Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn đạo đức lớp 3

23 9 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 22:34

sáng kiến kinh nghiệm tiểu học hay và chất lượng từ các trường chuẩn trong cả nước. Với các Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học này quý thầy cô sẽ có nguồn tài liệu tham khảo hay, củng cố xây dựng phương pháp dạy hiệu quả, qua đó giúp các em học sinh tiếp thu bài tốt, nắm vững kiến thức phát triển tư duy trí tuệ. Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học tập hợp các đề tài đa dạng mang tính ứng dụng cao như ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học I Phần mở đầu: I.1 Lí chọn đề tài Trong nghiệp đổi giáo dục đào tạo đổi phương pháp dạy học có vị trí đặc biệt quan trọng Kinh nghiệm nhiều nước giới : Đổi phương pháp đem lại mặt mới, sức sống cho giáo dục xã hội đại Hơn bậc học thấp, vai trò phương pháp quan trọng Đặc biệt bậc Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, đổi phương pháp dạy học cấp thiết Phong trào đổi phương pháp dạy học từ nhiều năm qua với tư tưởng chủ đạo : “lấy hoạt động người học làm trung tâm”, “tích cực hố hoạt động người học”… Tất tư tưởng là: “phương pháp dạy học cần hướng vào việc tổ chức cho người học học tập hoạt động hoạt động tự giác, tích cực sáng tạo, thực độc lập giao lưu” Lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp cho học hoạt động sáng tạo thường xuyên giáo viên Cùng nội dung học sinh học tập có hứng thú, tích cực hay khơng lại phần lớn phụ thuộc vào phương pháp dạy học người thầy Một cách để phát huy hứng thú, tích cực, chủ động học sinh việc tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm Mơn Đạo đức Tiểu học mơn học đóng vai trò quan trọng việc giáo dục sở ban đầu phẩm chất đạo đức cho học sinh, góp phần tích cực vào hình thành học sinh ý thức, thái độ đạo đức, từ định hướng cho em thực hành vi đạo đức Nội dung môn Đạo Đức Tiểu học chuẩn mực hành vi đạo đức, thể qua đạo đức Để giới thiệu cho học sinh nội dung mơn Đạo đức đòi hỏi phải vận dụng nhiều phương pháp dạy học thích hợp, phương pháp thảo luận nhóm giữ vị trí quan trọng Học sinh lớp hình thành kinh nghiệm đạo đức qua tiếp thu chuẩn mực hành vi đạo đức lớp Học sinh lớp kinh nghiệm học tập phong phú hơn, em hình thành ý thức tổ chức kỉ luật, tính tự giác cao Chính vai trò phương pháp thảo luận nhóm việc hình thành kinh nghiệm đạo đức cho em bật rõ Vai trò phương pháp thảo luận nhóm khơng thể phủ nhận việc dạy học môn Đạo đức Tiểu học Song thực tế nhiều giáo viên Tiểu học chưa nhận thức đầy đủ phương pháp dạy học Nhiều giáo viên lúng túng vận dụng chưa vận dụng phương pháp dạy học môn Đạo đức nói chung mơn Đạo đức lớp nói riêng Từ tiền đề lí luận thực tiễn trình bày, tơi lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu hiệu sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học môn Đạo đức lớp trường Tiểu học , xã , huyện tỉnh ” I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu sở lí luận thực trạng việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức lớp Đề biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương pháp thảo luận nhón dạy học môn Đạo đức lớp nhà trường Tiểu học theo chương trình Nghiên cứu vấn đề lý luận có liên quan phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức Tiểu học Nghiên cứu thực trạng sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức Tiểu học Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học môn Đạo đức lớp I.3 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu hiệu phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức Học sinh khối trường Tiểu học , xã , huyện , tỉnh I.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Tôi nghiên cứu học sinh giáo viên trường Tiểu học , xã , huyện , tỉnh I.5 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lí luận Tìm hiểu vấn đề có liên quan để xây dựng đề tài dựa vào sách, tạp chí, tiểu luận, luận văn, … để tìm sở lý luận biện pháp phù hợp để giải vần đề đề tài Phương pháp điều tra Tôi sử dụng phương pháp nhằm đánh giá hiệu quả, việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức lớp Để đạt mục đích trên, tơi soạn hệ thống câu hỏi đóng, mở Những câu hỏi biên soạn theo yêu cầu sau: Nội dung câu hỏi phải xác, rõ ràng, hướng đến thăm dò ý kiến giáo viên học sinh khối lớp 3, trường tiểu học Hệ thống câu hỏi thống nhất, xếp theo trình tự nghiên cứu Trong có câu hỏi nhằm tìm hiểu nhận thức giáo viên, khó khăn thuận lợi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học môn Đạo đức lớp Phương pháp vấn Tiếp xúc, trao đổi, vấn giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khối lớp nhằm bổ sung làm rõ thêm vấn đề nghiên cứu Phương pháp quan sát Dự số tiết học môn Đạo đức, quan sát hoạt động giáo viên học sinh q trình thảo luận nhóm nhằm đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức Phương pháp thống kê tốn học Tơi sử dụng phương pháp nhằm xử lý số liệu kết thu thập để rút kết luận cho việc nghiên cứu đề tài II Phần nội dung II.1 Cơ sở lý luận * Lịch sử vấn đề nghiên cứu Tác giả Đặng Vũ Hoạt Nguyễn Hữu Hợp biên soạn giáo trình “Phương pháp dạy học mơn Đạo đức Tiểu học dành cho hệ chức- từ xa đào tạo giáo viên Tiểu học đưa 15 phương pháp dạy học Đạo đức Trong có đề cập tới phương pháp thảo luận nhóm tương đối tỉ mỉ Các tác giả đưa khái niệm, bước tiến hành, yêu cầu sư phạm việc tổ chức thảo luận nhóm… Thảo luận nhóm số tác giả đề cập đến Tiểu học đặc biệt môn Đạo đức Tiểu học Chỉ có “Hỏi đáp phương pháp dạy học Tiểu học” đề cập tới vấn đề tổ chức cho học sinh thảo luận học Đạo đức Ở tác giả nói qua phương pháp thảo luận khẳng định học Đạo đức tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, thảo luận tổ, thảo luận lớp Nội dung thảo luận đa dạng, là: thảo luận vấn đề học, thảo luận phân tích truyện đạo đức, thảo luận xử lí tình Quyển sách “Đạo đức phương pháp dạy học đạo đức Tiểu học”(tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên Tiểu học) đưa vấn đề giáo dục đạo đức trường Tiểu học với tầm quan trọng, mục đích, nội dung nhiệm vụ vấn đề Trong sách này, phương pháp dạy học Đạo đức Tiểu học trình bày là: trực quan, giảng giải, đàm thoại, luyện tập, nêu gương Trong tài liệu đề cập tới việc tổ chức thảo luận nhóm hình thức phương pháp luyện tập Trong tạp chí “Giáo dục Tiểu học”, tác giả Nguyễn Hữu Hợp có viết: “Thảo luận dạy học môn Đạo đức” Tác giả đưa tác dụng thảo luận nhóm Tác giả đưa thời điểm, nội dung, cách tiến hành thảo luận nhóm mơn Đạo đức Ngồi tác giả phương tiện, vật chất cần cho thảo luận nhóm số yêu cầu sư phạm việc tổ chức thảo luận nhóm Theo tơi phương pháp thảo luận nhóm phương pháp giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nội dung dạy học theo nhóm nhỏ để đến ý kiến thống chung nhằm giải nhiệm vụ dạy học cụ thể Thảo luận nhóm mang đầy đủ đặc điểm phương pháp tích cực hoạt động động, có động tự nguyện học sinh trình giáo viên hướng dẫn hỗ trợ Như vậy, phương pháp học tập theo nhóm phương pháp thảo luận nhóm nói chung có số tác giả ngồi nước nghiên cứu Phương pháp thảo luận nhóm Tiểu học phương pháp thảo luận nhóm mơn Đạo đức tác giả, tác phẩm nghiên cứu đến Đặc biệt, thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức lớp chưa có tác giả , tác phẩm nghiên cứu cụ thể * Vị trí, mục tiêu mơn Đạo đức tiểu học Vị trí mơn Đạo đức Tiểu học Mơn Đạo đức mơn học gắn bó mật thiết với trình giáo dục đạo đức Tiểu học Việc giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học thực hai đường qua việc tổ chức hoạt động lên lớp q trình dạy học mơn học khác nhau, có mơn Đạo đức Có thể nói, mơn học Tiểu học có khả giáo dục đạo đức Ví dụ: qua thơ, truyện kể môn Tiếng việt chứa đựng nội dung giáo dục chúng khai thác đắn giáo viên giáo dục cho học sinh khía cạnh khác chuẩn mực hành vi liên quan Hay qua việc dạy học mơn Tốn, giáo dục cho em nét tính cách tích cực tính cẩn thận, lòng kiên trì, tính xác,… Tổ chức hoạt động lên lớp đường quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học với hình thức cụ thể văn nghệ, báo tường, tham quan, cắm trại, Tuy nhiên, việc giáo dục đạo đức qua môn học khác qua hoạt động lên lớp Tiểu học chưa thực có tính hệ thống nên hiệu giáo dục hạn chế.Vì vậy, cần có môn học với chức chủ yếu giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học cách hệ thống – mơn Đạo đức Như vậy, mơn Đạo đức có vị trí đặc biệt quan trọng mà khơng mơn học thay Bởi lẽ, chức giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học với hệ thống chuẩn mực hành vi đạo đức quy định chương trình mơn học Cụ thể giúp học sinh là: Hình thành ý thức đạo đức (tri thức niềm tin đạo đức) định hướng giá trị đạo đức chuẩn mực hành vi đạo đức quy định Bước đầu có xúc cảm, tình cảm đạo đức Định hướng bước đầu hình thành hành vi thói quen hành vi đạo đức Môn Đạo đức đường đường quan trọng để giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học theo mục tiêu giáo dục toàn diện Do đó, có mối quan hệ hữu với môn học khác Tiểu học Môn Đạo đức giúp cho học sinh có kiến thức, kỹ hành vi đạo đức để vận dụng củng cố qua mơn học khác, mơn có nhiều khả tích hợp nội dung giáo dục đạo đức Tiếng việt, Tự nhiên - xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật Thơng qua mơn học đó, học sinh củng cố kiến thức, kĩ đạo đức, mở rộng, bổ sung cho kiến thức môn Đạo đức phong phú, sinh động Do đó, dạy Đạo đức cần đảm bảo u cầu liên mơn Ngồi ra, mơn Đạo đức cung cấp kiến thức, thái độ, kỹ để học sinh vận dụng, thực hành qua hoạt động giáo dục lên lớp Các hoạt động lên lớp kiến thức dạy học giáo dục đạo đức sinh động, phù hợp tâm lý lứa tuổi Tiểu học; đồng thời môi trường thực hành, luyện tập tốt để củng cố kiến thức, kỹ đạo đức Do đó, hoạt động giáo dục lên lớp đường hấp dẫn học sinh thực hành môn Đạo đức Môn Đạo đức Tiểu học tạo tiền đề sở cho học sinh tiếp nối môn Giáo dục công dân Trung học sở Môn Đạo đức Tiểu học cung cấp cho học sinh chuẩn mực hành vi đạo đức cụ thể như: học giờ, giữ gìn trường lớp đẹp, biết nhận lỗi, xin lỗi… Những chuẩn mực hành vi lý giải với tri thức sơ đẳng, đơn giản, dễ hiểu cho phù hợp với trình độ nhận thức vốn sống em Trên sở tiền đề đó, lên Trung học sở với trình độ nhận thức phát triển cao hơn, vốn sống phong phú hơn, em có khả học tiếp môn Giáo dục công dân Như vậy, em hình thành hệ thống tri thức đạo đức ngày có tính khái qt cao ngày sâu tính tích luỹ để phục vụ cho sống Mục tiêu mơn Đạo đức Tiểu học Mục tiêu môn Đạo đức Tiểu học giúp học sinh hình thành chuẩn mực hành vi đạo đức em ý thức đạo đức, thái độ đạo đức, hành vi đạo đức Mục tiêu tri thức Học sinh có hiểu biết cần thiết chuẩn mực hành vi bản, phù hợp lứa tuổi phản ánh mối quan hệ ngày thường gặp em, từ bước đầu em có niềm tin đạo đức đắn Những tri thức này, tuỳ đạo đức cụ thể, bao gồm: Yêu cầu chuẩn mực hành vi Sự cần thiết thực chuẩn mực hành vi Ý nghĩa: mối quan hệ học sinh đối tượng có liên quan đến chuẩn mực Tác dụng: lợi ích, điều tốt đẹp cho đối tượng, người xung quanh, thân học sinh Tác hại việc làm trái chuẩn mực hành vi: ác, điều xấu mang lại cho đối tượng, người xung quanh, thân học sinh Cách thực chuẩn mực theo tình có liên quan Những việc cần làm Những việc cần tránh theo chuẩn mực quy định Để đạt mục tiêu này, cần tổ chức cho học sinh phân tích, đánh giá hành vi, làm việc, tượng cụ thể để em thấy lợi ích việc làm đúng, tốt (hay tác hại việc làm sai, xấu); nêu cách xử lí tình tương tự sống lựa chọn cách phù hợp… Từ tự học sinh rút học đạo đức tương ứng Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cho học sinh Tiểu học độc lập hay trao đổi, hợp tác với bạn để tự rút tri thức chất chuẩn mực hành vi Tri thức, niềm tin cần củng cố, khắc sâu qua việc tổ chức cho em vận dụng để giải tập đa dạng, qua việc thực hành vi sống ngày Mục tiêu thái độ, tình cảm Học sinh cần hình thành xúc cảm, thái độ phù hợp liên quan đến chuẩn mực hành vi đạo đức từ có tình cảm đạo đức bền vững Thái độ, tình cảm đạo đức đóng vai trò quan trọng đời sống thái độ, tình cảm đắn coi “chất men kích thích” từ bên ngồi nội tâm, giúp người vượt qua khó khăn trở ngại, làm điều thiện, làm cho sống trở nên nhân hơn, giàu tình người Những thái độ, tình cảm bao gồm: Tình cảm đối tượng khác đạo đức quy định; Thực hành vi theo chuẩn mực quy định cách tự giác, tích cực; Thái độ đồng tình với hành động tích cực, thái độ phê phán hành động tiêu cực Thái độ, tình cảm học sinh nảy sinh trình nhận thức chuẩn mực hành vi đạo đức(ví dụ, truyện kể hấp dẫn, sinh động dễ làm cho học sinh có thái độ đồng tình với hành động tốt, u mến nhân vật tích cực đó…), hình thành kỹ (các em tỏ thái độ hài lòng đánh giá tượng tích cực thực tế…), thực hành vi đạo đức sống thực tiễn hàng ngày (học sinh tích cực tham gia cơng việc, u q, tơn trọng đối tượng mà thực hành vi) Mục tiêu kĩ - hành vi: Học sinh cần có kĩ vận dụng học đạo đức, lựa chọn thực hành vi phù hợp với chuẩn mực hành vi quy định, sở đó, em rèn luyện thói quen tích cực Kĩ năng, hành vi coi kết quan trọng việc dạy học môn Đạo đức (nhưng đồng thời khó khăn nhất) đạo đức người nói chung đạo đức học sinh Tiểu học nói riêng đánh giá qua hành động, việc làm khơng qua lời nói Những kĩ năng, hành vi thường bao gồm: Biết tự nhận xét hành vi thân; Biết nhận xét, đánh giá hành vi người khác; Biết xử lí tình đạo đức tương tự sống; Biết thực thao tác, hành động đắn theo mẫu,qua trò chơi, hoạt cảnh; Biết đánh giá vấn đề thực tiễn liên quan đến học đạo đức Thực hành vi tích cực sống ngày phù hợp với chuẩn mực hành vi Việc hình thành kĩ thực qua việc học sinh vận dụng tri thức đạo đức để liên hệ thực tế, tự đánh giá thân, thực trò chơi, điều tra thực tiễn Còn hành vi đạo đức thói quen tích cực có nhờ việc em tự giác thực hành động, việc làm phù hợp với đạo đức sống thường nhật qua mối quan hệ khác Ba mục tiêu mơn Đạo đức có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau, thống với Tri thức, niềm tin đạo đức định hướng cho việc thể thái độ, tình cảm đạo đức đắn việc hình thành kĩ năng, thực hành vi thói quen đạo đức tích cực Qua việc hình thành kĩ năng, thực hành vi, học sinh củng cố, khắc sâu tri thức đạo đức, đồng thời em thể hiện, khẳng định thái độ nảy sinh tình cảm đạo đức Thái độ, tình cảm đạo đức đắn có tác dụng kích thích, làm cho q trình nhận thức diễn thuận lợi hơn, có hiệu (từ em có tri thức cần thiết niềm tin tự giác), thúc đẩy việc hình thành kĩ năng, rèn luyện hành vi thói quen đạo đức tích cực Sự thống ý thức, thái độ, tình cảm, hành vi thói quen đòi hỏi tất yếu q trình dạy học mơn Đạo đức Tiểu học Do đó, việc dạy học mơn Đạo đức nói chung đạo đức nói riêng, cầm đảm bảo thực đồng thời ba mục tiêu nói Tránh tượng khơng xác định rõ, đầy đủ ba mục tiêu dạy đạo đức, coi nhẹ mục tiêu đó, e ngại nên bỏ qua, không thực mục tiêu kĩ hành vi,… * Phương pháp dạy học môn Đạo đức Khái niệm phương pháp dạy học môn Đạo đức Theo tác giả Nguyễn Hữu Hợp “Phương pháp dạy học môn Đạo đức cách thức, đường hoạt động thống giáo viên học sinh, tác động chủ đạo giáo viên với vai trò tự giác, tích cực, độc lập học sinh, nhằm đạt mục đích, nhiệm vụ mơn học này” Như vậy, phương pháp dạy học môn Đạo đức cần giải nhiệm vụ nêu là: Giáo dục ý thức đạo đức Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức Để giải nhiệm vụ phức tạp đó, giáo viên Tiểu học cần vận dụng hệ thống phương pháp như: Kể chuyện , đàm thoại, thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi, tổ chức làm việc cá nhân, tổ chức điều tra, báo cáo,… Và giải nhiệm vụ đó, cần sử dụng số biện pháp cụ thể Ví dụ, để giúp học sinh Tiếu học hiểu tri thức đạo đức sở bước đầu hình thành niềm tin cho em (giáo dục ý thức đạo đức), vận dụng phương pháp như: kể chuyện, đàm thoại, thảo luận nhóm,… Dạy học mơn Đạo đức xem xét khơng góc độ dạy học mà góc độ giáo dục, đường giáo dục đạo đức cho học sinh Vì thế, phương pháp dạy học mơn Đạo đức phải bao gồm phương pháp dạy học, kết hợp với phương pháp giáo dục Dựa vào đặc tính nói trên, phương pháp dạy học ngày hoàn thiện phù hợp với phát triển xã hội nói chung nội dung dạy học nói riêng Như phương pháp dạy học yếu tố quan trọng trình dạy học Sau xác định mục đích, nội dung q trình dạy học có gây hứng thú, tích cực hay khơng, có biến kiến thức thành thái độ hành vi thực tiễn hay không, tất phụ thuộc nhiều vào phương pháp dạy học Vì mục đích nội dung quy định sách giáo khoa, nên thực tiễn dạy học, vấn đề phương pháp dạy học hoạt động sáng tạo, mối quan tâm thường xuyên người thầy Phương pháp dạy học môn Đạo đức theo chương trình Tiểu học sau năm 2000 có khác biệt so với phương pháp dạy học trước đây, thể chỗ: Dạy học Đạo đức trước mang nặng tính áp đặt, thường đưa khn mẫu ứng xử có sẵn, chiều thuyết phục học sinh tin cách ứng xử tốt, Còn dạy học Đạo đức theo chương trình lại khuyến khích sử dụng tranh, tình huống, câu chuyện với kết cục mở để học sinh tự phán đốn, liệt kê cách giải quyết; tự phân tích, so sánh kết tự tìm cách giải phù hợp tình huống, hồn cảnh Nếu dạy học Đạo đức trước cách: Bắt đầu từ phân tích truyện – đàm thoại – khái quát thành học, dạy học theo chương trình Tiểu học sau năm 2000 tiến hành theo nhiều cách: phân tích truyện kể, tranh, tình với kết cục mở; bắt đầu trò chơi sắm vai; bắt đầu việc học sinh báo cáo thảo luận kết điều tra, tìm hiểu vấn đề thực tiễn lớp học, nhà trường địa phương có liên quan đến học đạo đức Nếu việc dạy học Đạo đức trước sử dụng phương pháp truyền thống như: nêu gương, khen thưởng, trách phạt dạy học ngồi việc sử dụng phương pháp truyền thống sử dụng phương pháp dạy học đại thảo luận nhóm, đóng vai, trò chơi, điều tra,… Nếu dạy học Đạo đức trước đây, học sinh tiếp thu học cách thụ động, chủ yếu thầy giảng - trò nghe, dạy học Đạo đức trình học sinh hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo Thơng qua hoạt động đó, học sinh tự chiếm lĩnh phát tri thức với cố vấn, đạo, giúp đỡ thầy giáo Trong tiết Đạo đức trước đây, giao tiếp lớp học chủ yếu thầy – trò, với tính chất chiều Còn dạy học theo tinh thần đổi giao tiếp trò – trò lại lên thơng tin mang tính đa chiều Phương pháp thảo luận nhóm dạy học môn Đạo đức * Khái niệm phương pháp thảo luận nhóm Thảo luận nhóm phương pháp tổ chức cho học sinh trao đổi với theo nhóm nhỏ vấn đề liên quan đến học đạo đức để đưa ý kiến chung nhóm giải vấn đề đạo đức nêu Các nghiên cứu thảo luận nhóm chứng minh rằng, nhờ việc thảo luận nhóm nhỏ: Kiến thức học sinh giảm bớt phần chủ quan, phiến diện, làm tăng thêm tính khoa học Qua việc học bạn, hợp tác với bạn mà tri thức em trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ nhớ nhanh Nhờ khơng khí thảo luận cởi mở nên học sinh, đặc biệt em nhút nhát, trở nên bạo dạn hơn; em học cách trình bày ý kiến mình, biết lắng nghe có phê phán ý kiến bạn; từ giúp trẻ dễ hồ đồng vào cộng đồng nhóm, tạo cho em tự tin, hứng thú học tập sinh hoạt Vì vậy, thảo luận nhóm vận dụng rộng rãi vào trình dạy học Tiểu học Đối với dạy học môn Đạo đức, phương pháp tổ chức cho học sinh hai tiết * Vai trò thành viên nhóm Phương pháp dạy học thảo luận nhóm phương pháp dạy học hình thành học sinh khả giao tiếp, khả hợp tác, khả thích ứng khả độc lập suy nghĩ Trong nhóm nhỏ, thành viên hoạt động tích cực, khơng thể ỷ lại vài người động trội Nhóm tự bầu nhóm trưởng cần Các thành viên nhóm thay làm nhóm trưởng Sự lãnh đạo nhóm trưởng quan trọng Nhiệm vụ nhóm trưởng phát huy tinh thần trách nhiệm sáng kiến nhóm viên, nhạy bén phát nhu cầu nhóm viên để đạt thành công tác chung Dưới huy, điều khiển nhóm trưởng, thành viên nhóm giúp tìm hiểu vấn đề khơng khí thi đua với nhóm khác, kết làm việc nhóm đóng góp vào kết chung lớp Tuy nhiên, giáo viên cần lưu ý, học sinh thường coi thảo luận nhóm tình cạnh tranh mà họ chiến thắng cách đánh bại ý kiến người khác, cần khuyến khích tính hợp tác em nhóm, nhóm với nhau, thi đua khơng cạnh tranh Vì thế, để nhóm hoạt động với yêu cầu thảo luận, giáo viên cần tập cho học sinh kĩ điều hành nhóm trưởng Đó kĩ năng: trình bày câu hỏi vấn đề thảo luận cách rõ ràng, định người phát biểu, hạn định thời gian phát biểu nhóm viên nhóm cách hợp lí, biết lắng nghe, biết ghi chép, biết tổng hợp ý kiến … kĩ định hiệu học tập nhóm mà có ý nghĩa sống sau học sinh Như vậy, phương pháp thảo luận nhóm cho phép thành viên nhóm chia sẻ suy nghĩ, băn khoăn, kinh nghiệm, hiểu biết thân, xây dựng nhận thức, thái độ Bằng cách nói điều suy nghĩ, người nhận thức rõ trình độ hiểu biết vấn đề học tập nêu ra, thấy cần học hỏi thêm Bài học trở thành trình học hỏi lẫn tiếp nhận thụ động từ phía giáo viên, thành cơng lớp học phụ thuộc vào nhiệt tình tham gia thành viên Vì vậy, phương pháp gọi phương pháp huy động người tham gia rút gọn phương pháp tham gia II.2 Thực trạng a Thuận lợi – khó khăn Thuận lợi: Tồn giáo viên trường quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo nhà trường Được tập huấn Chuẩn kiến thức kĩ năng; Kĩ sống Đa số giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn chuẩn, yêu nghề, khắc phục khó khăn, ln học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên dự thăm lớp để học hỏi kinh nghiệm phục vụ cho dạy – học đạt kết mong muốn Khơng để tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp Các em học sinh ngoan, lễ phép, đồn kết, sống có tinh thần cộng đồng, sách đồ dùng học tập cấp, phát tương đối đầy đủ Sĩ số học sinh lớp phù hợp, nên thuận lợi cho việc kèm cặp em Kết học tập nâng cao nhờ quan tâm phụ huynh học sinh Các em học sinh lớp thích học mơn Đạo đức, mơn học liên quan đến đời sống thực tế nhiều Các em hứng thú với hoạt động học đóng vai, trò chơi, hoạt cảnh, văn nghệ, quan sát tranh Khó khăn: Trang thiết bị dạy học, sở vật chất nhà trường chưa thực đảm bảo cho việc học tập học sinh Trong Đạo đức sử dụng nhiều hoạt động đóng vai, trò chơi, thảo luận, hoạt cảnh… nên giáo viên ngại sợ tốn nhiều thời gian Vì em phải tiếp thu kiến thức cách thụ động, dẫn đến kết học tập môn Đạo đức chưa cao Đời sống kinh tế gia đình học sinh khó khăn, đa phần ảnh hưởng đến việc học tập em Học sinh em đồng bào dân tộc ÊĐê gia đình làm nương rẫy, bố mẹ bận làm ăn thường làm từ sáng đến chiều nên không dạy, kiểm tra sát việc học nhà em, đường xá số bn lại khó khăn, vất vả Một số em tiếp thu chậm, thụ động, chưa có cố gắng học tập, nhút nhát đứng trước tập thể để phát biểu xây dựng học Với hoạt động như: Thảo luận nhóm, trình bày kết thảo luận nhóm mình, trả lời câu hỏi bạn đặt câu hỏi cho bạn, …Tất em lạ lẫm Bên cạnh số cha mẹ học sinh chưa thực quan tâm đến em mình, có cách nghĩ '' trăm nhờ nhà trường, nhờ cô giáo chủ nhiệm'' làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập môn Đạo đức Hiện trò chơi mạng Internet ít, nhiều ảnh hưởng đến em Các em độ tuổi thích bắt chước chưa phân biệt hành vi đạo 10 đức tốt, xấu Chính vậy, phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường, xã hội cần thiết để giáo dục em, giáo dục từ bậc Tiểu học b Thành công – hạn chế Thành công: Học sinh hứng thú học tập theo nhóm mơn Đạo đức, học với khơng khí vui tươi, sinh động Làm việc theo nhóm nhỏ phát triển kĩ giao tiếp, kĩ giải vấn đề cho học sinh Động viên em học hỏi lẫn nhau, hợp tác Giáo viên giúp em hiểu nhóm cần gắn bó với nhau, quan tâm chia sẻ đến nhau, phụ thuộc lẫn Bên cạnh tập trung điểm mạnh cá nhân để bổ sung cho khiếm khuyết Qua quan sát làm việc nhóm, giáo viên dựa vào để biết sức học học sinh, từ giáo viên có phương pháp dạy học cho phù hợp Đồng thời lựa chọn em học giúp đỡ em lực học yếu Hoạt động nhóm tạo hội cho em có bình đẳng, dám thể khả kiến mình, phát triển ngơn ngữ tiếng việt, giúp học sinh chưa tự tin, học trầm có hội cởi mở, giao tiếp với bạn Mỗi em tập thể nhóm có tinh thần trách nhiệm cao, từ người tạo nên niềm vui chung nhóm, lớp Khi làm việc nhau, học sinh đạt điều mà em làm khơng thể đạt Mỗi thành viên tơ màu tạo nên “bức tranh hoàn chỉnh” Ý kiến em trân trọng, có giá trị, xem xét cân nhắc chu đáo từ nâng cao niềm tin, em gần gũi, dân chủ Do làm tăng tự tin, khắc phục lo lắng, sợ bị thất bại Tình đồng đội nâng lên nhờ hiểu nhau, thực tốt quy định nhóm bước đầu để sau lớn lên biết sống làm việc theo hiến pháp pháp luật Hạn chế: Giáo viên khơng làm chủ thời gian Học sinh xem trước nhà, chuẩn bị nội dung học tập chưa kĩ, nên hoạt động thường tập trung số em hoạt động tích cực, học tốt, em học yếu thường ỷ lại Kết cá nhân dựa kết qủa nhóm làm cho số em cảm thấy chưa thoả mãn, cho không công Nếu giáo viên lạm dụng hoạt động nhóm gây nhàm chán cho học sinh Nhóm trưởng điều hành không tốt, giáo viên theo dõi chưa sát sao, vài cá nhân nói chuyện riêng, bàn luận vấn đề khác gây ồn lớp học, làm nhiều thời gian, dẫn đến kết học tập chưa mong muốn Hoặc em học đứng điều hành, định, kết kuận vấn đề theo kiểu độc đoán, áp đặt Một tiết học Đạo đức với thời lượng 35 phút trở ngại muốn có dạy với hoạt động nhóm thành cơng 11 Vì vậy, muốn có kết học tập theo nhóm mơn Đạo đức thành cơng đòi hỏi học sinh phải chuẩn bị nhà, người giáo viên biết cách tổ chức, phương pháp tốt, kết hợp nhiều yếu tố hệ thống câu hỏi, nội dung thảo luận, số lượng thành viên, lực học nhóm, bàn ghế phù hợp, ánh sáng Nhưng yếu tố định em Hứng thú, tích cực chưa đủ mà học sinh cần hướng dẫn chuẩn bị nội dung thảo luận trước, giải thích rõ trước vào c Mặt mạnh – mặt yếu Mặt mạnh: Hoạt động nhóm mơn Đạo đức giúp em có tinh thần làm việc tập thể, phối hợp chặt chẽ cá nhân nhóm với Mỗi em có nhiệm vụ, hồn thành cơng việc giao góp phần vào thành cơng nhóm, tập thể lớp Hiệu học tập nâng cao Làm việc theo nhóm giúp học sinh có tinh thần đồn kết, sống làm việc với tinh thần – người, người Vì từ ngàn xưa cha ơng ta có câu: “Một làm chẳng nên non, ba chụm lại nên núi cao” Mặt yếu: Giáo viên tổ chức cho em học tập theo nhóm làm cho lớp học thường trật tự Ngoài có số em khơng thích hoạt động nhóm muốn thể kiến thức riêng với giáo Mỗi hoạt động thường phải chia nhóm, công việc thời gian Khi đánh giá kết học tập, giáo viên cần khéo léo kết hợp đánh giá với đánh giá học sinh Cơ sở vật chất hạn chế; bàn ghế chưa thực phù hợp với học sinh lớp d Các nguyên nhân, yếu tố tác động 100% em người đồng bào dân tộc Êđê nên em chưa thực tự tin giao tiếp tiếng việt, số gia đình kinh tế khó khăn, cha mẹ em trình độ văn hố khơng cao, làm mệt nên chưa thực quan tâm đến việc học em mà giao phó lại cho nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời chưa kết hợp nhịp nhàng giáo viên phụ huynh học sinh, giáo viên chưa đúc kết phương pháp “thật phù hợp” với đối tượng học sinh đồng bào Các em nhỏ chưa phân định ranh giới tốt, xấu, khả tự chủ chưa cao Các em dám bộc lộ cảm xúc kiến học, tiếp thu thụ động Thường coi nhẹ môn Đạo đức, Mĩ thuật, Tự nhiên - xã hội cho mơn học phụ Do nhận thức thầy, trò bậc phụ huynh chưa thấy hết vị trí, tầm quan trọng tác động qua lại môn học, thường xem nhẹ mơn Đạo đức Vì chưa tạo hứng thú học môn học Từ nhận thức ảnh hưởng đến đức tính cần thiết việc hình thành nhân cách cho học sinh Một số giáo viên Đạo đức dạy qua loa, học sinh lĩnh hội kiến thức cách thụ động, chưa đưa hoạt động nhóm nhiều vào học, thường để 12 em tự hoạt động, chưa nhiệt tình nhắc nhở, quan sát, hướng dẫn em Vì em làm việc khác chơi Vì tơi học nói tiếng đồng bào Êđê, phối hợp với đồng chí trưởng, phó thơn bn để tìm hiểu hồn cảnh gia đình em, để từ đưa em gần hơn, em khơng ngại chia sẻ với giáo viên Và từ tơi có sở để xếp em ngồi vị trí mà hoạt động nhóm Đạo đức, nhóm có đủ lực học: giỏi, khá, trung bình, yếu hồn cảnh gia đình khác nhau, mơi trường sống khác Để từ học sinh có đồn kết, hồ đồng, học hỏi lẫn Sự phân công công việc em nhóm tự phân cơng thống với có quan tâm chia sẻ giáo viên Để có tiết Đạo đức đạt hiệu tơi chuẩn bị kĩ lưỡng nội dung dạy , chọn câu hỏi thực phù hợp với lực học học sinh trường tôi, lớp để giúp em lĩnh hội, khám phá kiến thức cách tốt nhất, bên cạnh rèn luyện kĩ giao tiếp cho học sinh e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Để phương pháp hoạt động hiệu tốt làm điều tra: Hỏi ý kiến giáo viên mục tiêu dạy học mơn Đạo đức Tiểu học 100% giáo viên cho nhằm hình thành nhân cách cho học sinh qua hành vi đạo đức Giáo viên nhận thức tương đối chất phương pháp thảo luận nhóm Số giáo viên quan điểm thảo luận nhóm hoạt động chiều học sinh nhóm với nhau: diễn trước sau giáo viên truyền đạt nội dung học quan điểm phiến diện, hiểu chưa chất thảo luận nhóm Tuy nhiên số không nhiều Phần lớn giáo viên điều tra nhận thức chất thảo luận nhóm, cách tổ chức dạy học mà theo học sinh nhóm học tập, trao đổi, thảo luận nhiệm vụ học tập hướng dẫn giáo viên Tuy nhiên, muốn thảo luận nhóm phát huy hết tác dụng thực tiễn dạy học cần nâng cao hiểu biết cho giáo viên chất thảo luận nhóm Trong q trình dạy học môn Đạo đức, giáo viên vận dụng phương pháp thảo luận nhóm theo mức độ sau: Thường xuyên: 68.66% Đôi khi: 31,34% Chưa sử dụng bao giờ: 0.00% Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm Đạo đức, phương pháp tổ chức cho em trao đổi, chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm với nhóm nhỏ vấn đề Ví dụ: Khi dạy 2: Giữ lời hứa – giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận tình huống: Tình 1: Tân hẹn chiều chủ nhật sang nhà Tiến giúp bạn học Tốn Nhưng chuẩn bị ti vi lại chiếu phim hay Nếu Tân, em làm gì? Vì sao? 13 Tình 2: Hằng có truyện Thanh mượn bạn đem nhà xem hứa giữ gìn cẩn thận Nhưng nhà Thanh sơ ý để em bé làm rách truyện Theo em, Thanh nên làm gì? Vì sao? Phương pháp thảo luận nhóm giúp cho kiến thức học sinh giảm bớt phần chủ quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan khoa học Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ nhớ nhanh học sinh giao lưu, học hỏi thành viên nhóm Nhờ khơng khí thảo luận cởi mở nên học sinh, đặc biệt học sinh nhút nhát, trở nên bạo dạn hơn, em học cách trình bày ý kiến mình, biết lắng nghe có phê phán ý kiến bạn Từ giúp trẻ dễ hồ nhập vào tập thể nhóm, tạo cho em tự tin, hứng thú học tập sinh hoạt Tổ chức cho em thảo luận nhóm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học sinh, phải có tham gia làm việc thành viên, giải nhiệm vụ học tập với tinh thần đồng đội cao, kết học tập nhóm kết cá nhân Qua trình trao đổi, tranh luận học em nắm lớp, sáng tạo thơng qua tư em Ngồi kích thích em tìm kiếm kiến thức có liên quan đến vấn đề tranh luận Từ em thu lượm kiến thức cho em Trong buổi họp phụ huynh tơi thường nói với cha mẹ em rằng: Không nên coi nhẹ mơn học nào, mơn học cho em kiến thức định môi trường, xã hội, hình thành nhân cách em Dần dần em biết tự bảo vệ mình, sống chan hoà với người, biết quan tâm đến người xung quanh Từ thay đổi em sinh hoạt, học tập, thói quen phần phụ huynh hiểu ý thức việc học tập em khơng coi mơn Đạo đức mơn phụ Học sinh có học tốt mơn Đạo đức Tiểu học em có tiền đề để học tốt môn khác bậc cao môn Giáo dục công dân bậc THCS II.3 Giải pháp, biện pháp: a Mục tiêu giải pháp, biện pháp Đổi phương pháp dạy học “Lấy người học làm trung tâm” thực yêu cầu cấp thiết, nhiệm vụ trọng tâm tất sở giáo dục, cấp học, bậc học nước nói chung đặc biệt bậc Tiểu học nói riêng Vì cấp Tiểu học, học sinh nắm vững kiến thức khoa học sơ giản, kĩ sống móng vững cho cấp học khâu quan trọng đặc biệt cho việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao Ý thức tầm quan trọng này, giáo viên Tiểu học thân trăn trở, học hỏi, tìm tòi phương pháp giảng dạy giúp học sinh không nắm vững kiến thức mà có kĩ vận dụng kiến thức vào thực tế sống hàng ngày b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp * Quy trình tổ chức dạy học theo nhóm 14 Tuỳ vào nội dung tiết học, học mà giáo viên chọn phương án cho phù hợp Trong hoạt động nhóm có ba nhân tố tác động với nhau, là: Giáo viên – Học sinh – Đối tượng học tập (nội dung học tập cụ thể học) Trong quy trình tổ chức dạy học theo nhóm cần làm rõ mối liên hệ ba nhân tố vận động chúng bước dạy học Quy trình dạy học theo nhóm mơn Đạo đức bao gồm bước sau: Bước 1: Thành lập nhóm – chia nhóm sau: Nhóm đơi (hai em ngồi cạnh thành nhóm) Tình bạn (học sinh chọn bạn thích để ngồi với nhau) Theo sở thích ( học sinh sở thích ngồi với nhau) Theo hành vi ứng xử (học sinh nghịch ngợm ngồi với học sinh nói) Đếm theo thứ tự (học sinh đếm số từ đến 6, em số ngồi nhóm) Chia ngẫu nhiên ( giáo viên cho học sinh chơi trò kết bạn Giáo viên hơ kết bạn, kết bạn – học sinh hô kết mấy, kết – giáo viên hô kết – học sinh kết thành nhóm) Giáo viên nêu vấn đề tình có vấn đề - nhiệm vụ cần giải quyết, xử lý nhóm; học sinh người tổ chức nhóm, tiếp nhận vấn đề, giải nhiệm vụ nhóm ( nhận xét, phát vấn đề) Qua khảo sát, thử nghiệm học sinh lớp tồn trường tơi thấy số lượng thành viên nhóm từ đến em đạt hiệu Vì nhóm có nhiều em dẫn tới kĩ diễn đạt, phối hợp với nhau, phát biểu ý kiến, chia sẻ thông tin, quản lí khó đạt Bước 2: Làm việc nhóm để thực nhiệm vụ Ở hoạt động này, giáo viên người điều khiển (khích lệ học sinh làm việc, nêu câu hỏi gợi ý, điều chỉnh hoạt động học sinh chệch hướng), học sinh hợp tác giải vấn đề đưa ( nêu giả thuyết, tự bảo vệ giả thuyết, thảo luận, ghi chép ) Trước vào thảo luận, giáo viên xác định xem học sinh lớp nắm rõ nội dung tập chưa (giải thích chung có nhiều em chưa hiểu, giải thích riêng vài cá nhân chưa hiểu) Giáo viên quan sát điều chỉnh chỗ ngồi, nhắc nhở, hỗ trợ nhóm cần Giáo viên khơng dừng lại lâu nhóm Đảm bảo em tham gia thảo luận, lắng nghe tôn trọng, tránh tranh cãi căng thẳng Tạo thêm công việc cho cá nhân nhóm học sinh làm tập xong trước, chờ nhóm khác Bước 3: Báo cáo kết làm việc nhóm nhiều hình thức làm việc Ví dụ: nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác bổ sung Khơng thiết nhóm trình bày mà trình bày ý kiến, quan điểm khác với nhóm trước Hoặc báo cáo kết phiếu, trình bày bảng lớp để lớp phân tích đến kết luận Báo cáo theo hình thức sắm vai – nhóm báo cáo sau 15 giáo viên tổng kết lại Học sinh biểu diễn kết nhóm hình tượng, đóng kịch hay hình vẽ Ở bước giáo viên người tổ chức nhóm báo cáo kết quả, ghi lại điểm trí, điểm chưa trí; tổ chức thảo luận để đến trí chung Học sinh cử đại diện nhóm trình bày kết quả; bổ sung ý kiến; ghi lại ý kiến phản hồi Bước 4: Tóm tắt, tổng kết vấn đề; đưa nhận xét đánh giá Giáo viên đóng vai trò trọng tài, người kiểm tra Học sinh tự sửa sai rút kinh nghiệm cho thân Trong q trình hoạt động nhóm, học sinh tham gia tích cực vào q trình học tập, em học qua q trình tiếp thu mang tính chủ quan có liên quan tới kinh nghiệm (từ sống, từ học trước ), tác động qua lại (học sinh chia sẻ kinh nghiệm với học sinh khác học từ học sinh khác), tự đánh giá (học sinh có so sánh với kết luận, rút kinh nghiệm), giao tiếp (học sinh cần diễn đạt chia sẻ em học học nào) Vì bước cần lưu ý tới bước 1,2 bước chủ yếu học sinh tự làm việc theo nhóm Trong trường hợp cụ thể, bước học sinh làm việc nhóm bước thống ý kiến nhóm Đây bước giúp học sinh nắm toàn vấn đề sâu sắc Ở bước 4, học sinh có điều kiện đánh giá, tự sửa sai rút học, kinh nghiệm cho thân * Tổ chức hoạt động nhóm Giai đoạn 1: Trước dạy Đây giai đoạn chuẩn bị, xây dựng kế hoạch (thiết kế nội dung dạy học theo nhóm) Để xây dựng kế hoạch dạy học giáo viên cần phân tích học cụ thể đặc trưng người học Như vậy, giáo viên vào nhiệm vụ học mà thiết kế nhiệm vụ học tập cụ thể hoạt động để học sinh tiến hành giải đồng thời thiết kế yêu cầu học tập cụ thể cho nhóm, lựa chọn hình thức phù hợp để kiểm tra mức độ hiểu, kĩ thực hành, hành vi thái độ cần hình thành học sinh Động lực thúc đẩy nhân tố quan trọng trình học tập học sinh nói chung hoạt động nhóm nói riêng Vì vậy, đưa tập, nhiệm vụ cho học sinh thực nhóm, giáo viên cần phải để kích thích cho em mà không vượt khả chúng Các tập cần dựa mức độ tiếp thu nhu cầu học sinh Các tập đưa phải hấp dẫn, kích thích học sinh tự tìm hiểu ý tưởng, tự khám phá để hiểu sâu Cũng cần chuẩn bị phương tiện, dụng cụ cho học sinh hoạt động tổ chức dạy học theo nhóm phiếu giao việc, phiếu học tập, giấy tờ ghi chép Giáo viên yêu cầu em xem học chuẩn bị nội dung phát biểu Hướng dẫn thảo luận, phân chia thời gian hợp lí Giải đáp thắc mắc trước vào Ví dụ: Dạy : Kính yêu Bác Hồ Giáo viên chuẩn bị thơ, hát, truyện, tranh ảnh tình cảm Bác Hồ với thiếu nhi 16 Giai đoạn 2: Trong dạy Tổ chức dạy học theo nhóm tạo hội để học sinh làm việc tích cực với bạn khác, chia sẻ thảo luận công việc; tạo hội cho em suy nghĩ học tập mức cao hơn, sâu Để đạt điều giáo viên thay nói với học sinh em nên biết nên nhớ cho học sinh tự khám phá tri thức cần tiếp thu qua nhiệm vụ tập giao cho nhóm, khuyến khích hỗ trợ hướng dẫn học sinh quy nghĩ 17 Phương pháp sư phạm tương tác khẳng định vai trò người học “người thợ phương pháp học” thể hứng thú, tham gia tích cực liên tục, có trách nhiệm suốt q trình học tập Trong hoạt động nhóm, học sinh cần phải có ba yếu tố Để nhóm hoạt động có hiệu quả, cần lập kế hoạch giải nhiệm vụ giao, xây dựng tiến trình làm việc cách cụ thể Khi tổ chức dạy học theo nhóm gặp học sinh khơng tham gia tham gia khơng tích cực, giáo viên tìm cách đưa em vào hoạt động chung nhóm Nguyên nhân tượng nhút nhát, chán nản, thiếu kiến thức, có thói quen bị động, lực ngôn ngữ hạn chế Để khắc phục cần tạo cho em thói quen nói trước người, tạo mối quan hệ tin tưởng vào ủng hộ bạn bè, thầy cô, khen ngợi động viên kịp thời, khen ngợi lực sở trường em Khi học sinh tiến hành làm việc giáo viên giám sát nhóm, hỗ trợ, can thiệp kịp thời để mang lại hiệu Giáo viên không nên làm việc riêng học sinh thảo luận, bao quát toàn lớp học Lắng nghe em thảo luận nhóm, từ giáo viên phát khả đặc biệt em Ví dụ: Dạy – Kính yêu Bác Hồ Giáo viên chia học sinh thành nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm quan sát ảnh mà giáo viên chuẩn bị, tìm hiểu nội dung đặt tên cho ảnh Các nhóm thảo luận Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm lên giới thiệu ảnh Cả lớp trao đổi Giáo viên kết luận Giai đoạn 3: Sau dạy Thu nhận thông tin phản hồi từ học sinh (ý kiến phản hồi học sinh quan trọng, giáo viên phải đánh giá đúng, sai kịp thời bổ sung kết luận 18 phần tranh luận), kiểm tra đánh giá hoạt động học học sinh, rút kinh nghiệm cho lần sau * Kiểm tra đánh giá Việc kiểm tra đánh giá sau hoạt động thảo luận nhóm vấn đề quan trọng Nó đảm bảo tính tồn diện lĩnh vực thực học sinh Tôi đưa việc kiểm tra đánh sau: Đại diện nhóm trình bày kết Giáo viên hỏi: nhóm có ý kiến khác? Các nhóm khác trình bày Giáo viên dùng cụm từ “có thế hợp lí hơn” để kết luận, rút nội dung cần ghi nhớ hoạt động Tạo điều kiện cho học sinh đánh giá lẫn nhau, tự đánh giá thân để kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, hành vi học sinh Giáo viên đánh giá việc thực học sinh qua phiếu, qua tập thể qua việc giám sát c Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Qua nội dung cách thức thực nhận thấy để đạt kết ý muốn giáo viên cần: Tổ chức nhóm phù hợp, tạo khơng khí thoải mái, thân thiện tin cậy nghiêm túc nhóm, có em phát biểu cách tự nhiên; tránh tượng nhóm q đông, tượng căng thẳng, giả tạo hay đùa cợt thảo luận Học lực, khả nhóm tương đương nhau, tạo đồng nhóm; tránh tượng khơng cân sức nhóm Vấn đề thảo luận phải thiết thực, gần gũi em quan tâm; câu hỏi thảo luận phải vừa sức với học sinh (nếu câu hỏi khó phải chia nhỏ thành câu hỏi nhỏ có tính gợi ý ); tránh đưa hành vi, tình xa lạ hay câu hỏi đơn giản, khó học sinh Cấn tạo điều kiện cho học sinh tự bày tỏ ý kiến mình, cần động viên kịp thời lời khen để tạo phấn khởi tạo khơng khí thi đua lành mạnh nhóm em nhóm với Giáo viên xếp chỗ ngồi, cho em tham gia thảo luận nhìn thấy Học sinh tham gia hoạt động phải có thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực Rèn cho em tính tự giác học nhà, khơng có giáo viên bên cạnh Có học nhà tốt lên lớp em hiểu nhanh, tiết học trở nên nhẹ nhàng Các em có ý thức học tốt bậc Tiểu học có để học tốt lên bậc Trung học sở Phổ thơng trung học Vì có câu “Cái tháp cao xây từ mặt đất” d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Giáo dục em học, học để em hình thành thói quen hành vi kiến thức lĩnh hội khơng thể có 19 sớm, chiều mà phải có thời gian kết hợp nhịp nhàng giáo viên, học sinh, gia đình, nhà trường xã hội Khi em có hứng thú học tập chất lượng dạy – học nâng cao e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Hiệu thảo luận nhóm mang lại góp phần tích cực hình thành phát triển phẩm chất lực sau học sinh: Làm cho lớp tranh luận hào hứng, sôi Làm cho học sinh tiếp thu nhanh Làm cho học sinh hứng thú với môn học Phát huy tính tích cực, độc lập học sinh Hình thành lực giải vấn đề Tất tác dụng đạt: 67.75% Bên cạnh nâng cao lực tự học học sinh, giúp học sinh có ý thức tìm tòi, phát nhằm giúp cho em hiểu sâu hơn, nhớ lâu vận dụng tốt học vào thực tiễn Tinh thần hợp tác nhóm học sinh học Đạo đức Rất hứng thú hợp tác 90,32% Hợp tác bình thường 6.67% Ít hợp tác 3.01% Khơng thích hợp tác 0.00% Tơi đánh giá cao hiệu phương pháp thảo luận nhóm mơn Đạo đức đem lại Hiệu khơng tác động đến phẩm chất tốt đẹp vốn có học sinh trước yêu cầu nghiệp giáo dục, mà tác động tới lực người lao động mới: động, sáng tạo, hợp tác Đó tiền đề cần thiết để đưa phương pháp dạy học vào thực tiễn dạy học trường Tiểu học II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm môn Đạo đức lớp 3, thấy khả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm cách thích hợp cho học nâng cao hiệu dạy học môn Giúp học sinh biến tri thức đạo đức thành hoạt động thực tiễn có liên quan mật thiết với sống trẻ tương lai, phù hợp với chuẩn mực hành vi học Học sinh hứng thú với công việc mà giáo viên giao cho tiết học, có ý thức hồn thành cơng việc giao Học sinh thực phần cơng việc cách tự giác, tích cực có sáng tạo Tiết học trở nên “Học mà vui, vui mà học” Giáo dục đạo đức, nhân cách người quan trọng, Bác Hồ nói “Hiền đâu phải tính nết, phần nhiều giáo dục mà nên” Kết học tập môn Đạo đức lớp tơi có nhiều thay đổi Kết 100% em hồn thành Trong em hồn thành tốt ngày tăng Kết so sánh sau: 20 Kết năm học 2012 - 2013 Xếp loại Tỉ lệ % Hoàn thành tốt (A+) 12 % Hoàn thành (A) 88 % Chưa hoàn thành (B) Kết học kì I năm học 2013 - 2014 Xếp loại Tỉ lệ % Hoàn thành tốt (A+) 17,24 % Hoàn thành (A) 82,76 % Chưa hoàn thành (B) Kết thực nghiệm cho thấy việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, dạy học mơn Đạo dức lớp không cản trở, làm phương hại đến kết dạy học môn Đạo đức mà nâng cao chất lượng dạy học mơn nói chung củng cố khơi sâu ý thức, thái độ đạo đức, hình thành rèn luyện hành vi đạo đức học sinh nói riêng Kết cho thấy tri thức, thái độ đạo đức học sinh củng cố, nắm vững hơn, hành vi đạo đức rèn nhiều Việc làm em có nhiều thiết thực, hiệu Những việc làm có “bàn tay sư phạm” điều khiển, định hướng Với kết chứng minh tính đắn giả thiết khoa học mà đề tài đặt Việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào q trình dạy học lớp có tác dụng rõ rệt suốt q trình phát huy tính tích cực góp phần nâng cao chất lượng kết học tập môn Đạo đức lớp trường Tiếu học Qua tơi khẳng định tính khả thi việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm phù hợp, nhằm nâng cao hiệu học tập dạy học môn Đạo đức lớp Tiểu học III Phần kết luận, kiến nghị III.1 Kết luận: Qua nghiên cứu lí luận thực tế giảng dạy, tơi rút kết luận sau: Phát huy tính tích cực nhận thức học sinh vấn đề nhiều nhà giáo dục nghiên cứu tìm cách thực Các nghị Đảng giáo dục nhấn mạnh đổi nội dung, phương pháp dạy học theo hướng Để phát huy cao tính tích cực, tự giác, tính chủ động người học ngày nghiên cứu sâu nội dung, chất dạy học Đây kiểu dạy học có hiệu cao, phát huy tính tích cực chủ động người học, gắn liền lí luận thực tiễn Phương pháp thảo luận nhóm phương pháp đặc biệt hệ phương pháp tích cực Qua việc nâng cao hiệu phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức lớp phát huy tác dụng Tuy nhiên, việc vận dụng đòi hỏi người giáo viên phải có lực, vận dụng thuận lợi khắc phục khó khăn tổ chức hoạt động Đối với giáo viên Tiểu học việc áp dụng vài biện pháp, nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương pháp thảo luận nhóm phù hợp với tiết học Bài học chương trình mơn Đạo đức lớp đòi hỏi người giáo viên cần phải nhận thức dạy mơn Đạo đức cách hiệu nhiều bầt cập tình hình dạy học Ít nhiều giáo viên bị chi phối việc thực 21 chương trình giảng dạy Điều quan trọng mơn Đạo đức Tiểu học chưa coi trọng Kết qua thực nghiệm sư phạm cho thấy học sinh lớp học tập theo phương pháp hoạt động nhóm có củng cố tri thức, thái độ, hành vi đạo đức chuẩn mực hành vi đạo đức Hơn nữa, em mở rộng hiểu biết sống xung quanh, tập vận dụng tri thức đạo đức vào giải vấn đề sống Các em biết liên hệ học đạo đức với thực tiễn sống, phần em biết trình bày vấn đề xử lý tình đạo đức sống Chính lẽ tơi khẳng định tác dụng thực nghiệm sư phạm có hiệu việc vận dụng vài biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu sử dụng phương pháp thảo luận nhóm có tính khả thi III.2 Kiến nghị: * Về công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên: Các trường Tiểu học cần tổ chức thường xuyên đợt bồi dưỡng giáo viên theo định kì, nhằm trang bị cho giáo viên vấn đề liên quan đến việc vận dụng biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu phương pháp thảo luận nhóm dạy học môn Đạo đức lớp * Về công tác quản lí đạo: Phải có đạo sâu sát việc dạy học giáo viên phải có nhận thức đắn vị trí việc dạy học mộn Đạo đức Tránh tình trạng coi mơn Đạo đức mơn phụ, khơng cần thiết, đầu tư mà dạy qua loa, chiếu lệ, chí bỏ tiết Khuyến khích phong trào thi đua giáo viên nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học môn Đạo đức Tiểu học Tăng cường sở vật chất, phương tiện dạy học, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy * Đối với giáo viên: Thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ sư phạm cho thân Trong đó, cần bồi dưỡng sở lí luận thực tiễn phương pháp thảo luận nhóm, từ vận dụng vào q trình dạy học có hiệu Mạnh dạn vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào trình dạy học mơn Đạo đức Tiểu học cách thích hợp, bước khắc phục khó khăn thân Tránh tình trạng coi nhẹ mơn Đạo đức dẫn đến việc dạy học chưa đạt hiệu mơn học Hình thành kĩ thích hợp cho em biện pháp sáng tạo, linh hoạt, hình thức phong phú, thích hợp để tạo cho khơng khí tiết học sinh động mang tính giáo dục cao Sáng kiến kinh nghiệm tôi, đạt hiệu định thực tế giảng dạy Tuy nhiên không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tơi mong góp ý nhiệt tâm cấp lãnh đạo bạn đồng nghiệp, để sáng kiến áp dụng ngày hiệu Tôi xin cảm ơn 22 23 ... Tiểu học Nghiên cứu thực trạng sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức Tiểu học Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học môn Đạo đức lớp I .3. . .quả sử dụng phương pháp thảo luận nhón dạy học môn Đạo đức lớp nhà trường Tiểu học theo chương trình Nghiên cứu vấn đề lý luận có liên quan phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức. .. giả ngồi nước nghiên cứu Phương pháp thảo luận nhóm Tiểu học phương pháp thảo luận nhóm mơn Đạo đức tác giả, tác phẩm nghiên cứu đến Đặc biệt, thảo luận nhóm dạy học mơn Đạo đức lớp chưa có tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn đạo đức lớp 3, Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn đạo đức lớp 3, Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn đạo đức lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay