Giáo án Sinh học 11 bài 24: Ứng động

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 08:47

Sinh học 11Giáo án điện tử Tuần: 14 Tiết dạy: 23 Ngày soạn: 13/11/2012 Bài: 24 ỨNG ĐỘNG Mục tiêu : Học xong này, HS cần phải: 1.1 Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa ứng động - Nêu kiểu ứng động chức ứng động thực vật 1.2 Kĩ năng: - Phân tích, so sánh, tổng họp khái quát hóa 1.3 Về thái độ: Hiểu chất phản ứng thực vật kích thích khơng định hướng Chuẩn bị : 2.1 Học sinh: SGK, ghi lí thuyết, bút tập đọc trước 24 2.2 Giáo viên: Nghiên cứu nội dung SGK, SGV chuẩn kiến thức – kĩ để xây dựng nội dung học 2.2.1 Phương tiện thí nghiệm: Tranh minh hoạ phóng to 23.1 đến 25.4 sách giáo khoa 2.2.2 Thiết kế hoạt động dạy học  Ổn định tổ chức lớp  Kiểm tra cũ : Hãy kể tác nhân gây hướng hố thực vật ? giải thích ?  Bài : Hoạt đơng 1: Tìm hiểu khái niệm ứng động Hoạt động Giáo viên học sinh Nội dung +GV treo tranh 24.1 24.2 cho h/s quan sát -Hướng động : từ phía theo hướng kích CH1: tìm hiểu khác biệt phản ứng thích (h23.1) vận động nở hoa (h24.1)? -Ứng động : Khơng xác định theo hướng kích thích mà phụ thuộc vào cấu trúc quan CH2: Vậy ứng động ? - HS nghiên cứu SGK để trả lời Khái niệm Ứng động vận động phản ứng lại thay đổi tác nhân môi trường tác động đồng đến phận Hoạt đơng 2: Tìm hiểu kiểu ứng động GVTB: Cấu tạo quan thực : - HS theo dõi -Hướng động : Hình trụ (thân, cành, rễ…) - QS tranh kết hợp nghiên cứu SGK, thảo -ứng động : dẹp, kiểu lưng bụng (lá hoa) luận nhóm để trả lời GV : treo tranh h 24.1 24.2, 24.3 CH3: Có kiểu ứng động? Vai trò ứng động - Tuỳ tác nhân kích thích : Chia ứng động đời sống TV ? thành nhiều kiểu - Học sinh thảo luận nhóm, nêu ý kiến Sinh học 11Giáo án điện tử CH4: Hãy quan sát hình Quan sát để hồn - Học sinh thảo luận nhóm, để trả lời chỉnh phiếu học tập? Đáp án phiếu học tập số Các kiểu hướng động Loại ứng Khái Nguyên Cơ chế Ví dụ đọng niệm nhân Ứng động sinh trưởng Ưng động không sinh trưởng +GV kết luận Để củng cô kiến thức phần GV yêu cầu? CH5: Giải thích nguyên nhân vận động cảm - Học sinh thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời CH5 CH6 ứng hoa ? CH6: Yêu cầu h/s phân tích kĩ sinh trưởng khơng đồng phía cụm hoa, dẫn đến đống mở cụm hoa? Các kiểu ứng động Tùy theo vận động có gây sinh trưởng thực vật hay không mà người ta chia ứng động sinh trưởng ứng động không sinh trưởng - Ứng động sinh trưởng: + Thường vận động liên quan đến đồng hồ sinh học + Là vận động cảm ứng khác biệt tốc độ sinh trưởng tế bào hai phía đối diện quan (như lá, cánh hoa) + Tùy thuộc tác nhân kích thích, ứng động sinh trưởng chia thành kiểu tương ứng: Quang ứng động, nhiệt ứng động, Các vận động liên quan đến hoocmon thực vật - Ứng động không sinh trưởng: + Các vận động cảm ứng có liên quan đến sức trương nước miền chuyên hóa + Các dạng ứng động không sinh trưởng: Ứng động sức trương (như vận động tự vệ), ứng động tiếp xúc hóa ứng động (vận động bắt mồi) Vai trò ứng động Tạo thích nghi đa dạng cho TV, thay đổi môi trường để tồn phát triển Sinh học 11Giáo án điện tử Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Củng cố: Phân biệt ứng động sinh trưởng với ứng động khơng sinh trưởng ? Dặm dò: Trả lời câu hỏi sách giáo khoa, đọc mục “em có biết”, xem nội dung 25 Thực hành ... mà người ta chia ứng động sinh trưởng ứng động không sinh trưởng - Ứng động sinh trưởng: + Thường vận động liên quan đến đồng hồ sinh học + Là vận động cảm ứng khác biệt tốc độ sinh trưởng tế bào... lá, cánh hoa) + Tùy thuộc tác nhân kích thích, ứng động sinh trưởng chia thành kiểu tương ứng: Quang ứng động, nhiệt ứng động, Các vận động liên quan đến hoocmon thực vật - Ứng động không sinh. .. Các vận động cảm ứng có liên quan đến sức trương nước miền chuyên hóa + Các dạng ứng động không sinh trưởng: Ứng động sức trương (như vận động tự vệ), ứng động tiếp xúc hóa ứng động (vận động bắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 24: Ứng động, Giáo án Sinh học 11 bài 24: Ứng động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay