Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc lớp 5

21 35 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:25

Từ kinh nghiệm thực tế của 8 năm giảng dạy, 5 năm giảng dạy chủ nhiệm lớp 5 đối với trường có hơn 90% học sinh là con em người dân tộc. Trong đó đặc biệt có con em nguời dân tộc H’Mông ở xa gia đình không có người lớn kèm cặp và một số em học xong bậc tiểu học là nghỉ học ở nhà làm kinh tế và lập gia đình. I PHẦN MỞ ĐẦU I.1 / LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Cùng với việc đổi kinh tế, xã hội phát triển ngày khắp đất nước Đòi hỏi phải có lớp người lao động có lĩnh, có lực, chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm thích ứng với đời sống xã hội phát triển Nhu cầu làm cho mục tiêu đào tạo người ngày trở nên toàn diện Đòi hỏi việc giáo dục nhân cách phương pháp dạy học phải điều chỉnh cách hợp lí Như biết theo điều 24 luật giáo dục qui định: Giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết tự nhiên xã hội người Có kỹ nghe, đọc, nói, viết tính tốn Chính vậy, nhiệm vụ người giáo viên Tiểu học nặng nề Chúng ta phải thực tốt nhiệm vụ là: “Chăm sóc chồi non” Bồi dưỡng, uốn nắn kịp thời chuyển giao cho em tri thức đặt móng vững chuẩn bị hành trang cho em hướng tới học cấp học cao vào sống cách dễ dàng Giảng dạy loại hình lao động sáng tạo thường xun đổi mới, đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức sâu rộng, luôn bổ sung nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm Đổi phương pháp dạy - học vấn đề xúc nay, trước yêu cầu đổi giáo dục tiểu học thay sách giáo khoa Đặc biệt, giai đoạn nay, ngành Giáo dục Đào tạo thực vận đông "Hai không" Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nâng cao chất lượng dạy học nhà trường đề tài quan trọng, vừa mục tiêu vừa đảm bảo uy tín Thương hiệu trường học Chất lượng dạy học quan tâm hàng đầu xuyên suốt khơng nhà quản lý trường học có tâm huyết, cán giáo viên mà quan tâm, niềm tin nhân dân gửi gắm em vào nhà trường Muốn đòi hỏi nhà trường phải khơng ngừng nâng cao chất lượng dạy học Việc nâng cao chất lượng dạy học nhà truờng nói chung trường Tiểu học nói riêng vấn đề trọng tâm hoạt động giáo dục Sáng kiến kinh nghiệm chắn chưa đáp ứng lòng mong mỏi quý bạn đọc quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng dạy học Tuy nhiên, trăn trở người làm công tác giảng dạy, mong chia sẻ đóng góp ý kiến quý vị cho đề tài hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường tiểu học Trong năm qua giáo viên trường tiểu học cố gắng việc thực đổi phương pháp học để phát huy tối đa khả tư duy, óc sáng tạo học sinh Nhận thức tầm quan trọng đổi phương pháp dạy học việc nâng cao chất lượng hiệu Đào tạo lớp công dân Việt Nam xã hội đại Thực chủ trương đổi phương pháp dạy trường Tiểu học nói chung trường Tiểu học nói riêng thực chủ trương cải tiến phương pháp dạy học mạnh mẽ tất môn học Từ kinh nghiệm thực tế năm giảng dạy, năm giảng dạy chủ nhiệm lớp trường có 90% học sinh em người dân tộc Trong đặc biệt có em nguời dân tộc H’Mơng xa gia đình khơng có người lớn kèm cặp số em học xong bậc tiểu học nghỉ học nhà làm kinh tế lập gia đình Nên t mạnh dạn đưa số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nhà trường cho học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn trường tiểu học qua đề tài “ Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc lớp 5” I MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Trước người ta than phiền chất lượng giáo dục có loại hình giáo dục, việc phát triển ạt quy mơ, loại hình giáo dục đào tạo kết hợp với trình độ dân trí phát triển vấn đề chất lượng giáo dục toàn xã hội quan tâm Nhiều đơn vị trường học trở thành địa tin cậy nhiều cha mẹ học sinh tin tưởng gửi gắm em tới học trở thành “ Thương hiệu” Để hiệu giáo dục nhà trường ngày cao điều tất yếu tập thể sư phạm nhà trường phải đoàn kết nỗ lực cho cơng tác dạy học Trong năm qua thân phân công dạy lớp luôn trăn trở sâu tìm hiểu nội dung chương trình Tiếng Việt lớp đại trà nâng cao, tìm phương pháp tốt để giảng dạy có hiệu Tơi nghĩ việc dạy học mơn Tiếng Việt nói chung việc bồi dưỡng kiến thức, kĩ Tiếng Việt cho học sinh nói riêng khơng phải đơn giản để sau em trở thành nhà văn, nhà thơ …mà mong muốn em trở thành người hoàn thiện xã hội.Các em có vốn sống cho thân để hòa vào xã hội ngày Vậy lý chọn đề tài muốn góp phần nhỏ bé vốn sống , tâm hồn, khả tư lực ngôn ngữ, cảm thụ văn chương cho học sinh, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam đại Để đạt mục tiêu việc bồi dưỡng kiến thức kĩ môn Tiếng Việt đặt cho nhiệm vụ sau: Tạo hứng thú học Tiếng Việt cho học sinh Nâng cao kiến thức kĩ cho học sinh Bồi dưỡng vốn sống cho học sinh để em giao tiếp tốt Trên thực tế trường Tiểu học xã Huyện thuộc địa bàn tương đối khó khăn so với nhiều trường khác toàn huyện Tỉ lệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu cao 90%, nên gặp khơng khó khăn việc nâng cao chất lượng dạy học Tỉ lệ học sinh yếu hàng năm cao so với số địa bàn thuận lợi Là người giáo viên trăn trở làm để nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường Đó lí tơi chọn đề tài “ Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc lớp5” Với mong muốn góp phần nhỏ để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường I.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp 5C trường Tiểu học , Huyện , Tỉnh Các học chương trình sách giáo khoa Nghiên cứu biện pháp bồi dưỡng kiến thức, kĩ Tiếng Việt cho học sinh để kịp thời phát giúp đỡ em học tốt môn tiếng việt I.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Như đồng chí biết, mơn Tiếng việt có nhiều phân mơn Song thời gian khả có hạn nên tiến hành nghiên cứu số vấn đề nhỏ việc rèn luyện kĩ sử dụng tiếng việt cho học sinh để em học môn học tốt I.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Thực nghiên cứu đề tài tiến hành nghiên cứu phương pháp sau - Phương pháp điều tra Thông qua việc trao đổi giáo viên với học sinh, bàn bạc giáo viên với phụ huynh nhằm mục đích nắm bắt thu thập tài liệu, thơng tin tình hình thực tế có liên quan đến nội dung đề tài cần nghiên cứu Trao đổi với giáo viên sau tiết dạy phân môn tiếng việt phải đạt yêu cầu ? Trao đổi với phụ huynh vấn đề học nhà em học sinh tồn em họ, ý kiến phụ huynh phân môn - Phương pháp quan sát Thông qua tiết dự giờ, giảng lớp giáo viên mà tơi quan sát được, khảo sát thí điểm số lớp tiết học, biết khả tiếp thu em học sinh, biết cách đọc cách sử dụng tiếng việt em, bên cạch tiếp thu học hỏi kinh nghiệm hay giáo viên, phát hạn chế trình giảng dạy thân - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết Đọc sách nghiên cứu tài liệu tìm kiến thức có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu, từ giúp cho kết đề tài cao, mở rộng có tính khả thi năm học - Phương pháp thực nghiệm khoa học Thông qua tiết dạy thực nghiệm để chứng minh cho biện pháp đề xuất đắn biện pháp có tính giáo dục cao áp dụng chất lượng nâng lên rõ rệt II.PHẦN NỘI DUNG: II.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN: a Vài nét khái quát môn tiếng việt Hệ thống ngữ âm cách phát âm chuẩn tiếng việt phát triển theo xu hướng thống Tức lấy phương ngôn bắc nam làm hệ thống âm chuẩn, bổ sung thêm yếu tố tích cực phương ngôn khác Tiếng việt thực thể dạng mà biến đổi với sắc thái địa phương khác Để bảo đảm thiên chức mình, cơng cụ giao tiếp người người ngơn ngữ xét mặt cấu trúc chức phải thống cộng đồng Do chuẩn ngơn ngữ thường có tính ổn định tương đối, tính lựa chọn tính bắt buộc Tùy thuộc vào điều kiện lịch sử, điều kiện xã hội, tùy thuộc vào cấu trúc nội ngôn ngữ quốc gia, dựa nguyên tắc chung có cách khác việc xác định âm chuẩn Tình hình thực tế , nhà nghiên cứu đưa luận thuyết việc lấy hệ thống âm Hà Nội làm chuẩn Theo nguyên tắc chuẩn mực ngữ âm phù hợp với hệ thống ngữ âm mà chữ quốc ngữ phản ánh Tức phù hợp với chữ viết Nó tránh tượng đồng âm Chính thế, bên cạnh chuẩn phát âm quốc gia chấp nhận thêm khái niệm “chuẩn phát âm địa phương” b Vấn đề lỗi phát âm học sinh trình giao tiếp Khác với chuẩn phát âm có tính quốc gia sử dụng bình diện viết chuẩn phát âm địa phương lại tập trung sử dụng bình diện nói Một nói ảnh hưởng cho đối tượng tiếp nhận viết chuẩn Học sinh có ảnh hưởng ba vùng phương ngữ: phương ngữ Bắc, phương ngữ Trung phương ngữ Nam Do số lượng từ địa phương tồn lớn sở ban đầu tạo nên hàng loạt học sinh viết sai tả, cần có định hướng chuẩn phát âm để em viết theo hệ thống âm chuẩn tiếng việt Do u cầu âm chủ yếu đặt phạm vi giao tiếp có tính văn hóa nhà trường đòi hỏi sử dụng thứ chuẩn mực mặt âm mối liên hệ đọc viết, Ở trường hợp dễ gây nhầm lẫn cố gắng phát âm cách trưởng thành chuẩn mực yêu cầu nghề nghiệp c Đặc điểm tả Tiếng Việt Tiếng việt ngơn ngữ phân tiết tính: cách phát âm tách bạch rõ ràng dòng lời nói.Vì viết chữ biểu thị âm tiết viết rời, cách biệt âm tiết tiếng việt mang điệu định ( tiếng việt có thanh) viết chữ phải đánh dấu ghi điệu lên âm (hoặc phận chính, âm ngun âm đơi) âm tiết Cấu tạo âm tiết tiếng việt: chặt chẽ ổn định Ở dạng đầy đủ, âm tiết tiếng việt có cấu tạo sau: THANH ĐIỆU PHỤ ÂM ĐẦU VẦN ÂM ĐỆM ÂM CHÍNH ÂM CUỐI Trong đó, âm điệu hai phận thiếu cấu tạo âm tiết Cách xác định kí hiệu ghi âm chữ : muốn xác định ghi âm chữ, ta đặt chữ vào khuôn âm tiết Chất lượng dạy học nhà trường đề tài quan trọng, vừa mục tiêu vừa đảm bảo uy tín thương hiệu trường học Chất lượng dạy học quan tâm hàng đầu xuyên suốt nhà quản lý trường học, cán giáo viên mà quan tâm, niềm tin nhân dân gửi gắm em vào trường học Với việc thực nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức, kĩ Tiếng Việt cho học sinh đồng thời phát nhân tài cho đất nước Hàng năm Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức thi “học sinh dân tộc giao lưu Tiếng Việt” nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trường học đặc biệt trường có tỉ lệ học sinh dân tộc cao em thể thân tự tin giao tiếp II.2 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ: a Thuận lợi – khó khăn: - Thuận lợi: Trường Tiểu học trường thuộc xã vùng III quan tâm cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương (xã – huyện) Hệ thống giao thơng lại thuận lợi trục đường tới xã tới điểm trường lẻ đổ nhựa thông tin liên lạc thuận lợi Công tác xã hội hố Giáo dục Đảng, quyền quan tâm đồng tình hưởng ứng + Đa số em ngoan, biết lời, có ý thức học tập Một số em biết quan tâm giúp đỡ bạn học tập + Điều kiện sở vật chất bảng đen, bàn ghế, ánh sáng, tranh ảnh tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu dạy học + Phần lớn học sinh lớp đọc thơng, viết thạo - Khó khăn: + Trình độ, độ tuổi học sinh không đồng gồm độ tuổi: (10 tuổi; 11 tuổi; 12 tuổi) +Đa số học sinh lớp người dân tộc thiểu số gia đình sống nghề nơng, bố mẹ suốt ngày bận rộn với nương rẫy, tối lo cơm nước, áo quần nên khơng có thời gian kèm cặp, hướng dẫn cho em học tập mà hồn tồn phó thác việc dạy dỗ em cho giáo viên + Ý thức học tập số em chưa cao + Một số em phát âm thiếu xác + Đa số em chưa biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ, văn, thơ Vốn tiếng Việt đại đa số học sinh dân tộc đặc biệt em dân tộc H’Mơng hạn chế + Một số em chưa tự tin học tập b Thành công – hạn chế: - Thành công: Đội ngũ CB-GV-NV nhiệt tình, tâm huyết yêu nghề mến trẻ đa số giáo viên giảng dạy lâu năm (5 năm trở lên) nên có nhiều kinh nghiệm dạy học - Hạn chế: Nhà trường có 90% học sinh dân tộc thiểu sốlớp có tới dân tộc học chung(Mường, Tày,Thái, Nùng, Sán Chỉ, H’Mông) Nên việc giao tiếp giáo viên học sinh, học sinh học sinh tiếng phổ thơng hạn chế em hay sử dụng tiếng dân tộc giao tiếp với bạn, tinh thần tự giác học tập em chưa cao Vì việc học tiếng việt khó khăn dẫn đến học sinh mắc lỗi việc giao tiếp làm phân môn tiếng việt c Mặt mạnh – mặt yếu: - Mặt mạnh: Sau nhận lớp thời gian qua khảo sát chất lượng đầu năm, nắm bắt tình hình học tập học sinh lớp có vài em chăm học, u thích mơn Tiếng Việt nên kết làm tương đối tốt Hầu hết em học sinh chăm ngoan lời thầy giáo, có đạo đức tốt chuyên cần tích cực học tập Những năm gần nhà nước cấp phát đầy đủ sách dụng cụ học tập cho học sinh đến lớp nên khơng trường hợp học khơng có sách trước đây; đặc biệt Giáo viên phối hợp gia đình để tăng cường tiếng việt cho em, luyện cho em nói, viết tiếng việt tả,… - Mặt yếu: Điều kiện sống học sinh thiếu thốn, học buổi/ngày đa phần em trưa ăn tạm nắm cơm gói mì tơm nên học vào buổi chiều em mệt mỏi học không hiệu Các em rụt rè chưa mạnh dạn tích cực phát biểu xây dựng bài, chưa mạnh dạn đề xuất ý kiến học tập mơn nói chung mơn tiếng việt nói riêng đa phần em chưa tự tin vào khả giao tiếp d Các nguyên nhân, yếu tố tác động: Qua trình giảng dạy khối 4,5 việc dự thăm lớp đồng nghiệp, tơi nhận thấy có số ngun nhân chủ yếu sau: -Về phía người dạy : Giáo viên tôn trọng phương pháp dạy học “Thầy (cô) thiết kế, trò người thi cơng” lấy học sinh làm trung tâm Giáo viên cố gắng tìm tòi nghiên cứu để giảng dạy phân môn tiếng việt, chất lượng chưa cao giáo viên coi trọng đọc thành tiếng to, rõ việc đọc diễn cảm khả giao tiếp trao đổi học sinh giáo viên quan tâm chưa trọng - Về phía học sinh: Các em biết đọc thành tiếng văn, thơ việc xác định câu thành phần câu việc sử dụng đưa vào ngữ cảnh cụ thể văn hay q trình giao tiếp nhiều hạn chế + Khi giao tiếp dấu câu dấu phẩy, dấu chấm em ngắt nghỉ nhau, nói ngang ngang, đều chưa biết lên giọng, xuống giọng + Đa số học sinh giao tiếp chưa biểu lộ cảm xúc, chưa biết kết hợp giọng nói với nét mặt cử + Một số em ảnh hưởng phương ngữ vùng miền nên phát âm thiếu xác + Có số em khó phát âm nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc luyện đọc + Một số em nhút nhát thiếu tự tin, chưa mạnh dạn q trình giao tiếp Chính ngun nhân mà dẫn tới chất lượng học tiếng việt học sinh chưa cao Nên tơi phân tích đặt câu hỏi cho phải làm gì? Làm nào? để khắc phục tình trạng đó, góp phần nâng cao chất lượng học tiếng việt cho học sinh dân tộc nơi cơng tác Vì tơi mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm giúp em nâng cao chất lượng đọc sở để rèn luyện kỹ sử dụng tiếng việt cho học sinh - Nguyên nhân vốn tiếng Việt em hạn chế chưa nói tiếng việt vào lớp Một, em chưa nắm cấu tạo âm, vần phát âm số từ tiếng khó sai dẫn đến viết sai tả,…Mặt khác em chủ yếu học trường nhà bố mẹ (đại đa số phụ huynh dân tộc H’Mông) chữ làm rẫy xa thiếu quan tâm đôn đốc học tập nên em ham chơi nhiều dẫn đến hiệu học tập em hạn chế - Do tượng tâm lý sợ hãi chưa mạnh dạn sử dụng tiếng việt thường có thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp trường nhà - Do ảnh hưởng phát âm địa phương, tình trạng lẫn lộn cặp phụ âm đầu: l/n/r; tr/ch; x/s; gi/d sai vần chứa phụ âm cuối: n/ng/nh; c/t Vì giáo viên phải ý luyện lỗi để học sinh sử dụng tiếng việt cho xác e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt ra: Trong giáo dục phổ thơng nói chung trường Tiểu học nói riêng, mơn học Tiếng Việt mơn quan trọng, chiếm vị trí chủ yếu chương trình Mơn có đặc trưng là: Nó vừa mơn học cung cấp cho học sinh khối lượng kiến thức nhằm đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ học, vừa công cụ để học tập tất môn học khác Trẻ em muốn nắm kỹ học tập, trước hết cần nghiên cứu tiếng mẹ đẻ chìa khóa nhận thức, phát triển trí tuệ đắn, cần thiết cho tất em bước vào sống Ở nước ta, mơn Tiếng Việt có vai trò quan trọng, mơn học , khơng thể khơng kể đến môn Tập đọc Phân môn Tập đọc nhiệm vụ mà kết hợp chặt chẽ với chương trình mơn Tiếng Việt, qua học học sinh vừa cảm thụ hay, đẹp vừa học cách sử dụng từ xác, cách đặt câu ngắn gọn sinh động, luyện ngữ âm, tả, tập làm văn,… Ở bậc tiểu học nói chung lớp nói riêng phân mơn tiếng có hai u cầu là: - Rèn kĩ nghe, nói đọc viết - Giúp học sinh nâng cao vốn từ vựng để sử dụng từ ngữ phù hợp ngữ cảnh Bên cạnh đó, quan sát người dạy người học, thấy rằng: * Đối với học sinh - Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Tiểu học nhỏ tự giác học tập chưa cao, trình độ đọc yếu (chưa rành mạch, ấp úng, phát âm không chuẩn xác số phụ âm đầu: l/n; tr/ch; s/x) - Đọc dùng từ địa phương * Giáo viên: - Một số giáo viên dạy sa vào giảng văn nhiều rèn đọc, rèn kĩ sử dụng từ ngữ ngữ cảnh cụ thể văn hay trình giao tiếp - Một hạn chế phổ biến giáo viên dạy phân môn Tập đọc môn tiếng việt không phân biệt khác tiết Tập đọc tiết Tập đọc - học thuộc lòng Nhiều giáo viên thấy khác lớp đầu cấp cho học sinh đọc đồng thanh, mà quên nhiệm vụ chủ yếu tiết Tập đọc luyện đọc cá nhân, nhiệm vụ tiết Tập đọc- học thuộc lòng vừa phải luyện đọc vừa kết hợp rèn trí nhớ, ý đến đối tượng học sinh yếu nhiều giáo viên cố tình "bỏ quên" đối tượng này, coi khơng có em lớp - Có số giáo viên tuổi cao, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp dạy học truyền thống tiềm tàng, khả nắm bắt phương pháp hạn chế Các bước lên lớp chưa linh hoạt Vì tiết Tập đọc buồn tẻ, đơn điệu Các em học vẹt Khâu thực hành yếu, khâu luyện đọc, đặc biệt rèn đọc diễn cảm cho học sinh - Đúc rút kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, nhận thấy giáo viên dạy TH giáo viên dạy môn Tiếng Việt cần phải nắm nội dung chương trình kiến thức Tiếng Việt khối 5, biết vận dụng đổi PPDH: Lấy học sinh làm trung tâm, biết trân trọng sáng tạo dù nhỏ học sinh, biết sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở để hướng dẫn học sinh phân tích tìm hiểu tập - Những năm gần giáo viên nhân thức sâu sắc vận động lớn ngành như: “ Đổi cơng tác quản lí nâng cao chất lượng giáo dục”, phong tào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Tuy nhiên thời gian dành cho chương trình dạy học đại trà bồi dưỡng đến học sinh yếu nhiều so với lượng kiến thức em cần nắm rộng Nhất dạng tập cảm thụ văn học mẻ khó em - Ý thức học tập em chưa cao, khả tập trung vào giảng chưa cao nên nhiều em nóng vội, đọc đề qua loa, chưa nắm đề bắt tay vào làm Hơn lượng kiến thức ngơn ngữ em thấp mà yêu cầu đặt môn học lại tương đối cao đa dạng II.3 CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP: a Mục tiêu giải pháp, biện pháp: Để giúp học sinh giao tiếp sử dụng tiếng việt tốt Từ kinh nghiệm thân trình vận dụng phương pháp dạy - học vào thực tiễn giảng dạy môn Tiếng việt nói chung phân mơn Tập đọc, luyện từ câu, kể chuyện, tập làm văn nói riêng Qua trao đổi kinh nghiệm dạy phân môn tiếng việt với bạn đồng nghiệp, tham khảo thêm tài liệu chuyên môn Tôi vận dụng giải pháp sau vào việc rèn kỹ đọc diễn cảm khả sử dụng câu, từ cho học sinh lớp 5C chủ nhiệm sau: b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp: Tiến hành phân loại học sinh : Ngay từ buổi lên lớp giáo viên cần khảo sát kiến thức học sinh sau vạch kế hoạch bồi dưỡng giúp học sinh nắm vững kiến thức Sau giáo viên kịp thời phát phân loại học sinh thành nhóm như: * Nhóm thứ nhất: - Các em u thích văn học, có hứng thú với nghệ thuật ngơn từ, u thích thơ ca, ham mê đọc sách báo, thích nghe kể chuyện, có em ước mơ sau thành nhà văn trở thành cô giáo dạy Văn - Tiếng Việt Phần lớn em không thờ trước hay, hấp dẫn ngôn từ, ghi nhớ sưu tầm câu văn, đoạn văn hay Đối với nhóm học sinh em có tư lơ ríc thống như: tư phân loại, phân tích, trừu tượng hóa, khái qt hóa Có lực quan sát, nhận xét ngôn từ người Có em biết quan sát thực, biết liên tưởng, giàu cảm xúc Ví dụ: Trong “ Tre Việt Nam” nhà thơ Nguyễn Duy có đoạn: “ Bão bùng thân bọc lấy thân Tay ơm tay níu tre gần thêm Thương tre chẳng riêng Lũy thành từ mà nên người.” Các em hiểu phẩm chất tốt đẹp tre đùm bọc, đồn kết lại vừa nói lên phẩm chất, truyền thống tốt đẹp cao quý người, dân tộc Việt Nam Từ ta thấy em có khả tư nghệ thuật có khả tiếp nhận vẻ đẹp ngơn từ, cách nói văn chương, biết phát nghệ thuật ngôn từ việc diễn đạt nội dung Với khả sử dụng từ: Những học sinh học tốt Tiếng Việt thường có khả sử dụng từ phong phú, giàu hình ảnh nhiều tính từ, từ láy, từ tượng hình, từ tượng thanh, sử dụng câu có nhiều thành phần phụ định ngữ, bỗ ngữ, câu văn trôi chảy, rõ ý, bộc lộ tình cảm với thực nói tới Sau ta thử đọc đoạn viết em HS xem có khác: HS1: “Trời chiều Nắng sân trường tắt Chỉ gió lao xao tán bàng, phượng thổi dọc hành lang vắng vẻ Chúng em học tiết 10 cuối buổi học hôm nay.Bỗng hồi trống vang lên buổi học kết thúc” HS2: “Tiết học thứ năm hết hồi trống vang lên buổi học kết thúc” Đoạn văn em học sinh nhóm thứ có tác động khơng phải vào lí trí mà tình cảm người đọc Đối với nhóm đối tượng học sinh giáo viên nên tập trung tham gia đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi trường Trên thực tế nói việc bồi dưỡng học sinh có khả học tiếng việt tốt bắt đầu sớm có hiệu nhiêu * Nhóm thứ hai : em học sinh học mức độ trung bình em đọc việc sử dụng từ ngữ chưa hay ngữ cảnh, giao tiếp q trình viết văn em chưa thật tự tin sử dụng câu từ hợp lí * Nhóm thứ ba: em có vốn từ vựng đọc yếu việc sử dụng từ ngữ khơng hay đơi lúc sai ngữ cảnh, giao tiếp q trình viết văn em viết câu văn lộn xộn dụng câu từ hợp lí * Sau tiến hành phân loại học sinh tiến hành biện pháp sau b.1/ Tạo hứng thú học tâp cho học sinh: Hứng thú có vai trò quan trọng học tập làm việc Khơng có việc người ta khơng làm ảnh hưởng hứng thú Vì M.goocki có nói: “ Thiên tài nảy nở từ tình u cơng việc” Vì bồi dưỡng hứng thú học tập quan trọng Khơng có đường khác giúp em thấy vẻ đẹp khả kì diệu Tiếng Việt – Văn học, giờ, phút Tiếng Việt, người giáo viên hướng đến để hình thành, trì hứng thú cho học sinh Ví dụ cách giới thiệu bài: Chúng ta học nhiều nói hình ảnh người mẹ như: “ Mặt trời mẹ nằm lưng” “ Hôm trời nắng nung Mẹ em cấy phơi lưng ngày”… Bài học hôm học nói “ Mẹ” nhà thơ Bằng Việt, em tìm hiểu xem“Mẹ” thơ có khác với mẹ mà em học Những từ ngữ sinh động câu văn trôi chảy gây hứng thú cho HS Cho trẻ tiếp xúc trực tiếp nhiều tốt với tác phẩm văn chương, mẫu hình sử dụng ngơn ngữ mẫu mực “ khơng làm thân với văn thơ khơng nghe thấy tiếng lòng chân thật nó”( Lê Trí viễn) Ngồi GV giúp em tiếp thu văn chương tốt cách kể cho em nghe 11 đời riêng nhà văn, nhà thơ tiếng, tổ chức nói chuyện thơ văn, ngoại khóa …hay giáo viên thường xuyên thiết kế trò chơi để em sử dụng tiếng nhiều cách trình bày diễn đạt hợp lí trò chơi Ví dụ: tập làm văn tả người giáo viên thiết kế trò chơi ghép cột A với cột B A B Mái tóc Bồng bềnh nhũng đám mây trơi Trắng mịn hồng hào Làn da Đen mượt óng ả kẹp gọn gàng phía sau kẹp nhỏ Dong dỏng cao,dáng nhanh nhẹn Trắng trẻo mịn màng da em bé Thân hình Thân hình thon thả với dáng nhẹ nhàng uyển chuyển Thơng qua trò chơi em biết sử dụng câu văn có tính nghệ thuật có hình ảnh mang tính nhân hóa, tính so sánh giúp văn thêm sinh động b.2/Tăng cường khả quan sát trải nghiệm: Ngày theo xu hướng chung đa số giáo viên lên lớp dạy tập làm văn cho học sinh thường thiên dạy lý thuyết nhiều Mặc dù em nắm vững bố cục vốn từ khơ khan, thiếu hình ảnh văn khơng hay Điều quan trọng cung cấp chất liệu sống – tạo nên nội dung viết Khi em học sinh ngồi trước đề văn 15-20 phút chưa viết được, giáo viên thường cho em không nắm lí thuyết thể văn mà khơng hiểu ngun nhân làm em khơng có hứng thú viết em không tạo quan hệ thân thiết với đề - đối tượng kể tả, nghĩa em khơng có nội dung, khơng có để nói, để viết Ngun nhân việc thiếu hụt vốn sống, vốn cảm xúc học sinh Từ đó, tơi rút phương pháp dạy bồi dưỡng vốn sống cho em trước hết vốn sống trực tiếp: cho em quan sát, trải nghiệm em phải viết Ví dụ hướng dẫn em quan sát đường trước yêu cầu em tả Tất nhiên giáo viên cần làm cho vốn sống thực khơng cản trở trí tưởng tượng em Nhưng 12 trí tưởng tượng dù có bay bổng đến phải có sở bắt nguồn từ thực tiễn Người giáo viên đóng vai trò dẫn dắt, gợi mở, tạo nguồn cảm hứng khơi dậy suy nghĩ em quan sát cảnh vật, hoa nở, đàn trâu gặm cỏ, ông mặt trời thức dậy Giáo viên tạo cho học sinh hứng thú thói quen đọc sách Đọc sách, em không thức tỉnh nhận thức mà rung động tình cảm, nảy nở ước mơ tốt đẹp khơi dậy trí tuệ, bồi dưỡng tâm hồn *Là giáo viên dạy học điểm trường lẻ xa trường khơng có thư viện điểm trường thường xuyên mượn loại sách báo khuyến khích em đọc thêm vào đầu sinh hoạt chơi nhằm giúp em vừa có hứng thú đọc sách vừa nâng cao vốn từ cách sử dụng câu ngày hay phù hợp b.3/ Tăng cường kiến thức kĩ Tiếng Việt: b.3.1 Tăng cường vốn kiến thức- kĩ từ ngữ dạy luyện từ câu: * Tiến hành phân loại nhận diện từ theo cấu tạo: Dựa vào số lượng tiếng từ chia từ đơn từ đa âm Phân loại nhóm từ đa âm phải dựa vào mối quan hệ tiếng từ: Nếu có mối quan hệ mặt ngữ nghĩa từ ghép Nếu có mối quan hệ âm từ láy Lưu ý tiểu học, từ Việt tắc kè, bồ hóng, bồ kết hay từ vay mượn: mì chính, xà phòng, mít tinh từ mà tiếng khơng có quan hệ nghĩa lẫn âm, từ khơng dùng làm ngữ liệu để tập Nếu HS chủ động đưa để hỏi giáo viên trả lời từ ghép đặc biệt: từ ghép ngẫu hợp từ tiếng có giống âm chôm chôm, thằn lằn, ba ba, ngày ngày, gật gật xem từ láy Các kiểu từ ồn ào, ầm ĩ, ọc ạch, ỏn ẻn xem từ láy giải thích giống chỗ vắng khuyết phụ âm đầu Những từ cong queo, cuống quýt, từ láy có phụ âm đầu viết dạng thức chữ khác Về phân biệt từ ghép tổng hợp từ ghép phân loại; Từ ghép tổng hợp: Giữa tiếng có quan hệ đẳng lập, mang tính tổng hợp, khái quát Từ ghép phân loại: Có yếu tố cụ thể hóa, cá thể hóa nghĩa cho yếu tố Lưu ý số từ tùy ngữ cảnh mà xếp từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại Ví dụ: từ “ sáng trong” câu: “ Một lòng sáng ngọc” từ ghép tổng hợp Có thể đổi thành “ sáng” Nhưng câu “ Nhớ mua bóng đèn sáng đừng mua bóng đèn sáng đục” “ sáng trong” từ ghép phân loại b.3.2/Từ chia theo từ loại danh từ, động từ, tính từ: 13 a/ Danh từ: Có nhiều loại: danh từ chung, danh từ riêng… - Danh từ riêng: tên gọi riêng loại vật VD: Võ Thị Sáu, núi Trường Sơn - Danh từ chung: tên gọi chung loại vật VD: Học sinh, công nhân, thành phố - Danh từ cụ thể: vật mà ta nhận giác quan (nhìn, nghe,ngửi, thấy, đếm ) VD: Nhà, tủ - Danh từ trừu tượng: vật mà ta nhận suy nghĩ giác quan VD: Niềm vui, đạo đức, thái độ Trong câu, danh từ (Đứng kèm theo từ phụ thuộc) làm nhiều chức vụ khác nhau: Làm chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ b/Động từ: - Động từ hoạt động hay trạng thái người, vật VD: Ngủ, chạy * Có hai loại động từ: - Động từ trạng thái, hoạt động người hay vật thực hiện, không ảnh hưởng tới người hay vật khác gọi động từ nội động VD: Em bé ngủ - Động từ hoạt động người hay vật thực có ảnh hưởng đến người hay vật khác gọi động từ ngoại động VD: Bác nông dân gặt lúa Các động từ: có, là, bị, - Động từ "bị"và "được" trạng thái tiếp thu - Động từ "có" trạng thái tồn hặc sở hữu - Động từ "là" dùng câu giới thiệu , nhận xét, đánh giá c/Tính từ: * Tính từ từ tính chất người, lồi vật, đồ vật, cối như: màu sắc, hình thể, khối lượng, kích thước, dung lượng, phẩm chất Ví dụ : - Xanh, đỏ, xanh biếc, đỏ thắm (chỉ màu sắc) - Vng, tròn, thon (chỉ hình thể) - To, nhỏ,dài, ngắn (chỉ kích thước) - Nặng, nhẹ, nhiều, (chỉ khối lượng, dung lượng) 14 - Tốt, xấu, thơng minh (chỉ phẩm chất) * Có hai loại tính từ: -Tính từ tính chất chung, khơng có mức độ: Ví dụ: Xanh, đỏ, dài, tốt - Tính từ tính chất có xác định mức độ có tác dụng gợi tả hình ảnh, cảm xúc Ví dụ: Xanh biếc, gầy nhom, chi chít d/ Đại từ: - Đại từ dung để thay cho danh từ,động từ tính từ câu Ví dụ: Cú chẳng có tổ,nó phai sống hốc tăm tối -Trong giao tiếp người ta dùng đại từ để xưng hơ Đó đại từ ngơi đại từ thường dùng : Ngôi thứ nhất: Tôi, chúng tôi, tao, chúng tao Ngôi thứ hai : mày , chúng mày… Ngôi thứ ba : nó, chúng … * Danh từ người thường dùng xưng hô đại từ VD: anh , chị , ông , bà e/ Số từ – Phó từ – Từ quan hệ – Từ cảm: * Số từ từ số lượng thứ tự - Chỉ số lượng : , hai , vài , dăm… - Chỉ thứ tự : thứ hai , thứ tư… * Phó từ : từ kèm danh từ, động từ , tính từ để bổ sung số ý nghĩa cho từ VD:Các môn học, giỏi, đẹp , khoảng bốn mươi kg PT PT PT PT * Từ quan hệ (quan hệ từ , từ nối) Từ quan hệ từ dùng để nối từ câu, vế câu câu ghép … VD: Nam Bình học Nam lười học nên bạn bị điểm b.3.3/ Làm giàu vốn từ hay luyện kĩ nắm nghĩa từ sử dụng từ cho HS: - Yêu cầu HS giải nghĩa từ ngữ hay thành ngữ Ví dụ: Em hiểu thành ngữ “ Gió chiều che chiều ấy” nào? Lao động trí óc gì? - Cho từ có yếu tố cấu tạo: Ví dụ phân biệt nghĩa mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ kế, mẹ ghẻ - Yêu cầu HS kể từ theo chủ đề: - Yêu cầu phân loại từ theo nhóm nghĩa đặt tên cho nhóm 15 - Dạng đề sửa lỗi dùng từ sai; - Đặt câu, viết đoạn văn với từ cho sẵn: - Điền từ vào chỗ trống Và nhiều dạng khác nữa, giáo viên phải nắm chắc, cho HS tiếp cận nhiều lần kiểm tra đạt hiệu cao b.3.4/ Giúp học sinh nắm vững kiến thức, kĩ ngữ pháp: Trong học lớp phần ngữ pháp thường chiếm số điểm cao Các dạng đề điều cần lưu ý cho HS: a/ Khái niệm câu chất câu: Các em thường nhầm trạng ngữ câu, nhầm ngữ danh từ câu, thường đặt câu thiếu thành phần Vì cần tập trung vào dạng tập: - Trong ví dụ sau, ví dụ thành câu? Ví dụ chưa thành câu? Vì sao?Chữa lại cho - Chữa câu sai cách b/ Cấu tạo ngữ pháp câu, thành phần câu: Đó dạng tập: Yêu cầu HS thành phần câu cho sẵn u cầu HS tìm phận chính, phận phụ câu Yêu cầu HS kết hợp thành phần câu Dạng mở rộng nòng cốt câu cách thêm thành phần phụ c/ Kiến thức dấu câu kĩ sử dụng dấu câu Dạng cho đoạn văn khơng có dấu câu u cầu HS tự đánh dấu câu chỗ thích hợp Dạng chữa lại chỗ đặt dấu câu không d/ Kiến thức từ loại, kĩ xác định từ loại: Dạng yêu cầu HS tìm danh từ, động từ, tính từ câu, đoạn văn b.4 Dạy cảm thụ văn học: Dạy cảm thụ văn học vấn đề khó khăn vất vả phần mẻ học sinh nên đòi hỏi giáo viên phải thật tận tâm để giúp em hiểu, cảm nhận liên tưởng để tiếp nhận tác phẩm qua câu văn, câu thơ, đoạn thơ…Để có điều giáo viên người gợi mở dẫn dắt cho tiếp xúc HS với tác phẩm tốt Hoạt động giáo viên có tác động bổ trợ cho cảm xúc thẩm mỹ nảy sinh cần tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc thực, ngây thơ trẻ nâng chúng lên chất lượng cao Ví dụ: Hãy hay so sánh câu thơ sau: Bà chín Càng thêm tuổi tác, tươi lòng vàng 16 (Võ Thanh An) Đúng bà sống lâu, tuổi cao giống chín - phát triển đến độ già dặn, có giá trị cao Hay hình ảnh đưa làm chuẩn để so sánh chín gợi suy nghĩ, liên tưởng đẹp giàu ý nghĩa bà: Có lòng thơm thảo, đáng q, có ích cho đời, đáng nâng niu trân trọng Cảm thụ văn học có rấy nhiều dạng.Để giúp HS cảm thụ tác phẩm, giáo viên cần có hệ thống câu hỏi, tập liên tưởng, tưởng tượng, câu hỏi ý nghĩa tác phẩm giúp HS hiểu mục đích thơng báo văn bản, đánh giá nhân vật, thái độ, tình cảm, tư tưởng tác giả, đánh giá giá trị nghệ thuật từ ngữ hình ảnh cấu tứ gây ấn tượng b.5/ Dạy tập làm văn: Để làm văn hay người giáo viên cần hướng cho em có ý tưởng cụ thể đề cho Điều quan trọng em vốn sống, vốn văn học, khả cảm thụ tốt, giàu cảm xúc điều đặc biệt trí tưởng tượng phong phú Học sinh phải thể cảm xúc suy nghĩ ngơn ngữ nói viết tạo thành câu văn, văn hay Quá trình viết văn thật khó nên cần phải có chuẩn bị kĩ để vă đạt hiệu Bên cạnh giáo viên cần phải bám sát yêu cầu đề để đánh giá thực chất tìm điểm yếu cần khắc phục đồng thời cần phát huy ưu điểm để em học tập c Điều kiện thực giải pháp - Có quan tâm sâu sát cấp lãnh đạo: Nhà nước quyền địa phương có sách hỗ trợ thiết thực đồng bào dân tộc thiểu số Nhà trường trang bị cho học sinh bàn ghế sở vật chất đạt chuẩn Mỗi năm học cần phải tổ chức thi “giao lưu tiếng việt cho học sinh dân tộc” cho em khối lớp - Để thực giải pháp đòi hỏi người giáo viên phải tận tụy, chịu khó, yêu nghề mến trẻ Về học sinh em phải đọc thông viết thạo, Bên cạnh quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiên ban giám hiệu nhà trường yếu tố thiếu để thực tốt giải pháp d Mối quan hệ giải pháp Các biện pháp có mối quan hệ biện chứng với nhau,biện pháp có mối liên hệ chặt chẽ với biện pháp ngược lại Ví dụ học sinh có chuẩn bị đầy đủ trước đến lớp kết học tập cao học sinh ghi nhớ mẹo luật tả khắc phục nhiều lỗi mà em mắc phải Các biện pháp có tác động qua lại với nên thực giáo viên chủ nhiệm cần phải thực cách đồng bộ, không coi nhẹ biện pháp nhằm đạt hiệu mong muốn 17 e Kết khảo nghiệm * Năm học 2010 – 2011: Trước áp dụng: XL TSHS Giỏi Môn Lớp 5C Tiếng Việt Tỉ lệ % 22 Khá TB Yếu 23 41 27 Sau áp dụng giải pháp với nỗ lực cố gắng thân học sinh, rèn luyện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, đến kỹ sử dụng tiếng kết học môn tiếng việt học sinh tăng lên rõ rệt Kết đạt sau: XL Môn Tiếng Việt Tỉ lệ % TSHS Giỏi Lớp 5C 22 23 Khá TB Yếu 32 10 45 Số HS tham gia thi HS chữ đẹp cấp huyện em Kết Số HS Giải Giải nhì Giải ba * Năm học 2011-2012: Trước áp dụng: XL TSHS Giỏi Môn Lớp 5C Tiếng Việt 23 Tỉ lệ % 13 Giải k- khích Cơng nhận Khá TB Yếu 17,4 39,1 30,5 Sau áp dụng giải pháp với nỗ lực cố gắng thân học sinh, rèn luyện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, đến kỹ sử dụng tiếng kết học môn tiếng việt học sinh tăng lên rõ rệt Kết đạt sau: 18 XL Môn Tiếng Việt Tỉ lệ % TSHS Giỏi Lớp 5C 23 21,7 Khá TB Yếu 34,8 10 44,5 Số HS tham gia thi học sinh dân tộc giao lưu tiếng cấp huyện em Kết Giải Giải nhì Giải ba Giải k- khích Cơng nhận Số HS 1 0 II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua trình giảng dạy, nhờ kiên trì bền bỉ áp dụng biện pháp tất học sinh lớp tơi chủ nhiệm nói chung, đặc biệt học sinh lớp 5C nói riêng, tơi thấy em có chuyển biến tích cực đạt số kết cụ thể sau: -Trong tập học số học sinh say mê học tập tăng lên, lớp học sôi -Những em đọc nhỏ, lí nhí, chưa trơi chảy đến đọc to, rõ ràng, lưu loát -Những em đọc đều, ngang ngang biết lên xuống giọng phù hợp với nội dung câu thơ, câu văn, thơ, văn -Còn em đọc sai ảnh hưởng phương ngữ hay đọc ngọng có nhiều tiến Đặc biệt có em số thường xuyên xung phong đọc từ ngữ khó mà tơi thường ghi bảng để luyện đọc cho học sinh lớp có em tự tin thi đọc diễn cảm với em đọc tốt -Gần 50% số học sinh lớp đến tự tin thể trước đám đơng trình bày vấn đề việc sử dụng từ ngữ, câu văn hợp lí viết tập làm văn Điều cho thấy kỹ sử dụng tiếng việt em nâng lên rõ rệt III.PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận: Rèn luyện bồi dưỡng kiến thức, kĩ tiếng việt học sinh vấn đề vơ khó khăn nên đòi hỏi giáo viên phải có đầu tư kiến thức truyền thụ cho HS cách phù hợp.Ngoài giáo viên bồi dưỡng cần phải ln tìm tòi sách đặc biệt có hệ thống kiến thức sử dụng linh hoạt để giảng dạy thật phù hợp tránh nhàm chán Qua nhiều năm dạy lớp thân rút vài học kinh nghiệm sau: 1/ Thực yêu nghề, tâm huyết với công việc 19 2/ Thường xuyên học hỏi trau dồi kiến thức, tích lũy hệ thống kiến thức phong phú 3/ Luôn thân thiện, gần gũi cởi mở với HS, mẫu mực lời giảng Thường xuyên trò chuyện hay kể câu chuyện với HS để em cảm nhận lời văn hay.Tạo cho em có niềm say mê hứng thú học mơn Tiếng việt Thường xuyên sáng tạo trò chơi phù hợp với tiết dạy tạo hứng thú gần gủi cho học sinh để học sinh tự tin thể thân Tăng cường hoạt động dự thăm lớp có góp ý cụ thể sau tiết dạy Tích cực sáng tạo việc làm sử dụng đồ dùng dạy học, sưu tầm tài liệu môn Tự động viên khuyến khích, đặt yêu cầu sáng tạo khơng ngừng 4/ Học sinh cần có nhiều loại sách để tham khảo Thư viện nhà trường phải thường xuyên bổ sung cập nhập loại sách tham khảo loại sách báo thiếu nhi dân tộc loại sách báo đội Việc nghiên cứu đề tài vơ bổ ích, nguồn tài liệu quý báu, phục vụ cho việc giảng dạy phân môn Tiếng Việt giúp cho học sinh khơng đọc đúng, viếtsở quan trọng để học sinh phát triển lực ngôn ngữ, giao tiếp, lực cảm thụ văn học phục vụ cho việc học môn như: Tốn học, mơn khoa học tự nhiên xã mơn học khác Qua q trình nghiên cứu, tìm hiểu thực đề tài này, tơi nhận thấy bước đầu vừa làm vừa rút kinh nghiệm HS khối mà phụ trách có nhiều bước chuyển biến như; - Về kiến thức từ ngữ, ngữ pháp em nắm quen thuộc với dạng đề Điều đặc biệt vốn từ phong phú khả giao tiếp diễn đạt nâng cao - Về khả cảm thụ văn học tập làm văn đa số em nắm vững kiến thức điểm tốt dừng lại số học sinh em có tiến rõ rệt Học sinh cảm nhận thơ, văn sâu sắc, biết dùng từ viết câu có nhiều hình ảnh làm cho đoạn văn, câu văn thêm sinh động hay nhiều so với năm học trước III.2 KIẾN NGHỊ: Đối cấp uỷ Đảng, quyền địa phương : Cần quan tâm đầu tư xây dựng cở sở vật chất để khuôn viên trường học có thêm cảnh quan nhà trường để tiến tới công nhận đạt chuẩn quốc gia Đối với ngành giáo dục : Thường xuyên tổ chức hội thi phù hợp để tạo điều kiện cho học sinh giao lưu học hỏi lẫn ngày nhiều Đối với trường học cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng học sinh khối ,lớp để có kết cao 20 Do thời gian lực có hạn nên vấn đề đưa chắn có nhiều thiếu sót Tơi mong ý kiến đóng góp đồng chí bè bạn đồng nghiệp để giúp cho đề tài tơi hồn thiện sử dụng rộng rãi Tôi xin chân thành cảm ơn ! 21 ... để nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường Đó lí tơi chọn đề tài “ Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc lớp5 ” Với mong muốn góp phần nhỏ để nâng cao chất. .. phần nâng cao chất lượng học tiếng việt cho học sinh dân tộc nơi cơng tác Vì tơi mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm giúp em nâng cao chất lượng đọc sở để rèn luyện kỹ sử dụng tiếng việt cho học sinh. .. môn Tiếng Việt đặt cho nhiệm vụ sau: Tạo hứng thú học Tiếng Việt cho học sinh Nâng cao kiến thức kĩ cho học sinh Bồi dưỡng vốn sống cho học sinh để em giao tiếp tốt Trên thực tế trường Tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc lớp 5, Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc lớp 5, Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay