Quản trị rủi ro nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thái nguyên

114 19 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 16:30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ THỊ THANH TÂM QUẢN TRỊ RỦI RO NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ THỊ THANH TÂM QUẢN TRỊ RỦI RO NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG NGỌC HUẤN THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hiện, hướng dẫn khoa học TS Hoàng Ngọc Huấn Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cơng trình khoa học Các thơng tn, tài liệu trích dẫn luận văn nguồn gốc, sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Thị Thanh Tâm ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học: “Quản trị rủi ro nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên” nhận quan tâm giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến: Tập thể thầy, giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tận tình bảo, truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt q trình học tập trường Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới Thầy giáo TS Hồng Ngọc Huấn trực tếp hướng dẫn, bảo suốt trình thực đề tài nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp ủng hộ động viên tơi để hồn thành đề tài khoa học Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục têu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tễn đề tài Bố cục luận văn Chương SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NỢ XẤUCÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 sở lý luận nợ xấu công tác quản trị rủi ro nợ xấu hoạt động cấp tín dụng NHTM 1.1.1 Nợ xấu hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2 Công tác quản trị rủi ro nợ xấu hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng 11 1.2 sở thực tiễn quản trị rủi ro nợ xấu số Ngân hàng thương mại 26 1.2.1 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu Agribank Việt Nam 26 1.2.2 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu Vietcombank Việt Nam 29 1.2.3 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro nợ xấu cho Vietnbank Thái Nguyên 30 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 nợ Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải công tác quản trị rủi ro xấu Vietinbank Thái Nguyên 32 2.2 32 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 32 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tn 32 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tn 32 2.2.4 Phương pháp tổng hợp thông tn 33 2.3 Hệ thống têu nghiên cứu 33 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NỢ XẤU TẠI VIETINBANK THÁI NGUYÊN 37 3.1 Khái quát Vietnbank Thái Nguyên 37 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 3.1.2 cấu tổ chức máy quản lý 38 3.1.3 Các dịch vụ Vietnbank Thái Nguyên cung cấp 40 3.1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 42 3.1.5 Chất lượng tín dụng Vietnbank Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 45 3.2 T hực trạng công tác quản trị rủi ro nợ xấu Vietnbank Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 47 3.2.1 Tình hình nợ xấu Vietnbank Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 47 3.2.2 Thực trạng cơng tác phòng ngừa nợ xấu Vietnbank Thái Nguyên 49 3.2.3 Thực trạng công tác xử lý nợ xấu Vietinbank Thái Nguyên 55 3.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro nợ xấu Vietnbank Thái Nguyên 61 3.2.5 Đánh giá chung kết công tác quản trị rủi ro nợ xấu Vietnbank Thái Nguyên 64 Chương GIẢI PHÁP CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NỢ XẤU TẠI VIETINBANK THÁI NGUYÊN 70 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng quản trị nợ xấu Vietnbank Thái Nguyên 70 4.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Vietnbank Thái Nguyên 70 4.1.2 Định hướng hoạt động quản trị nợ xấu Vietinbank Thái Nguyên 72 4.2 Giải pháp công tác quản trị nợ xấu Vietnbank Thái Nguyên 74 4.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa nợ xấu Vietinbank Thái Nguyên 74 4.2.2 Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu Vietinbank Thái Nguyên 77 4.3 Đề xuất kiến nghị 79 4.3.1 Đề xuất Vietnbank Thái Nguyên 79 4.3.2 Kiến nghị Nhà nước, Chính phủ, Chính quyền 81 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản HĐQT : Hội đồng quản trị KTKS Kiểm tra kiểm soát KH : : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHCT : Ngân hàng công thương NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm : biệt hóa trước, phát huy sở trường thân việc thay đổi mơ hình quảnrủi ro dễ dàng - Thay đổi chiến lược quảnrủi ro: Vietnbank Thái Nguyên xác định Ngân hàng đầu tư Thái Nguyên chiếm ưu thị trường sản xuất thương mại thép địa bàn nên khả cạnh tranh phân khúc khách hàng gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thành cơng khơng cao Do thay trọng phát triển tín dụng Vietinbank Thái Nguyên tập trung phát triển dịch vụ phi tín dụng doanh nghiệp, cá nhân Ví dụ phát triển dịch vụ bảo hiểm người vay vốn, dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ trả lương cho người lao động qua tài khoản Ngân hàng, dịch vụ Vietnbank Ipay…Mỗi dịch vụ cung cấp thu khoản phí định đóng góp vào lợi nhuận, thấp so với hoạt động cho vay mức độ rủi ro thấp - Hệ thống xếp hạng tín dụng nội hệ thống cảnh báo sớm EWS chưa phù hợp với thực tế, mang tính hình thức Để hệ thống xếp hạng tín dụng nội hệ thống cảnh báo sớm EWS phát huy hiệu cao điều cốt yếu phải xây dựng têu định tính định lượng cho loại hình kinh doanh cụ thể áp dụng chung tất tiêu cho tất ngành nghề Ví dụ cá nhân kinh doanh chợ tiêu định tính “số năm làm việc người lao động” cần lược bỏ cơng việc lao động chân tay khơng đòi hỏi kỹ thuật kinh nghiệm nhiều Đối với ngành nghề xây dựng cơng trình têu “Số năm làm việc người lao động” cần đánh giá cao, ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật, tay nghề người lao động - Quy trình quản lý tín dụng: Để hiểu nắm bắt quy trình quản lý tín dụng cách đầy đủ, sâu sắc đòi hỏi cán tín dụng phải đào tạo thường xuyên, liên tục cập nhật văn Nhà nước Vietinbank Việt Nam Tính đến năm 2016 tình hình lao động Vietnbank Thái Nguyên thể qua bảng sau: Bảng 4.1 Tình hình lao động chi nhánh giai đoạn 2015 - 2016 Chỉ têu Năm 2015 Năm 2016 152 165 Nam 54 60 Nữ 98 105 Trên đại học 13 13 Đại học quy 50 66 Đại học chức liên thông 76 69 Cao cấp nghiệp vụ trung cấp 13 17 Dưới 30 tuổi 30 45 Từ 30 đến 40 tuổi 90 90 Trên 40 tuổi 32 30 Tổng lao động (Người) Phân theo giới tính Phân theo trình độ Phân theo độ tuổi (Nguồn: Vietinbank Thái Nguyên ) Hầu hết cán tín dụng làm việc Vietnbank Thái Nguyên tốt nghiệp trường Kinh tế, Ngân hàng chưa đào tạo luật kinh tế Trong hoạt động tín dụng đòi hỏi am hiểu nhiều luật luật dân sự, luật nhân gia đình, luật đất đai, luật tố tụng… Xuất phát từ thực tễn đòi hỏi cơng việc, Vietnbank Thái Ngun cần khuyến khích hỗ trợ học phí cho cán đăng ký tham gia khóa đào tạo luật thuê chuyên gia tư vấn luật đến thảo luận Ngân hàng để giải đáp vướng mắc cán tín dụng liên quan đến loại luật Từ góp phần nâng cao trình độ hiểu biết cán bộ, cải thiện chất lượng quy trình quản lý tín dụng - Kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng: Khối lượng cơng việc cán tín dụng lớn yêu cầu giảm tải công việc quan trọng Vietnbank Thái Ngun Đổi mơ hình quản lý tín dụng nhằm chun biệt hóa chức giải pháp hữu ích lâu dài Bên cạnh Vietnbank Thái Nguyên cần đầu tư trang thiết bị để phù hợp với công nghệ Ngân hàng đại, giảm thiếu thời gian xử lý hồ sơ tín dụng cho khách hàng (nâng cấp máy tính, máy in, máy scan công cụ cần thiết cán tín dụng, thiết bị cũ, hỏng, xử lý chậm Đặc biệt máy tính, phần cứng máy tính đầu tư từ năm 2003 lại chạy phần mềm năm 2010) Lượng thời gian tiết kiệm cán tín dụng phát triển khách hàng mới, phát triển dịch vụ kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng tồn khách hàng hữu 4.2.2 Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu Vietinbank Thái Nguyên * Giải pháp xử lý nợ xấu - Đánh giá khả trả nợ khách hàng Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ vay vốn hồ sơ pháp lý thân phải cung cấp thơng tn bạn hàng, đối tác, hàng xóm, người thân gồm địa thường trú, địa quan cơng tác, tình trạng nhân, công việc tại, mức thu nhập tại… để cán tín dụng nắm bắt thơng tn mối quan hệ khách hàng chi tết tốt Thuê công ty thẩm định giá độc lập để đánh giá thực trạng tài sản chấp khoản nợ xấu biện pháp tối ưu, khách quan giúp Vietnbank Thái Nguyên xác định giá phát tài sản, đảm bảo thu hồi đầy đủ khoản nợ xấu Trường hợp giá bán thấp mức vay, Vietnbank Thái Nguyên đưa phương án dùng nguồn dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý phần - Phân loại nhóm nợ Tình trạng khoản vay khách hàng bị hạn Ngân hàng khác mà nguyên nhân xuất phát từ phía Ngân hàng, để không ảnh hưởng liên đới Ngân hàng bạn Vietnbank Thái Ngun nên báo cáo giải trình trường hợp cụ thể với Ngân hàng Nhà nước khách hàng Ngân hàng bạn xác nhận nhằm điều chỉnh tình trạng nợ khách hàng nợ đủ tiêu chuẩn, không để khách hàng phải chịu thời gian thử thách Ngân hàng bạn ảnh hưởng đến uy tín khách hàng với Vietnbank Thái Nguyên - Kế hoạch xử lý Vietinbank Thái Nguyên Do tác động khách quan yếu tố thị trường (tài sản giảm giá trị) khách hàng vay bỏ trốn… yếu tố mà cán tín dụng cho vay khơng tính tốn ảnh hưởng đến kế hoạch xử lý nợ xấu Vietnbank Thái Nguyên Một giải pháp hữu ích Vietnbank Thái Ngun áp dụng yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tài sản chấp, giá trị bảo hiểm cao giá trị khoản vay bảo đảm tài sản đó, bảo hiểm tài sản tác dụng bù đắp phần giá trị giảm xử lý tài sản, đảm bảo Vietinbank Thái Nguyên thu hồi đủ giá trị khoản nợ xấu Liên quan đến vấn đề khách hàng bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm trả nợ, từ cho vay cán tín dụng phải yêu cầu khách hàng kê khai người liên đới trả nợ (có thể bố, mẹ, anh, chị, em ruột gia đình) tồn quyền định đoạt tài sản chấp khách hàng Vietnbank Thái Nguyên người xác nhận đồng ý Khi rủi ro xảy khách hàng bỏ trốn Ngân hàng u cầu người liên đới trả nợ thay sở phát tài sản chấp * Biện pháp xử lý nợ xấu - Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng xử lý rủi ro Nâng cao trình độ cán theo hướng chun mơn hóa nghiệp vụ giải pháp tốt cho công tác đào tạo cán Vietinbank Thái Nguyên Chỉ đào tạo chuyên môn đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc - Xử lý tài sản bảo đảm nợ vay Tài sản bất động sản lợi thương mại thấp, tài sản hàng hóa, máy móc thiết bị chuyên dùng… muốn phát nhanh chóng Vietnbank Thái Nguyên nên thuê Công ty môi giới bán hộ tài sản liên hệ với khách hàng tốt kinh doanh lĩnh vực khách hàng thật nhu cầu, đẩy nhanh cơng tác xử lý tài sản - Giảm miễn lãi cho khách hàng Vietnbank Thái Nguyên nên áp dụng sách miễn giảm phần thay tồn để đạt mục têu giảm bớt khó khăn cho khách hàng khách hàng không ỷ lại vào Ngân hàng - Bán nợ cho Cty quảntài sản TCTD Việt Nam (VAMC) Thay bán nợ cho VAMC, Vietnbank Thái Nguyên nên bán nợ cho Công ty mua bán nợ tư nhân Nhà nước theo kiểu bán đứt Vietnbank Thái Nguyên theo dõi tìm biện pháp thu nợ để tập trung xử lý khác 4.3 Đề xuất kiến nghị 4.3.1 Đề xuất Vietinbank Thái Nguyên 4.3.1.1 Đề xuất Vietinbank Thái Nguyên cơng tác phòng ngừa nợ xấu - Thay đổi mơ hình quảnrủi ro tín dụng Vietnbank Thái Ngun cần nghiên cứu kỹ mơ hình quảnrủi ro tín dụng phân tán, thay đổi thị trường tín dụng, số lượng Ngân hàng áp dụng mơ hình quản lý để từ chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, trang thiết bị máy móc, cơng nghệ,… tránh tình trạng mơ hình hoạt động khơng hiệu chí phản tác dụng khiến Vietnbank gặp khó khăn - Thay đổi chiến lược quảnrủi ro tập trung phát triển dịch vụ phi tín dụng hướng mà Ngân hàng địa bàn Thái Nguyên hướng đến Đây coi thị trường tềm tềm ẩn rủi ro định Vietnbank Thái Nguyên cần cân đối hài hòa lợi ích việc tập trung phát triển tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng thời kỳ, đảm bảo lợi nhuận cao mà rủi ro mức thấp - Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội hệ thống cảnh báo sớm EWS sở nghiên cứu thực tiễn đòi hỏi Vietnbank Thái Nguyên phải xây dựng phận nghiên cứu đặc thù kinh doanh ngành nghề thị trường chuyên gia am hiểu lĩnh vực tư vấn (đặc biệt ngành nghề kinh doanh điều kiện rượu, thuốc lá, thuốc đơng y, tây y…) xây dựng têu phù hợp phản ánh tính chất loại hình kinh doanh - Quy trình quản lý tín dụng muốn phát huy tốt điều cốt lõi nằm trình độ cán tín dụng.Vietnbank Thái Nguyên cần xác định chi phí đào tạo cán bỏ tương đối lớn hiệu thu bền vững lâu dài Trong trình đào tạo cần đánh giá chất lượng, khả tiếp thu kiến thức cán bộ, tránh tình trạng đào tạo hời hợt chạy theo số lượng mà không hiệu - Kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng: Việc yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm gặp khó khăn tâm lý người vay khơng hiểu nghĩa việc mua bảo hiểm mà lại cho khoản phí phải bỏ để vay vốn, tạo hiệu ứng têu cực khách hàng sau Cán tín dụng Vietinbank Thái Nguyên cần giải thích với khách hàng quyền lợi trách nhiệm tham gia bảo hiểm Thực tế tham gia bảo hiểm hình thức bảo vệ an toàn cho khách hàng Ngân hàng 4.3.1.2 Đề xuất Vietinbank Thái Nguyên công tác xử lý nợ xấu * Giải pháp xử lý nợ xấu - Đánh giá khả trả nợ khách hàng Thuê công ty thẩm định giá độc lập để đánh giá thực trạng tài sản chấp khoản nợ xấu biện pháp tối ưu Vietnbank Thái Nguyên phải bỏ khoản chi phí, tài sản sau phát khơng thu đủ nợ Ngân hàng ngồi phần dự phòng xử lý rủi ro bỏ để thu hồi đủ khoản nợ xấu phải tính thêm phần chi phí th cơng ty thẩm định giá Do việc thuê thẩm định giá phương pháp lâu dài mà việc lựa chọn nhân viên trình độ phù hợp để đào tạo chuyên sâu định giá tài sản biện pháp tối ưu mà Vietnbank Thái Nguyên nên hướng tới - Phân loại nhóm nợ Điều chỉnh nhóm nợ khách hàng, Vietinbank Thái Nguyên nên áp dụng với khách thực tốt, vay trả sòng phẳng, hoạt động kinh doanh diễn bình thường… khách hàng tiềm ẩn rủi ro chưa hạn Vietinbank Thái Nguyên hạn Ngân hàng bạn nên trích lập dự phòng rủi ro khoản bảo đảm cho khoản vay khách hàng - Kế hoạch xử lý Vietinbank Thái Nguyên Vietnbank Thái Nguyên cần xác định mức vay tài sản phù hợp để từ tư vấn mua mức bảo hiểm vừa phải sở bảo đảm an toàn cho Ngân hàng tết kiệm chi phí cho khách hàng Lựa chọn kỹ người liên đới nghĩa vụ trả nợ, chấp nhận người thân gia đình sau đến mối quan hệ khác * Biện pháp xử lý nợ xấu Song song với việc đẩy mạnh công tác xử lý bán TSBĐ để thu hồi nợ vay, trích quỹ dự phòng rủi ro bán nợ cho VAMC, để nâng cao hiệu công tác xử lý nợ Vietnbank Thái Nguyên nên tìm hiểm thêm biện pháp xử lý khác phù hợp nhằm thu hồi tối đa khoản nợ, cụ thể: - Tìm kiếm, kêu gọi khách hàng tốt tếp tục đầu tư vào khách hàng gặp khó khăn tài phương án kinh doanh khả thi, hiệu tương lai Lượng khách hàng vay vốn Vietnbank Thái Nguyên tương đối lớn, khơng khách hàng tốt, tề m lực tài lành mạnh nên phương án kêu gọi đầu tư khả thi Tuy nhiên Ngân hàng cần sách ưu đãi khách hàng ví dụ giảm lãi suất vay, miễn phí chuyển tền, miễn phí dịch vụ thẻ… - Nhận tài sản chấp để thay cho nghĩa vụ trả nợ khách hàng Vietnbank Thái Nguyên 16 phòng giao dịch số phòng xuống cấp (như Phòng giao dịch Quán Triều) nên việc nhận tài sản chấp để làm trụ sở làm việc kho lưu trữ chứng từ phù hợp - Động viên khách hàng nợ xấu chủ động bán tài sản để trả nợ cho Ngân hàng Đồng thời Ngân hàng phối hợp với quan thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi để người mua tài sản hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển quyền sở hữu tài sản, sau hoàn thiện thủ tục pháp lý Ngân hàng làm thủ tục cho khách hàng mua tài sản vay vốn (nếu người mua nhu cầu đáp ứng đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng) 4.3.2 Kiến nghị Nhà nước, Chính phủ, Chính quyền a) Bán nợ cho VAMC Việc bán nợ cho VAMC phải đáp ứng điều kiện: - Khoản nợ xấu TCTD, bao gồm nợ xấu hoạt động cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp, uỷ thác cấp tín dụng hoạt động khác theo quy định NHNN - Khoản nợ xấu tài sản bảo đảm - Khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm phải hợp pháp hồ sơ, giấy tờ hợp lệ - Khách hàng vay tồn tại, chưa bị rút giấy phép hoạt động, giải thể, phá sản theo quy định pháp luật (đối với doanh nghiệp) chưa chết, tích (đối với cá nhân) - Số dư khoản nợ xấunợ xấu khách hàng vay không thấp mức quy định Ngân hàng Nhà nước Thực đạo Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ cá nhân nghèo vay để chăn nuôi phát triển sản xuất kinh doanh, vay cho học xây dựng nhà ở, vay chấp lương, Vieinbank Thái Nguyên cho nhiều khách hàng tư cách tốt vay trả sòng phẳng, bên cạnh số khơng cá nhân gặp rủi ro không trả nợ Những khoản nợ xấu tài sản bảo đảm khách hàng vay phá sản, chết tích khơng bán nợ cho VAMC Nếu khoản vay giá trị lớn Ngân hàng phải xử lý rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến kết kinh doanh thu nhập người lao động Chi nhánh Nếu khách hàng vay phá sản, chết tích tài sản bảo đảm Ngân hàng VAMC nên xem xét kỹ lưỡng trường hợp cụ thể để đưa phương án mua bán hợp lý không nên cứng nhắc áp dụng phải đầy đủ điều kiện mua bán b) Cần tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, ràng việc xử lý nợ Các định hướng dẫn xử lý tài sản chấp giải toả khoản nợ đóng băng, thực đợt tổng rà soát để giúp ngành Ngân hàng xử lý, giải vấn đề thu hồi nợ tài sản, hướng dẫn xử lý nội dung thực khó khăn vướng mắc, cụ thể như: - Xác định giá gán nợ, hội đồng thẩm định giá tài sản gán nợ - Hợp pháp hoá hồ sơ gán nợ đảm bảo quyền sở hữu tài sản Ngân hàng, để Ngân hàng bán, chuyển nhượng, khai thác thu hồi vốn thuận lợi - Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc tài sản gán nợ - Bất động sản xử lý theo quy định hiểu biện pháp thu hồi nợ thuộc hoạt động tín dụng Đối với tài sản Ngân hàng nhận gán nợ mà khơng tranh chấp hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, đề nghị Chính phủ đạo UBND tỉnh, thành phố quan chức trung ương đại phương giúp Ngân hàng hợp thức hố, hồn chỉnh hồ sơ luật Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý để Ngân hàng thương mại quyền tự chủ đứng tổ chức bán tài sản cầm cố chấp để thu hồi vốn khoản nợ hạn (theo điều khoản thoả thuận hợp đồng tín dụng), đặc biệt sách ưu tên khoản nợ khó thu hồi phát sinh miễn thuế doanh thu, thuế quyền sử dụng đất, thu phí dịch vụ bán đấu giá lần bán tài sản cầm cố, chấp trường hợp phát mại tài sản qua trung tâm bán đấu giá Phí theo quy định pháp luật, bên vay phải toán nợ hạn phải xử lý chấp để thu hồi nợ phần lớn khách hàng khơng khả tốn, phải trừ vào số tền thu từ việc bán đấu giá tài sản cầm cố, chấp ảnh hưởng đến vấn đề thu nợ Ngân hàng Tất nhiên vấn đề đặt văn pháp quy quy định tỷ lệ hợp pháp giá tị tài sản cầm cố, chấp mức cho vay ban đầu để đảm bảo thu nợ gốc, lãi hạn, lãi hạn chi phí phát sinh Nhưng thực tế khủng hoảng kinh tế tồn cầu ảnh hưởng khơng đến giá trị tài sản cầm cố, chấp đặc biệt giảm giá thị trường bất động sản giai đoạn Thực tế đến gần khoản nợ hạn thu hồi từ việc xử lý tài sản chấp thực cách: khách hàng Ngân hàng thoả thuận bán giúp đỡ quyền địa phương Để xử lý theo hướng Ngân hàng cần phải hoàn toàn linh động tron việc xử lý tài sản chấp phải đồng tình ủng hộ quan hữu quan với tự giác định từ phía khách hàng c) Mở rộng thị trường mua bán nợ, từ hình thành phát triển thị trường mua bán nợ Thị trường mua bán nợ Việt Nam bắt đầu hình thành nhiều lấn cấn, khiến hoạt động mua bán, xử lý khoản nợ tổ chức tín dụng nói riêng, DN nói chung chưa đạt hiệu Trong đó, số NHTM thành lập công ty quản lý khai thác tài sản, hầu hết hoạt động giới hạn việc mua, bán khoản nợ mà tổ chức tín dụng cho khách hàng vay, khơng phép mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mua bán nợ DN, tổ chức cá nhân Gần đây, thành viên lĩnh vực VIB AMC, việc đặt mục têu “quản lý, khai thác hiệu tài sản đảm bảo khoản nợ xấu nhằm nâng cao chất lượng an tồn hoạt động tín dụng VIB, cơng bố sử dụng kỹ chuyên sâu để phục vụ nhu cầu xử lý nợ tài sản tồn đọng tỏ chức tín dụng khác Tuy nhiên, mức độ thực hoạt động mở rộng lại khơng hồn toàn VIB AMC định Bởi lẽ, Ngân hàng Việt Nam thường chung khách hàng doanh nghiệp, phát sinh nợ xấu, chưa hợp tác Ngân hàng để xử lý khoản nợ xấu chung đó, mà Ngân hàng tập trung xử ý tài sản đảm bảo liên quan đến khoản nợ Điều hạn hạn chế phần hiệu việc xử lý thu hồi nợ Về môi trường pháp lý: Nhà nước cần đưa chế sách ràng, cải tến đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí xử lý nợ Ngân hàng doanh nghiệp Nhà nước cần tạo điều kiện mở rộng giao dịch thương phiếu cơng cụ tốn quốc tế khác để mở rộng phạm vi áp dụng hiệu giao dịch mua bán nợ Đối với doanh nghiệp tham gia vào thị trường mua bán nợ: thực mua bán khoản nợ thành công, phải chủ động tìm hiểu thơng tn DN chủ nợ, DN tềm phát triển phát triển hiệu hỗ trợ giải khó khăn tạm thời gặp phải; thân DN chủ sở hữu DN, chủ nợ sẵn sàng hợp tác việc áp dụng biện pháp thích hợp nhằm xử lý khó khăn trước mắt để tếp tục tồn phát triển KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng ln song hành với tín dụng Rủi ro tín dụng phức tạp đa dạng, bao gồm rủi ro kiểm sốt rủi ro khơng thể kiểm sốt Rủi ro tín dụng bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan Và hậu rủi ro tín dụng thường nặng nề, khơng làm giảm thu nhập, thất vốn vay, tổn hạn đến uy tín vị Ngân hàngrủi ro tín dụng tác động ảnh hưởng dây chuyền đến tồn hệ thống Ngân hàng “sức khỏe” toàn kinh tế Vì việc tìm kiếm áp dụng phù hợp biện pháp phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy Khi Ngân hàng kinh doanh với mức tổn thất thấp mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thành cơng quảnrủi ro Ngân hàng với phối hợp, hỗ trợ ngành, cấp liên quan nhiều biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng nhằm góp phần đạt tới mục têu hoạt động tín dụng an tồn, hiệu tăng trưởng Thực tễn hoạt động tín dụng Vietnbank Thái Nguyên thời gian qua cho thấy, Ngân hàng tếp cận với chuẩn mực quốc tế đánh giá rủi ro tín dụng từ áp dụng nhiều biện pháp tích cực việc phòng ngừa quảnrủi ro cách bản, hiệu giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng thêm lợi nhuận kinh doanh Ngân hàng Mặc dù hậu rủi ro tín dụng ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Từ thực tế trên, với kiến thức thu thập trình học tập, nghiên cứu kinh nghiệm thực tế, tác giả xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảnrủi ro tín dụng Vietnbank Thái Ngun Trong q trình thực khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong Q thầy cơ, anh chị bạn đóng góp, bổ sung thêm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh Vietinbank Thái Nguyên (2014, 2015, 2016) “Báo cáo kết xử lý nợ xấu tháng đầu năm 2015” Vietcombank gửi NHNN năm 2015 “Giải pháp quan trọng thực Đề án tái cấu Agribank giai đoạn 2012-2015” Agribank gửi NHNN năm 2015 Website: kenhsinhvien.vn Website: luanvan.net.vn Nguyễn Thị Mỹ Hằng (2011), Quảnnợ xấu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Ngân hàng Nhà nước Vietnbank Thái Nguyên (2016), báo cáo tổng kết năm 2016 định hướng hoạt động tín dụng giai đoạn 2017-2022 Trương Đình Chiến (2011), Quản trị marketing, NXB Kinh tế Quốc Dân 10 Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 11 Hồ Diệu, Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê 12 Trần Quốc Đạt (2010), “Kinh nghiệm phát triển hoạt động dịch vụ Ngân hàng thương mại số nước”, Tạp chí khoa học đào tạo Ngân hàng, số 51 13 Nguyễn Đăng Đờn (chủ biên), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 14 Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 15 Nguyễn Minh Kiều (2008), Giáo trình tiền tệ - tín dụng, Ngân hàng toán quốc tế, NXB Giáo dục Hà Nội 16 Luật tổ chức tín dụng (2010), Quốc hội khóa 12 thơng qua vào ngày 16/06/2010 17 Võ Kim Thanh (2010), Đa dạng hóa nghiệp vụ Ngân hàng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam, NXB Học viện Ngân hàng 18 Nguyễn Văn Tiến (2014), Giáo trình tín dụng Ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội 19 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Giáo trình phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 20 Tạp chí Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ THỊ THANH TÂM QUẢN TRỊ RỦI RO NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản. .. 1.1.1 Nợ xấu hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2 Công tác quản trị rủi ro nợ xấu hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng 11 1.2 Cơ sở thực tiễn quản trị rủi ro nợ xấu số Ngân hàng thương. .. LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NỢ XẤU VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận nợ xấu công tác quản trị rủi ro nợ xấu hoạt động cấp tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thái nguyên, Quản trị rủi ro nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thái nguyên, Quản trị rủi ro nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay