Kangaroo-grade1-2-math-2014

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 10:55

TỐN LỚP 1 Một bọ rùa đậu bơng hoa – bơng hoa có cánh hoa Hỏi số hoa phía dưới, bọ rùa đậu bơng hoa nào? Chọn câu trả lời • (A) (B) • (D) (E) (C) Có hình vng lớn làm từ 25 hình vng nhỏ, số hình vng nhỏ biến Hỏi số hình vuông nhỏ biến bao nhiêu? Chọn câu trả lời • (A) (B) (C) (D) 10 (E) 12 Con kangaroo bên hình tròn? Chọn câu trả lời • (A) (B) (C) (D) (E) Alan tuổi Chị cậu Bethany nhiều cậu tuổi Hỏi tổng số tuổi hai chị em bao nhiêu? Chọn câu trả lời • (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 15 (E) 17 Có bảy gỗ đặt chồng lên Thanh gỗ số đặt Còn gỗ số đặt Hỏi gỗ đặt giữa? Chọn câu trả lời • (A) (B) (C) (D) (E) Trong phép tính bên dưới, số chấm bị che mèo chó bao nhiêu? Chọn câu trả lời • (A) (B) (C) (D) (E) Hai cân hình bên trạng thái cân Hỏi cần đặt thêm vịt lên đĩa cân bên phải cân thứ 3, để cân với cá sấu? Chọn câu trả lời • (A) (B) • (C) (D) (E) Có số nằm số 10 số 31 (bao gồm số 31) viết cách sử dụng chữ số 1, 3? Số có hai chữ số giống khác Chọn câu trả lời • (A) (B) (C) (D) (E) Which of the shapes below should be placed on top of the shapes to make a rectangle? Chọn câu trả lời • (A) • (B) • (C) • (D) • (E) 10 Con thỏ tơi ăn bắp cải cà rốt Tuần trước, ta ăn hết 10 củ cà rốt bắp cải ngày Nếu ta ăn hết tổng cộng bắp cải vào tuần đó, số củ cà rốt mà ta ăn bao nhiêu? Chọn câu trả lời • (A) 20 (B) 30 (C) 34 (D) 40 (E) 50 11 Mary có 13 bơng hoa, năm số hoa hồng Số lại hoa tulip Có sáu bơng hoa màu trắng, bơng hoa lại có màu đỏ Hỏi có có hoa tulip màu đỏ? Chọn câu trả lời • (A) (B) (C) (D) (E) 12 Sáu voi A, B, C, D, E, F, xếp thành hàng thẳng để mua vé F đứng sau A đứng trước D đồng thời F đứng B C; B đứng đầu hàng; E đứng cuối hàng Hỏi voi F đứng đâu? Chọn câu trả lời • (A) Thứ (B) Thứ (C) Thứ (D) Thứ (E) Thứ Part C 13 Hãy đặt chữ số 2, 3, vào ô vuông để tổng nhận lớn Hỏi tổng bao nhiêu? Chọn câu trả lời • (A) 68 (B) 77 (C) 86 (D) 95 (E) 97 14 Fedya có khối lập phương đỏ, khối lập phương xanh lam, khối lập phương xanh cây, khối lập phương vàng Cậu xây dựng tháp hình (như hình vẽ) cách cho hai khối lập phương màu khơng tiếp xúc với Hỏi khối lập phương có dấu “?” có màu gì? Chọn câu trả lời • (A) Đỏ (B) Xanh lam (C) Xanh (D) Vàng (E) Không xác định 15 John viết số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lên bảng trắng John sau xóa số số cộng số lại Và nhận tổng 24 Hỏi có nhiều số lại bảng? Chọn câu trả lời • (A) (B) (C) (D) (E) 16 Bánh A chuẩn bị thực vòng quay hồn chỉnh theo hướng Hình Sau bánh A quay vòng, “x” di chuyển đến vị trí a, b, c, d, e Hình Hỏi “x” di chuyển đến vị trí nào? Chọn câu trả lời • (A) a (B) b (C) c (D) d 17 Có hình tam giác hình bên dưới? (E) e Chọn câu trả lời • (A) 15 • (B) 17 • (C) 19 • (D) 21 • (E) 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Kangaroo-grade1-2-math-2014, Kangaroo-grade1-2-math-2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay