PHẢN ỨNG CHUỖI TRÙNG NGƯNG PCR(Polymerase Chain Reaction)

8 2 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:52

PHẢN ỨNG CHUỖI TRÙNG NGƯNG (PCR) Polymerase Chain Reaction, Phản ứng chuỗi trùng ngưng nhờ polymerase hay phản ứng khuếch đại gen. Là một kỹ thuật phổ biến trong sinh học phân tử nhằm tạo ra nhiều bản sao một đoạn ADN mà không cần sử dụng các sinh vật sống như E.coli hay nấm men PHẢN ỨNG CHUỖI TRÙNG NGƯNG PCR YK17C - DDY Polymerase Chain Reaction (PCR) • Phản ứng chuỗi trùng ngưng nhờ polymerase hay phản ứng khuếch đại gen • Là kỹ thuật phổ biến sinh học phân tử nhằm tạo nhiều đoạn ADN mà không cần sử dụng sinh vật sống E.coli hay nấm men • Được sử dụng nghiên cứu sinh học y học (phát bệnh di truyền, nhận dạng chẩn đốn bệnh nhiễm trùng, tách dòng gen, xác định huyết thống) Thành phần PCR Nước Mồi thật tinh khiết, không chứa thành phần • Sợinào đơn ADN (20 – 30 bazơ) có trình tự bổ Dung dịch2 đệm sung với đầu ADN • •Phụ DNA polymerase Baothuộc gồm vào mồi loại xuôienzim (forward primer) mồi (reverse primer) • ngược Thường chứa muối đệm Tris HCl 10 mM, KCl • Vai trò 50mM MgCl2 1,5 mM Quyết định tính đặc hiệu PCR Deoxynucleoside triphosphate (DNTP) Khởi động enzim polymerase Thành phần PCR Enzim ADN polymerase • Xúc tác cho q trình lắp ráp nucleotide  A, T, G, X vào mạch ADN tổng hợp • Kết PCR phụ thuộc vào khả chịu nhiệt enzym polymerase ADN mẫu • ADN kép, đơn ARN • Có độ nguyên vẹn cao tránh lẫn tạp chất Quy trình Gồm 20 – 30 chu kỳ Sự phát triển PCR • Reverse transcriptase PCR (RT- PCR) kỹ thuật mà ARN sử dụng làm khn cho khuyếch  đại PCR sau chuyển  đổi thành cADN • Competitive RT-PCR kỹ thuật thường sử dụng việc định lượng loại ARN chuyên biệt • Real-Time PCR phát sản phẩm PCR tích luỹ thời điểm thực tế q trình khuyếch đại gen • PCR-ELISA kết hợp PCR với thử nghiệm miễn dịch liên kết enzym chẩm đoán Ứng dụng Vân tay di truyền kỹ thuật pháp y sử dụng để xác định người cách so sánh DNA người với mẫu có Kiểm tra huyết thống  mối quan hệ di truyền xác định từ hai nhiều dấu vân tay di truyền Chẩn đốn bệnh di truyền Tách dòng gen Gây đột biến điểm Phân tích mẫu DNA cổ THANK YOU YK17C - DDY ...Polymerase Chain Reaction (PCR) • Phản ứng chuỗi trùng ngưng nhờ polymerase hay phản ứng khuếch đại gen • Là kỹ thuật phổ biến sinh học phân tử... men • Được sử dụng nghiên cứu sinh học y học (phát bệnh di truyền, nhận dạng chẩn đoán bệnh nhiễm trùng, tách dòng gen, xác định huyết thống) Thành phần PCR Nước Mồi thật tinh khiết, không chứa... trình khuyếch đại gen • PCR-ELISA kết hợp PCR với thử nghiệm miễn dịch liên kết enzym chẩm đoán Ứng dụng Vân tay di truyền kỹ thuật pháp y sử dụng để xác định người cách so sánh DNA người với
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẢN ỨNG CHUỖI TRÙNG NGƯNG PCR(Polymerase Chain Reaction), PHẢN ỨNG CHUỖI TRÙNG NGƯNG PCR(Polymerase Chain Reaction), PHẢN ỨNG CHUỖI TRÙNG NGƯNG PCR(Polymerase Chain Reaction)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay