Power Point Khoa Luan Tot Nghiep

24 15 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 10:26

số lượng slide và thời gian báo cáo khoảng 15 phút cho bạn đọc chậm, 11 phút cho bạn thuộc bài và tự tin, khong quá nhiều chữ hay nhiều ảnh cho mỗi slide, cảm ứng dễ nhìn tạp cảm giác thoải mái dễ chịu cho hội đồng. chúc bạn thành công bảo vệ Tốt khóa luận TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BÁO CÁO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Tân Sơn - huyện Mai Châu – tỉnh Hòa Bình GVHD : TS Đỗ Văn Nhạ Sinh viên : Hà Thị Hiền Lớp : K58 - QLC MSV : 584508 Hà Nội, năm 2017 MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chương trình MTQG xây dựng NTM chương trình tổng thể phát triển KT- XH, văn hóa, AN- QP địa phương, xây dựng NTM vấn đề cốt lõi quan trọng Tính cấp thiết Xây dựng NTM cách mạng phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, tham gia người dân nhằm khắc phục vấn đề nảy sinh trình phát triển nông thôn đồng thời đảm bảo phát triển hài hòa nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng NTM địa bàn xã Tân Sơn, để từ tìm nguyên nhân đề xuất số giải pháp nhằm thực hiệu quy hoạch xây dựng NTM tạo nhiều thay đổi tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã Chính vậy, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Tân Sơn – huyện Mai Châu – tỉnh Hòa Bình” MỞ ĐẦU - Đánh giá tình hình thực chương trình xây dựng NTM Mục đích - Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng NTM - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu việc thực quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn - Đánh giá ĐKTN, KT - XH, thực trạng phát triển nông thôn thực trạng việc lập quy hoạch xây dựng NTM địa bàn xã Tân Yêu cầu Sơn - Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng NTM địa bàn xã Tân Sơn Chương 1: Tổng quan tài liệu 1.1 Cơ sở lý luận quy hoạch xây dựng nông thôn Một số khái niệm Sự cần thiết phải xây dựng NTM Lý luận QHXD NTM Ngun tắc, nội dung, tiêu chí Vai trò NTM nghiệp phát triển KT – XH Căn pháp lý quy hoạch xây dựng NTM 1.2 Cơ sở thực tiễn quy hoạch xây dựng nông thôn Kinh nghiệm số nước giới XD NTM Tình hình xây dựng NTM Việt Nam Tình hình quy hoạch xây dựng NTM tỉnh Hòa Bình Tình hình quy hoạch xây dựng NTM huyện Mai Châu Chương Nội dung phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu • • • • Đánh giá điều kiện tự nhiên, KT- XH Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất Đánh giá tình hình thực chương trình xây dựng NTM Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường thực quy hoạch xây dựng nơng thơn địa bàn xã • • • Phương pháp điều tra thu thập số liệu Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu Phương pháp so sánh Chương Kết thảo luận 3.1 Đánh gıá đıều kıện tự nhıên, kınh tế- xã hộı * Vị trí địa lý - Xã Tân Sơn xã vùng cao huyện Mai Châu thành lập năm 1997 Thời tiết diễn biến phức tạp mưa mù rét đậm, rét hại kéo dài * Kinh tế: Năm 2016, xã có tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,75%, thu nhập bình quân đầu người 8,14 triệu đồng/người/năm * Xã hội: Năm 2016, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên 1,15% TT Chỉ tiêu -Nam -Nữ Tổng số lao -Nông nghiệp động - Phi nơng nghiệp Trình độ lao -Đã qua đào tạo động -Chưa qua đào tạo Hộ nghèo Dân số Hiện trạng năm 2016 Số lượng (người ) Cơ cấu (%) 596 49 620 51 689 84,64 125 15,36 258 31,78 556 68,22 80 28,47 Chương Kết thảo luận 3.1 Đánh gıá đıều kıện tự nhıên, kınh tế- xã hộı * Thuận lợi - Có vị trí địa lý thuận lợi Kinh tế có chuyển biến tích cực Nguồn tài ngun đa dạng Nhân dân đồn kết, cần cù, chịu khó CSHT dần hồn thiện * Hạn chế - Địa hình đồi núi chia cắt, khí hậu diễn biến phức tạp - Điểm xuất phát kinh tế thấp - Trình độ dân trí thấp - Nhập cư nhiều 3.2 Đánh gıá tình hình quản lý sử dụng đất xã Tân Sơn 3.2.1 Đánh giá tình hình quản lý đất đai theo 15 nội dung quản lý nhà nước Đất đai Xã thực tương đối tốt 15 nội dung, có số điểm bật sau: - Thu hồi lô đất bà Nguyễn Thị Nga - Cấp GCN cho 15 hộ gia đình, cá nhân - Phát hiện, xử lý trường hợp VPPL Đất đai - Tổ chức tuyên truyền , phát công cộng GDPL Đất đai Tồn tại: -Cán sở chưa nắm ranh giới hành gây tình trạng dân cư xã Pà Cò cư trú phần đất phía Tây xã 3.2.2 Đánh giá tình hình biến động đất giai đoạn 2010 - 2016 Năm 2010 (1161,46 ha) Năm 2016 ( 1161,47 ha) 35,58ha 3,07% 50,52ha 4,35% 224,88ha 19,36% Nông nghiệp 901,01ha 77,57% = Phi nông nghiệp Chưa sử dụng - 1110 ,94ha 95,65% Nông nghiệp Phi nông nghiệp Chưa sử dụng Tổng diện tích tự nhiên: + 0,01 Nơng nghiệp : - 209,93 Phi nông nghiệp : - 14,94 Chưa sử dụng : +224,88 Nguyên nhân gây biến động: - Do công tác kiểm kê đất đai, lập bđht 2014 - Do chuyển từ đất NN sang loại đất PNN nhằm phục vụ mục tiêu phát triển KTXH 3.2.3 Hiện trạng sử dụng đất xã Tân Sơn năm 2016 TT CHỈ TIÊU MÃ Năm 2016 (ha) Cơ cấu (%)   1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.4 2.2.5 2.2.6 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thủy sản Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng cơng trình nghiệp Đất sản xuất, kinh doanh phi nơng nghiệp Đất có mục đích cơng cộng   NNP SXN CHN CLN LNP NTS PNN OCT ONT CDG TSC DSN CSK CCC 1161,47 901,01 407,19 389,06 18,13 489,37 4,45 35,58 11,84 11,84 18,62 0,4 1,94 0,13 16,16 100 77,57 35,06 33,50 1,56 42,13 0,38 3,06 1,02 1,02 1,60 0,03 0,17 0,01 1,39 2.5 2.6 3.2 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng NTD SON CSD DCS 3,21 1,9 224,88 224,88 0,28 0,16 19,36 19,36 3.3 Đánh gıá tình hình thực quy hoạch xây dựng Nơng thơn xã Tân Sơn 3.3.1 Đánh giá tình hình thực CT NTM theo 19 tiêu chí TT I II III 10 11 12 13 IV 14 15 16 17 V 18 19   Tiêu chí Quy hoạch Quy hoạch thực theo quy hoạch Hạ tầng kinh tế - xã hội Giao thông Thủy lợi Điện Trường học Cơ sở văn hóa Chợ nơng thơn Bưu điện Nhà dân cư Kinh tế tổ chức sản xuất Thu nhập Tỷ lệ hộ nghèo Cơ cấu lao động Hình thức tổ chức sản xuất Văn hóa – Xã hội – Mơi trường Gi dục Y tế Văn hóa Mơi trường Hệ thống trị Hệ thống tổ chức trị An ninh trật tự Đánh giá chung Đánh giá đạt Năm 2012 Năm 2016       X               X             X X                             X X                   X   X 2/19 6/19 3.3.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng NTM * Đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất Kết thực quy hoạch sử dụng đất xã Tân Sơn đến năm 2016 TT   CHỈ TIÊU MÃ TÔNG DIÊN TICH TƯ NHIÊN   1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thủy sản Đất phi nông nghiệp Đất Đất chuyên dùng NNP SXN LNP NTS PNN OCT CDG 2.5 2.6 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON Đất chưa sử dụng CSD Diện tích theo Năm 2016 Mức độ thực quy QHNTM ( ha) (ha) hoạch (%) 1161,46 1101,96 444,94 678,64 59,5 26,2 25,6 1161,47 901,01 407,19 489,37 4,45 35,58 11,84 18,62   81,76 91,52 72,11 89,00 59,80 45,19 72,73 4,8 2,9   3,21 1,9 224,88 66,88 65,52   3.3.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng NTM * Đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất 1.Giao khoán hộ đất đồi Việc thực cmđsdđ dự báo Nông nghiệp QH chưa thực thực 3.Do rà soát lại đất lâm nghiệp Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức độ thực quy hoạch đạt Thiếu nguồn vốn xây dựng Phi nông nghiệp Xác định lại diện tích đất Người dân chiếm đất NTD canh tác Đột ngột tăng 224,88 công tác kiểm Chưa sử dụng kê đất đai năm 2014 3.3.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng NTM * * Đánh giá tình hình thực quy hoạch vùng sản xuất Năm thực Tỷ lệ thực (%) 2014 2015 50% 2014 2015 100% 2013 2014 100% 2014 2016 50% lúa + màu 2017 Chưa thực 0% Cánh đồng: Nà Pao, Co Sánh, Nà Sành, Nà Pu lúa + màu 2012 2014 100% Đội ( Tam Hòa ) Chăn ni tập trung 2018 Chưa thực 0% Khu vực mỏ Nước Lớn Nuôi trồng thủy sản 2013 2014 100% TT Tên vùng sản xuất Diện tích ( ha) Vùng trồng lúa 20,22 Vùng trồng lúa 12,39 Vùng trồng lúa 15,23 Vùng trồng lúa 22,06 Cánh đồng: Nà Pồng Vùng trồng lúa 12,75 Cánh đồng: Nà Cuốn Huột, Nà Co Pục Vùng trồng lúa 25,29 Vùng chăn nuôi 4,50 Vùng nuôi trồng thủy sản 3,22 Địa điểm Mục đích Cánh đồng: Nà Co Pay, Nà Pà Sa Cánh đồng: Nà Co Cam , Nà Co Cải Cánh đồng: Nà Co Nào, Nà Co Kên lúa + màu lúa + màu lúa + màu lúa + màu Năm quy hoạch Nguyên nhân thực quy hoạch: Nguyên nhân - Nhờ làm tốt công tác chuyển đổi giống lúa, hướng dẫn người dân áp dụng KH – KT vào sản xuất - Sự hỗ trợ nhiệt tình doanh nghiệp giống, kỹ thuật chăm sóc cho nhân dân - Tinh thần ham học hỏi, đổi nhân dân Nguyên nhân thực không quy hoạch: - Khơng có thị trường đầu ổn định, bền vững, hợp lý giá - Thiên tai ngập lụt vào ngày mưa bão, ngày nắng kéo dài hạn hán, mùa đông rét hại ảnh hưởng đến trồng, vật nuôi - Sản xuất nông nghiệp manh mún, phát triển sản xuất thụ động phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên thời tiết - Chính quyền chưa làm tốt cơng tác triển khai thực vào thực tiễn nên chậm so với kế hoạch đề 3.3.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng NTM * * * Đánh giá tình hình thực quy hoạch sở hạ tầng - Cở sở hạ tầng xã hội TT Tên cơng trình Trụ sở UBND Nhà văn hóa xã Nhà văn hóa xóm Trạm y tế Trường Mần non trung tâm Trường Tiểu học Tân Sơn Trường THCS Tân Sơn Bưu điện xã Khu thể dục thể thao xã 10 Chợ xã 11 Bãi rác tập trung xã 12 Trạm biến áp xóm Tam Hòa, xóm Bò Liêm Diện tích (m2/1 cơng trình) 1240 2000 600 872 674 622 1160 200 8000 3000 4000 100 Mục đích Nâng cấp Xây Xây Nâng cấp Nâng cấp Nâng cấp Nâng cấp Nâng cấp Xây Xây Xây Xây Năm quy hoạch 2013 Năm thực Tỷ lệ đạt (%) 2012 2014 2014 Chưa thực 2014 2014 66,66 100 2012 2013 100 2012 2013 2013 2013 2015 2014 Chưa thực 100 70 100 2012 2012 2012 2015 2012 Chưa thực 2015 Chưa thực 100 0 10 - Cở sở hạ tầng phục vụ sản xuất Xây TT Cấp đường Đường ngõ thơn,xóm Đường nội đồng Kênh mương ( km ) 2,00 9,48 3,99 Nâng cấp ( km ) 12,90 3,12 1,16 Năm quy hoạch 2013 2014 2014 Năm thực Tỷ lệ đạt quy (%) hoạch 2014 86,1 2015 36,5 2015 48,4 - Điện: Đường ngõ xóm mắc đèn com – pắc, đáp ứng 70% mức chiếu sáng đường cho nhân dân Nguyên nhân làm theo QH Các cơng trình làm đúng theo quy hoạch chủ yếu cơng trình nâng cấp, vốn đầu từ Ngun nhân làm khơng theo QH Thiếu nguồn vốn xây dựng Văn hướng dẫn chậm triển khai Năng lực cán phụ trách tham mưu thực chương trình chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Một số hộ dân chưa tự ngun hiến đất 3.3.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng NTM * * * * Đánh giá tình hình thực quy hoạch khu dân cư - Tồn xã có điểm dân cư, phân bố dọc theo đường quốc lộ - điểm dân cư thực đạt 75 %, điểm dân chưa thực - Trong giai đoạn 2012 – 2016, số hộ có nhu cầu cấp đất địa bàn xã 48 hộ xã tiến hành cấp cho 41 hộ Trong đó, cấp cho 17 hộ khu đất 24 hộ khu đất , trung bình hộ 300 m * Nguyên nhân thực theo quy hoạch - Nhân dân đồng tình hợp tác quyền - Khu đất khơng có tranh chấp, nguồn gốc rõ ràng * Ngun nhân thực không theo quy hoạch - Khu đất xa đường quốc lộ - Không phù hợp với tập quán sinh hoạt, sản xuất người dân 3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường thực quy hoạch xây dựng Nông thôn địa bàn xã Tân Sơn Giải pháp vốn Giải pháp giảm rủi ro thiên tai Giải pháp tổ chức thực quy hoạch Giải pháp công tác tuyên truyền, vận động Giải pháp Giải pháp nguồn nhân lực Giải pháp quản lý đất đai Giải pháp thị trường tiêu thụ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tân Sơn xã miền núi có địa hình phức tạp, có thuận lợi vị trí địa lý, nguồn lao động đặc biệt tinh thần xây dựng NTM nhân dân Sau năm thực hiện, tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn xã tiến giai đoạn trước Công tác tuyên truyền, phổ biến luật đất đai văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai cho đội ngũ lãnh đạo cán xã tương đối tốt Năm 2016, tổng diện tích đất tự nhiên 1161,47 ha, đó: đất nông nghiệp 901,01 ha, đất phi nông nghiệp 35,58 đất chưa sử dụng 224,88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tính đến cuối năm 2016, xã Tân Sơn hoàn thành đạt chuẩn 6/19 tiêu chí, thêm tiêu chí là: Quy hoạch thực quy hoạch, điện, hệ thống tổ chức trị, an ninh trật tự Về quy hoạch vùng sản xuất nơng nghiệp xã hồn thành 4/8 vùng sản xuất Về quy hoạch sử dụng đất: Xã hồn thành tốt cơng việc phân bổ quỹ đất tạo điều kiện phát triển đồng hạ tầng mà đảm bảo quỹ đất để sản xuất nông nghiệp Về quy hoạch hạ tầng phục vụ sản xuất đạt trung bình 50% so với kế hoạch; quy hoạch hạ tầng xã hội hồn thành 5/12 cơng trình Để xã Tân Sơn trở thành xã Nơng thơn q trình thực cần có giải pháp cụ thể kết hợp giải pháp vốn, giải pháp tuyên truyền vận động, nguồn nhân lực, thị trường tiêu thụ, quản lý đất đai, giải pháp tổ chức thực quy hoạch, giải pháp giảm rủi ro thiên tai KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kiến nghị (1) Cần tiếp tục nghiên cứu việc thực quy hoạch phù hợp với thực tế địa phương Tự tìm nguyên nhân thực địa phương từ có giải pháp phù hợp (2) BCĐ xây dựng NTM cần thống ban hành nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền cho phù hợp với giai đoạn cụ thể (3) Cần xem xét có giải pháp bố trí nguồn vốn để thực Chương trình MTQG xây dựng NTM cho xã cách hợp lý EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!
- Xem thêm -

Xem thêm: Power Point Khoa Luan Tot Nghiep, Power Point Khoa Luan Tot Nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay