Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng thực tế

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:51

Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng thực tế.(ĐÚNG dựa vào bản chất của việc cho mượn ta thấy rằng bên cho mượn không được đáp ứng bất kì 1 lợi ích vật chất nào đối với bên mượn (hợp đồng ko có đền bù), cho nên pháp luật cho phép bên cho mượn có những thời gian để cân nhắc, tính toán trong việc định đoạt ts của mình) Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng thực tế.(ĐÚNG dựa vào bản chất của việc cho mượn ta thấy rằng bên cho mượn  khơng được đáp ứng bất kì  1 lợi ích vật chất nào đối với bên mượn (hợp đồng ko có đền bù), cho nên pháp luật cho phép  bên cho mượn có những thời gian để cân nhắc, tính tốn trong việc định đoạt ts của mình)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng thực tế, Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng thực tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay