Những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự tăng mức đầu tư trong giai đoạn thi công công trình dân dụng và công nghiệp ở tỉnh long an

178 20 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 17:22

iii CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS.GVCC PHẠM VĂN VẠNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày ………… tháng ………… năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS.Nguyễn Thống TS.Chu Việt Cường TS.Nguyễn Quốc Định TS.Lương Đức Long TS.Trần Quang Phú Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV iii TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày…… tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN VĂN TẶNG Giới tính: NAM Ngày, tháng, năm sinh: 1981 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Kỹ Thuật Xây Dựng Cơng Trình Dân Dụng Và Cơng Nghiệp MSHV: 1241870021 Mã số ngành: 60580208 I- Tên đề tài: “NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ TĂNG MỨC ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆP Ở TỈNH LONG AN” II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định nguyên nhân dẫn đến tăng mức đầu tư giai đoạn thi cơng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Tỉnh Long An Khảo sát, thu thập liệu mức độ ảnh hưởng yếu tố Phân tích nhóm yếu tố quan trọng gây tăng mức đầu tư Đề xuất giải pháp hạn chế yếu tố gây tăng mức đầu tư III- Ngày giao nhiệm vụ: 25/06/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 25/12/2014 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS.GVCC.PHẠM VĂN VẠNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS.TS.GVCC.PHẠM VĂNG VẠNG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN T ôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) NGUYỄN VĂN TẶNG LỜI CẢM ƠN E m xin chân thành cảm ơn: Ban giám đốc công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Long An (IDICO), công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Mỹ Vinh, Công Ty Xây Dựng Hồng Long, Cơng Ty Xây Dựng Quang Dũng, Ban Quản Lý Dự Án khu công Nghiệp Thuận Đạo, Ban Quản Lý Dự Án khu công nghiệp Long Hậu, Ban Quản Lý Dự Án Tỉnh Long An bạn kỹ sư đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ em việc tiến hành khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến tăng mức đầu tư giai đoạn thi công số dự án khu vực Tỉnh Long An Em xin chân thành cám ơn PGS.TS.GVCC PHẠM VĂN VẠNG tận tình hướng dẫn bảo giúp đỡ em suốt thời gian làm luận văn Bên cạnh thầy người động viên em nhiều để em vượt qua khó khăn nghiên cứu, xin gửi đến thầy lời tri ân trân thành Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa xây dựng khoa đào tạo sau đại học Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM tận tâm truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian ngồi ghế nhà trường Để tạo tảng vững cho em chập chững bước vào đường nghiên cứu khoa học nhằm mang lại cho cộng đồng xã hội nhiều lợi ích sống Trong thời gian sáu tháng làm luận văn với tiến độ gấp rút khó tránh khỏi sai sót định Rất mong góp ý chân thành từ phía thầy bạn nhằm hoàn chỉnh cho luận văn Đồng thời sở để nghiên cứu mở rộng sau NGUYỄN VĂN TẶNG ` 33 V TÓM TẮT NỘI DUNG ấn đề cơng trình xây dựng dân dụng công nghiệp thường bị vượt mức đầu tư làm đau đầu nhà quản lý Tỉnh Long An Đã có số nghiên cứu nguyên nhân vượt chi phí dự án xây dựng Việt Nam, nhiên nghiên cứu tập trung chủ yếu nhóm cơng trình lớn phân khúc nhà cao tầng Do đặc thù cơng trình xây dựng tỉnh Long An có nhiều khác biệt so với cơng trình xây dựng Tỉnh - Thành phố khác, nên đề tài thực nhằm xác định nguyên nhân làm tăng mức đầu tư cơng trình xây dựng dân dụng công nghiệp địa bàn Tỉnh Long An giai đoạn thi công Qua tham khảo nghiên cứu trước ý kiến chuyên gia ngành, xác định 41 yếu tố làm tăng mức đầu tư đưa vào khảo sát, kiểm tra độ tin cậy mối tương quan biến quan sát, tác giả loại biến lại 34 biến đảm bảo độ tin cậy để tiếp tục phân tích Với 375 bảng câu hỏi gửi đi, thu 237 bảng trả lời hợp lệ đưa vào phân tích Qua phân tích xác định nhóm nhân tố ảnh hưởng đến việc tăng mức đầu tư dự án giai đoạn thi cơng là: Nhóm liên quan đến “bên ngồi”, nhóm liên quan đến “chủ đầu tư”, nhóm liên quan đến “tư vấn”, nhóm liên quan đến “nhà thầu”, nhóm liên quan đến “đặc điểm dự án” nhóm liên quan đến “hợp đồng” Phương pháp phân tích thành phần PCA sử dụng để nhóm lại yếu tố có mức độ ảnh hưởng mạnh đến tăng mức đầu tư Kết phân tích thành phần chính, nhân tố “chủ đầu tư” có hệ số ảnh hưởng mạnh mẽ đến tăng mức đầu tư giai đoạn thi cơng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Trên sở thành phần đặc trưng vừa xác định, kiến nghị số giải pháp nhằm hạn chế tăng mức đầu tư giai đoạn thi cơng cơng trình xây dựng dân dụng cơng nghiệp Tỉnh Long An 44 ABSTRAC T The problem of the civil and industrial constructions often exceed the investment budget has been plagued managers in Long An Province There have been several studies on the causes of cost overruns in the construction projects in Vietnam, but these studies focused mainly on large projects or high-rise segments Due to the nature of constructions in Long An province is quite different than the buildings in other cities and provinces so this topic be conducted to determine the main causes of the increasing budget in construction phase of investment in civil and industial constructions in Long An province Through reference to previous studies and experts’ opinions in the construction industry, identified 41 factors that increase the budget of investment is included in the survey, check the reliability and the correlation between the observed variables, the author has rejected types of variables remaining 34 variables to ensure continued reliability analysis With 375 questionnaires were sent out, earning 237 valid responses included in the analysis Through analysis has identified six major groups of factors affecting the increase budget in investment projects in the construction phase are: Group related to "outside", group related to "investors", the joint to "advise", groups related to "contractors", related group "character the project" and groups related to "contract" Methods for analysis of the PCA is used to group the factors that high influent on the increasing budget investment Results of the analysis are six key components, including the main factor is "investors", that is the most powerful influence to increase budget investment in the construction phase of the civil and industrial constructions On the basis of specific components has identified, giving some of solutions on propose to limit the overrun on budget investment in the construction phase of civil and industrial constructions in Long An Province 55 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 01 1.1 LÝ DO HÌNH THÀNH NGHIÊN CỨU 01 1.2 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 03 1.3 CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 04 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 04 1.5 ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN CỦA NGHIÊN CỨU 04 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 06 2.1 CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA 06 2.1.1 Mức đầu tư xây dựng cơng trình 06 2.1.2 Mức đầu tư giai đoạn thi cơng cơng trình DD&CN 07 2.1.3 Sự tăng mức đầu tư giai đoạn thi công 09 2.1.4 Sơ lược quản lý dự án đầu tư xây dựng 09 2.1.4.1 Các khái niệm quản lý dự án xây dựng 09 2.1.4.2 Các giai đoạn dự án xây dựng 12 2.2 SƠ LƯỢC CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 15 2.2.1 Các nghiên cứu giới 15 2.2.2 Nghiên cứu nước 20 2.3 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆP 24 2.3.1 Thực trạng Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Tỉnh Long An 24 2.3.2 Kết hoạt động Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Tỉnh Long An 28 66 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 31 3.2 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 32 3.3 NỘI DUNG BẢNG CÂU HỎI 34 3.3.1 Giới thiệu chung 34 3.3.2 Hướng dẫn trả lời 34 3.3.3 Các yếu tố khảo sát 35 3.3.3.1 Các yếu tố bên 36 3.3.3.2 Các yếu tố bên 39 3.3.3.3 Bảng tổng hợp yếu tố khảo sát 43 3.3.4 Thông tin chung 45 3.4 THU THẬP DỮ LIỆU 46 3.4.1 Xác định kích thước mẫu 46 3.4.2 Tính tốn để chọn mẫu 48 3.4.3 Phân phối thu thập bảng trả lời 51 3.5 CÁC CÔNG CỤ NGHÊN CỨU 52 3.5.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 52 3.5.2 Phân tích nhân tố PCA 53 3.5.3 Phân tích hồi quy đa biến 55 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 4.1 KHẢO SÁT THỬ NGHIỆM 57 4.2 KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 60 4.2.1 Mô tả mẫu 60 77 4.2.2 Phân tích thơng tin đối tượng khảo sát 61 4.2.3 Kiểm tra độ tin cậy thang đo tổng thể 66 4.2.4 Phân tích nhân tố 73 4.2.5 Phân tích hồi quy đa biến 82 4.2.5.1 Giả thiết mơ hình nghiên cứu 82 4.2.5.2 Dữ liệu đưa vào phân tích hồi quy 83 4.2.5.3 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 84 4.2.5.4 Kết hồi quy 85 4.2.5.5 Hiện tượng đa cộng tuyến 87 4.3 KẾT LUẬN 88 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CÁC YẾU TỐ LÀM TĂNG MỨC ĐẦU TƯ 91 5.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 91 5.1.1 Thành phần thứ nhất: Những khó khăn quản lý yếu Chủ Đầu Tư/Ban Quản Lý Dự Án 91 5.1.2 Thành phần thứ hai: Những ảnh hưởng thuộc đặc điểm dự án 93 5.1.3 Thành phần thứ ba: Những ảnh hưởng từ yếu tố tư vấn 94 5.1.4 Thành phần thứ tư: Những ảnh hưởng từ yếu tố hợp đồng 95 5.1.5 Thành phần thứ năm: Những ảnh hưởng từ yếu tố bên 96 5.1.6 Thành phần thứ sáu: Những ảnh hưởng từ yếu tố nhà thầu 97 5.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CÁC YẾU TỐ LÀM TĂNG MỨC ĐẦU TƯ 98 5.2.1 Đối với chủ đầu tư/Ban Quản Lý Dự Án 98 5.2.2 Đối với tư vấn thiết kế/Giám sát 99 88 5.2.3 Đối với nhà thầu thi công 99 5.2.4 Chuẩn bị ứng phó kịp thời với thời tiết thiên tai 100 5.2.5 Cụ thể hóa điều khoản hợp đồng 100 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 101 6.1 KẾT LUẬN 101 6.2 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 102 6.3 HẠN CHẾ 103 6.4 KIẾN NGHỊ 104 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BT 68 BT 71 BT 72 BT 73 BT 81 BT 82 BT 84 BT 85 BT 86 BT 87 BT 88 BT 89 BT 91 BT 92 BT 10 BT 10 120 262 362 120 258 343 119 258 395 119 259 391 120 260 515 120 265 313 120 259 549 120 260 558 120 258 554 120 262 459 120 259 552 120 260 502 119 253 574 120 253 549 120 260 335 120 256 408 883 884 883 883 881 884 880 880 880 882 880 881 879 879 884 883 H.KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA BỎ TIẾP BIẾN BN22 Reliabilit y Cronb N of ach's Items 890 36 Scale Mean if Item BN 11 BN 12 BN 14 BN 21 BN 23 BN 24 BN 25 BN 31 BN 32 BN 33 BN 41 BN 42 BN 51 BN 52 BT 61 Scale Varia nce if 116 116 117 117 117 117 117 117 117 117 117 116 117 117 118 C o Cro nba 25 6394 888 25 6395 888 25 4458 887 25 9316 889 25 9319 889 24 9507 886 25 5465 887 25 5436 887 25 7365 888 25 7350 889 24 7549 885 25 6388 888 24 8514 886 26 5029 897 25 9301 889 BT 62 BT 63 BT 65 BT 66 BT 67 BT 68 BT 71 BT 72 BT 73 BT 81 BT 82 BT 84 BT 85 BT 86 BT 87 BT 88 BT 89 BT 91 BT 92 BT 10 BT 10 118 254 335 117 259 385 117 258 350 118 257 351 118 257 345 118 256 362 117 252 352 117 251 399 117 253 391 117 253 524 117 259 317 117 253 548 117 253 566 117 252 554 117 255 461 117 252 558 117 254 506 116 246 575 117 246 553 117 253 340 117 250 416 889 888 889 889 889 888 889 888 888 886 889 886 886 885 887 885 886 884 885 889 888 I.KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA BỎ TIẾP BIẾN BN52 Reliabilit y Cronb N of ach's Items 897 35 Scale Mean if Item BN 11 BN 12 BN 14 BN 21 BN 23 BN 24 BN 25 BN 31 BN 32 BN 33 Scale Varia nce if 113 114 114 114 114 114 114 114 114 114 C o Cro nba 25 2401 895 25 3400 895 25 1460 894 25 5319 896 25 6316 896 24 5514 893 25 2464 894 25 1441 894 25 4365 895 25 4346 896 BN 41 BN 42 BN 51 BT 61 BT 62 BT 63 BT 65 BT 66 BT 67 BT 68 BT 71 BT 72 BT 73 BT 81 BT 82 BT 84 BT 85 BT 86 BT 87 BT 88 BT 89 BT 91 BT 92 BT 10 BT 10 114 244 554 114 252 394 114 245 516 115 256 306 115 251 338 114 255 384 114 255 339 115 254 356 115 254 346 115 252 362 114 248 354 114 248 398 114 249 392 114 250 527 114 256 315 114 249 548 114 250 572 114 249 552 114 252 466 114 249 558 114 250 507 113 243 578 114 243 555 114 250 339 114 246 419 892 895 893 896 896 895 896 895 896 895 896 895 895 893 896 893 893 893 894 893 893 892 892 897 895 J.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KaiserMeyer- 850 Bar Ap 491 tlett pro 3.3 df 595 's Te Sig st 000 Co Initial m %C po T ot o u T o Extr Rotatio acti n on Sums %Cu % Cu mu mu T To lati lati o o o tal 2 1 3 33 5 3 6 6 7 10 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 9 24 9 25 9 26 27 28 29 30 31 32 33 9 34 9 35 1 Extraction Method: Principal 85 50 22 51 6 4 75 72 51 27 15 1 9 Co Co BT - 86 BT - 88 BT - 85 BT - 84 BT - 89 BT 91 BT 81 BT 92 BN 41 BN 14 BT - 87 BN 51 BN 24 BN - 25 BN - 31 BT 73 BT 10 BN - 32 BN - 23 BT 10 BN - 21 BN - 42 BT 72 BN - 33 BT 71 BN - 11 BN - 12 BT 62 BT 68 BT 67 BT 61 BT 66 BT 63 BT 82 BT 65 Extraction Method: Principal Component a.6 components extracted - - - - - - BN 42 BN 32 BN 21 BN 23 BN 31 BN 33 BN 12 BN 11 BN 25 BN 14 BT 86 BT 89 BT 88 BT 87 BT 84 BT 85 BT 81 BT 10 BT 72 BT 10 BT 73 BT 71 BN 41 BN 24 BN 51 BT 92 BT 91 BT 68 BT 67 BT 62 BT 61 BT 66 BT 63 BT 65 BT 82 E x a Rotation converged in 835 770 754 K.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ BỎ BIẾN BN14 K M Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx ChiSquare Sphericity df 849 4708.063 561 Sig Initial Eigenvalue % Cumul Co m po 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 T ot 8 1 o ati 23.7 69 37.9 66 47.0 53 54.6 32 61.0 09 65.6 27 68.3 44 70.6 49 72.8 23 74.7 65 76.6 65 78.5 09 80.1 92 81.7 77 83.3 19 84.6 81 86.0 03 87.3 04 88.5 28 89.6 19 90.6 98 91.7 26 92.7 07 93.6 77 94.5 53 95.3 68 96.1 70 000 Extraction Sums of Squared %Cumul To tal 08 82 09 57 16 57 o 23 14 7 ati ve 23.76 37.96 47.05 54.63 61.00 65.62 T o Rotation Sums of % T ot 5 2 C o u 15 1 28 39 49 59 6 65 28 29 30 31 32 33 34 Extraction Method: Principal 6 9 9 Co Co BT 85 BT 88 BT 86 BT 84 BT 91 BT 89 BT 81 BT 92 BN 41 BT 87 BN 51 BN 24 BN 25 BN 32 BN 23 BT 73 BT 10 BN 21 BT 10 BN 42 BN 33 BT 72 BN 12 BN 11 BN 31 BT 71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BT 62 BT 68 BT 67 BT 61 BT 66 BT 63 BT 82 BT 65 Extraction Method: Principal Component a.6 components extracted BN 42 BN 32 BN 21 BN 23 BN 31 BN 12 BN 33 BN 11 BN 25 BT 86 BT 89 BT 87 BT 88 BT 84 BT 85 BT 81 BT 10 BT 72 BT 10 BT 73 BT 71 BN 41 BN 24 BN 51 BT 92 BT 91 BT 68 BT 67 BT 62 BT 61 BT 66 BT 63 BT 65 BT 82 E 840 774 762 x a Rotation converged in L.KIỂM TRA HỆ SỐ TƯƠNG QUAN PEARSON N TU H V C H B DTAN H O E A Cor a G NH Pe 2 AT ars 480 Sig HA 0 0 0000 U N 2 2 23 237 3 3 - TU Pe 0 VA ars N Sig 0 3000 N 2 2 23 237 3 3 C Pe 2 ars 546 H Sig 0 0 0000 U N 2 2 23 237 3 3 D HO Pe PD ars ON Sig 0 0000 G N 2 2 23 237 3 3 BE Pe - 1 NN ars 2 260 Sig GO 0000 AI N 2 2 23 237 3 3 D Pe ars A Sig 0 000 C N 2 2 23 237 3 3 D T Pe 4 ars A Sig 0 0 0 N N 2 2 23 237 3 3 G Correlation is ** significant at the tail ed) * M.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH M o Std Erro R R Adjuste r of Squa d R 569 558 533 Model a.Predictors: (Constant), DACDIEMDUAN, TUVAN, Model d f Mean S Squa i 14 50 285 86 Residual 65 230 Total 15 236 a.Predictors: (Constant), DACDIEMDUAN, TUVAN, BENNGOAI, HOPDONG, NHATHAU, CHUDAUTU b.Dependent Variable: TANGMUCDAUTU Regression Sum of A N Co Un S sta t nd a B St t Model d (Co - nst 27 NH AT 04 153 TU VA 0329 CH UD 0627 HO PD 05 127 BE NN 05 117 D 0428 A a.Dependent Variable: m od e 1 Si To g ler 01 00 74 00 81 00 73 00 80 01 85 00 86 V I C o Di M Colline V a B D (Const NHAT C HO Co ndit an HA T H P E A g ion U Ei a.Dep endent 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO A.TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT: [1], Đỗ Thị Xuân Lan, 2012, Tài liệu quản lý dự án xây dựng, nhà xuất Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh [2], Luật xây dựng Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, số 50/2014/QH13, Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 [3], Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng [4], Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Nhà xuất thống kê [5], Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Thống kê ứng dụng kinh tế - xã hội Nhà xuất thống kê [6], VS.TS.Nguyễn Văn Đáng, Tài liệu “Quản Lý Dự Án Xây Dựng “, Nhà xuất thống kê, 2002 [7], Đinh Tuấn Hải, 2008, Tài liệu Quản Lý Dự Án Xây Dựng, nhà xuất xây dựng Hà Nội -2008 [8], Nguyễn Thanh Tuấn, 2009 Nghiên cứu tính đặc thù phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhà thép tiền chế Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Quản lý xây dựng, trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh [9], Đỗ Cao Tín, 2009 Xác định nguyên nhân dẫn đến thay đổi thiết kế giai đoạn thi công xây dựng cơng trình Luận văn thạc sĩ ngành Cơng nghệ Quản lý xây dựng, trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh B.TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH: [10], David Arditi and H Murat Gunaydin Illinois Institute of Technology, Department of Civil and Architectural Engineering, Chicago, IL 60616, USA, “Total quality management in the construction process” [11] George P Laszlo, (1999) "Implementing a quality management program – three Cs of success: commitment, culture, cost", The TQM Magazine, Vol 11 Iss: 4, pp.231 – 237,” Implementing a quality management program – three Cs of success: commitment, culture, cost “ [12], A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide Paperback – January 1, 2013 by Project Management Institute (Author) ISBN-13: 978-1935589679 ISBN-10: 1935589679 Edition: 5th [13], C M Tam, Z M Deng, S X Zeng & C S Ho,” Quest for continuous quality improvement for public housing construction in Hong Kong “ Construction management and Economics Volume 18, Issue 4, 2000 [14], Albert P.C Chan (The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, and)C.M Tam (The City University of Hong Kong, Hong Kong),” Factors affecting the quality of building projects in Hong Kong “.International Journal of Quality & Reliability Management, Vol 17 Iss: 4/5, pp.423 – 442 [15], Long Le-Hoai, Young Dai Lee and Jun Yong Lee, 2008 Delay and cost overruns in vietnam large construction projects: a comparison with other selected countries KSCE Journal of Civil Engineering, 2008, vol 12, no.6, 367 – 377 [16], Stuart Anderson, Keith Molenaar, Cliff Schexnayder, 2007 Guidance for cost estimation and management for highway projects during planning, programming, and preconstruction National cooperative highway research program report 574, p14 C.TÀI LIỆU THAM KHẢO INTERNET: [17], [Nguồn: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Long An, QĐ số: 41/2011/QĐ-UBND, Tỉnh Long An ngày 25/10/2011] [18], [Nguồn: QĐ số: 3454/QĐ-UBND tỉnh Long An, ngày 02 tháng 10 năm 2013] LÝ LỊCH TRÍCH NGANG        Họ tên: NGUYỄN VĂN TẶNG Ngày sinh: 1981 Nơi sinh: LONG AN Địa thường trú: 382/4 Đường bình trị 2, thuận mỹ, châu thành, Long an Điện thoại: 0933483151 Email: vantangnguyen21@gmail.com Quá trình đào tạo: o Năm: Trường đại học kiến trúc tp.hcm  Q trình Cơng tác: o Năm 1: Cơng ty TNHH Tài Lợi o Hiện nay: Công ty TNHH Tài Lợi - - ... cơng trình dân dụng công nghiệp Tỉnh Long An Khảo sát, thu thập liệu mức độ ảnh hưởng yếu tố Phân tích nhóm yếu tố quan trọng gây tăng mức đầu tư Đề xuất giải pháp hạn chế yếu tố gây tăng mức đầu. .. giai đoạn thi cơng” khái quát theo sơ đồ: Hình 2.1: Khái niệm mức đầu tư giai đoạn thi công 9 2.1.3 Sự tăng mức đầu tư giai đoạn thi công: - Mức đầu tư giai đoạn thi công dự tốn chủ đầu tư phê... TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆP Ở TỈNH LONG AN II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định nguyên nhân dẫn đến tăng mức đầu tư giai đoạn thi cơng cơng trình dân dụng công nghiệp Tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự tăng mức đầu tư trong giai đoạn thi công công trình dân dụng và công nghiệp ở tỉnh long an , Những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự tăng mức đầu tư trong giai đoạn thi công công trình dân dụng và công nghiệp ở tỉnh long an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay