trắng khu vực đỗ xe, phòng kỹ thuật điện, thơng gió, nước, Trần thả thạch cao 12mm, hệ khung xương tơn mạ kẽm, sơn nước hồn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp - Tấm thạch cao thường dày 12mm Gyproc, Boral tương đương - Hệ khung xương mạ kẽm Basi Saint Gobain, Boral tương đương - Sơn nước nội thất Dulux profressional màu trắng, bề mặt mờ tương đương Sơn màu trắng Hàng lang chung, sảnh thang Trần thả chống ẩm 8mm, hệ khung xương tôn mạ kẽm, sơn nước chống kiềm hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp - Tấm chịu ẩm dày 8mm Saint Goban, Boral tương đương - Hệ khung xương mạ kẽm Basi Saint Gobain, Boral tương đương - Sơn nước nội thất Dulux profressional màu trắng, bề mặt mờ tương đương Sơn màu trắng Khu vực vệ sinh TẦNG HẦM B3 PHẦN TRẦN Kích thước 450 x 450 Được sơn hồn thiện chủng loại với trần khu vực xung quanh N/A Hành lang chung, sảnh thang, khu vực vệ sinh Sơn nước hồn thiện 02 lớp, 01 lớp sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả Sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả lót N/A phòng kỹ thuật, kho, hành lang chung Sơn Epoxy hoàn thiện tường Sơn Epoxy hoàn thiện tường Màu ghi xám Sảnh thang dịch vụ, phòng kỹ thuật điện, nước Đá marble dày 20mm, ốp tường Đá marble dày 20mm có lớp phủ hóa chất chống thấm, Quy cách kích thước treo đá theo vẽ thiết kế dẫn kỹ thuật Màu nâu kem sáng Sảnh thang khách sạn, văn phòng Ốp bảo vệ góc cột Len cao su bảo vệ góc cột Kt 80x80x20 THK Ốp bảo vệ tường (cho khu đỗ xe) Len tường cao su, 220 x 35mm Màu vàng đen Tường khu vực đỗ xe Ốp bảo vệ tường (cho khu kỹ thuật) Kích thước 80x80 Màu kem Tường sảnh thang dịch vụ, hành lang dịch vụ Cửa thăm trần, khung chìm KT 450 x 450mm sơn nước hồn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp PHẦN TƯỜNG Cột khu vực đỗ xe, góc tường Màu sắc theo định Gạch đồng chất 300x600 Taicera tương đương Màu ghi xám nhạt Khu vệ sinh Sàn Bê tông đánh bóng hồn thiện Sàn bê tơng với dung dịch tăng cứng, đánh bóng hồn thiện N/A Khu vực đỗ xe Sàn Bê tơng đánh bóng hồn thiện, tạo khe tạo độ bám Sàn bê tông với dung dịch tăng cứng, xẻ khe tạo nhám theo vẽ kỹ thuật N/A Ramp dốc Sơn phản quang epoxy màu vàng sàn bê tơng đánh bóng Màu vàng Đánh dấu dẫn sàn khu vực đỗ xe, ramp dốc Gạch đồng chất 300x600 Taicera tương đương Màu ghi xám Phòng thay đồ nhân viên, khu vệ sinh chung Màu nâu kem tối Sảnh thang khách sạn, văn phòng Gạch ốp 300 x 600 PHẦN SÀN Sàn bê tơng đánh bóng, bề mặt sơn Epoxy phản quang Gạch giả đá marble 600x600mm Gạch lát chống trơn 300x600 Đá Marble lát sàn, dày 20mm Chặn bánh xe PHẦN CỬA, VÁCH VÀ CÁC CẤU KIỆN KHÁC Chặn bánh xe cao su 700 x 150 Cửa thép chống cháy Cửa thép chống cháy, sơn tĩnh điện có kính, thời gian chống cháy 1.2H Phòng kỹ thuật, kho, cửa vào thang, Cửa gỗ công nghiệp Cửa gỗ công nghiệp, lõi gỗ ghép thanh, sơn dầu hoàn thiện Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ Tay vịn thép Tay vịn thép sơn hoàn thiện sơn gốc dầu 02 lớp, sơn lót chống gỉ 02 lớp chỗ Cầu thang thoát hiểm Sơn Epoxy Sơn Epoxy màu ghi xám Cầu thang thoát hiểm ... Report Thuyết minh thi t kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm Page/ Trang Eastin Hotel & Residence + Hình khối kiến trúc cơng trình thể rõ việc thi t... nóng Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thi t kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm Page/ Trang Eastin Hotel & Residence  III... sơ thi t kế sơ dự án số 58/CSPC$CC-P3 ngày 18/8/2017 Architectural- Construction Design Report Thuyết minh thi t kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm, Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay