Quyền tài sản không thể là đối tượng của hợp đồng thuê hoặc mượn tài sản

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:48

Quyền tài sản không thể là đối tượng của hợp đồng thuê hoặc mượn tài sản; (ĐÚNG quyền tài sản có tính chất gắn bó mật thiết với chủ sh nên ko trở thành đối tượng của hđ thuê)Quyền tài sản không thể là đối tượng của hợp đồng thuê hoặc mượn tài sản; (ĐÚNG quyền tài sản có tính chất gắn bó mật thiết với chủ sh nên ko trở thành đối tượng của hđ thuê)Quyền tài sản không thể là đối tượng của hợp đồng thuê hoặc mượn tài sản; (ĐÚNG quyền tài sản có tính chất gắn bó mật thiết với chủ sh nên ko trở thành đối tượng của hđ thuê)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền tài sản không thể là đối tượng của hợp đồng thuê hoặc mượn tài sản, Quyền tài sản không thể là đối tượng của hợp đồng thuê hoặc mượn tài sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay