HỢP ĐỒNG có đối TƯỢNG là CÔNG VIỆC

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:52

HỢP ĐỒNG CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG VIỆC1. Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự? (SAI thông thường hợp đồng ủy quyền phải có sự thống nhất ý chỉ của 2 bên phát sinh theo quan hệ ds, còn giấy ủy quyền phát sinh theo quan hệ hành chính VD giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc thực hiện các công việc của công ty)2. Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hành khách là hành khách?(SAI đó là công việc phải thực hiện: việc vân chuyển)3. Trong trường hợp người thứ ba có lỗi cố ý gây thiệt hại cho đối tượng bảo hiểm thì bên bảo hiểm không phải trả tiền cho bên được bảo hiểm? (SAI tùy thuộc vào từng loại bảo hiểm)4. Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng có điều kiện? (SAI là nghĩa vụ có điều kiện, bởi vì hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết nhưng sự kiện bảo hiểm phát sinh theo hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật)5. Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển?(ĐÚNG đó là nghĩa vụ của bên vận chuyển ts)6. Bên vận chuyển hành khách có quyền từ chối chuyên chở nếu hành khách không thanh toán cước phí vận chuyển trước cuộc hành trình? (ĐÚNG phụ thuộc theo sự thỏa thuận của các bên)7. Ủy quyền cho người thứ ba thực hiện quyền yêu cầu không phải là căn cứ phát sinh nghĩa vụ? (ĐÚNG vì về bản chất không có sự thay đổi về nghĩa vụ phải thực hiện và chủ thể trong giao dịch)8. A thuê B vận chuyển tài sản cho mình, trên đường vận chuyển xe của B bị gãy trục và lao xuống vách núi, hậu quả là tài sản của A bị hư hỏng toàn bộ. Trong trường hợp này, B phải bồi thường cho A?(SAI nếu như xe của A gây thiệt hại trong trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ gây ra và trách nhiệm về bảo dượng xe theo thỏa thuận do A đảm nhiệm)9. Hành khách có quyền mang theo hành lý mà không bị tính cước?(ĐÚNG do thảo thuân và quy định của nhà xe)10. Hành khách có hành lý thì bị tính cước vận chuyển riêng đối với hành lý? (SAI tùy thuộc vào thỏa thuận)11. Người dưới sáu tuổi không được tham gia hoạt động vận chuyển hành khách? Trong quá trình vận chuyển tài sản, tài sản bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm dân sự? (SAI pháp luật ko có quy định cấm trẻ em dưới 6 tuổi ko đc tham gia vân chuyển, tài sản bị thiệt hại trong quá trình vẫn chuyển nhưng bên vận chuyển không phải bồi thường khi có sự kiện bất khả kháng, trừ TH có thỏa thuận khác)12. Tài sản được quy định tại Điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản. (Đúng vì phù hợp với quy định của pháp luật)13. Dịch vụ EMS của bưu điện là một hình thức vận chuyển tài sản?(ĐÚNG)14. Cũng như bên vận chuyển hành khách, bên vận chuyển tài sản có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản vận chuyển?(SAI mua bảo hiểm trách nhiệm ds)15. Hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu?(Sai. Vì hợp đồng mẫu có hình thức bằng van bản còn hợp đồng vận chuyển có hình thức lời nói).16. Hành khách không có vé không được tổ chức bảo hiểm thanh toán tiền bảo hiểm khi có tai nạn xảy ra?(SAI vé là bằng chứng của việc giao kết nhưng trong TH ko có vé nhưng có các căn cứ khác chứng minh việc hành khách có tham gia hợp đồng thì họ vẫn được nhận bảo hiểm khi xảy ra tai nạn)17. Bên vận chuyển phải có giấy phép kinh doanh vận chuyển tài sản hoặc hành khách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp?(SAI không cần giấy phép nhưng phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm cho hành khách khi tham gia dịch vụ, như đóng bảo hiểm)18. A thuê B người chở khách bằng xe máy, B đưa mũ bảo hiểm cho A nhưng A không đội, trường hợp này A phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi lưu hành trên đường bằng xe máy?(SAI nếu cũng có lối cảu B trong trừng hợp không giám sát và theo dõi các điều kiện an toàn trong khi thực hiện dịch vụ)19. Khi xảy ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho hành khách thì bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì áp dụng các quy định của pháp luật? (SAI sẽ không phải bồi thường trong TH bất khả kháng, khi đó sẽ áp dụng các quy định về bảo hiểm)20. Bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tất cả các hành khách đang trên phương tiện của bên vận chuyển khi có thiệt hại xảy ra.(SAI chỉ có những hành khách tham gia trong hợp đồng giao dịch thì bên vận chuyển mới phải chịu trách nhiệm bồi thường)21. Hành khách chỉ có thể là cá nhân.(SAI hành khách có thể là pháp nhân trong trường hợp 1 công ty kí kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển cho nhân viên đi nghỉ mát)22. Khi bên vận chuyển chậm thực hiện nghĩa vụ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên thuê vận chuyển thì phải chịu trách nhiệm về chậm thực hiện nghĩa vụ.(SAI trong TH bất khả kháng và không có thỏa luận rằng trong mọi TH nếu chậm thực hiện nghĩa vụ thì phải bồi thường)23. Trong trường hợp tài sản vận chuyển đã được mua bảo hiểm mà có thiệt hại xảy ra, thì bên thuê vận chuyển có quyền yêu cầu tổ chức bảo hiểm chi trả toàn bộ thiệt hại cho mình.(SAI chỉ chi trả trong phạm vi bảo hiểm)24. Bên thuê vận chuyển tài sản là bên nhận tài sản.(SAI bên nhận tài sản có thể là người thứ 3)25. Nếu không có thỏa thuận gì khác thì bên nhận tài sản là bên có nghĩa vụ thanh toán tiền cước vận chuyển;(ĐÚNG nếu các bên không có thỏa thuận rằng bên thuê phải trả phí trước khi thực hiện công việc vận chuyển thì theo nguyên tắc chung người nhận sẽ là người trả tiền dịch vụ, nhằm bảo về quyền về của bên nhận ts đồng thời làm tăng trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của bên vận chuyển)26. Xe vận chuyển hành khách không được thực hiện các hợp đồng vận chuyển tài sản trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách;(SAI nếu nhà xe quy định có thể vận chuyển cả hành khách và tài sản, vì đối tượng của hợp đồng vận chuyển là công việc phải thực hiện)27. Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểmvà tại địa điểm nơi xảy ra thiệt hại về tài sản;(SAI tính từ khi nhận tài sản đến khi giao tài sản)28. Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nhận tài sản vận chuyển;(ĐÚNG)29. Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nơi giao tài sản;(SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts đến khi giao cho người nhận)30. Công ty A thuê công ty du lịch B tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên của mình ở Quảng Ninh, công ty du lịch B đã sử dụng xe của công ty để vận chuyển nhân viên của công ty A đến Quảng Ninh, đây không phải là hợp đồng vận chuyển hành khách;(cô ơi câu này em vẫn chưa trả lời được vì cũng khó phân biệt được giữa hợp đồng dịch vụ và vận chuyển cô ạ, cô giải thích giúp em với ạ)31. Nếu không thỏa thuận nào khác bên vận chuyển tài sản giao hàng tại nơi cư trú của bên thuê vận chuyển;(SAI địa điểm là điều khoản bắt buộc nên phải được thỏa thuạn từ trước)32. Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước(SAI tiền cước là điều khoản cơ bản)33. Vũ khí bị nghiêm cấm vận chuyển trên các phương tiện vận chuyển hành khách và tài sản;(SAI nếu các loại vũ khí không thuộc danh mục cấm vân có thêt được vận chuyển)34. Tài sản vận chuyển phát sinh hoa lợi trong thời gian vận chuyển mà làm phát sinh thêm chi phí thì bên vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển hoa lợi; (ĐÚNG theo thảo thuận của các bên)35. Bên vận chuyển có quyền chuyển tài sản, hành khách cho bên vận chuyển khác trong quá trình vận chuyển nếu bên thuê vận chuyển không phải trả thêm chi phí; (SAI trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận ko được tra đổi và phải do chính bên vận chuyển thực hiện)36. Trong thời gian vận chuyển do mưa lớn, đường sạt lở xe không thể lưu hành, bên vận chuyển phải đi tuyến khác xa hơn làm phát sinh thêm nhiều chi phí thì bên bên vậnchuyển có quyền thu thêm cước vận chuyển;(SAI trong trường hợp các bên ko có thỏa thuận từ trước)37. Trong trường hợp bên vận chuyển hành khách chở quá số hành khách cho phép theo yêu cầu của khách, thì cả hành khách và bên vận chuyển cùng phải chịu trách nhiệm khi có những thiệt hại xảy ra;(SAI chỉ có nhà khách phải bồi thường vì không tuân thủ theo quy định vận chuyển)38. Đại diện theo ủy quyền được xác lập theo hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể ủy quyền theo hình thức miệng)39. Nếu bên được ủy quyền là tổ chức tất yếu sẽ phát sinh quan hệ ủy quyền lại;(SAI vì ủy quyền là sự thỏa thuận)40. Hợp đồng ủy quyền chỉ chấm dứt trong trường hợp một trong hai bên chủ thể chết khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật qui định công việc ủy quyền gắn liền với nhân thân của các chủ thể trong hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể chấm dứt theo thỏa thuận, khi bên ủy quyền cảm thấy việc ủy quyenf không cần thiết)41. Trong trường hợp bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá công việc ủy quyền thì phải chịu trách nhiệm về phần công việc vượt quá phạm vi ủy quyền;(ĐÚNG nếu vượt quá phạm vi ủy quyền thì bên được ủy quền phải chịu trách nhiệm với hành vi vượt quá của mình)42. Khi bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá phạm vi ủy quyền, nhưng đem lại lợi ích cho bên ủy quyền thì không phải chịu trách nhiệm về hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền; (SAI nếu gây thiệt hại cho phía bên kia vẫn phải chịu trách nhiệm về phần vượt quá)43. Pháp nhân chỉ được phép nhận ủy quyền trong qua hợp đồng ủy quyền trong trường hợp công việc ủy quyền nằm trong chức năng, nhiệm vụ hoạt động của pháp nhân;(ĐÚNG khi tiếp nhận nghĩa vụ ủy quyền pháp nhân phải xem xét công việc đó có ảnh hưởng đến lợi ích của công ty hay không, nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động pháp nhân sẽ ko tiếp nhận việc ủy quyền)44. Pháp nhân nhận ủy quyền từ chủ thể khác thông qua hợp đồng ủy quyền mà nội dung công việc không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của pháp nhân thì người đứng đầu pháp nhân phải chịu trách nhiệm;(ĐÚNG nếu tiếp nhận công việc ủy quyền mà gây thiệt hại thì người đại diện tiếp nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm)45. Nhà nước ủy quyền cho cá cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, pháp nhân, cơ quan nhà nước … chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của Nhà nước phải thông qua hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể thông qua giấy ủy quyền)46. Bên thuê vận chuyển tài sản có thể là bên được ủy quyền;(ĐÚNG)47. Người có quan hệ nghĩa vụ với bên ủy quyền có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu bên được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung nghĩa vụ. (ĐÚNG 1 bên có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu bên kia có sự vi phạm) HỢP ĐỒNGĐỐI TƯỢNG CƠNG VIỆC Giấy ủy quyền hợp đồng ủy quyền hợp đồng dân sự? (SAI thông thường hợp đồng ủy quyền phải thống ý bên phát sinh theo quan hệ ds, giấy ủy quyền phát sinh theo quan hệ hành VD giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc thực cơng việc công ty) Đối tượng hợp đồng vận chuyển hành khách hành khách?(SAI cơng việc phải thực hiện: việc vân chuyển) Trong trường hợp người thứ ba lỗi cố ý gây thiệt hại cho đối tượng bảo hiểm bên bảo hiểm trả tiền cho bên bảo hiểm? (SAI tùy thuộc vào loại bảo hiểm) Hợp đồng bảo hiểm hợp đồng điều kiện? (SAI nghĩa vụ điều kiện, hợp đồng bảo hiểm hiệu lực kể từ thời điểm giao kết kiện bảo hiểm phát sinh theo hợp đồng hiệu lực pháp luật) Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản đường vận chuyển?(ĐÚNG nghĩa vụ bên vận chuyển ts) Bên vận chuyển hành khách quyền từ chối chun chở hành khách khơng tốn cước phí vận chuyển trước hành trình? (ĐÚNG phụ thuộc theo thỏa thuận bên) Ủy quyền cho người thứ ba thực quyền yêu cầu phát sinh nghĩa vụ? (ĐÚNG chất khơng thay đổi nghĩa vụ phải thực chủ thể giao dịch) A thuê B vận chuyển tài sản cho mình, đường vận chuyển xe B bị gãy trục lao xuống vách núi, hậu tài sản A bị hư hỏng toàn Trong trường hợp này, B phải bồi thường cho A?(SAI xe A gây thiệt hại trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ gây trách nhiệm bảo dượng xe theo thỏa thuận A đảm nhiệm) Hành khách quyền mang theo hành lý mà khơng bị tính cước?(ĐÚNG thảo thuân quy định nhà xe) 10 Hành khách hành lý bị tính cước vận chuyển riêng hành lý? (SAI tùy thuộc vào thỏa thuận) 11 Người sáu tuổi không tham gia hoạt động vận chuyển hành khách? Trong trình vận chuyển tài sản, tài sản bị thiệt hại bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm dân sự? (SAI pháp luật ko quy định cấm trẻ em tuổi ko đc tham gia vân chuyển, tài sản bị thiệt hại trình chuyển bên vận chuyển bồi thường kiện bất khả kháng, trừ TH thỏa thuận khác) 12 Tài sản quy định Điều 163 đối tượng vận chuyển hợp đồng vận chuyển tài sản (Đúng phù hợp với quy định pháp luật) 13 14 Dịch vụ EMS bưu điện hình thức vận chuyển tài sản?(ĐÚNG) Cũng bên vận chuyển hành khách, bên vận chuyển tài sản trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản vận chuyển?(SAI mua bảo hiểm trách nhiệm ds) 15 Hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu?(Sai Vì hợp đồng mẫu hình thức van hợp đồng vận chuyển hình thức lời nói) 16 Hành khách khơng vé khơng tổ chức bảo hiểm toán tiền bảo hiểm tai nạn xảy ra?(SAI vé chứng việc giao kết TH ko khác chứng minh việc hành khách tham gia hợp đồng họ nhận bảo hiểm xảy tai nạn) 17 Bên vận chuyển phải giấy phép kinh doanh vận chuyển tài sản hành khách quan nhà nước thẩm quyền cấp?(SAI khơng cần giấy phép phải tuân thủ điều kiện bảo đảm cho hành khách tham gia dịch vụ, đóng bảo hiểm) 18 A thuê B người chở khách xe máy, B đưa mũ bảo hiểm cho A A không đội, trường hợp A phải chịu trách nhiệm hành hành vi không đội mũ bảo hiểm lưu hành đường xe máy?(SAI lối cảu B trừng hợp không giám sát theo dõi điều kiện an toàn thực dịch vụ) 19 Khi xảy thiệt hại tính mạng, sức khỏe cho hành khách bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận, thỏa thuận áp dụng quy định pháp luật? (SAI bồi thường TH bất khả kháng, áp dụng quy định bảo hiểm) 20 Bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tất hành khách phương tiện bên vận chuyển thiệt hại xảy ra.(SAI hành khách tham gia hợp đồng giao dịch bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường) 21 Hành khách cá nhân.(SAI hành khách pháp nhân trường hợp cơng ty kí kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển cho nhân viên nghỉ mát) 22 Khi bên vận chuyển chậm thực nghĩa vụ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên thuê vận chuyển phải chịu trách nhiệm chậm thực nghĩa vụ.(SAI TH bất khả kháng khơng thỏa luận TH chậm thực nghĩa vụ phải bồi thường) 23 Trong trường hợp tài sản vận chuyển mua bảo hiểm mà thiệt hại xảy ra, bên thuê vận chuyển quyền yêu cầu tổ chức bảo hiểm chi trả tồn thiệt hại cho mình.(SAI chi trả phạm vi bảo hiểm) 24 Bên thuê vận chuyển tài sản bên nhận tài sản.(SAI bên nhận tài sản người thứ 3) 25 Nếu khơng thỏa thuận khác bên nhận tài sản bên nghĩa vụ tốn tiền cước vận chuyển;(ĐÚNG bên khơng thỏa thuận bên thuê phải trả phí trước thực cơng việc vận chuyển theo ngun tắc chung người nhận người trả tiền dịch vụ, nhằm bảo quyền bên nhận ts đồng thời làm tăng trách nhiệm thực nghĩa vụ bên vận chuyển) 26 Xe vận chuyển hành khách không thực hợp đồng vận chuyển tài sản trường hợp thực hợp đồng vận chuyển hành khách;(SAI nhà xe quy định vận chuyển hành khách tài sản, đối tượng hợp đồng vận chuyển công việc phải thực hiện) 27 Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại tài sản vận chuyển tính giá trị tài sản thời điểmvà địa điểm nơi xảy thiệt hại tài sản;(SAI tính từ nhận tài sản đến giao tài sản) 28 Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại tài sản vận chuyển tính giá trị tài sản thời điểm địa điểm nhận tài sản vận chuyển;(ĐÚNG) 29 Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại tài sản vận chuyển tính giá trị tài sản thời điểm địa điểm nơi giao tài sản;(SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts đến giao cho người nhận) 30 Công ty A thuê công ty du lịch B tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên Quảng Ninh, công ty du lịch B sử dụng xe công ty để vận chuyển nhân viên công ty A đến Quảng Ninh, hợp đồng vận chuyển hành khách;(cô câu em chưa trả lời khó phân biệt hợp đồng dịch vụ vận chuyển ạ, giải thích giúp em với ạ) 31 Nếu không thỏa thuận khác bên vận chuyển tài sản giao hàng nơi cư trú bên thuê vận chuyển;(SAI địa điểm điều khoản bắt buộc nên phải thỏa thuạn từ trước) 32 Trong hợp đồng vận chuyển hành khách tài sản khơng điều khoản tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả bên th vận chuyển khơng phải trả tiền cước(SAI tiền cước điều khoản bản) 33 Vũ khí bị nghiêm cấm vận chuyển phương tiện vận chuyển hành khách tài sản;(SAI loại vũ khí khơng thuộc danh mục cấm vân thêt vận chuyển) 34 Tài sản vận chuyển phát sinh hoa lợi thời gian vận chuyển mà làm phát sinh thêm chi phí bên vận chuyển quyền từ chối vận chuyển hoa lợi; (ĐÚNG theo thảo thuận bên) 35 Bên vận chuyển quyền chuyển tài sản, hành khách cho bên vận chuyển khác trình vận chuyển bên th vận chuyển khơng phải trả thêm chi phí; (SAI trường hợp bên thỏa thuận ko tra đổi phải bên vận chuyển thực hiện) 36 Trong thời gian vận chuyển mưa lớn, đường sạt lở xe lưu hành, bên vận chuyển phải tuyến khác xa làm phát sinh thêm nhiều chi phí bên bên vậnchuyển quyền thu thêm cước vận chuyển;(SAI trường hợp bên ko thỏa thuận từ trước) 37 Trong trường hợp bên vận chuyển hành khách chở số hành khách cho phép theo yêu cầu khách, hành khách bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy ra;(SAI nhà khách phải bồi thường khơng tn thủ theo quy định vận chuyển) 38 Đại diện theo ủy quyền xác lập theo hợp đồng ủy quyền;(SAI ủy quyền theo hình thức miệng) 39 Nếu bên ủy quyền tổ chức tất yếu phát sinh quan hệ ủy quyền lại;(SAI ủy quyền thỏa thuận) 40 Hợp đồng ủy quyền chấm dứt trường hợp hai bên chủ thể chết bên thỏa thuận pháp luật qui định công việc ủy quyền gắn liền với nhân thân chủ thể hợp đồng ủy quyền;(SAI chấm dứt theo thỏa thuận, bên ủy quyền cảm thấy việc ủy quyenf không cần thiết) 41 Trong trường hợp bên ủy quyền thực công việc vượt công việc ủy quyền phải chịu trách nhiệm phần cơng việc vượt phạm vi ủy quyền;(ĐÚNG vượt phạm vi ủy quyền bên ủy quền phải chịu trách nhiệm với hành vi vượt mình) 42 Khi bên ủy quyền thực công việc vượt phạm vi ủy quyền, đem lại lợi ích cho bên ủy quyền khơng phải chịu trách nhiệm hành vi vượt phạm vi ủy quyền; (SAI gây thiệt hại cho phía bên phải chịu trách nhiệm phần vượt quá) 43 Pháp nhân phép nhận ủy quyền qua hợp đồng ủy quyền trường hợp công việc ủy quyền nằm chức năng, nhiệm vụ hoạt động pháp nhân; (ĐÚNG tiếp nhận nghĩa vụ ủy quyền pháp nhân phải xem xét cơng việc ảnh hưởng đến lợi ích cơng ty hay khơng, khơng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động pháp nhân ko tiếp nhận việc ủy quyền) 44 Pháp nhân nhận ủy quyền từ chủ thể khác thông qua hợp đồng ủy quyền mà nội dung công việc không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động pháp nhân người đứng đầu pháp nhân phải chịu trách nhiệm;(ĐÚNG tiếp nhận công việc ủy quyền mà gây thiệt hại người đại diện tiếp nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm) 45 Nhà nước ủy quyền cho cá cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, pháp nhân, quan nhà nước … chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản Nhà nước phải thông qua hợp đồng ủy quyền;(SAI thơng qua giấy ủy quyền) 46 Bên thuê vận chuyển tài sản bên ủy quyền;(ĐÚNG) 47 Người quan hệ nghĩa vụ với bên ủy quyền quyền hủy bỏ hợp đồng bên ủy quyền không thực nội dung nghĩa vụ (ĐÚNG bên quyền hủy bỏ hợp đồng bên vi phạm) ... thuận, bên ủy quyền cảm thấy việc ủy quyenf không cần thiết) 41 Trong trường hợp bên ủy quyền thực công việc vượt công việc ủy quyền phải chịu trách nhiệm phần công việc vượt phạm vi ủy quyền;(ĐÚNG... hành khách;(SAI nhà xe quy định vận chuyển hành khách tài sản, đối tượng hợp đồng vận chuyển công việc phải thực hiện) 27 Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại tài sản vận chuyển tính giá... quyền thỏa thuận) 40 Hợp đồng ủy quyền chấm dứt trường hợp hai bên chủ thể chết bên có thỏa thuận pháp luật qui định cơng việc ủy quyền gắn liền với nhân thân chủ thể hợp đồng ủy quyền;(SAI chấm
- Xem thêm -

Xem thêm: HỢP ĐỒNG có đối TƯỢNG là CÔNG VIỆC, HỢP ĐỒNG có đối TƯỢNG là CÔNG VIỆC, HỢP ĐỒNG có đối TƯỢNG là CÔNG VIỆC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay