Thế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

86 6 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 15:07

Thế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhThế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhThế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhThế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhThế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhThế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhThế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhThế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ THỊ CẨM VÂN THẾ CHẤP DỰ ÁN ĐẦU KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠCLUẬT KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ THỊ CẨM VÂN THẾ CHẤP DỰ ÁN ĐẦU KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 83 80 107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN ĐÌNH HẢO HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu nêu luận văn có thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Hà Thị Cẩm Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẾ CHẤP DỰ ÁN ĐẦU KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1 Khái quát dự án đầu kinh doanh bất động sản 1.2 Vai trò biện pháp bảo đảm chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản 13 1.3 Trình tự, thủ tục chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam 15 Chương 2: THỰC TRẠNG THẾ CHẤP DỰ ÁN ĐẦU KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 38 2.1 Hoạt động cho vay dự án đầu kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại thành phố Hồ Chí Minh 38 2.2 Khó khăn vướng mắc trình nhận tài sản bảo đảm dự án đầu kinh doanh bất động sản 43 2.3 Trình tự, thủ tục giải chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản tổ chức tín dụng thương mại 50 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THẾ CHẤP DỰ ÁN ĐẦU KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 54 3.1 Quản lý vĩ mô nhà nước hoạt động cho vay có biện pháp bảo đảm chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản 55 3.2 Xây dựng chế cấp tín dụng phù hợp với thị trường kinh doanh bất động sản 60 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành kinh doanh bất động sản Việt Nam có thời gian phát triển khoảng 25 năm, năm 1991 đến Mặc ngành kinh doanh đóng vai trò quan trọng kinh tế đáp ứng nhu cầu thực tiễn chổ ở, tài sản chu trình sản xuất kinh doanh Hiện nay, ngành kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 6,5% tổng nguồn lực đầu toàn xã hội chiếm khoảng 8% tổng nợ toàn hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam Trong năm gần đây, phát triển ngành kinh doanh bất động sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngồi nước như: Chính sách quản lý Nhà nước ngành, gói hỗ trợ cho ngành, sách tín dụng ngành, số vốn đầu trực tiếp từ nước FDI vào ngành, lượng kiều hối gửi nước hàng năm, nhu cầu mua nhà người nước Việt Nam, phát triển kinh tế khu vực địa phương,… Hiện tại, lĩnh vực cần có lượng vốn đầu cao, lượng vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tín dụng Theo Hiệp hội bất động sản Việt Nam, quy mô thị trường kinh doanh bất động sản Việt Nam khiêm tốn, khoảng 21 tỷ USD, quy mơ nợ khoảng 16 tỷ USD Và tập trung chủ yếu thành phố lớn Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, chiếm khoảng 80% thị phần bất động sản nước Trong năm gần đây, việc nghiên cứu quy định pháp luật chấp dự án kinh doanh bất động sản các ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo cho nhu cầu nguồn vốn tín dụng, vừa đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng, vừa đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ chủ thể liên quan tổ chức tín dụng, chủ đầu người mua nhà, tránh tình trạng nguồn vốn tín dụng khơng khơi thơng tiềm ẩn rủi ro bất ổn cho hoạt động tổ chức tín dụng Đến nay, có số cơng trình nghiên cứu đề cập đến hoạt động dự án kinh doanh bất động sản, chấp tài sản cơng trình nghiên cứu nêu lên khía cạnh hệ thống bao qt tồn diện hệ thống pháp luật Việt Nam chấp Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Thế chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn khoa học thạc sĩ góp phần nghiên cứu quy định pháp luật chấp tài sản để đảm bảo thực nghĩa vụ dân chủ thể Tình hình nghiên cứu đề tài Trong lĩnh vực bất động sản nói chung, chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản nói riêng, thời gian vừa qua, có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu nhiều báo khai thác vấn đề này, góp phần quan trọng việc hồn thiện pháp luậtthể kể đến đề tài liên quan sau: Bùi Thị Duyên (2014), Pháp luật chấp tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ dân - thực trạng phương hướng hoàn thiện, Luận văn ThạcLuật học, Đại học quốc gia Hà Nội; Lê Nguyên Thanh Thúy (2014), Cho vay dự án bất động sản ngân hàng ngoại thương Việt nam, Luận văn ThạcLuật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Trân Thị Kim Đào (2015), Cho vay kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn ThạcKinh tế; Tô Thị Hoa Lư (2014), Kinh doanh bất động sản Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp khoa Luật, Trường Đại Luật Cần Thơ Tuy nhiên, lần nữa, việc sâu nghiên cứu thực tiễn chấp dự án kinh doanh bất động sản thành phố Hồ Chí Minh từ việc xem xét quy định pháp luật, thu thập số liệu, …về vấn đề có liên quan, thực tiễn áp dụng pháp luật,… để thấy vấn đề bất cập, hạn chế từ đưa kiến nghị hồn thiện Vì vậy, nói đề tài “Thế chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” đề tài mới, chưa có cơng trình khoa học pháp lý nghiên cứu đề tài Do đó, việc sâu nghiên cứu đề tài khuôn khổ luận văn thạcluật học “Thế chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng việc có ý nghĩa mặt lý luận lẫn thực tiễn áp dụng pháp luật Việc lựa chọn đề tài nêu để làm luận văn thạc sỹ luật học khơng trùng lặp với cơng trình khoa học cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản tổ chức tín dụng thương mại, Tác giả đánh giá thực trạng chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản tổ chức tín dụng thương mại thành phố Hồ Chí Minh, từ đề định hướng giải pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu việc chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản tổ chức tín dụng thương mại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiện cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến quy định Pháp luật chấp dự án kinh doanh bất động sản, điều kiện để chủ đầu đầu kinh doanh bất động sản điều kiện để dự án chấp, trình tự, thủ tục chấp giải chấp Phạm vi nghiên cứu: Luận văn vào nghiên cứu vấn đề quyền nghĩa vụ cụ thể bên tham gia quan hệ chấp, chế kiểm soát cho vay doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (Chủ đầu tư) để đầu xây dựng kinh doanh dự án bất động sản; việc nhận kiểm soát tài sản hình thành từ vốn vay dự án bất động sản, người mua nhà kiến nghị hoàn thiện quy định Pháp luật Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn thực sở lấy chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử làm phương pháp luận cho trình nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu mang tính xã hội pháp lý: phân tích giải thích quy định pháp luật hành; thống kê, tổng hợp; vận dụng vào thực tiễn nhiều phương pháp nghiên cứu ngành Khoa học xã hội nói chung ngành Luật học nói riêng để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Với việc tập trung phân tích quy định pháp luật kinh doanh bất động sản, quy định chấp thực trạng chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản tổ chức tín dụng thương mại Trong đó, trú trọng nghiên cứu việc áp dụng quy định điều kiện, trình tự, thủ tục chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản tổ chức tín dụng thương mại, đồng thời phân tích khó khăn, vướng mắc nhận chấp, để từ đề xuất phương hướng, giải pháp việc áp dụng pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (chủ đầu tư), người mua nhà tổ chức tín dụng thương mại Cơng trình luận văn thạc sĩ có số ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng định sau: Thứ nhất, biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân nói chung chấp dự án kinh doanh bất động sản nói riêng vấn đề nhiều chủ đầu tư, tổ chức tín dụng quan tâm Các vấn đề tác giả đưa luận văn nhằm đưa đến nhìn tổng quan chấp tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ dân sở phân tích quy định pháp luật Việt Nam hành Với tính này, đề tài nguồn liệu tham khảo có giá trị thực cơng trình khoa học pháp lý có liên quan; Thứ hai, ý nghĩa thực tiễn: đề tài cung cấp kiến thức định điều kiện, trình tự thủ tục chấp dự án kinh doanh bất động sản định hướng giải pháp bảo đảm, hiệu chấp dự án kinh doanh bất động sản tổ chức tín dụng thương mại Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản tổ chức tín dụng thương mại theo pháp luật Việt Nam Chương 2: Thực trạng chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Định hướng giải pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu chấp dự án đầu kinh doanh bất động sản tổ chức tín dụng thương mại thành phố Hồ Chí Minh Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẾ CHẤP DỰ ÁN ĐẦU KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1 Khái quát dự án đầu kinh doanh bất động sản 1.1.1 Khái niệm dự án đầu kinh doanh bất động sản Hầu hết quốc gia giới phân loại tài sản theo Luật La Mã, tức phân loại tài sản thành “Động sản” “Bất động sản” Ở Việt Nam, Bộ luật dân 2015 phân chia tài sản sau:“Tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản động sản Bất động sản động sản tài sảntài sản hình thành tương lai” Trong đó,“Bất động sản bao gồm đất đai; nhà, cơng trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, cơng trình xây dựng; tài sản khác theo quy định pháp luật”, “Động sản tài sản bất động sản” Bất động sản, theo quy định khoản điều 105 khoản điều 107 Bộ luật dân 2015 bất động sản tài sản không di dời Bao gồm đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, cơng trình xây dựng, tài sản khác theo quy định pháp luật Kinh doanh bất động sản, theo khoản điều Luật kinh doanh bất động sản 2014, việc đầu vốn để thực hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ vấn bất động sản quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi Dự án đầu tập hợp hoạt động có liên quan với kế hoạch hoá nhằm đạt mục tiêu định việc tạo kết ... tư kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam 15 Chương 2: THỰC TRẠNG THẾ CHẤP DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ THỊ CẨM VÂN THẾ CHẤP DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. hệ thống pháp luật Việt Nam chấp Vì vậy, tác giả chọn đề tài Thế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Thế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay