ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LUẬT THUẾ và thảo luận

24 42 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 22:49

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LUẬT THUẾ VÀ BÀI THẢO LUẬN (TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM) Học kĩ chương 1, 2, (đọc giáo trình, nghe giảng, đọc luật) Cấu trúc đề thi: câu Nhận định: câu Lý thuyết: câu Bài tập: - Phát sinh loại thuế nào? - Xác định thu nhập chịu thuế? -… Nội dung ôn thi: Chương 1: - Một số vấn đề thuế (Khái niêm, đặc điểm, phân loại) - Một số vấn đề pháp luật thuế + Những nội dung pháp luật thuế (ĐTNT, NNT, NCT, ĐTKCT,…) Chương +3 - Những sắc thuế cụ thể: + Mục đích nhà nước ban hành sắc thuế + Cơ sở để nhà nước điều tiết + Điều kiện để trở thành ĐTCT + Điều kiện để trở thành ĐTNT + Cách tính số tiền thuế phải nộp Nội dung chi tiết Chương 1: I/ Một số vấn đề thuế Khái niệm Thuế khoản thu bắt buộc mang tính cưỡng chế sức mạnh nhà nước mà tổ chức cá nhân có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước có đủ điều kiện định Các khoản thu khơng mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp Đặc điểm - Thuế tượng xã hội, mang tính lịch sử gắn liền với đời nhà nước - Thuế quan nhà nước có thẩm quyền cao định - Khơng mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp số câu hỏi thi: a) Tại thuế quan có thẩm quyền cao Quốc hội định? - Cơ quan đại diện người dân - Thuế ảnh hưởng đến tất người dân, tổ chức - Có quyền ban hành quy phạm pháp luật thuế - Giám sát việc thực thuế b) Phân biệt thuế với phí, lệ phí - Giống nhau: Nộp tiền - Khác nhau: Tiêu chí Thẩm quyền định Thuế Phí, lệ phí Cơ quan nhà nước cao Cơ quan khác, địa phương, tài Tính đối giá hồn trả Có Khơng Phạm vi áp dụng Rộng Hẹp thuế Vai trò ngân sách Thuế nguồn thu Khơng phải nguồn thu nhà nước nhà nước Tính bắt buộc Có Khơng Mang tính lựa chọn c) Tại thuế khơng mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp? - Người nộp thuế thực nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước nhà nước khơng thiết phải hồn trả cho người nộp lợi ích tương xứng ngang mặt giá trị so với số thuế nộp - Thuế nghĩa vụ luật định mà cá nhân tổ chức phải nộp vào ngân sách nhà nước Giữa người nộp thuế nhà nước khơng có mặc cả, thỏa thuận, đánh đổi - Việc thực nghĩa vụ thuế không phụ thuộc vào việc người nộp thuế nhận lợi ích từ phía nhà nước - Hành vi nộp thuế người nộp thuế mang tính cụ thể, cá nhân trực tiếp thụ hưởng lợi ích từ nhà nước mang tính trừu tượng, công cộng gián tiếp Phân loại: theo hình thức thu thuế - Thuế gián thu: Là loại thuế thu gián tiếp vào thu nhập người chịu thuế thơng qua hàng hóa, dịch vụ - Thuế trực thu: Là loại thuế thu trực tiếp vào thu nhập người chịu thuế * So sánh Thuế gián thu Thuế trực thu - Tiền thuế cấu thành giá hàng hóa, - Tiền thuế trích từ thu nhập người chịu dịch vụ thuế - Đối tượng nộp thuế người chịu thuế - ĐTNT NCT khác *Lưu ý: Trong trường hợp định có chuyển hóa từ thuế gián thu  thuế trực thu (chỉ có chiều) : có chuyển hóa chủ sở sản xuất, hàng hóa, kinh doanh đồng thời người tiêu dùng Ví dụ: DN A mua máy móc cho DN dùng Câu hỏi thi: Nêu ưu, nhược điểm thuế gián thu, thuế trực thu Ưu điểm Thuế gián thu - Dễ quản lý - Nhà nước dễ thu thuế nên tạo ổn định cho ngân sách nhà nước Vì tiền thuế cấu thành giá hàng hóa dịch vụ Người chịu thuế khơng cảm nhận Thuế trực thu - Tính cơng cao Vì nhà nước xác định điều kiện, hoàn cảnh cụ thể người chịu thuế nên có nhiều sách mien giảm phù hợp Nhược điểm gánh nặng thuế Khơng nảy sinh tâm lý trốn thuế - Tính cơng khơng cao Vì nhà nước khơng xác định người chịu thuế trường hợp để có sách miễn giảm phù hợp cho điều kiện hồn cảnh họ - Tính lũy thối Đối với cá nhân có thu nhập thấp tỉ lệ lại cao ngược lại - Khó thu thuế khó quản lý thuế Vì người chịu thuế cảm nhận rõ gánh nặng thuế, tìm cách để giảm gánh nặng - Việc thu thuế trực thu tốn nhiều tiền bạc, tốn thời gian công sức dẫn đến thất thu thuế - Không xác định cách xác thu nhập II/ Một số vấn đề pháp luật thuế * Những nội dung đạo luật thuế - Đối tượng chịu thuế: hàng hóa, dịch vụ, tài sản lợi ích vật chất khác mà sắc thuế tác động đến để phát sinh nghĩa vụ nộp thuế người nộp thuế - Người chịu thuế: người thực phải trả tiền thuế - Người nộp thuế: chủ thể có nghĩa vụ kê khai nộp thuế theo luật định (= ĐTNT + NNT thay) + Người nộp thuế thay: cá nhân, tổ chức ĐTNT ủy quyền có nghĩa vụ đăng ký, kê khai nộp thuế - Đối tượng nộp thuế: cá nhân, tổ chức có hành vi chịu thuế Chương + 3: Đọc luật giáo trình để áp dụng giải tập nhận định Phát sinh nghĩa vụ thuế nào? - Cần xem xét hoạt động Nhập - hàng hóa: thuế nhập khẩu, thuế GTGT, TTĐB, BVMT - Dịch vụ; GTGT Xuất - Hàng hóa: Thuế xuất khẩu, GTGT (thuế suất 0%) - Dịch vụ: GTGT (0%) Sản xuất - Hàng hóa: TTĐB, GTGT, BVMT - Dịch vụ; không phát sinh thuế Kinh doanh - Hàng hóa: GTGT, TTĐB (có thể có Điều luật TTĐB) - Dịch vụ: TTĐB, GTGT * Lưu ý: xét thêm thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân phát sinh nghĩa vụ nộp thuế từ hoạt động MỘT SỐ BÀI THẢO LUẬN THAM KHẢO BÀI 15 Thuế xuất, nhập thuế gián thu hay trực thu? Xác định người chịu thuế trog thuế xuất khẩu, nhập khẩu? - Thuế xuất khẩu, nhập thuế gián thu - Người chịu thuế thuế xuất, nhập cá nhân, tổ chức có hang hóa thuế xuất khẩu, nhập thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập 17 Tại thuế XK-NK không điều tiết vào hành vi xuất khẩu, nhập dịch vụ qua biên giới Việt Nam? - Thứ nhất, thuế XK-NK hướng đến hành vi dịch chuyển - Thứ hai, xuất phát từ đặc tính khác hàng hóa, dịch vụ Hàng hóa mang tính hữu hình, dịch vụ mang tính vơ hình Vì thuế XK-NK có dịch chuyển qua biên giới, hàng hóa vật hữu hình, việc xác định dịch chuyển dễ dễ nhà nước kiểm sốt 28 Trình bày trường hợp không thuộc diện chịu thuế TTĐB? Trường hợp không chịu thuế TTĐB theo quy định hành có đồng thời trường hợp miễn thuế TTĐB không?  Các trường hợp không thuộc diện chịu thuế TTĐB: - Hàng hóa sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất bán, ủy thác cho sở kinh doanh xuất để xuất  Hàng hóa sở sản xuất, gia cơng trực tiếp xuất nước ngồi bao gồm hàng hóa bán, gia cơng cho doanh nghiệp chế xuất, trừ ô tô 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất  Hàng hóa sở sản xuất bán ủy thác cho sở kinh doanh xuất để xuất theo hợp đồng kinh tế  Hàng hóa mang nước ngồi để bán hội chợ triển lãm nước - Hàng hóa nhập trường hợp:  Hàng hóa nhập vào Việt Nam (có làm thủ tục hải quan), gồm:  Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại; q tặng, q biếu  Hàng hóa cảnh mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển  Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất hàng hóa tạm xuất khẩu, tái nhập thời hạn chưa phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập theo quy định pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập  Hàng nhập để bán miễn thuế cửa hàng bán hàng miễn thuế theo quy định pháp luật - Hàng hố nhập từ nước ngồi vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan sử dụng khu phi thuế quan, hàng hoá mua bán khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người 24 chỗ - Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hố, hành khách, kinh doanh du lịch tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng - Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy khu vui chơi, giải trí, thể thao khơng đăng kí lưu hành không tham gia giao thông - Điều hồ nhiệt độ có cơng suất từ 90.000 BTU trở xuống, theo thiết kế nhà sản xuất để lắp phương tiện vận tải, bao gồm ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, tàu bay  Trường hợp khơng chịu thuế TTĐB theo quy định hành không đồng thời trường hợp miễn thuế TTĐB 40 Nội dung quy định mức thuế suất thuế GTGT hành? Ý nghĩa mức thuế suất 0% hàng xuất khẩu? - Mức thuế suất thuế GTGT quy định Điều Luật thuế GTGT 2008 bao gồm mức thuế suất 0%, 5%, 10%, cụ thể sau:  Thuế suất 0%: Đối tượng áp dụng gồm:  Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế  Hàng hóa dịch vụ khơng chịu thuế giá trị gia tăng xuất không bao gồm: Chuyển giao cơng nghệ, chuyển quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ bưu viễn thơng nước ngồi, sản phẩm xuất tài nguyên, khoảng sản khai thác chưa qua chế biến  Thuế suất 5%: áp dụng với đối tượng sau: a) Nước phục vụ sản xuất sinh hoạt; b) Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh chất kích thích tăng trưởng vật ni, trồng; c) Thức ăn gia súc, gia cầm thức ăn cho vật nuôi khác; d) Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; đ) Sản phẩm trồng trọt,chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm quy định khoản Điều Luật này; e) Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng sợi để đan lưới đánh cá; g) Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng sản phẩm quy định khoản Điều Luật này; h) Đường; phụ phẩm sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn; i) Sản phẩm đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây sản phẩm thủ công khác sản xuất nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; sơ chế; giấy in báo; k) Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nơng nghiệp, máy bình bơm thuốc trừ sâu; l) Thiết bị, dụng cụ y tế, bơng, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; m) Giáo cụ dùng để giảng dạy học tập, bao gồm loại mơ hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học; n) Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành chiếu phim; o) Đồ chơi cho trẻ em; sách loại, trừ sách quy định khoản 15 Điều Luật này; p) Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định Luật khoa học công nghệ  Thuế suất 10%: áp dụng đối tượng chịu thuế không áp dụng thuế suất 0% 5% - Ý nghĩa mức thuế suất 0%:  Khi đánh thuế 0%, sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khơng khơng tính thuế GTGT đầu mà khấu trừ GTGT đầu vào, coi hình thức hỗ trợ nhà nước  Việc áp dụng thuế suất 0% đem ngoại tệ cho Việt Nam mà hàng hóa xuất lại rẻ, cạnh tranh với hàng hóa quốc gia khác 37 Hàng hóa nhập có chịu thuế GTGT khơng? Trong trường hợp chịu thuế điều có mâu thuẫn với Điều Luật Thuế quy định: “Thuế GTGT thuế tính giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh q trình sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng.” - Hàng hóa nhập có chịu thuế GTGT Điều không mâu thuẫn với Điều Luật Thuế GTGT vì:  Theo quy định thuế GTGT thuế đánh vào giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ tất hoạt động làm cho giá trị hàng hóa, dịch vụ tăng lên coi tiền đề sinh thuế GTGT Và hoạt động coi tiền đề sinh thuế GTGT hoạt động kinh tế người nộp thuế Đây hoạt động chuyển giao tài sản cung ứng dịch vụ có tốn tiền quy tiền làm phát sinh GTGT Về thực chất, hoạt động nhập hàng hóa hoạt động làm phát sinh GTGT, cụ thể hoạt động có hành vi chịu điều tiết loại thuế hành vi tiêu dùng hàng hóa có từ hoạt động nhập  Ngồi ra, thuế GTGT đánh vào hàng hóa nhập khơng nhằm mục đích tạo giá trị tăng đầu vào để chủ thể nhập hoàn thuế, khấu trừ thuế, tốn thuế GTGT đầu mà nhằm tạo bình đẳng với hàng hóa nước điều kiện hội nhập quốc tế, mà thuế nhập ngày giảm đến mức tối đa 38 Điều tiết thuế GTGT hàng nhập có ý nghĩa khác biệt so với việc dùng thuế nhập để điều tiết hàng nhập - Điều tiết thuế giá trị gia tăng hàng nhập để nhằm điều tiết vào phần giá trị tăng thêm tạo nên tính cơng hàng hóa nước hàng hóa nhập Bởi lẽ, hàng hóa doanh nghiệp nước xuất thị trường Việt Nam hàng hóa chịu điều tiết thuế GTGT, khơng có lý mà hàng hóa tương tự nhập vào Việt Nam lại không chịu điều tiết thuế GTGT, qua giúp phần bảo hộ cho sản xuất nước cách hợp lý - Thuế nhập điều tiết hàng nhập để kiểm soát, điều tiết hoạt động xuất-nhập hàng hóa, ngồi phương pháp tối ưu để hàng hóa nhập phải trả mức giá định để có mặt thị trường Việt Nam, qua bảo vệ phát triển sản xuất nước, đảm bảo ổn định kinh tế 44 Sự “gãy khúc” trình thu thuế GTGT xảy nào? Ý nghĩa pháp lý tượng này? - Sự “gãy khúc” xảy tính thuế theo phương pháp khấu trừ Thuế GTGT liên hoàn đầu trừ đầu vào Để khấu trừ hoàn thuế GTGT, người nộp thuế phải nộp thuế GTGT đầu vào phải phát sinh thuế GTGT đầu Trường hợp người nộp thuế khơng nộp thuế GTGT đầu vào (tức hàng hóa, dịch vụ đầu vào rơi vào trường hợp không chụ thuế GTGT) có phát sinh thuế GTGT đầu không khấu trừ thuế Nếu người nộp thuế nộp thuế GTGT đầu vào không phát sinh thuế GTGT đầu (tức hàng hóa, dịch vụ bán hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT) người nộp thuế khơng hồn thuế - Ý nghĩa: Để tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phải có thuế GTGT đầu vào thuế GTGT đầu BÀI 52 Tổ chức doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động kinh doanh có thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật thuế TNDN khơng? Có Vì tổ chức doanh nghiệp tổ chức khác quy định Khoản Điều luật TNDN thực hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trở thành chủ thể phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhà nước Do tổ chức khơng phải doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật thuế TNDN 53 Phân biệt thu nhập chịu thuế TNDN thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Thu nhập chịu thuế TNDN Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Cơ sở pháp lý: Điều luật TNDN Cơ sở pháp lý: Điều luật TNCN Thu nhập chịu thuế xác định TNCT = Doanh _ Chi phí + Các kỳ tính thuế tuỳ vào loại thu nhập tạo khoản lập chủ sở hữu loại thu nhập cá nhân thu trừ thu nhập cư trú hay không cư trú khác Đối với cá nhân cư trú TNCT = Tổng thu _ Các khoản nhập miễn trừ Đối với cá nhân không cư trú Thu nhập chịu thuế cá nhân khơng cư trú khơng xác định theo kỳ tính thuế mà xác định theo lần phát sinh thu nhập 56 Phân biệt khái niệm “thu nhập chịu thuế” “thu nhập tính thuế” Luật thuế thu nhập doanh nghiệp?  Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế quy định Điều Luật thuế TNDN 2008, “1 Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thu nhập khác quy định khoản Điều Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi xóa đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh năm trước bị bỏ sót khoản thu nhập khác, kể thu nhập nhận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh Việt Nam.”  Thu nhập chịu thuế tổng số khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà quan chi trả trả cho cá nhân Bao gồm khoản tiền lương, tiền công nhận làm việc khu kinh tế  Thu nhập chịu thuế tiền đề, sở để xác định thu nhập tính thuế Cơng thức: Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí trừ) + Các khoản thu nhập khác  Thu nhập tính thuế Khoản Điều Luật thuế TNDN 2008 quy định: “Thu nhập tính thuế kỳ tính thuế xác định thu nhập chịu thuế trừ thu nhập miễn thuế khoản lỗ kết chuyển từ năm trước.”  Thu nhập tính thuế khoản thu nhập sau trừ khoản có liên quan như: giảm trừ thân, gia cảnh, đóng bảo hiểm…  Thu nhập tính thuế sở để xác định số thuế miễn Công thức: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập miễn thuế + Các khoản lỗ kết chuyển theo quy định) 57 Để xác định chi phí trừ tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp vào khoản Điều Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi bổ sung khoản Điều luật thuế TNDN sau: “Điều Các khoản chi trừ không trừ xác định thu nhập chịu thuế Trừ khoản chi quy định khoản Điều này, doanh nghiệp trừ khoản chi xác định thu nhập chịu thuế đáp ứng đủ điều kiện sau đây: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp; khoản chi thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh doanh nghiệp theo quy định pháp luật; b) Khoản chi có đủ hố đơn, chứng từ theo quy định pháp luật Đối với hoá đơn mua hàng hố, dịch vụ lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt, trừ trường hợp khơng bắt buộc phải có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt theo quy định pháp luật.” 58 Phân tích quy định khoản chi phí khơng trừ xác định tính thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Theo quy định Điều Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã sửa đổi, bổ sung Điều Thơng tư 96/2015/TT-BTC Bộ Tài chính) khoản chi phí khơng trừ xác định tính thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: S TT Loại chi phí khơng Khoản chi khơng đáp ứng đủ điều kiện quy định Khoản điều Thông tư 96/2015/TTBTC Chi tiết trừ Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) Các khoản chi không đáp ứng đủ điều kiện sau: - Thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh - Có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật - Khoản chi có hố đơn mua hàng hố, dịch vụ lần có giá trị từ GTGT) tốn phải có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt TSCĐ khơng sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dị (trừ TSCĐ phục vụ cho NLĐ như: nhà nghỉ ca, nhà ăn ca, nh y tế, sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao thiết cơng trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón dựng sở vật chất, mua sắm máy, thiết bị TSCĐ dùng để tổ chức hoạ TSCĐ khơng có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu doanh ngh TSCĐ khơng quản lý, theo dõi, hạch tốn sổ sách kế toán củ hạch toán kế toán hành Phần trích khấu hao vượt mức quy định trích khấu hao TSCĐ Khấu hao TSCĐ khấu hao hết giá trị Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt 1,6 tỷ đồng/xe xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du thử cho kinh doanh ô tô) Phần trích khấu hao TSCĐ tàu bay dân dụng, du thuyền khôn hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn (tàu bay dân dụng, du thuyền trích khấu hao TSCĐ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp không đăng ký ngành nghề vận tải hàng hoá, vận tải h Khấu hao cơng trình đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doa tính khấu hao vào chi phí trừ giá trị cơng trình đấ hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lượng, hàng hóa Nhà nước ban hành đị hợp lý Chi phí doanh nghiệp mua hàng hóa, Mua hàng hóa nơng, lâm, thủy sản người sản xuất, đánh bắt trực Mua sản phẩm thủ cơng làm đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm dịch vụ (khơng có hóa sản phẩm nơng nghiệp người sản xuất thủ công không kinh doanh trự đơn, phép lập Mua đất, đá, cát, sỏi hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán Bảng kê thu mua Mua phế liệu người trực tiếp thu nhặt hàng hóa, dịch vụ Mua tài sản, dịch vụ hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán mua vào) không lập Bảng kê kèm theo chứng từ toán cho người Mua hàng hóa, dịch vụ cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm) bán hàng, cung cấp dịch vụ Chi tiền thuê tài sản cá nhân khơng có đầy đủ hồ sơ, chứng từ Chi tiền lương, tiền Doanh nghiệp thuê tài sản cá nhân khơng có hợp đồng th Doanh nghiệp thuê tài sản cá nhân mà hợp đồng th tài sản có nhân khơng có hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản Chi tiền lương, tiền công khoản phải trả khác cho người lao độn công, tiền thưởng cho phí sản xuất kinh doanh kỳ thực tế không chi trả không người lao động pháp luật Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho NL hưởng mức hưởng hồ sơ sau: Hợp đồng lao độ Cơng ty, Tổng cơng ty, Tập đồn; Quy chế thưởng Chủ tịch quy định theo quy chế tài Cơng ty, Tổng cơng ty Chi tiền lương, tiền công khoản phụ cấp phải trả cho NLĐ nhưn thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng đ liền kề Mức dự phòng hàng năm doanh nghiệp định khô Tiền lương, tiền công chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhân làm chủ); thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên hội đồng người không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh Chi trang phục Chi thưởng sáng kiến, cải tiến Chi phụ cấp tàu xe Chi vật cho người lao động khơng có hóa đơn, chứng từ Chi tiền cho người lao động vượt 05 (năm) triệu đồng/người/n Doanh nghiệp khơng có quy chế quy định cụ thể việc chi thưởng sán thu sáng kiến, cải tiến Không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ nghỉ phép không theo quy định Bộ Luật Lao Thực khơng theo quy chế tài quy chế nội cấp cho người lao động công tác động Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trường hợp ng sang nghề khác theo quy hoạch phát triển doanh nghiệp Các khoản chi trừ chi không 10 đối tượng, Chi phí tiền lương phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy nhà trẻ, mẫu Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm năm khám bệnh nghề n nhân viên không mục đích Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau sinh lần thứ lần t mức chi vượt Phụ cấp làm thêm cho lao động nữ trường hợp lý khách quy định sinh con, nghỉ cho bú mà lại làm việc cho doanh nghiệp trả th lương theo sản phẩm mà lao động nữ làm việc thời gian không Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số 11 Chi trả tiền điện, tiền nước với doanh nghiệp thuê địa Doanh nghiệp chi trả trực tiếp cho đơn vị cung cấp mà khơng có hoá địa điểm sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa đ toán tiền điện, nước người cho thuê địa điểm sản xuất kinh điểm sản xuất kinh tế tiêu thụ hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh doanh; chủ cho thuê trực tiếp ký hợp đồng Trích, lập sử dụng khoản dự 12 phòng khơng theo hướng dẫn Bộ Tài trích Áp dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất cá thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hố, cơng trình xây lắp v nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập lập dự phòng Các khoản chi phí trích trước theo kỳ 13 Các khoản trích trước bao gồm: trích trước sửa chữa lớn tài sản cố đ hạn, theo chu kỳ mà hoạt động tính doanh thu tiếp tục phải thực nghĩa vụ t đến hết kỳ hạn, hết có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ nhiều chu kỳ chưa chi tính tồn vào doanh thu năm thu tiền) khoản trích trư chi khơng hết 14 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái Do đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền chuyển, khoản tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối Chi tài trợ cho giáo 15 dục (bao gồm chi tài trợ cho hoạt động Chi khơng đối tượng Chi mà khơng có hồ sơ xác định khoản giáo dục nghề nghiệp) Chi không đối tượng sau: tài trợ cho sở y tế thành lập trợ để góp vốn, mua cổ phần bệnh viện, trun 16 Chi tài trợ cho y tế thuốc chữa bệnh; tài trợ cho hoạt động thường xuyên bệnh viện, bị bệnh thông qua quan, tổ chức có chức huy động tài trợ th Chi mà khơng có hồ sơ xác định khoản tài trợ 17 Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo Phần chi phí quản lý kinh doanh cơng ty 18 nước phân bổ cho sở thường trú Việt Nam Chi không đối tượng hộ nghèo theo quy định Thủ tướng Ch Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đ hồ sơ xác định khoản tài trợ Vượt mức chi phí tính theo cơng thức: Chi phí = (Doanh thu tính thuế sở thường trú Việt Nam nước ngoài, bao gồm doanh thu sở thường trú nước k quản lý kinh doanh công ty nước ngồi kỳ tính thuế Trừ khoản chi sau: - Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi Các khoản chi 19 khơng tương ứng với doanh thu tính thuế - Khoản thực chi để thực nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an nin quân tự vệ - Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức trị xã hội tr - Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề nghiệ - Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo ngành Bộ Tài Chi ủng hộ địa 20 phương; chi ủng hộ làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho đối đoàn thể, tổ chức luật, tài trợ theo chương trình Nhà nước dành cho địa phương thu xã hội; chi từ thiện 21 Trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu thiên tai, làm Khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu cổ tức cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ khoản chi khác liên quan trực tiếp biệt khó khăn Trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả, cổ tức cổ phiếu thuộc loại nợ p đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Các khoản tiền phạt 22 vi phạm hành Vi phạm luật giao thơng, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm thuế bao gồm tiền chậm nộp thuế theo quy định Luật Quản lý thuế khác theo quy định pháp luật Thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ hoàn thuế Thuế giá trị gia tăng đầu vào tài sản cố định ô tô từ chỗ ngồi tr Thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thu 23 Các khoản thuế mà theo thoả thuận hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngồ ngồi nhận khơng bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao đ người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân 24 Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiể 25 Khoản chi trả trợ cấp việc làm cho người lao động không theo quy định hành 26 Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp 27 28 29 30 31 32 33 Phần chi đóng góp vào quỹ Hiệp hội (các Hiệp hội thành lập theo quy định củ hội Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt mức phân bổ theo số năm mà bên thuê trả tiền trướ Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh đối tượng khơng phải tổ chức tín dụ lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm vay Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân vốn đầu tư) ghi điều lệ doanh nghiệp kể trường hợp doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh Chi tài trợ nghiên cứu khoa học không quy định; chi tài trợ cho đối tượng sách k khơng theo chương trình Nhà nước dành cho địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh Các khoản chi bù đắp nguồn kinh phí khác; Các khoản chi chi từ quỹ phát tr Chi phí mua thẻ hội viên sân gơn, chi phí chơi gơn Phần chi phí liên quan đến việc th quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có th thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino 34 Chi đầu tư xây dựng giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định 35 Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh năm 36 37 Các khoản chi hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khốn khơng thực theo văn hướng dẫn riêng Bộ Tài Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu thiên tai khơng đối tượng khơng có hồ sơ xác 60 Thuế thu nhập cá nhân thuế trực thu người nộp thuế người chịu thuế Ở ý kiến nêu tuyngười nộp thuế người chịu thuế hai chủ thể khác chất người nộp thuế người chịu thuế Nói cách khác người trả thu nhập mang thuế nộp hộ Làm để làm cho người chịu thuế thu nhập cá nhân bớt cảm thấy áp lực thực nghĩa vụ nộp thuế 67 Phân tích nội dung quy định giảm trừ gia cảnh? Giảm trừ gia cảnh quy định Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 Được sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn Điều 12, Điều 13 Nghị định 65/2013/NĐCP - Mức giảm trừ gia cảnh gồm hai phần, phần người nộp thuế phần người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm ni dưỡng sau: + Phần người nộp thuế: Mức giảm trừ thuế theo pháp luật hành triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) + Phần người phụ thuộc có tính đến gia cảnh cá nhân người nộp thuế Mức giảm trừ người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/ tháng Mỗi người phụ thuộc tính giảm trừ lần vào người nộp thuế năm tính thuế Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải ni dưỡng phải tự thỏa thuận để đăng kí giảm trừ gia cảnh vào người nộp thuế Đồng thời với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh, Luật bổ sung quy định mở để giá thị trường biến động 20% Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với biến động giá - Người phụ thuộc người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm ni dưỡng, bao gồm:  Con (bao gồm đẻ, nuôi hợp pháp, riêng vợ, riêng chồng) 18 tuổi;  Con (bao gồm đẻ, nuôi hợp pháp, riêng vợ, riêng chồng) từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật khơng có khả lao động;  Con (bao gồm đẻ, nuôi hợp pháp, riêng vợ, riêng chồng) học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể từ 18 tuổi trở lên học bậc học phổ thơng mà khơng có thu nhập có thu nhập khơng vượt q mức thu nhập quy định Khoản Điều này;  Người độ tuổi lao động, người độ tuổi lao động theo quy định pháp luật bị khuyết tật khơng có khả lao động mà khơng có thu nhập có thu nhập khơng vượt q mức thu nhập quy định Khoản Điều này, bao gồm:  Vợ chồng người nộp thuế;  Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) người nộp thuế;  Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng 74.Cơ sở xác định chủ thể sử dụng đất có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay thuế sử dụng đất nông nghiệp? - Cơ sở xác định chủ thể sử dụng đất có nghĩ vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay thuế sử dụng đất nông nghiệp dựa vào đối tượng tác động loại thuế quy định Luật thuế tương ứng hay hiểu loại đất mà hành vi sử dụng đất chủ thể tác động vào - Theo Điều Luật thuế sử dụng đất nơng nghiệp thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế thu vào hành vi sử dụng đất vào mục đích sản xuất nơng nghiệp, bao gồm: đất trồng trọt, đất có mặt nước ni trồng thủy sản, đất rừng trồng (Điều Luật Thuế SDĐNN) Theo Điều Luật Thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp loại thuế chủ yếu thu vào hành vi sử dụng đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Như vậy, thấy, hành vi sử dụng đất đối tượng mà hành vi tác động loại đất khác (theo quy định pháp luật) nên áp dụng pháp luật thuế khác nhau, hình thành nên Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phát sinh nghĩa vụ nộp thuế khác 81 Dấu hiệu phân biệt hành vi trốn thuế với hành vi chậm nộp tiền thuế hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp tăng số tiền thuế hoàn? Dấu hiệu phân biệt hành vi quy định cụ thể Luật Quản lý thuế 2016 sau: - Trốn thuế: khoản 1, 2, Điều 108 Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định khoản 1, 2, Điều 32 Luật ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định Điều 33 Luật Không ghi chép sổ kế toán khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp Khơng xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ ghi giá trị hóa đơn bán hàng thấp giá trị toán thực tế hàng hóa, dịch vụ bán - Chậm nộp tiền thuế: Điều 106 “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi thông báo quan quản lý thuế, thời hạn định xử lý quan quản lý thuế.” - Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp tăng số tiền thuế hoàn: khoản Điều 107 “Người nộp thuế phản ánh đầy đủ, trung thực nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế sổ kế tốn, hóa đơn, chứng từ khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp tăng số tiền thuế hoàn.” 84 Hành vi vi phạm hành thuế mức độ nguy hiểm chuyển hóa thành tội hình nào? Hành vi vi phạm hành thuế mức độ nguy hiểm chuyển hóa thành tội hình quy định Điều 200 Bộ luật Hình 2015 cụ thể gồm khoản sau: Điều 200 Tội trốn thuế Người thực hành vi sau trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng 100.000.000 đồng, bị xử phạt vi phạm hành hành vi trốn thuế bị kết án tội tội quy định điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 311 Bộ luật này, chưa xóa án tích mà vi phạm, bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế không thời hạn theo quy định pháp luật; b) Không ghi chép sổ kế toán khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; c) Khơng xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ ghi giá trị hóa đơn bán hàng thấp giá trị toán thực tế hàng hóa, dịch vụ bán; d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ khơng hợp pháp để hạch tốn hàng hóa, nguyên liệu đầu vào hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp làm tăng số tiền thuế miễn, số tiền thuế giảm tăng số tiền thuế khấu trừ, số tiền thuế hoàn; đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế hoàn; e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau hàng hóa thơng quan; g) Cố ý không kê khai khai sai thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; h) Cấu kết với người gửi hàng để nhập hàng hóa; i) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng khơng chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế khơng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với quan quản lý thuế Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: a) Có tổ chức; b) Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Phạm tội 02 lần trở lên; đ) Tái phạm nguy hiểm Phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Người phạm tội bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm tịch thu phần toàn tài sản Pháp nhân thương mại phạm tội quy định Điều này, bị phạt sau: a) Pháp nhân thương mại thực hành vi quy định khoản Điều này, bị xử phạt vi phạm hành hành vi bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà vi phạm, bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng bị đình hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định Điều 79 Bộ luật này, bị đình hoạt động vĩnh viễn; đ) Pháp nhân thương mại bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động số lĩnh vực định cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm BÀI Tình Tháng năm 2010, Ông A (là nhân viên Lãnh sứ quán Hàn Quốc Tp HCM) thực hành vi nhập xe (12 chỗ ngồi) Do khơng có nhu cầu sử dụng tiếp, ngày 12/6/2011, ơng A bán xe nói cho ông Nguyễn Văn dùng làm phương tiện lại cá nhân Ngày 15/6/2011, ông Văn tiến hành làm thủ tục sang tên trước bạ, quan thuế yêu cầu ông Văn phải nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt thuế giá trị gia tăng chậm vào ngày 30/6/2011 Ơng Văn phản đối lý sau: - Không phải nộp thuế nhập người nhập ơng A Khơng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ơng Văn mua lại tơ nước khơng có hành vi sản xuất nhập ô tô - Không phải nộp thuế giá trị gia tăng ơng Văn khơng xuất hóa đơn cho ơng A Với lập luận trên, ông Văn không nộp thuế theo thời hạn mà quan thuế yêu cầu Vì vậy, ngày 30/8/2011, quan thuế định xử phạt vi phạm hành thuế ơng Văn Ơng A phải thực nghĩa vụ thuế hành vi nhập tơ nói Với hành vi nhập tơ nói ơng A ơng A miễn trừ thuế ơng A nhân viên lãnh quán Hàn Quốc - đối tượng thuộc k1, k2, k3 Điều Quyết định số 53/2013 Theo anh (chị), lập luận ông Văn hay sai? Tại sao? Theo tôi, lập luận ơng Văn Vì: - Thứ nhất, điều kiện để trở thành ĐTNT thuế Nhập tổ chức, cá nhân Việt Nam tổ chức, cá nhân nước trực tiếp thực hành vi nhập hàng hóa, cụ thể có hành vi dịch chuyển hàng hóa chịu thuế qua biên giới Việt Nam Trong trường hợp này, người trực tiếp thực hành vi nhập xe ông A ông Văn, ông A thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, ơng Văn khơng có nghĩa vụ phải nộp thuế nhập - Thứ hai, xe 12 chỗ ngồi thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (theo điểm d, khoản 1, Điều Luật thuế TTĐB) cá nhân, tổ chức có hành vi sản xuất, nhập hàng hóa kinh doanh dịch vụ ĐTNT loại thuế này, ơng Văn có hành vi mua lại ô tô sử dụng nước khơng có hành vi sản xuất nhập tơ đó, ơng khơng phải nộp thuế GTGT - Thứ ba, sở để xác định giá trị gia tăng hàng hóa hóa đơn bán hàng, ông Văn nộp thuế GTGT ơng khơng xuất hóa đơn cho ông A Giá tính thuế loại thuế xác định nào? Giá tính thuế loại thuế sau: - Đối với thuế nhập khẩu: trị giá tính thuế trị giá hải quan (Điều luật thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu) Theo khoản Điều 86 Luật hải quan thì: “Trị giá hải quan hàng hóa nhập giá thực tế phải trả tính đến cửa nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên.” - Đối với thuế Tiêu thụ đặc biệt: giá tính thuế giá hàng hóa bán chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế giá trị gia tăng Cụ thể, xe thuộc hàng hóa nhập khẩu, nhiên trường hợp thuộc trường hợp miễn thuế nên giá tính thuế khơng bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT (Điều luật thuế TTĐB) - Đối với thuế GTGT: giá tính thuế GTGT xe giá nhập cộng với thuế TTĐB xe thuộc trường hợp miễn thuế nhập (Điểm b khoản điều Luật GTGT) Quyết định xử phạt vi phạm hành quan thuế hay sai? Tại sao? Cơ quan thuế yêu cầu ông Văn phải nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt thuế giá trị gia tăng chậm vào ngày 30/6/2011 ông Văn không nộp thuế theo thời hạn yêu cầu nên quan thuế định xử phạt vi phạm hành thuế ông Văn Tuy nhiên, ông Văn không đối tượng chịu thuế loại thuế nên nghĩa vụ phải nộp thuế theo yêu cầu quan Vì vậy, việc ơng Văn khơng nộp thuế theo thời hạn mà quan thuế yêu cầu Quyết định xử phạt vi phạm hành quan thuế sai ... 30/6/2011 ông Văn không nộp thuế theo thời hạn yêu cầu nên quan thuế định xử phạt vi phạm hành thuế ông Văn Tuy nhiên, ông Văn không đối tượng chịu thuế loại thuế nên nghĩa vụ phải nộp thuế theo... thuộc trường hợp miễn thuế nên giá tính thuế khơng bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT (Điều luật thuế TTĐB) - Đối với thuế GTGT: giá tính thuế GTGT xe giá nhập cộng với thuế TTĐB xe thuộc... (theo quy định pháp luật) nên áp dụng pháp luật thuế khác nhau, hình thành nên Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phát sinh nghĩa vụ nộp thuế khác 81 Dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LUẬT THUẾ và thảo luận, ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LUẬT THUẾ và thảo luận, ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LUẬT THUẾ và thảo luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay