Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phường hà an, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh

134 13 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 10:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ ĐỨC HOÀN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG AN, THỊ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ ĐỨC HOÀN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG AN, THỊ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ HỮU ẢNH THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c ứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thông tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Đức Hoàn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức phường An, thị Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng lý Đào tạo, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị - Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lê Hữu Ảnh Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Trườ Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Đức Hoàn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm cán công chức cấp sở 1.1.2 Yêu cầu đặc điểm nâng cao lực cán bộ, công chức cấp sở 12 1.1.3 Những yếu tố tác động đến lực cán bộ, công chức cấp sở 20 1.2 Cơ sở thực tiễn 27 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ, công chức 27 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu 43 2.2.2 Phương pháp xử lý tổng hợp liệu 44 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 44 2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 45 Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨ PHƯỜNG AN, THỊ QUẢNG YÊN,TỈNH QUẢNG NINH 46 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội thị Quảng Yên phường An 46 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội thị Quảng Yên 46 3.1.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội phường An 56 3.2 Thực trạng lực đội ngũ cán bộ, công chức phường H - 58 3.2.1 Thực trạng sách cán bô, công chức phường An 58 3.2.2 Thực trang đội ngũ cán bộ, công chức phường An 67 3.3 Các nhân tố tác động tới lực công tác đội ngũ cán bộ, công chức phường An 72 3.3.1 Công tác đào tạo, bồi dưỡng 72 3.3.2 Công tác quy hoạch cán bộ, công chức cấp 73 3.3.3 Công tác đánh giá CBCC 74 3.3.4 Bổ nhiệm CBCC 74 3.3.5 Điều động, luân chuyển CBCC 75 - 75 3.4.1 Những kết đạt 76 3.4.2 Những tồn hạn chế cần hoàn thiện 76 3.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 78 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC - 80 Ninh dự báo triển vọng 80 4.1.1 Quan điểm 80 4.1.2 Mục tiêu 81 4.2 Một số giải pháp nâng cao năn - 82 4.2.1 Giải pháp công tác quy hoạch cán công chức 82 4.2.2 Giải pháp tuyển dụng, sử dụng cán bộ, cơng chức, thực việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức quyền 85 4.2.3 Giải pháp thu hút tạo nguồn cán bộ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch chức vụ, chức danh cán bộ, cơng chức quyền 88 4.2.4 Giải pháp kiện tồn, bố trí, xếp lại cán bộ, cơng chức; thực sách thơi việc; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức sở 91 4.2.5 Giải pháp đánh giá cán bộ, cơng chức gắn với bố trí, xếp phù hợp với lực, sở trường 94 4.3 Một số kiến nghị 98 4.3.1 Đối với Nhà nước 98 4.3.2 Đối với thị Quảng Yên 98 4.3.3 Đối với phường An 99 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 105 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán cơng chức CNH - HĐH: Cơng nghiệp hóa, đại hóa GTSX : Giá trị sản xuất HĐND : Hội đồng nhân dân KCN : Khu công nghiệp KH : Kế hoạch KT - XH : Kinh tế - hội KTTĐBB : Kinh tế trọng điểm Bắc MTTQ : Mặt trận Tổ quốc UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết điều tra hài lòng cơng việc CBCC 58 Bảng 3.2 Bảng lương cán cấp phường chưa qua đào tạo chuyên môn 59 Bảng 3.3 Kết điều tra hài lòng chế độ tiền lương chế độ phụ cấp CBCC 62 Bảng 3.4 Kết điều tra hài lòng sách đãi ngộ CBCC 62 Bảng 3.5 Đội ngũ CBCC phường An năm 2013 67 Bảng 3.6 Trình độ chun mơn đội ngũ CBCC phường An giai đoạn 2010 - 2013 68 Bảng 3.7 Trình độ lý luận trị đội ngũ CBCC phường An giai đoạn 2010 - 2013 70 Bảng 3.8 Độ tuổi đội ngũ CBCC 71 110 - Đối tượng điều động, luân chuyển bố trí giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp cán bộ, cơng chức thuộc phòng, ban tương đương cấp xã, huyện, tỉnh; có trình độ đại học, có lực công tác, cán bộ, công chức đương chức quy hoạch chức vụ từ phó trưởng phòng cấp huyện tương đương trở lên Đối tượng điều động, luân chuyển phải nằm quy hoạch, kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy phê duyệt - UBND cấp huyện phối hợp với quan có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trước luân chuyển cấp Phường An tiến hành thống kế lại tình hình cán cơng chức đề xuất lên UBND thị để tiến hành điều động, luân chuyển cán 4.2.5 Giải pháp đánh giá cán bộ, cơng chức gắn với bố trí, xếp phù hợp với lực, sở trường 4.2.5.1 Nguyên tắc đánh giá công chức Một giải pháp quan trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức cơng tác đánh giá cán bộ, công chức hoạt động công vụ Đánh giá xếp, bố trí việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy lực, sở trường, đem lại hiệu công việc cao cho đơn vị Việc đánh giá cán bộ, công chức cần phải đảm bảo đạt yêu cầu sau: - Phải gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ cán bộ, công chức đảm nhiệm, phải vào tiêu chuẩn cán bộ, cơng chức, kết hồn thành cơng việc cán bộ, công chức để đánh giá - Phải làm rõ mặt ưu, khuyết điểm cán bộ, cơng chức phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, trình độ lực, hiệu cơng tác khả Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 111 phát triển Làm rõ nguyên nhân dẫn tới khơng hồn thành nhiệm vụ cán bộ, cơng chức - Phải công tâm, minh bạch, dựa phương pháp khoa học, khách quan, toàn diện, phát triển, thực tiễn quan điểm lịch sử - cụ thể - Phải thực theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai nội dung đánh giá với cán bộ, công chức đánh giá 4.2.5.2 Nội dung đánh giá thực công việc cán bộ, công chức Đánh giá cán bộ, công chức phường An nhằm mang lại nhìn tồn diện cán bộ, cơng chức đó, phẩm chất trị lực chuyên mơn Để có thơng tin xác, việc đánh giá thực thông qua nội dung sau: - Đánh giá kết thực chức trách, nhiệm vụ sở Bản mô tả công việc Bản tiêu chuẩn thực công việc - Đánh giá mối quan hệ trình thực cơng việc - Đánh giá phẩm chất trị thể nhận thức, tư tưởng trị, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; thái độ đấu tranh với luận điệu sai trái, phản động để bảo vệ đường lối Đảng - Đánh giá đạo đức, lối sống cán bộ, công chức tinh thần cầu thị, học tập nâng cao trình độ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cơng tác; tinh thần tự phê phê bình… - Đánh giá tình trạng sức khỏe cơng chức khả sức khỏe đáp ứng cho phục vụ lâu dài điều kiện cường độ làm việc ngày cao, tính chất phức tạp ngày đa dạng - Đánh giá khả năng, hướng phát triển nghề nghiệp cán bộ, cơng chức Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 112 4.2.6 Giải pháp nâng cao tinh thần đạo đức, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đội ngũ cơng chức hành nhà nước Tham nhũng, tiêu cực trở thành quốc nạn, thành điều nhức nhối đời sống hội, làm giảm lòng tin nhân dân lãnh đạo Đảng Nhà nước, giảm hiệu lực quan Nhà nước cấp tất lĩnh vực đời sống hội; Là lực cản lớn trình đổi xây dựng đất nước, miếng đất tốt gieo mầm cho lực thù địch lợi dụng để phá hoại nghiệp xây dựng CNXH nước nhà Có thể nói, tham nhũng tượng ăn mòn nguồn vốn hội, làm tin cậy nhân dân hệ thống trị Nhà nước Do vậy, chống tham nhũng, tiêu cực phải chống từ Đảng, máy Nhà nước, mà trước hết đội ngũ cán công chức Muốn vậy, phải nâng cao tinh thần đạo đức cán công chức, đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực đội ngũ Trong thời gian tới, phường An cần tập trung làm số công việc sau: - Thực nghiêm túc Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khoá IX: Tiếp tục thực Nghị Trung ương (lần 2) khoá VIII đẩy mạnh vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực Đồng thời phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục trị, lãnh đạo tư tưởng công chức; tổ chức học tập quán triệt xây dựng kế hoạch hành động thực Luật chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm; trì thành nề nếp việc học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh để giáo dục cho công chức noi theo gương cần kiệm, liêm chính, chí cơng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tăng cường giáo dục cho cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận lực với nhiệm vụ giao, bảo đảm cho công chức thực chế độ, nhiệm vụ quyền hạn, nghĩa vụ công chức; tinh thần tự giác nghiêm chỉnh chấp hành đường lối Đảng, pháp luật Nhà Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrctnu.edu.vn/ 113 nước, quy định, quy chế địa phương đơn vị Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 114 - Những công chức trình độ, lực hạn chế so với tiêu chuẩn quy định, cần bồi dưỡng cập nhật kiến thức bố trí đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, tạo niềm tin tự tin cho công chức thực nhiệm vụ - Duy trì nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê phê bình công chức Thực nghiêm chế độ nhận xét, đánh giá công chức, đặc biệt khâu thông báo công khai công chức ưu, khuyết điểm cơng chức để họ có kế hoạch phấn đấu - Bổ sung, hoàn thiện chế, sách, quy định Nhà nước quản lý kinh tế - tài chính, quản lý cơng sản, xây dựng không tạo kẽ hở cho phần tử xấu lợi dụng Xoá bỏ thủ tục hành phiền lĩnh vực, khâu dễ xảy tham nhũng Duy trì thành nếp việc tra, kiểm tra, kiểm soát bảo đảm tính minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công - Thực tốt chế độ kê khai tài sản công chức theo quy định; chế độ cơng khai hố hoạt động cơng vụ, công việc quan hệ với công dân, lĩnh vực liên quan đến vấn đề nhạy cảm hội quan tâm như: Chính sách cán bộ, cơng chức, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng tài chính, ngân sách - Cải cách chế độ tiền lương, nâng cao đời sống công chức Nhà nước, chống đặc quyền đặc lợi, bảo đảm lương nguồn sống công chức - Thực tốt Quy chế dân chủ sở, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng giám sát hoạt động, sinh hoạt công chức Nhà nước Bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực - Kiên sa thải khỏi đội ngũ cơng chức thối hố, biến chất; cơng chức trình độ, lực kém, khơng phấn đấu vươn lên cách xếp công việc khác không xếp đưa khỏi biên chế Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 115 Nhà nước, tạo điều kiện cho họ tìm việc làm thích hợp Thực nghiêm túc chế độ nghỉ hưu tuổi - Duy trì chế độ quản lý, kiểm tra chặt chẽ, kịp thời khen thưởng cơng chức có thành tích xuất sắc; đồng thời kiên xử lý nghiêm thông báo công khai công chức vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật Nhà nước, thực chế độ trách nhiệm cách nghiêm khắc người đứng đầu quan hành cấp để xảy vụ tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với Nhà nước Ban hành quy định cụ thể chế độ trợ cấp thơi việc, xây dựng sách khuyến khích cơng chức cấp khơng đạt tiêu chuẩn theo quy định, cơng chức có độ tuổi cao, lực hạn chế chưa đủ điều kiện nghỉ hưu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc; Quy định chế độ tiền lương định mức biên chế công chức cấp phù hợp với khu vực, vùng, miền phân loại đơn vị hành cấp; ban hành quy chế, sách thu hút cán bộ, sinh viên giỏi có trình độ đại học, cao đẳng công tác cấp 4.3.2 Đối với thị Quảng Yên Đề nghị UBND tỉnh đạo Sở Tài hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ cán bộ, công chức cấp việc theo đề nghị UBND cấp thị Phối hợp với UBND cấp phường, xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ, công chức phòng, ban Hướng dẫn UBND cấp xã, phường thực cơng tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức cấp cấp huyện; lập kế hoạch Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 116 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp năm, hàng năm tỉnh trình UBND tỉnh tổ chức triển khai thực Tổ chức thi tuyển xét tuyển công chức cấp theo quy định Yêu cầu UBND cấp thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp phục vụ cho cơng tác kiện tồn tổ chức, bố trí xếp lại cán bộ, cơng chức, thực sách tinh giản biên chế, điều động, luân chuyển xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Hướng dẫn UBND cấp lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp năm, hàng năm huyện gửi Sở Nội vụ Phối hợp với sở đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, phường Định kỳ hàng năm, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức cấp thuộc địa bàn quản lý đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng báo cáo Sở Nội vụ Hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm chức vụ Hội đồng nhân dân bầu chức danh công chức cấp Tổng hợp báo cáo kết đánh giá cán bộ, công chức cấp xã; kết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cán cấp giữ chức vụ HĐND bầu chức danh công chức 4.3.3 Đối với phường An Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi, bố trí chỗ (nếu cần thiết), nơi làm việc để cán bộ, công chức cấp điều động, luân chuyển sở hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thực việc chi trả lương, phụ cấp (nếu có), trợ cấp cán bộ, công chức cấp điều động, luân chuyển sở theo quy định UBND tỉnh Xây dựng Đề án kiện tồn tổ chức, bố trí xếp lại cán bộ, cơng chức Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 100 tinh giản biên chế trình UBND cấp huyện phê duyệt Tổ chức thực có hiệu cơng tác cải cách hành sở Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm, đến năm 2015 đến năm 2020 gửi Phòng Nội vụ; thực đào tạo cán bộ, công chức theo quy hoạch duyệt Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm chức vụ Hội đồng nhân dân bầu chức danh công chức; báo cáo kết Phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện Thực việc đánh giá cán bộ, cơng chức quyền, tổng hợp kết đánh giá gửi Phòng Nội vụ Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp gửi Phòng Nội vụ Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm, hàng năm gửi Phòng Nội vụ Định kỳ hàng năm, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng gửi Phòng Nội vụ Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 101 KẾT LUẬN Để góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,công chức hệ thống cấp, luận án làm rõ sở khoa học việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sâu phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước mối quan hệ với số lượng, kết cấu trình hình thành phát triển công chức Trên sở hệ thống hố lý luận cán bơ,cơng chức nhà nước, chất lượng cán bo, công chức cấp nghiên cứu học kinh nghiệm nước giới rút số kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam, luận án phân tích đánh giá thực trạng lực đội ngũ cán bộ,công chức phường An thị Quảng Yên- Tỉnh Quảng Ninh mối quan hệ so sánh với yêu cầu công việc Luận án làm rõ nguyên nhân làm cho chất lượng, lực đội ngũ cán công chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu công việc tại, chưa đáp ứng yêu cầu trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trình hội nhập kinh tế quốc tế Luận án đưa quan điểm nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường An Bên cạnh giải pháp thuộc phường cần có số giải pháp đồng từ phía tỉnh Quảng Ninh phí Nhà nước, có tác động tích cực hiệu Trong khuôn khổ luận án khoa học, nghiên cứu sinh vận dụng kiến thức lý luận tiếp thu từ tài liệu, nhà trường, sâu tìm hiểu điều tra, khảo sát thực tiễn địa phương, bước đầu đề xuất giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức phường An Tuy nhiên, thời gian khả nghiên cứu tác giả nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận dẫn góp ý bổ sung thầy để luận văn hồn thiện Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ĐHTN 102 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, NXB Chính trị quốc gia, Nội, 1997, tr 66 Nguyễn Trọng Bảo (1998), Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo đội ngũ cán quản lý kinh doanh thời kỳ CNH, HĐH đất nước , Nhà xuất Giáo dục Tô Tử Hạ (1998), Công chức vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Nội Nguyễn Thành Hội (1999), Quản trị nhân sự, Nxb Thống kê Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 09 năm 2001 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Trọng Điều (2002), “Luân chuyển cán lãnh đạo quản lý yêu cầu thiết công tác xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX NXB Chính trị quốc gia, Nội, 2002 Ban Tổ chức Trung ương (2003), Hướng dẫn số 17-HD/TCTW ngày 23/4, công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức HĐND-UBND, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 10 Nghị định số 114/2003/NĐCP ngày 10/10/2003 Chính phủ cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn 11 Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm (2003) “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ đẩy Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 104 mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Nxb Chính trị Quốc gia 12 Bộ Nội vụ (2004), Báo cáo tình hình cơng chức nhà nước năm 2004, Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/11 BCT công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Nội 14 Hồ Chí Minh tồn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 2004, tập 5, trang 240 15 Hồ Chí Minh tồn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 2004, tập 5, trang 269 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2008), Luật cán bộ, cơng chức, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 17 Bộ Luật Lao động 10/ 2012/QH13 năm 2012 18 Chi cục Thống kê thị Quảng Yên, Niên giám thống kê năm 2013 19 Phòng Thống kê phường An, Niên giám thống kê năm 2013 20 UBND phường An, Báo cáo kinh tế hôi năm 2011, 2012, 2013 21 UBND thị Quảng Yên, Báo cáo kinh tế năm 2011, 2012, 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 105 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC I Thơng tin chung: Tuổi: Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn chun mơn Chưa tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp PTTH Đã qua đào tạo sơ cấp trung học chuyên nghiệp Cao đẳng, đại học Trên đại học Ngành nghề đào tạo? II Thông tin thực trạng chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ 1.Xin ông bà cho biết mức độ hài lòng chế độ sách lương, phụ cấp khoản lương cán bộ, công chức nay: Đánh Mức độ hài lòng dấu (x) Hài lòng Tạm hài long Khơng hài long Xin ông bà cho biết mức độ hài lòng chế độ sách đãi ngộ cán bộ, công chức nay: Đánh dấu (x) Mức độ hài lòng Hài long Tạm hài lòng Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 106 Khơng hài long Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 107 Đánh giá ông bà với công việc Đánh giá ông bà với công việc Mức Mức Mức Phù hợp với mong muốn ông bà Phù hợp với lực Chưa phù hợp với mong muốn ông bà Chưa phù hợp với lực Mong muốn ơng bà sách tiền lương sách đãi ngộ(có thể lựa chọn nhiều phương án) STT Mong muốn Tăng hệ số lương Tăng mức phụ cấp Lương trả theo lực vị trí việc làm Lương trả theo cấp đào tạo Có hội thăng tiến Chế độ đãi ngộ tốt Được đào tạo bồi dưỡng thường xuyên kiến thức chuyên môn * Ý kiến khác ông/bà : Xin chân thành cảm ơn chúc anh/chị ngày làm việc hiệu quả!– Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ ... Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨ PHƯỜNG HÀ AN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN,TỈNH QUẢNG NINH 46 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Quảng Yên phường Hà An 46... VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm cán công chức cấp sở 1.1.2 Yêu cầu đặc điểm nâng cao lực cán bộ, công. .. công chức phường Hà An 58 3.2.2 Thực trang đội ngũ cán bộ, công chức phường Hà An 67 3.3 Các nhân tố tác động tới lực công tác đội ngũ cán bộ, công chức phường Hà An 72 3.3.1 Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phường hà an, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh , Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phường hà an, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay