my - KNS LOP 5_Bai 4.5.6

14 12 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 10:55

THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG Bài 4: KĨ NĂNG THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN (Tiết + Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết trách nhiệm tầm quan trọng việc thể trách nhiệm bạn - HS hiểu số yêu cầu cần thiết thể trách nhiệm với bạn - HS vận dụng số yêu cầu biết để thể trách nhiệm với bạn bè qua tình cụ thể II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Giấy màu, giấy A4, thước kẻ, kéo, bút màu, hồ dán, bút chì, bút mực Học sinh: Tài liệu Thực hành kĩ sống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG CỦA GV Ổn định: KTBC: + Thế KN chấp nhận người khác? + Nêu thông điệp để giúp em phát triển kĩ ? Bài mới: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1: Trải nghiệm: * Mục tiêu: HS biết số yêu cầu cần thiết thể trách nhiệm với bạn * Cách tiến hành: - Tổ chức cho HS viết nhanh điều cần thiết để thể trách nhiệm bạn bè - Cho HS hoạt động nhóm đơi GV phát cho HS tờ giấy A4 - Cho HS thực theo yêu cầu BT, GV hỏi số câu hỏi, ví dụ: + Có em qn thực HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Hát - HS trả lời - HS viết theo yêu cầu BT, sau chia sẻ với bạn bàn điều ghi trong điều chưa ? + Tại em lại quên thực điều đó? - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ thơng tin trước lớp - Tuyên dương mạnh dạn, tự tin kĩ đánh giá thân… em * Hoạt động 2: Hoạt động chia sẻ phản hồi * Mục tiêu: HS hiểu tầm quan trọng việc thể trách nhiệm với bạn * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc to câu ca dao - HS suy nghĩ trả lời nhanh câu hỏi: + Em có thất hứa với bạn bè lần khơng? Nếu có em cảm thấy nào? + Em cảm thấy thực lời hứa với bạn? + Khi bạn thất hứa với em, em cảm thấy nào? + Em có nên thơng cảm bạn thất hứa với khơng? - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ nhận định trước lớp =>Cho HS giải thích ý nghĩa câu ca dao - GV chốt ý: Mọi người ăn nói phải chín chắn, phải có ý thức, có trách nhiệm trước lời nói mình, phải biết lấy chữ tín làm đầu, khơng hứa sng hứa liều; phải làm đúng, thực điều nói hứa * Hoạt động 3: Xử lí tình huống: * Mục tiêu: HS biết nêu cách ứng xử giải tình phù hợp thể trách nhiệm với bạn bè * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to tình trước lớp, lớp theo dõi Yêu cầu cá nhân đọc kĩ tình đề xuất phương án xử lí - HS hồn thành vào giấy A4, số HS chia sẻ thông tin thân trước lớp - HS đọc, lớp lắng nghe - HS chia sẻ nhận định - Trả lời - HS lắng nghe - HS đọc, suy nghĩ tìm hướng giải cho tình GV đưa ra: + Tại nhận kiểm tra mơn Tốn, Quỳnh lặng lẽ cất kiểm tra vào ? + Thái độ Hoa lúc ? + Nếu em Hoa, em ứng xử ? - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ ý kiến trước lớp - Nhận xét tuyên dương HS đưa hướng giải phù hợp, hay - GV phân tích chốt ý: Thể trách nhiệm với bạn không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đơi với làm.Thể trách nhiệm quan tâm bạn bè ,sẵn sàng giúp đỡ bạn bạn gặp khó khăn * Hoạt động 4: Rút kinh nghiệm * Mục tiêu: HS biết trách nhiệm yêu cầu cần có để thành người có trách nhiệm * Chuẩn bị:giấy màu, giấy trắng, thước kẻ, kéo, bút màu,hồ dán, bút chì, bút mực * Cách tiến hành: - HS tự tay thiết kế thiệp thật đẹp dựa khung có sẵn - HS viết vào thiệp lời em muốn gửi đến bạn mình( lời cảm ơn/ lời xin lỗi/ lời chúc mừng/ lời khuyên/…) - Gửi đến người bạn mà muốn tặng - Gọi HS trình bày thiệp nói người mà em muốn tặng Tuyên dương mạnh dạn, tự tin em - Gọi HS đọc ghi nhớ (Phần tô vàng) + GV chốt ý: Là bạn bè phải tin tưởng lẫn Ln sẵn sàng giúp đỡ hồn cảnh + Bài kiểm tra bị điểm + Hoa biết im lặng - Dự kiến số phương án : + Sẽ an ủi, động viên bạn + Để bạn tự mở lòng với … - HS lắng nghe ghi nhớ - HS thực hành Tiết B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Hoạt động 5: Rèn luyện * Mục tiêu: HS biết lựa chọn số việc làm cụ thể thể tinh thần trách nhiệm * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to nêu yêu cầu BT + Các hành động sau thể em người có lòng tự trọng ? Tại ? + Vẽ mặt cười vào hành động đúng, mặt buồn hành động sai - Nhận xét, tuyên dương - Giáo viên chốt ý : Chọn ý : 2, 4, * Hoạt động 6: Định hướng ứng dụng * Mục tiêu: HS biết lựa chọn suy nghĩ phù hợp để giúp định hướng cho hành vi thể tinh thần trách nhiệm với bạn, tránh làm tổn thương người khác * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to nêu yêu cầu BT - Tổ chức hoạt động nhóm : Yêu cầu nhóm đọc yêu cầu tập thực C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Hoạt động 7: * Mục tiêu: HS thực hành động thể trách nhiệm với bạn thân * Cách tiến hành: - Chuẩn bị: Khuyến khích HS chuẩn bị nhỏ “Kỉ niệm học trò” - Nhắc nhở em thường xuyên thể trách nhiệm người bạn thân lời nói viết giấy - Ghi chép lại kỉ niệm đáng nhớ vào nhật kí em chuẩn bị Củng cố, dặn dò: + Thế trách nhiệm ? + Nêu hành vi cụ thể để thể trách nhiệm bạn - GV nhận xét tiết học Nhắc nhở em - Đọc to, nêu yêu cầu - HS trả lời Giải thích - Lắng nghe - Đọc to, nêu yêu cầu - Hoạt động theo nhóm thực để giúp đỡ bạn - HS lắng nghe để thực - Trả lời thường xun tơi rèn lòng tự trọng - Lắng nghe Thực - Dặn dò HS chuẩn bị sau Kĩ tiếp khách đên nhà THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG Bài 5: KĨ NĂNG TIẾP KHÁCH ĐẾN NHÀ (Tiết + Tiết 2) I MỤC TIÊU: - HS biết tầm quan trọng kĩ tiếp khách đến nhà - HS hiểu số yêu cầu giao tiếp khách đến nhà - HS vận dụng số yêu cầu biết để trở nên lịch sự, lễ phép tiếp khách đến nhà II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Giấy A4, phiếu BT, màu vẽ Học sinh: Tài liệu Thực hành kĩ sống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định: - Hát Kiểm tra cũ: - Gọi HS trả lời: + Trách nhiệm gì? - HS trả lời + Việc thể trách nhiệm với bạn bè có tầm quan trọng ? - Nhận xét - HS lắng nghe Bài mới: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1: Trải nghiệm: * Mục tiêu: HS biết liệt kê số hành động, cử chỉ, lời nói thể lễ phép người lớn * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to mẩu chuyện trang 21 sách Thực hành Kĩ sống 5, lớp theo dõi + Trong lúc bố trò chuyện với chú, Hưng làm ? + Khi bưng nước mời khách thái độ Hưng ? + Theo em, Hưng đáng khen điểm ? - HS đọc, lớp theo dõi + Hưng nhanh nhảu xuống bếp pha nước cho khách + Rất lễ phép + Khi có khách đến nhà bạn Hưng cư xử lễ phép, lấy nước mời khách + Bài học em rút qua mẩu chuyện - Mẩu chuyện nhắc nhở phải ? giao tiếp, ứng xử lễ phép có khách đến nhà - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ thơng tin trước lớp - Tuyên dương mạnh dạn, tự tin chia sẻ ý kiến em - GV chốt ý: Khi có khách tới nhà chơi, - Lắng nghe cần phải cư xử lễ phép khách, có đứa trẻ ngoan * Hoạt động 2: Hoạt động chia sẻ phản hồi * Mục tiêu: HS biết nhận diện từ ngữ giao tiếp phù hợp đối tượng * Cách tiến hành: - HS đọc, lớp thực yêu cầu - Cho HS hoạt động nhóm đơi - Cho nhóm thực theo u cầu BT, GV hỏi thêm số câu hỏi, ví dụ: + Em nêu số hành động thể + Gọi dạ, bảo vâng, đưa hai tay nhận quà người lớn, lễ phép + HS trao đổi theo nhóm ghi kết vào phiếu - Các nhóm chia sẻ, nhận xét xem từ - Gọi nhóm chia sẻ kết - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ ngữ phù hợp với đối tượng chưa Bổ sung thêm ý kiến nhận định trước lớp - HS lắng nghe - Nhận xét, tuyên dương - GV chốt ý: Tùy vào đối tượng giao - Lắng nghe, ghi nhớ tiếp mà sử dụng từ ngữ giao tiếp cho phù hợp * Hoạt động 3: Xử lí tình huống: * Mục tiêu: HS biết nêu cách ứng xử giải tình liên quan đến kĩ tiếp khách đến nhà * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to tình trước lớp, lớp theo dõi Yêu cầu cá nhân đọc kĩ tình đề xuất phương án xử lí cho tình GV đưa ra: *Tình 1: + Những đến nhà em ? + Trong cô Lan giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn gái nhỏ cô hành xử ? + Em xử lí tình nào? - HS đọc, suy nghĩ tìm hướng giải + Cơ Lan gái + Cứ quấn lấy mẹ đòi bế - Dự kiến phương án : + Rủ em ngồi chơi, chia sẻ đồ chơi * Tình : cho em,… + Trong tiệc sinh nhật em mời ? + Rất nhiều bạn học (cả bạn lẫn bạn cũ) + Vì có người bạn lại ngồi + Vì bữa tiệc bạn khơng quen ? biết + Em làm để giúp bạn hòa nhập với + Chủ động giới thiệu người bạn với người buổi tiệc ? người để người biết nhau… - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ ý - HS lắng nghe ghi nhớ kiến trước lớp - Nhận xét tuyên dương HS đưa hướng giải phù hợp, hay - GV phân tích chốt ý : Thể hành động phù hợp khách đdến nhà * Hoạt động 4: Rút kinh nghiệm * Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu cần thực khách đến chơi nhà * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc ghi nhớ mơ hình « Sẵng - HS đọc sàng » - GV chốt ý: + Sẵn sàng đón khách đến nhà, cho dù em - Lắng nghe, ghi nhớ chơi trò chơi điện tử hay xem phim hoạt hình hút + Sẵn sàng chia sẻ đồ chơi, truyện tranh cho bạn bè tuổi nhỏ tuổi họ đến chơi nhà + Sẵn sàng giúp đỡ bố mẹ biết lời có khách đến nhà Tiết B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Hoạt động 5: Rèn luyện * Mục tiêu: HS biết lựa chọn hành động thể thái độ lịch sự, lễ phép * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to nêu yêu cầu BT + Những hành động mà em đồng tình ? Tại ? - Nhận xét, tuyên dương - Giáo viên chốt ý : Chọn ý : d e * Hoạt động 6: Định hướng ứng dụng * Mục tiêu: HS biết đặt câu với từ ngữ cảm xúc phù hợp * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to nêu yêu cầu BT - Tổ chức trò chơi “Lời chúc may mắn” - Phổ biến luật chơi: Chia lớp thành nhóm, nhóm cử cử thành viên nhanh trí tham gia GV đánh giá tuyên dương đội viết lời chúc hay, phù hợp với đối tượng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Hoạt động 7: * Mục tiêu: HS thực hành lễ phép tình có khách đến nhà * Cách tiến hành: - HS thực hành hành động sau: + Hỏi rõ thông tin khách trước mở cửa mời khách vào + Đứng lên chào khách + Mời khách ngồi ghế + Rót nước mời khách + Thơng báo với người lớn có khách đến nhà + Khi người lớn nói chuyện, em xin phép ngồi chơi Củng cố, dặn dò: + Nêu ghi nhớ mơ hình “3 Sẵn sàng” - Đọc to, nêu yêu cầu - HS trả lời Giải thích - Lắng nghe - Đọc to, nêu yêu cầu - Lắng nghe luật chơi Các nhóm thi đua theo dãy - HS lắng nghe để thực - Trả lời + Một số yêu cầu, lưu ý có khách đến nhà ? - Nhắc nhở em phải cư xử lễ phép - Lắng nghe Thực có khách đến nhà - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị sau Kĩ bảo vệ gia đình sống lành mạnh THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG Bài 6: KĨ NĂNG BẢO VỆ GIA ĐÌNH SỐNG LÀNH MẠNH (Tiết + Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết sống lành mạnh tầm quan trọng việc bảo vệ gia đình sống lành mạnh - HS hiểu số yêu cầu việc bảo vệ gia đình sống lành mạnh - HS vận dụng số yêu cầu biết để góp phần bảo vệ gia đình sống lành mạnh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Bảng, bút lông Học sinh: Tài liệu Thực hành kĩ sống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định: - Hát Kiểm tra cũ: - Gọi HS trả lời: - HS trả lời + Nêu ghi nhớ mơ hình “3 Sẵn sàng” + Một số yêu cầu, lưu ý có khách đến nhà ? - Nhận xét - HS lắng nghe Bài mới: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1: Trải nghiệm: Hòm thư “Mở cửa trái tim” * Mục tiêu: HS biết việc làm ngày thể lối sống lành mạnh * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to mẩu chuyện : “Chiếc - HS đọc, lớp theo dõi hộp cảm xúc”, lớp theo dõi + Tuần trước bố Hoa làm gì? + Tuần trước, ngày bố chở Hoa công viên chạy + Ban đầu Hoa có quen với cơng việc + Ban đầu Hoa chưa quen bây khơng ? Hoa quen với việc + Hơm Hoa khơng + Hơm trời mưa nên Hoa khơng cơng viên ? Hoa có tập thể dục không? công viên Hoa thực tập nhảy dây nhà + Vì Hoa muốn gọi điện cho bố? + Trả lời + Qua mẩu chuyện em rút - HS mạnh dạn chia sẻ học rút học gì? cho bạn nghe - Gọi HS trả lời Tuyên dương mạnh - Lắng nghe dạn, tự tin em - GV chốt : Việc tập thể dục ngày trở thành thói quen Hoa Mẩu chuyện nhắc nhở chúng ta: phải có ý thức bảo vệ sức khỏe - Cho HS hoàn thành bảng việc lặp lặp lại thân thành viên gia đình ngày - Thảo luận nhóm người kết - GV tổng hợp ý kiến học sinh => Chốt ý: Những hoạt động bình thường ngày giúp ích nhiều cho sức khỏe, gắn kết thành viên hạnh phúc gia đình bạn * Hoạt động 2: Xử lí tình huống: * Mục tiêu: HS biết nêu cách ứng xử giải tình liên quan đến kĩ bảo vệ gia đình sống lành mạnh * Cách tiến hành: Tình 1: - Gọi HS đọc to tình trước lớp, - HS đọc, suy nghĩ tìm hướng giải lớp theo dõi Yêu cầu cá nhân đọc kĩ tình đề xuất phương án xử lí cho tình GV đưa ra: + Khi chơi trò chơi điện tử, anh trai + Mở âm to em thường làm gì? + Khi mẹ góp ý anh trai em có lắng + Không Nên dẫn đến nghe không? Khi xảy chuyện gì? + Em nói với anh điều để bảo vệ gia đình sống lành mạnh? - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ ý kiến trước lớp - Nhận xét tuyên dương HS đưa hướng giải phù hợp, hay - GV phân tích chốt ý : Để tận hưởng sống khỏe mạnh hạnh phúc, bạn cần tạo dựng mối quan hệ tốt lành mạnh Hãy vun đắp mối quan hệ gia đình bạn Tình 2: - Gọi HS đọc to tình trước lớp, lớp theo dõi Yêu cầu cá nhân đọc kĩ tình đề xuất phương án xử lí cho tình GV đưa ra: + Thỉnh thoảng bố em lại có thói quen gì? + Khói thuốc ảnh hưởng tới mẹ em nào? + Tại mẹ lại khơng có ý kiến với việc hút thuốc bố? + Bố có cố gắng hạn chế việc hút thuốc khơng? + Theo em, việc bố hút thuốc có ảnh hưởng nào? + Em nói điều với bố để bảo vệ gia đình sống lành mạnh tranh luận hai mẹ - Dự kiến số phướng án : - HS lắng nghe ghi nhớ - HS đọc, suy nghĩ tìm hướng giải + Hút thuốc + Làm cho em mẹ cảm thấy khó chịu, chí ho nhiều +Vì hiểu bố làm việc căng thẳng + Bố cố gắng hạn chế + Không tốt cho sức khỏe + Dự kiến số phướng án : + Phân tích cho bố hiểu rõ tác hại kiên từ bỏ GV phân tích chốt ý: Khơng có bí kíp … lối sống lành mạnh mang lại lợi ích bạn trì thói quen xấu hút thuốc Hút thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe bạn cách trực tiếp gián tiếp * Hoạt động 3: Rút kinh nghiệm * Mục tiêu: HS hiểu số yêu cầu cần thực để bảo vệ gia đình sống lành mạnh * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc thông điệp - HS đọc HS ghi nhớ thông điệp - Gọi HS đọc ghi nhớ (Phần tô vàng) - GV chốt ý: Sức khỏe hạnh phúc - Lắng nghe, ghi nhớ song hành nhau; sức khỏe đóng vai trò quan trọng hạnh phúc gia đình Sẽ khơng q lời nói gia đình có sống hạnh phúc bình n nhà khỏe mạnh, khơng có bệnh tật Tiết B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Hoạt động 4: Rèn luyện * Mục tiêu: HS biết vận dụng yêu cầu việc làm cụ thể để bảo vệ gia đình sống lành mạnh * Cách tiến hành: - Đọc to, nêu yêu cầu - Gọi HS đọc to nêu yêu cầu BT - HS trả lời Giải thích + Các hành vi sau bảo vệ gia đình sống lành mạnh ? Tại ? - Nhận xét, tuyên dương - Nghe, thực - Giáo viên chốt ý : Chọn ý : a, b, c, g * Hoạt động 5: Định hướng ứng dụng * Mục tiêu: HS đề xuất thực hành số thói quen tích cực để bảo vệ gia đình sống lành mạnh * Cách tiến hành: - Đề xuất việc làm thể thói quen tích cực để bảo vệ gia đình sống lành mạnh Nêu cảm nghĩ sau việc em làm - Nhắc nhở em thường xun tơi rèn thói quen tích cực để bảo vệ gia đình sống lành mạnh C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Hoạt động 6* Mục tiêu: HS thực thành viên gia đình đề xuất thói quen tích cực để bảo vệ gia đình sống lành mạnh thực * Cách tiến hành: - Chuẩn bị: bảng, bút lông - Cả gia đình thực - Các thành viên gia đình viết đề xuất thói quen tích cực ăn uống, vệ sinh, giải trí, ngủ, thư giãn… lên bảng thực - Vi phạm chịu hình phạt nho nhỏ - HS trả lời Củng cố, dặn dò: + Thế lối sống lành mạnh? + Nêu hành vi bảo vệ gia đình sống - HS lắng nghe để thực lành mạnh ? - Nhắc nhở HS cố gắng suy nghĩ tích cực, có nhiều thói quen tốt (chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, rèn luyện thân thề), có tính cách tốt, sống u thương, giúp ích cho gia đình xã hội - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị sau Kĩ tạo cảm hứng học tập ... nhiệm bạn - GV nhận xét tiết học Nhắc nhở em - Đọc to, nêu yêu cầu - HS trả lời Giải thích - Lắng nghe - Đọc to, nêu yêu cầu - Hoạt động theo nhóm thực để giúp đỡ bạn - HS lắng nghe để thực - Trả... mơ hình “3 Sẵn sàng” - Đọc to, nêu yêu cầu - HS trả lời Giải thích - Lắng nghe - Đọc to, nêu yêu cầu - Lắng nghe luật chơi Các nhóm thi đua theo dãy - HS lắng nghe để thực - Trả lời + Một số... tiến hành: - Đọc to, nêu yêu cầu - Gọi HS đọc to nêu yêu cầu BT - HS trả lời Giải thích + Các hành vi sau bảo vệ gia đình sống lành mạnh ? Tại ? - Nhận xét, tuyên dương - Nghe, thực - Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: my - KNS LOP 5_Bai 4.5.6, my - KNS LOP 5_Bai 4.5.6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay