KÍNH ÔNG BÙI HIỀN

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 10:55

KÍNH ƠNG BÙI HIỀN � � � � � � � Một đề án chưa ngã ngũ Trước dân tộc đâu phải tồn ngu !? Ơng Bùi Hiền gieo cấy ,gặt thu Ở ,tất nhiên khơng tồn lép ! � Nhưng ơng ! ngơn ngữ đẹp ! Từ buổi đầu đất nước dựng xây Sao dưng nỡ mang tàu mang tây ? Khiến dân ta phải bắt đầu bập bẹ � Một vi đeo lời ông chia xẻ Sẽ tiết kiệm cho đất nước phồn vinh Quên nghĩ ! giai đoạn điêu linh Đất nước trở trăn guồng quay hội nhập � Dân tộc ông ngược xuôi tấp nập Xuóng biển lên nguồn manh áo miếng cơm !!! Ngồi cao hưởng cỏ lạ hoa thơm Nào thấy chúng dân đói nghèo cực !? � Ông nỡ mang thêm bao điều phiền phức Khiến muôn dân, Đảng- BÁC hoang mang ? Bao năm qua dân cực lầm than Phải gồng Lất lay đói khát � Giờ ơng gieo thêm niềm đau tội ác !? Để bị ĐỒNG HĨA Tàu lai Đã ngàn năm hộ chua phai Bao máu xương đổi lấy độc lập � Chữ viết ta chan hoà thống Xây tường thành cắt đứt thâm giao Tiếng nói ơng liên kết Sao ? Hai hệ hai dòng ngơn ngữ ? � Hay sau lưng nhân dân tệ mồi Nhữ ??? Ông trở thành kẻ bán nước đan tâm ? Nhưng ông ơi! Bao toan tính nhầm ! Bởi dân khát khao độc lập � Hơn có ĐẢNG ơm ấp!!! Cả BÁC HỒ nơi chín suối giới trơng !!! Dẹp bỏ ý tưởng cuồng ngông ! Đại diện muôn dân lời chân thật � Hãy học theo bao anh hùng chân đất ! Trãi yêu thương Lên đất nước VIỆT NAM ! Khối óc nên hướng việc cần làm ! Sạch bao ngỗn Ngang bề bộn � � � � � � � Dương Viết Thu Thăng bình/ quảng nam
- Xem thêm -

Xem thêm: KÍNH ÔNG BÙI HIỀN, KÍNH ÔNG BÙI HIỀN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay