Trắc nghiệm dược lý phần kháng sinh

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 14:46

Trắc nghiệm Dược 30 câu Thời gian 20 phút Kháng sinh gây dị ứng nhiều là? D (A) Quinolon (B) Macrolid (C) Cephalosporin (D) Penicillin Kháng sinh gây độc thận là? A (A) Aminoglycosid (B) Cephalosporin (C) Chloramphenicol (D) Penicillin Penicillin thường có tác dụng đối kháng với: B (A) Quinolon (B) Chloramphenicol (C) Aminoglycosid (D) Macrolid Cơ chế kháng khuẩn Macrolid là: A (A) Ức chế tổng hợp protein kết hợp với ribosome 50S vi khuẩn (B) Ức chế tổng hợp protein kết hợp với ribosome 30S vi khuẩn (C) Ức chế tổng hợp protein kết hợp với ribosome 70S vi khuẩn (D) Làm rối loạn màng tế bào vi khuẩn Cefuroxime kháng sinh nhóm Cephalosporin hệ mấy? B (A) Thế hệ (B) Thế hệ (C) Thế hệ (D) Thế hệ Chọn câu đúng: D (A) Penicillin ức chế tổng hợp protein kết hợp với ribosome 50S vi khuẩn (B) Tetracyclin dùng cho PNCT (C) Tetracyclin có tác động diệt khuẩn (D) Minocyclin có tác động diệt khuẩn Chọn câu đúng: D (A) Macrolid dung nạp tốt qua đường tiêu hóa (B) Chloramphenicol kháng sinh ưu tiên điều trị nhiễm khuẩn (C) Tetracyclin nên dùng phối hợp với Penicillin (D) Macrolid phối hợp với Penicillin Chọn câu đúng: C (A) Khi dùng kháng sinh nhóm Sulfamid phải uống với nhiều nước để tránh viêm dày (B) Flouroquinolon dung nạp tốt nên dùng trẻ em (C) Tetracyclin tạo phức chelat với canxi nên không dùng cho PNCT trẻ em < tuổi (D) Macrolid thải trừ chủ yếu qua thận nên không cần chỉnh liều suy gan Kháng sinh hay gây phản ứng phụ da: D (A) Sulfamid (B) Tetracyclin (C) Lincosamid (D) Tất 10 Kháng sinh gây nên hội chứng xám trẻ em: D (A) Tetracyclin (B) Sulfamid (C) Quinolon (D) Chloramphenicol 11 Kháng sinh không hấp thụ qua đường uống A (A) Benzyl penicillin (B) Phenoxyl penicillin (C) Amino penicillin (D) Amidino penicillin 12 Kháng sinh nhóm aminosid có đặc điểm chung, ngoại trừ: A (A) Phân phối tốt vào dịch não tủy (B) Chỉ dùng đường tiêm (C) Dễ dàng qua thai (D) Khơng hấp thu qua đường tiêu hóa 13 Macrolid kháng sinh có tác động: C (A) Kiềm khuẩn (B) Diệt khuẩn (C) Kiềm khuẩn hay diệt khuẩn tùy thuộc vào chủng vi khuẩn nồng độ (D) Kiềm khuẩn hay diệt khuẩn tùy thuộc vào liều, độ tuổi người sử dụng, giới tính 14 Phối hợp metronidazol penicillin chủ yếu để: C (A) Có tác động hiệp đồng diệt khuẩn (B) Rút ngắn thời gian điều trị (C) Tăng phổ kháng khuẩn (D) A C 15 Kháng sinh thường gây tiêu chảy, ngoại trừ C (A) Ampicillin (B) Amoxicillin (C) Streptomycin (D) Clindamycin 16 Tai biến độc tính kháng sinh gan thường xảy nhiều với: B (A) Imidazole (B) Rifampicin (C) Tetracyclin (D) Sulfamid 17 Thực phẩm làm giảm hấp thu tetracyclin, ngoại trừ: A (A) Nước chanh (B) Nước trà (C) Sữa (D) Huyết 18 Cơ chế Polymicin là: A (A) Làm rối loạn chức trao đổi màng tế bào (B) Ức chế tổng hợp protein kết hợp với ribosome 50S vi khuẩn (C) Ngăn cản tháo xoắn ADN (D) Ngăn cản tổng hợp vách tế bào vi khuẩn 19 Kháng sinh không chống lại yếu tố gây bệnh: D (A) Ký sinh trùng (B) Nấm (C) Vi khuẩn (D)Vi rút 20 Câu đúng? B (A) Thuốc kháng sinh tiêu diệt tất vi khuẩn gây nhiễm trùng (B) Thuốc kháng sinh hoạt động chất kích thích tăng trưởng, gây béo phì (C) Thuốc kháng sinh tăng khả miễn dịch tăng cường khả chiến đấu mầm bệnh (D) Thuốc kháng sinh khơng có tác dụng phụ 21 Cơ chế tác động thuốc ức chế tổng hợp protein vi khuẩn: A (A) Quinolon (B) Macrolid (C) Tetracyclin (D) Chloramphenicol 22 Chloramphenicol có tác động: D (A) Kiềm khuẩn chủ yếu (B) Diệt khuẩn chủ yếu (C) Là chất diệt khuẩn H influenzae, S pneumoniae, Neisseria meningitidis số Bacteroides (D) A C 23 Không phối hợp erythromycin clindamycin vì: C (A) Một kháng sinh diệt khuẩn đối kháng với kháng sinh kiềm khuẩn (B) Erythromycin kích thích Chlostridium difficle đề kháng với clindamycin (C) Có chung đích tác động nên đẩy khỏi đích (D) Tất 24 Kháng sinh thuộc nhóm Macrolid khơng ức chế CYP450: D (A) Erythromycin (B) Telithromycin (C) Clarithromycin (D) Azithromycin 25 Hội chứng Fanconi, rối loạn chức nắng ống thận, suy thận nhiễm acid ống thận do: B (A) Sử dụng Chloramphenicol PNCT gần ngày sinh (B) Sử dụng tetracyclin hạn dùng (C) Độc tính thận aminoglycosid (D) Độc tính thận kết hợp ceftriaxon furosemid (D) Độc tính thận polymycin B 26 Kháng sinh có tác dụng "sau kháng sinh" PAE (Post Antibiotic Effect), ngoại trừ: D (A) Streptomycin (B) Rifampicin (C) Ciprofloxacin (D) Amoxicillin 27 Bacitracin có đặc điểm sau đây, ngoại trừ: C (A) Là hỗn hợp polypeptid vòng (B) Ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn gắn vào chất mang lipid pyrophosphat, chất vận chuyển tiền chất để tổng hợp thành tế bào vi khuẩn (C) Có chế giống hệt kháng sinh nhóm Beta-lactam (D) Khơng có đề kháng chéo Bacitracin với kháng sinh nhóm khác 28 Phối hợp Amoxicillin acid clavulanic nhằm mục đích: D (A) Mở rộng phổ kháng khuẩn (B) Bất hoạt beta-lactamase vi khuẩn tiết (C) Bảo vệ amoxicillin khỏi tác dụng beta-lactamase vi khuẩn tiết (D) Tất 29 Kháng sinh thuốc kháng folat nên gây độc tính thiếu folat: A (A) Sulfamid (B) Quinolon (C) Penicillin (D) Aminoglycosid 30 Phối hợp cilastatin với imipenem vì: D (A) Cilastatin ức chế dihydropeptidase ống thận (B) Kéo dài thời gian bán hủy imipenem (C) Ngăn cản thành lập chất chuyển hóa gây độc cho thận (D) Tất ... 19 Kháng sinh không chống lại yếu tố gây bệnh: D (A) Ký sinh trùng (B) Nấm (C) Vi khuẩn (D)Vi rút 20 Câu đúng? B (A) Thuốc kháng sinh tiêu diệt tất vi khuẩn gây nhiễm trùng (B) Thuốc kháng sinh. .. Một kháng sinh diệt khuẩn đối kháng với kháng sinh kiềm khuẩn (B) Erythromycin kích thích Chlostridium difficle đề kháng với clindamycin (C) Có chung đích tác động nên đẩy khỏi đích (D) Tất 24 Kháng. .. chế giống hệt kháng sinh nhóm Beta-lactam (D) Khơng có đề kháng chéo Bacitracin với kháng sinh nhóm khác 28 Phối hợp Amoxicillin acid clavulanic nhằm mục đích: D (A) Mở rộng phổ kháng khuẩn (B)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm dược lý phần kháng sinh , Trắc nghiệm dược lý phần kháng sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay