X làm tò he nặn trò chơi bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác có dùng phẩm màu độc hại bé y mua con giống do x nặn để chơi

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 21:19

X làm Tò He (nặn trò chơi bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác) có dùng phẩm màu độc hại, bé Y mua con giống do X nặn để chơi, bé X đã ăn con giống đó và bị ngộ độc. X phải bồi thường thiệt hại;(SAI vì không có mối quan hệ nhân quả, việc gây thiệt hại xuất phát từ hành vi ăn của đứa trẻ, việc dùng bột độc chỉ là điều kiện chứ ko phải nguyên nhân chính đứa trẻ bị ngộ độc)X làm Tò He (nặn trò chơi bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác) có dùng phẩm màu độc hại, bé Y mua con giống do X nặn để chơi, bé X đã ăn con giống đó và bị ngộ độc. X phải bồi thường thiệt hại;(SAI vì không có mối quan hệ nhân quả, việc gây thiệt hại xuất phát từ hành vi ăn của đứa trẻ, việc dùng bột độc chỉ là điều kiện chứ ko phải nguyên nhân chính đứa trẻ bị ngộ độc) X làm Tò He nặn trò chơi bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác có dùng phẩm màu độc hại bé Y mua con giống do X nặn để  chơi, bé X đã ăn con giống đó và bị ngộ độc. X phải bồi thường thiệt hại;(SAI vì khơng có mối quan hệ nhân quả, việc gây thiệt hại xuất phát từ hành vi ăn của đứa trẻ, việc dùng bột độc chỉ là điều kiện chứ ko phải ngun nhân chính đứa trẻ bị  ngộ độc)
- Xem thêm -

Xem thêm: X làm tò he nặn trò chơi bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác có dùng phẩm màu độc hại bé y mua con giống do x nặn để chơi, X làm tò he nặn trò chơi bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác có dùng phẩm màu độc hại bé y mua con giống do x nặn để chơi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay