Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng đường 52m trên địa bàn thành phố nam định, tỉnh nam định

171 10 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 13:03

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN NGỌC LAN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG 52M TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản lý Đất đai Mã chuyên ngành: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Phương Nam NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Lan i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tnh thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc Thầy giáo Tiến sĩ Phạm Phương Nam tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý Nhà nước, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng Tài nguyên Mơi trường thành phố Nam Định, Phòng Tài Kế hoạch thành phố Nam Định, phòng, ban, cán nhân dân phường Thống Nhất giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Lan ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục .iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình, sơ đồ, biểu đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis Abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 nhà Một số vấn đề lý luận công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nước thu hồi đất 2.1.1 Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 2.1.2 Vai trò cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 2.1.3 Đặc điểm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2.1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 2.2 số Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số nước tổ chức giới 12 2.2.1 Trung Quốc 12 2.2.2 Hàn Quốc 13 2.2.3 Thái Lan 15 2.2.4 Singapore 15 2.2.5 Australia 17 2.2.6 Ngân hàng giới Ngân hàng phát triển châu Á 17 2.2.7 Một số kinh nghiệm Việt Nam 22 2.3 Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Việt Nam qua giai đoạn 24 2.3.1 Giai đoạn trước có Luật Đất đai năm 1987 24 2.3.2 Giai đoạn Luật Đất đai 1987 có hiệu lực 25 2.3.3 Giai đoạn Luật Đất đai 1993 có hiệu lực 26 2.3.4 Giai đoạn Luật Đất đai 2003 có hiệu lực 26 2.3.5 Giai đoạn Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến 28 2.4 Công tác bồi thường, tái định cư số địa phương 30 2.4.1 Thành phố Hà Nội 30 2.4.3 Thành phố Hồ Chí Minh 35 2.4.4 Tỉnh Nam Định 36 Phần Nội dung nghiên cứu 40 3.1 Địa điểm nghiên cứu 40 3.2 Thời gian nghiên cứu 40 3.3 Đối tượng nghiên cứu 40 3.4 Nội dung nghiên cứu 41 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Nam Định 41 3.4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Nam Định 41 3.4.3 Kết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu 41 3.4.4 Đánh giá chung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu 41 3.4.5 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn nghiên cứu 41 3.5 Phương pháp nghiên cứu 41 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 41 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 42 3.5.3 Phương pháp xử lý phân tích, tổng hợp số liệu 43 3.5.4 Phương pháp so sánh 43 3.5.5 Phương pháp đánh giá 43 Phần Kết thảo luận 44 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội thành phố Nam Định 44 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 44 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 45 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Nam Định 48 4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Nam Định 50 4.2.1 Tinh hình quản lý nhà nước đất đai 50 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 55 4.2.3 Tình hình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Nam Định 58 4.3 Kết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu 59 4.3.1 Sơ lược dự án nghiên cứu 59 4.3.2 Những pháp lý có liên quan đến dự án 60 4.3.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực dự án 62 4.4 Đánh giá chung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu 84 4.4.1 Ưu điểm 84 4.4.2 Tồn nguyên nhân 85 4.5 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn nghiên cứu 86 Phần Kết luận kiến nghị 88 5.1 Kết luận 88 5.2 Kiến nghị 89 Tài liệu tham khảo 90 Phụ lục 95 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ADB Ngân hàng phát triển Châu Á BĐS Bất động sản CNH Cơng nghiệp hóa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HĐ BT, HT,TĐC Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư SDĐ Sử dụng đất TDT Tổng diện tch TĐC Tái định cư TNMT Tài nguyên môi trường UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng giới DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 46 Bảng 4.2 Dân số, lao động 47 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Nam Định năm 2015 56 Bảng 4.4 Tổng hợp giá đất áp dụng để tnh giá trị BT vào dự án 73 Bảng 4.5 Tổng hợp kinh phí hỗ trợ cơng trình, vật kiến trúc, cối hoa màu, mặt nước 74 Bảng 4.6 Tổng hợp kinh phí sách hỗ trợ dự án 76 Bảng 4.7 Tổng hợp kết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 78 Bảng 4.8 Tổng hợp tiêu chí vấn đối tượng bị thu hồi đất 81 Bảng 4.9 Tống hợp ý kiến điều tra cán trực tiếp thực BT, HT, TĐC 83 vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Sơ đồ vị trí dự án nghiên cứu 40 Sơ đồ 4.1 Sơ đồ vị trí địa lý thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 44 Biểu đồ 4.1 Cơ cấu loại đất thành phố Nam Định 57 Hình 4.1 Ảnh sau hồn thành Đường 52m 60 Hình 4.2 Trình tự thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2010) Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng năm 2010 quy định việc lập dự toán, sử dụng tốn kinh phí tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 37/2014/TT – BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 30/6/2014 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Chính phủ (1994) Nghị định số 90/CP ngày 17/9/1994, Ban hành quy định việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Chính phủ (1998) Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998, Về việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Chính phủ (2004a) Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Về phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Chính phủ (2004b) Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Về bồi thường thiệt hại tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2007a) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Chính phủ (2007b) Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007, Sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất 10 Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009, quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 11 Chính phủ (2014) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Về bồi thường thiệt hại tái định cư Nhà nước thu hồi đất 12 Đào Trung Chính (2015) Nghiên cứu thực trạng đề xuất đổi pháp luật thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.tr.13-21 90 13 Đào Trung Chính, Đặng Hùng Võ Nguyễn Thanh Trà, (2013) Đánh giá thực tiễn triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật Tạp chí khoa học phát triển 2013, 11(3).tr 328-336 14 Hoàng Phê (Chủ biên) (2000) Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 91 15 Hoàng Thị Nga (2010) Pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam nay: Thực trạng giải pháp Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật Kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Lê Huy Bá, Nguyễn Trọng Hùng, Thái Lê Nguyên, Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Nguyễn Thị Trốn, Lê Đức Tuấn, Nguyễn Sinh Tuấn (2006) Phương pháp nghiên cứu khoa học Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Đình Bồng (2005) Đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, ĐTCNN 6-2005 18 Nguyễn Quang Tuyến, Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Dung, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hồng Nhung, Huỳnh Minh Phương (2013) Khái niệm chế độ sở hữu toàn dân đất đai, Chương II sách: “ Giáo trình Luật đất đai” tr.76-98 19 Phạm Phương Nam Nguyễn Thanh Trà (2012) Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt thực số dự án Tạp chí khoa học phát triển trường Đại học Nông nghiệp, số 2, tập 10 tr.250-256 20 Phạm Phương Nam(2015) Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất chế độ sở hữu toàn dân đất đai Việt Nam Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc thể chế hóa chế độ sở hữu toàn dân đất đai phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Luật đất đai 2013", Hà Nội, 07/10/2015 tr 56-65 21 Phạm Phương Nam, Nguyễn Thanh Trà Phan Thị Thanh Huyền (2013) Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tạp chí Tài nguyên Môi trường số 10 năm 2013 22 Tôn Gia Huyên (2009) Thu hồi, đền bù, tổ chức tái định cư đất nông nghiệp nông dân Chuyên đề 2, Hội thảo Chính sách pháp luật đất đai liên quan đến nông nghiệp, nông dân nông thôn 23 UBND Thành phố Đà Nẵng (2014) Báo cáo kết bồi thường, hỗ trợ tái định cư năm 2014 24 UBND Thành phố Hà Nội (2014) Báo cáo kết bồi thường, hỗ trợ tái định cư năm 2014 25 UBND Tỉnh Nam Định (2008a) Quyết định số 15/2008/QĐ - UBND ngày 29/7/2008 việc ban hành quy định giá trồng, vật nuôi để bồi thường, hỗ trợ GPMB Nhà nước thu hồi đất 26 UBND Tỉnh Nam Định (2008b) Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 07/03/2008 ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc Nhà nước thu hồi đất 27 UBND Tỉnh Nam Định (2009a) Quyết định 25/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 việc sửa đổi bổ sung số điều Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 92 07/03/2008 UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, cơng trình xây dựng, vật kiến trúc Nhà nước thu hồi đất 93 28 UBND Tỉnh Nam Định (2009b) Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 UBND tỉnh Nam Định ban hành cụ thể số nội dụng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Nam Định 29 UBND Tỉnh Nam Định (2010) Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 việc phân cấp tổ chức thực công tác GPMB địa bàn tỉnh Nam Định 30 UBND Tỉnh Nam Định (2015) Báo cáo kết cơng tác bồi thường, giải phóng mặt giai đoạn 2012 – 2015 94 PHỤ LỤC Mẫu phiếu MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Họ tên người thực hiện: Chức vụ: NỘI DUNG ĐIỀU TRA Ông (bà) cho biết giá đất để áp dụng tính giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp chưa? Phù hợp Chưa phù hợp Ông bà cho biết đơn giá để áp dụng tính giá bồi thường tài sản cơng trình kiến trúc phù hợp chưa? Phù hợp Chưa phù hợp Ơng (bà) bà cho biết trình tự thực công tác hợp lý chưa? Hợp lý Không hợp lý Khi thực công tác ông (bà) có người bị thu hồi đất tạo điều kiện khơng? Có Khơng Theo ơng (bà) kinh phí hỗ trợ cho người thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp chưa? Phù hợp Chưa phù hợp Trong trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ơng (bà) có gặp khó khăn việc xác định đối tượng điều kiện bời thường, hỗ trợ, tái định cư không? Có Khơng Theo ơng (bà) có phải chịu áp lực cấp tiến độ thực bồi thường? Có Khơng 95 Ơng (bà) có ý kiến để nâng cao hiệu thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ? Thay đổi giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 96 Nâng chi phí hỗ trợ cho người thực công tác Thực tốt công tác chỉnh lý biến động đất đai Xây dựng trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Người điều tra Nam Định, Ngày tháng Người trả lời Nguyễn Ngọc Lan năm 2015 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI Số phiếu:… Họ tên chủ hộ: Địa chỉ:……………………… I TÌNH HÌNH THU HỒI ĐẤT Tổng diện tích đất:…………… m 1.Diện tích đất bị thu hồi:…… m Trong đó: + Đất (đất thổ cư): ………………… m + Đất ao vườn: …………………… m + Đất nông nghiệp:…………………… m Số tiền nhận bồi thường hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt - Giá đất nhà nước mà hộ gia đình bồi thường: + Đất ở: + Đất nông nghiệp: - Giá thực tế thị trường thời điểm nhận bồi thường: Hình thức bồi thường - Bằng tiền: [ ] - Bằng đất ở: [ ] - Bằng đất sản xuất: [ ] - Bằng nhà: [ ] Ơng (bà) có đồng tnh với hình thức bồi thường áp dụng không? Nếu không đồng tnh nêu lý do…………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………… II ĐÁNH GIÁ CỦA HỘ GIA ĐÌNH VỀ CHÍNH SÁCH BT, HT, TĐC VÀ TÌNH HÌNH CUỘC SỐNG SAU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 1.Ông (bà) cho biết việc bồi thường, hỗ trợ Nhà nước minh bạch chưa? Minh bạch: [ ] Chưa minh bạch:[ ] Ông bà cho biết đơn giá bồi thường đất, tài sản gắn liền với đất Nhà nước phù hợp chưa? Phù hợp: [ ] Chưa phù hợp: [ ] vì:- Thấp giá thị trường [ ] - Khác:………………… Với sách BT, HT, ơng (bà) có tự nguyện giao đất chi Nhà nước theo tiến độ khơng? Có: [ ] ……………………… Khơng:[ ] Ý kiến khác: Theo ơng (bà) ngồi sách bồi thường, hỗ trợ Nhà nước có cần thêm sách hỗ trợ khác ngồi sách hỗ trợ theo quy định Pháp luật hành Nhà nước thu hồi đất khơng? Có: [ ] ví dụ như:…………….…………………… Không:[ ] Tiến độ thực công tác BT, HT TĐC dự án? Đúng tiến độ: [ ] Không tiến độ: [ ] Nhà tái định cư - Giá nhà tái định cư mua: Hợp lý [ ] Chưa hợp lý [ ] Các sách hỗ trợ nhà nước thu hồi đất Stt Hình thức hỗ trợ Di chuyển Thuê nhà Ổn định sản xuất Chính sách xã hội Khen thưởng Có Khơng Số tiền hỗ trợ -Chính sách hỗ trợ nhà nước thu hồi đất: Hợp lý [ ] Chưa hợp lý [ Gia đình ơng (bà) sử dụng số tiền bồi thường, hỗ trợ vào việc gì? Stt Mục đích sử dụng Có Gửi tiết kiệm Đầu tư sản xuất nông nghiệp Đầu tư sản xuất kinh doanh Xây dựng nhà cửa, mua sắm tài sản Đầu tư giáo dục, chuyển đổi nghề nghiệp Mục đích khác Khơng ] Ghi Những khó khăn gia đình ơng (bà) sau Nhà nước thu hồi đất - Thiếu đất đai để sản xuất: [ ] - Khó khăn chuyển đổi nghề nghiệp: [ ] - Khó khăn khác:…………………………………………………………………… Cuộc sống gia đình ơng (bà) sau bị thu hồi đất: Tốt hơn: [ ] Khơng thay đổi:[ ] Khó khăn hơn: [ ] Tinh thần thái độ cán thực công tác BT, HT, TĐC? Rất tốt: [ ] Tốt: [ ] Kém: [ ] Rất kém:[ ] 10 Ý kiến kháccủa gia đình(nếu có): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Nam Định, ngày…… tháng…… năm 2016 Người điều tra Chủ hộ PHỤ LỤC STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Họ tên Nguyễn Nam Trung Trần Văn Quyết Ninh Xuân Ky Đặng Văn Hưng Bùi Văn Sứng Nguyễn Thị Mơ Đặng Thị Út Lê Thị Năm Đoàn Mai Hoa Vũ Thị Thúy Trần Thị Lâm Nguyễn Trung Chính Trần Thị Hà Trần Hùng Trần Thị Loan Vũ Ngọc Bích Vũ Văn Hồng Lê Mạnh Hùng Trần Thị Báu Nguyễn Thị Nhàn Nguyễn Thị Thanh Trần Mạnh Dũng Lưu Ngọc Long Vũ Thị Thanh Nguyễn Thị Xuân Lương Thị Huệ Trần Thị Huệ Trần Thanh Linh Đinh Thị Kim Lê Thị Mỹ Phạm Tuyết Định Nguyễn Hoàng Minh Trần Văn Đông Trần Văn Khái Trần Duy Tân Nguyễn Thị Hạnh Đỗ Ngọc Tú Phạm Thị Quý Nguyễn Duy Son Lê Phước Cẩm Lê Huệ Nguyễn Văn Đảng Trần Kiểm Trương Thị Khánh Hòa Trần Đăng Cư Trần Xuân Cường Nguyễn Văn Ngạc Trần Văn Đồn Tính minh bạch Mi nh Chưa minh Bạc bạch h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Đơn giá Bt Phù hợp Chưa phù hợp 1 Tự nguyện giao đất Có 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Không Ý kiến khác CS hỗ trợ khác Có Tiến độ dự án Không 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỘ DÂN Đúng tiến độ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Không tiến độ 1 1 1 Hợp lý Chính sách hỗ trợ Di chuyển 1 1 Thuê nhà Ổn định sản xuất Chính sách xã hội 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 gửi tiết kiệm SX NN SXKD 1 1 Xây nhà mua sắm GD 1 Khác Thiếu đất Khó khăn NN Tốt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Khó khăn 1 1 Không TĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rất tốt Rất Tốt Khác 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Chưa hợp lý 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 thưởng Hợp lý 1 1 1 Khen 1 1 1 1 1 1 1 1 Chưa hợp lý 1 1 1 1 Giá đất TĐC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kém 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Phạm Đức Nghĩa Nguyễn Văn Thạch Trần Văn Thanh Trần Thiị Ngọc Yến Trần Trọng Lãm Nguyễn Công Thành Phan Văn Hải Nguyễn Hữu Văn Trần Hữu Tư Đỗ Đào Chiến Nguyễn Vinh Quang Phạm Thái Bằng Nguyễn Thị Thịnh Trần Thiện Hải Nguyễn Tiến Vĩnh Trần Duyên Minh Trần Duyên Thuần Trần Đình Giang Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Lưu Trần Đình Bằng Nguyễn Minh Tân Trần Đình Bách Vũ Tuấn Đinh Văn Hùng Nguyễn Vương Thanh Nguyễn Thị Vân Tổng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74 1 1 1 54 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 1 1 1 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 50 1 1 47 98 1 1 1 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 1 1 1 1 23 29 1 1 1 20 23 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75 0 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁN BỘ Giá đất BT STT Họ tên Ngô Thế Nhu Nguyễn Văn Thơng Nguyễn Đình Thi Lê Trung Kiên Hồng Ngọc Sơn Trần Huy Thành Trần Đình Sơn Trần Văn Chánh Đỗ Mạnh An Nguyễn Thị Ngọc Trần Tuấn Nghĩa Trần Văn Triệu Cao Bá Hộ Nguyễn Xuân Tuấn Trần Văn Lộc Triệu Thị Chanh Vũ Mạnh Tiến Trần Minh Họa Trần Thị Hương Liên Bùi Văn Khánh Mai Quang Nghĩa Trần Thị Hải Lý Nguyễn Văn Hưng Trần Văn Sáng Trần Xn Đức Trình tự Kinh phí cho người thực Áp lực cấp Ý kiến nâng cao hiệu Chức vụ Phù hợp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Giá tài sản Người THĐ tạo ĐK Cán VPĐKĐĐ Cán VPĐKĐĐ Cán VPĐKĐĐ Cán VPĐKĐĐ Cán VPĐKĐĐ Trưởng phòng TNMT Cán Phòng TNMT Cán Phòng TNMT PCT Phường TN Địa phường Phó ban QLDA Cán ban QLDA Tổ trưởng tổ Tổ trưởng tổ Tổ trưởng tổ 16 Tổ trưởng tổ 11 Tổ trưởng tổ 12 Cán VPĐKĐĐ Cán VPĐKĐĐ Cán VPĐKĐĐ Cán VPĐKĐĐ Cán ban QLDA Cán ban QLDA Cán ban QLDA Cán ban QLDA Tổng Chưa phù hợp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 Phù hợp 1 Chưa phù hợp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 Hợp lý 1 Không hợp lý 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 99 Có 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 Không Phù hợp Chưa phù hợp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Có 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Không Thay đổi giá đất 1 1 1 Tăng chi phí cho người thực Chỉnh lý biến động đất đai 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 15 XD TTPT Quỹ đất 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 100 ... 52m địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá thực trạng cơng tác thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng Đường 52m địa bàn. .. VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 2.1.1 Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 2.1.1.1 Bồi thường Nhà nước thu hồi đất Để hiểu rõ chất công tác. .. định trị xã hội địa phương Xuất phát từ thực tiễn nói trên, tơi tiến hành thực đề tài Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng Đường 52m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng đường 52m trên địa bàn thành phố nam định, tỉnh nam định , Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng đường 52m trên địa bàn thành phố nam định, tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay