Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển

1 3 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:55

Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển?(ĐÚNG đó là nghĩa vụ của bên vận chuyển ts)Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển?(ĐÚNG đó là nghĩa vụ của bên vận chuyển ts)Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển?(ĐÚNG đó là nghĩa vụ của bên vận chuyển ts)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển, Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển, Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay