Đánh giá hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất huyện thanh trì, thành phố hà nội

175 6 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 13:03

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÕ THÀNH TRUNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN THANH TRÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Thị Đức Hạnh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc giúp đỡ cho thực luận văn cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Võ Thành Trung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Đỗ Thị Đức Hạnh tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Võ Thành Trung ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số khái niệm liên quan 2.2 Phát triển quỹ đất số nước giới 2.2.1 Trung Quốc 2.2.2 Hàn Quốc 2.2.3 11 Australia 2.2.4 12 Bài học kinh nghiệm rút 2.3 13 Thực trạng phát triển quỹ đất Việt Nam 2.3.1 13 Trước năm 1993 2.3.2 Thời kỳ 1993 - trước Luật Đất đai 2003 có hiệu lực 14 2.3.3 Thời kỳ 2003 - trước Luật Đất đai 2013 có hiệu lực 15 2.3.4 Sau Luật Đất đai 2013 có hiệu lực 16 2.4 Tổ chức phát triển quỹ đất Việt Nam 17 2.4.1 18 Sự cần thiết thành lập tổ chức phát triển quỹ đất 2.4.2 Phân loại Trung tâm Phát triển quỹ đất Việt Nam 19 2.4.3 Đánh giá tổ chức hoạt động Tổ chức phát triển quỹ đất Việt Nam 22 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Địa điểm nghiên cứu 30 3.2 Thời gian nghiên cứu 30 3.3 Đối tượng nghiên cứu 30 3.4 Nội dung nghiên cứu 31 3.4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì 31 3.4.2 Thực trạng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 31 3.4.3 Kết hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất 31 3.4.4 Đánh giá hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất 31 3.4.5 Đề xuất số giải pháp 32 3.5 Phương pháp nghiên cứu 32 3.5.1 32 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 3.5.2 33 Phương pháp thống kê, tổng hợp 3.5.3 Phương pháp phân tch, so sánh 33 3.5.4 Phương pháp xử lý số liệu 34 3.5.5 Phương pháp đánh giá 33 Phần Kết thảo luận 35 4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 38 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 41 4.1.4 Hiện trạng sử dụng đất 43 4.2 Thực trạng trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì 45 4.2.1 Cơ chế hoạt động nhân lực 45 4.2.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 45 4.2.3 Cơ chế tài 48 4.3 Kết hoạt động trung tâm phát triển quỹ đất 49 4.3.1 Kết thực kế hoạch hàng năm Trung tâm Phát triển quỹ đất giai đoạn 2010-2015 49 4.3.2 Công tác thực bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 50 4.3.3 Công tác đầu tư xây dựng 52 4.3.4 Công tác đấu giá đất xen kẹt 54 4.4 Đánh giá hoạt động trung tâm phát triển quỹ đất huyện trì 56 4.4.1 Đánh giá hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì sở kế hoạch hàng năm 56 4.4.2 Đánh giá thực công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì 58 4.4.3 Đánh giá thực công tác đầu tư xây dựng 60 4.4.4 Đánh giá công tác đấu giá đất xen kẹt địa bàn huyện Thanh Trì 63 4.4.5 Đánh giá phối hợp Trung tâm với quan liên quan 67 4.4.6 Đánh giá chung hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì 77 4.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao hoạt động trung tâm phát triển quỹ đất huyện 78 4.5.1 Nâng cao hiệu cơng tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 79 4.5.2 Nâng cao hiệu việc thực đầu tư xây dựng 80 4.5.3 80 Nâng cao hiệu việc quản lý, giải tình trạng đất xen kẹt 4.5.4 Nâng cao hiệu công tác phối hợp quan liên quan 81 Phần Kết luận kiến nghị 82 5.1 Kết luận 82 5.2 Kiến nghị 83 Tài liệu tham khảo 84 Phụ lục 87 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt GPMB Giải phóng mặt GTĐT Giao thông đô thị HTKT Hạ tầng kỹ thuật PTQĐ Phát triển quỹ đất TĐC Tái định cư UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Diện tích tự nhiên xã, thị trấn 35 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thanh Trì năm 2015 43 Bảng 4.3 Nhân lực Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì 47 Bảng 4.4 Tổng hợp kết thực kế hoạch hàng năm Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì giai đoạn 2010-2015 49 Bảng 4.5 Kết thực công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB 51 Bảng 4.6 Dự án đầu tư xây dựng hoàn thành 52 Bảng 4.7 Dự án đầu tư xây dựng chưa hoàn thành 53 Bảng 4.8 Thống kê diện tích đất xen kẹt xã địa bàn huyện 55 Bảng 4.9 Kết thực kế hoạch Trung tâm Phát triển quỹ đất 57 Bảng 4.10 Tình hình dự án đầu tư xây dựng thực 61 Bảng 4.11 Kết đấu giá đất xen kẹt giai đoạn 2010-2015 64 Bảng 4.12 Nhân lực Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì 69 Bảng 4.13 Quan hệ phối hợp cán Trung tâm Phát triển quỹ đất với đơn vị liên quan 70 Bảng 4.14 Ý kiến cán Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp hoạt động xảy vướng mắc 72 Bảng 4.15 Tác động công tác phối hợp đến hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì 75 Bảng 4.16 Ý kiến đánh giá cán phòng Tài ngun & Mơi trường, cán địa 76 vii PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Thanh Trì nằm cửa ngõ phía Nam Thủ Hà Nội, có hệ thống đầu mối giao thơng quan trọng Cầu Thanh Trì, đường vành đai 3, vành đai 3,5 trục Quốc lộ 1A – 1B, ga Ngọc Hồi Do vậy, huyện có thuận lợi giao lưu luân chuyển hàng hóa, thu thập thông tin nắm bắt thị trường, tiếp nhận đầu tư Nhân lực Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì có phát triển từ 20 cán lúc thành lập có 27 cán Độ tuổi trung bình cán Trung tâm 36 tuổi, số cán có kinh nghiệm năm trở lên chiếm 29,62% Số cán có khả quản lý dự án (10/27 cán bộ) cán có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với công việc Tại định thành lập Trung tâm giao thực nhiệm vụ nhiên trình hoạt động vừa qua, Trung tâm thực nhiệm vụ cụ thể: thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức thực giải phóng mặt khu đất; thực chế độ báo cáo UBND theo quy định quản lý cán theo quy định pháp luật Trong giai đoạn 2010-2015, số lượng dự án Trung tâm thực 39 dự án, có 17 dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; 12 dự án đầu tư xây dựng 10 dự án đấu giá đất xen kẹt Tỷ lệ dự án hoàn thành đạt 53,8% cơng tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt có 12 dự án; đầu tư xây dựng có dự án đấu giá đất xen kẹt có dự án Số dự án Trung tâm hoàn thành tiến độ đạt tỷ lệ chưa cao 25,64%, nguồn vốn Trung tâm sử dụng chủ yếu nguồn vốn nhà nước (>70%) Tiến độ thực dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt Trung tâm chưa đảm bảo yêu cầu đề ra, 3/17 dự án thực tiến độ Thời gian thực dự án dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt thường kéo dài, nhanh năm Công tác đầu tư xây dựng Trung tâm thực chủ yếu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án địa bàn huyện (chiếm 83%) Công tác đấu giá đất xen kẹt Trung 83 tâm thực từ năm 2013, lô đất Trung tâm tổ chức đấu giá có diện tch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất huyện thanh trì, thành phố hà nội , Đánh giá hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất huyện thanh trì, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay