Giáo án Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 10:12

Giáo án Sinh học 11 Bài 16 TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT (tiếp) I Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần: Kiến thức: - Mô tả cấu tạo ống tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật - So sánh cấu tạo chức ống tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật, từ rút đặc điểm thích nghi Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ : II Đồ dùng dạy học: - Hình 16.1, 16.2 SGK - Máy chiếu - PHT III Phương pháp dạy học: - Trực quan, thảo luận hỏi đáp IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Phân biệt tiêu hóa nội bào với tiêu hóa ngoại bào? Cho ví dụ - Cho biết ưu điểm tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa Bài mới: Hoạt động thầy - trò * Hoạt động 1: Đặc điểm tiêu hóa Nội dung kiến thức V Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thịt thú ăn thực vật thú ăn thực vật : TT1 : GV yêu cầu HS nghiên cứu Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thịt: Giáo án Sinh học 11 Hoạt động thầy - trò SGK, quan sát hình 16.1, trả lời câu Nội dung kiến thức - Bộ răng: nanh, hàm hỏi cách hoàn thành PHT: cạnh hàm phát triển để giữ mồi, xé thức - Cấu tạo răng, dày ruột ăn thú ăn thịt phù hợp với chức tiêu - Dạ dày: Dạ dày to chứa nhiều thức ăn hóa ntn? tieu hóa học, hóa học - Ruột ngắn thức ăn giàu chất dinh - PHT số dưỡng Bộ phận Cấu tạo Chức Bộ Dạ dày Ruột TT2 : HS nghiên cứu SGK, quan sát hình → trả lời câu hỏi hoàn thành PHT TT3 : GV nhận xét, bổ sung → kết luận TT4 : GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát hình 16.2, trả lời câu hỏi cách hoàn thành PHT: - Cấu tạo răng, dày ruột thú ăn thực vật phù hợp với chức tiêu hóa ntn? - Bộ : cạnh hàm, hàm phát triển để nghiền thức ăn thực vật - PHT số Bộ phận Bộ Dạ dày Ruột Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thực vật: Cấu tạo Chức cứng - Dạ dày ngăn ngăn (động vật nhai lại) - Ruột dài thức ăn nghèo chất dinh - Em có nhận xét mối quan hệ dưỡng Manh tràng phát triển thú ăn cấu tạo ống tiêu hóa với thực vật có dày đơn loại thức ăn ? Giáo án Sinh học 11 Hoạt động thầy - trò TT5 : HS nghiên cứu SGK, quan sát Nội dung kiến thức hình → trả lời câu hỏi hoàn thành PHT TT6 : GV nhận xét, bổ sung → kết luận Củng cố: - So sánh ống tiêu hóa động vật ăn thịt động vật ăn thực vật? - PHT số Bộ phận Răng Dạ dày Ruột Manh tràng Hướng dẫn nhà: - Trả lời câu hỏi SGK Động vật ăn thịt Động vật ăn thực vật ... sánh ống tiêu hóa động vật ăn thịt động vật ăn thực vật? - PHT số Bộ phận Răng Dạ dày Ruột Manh tràng Hướng dẫn nhà: - Trả lời câu hỏi SGK Động vật ăn thịt Động vật ăn thực vật ... ngăn (động vật nhai lại) - Ruột dài thức ăn nghèo chất dinh - Em có nhận xét mối quan hệ dưỡng Manh tràng phát triển thú ăn cấu tạo ống tiêu hóa với thực vật có dày đơn loại thức ăn ? Giáo án Sinh. .. Sinh học 11 Hoạt động thầy - trò TT5 : HS nghiên cứu SGK, quan sát Nội dung kiến thức hình → trả lời câu hỏi hoàn thành PHT TT6 : GV nhận xét, bổ sung → kết luận Củng cố: - So sánh ống tiêu hóa động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo), Giáo án Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay