Làm phân bón compost từ chất thải rắn đô thị bằng phương pháp ưa nhiệt

18 14 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 08:49

Ủ phân là sự phân hủy sinh học có kiểm soát chất hữu cơ được thực hiện bởi quần thể vi khuẩn kết hợp hoạt động ủ ẩm và nhiệt phân, dẫn đến việc tạo ra một sản phẩm cuối cùng đầy đủ ổn định để cất giữ và ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp mà không có tác dụng phụ với môi trường Nhóm 13 Trần Ngọc Hiểu Nguyễn Trung Hồng Hồ Hồng Vinh Quang Làm phân bón compost từ chất thải rắn đô thị bằng phương pháp ưa nhiệt GVHD: TS Tô Thị Hiền Keyword: Degrade Fermentation Moisture Septic Stabilization Composting Municipal solid waste Thermophilic reactor Organic wastes : làm phân : sự lên men : độ ẩm : nhiễm khuẩn : sự ởn định : hữu hố : chất thải rắn thị (MSW) : lò phản ứng ưu nhiệt : chất thải hữu Nội dung Tổng quan Vật liệu phương pháp kết luận Tổng quan a Định nghĩa Ủ phân là sự phân hủy sinh học có kiểm soát chất hữu được thực quần thể vi khuẩn kết hợp hoạt động ủ ẩm và nhiệt phân, dẫn đến việc tạo một sản phẩm cuối đầy đủ ổn định để cất giữ và ứng dụng lĩnh vực nông nghiệp mà không có tác dụng phụ với môi trường b Mục đích nghiên cứu • Phát triển kỹ thuật xử lý hiệu MSQ và có giá trị kinh tế, thân thiện với mơi trường • Nghiên cứu này chứng minh mợt sinh thái thân thiện, chi phí xử lý hiệu và khó khăn phí phát sinh cho việc quản lý chất thải rắn đô thị 2 V ậ t l i ệ u v à p h n g p h p 2.1 Vật liệu B ả n g : T h à n h p h ầ n n g u y ê n l i ệ u Thành phần % khối lượng ướt Thành phần hữu 57 (rác thải thu gom từ chợ) Rơm rạ và gỗ 12 Cao su Kim loại Giấy 5,7 Quần áo 4,2 Nhựa Đá sỏi 1,6 Thủy tinh 2,5 Kích thước nguyên liệu 5-10cm VSV phân hủy bacillus megatherium Điều kiện ổn định VSV:  Độ ẩm 53-62%  Nhiệt độ 40-55oC  pH 6,5-7,5 pseudomonas fleurescens 2.2 phương pháp 2.2.1 mơ hình thí nghiệm Mơ hình phản ứng nhiệt sinh học 2.2.2 phương pháp phân tích Các giá trị cần phân tích: độ ẩm, hàm lượng chất hữu cơ, pH, tổng rắn, chất rắn bay hơi, hàm lượng N, nhiệt độ Giá trị dinh dưỡng phân qua ngày khác Ngày 28 35 37 39 40 % Carbon hữu 34,7 23,2 20 18,4 16,3 % photpho 1,2 2,3 2,3 2,3 2,5 % Nito 1,2 2,2 2,2 2,2 2,5 % Kali
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm phân bón compost từ chất thải rắn đô thị bằng phương pháp ưa nhiệt, Làm phân bón compost từ chất thải rắn đô thị bằng phương pháp ưa nhiệt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay