Tham luận công tác thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên trong và ngoài chi đoàn tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 11:41

Tôi xin trình bày trước Hội nghị tham luận với nội dung: “Công tác thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên trong và ngoài chi đoàn tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị.”.................................................. THAM LUẬN Của Chi đoàn …………………………… Hội nghị tổng kết cơng tác đồn phong trào thiếu nhi năm 2018 Kính thưa: Đ/c Kính thưa q vị đại biểu; thưa tồn thể Hội nghị! Trước tiên tơi hồn tồn trí với Báo cáo tổng kết cơng tác đồn phong trào thiếu nhi năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 đ/c…………………… trình bày trước Hội nghị Lời đầu tiên, cho phép thay mặt cho BCH chi đoàn …………………………., xin trân trọng gửi đến quý vị đại biểu tồn thể Hội nghị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị tổng kết công tác đoàn phong trào thiếu nhi năm 2018 thành công tốt đẹp Sau đây, thay mặt cho BCH chi đồn ………………………….tơi xin trình bày trước Hội nghị tham luận với nội dung: “Công tác thu hút tập hợp đoàn viên, niên chi đoàn tham gia hoạt động phong trào đơn vị.” Kính thưa Hội nghị! Sinh thời, Bác Hồ mn vàn kính yêu đặt kỳ vọng lớn vào niên, Người dạy: "Thanh niên người chủ tương lai nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần niên" Thực tiễn chứng minh, lịch sử dân tộc Việt Nam, hệ trẻ nêu cao truyền thống tốt đẹp dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết nên trang sử chói lọi đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần lập nên thắng lợi có ý nghĩa lịch sử thời đại “Chúng ta hiểu rằng, én làm nên mùa xuân người ta thường hay nói rằng, muốn nhanh mình, muốn xa phải cha ơng ta tổng kết, làm chẳng nên non, ba chụm lại nên núi cao Đối với niên vậy, việc tập hợp đoàn kết việc vơ quan trọng niên lực lượng xã hội to lớn, có vai trò định nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, lực lượng sáng tạo xây dựng xã hội tương lai Chính Lênin khẳng định “Ai nắm niên tay người làm chủ giới theo nghĩa nói xây dựng xã hội chủ nghĩa cộng sản niên” Đó khơng phải quan điểm mà kim nam cho công tác tập hợp đoàn kết niên Từ vấn đề quay trở lại với cơng tác thu hút, tập hợp đồn viên, niên chi đoàn gặp nhiều khó khăn, hạn chế Thực tế cho thấy đồn viên, niên quan đơn vị phải tập trung nhiều thời gian, sức lực để hoàn thành nhiệm vụ chun mơn khơng dành nhiều thời gian tham gia vào hoạt động phong trào; đặc biệt, chi đồn đồn viên, niên, việc tập hợp đồn kết niên lại khó khăn Một phận khơng nhỏ đồn viên, niên ngại tham gia hoạt động Chi đoàn tổ chức tham gia với thái độ không hăng hái, khơng nhiệt tình Những khó khăn ngun nhân chi đoàn quan, đơn vị hoạt động mức cầm chừng, chưa tổ chức hoạt động để thu hút đoàn viên, niên tham gia Một số đồng chíthư chi đồn thiếu chủ động, thiếu giải pháp tổ chức hoạt động đoàn, chưa tập hợp đoàn kết phát huy sức mạnh lực lượng đồn viên trẻ động, đơng đảo nhiệt tình; từ làm cho phong trào chi đồn ngày co lại Bên cạnh đó, phần lớn đồn viên niên thích hoạt động có tính giải trí, sơi nổi, buổi sinh hoạt đồn thường kỳ, buổi nghe nói chuyện chun đề đồn viên niên tham gia; Đây nguyên nhân dẫn đến yếu cơng tác thu hút tập hợp đồn kết niên nâng cao chất lượng hoạt động chi đồn Kính thưa q vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị! Chi đoàn ………………………… Chi đoàn sở trực thuộc Thành đoàn Tổng số đoàn viên 44 ; gồm có phân đồn trực thuộc Trong năm qua, công tác thu hút, tập hợp ĐVTN chi đoàn tham gia hoạt động phong trào đặc biệt quan tâm, trọng; phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, Nông thôn kiểu mẫu, phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; phong trào xung kích, tình nguyện sống cộng đồng; xung kích, tình nguyện bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trị; xung kích, tình nguyện bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phong trào “Đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp”…đã ĐVTN đơn vị tích cực hưởng ứng nhiệt tình tham gia Cơng tác thu hút, tập hợp đồn viên, niên Chi đồn ………………………… khơng giới hạn số ĐVTN viên chức, lao động đơn vịchi đồn thu hút, tập hợp nhiều lượt niên hộ kinh doanh chợ thường xuyên tham gia vào phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tham gia công tác vệ sinh môi trường; đặc biệt năm 2018, chi đoàn thu hút, tập hợp ĐVTN hộ kinh doanh vào sinh hoạt chi đồn; tiền đề cho cơng tác phát triển đoàn viên chi đoàn năm tới Với kết tích cực đạt thời gian qua, ĐVTN chi đoàn ………………………….đã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hệ trước, thích ứng nhanh với tình hình nhiệm vụ Thái độ ý thức trị - xã hội, tinh thần tình nguyện sống cộng đồng ngày tốt Đoàn viên, niên đơn vị ln quan tâm có trách nhiệm vấn đề địa phương, đất nước; sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chun mơn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh mơi trường, an tồn thực phẩm địa bàn chợ đơn vị giao quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia hoạt động phong trào đơn vị, đồn thể; qua góp phần xây dựng củng cố chi đoàn ngày vững mạnh Kính thưa Hội nghị! Từ kinh nghiệm thực tiễn Chi đồn ………………………….; Sau tơi xin đóng góp số biện pháp để góp phần nâng cao hiệu cơng tác thu hút tập hợp đồn viên, niên chi đoàn tham gia hoạt động phong trào: Thứ nhất, đồng chíthư Đồn phải người tiên phong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy giải pháp thu hút, tập hợp đồn viên, niên cụ thể hóa chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình đặc thù của đơn vị, đặc biệt quan tâm đến công tác phối hợp BCH Chi đồn Thủ trưởng quan chun mơn việc tổ chức hoạt động, phong trào Thứ hai, chi đồn cần đẩy mạnh cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho đồn viên niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức đồn viên niên vai trò tổ chức Đoàn; ý nghĩa việc tham gia hoạt động phong trào nhằm khơi dậy sức trẻ đoàn viên, giúp cho đoàn viên niên trưởng thành, động hơn, phát huy lực thân có hội trải nghiệm qua khó khăn, thử thách Thứ ba, chi đồn cần trì tổ chức buổi sinh hoạt chi đoàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đáng đồn viên niên trao đổi vấn đề liên quan đến công tác niên Đẩy mạnh tổ chức phong trào niên xung kích, tình nguyện chung sức cộng đồng; phong trào niên lập thân, lập nghiệp; phong trào tuổi trẻ sáng tạo; tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc; đặc biệt vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Các hoạt động Đồn phải tổ chức linh hoạt địa điểm, thời gian thích hợp để đồn viên niên tham gia mà không ảnh hưởng đến công việc cần lựa chọn hình thức phù hợp, nội dung hoạt động hấp dẫn, lối đoàn viên niên Chú trọng tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa sở Đoàn nhằm tạo phong trào thi đua sở Đoàn với Thứ tư, chi đoàn cần nghiên cứu, đề xuất với quan chun mơn nhận đảm nhiệm phần việc, cơng trình gây quỹ để có nguồn chi cho hoạt động Thứ năm, Chi đoàn cần làm tốt cơng tác thi đua khen thưởng đồn viên niên Cần phát khen thưởng kịp thời gương đồn viên niên điển hình tiên tiến lĩnh vực nhân rộng điển hình Thứ sáu, cần quan tâm tới bồi dưỡng, đào tạo chun mơn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho đồn viên niên Khi đứng tổ chức, tổ chức cần giúp họ nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kỹ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thứ bảy, chi đoàn cần tạo hoạt động tập thể để đoàn viên niên bộc lộ, phát huy tự phát huy lực tiềm ẩn thân họ thơng qua hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, qua phát lực trí tuệ niên Kính thưa hội nghị! Trên số ý kiến tham luận tơi “Cơng tác thu hút tập hợp đồn viên, niên chi đoàn tham gia hoạt động phong trào đơn vị.” Xin cám ơn Hội nghị ý lắng nghe Cuối cùng, xin kính chúc q vị đại biểu, đồng chí Đồn viên sức khoẻ - hạnh phúc - thành đạt Chúc Hội nghị thành công thành công tốt đẹp ! Xin trân trọng cảm ơn ! ... cơng tác thu hút tập hợp đoàn viên, niên chi đoàn tham gia hoạt động phong trào: Thứ nhất, đồng chí Bí thư Đồn phải người tiên phong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy giải pháp thu hút, tập hợp đoàn. .. thể thao, qua phát lực trí tuệ niên Kính thưa hội nghị! Trên số ý kiến tham luận Công tác thu hút tập hợp đoàn viên, niên chi đoàn tham gia hoạt động phong trào đơn vị. ” Xin cám ơn Hội nghị ý lắng... đoàn viên 44 ; gồm có phân đồn trực thu c Trong năm qua, công tác thu hút, tập hợp ĐVTN chi đoàn tham gia hoạt động phong trào đặc biệt quan tâm, trọng; phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham luận công tác thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên trong và ngoài chi đoàn tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị, Tham luận công tác thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên trong và ngoài chi đoàn tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay