Khi các bên thỏa thuận đối tượng của hợp đồng thuê tài sản là vật tiêu hao thì bên cho thuê phải chịu rủi ro về đối tượng hợp đồng thuê

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:50

Khi các bên thỏa thuận đối tượng của hợp đồng thuê tài sản là vật tiêu hao, thì bên cho thuê phải chịu rủi ro về đối tượng hợp đồng thuê;(SAI đối tượng của hợp đồng thuê phải là vật ko tiêu hao, căn cứ theo bản chất của việc thuê là trả lại tài sản thuê)Khi các bên thỏa thuận đối tượng của hợp đồng thuê tài sản là vật tiêu hao, thì bên cho thuê phải chịu rủi ro về đối tượng hợp đồng thuê;(SAI đối tượng của hợp đồng thuê phải là vật ko tiêu hao, căn cứ theo bản chất của việc thuê là trả lại tài sản thuê) Khi các bên thỏa thuận đối tượng của hợp đồng thuê tài sản là vật tiêu hao thì bên cho thuê phải chịu rủi ro về đối tượng  hợp đồng thuê;(SAI đối tượng của hợp đồng thuê phải là vật ko tiêu hao, căn cứ theo bản chất của việc thuê là trả lại tài  sản thuê)
- Xem thêm -

Xem thêm: Khi các bên thỏa thuận đối tượng của hợp đồng thuê tài sản là vật tiêu hao thì bên cho thuê phải chịu rủi ro về đối tượng hợp đồng thuê, Khi các bên thỏa thuận đối tượng của hợp đồng thuê tài sản là vật tiêu hao thì bên cho thuê phải chịu rủi ro về đối tượng hợp đồng thuê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay