Quan niệm nghệ thuật về con người trong một người hà nội cua nguyễn khải

18 12 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 20:31

MỞ ĐẦU Nguyễn Minh Châu nói:“Văn học sống hai vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm người”, nhận xét nói lên sứ mệnh cao văn chương phản ánh cách sinh động trung thực người Khi hồn cảnh lịch sử xã hội thay đổi văn học có chuyển mạnh mẽ từ quỹ đạo chiến tranh sang quỹ đạo hòa bình sau năm 1975 Các nhà văn dành tất tâm lực cho đổi tồn diện văn chương Đổi quan niệm nhà văn, đổi cách viết, đổi đề tài… đặc biệt đổi quan niệm nghệ thuật người với nội dung dân chủ nhân sâu sắc Từ năm 1945 đến năm 1975, phát triển điều kiện chiến tranh, văn học nhìn người nhìn lý tưởng, lấy lịch sử làm điểm quy chiếu người Cho nên người xuất giai đoạn văn học chủ yếu người cộng đồng, người giai cấp, người dân tộc Những người đơn giản, dễ hiểu xây dựng theo công thức định Nhưng từ sau năm 1975, yêu cầu đổi văn học đòi hỏi nhà văn phải nhìn người mối quan hệ đời thường đa đoan phức tạp, khám phá người khía cạnh đời tư cặp mắt nhiều chiều cách viết đa Chúng ta biết chất văn học phản ánh đời sống hình tượng, mà hình tượng nghệ thuật linh hồn tác phẩm văn học nghệ thuật Nghệ thuật khẳng định vẻ đẹp tâm hồn người, nghiên cứu tác phẩm văn học nghiên cứu giới tinh thần người sáng tạo hình thức tồn tác phẩm nghệ thuật Cho nên nghiên cứu tác phẩm văn học góc độ thi pháp giúp tránh hạn chế việc chia tách tác phẩm theo cấu trúc văn để nghiên cứu mà phải nhìn cách vừa cụ thể vừa tổng quát hình tượng nghệ thuật mảng , chẳng hạn quan niệm nghệ thuật người, thời gian nghệ thuật, khơng gian nghệ thuật, màu sắc nghệ thuật, hình tượng tác giả tác phẩm Chẳng hạn tìm hiểu người văn học Việt Nam đại ta thấy tác giả có cách quan niệm riêng người tác phẩm Con người tác phẩm Ngơ Tất Tố có hai dạng người người oan trái ( đẹp ) người tạo oan trái Con người tác phẩm Nam Cao người bán dần sống để trì sống mà người tác phẩm Nam Cao ln có ý thức tâm trạng Và khác hoàn toàn với người vũ trụ, người chí khí, người tỏ lòng văn học trung đại Như biết Kiều bị bán vào lầu xanh chịu bao tủi nhục ê chề Nhưng Từ Hải xuất cứu nàng " lầu xanh" biến thành "lầu hồng" Vì màu hồng có cảm giác đem lại hạnh phúc ấm áp cho người người gái người danh giá tâm khảm tác giả Ngược lại màu trắng biểu đầy đủ tang tóc thê lương, lạnh lẽo trắng linh hồn người trinh nữ Sau nửa kỷ lao động sáng tạo, Nguyễn Khải để lại khối lượng lớn tác phẩm, thuộc nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, ký, tạp văn Dù thuộc thể loại từ đời tác phẩm ông thường tạo dư luận giới lý luận phê bình ý Bạn đọc chờ đợi ông thái độ mạnh dạn, nhìn thẳng vào vấn đề quan trọng phức tạp thực tiễn Giới nghiên cứu phê bình nhận thấy nhà văn cách tiếp cận thực độc đáo, nhìn sắc sảo tinh tế nhiều khía cạnh đời sống, đặc biệt thân phận, trạng thái tâm lý người Tác phẩm ông đề tài hút suy nghĩ, tìm hiểu nhiều bút thuộc hệ nghiên cứu phê bình trẻ tuổi xuất vào năm đất nước mở thời kỳ đổi mới; đề tài nghiên cứu nhiều luận án tiến sĩ, thạc sĩ viện nghiên cứu trường đại học NỘI DUNG Lý thuyết chung quan niệm nghệ thuật người văn học 1.1 Khái niệm quan niệm nghệ thuật người Văn học nhân học, nghệ thuật miêu tả, biểu người Con người đối tượng chủ yếu văn học Dù miêu tả thần linh, ma quỉ, đồ vật, đơn giản miêu tả nhân vật, văn học thể người Mặt khác, người ta miêu tả người, khơng hiểu biết, cảm nhận có phương tiện, biện pháp định Điều tạo thành chiều sâu, tính độc đáo hình tượng người văn học Trần Đình Sử định nghĩa: “Quan niệm nghệ thuật người cách cắt nghĩa lí giải thực nghệ sĩ hệ quy ciếu, thể tầm lí giải, tầm hiểu biết, tầm đánh giá, tầm trí tuệ, tầm nhìn, tầm cảm nhà văn người thể tác phẩm Qua quan niệm nghệ thuật người lý giải, cắt nghĩa, cảm thấy người hóa thân thành nguyên tắc, phương tiện, biện pháp thể người văn học, tạo nên giá trị nghệ thuật thẩm mỹ cho hình tượng nhân vật đó” Quan niệm nghệ thuật người hướng người ta khám phá cách cảm thụ biểu chủ quan sáng tạo chủ thể, miêu tả người giống hay khơng giống so với đối tượng Tìm hiểu quan niệm nghệ thuật người văn học việc làm có ý nghĩa lớn nghiên cứu văn học Quan niệm nghệ thuật người văn học phong phú, đa dạng làm cho việc thể người văn học phong phú đa dạng nhiêu Quan niệm nghệ thuật người hướng nhà văn vào khám phá chiều sâu người hạn chế việc dùng nhân vật minh họa cho tư tưởng Tìm hiểu quan niệm nghệ thuật người nhà văn giúp ta có sở khoa học để phân tích nhân vật hiểu phong cách tác giả 1.2 Cơ sở lịch sử xã hội văn hóa quan niệm nghệ thuật người Quan niệm nghệ thuật người nguyên tắc cảm thấy, hiểu miêu tả người văn học Nhưng nguyên tắc có sở sâu xa thực tế lịch sử Hệ tư tưởng Đức, Mác nói: “Trong tất hình thái xã hội có trước chủ nghĩa tư đặc điểm đẳng cấp tầng lớp cá nhân riêng lẻ thời cảm nhận cá tính tách rời họ” Ngược lại, “Trong xã hội có thống trị tư hữu ruộng đất, quan hệ tự nhiên chiếm ưu Nơi tư thống trị yếu tố tạo thành phương thức xã hội lịch sử chiếm ưu thế” Hiểu quan niệm nghệ thuật người sản phẩm lịch sử Quan niệm nghệ thuật người sản phẩm văn hóa tư tưởng “Quan niệm người hình thức đặc thù cho phản ánh nghệ thuật, thể tác động qua lại nghệ thuật với hình thái ý thức xã hội khác” Thời trung đại phương Tây, người ta xem người sản phẩm sáng tạo Chúa Trời; từ thời Phục Hưng đến Khai Sáng người xem sản phẩm tự nhiên; từ kỷ XIX xem người sản phẩm vừa tự nhiên, vừa xã hội Quan niệm người khám phá người Nó phản ánh cấu trúc nhân cách người hình thức phức tạp tương ứng quan hệ người giới Quan niệm nghệ thuật người tất nhiên mang dấu ấn sáng tạo cá tính nghệ sĩ, gắn liền với nhìn nghệ sĩ Đây điều phổ biến công nhận Chẳng hạn, dễ dàng nhận thấy khác biệt quan niệm nghệ thuật người sáng tác Nam Cao so với Vũ Trọng Phụng Ngô Tất Tố Trong thể loại văn học khác nhau, chức hệ thống phương tiện biểu khác nhau, quan niệm nghệ thuật có khác quan trọng 1.3 Ý nghĩa quan niệm nghệ thuật người Quan niệm người tạo thành sở, thành nhân tố vận động nghệ thuật, thành chất nội hình tượng nghệ thuật Sự vận động thực tế làm nảy sinh người mới, miêu tả người làm văn học đổi Nhưng khía khác đổi cách giải thích cảm nhận người làm cho văn học thay đổi lịch sử văn học sử dụng lại đề tài, cốt truyện, nhân vật truyền thống phổ biến Vẫn người biết, hôm qua nhìn góc độ, hơm nhìn sang góc độ tạo thành sáng tác văn học Quan niệm nghệ thuật người cách cắt nghĩa, lý giải người, mà cách cắt nghĩa có tính phổ qt, mang ý vị triết học, thể giới hạn tối đa việc miêu tả người Quan niệm nghệ thuật người hướng vào người chiều sâu nó, tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá giá trị nhân văn vốn có văn học Nghệngười suy nghĩ người, cho người, nêu tư tưởng để hiểu người, khám phá nhiều quan niệm nghệ thuật người sâu vào thực chất sáng tạo họ, đánh giá thành tựu họ Quan niệm nghệ thuật người Một người Nội Nguyễn Khải 2.1 Vài nét tác giả Nguyễn Khải tác phẩm Một người Nội Nguyễn Khải nhà văn ln ln có ý thức, có trách nhiệm với thời đại, với xã hội, với người Ơng ln nhìn sống vận động biến đổi muốn khám phá, lôi tuột vấn đề thực Nguyễn Khải nhà văn tiếng với tác phẩm “Mùa lạc”,“Một chặng đường”,“Tầm nhìn xa” Trước năm 1978, tác phẩm Nguyễn Khải nhìn tỉnh táo, sắc lạnh, ln khai thác thực xung đột, đối lập cũ - mới, tốt - xấu, ta – địch Từ năm 1978 trở sau, tác phẩm ông nhìn trăn trở, chiêm nghiệm, cảm nhận thực xô bồ, hối hả, đổi thay đầy hương sắc Chuyển mạnh từ hướng ngoại sang hướng nội Nhà văn nhìn người mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử, khứ dân tộc, gia đình tiếp nối hệ Từ nhà văn khẳng định giá trị nhân văn cao đẹp sống người hôm Nhân vật bà Hiền tác phẩm tiêu biểu cho hướng tiếp cận nhà văn Tác phẩm Một người Nội tiêu biểu cho tác phẩm Nguyễn Khải sau giai đoạn 1978, vẻ đẹp hình tượng Hiền tiêu biểu cho nét đẹp sức sống bất diệt thành Qua nhân vật này, nhà văn Nguyễn Khải nói lên biết điều có tính triết lý thay đổi thời gian, không gian vẻ đẹp người vốn văn hóa tính cách người Nội giá trị tinh thần không thay đổi Nguyễn Khải bút độc đáo, vị trí hàng đầu văn học cách mạng Việt Nam Ông thuộc hệ nhà văn trưởng thành từ kháng chiến chống thực dân Pháp đặc biệt có nhiều thành tựu văn học gắn liền với bước phát triển cách mạng đổi thay lịch sử dân tộc Tác phẩm ông đem lại cách nhìn sâu thẳm người, cõi vô tận đời sống vốn mênh mơng khó nắm bắt, giàu tính triết luận tính nhân văn cao 2.2 Quan niệm nghệ thuật người tác phẩm Một người Nội 2.2.1 Con người với truyền thống văn hóa Nội Nhân vật trung tâm trung truyện ngắn cô Hiền , người Nội bình thường Cũng người Nội bình thường khác, Nội , đất nước trải qua biến động, thăng trầm giữ cốt cách Nội, lĩnh văn hoá người Nội Cô sống thẳng thắn, chân thành, không giấu giếm quan điểm, thái độ với tượng xung quanh Thời trẻ, cô Hiền người tài hoa, yêu thích văn chương, giao du với đủ loại niên nhà giàu, nghệ sĩ văn nhân, chọn chồng cô không lãng mạn mà chọn ông anh giáo dạy cấp Tiểu học hiền lành, chăm Cơ tính tốn kĩ lưỡng quản lí gia đình, dạy dỗ từ cách ăn nói, đứng… cho thể nét văn hoá người Nội Hồ bình lập lại miền Bắc, Hiền nói niềm vui có phần máy móc, cực đoan sống xung quanh: vui nhiều, nói nhiều, theo phủ can thiệp vào nhiều việc dân Cô tính tốn việc trước sau khơn khéo tính làm, làm khơng để ý đến đàm tiếu thiên hạ Miền Bắc bước vào thời kì ương đầu với chiến tranh phá hoại không quân Mĩ Cô Hiền dạy cách sống “biết tự trọng, biết xấu hổ”, biết sống với chất người Nội Đó lí sẵn sàng cho trai trận: “Tao đau đớn mà lòng, tao khơng muốn sống bám vào hi sinh bạn Nó dám biết tự trọng” Sau chiến thắng mùa xuân 1975, đất nước thời kì đổi mới, khơng khí xơ bồ thời kinh tế thị trường, cô Hiền “một người nội hôm nay, tuý Nội, không pha trộn” Từ chuyện si cổ thụ đền Ngọc Sơn, Hiền nói niềm tin vào sống ngày tốt đẹp Nhân vật bà Hiền mang vẻ đẹp lịch người đất kinh kỳ Đó vẻ đẹp có thân nhân vật nhân vật không ngừng ý thức vun đắp Đúng câu ca xưa viết người Nội: “Chẳng thơm thể hoa lài Chẳng lịch thể người Tràng An” Vẻ đẹp lịch thể cách bà ni dạy con, uốn nắn cho chúng từ thói quen nhỏ cách cầm bát đũa, cách múc canh, cách nói chuyện bữa ăn, cách đứng… Điều thật khác với cách sinh hoạt gia đình nhân vật xưng “Cứ việc sục muôi, sục đũa vào, vừa ăn vừa qt mắng cái, nhồm nhồm, hê, khơng phải theo quy tắc cả” Với bà Hiền chuyện sinh hoạt vặt vãnh mà văn hóa sống, văn hóa ứng xử người Nội “Là người Nội cách đứng nói phải có chuẩn, khơng sống tùy tiện bng tuồng” Bà nói làm người Nội phải “Biết lòng tự trọng, biết xấu hổ” Đây khơng phải biểu kỹ tính mà thể nét tinh tế người có văn hóa Vẻ đẹp lịch thể qua lối sống, qua thói quen lịch lãm Nội Dường lịch lãm dòng máu chảy huyết quản bà qua bao thời gian Thời thiếu nữ mở xalơng văn chương, già tĩnh tâm hưởng ngoạn đẹp, trang trọng nhịp sống xơ bồ, náo nhiệt với hình ảnh ngồi “Tỉa thủy tiên xn về”, qua khơng khí phòng khách cổ kính, trang trọng với “Bình phong gỗ chạm… Cái sạp gụ chân quỳ … Cái lư hương đời Hán” Tất tinh tế quý phái đậm hồn Nội Sau chiến tranh, đời thường vẻ đẹp bà Hiền bình dân bao người khác “Áo ngắn, quần thâm, dép guốc, khăn len buộc đầu” Nhưng điều đáng quý bà quan niệm sống “Xã hội lúc phải có gia tầng thượng lưu để làm chuẩn cho giá trị” Đây quan niệm đẹp chuẩn lịch Khác với kiểu buông tuồng Bữa tiệc chiêu đãi hai anh lính từ chiến trường miền Nam trở giúp tác giả nói lên vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp lịch chuẩn người Nội “Các ông mũ dạ, áo ba-đờ-xuy, cổ thắt caravat, bà lược giắt trâm cài hoa hột lấp lánh, áo nhung, áo dạ, đeo ngọc, đeo dây lại uyển chuyển” Vẻ đẹp không vẻ đẹp thời mà đời, vẻ đẹp trầm tích văn hóa cho thời vàng son lịch sử Ngoài vẻ đẹp lịch q phái, bà tốt lên vẻ đẹp lĩnh cá nhân, lĩnh sống người Nội, hiểu biết, nhận thức sống thực tế Là người phụ nữ bà mạnh mẽ, chủ động, tự tin, dám Trong nhân bà chủ động lấy ơng giáo tiểu học hiền lành chăm Bà chọn số đám văn nhân thời vui chơi ? Sự kiện làm Nội “kinh ngạc” Bà tính tốn việc sinh đẻ cho hợp lý, đảm bảo tương lai Nếu thời kỳ phong kiến vai trò người phụ nữ bị xem nhẹ xã hội hơm nay, bà Hiền đề cao người phụ nữ “Người đàn bà khơng nội tướng gia đình chả sao” Bà định kinh tế gia đình buổi giao thời đầy phức tạp Ông chồng định mở tiệm máy in nhà nước có ý “khơng thích cá nhân làm giàu” Bà nhanh chóng cản ngăn “Ơng muốn làm ơng chủ chế độ à?” Đây nhìn tỉnh táo, sáng suốt người biết nhìn xa trơng rộng Bản lĩnh bà tính thẳng thắn Bà bày tỏ thẳng nhận xét sống với bao vấn đề Theo bà “Chính phủ can thiệp nhiều vào việc dân quá, phải tập thể dục sáng, sinh hoạt văn nghệ tối” Bà nhận khơng phù hợp cách nghĩ “khơng thích cá nhân làm giàu” Đây thái độ nói thẳng nói thật người trung thực, có nhìn sâu sắc với thời Vẻ đẹp bà Hiền vẻ đẹp nhân cách sống cao thượng, vẻ đẹp người Nội ln coi lòng tự trọng thước đo phẩm giá Lòng tự trọng thể rõ nét qua câu chuyện bà hai người đội Khi anh Dũng xin đội vào Nam chiến đấu, bà nói với nhân vật “tơi” : “Tao đau đớn mà lòng, tao khơng muốn sống bám vào hi sinh bạn bè Nó dám biết tự trọng” Đến lượt thằng thứ hai lên đường bà nói “Tao khơng khuyến khích khơng ngăn cản, ngăn cản tức bảo tìm đường sống để bạn phải chết, cách giết chết nó” Bà muốn cơng bao bà mẹ khác “Tao muốn sống bình đẳng với bà mẹ khác, sống cả, chết cả, vui lẻ có hay hớm gì” Là người mẹ mà không yêu con, không muốn gặp gian nguy, bất trắc bà Hiền muốn dạy đừng sống đớn hèn, sống bám vào hi sinh người khác sống đáng hổ thẹn Lòng tự trọng khơng cho phép bà sống hèn nhát, ích kỷ Ở bà lên vẻ đẹp người mẹ thời chiến có ý thức trách nhiệm với đất nước với dân tộc, biết sẻ chia trước đau thương mát người mẹ khác Lòng tự trọng giúp người ta sống có trách nhiệm với cộng đồng Ở bà Hiền, lòng tự trọng cá nhân hòa vào lòng tự trọng dân tộc Đây cách ứng xử nhân Bà người ln lưu giữ niềm tin vào sống Dù sống lốc thị trường làm xói mòn nếp sống người Nội ngàn năm văn vật khơng làm lay chuyển ý thức người tin vào giá trị văn hóa bền vững Nộiquan niệm “Với người già, ai, thời qua thời vàng son, hệ có thời vàng son họ Nội khơng Thời đẹp, vẻ đẹp riêng cho lứa tuổi” Đấy niềm tin mãnh liệt vào giá trị cổ truyền Nhà văn đem hình ảnh si cổ thụ vào phần cuối truyện với thái độ ngợi ca nhân vật với trân trọng giá trị tâm linh Cây si bật gốc đổ lên mái đền Ngọc 10 Sơn nhờ vào tình u niềm tin người mà sống lại Sự sống lại cổ thụ niềm lạc quan tin tưởng tác giả vào phục hồi giá trị tinh thần Nội Những giá trị văn hóa bền vững khơng đi, nhà văn ao ước giá trị hóa thân vào “Một người phải chết thật tiếc, hạt bụi vàng Nội rơi xuống chìm sâu vào lớp đất cổ Những hạt bụi vàng lấp lánh góc phố Nội mượn gió mà bay lên cho đất kinh kỳ lung linh chói sáng ánh vàng” Qua nhân vật bà Hiền, nhà văn khẳng định sức sống bền bỉ giá trị văn hóa mang nét đẹp Nội Qua tác giả gửi gắm niềm thiết tha gìn giữ giá trị cho hơm cho mai sau Từ thêm yêu quý, tự hào văn hoá, đất nuớc, người Việt Nam mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử, với khứ dân tộc, với quan hệ gia đình nối tiếp hệ Nhân vật bà Hiền “Một người Nội” mãi hạt bụi vàng bể vàng trầm tích văn hóa xứ sở 2.2.2 Con người mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử, khứ dân tộc, gia đình tiếp nối hệ Trước năm 1978, tác phẩm Nguyễn Khải nhìn tỉnh táo, sắc lạnh, khai thác thực xung đột, đối lập cũ - mới, tốt - xấu, ta – địch Từ năm 1978 trở sau, tác phẩm ơng nhìn trăn trở, chiêm nghiệm, cảm nhận thực xô bồ, hối hả, đổi thay đầy hương sắc Chuyển mạnh từ hướng ngoại sang hướng nội Nhà văn nhìn người mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử, khứ dân tộc, gia đình tiếp nối hệ Từ nhà văn khẳng định giá trị nhân văn cao đẹp sống người hôm Nhân vật bà Hiền tác phẩm tiêu biểu cho hướng tiếp cận nhà văn Tác phẩm Một người Nội tiêu biểu cho tác phẩm Nguyễn Khải sau giai đoạn 1978, vẻ đẹp hình tượng Hiền tiêu biểu cho nét đẹp sức sống bất diệt thành Qua nhân vật này, nhà văn Nguyễn Khải nói lên 11 nhiêu điều có tính triết lý thay đổi thời gian, không gian vẻ đẹp người vốn văn hóa tính cách người Nội giá trị tinh thần không thay đổi Nhân vật cô Hiền vốn xuất thân gia đình giàu có, lương thiện, dạy dỗ theo khuôn phép nhà quan, thời trẻ thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, mở xalông văn chương để giao lưu rộng rãi với giới văn nghệ thành Cơ người trí thức, hiểu biết rộng, người có “bộ mặt tư sản”, cách sống tư sản : “Ở tòa nhà rộng, tọa lạc đường phố lớn, hướng nhà nhìn thẳng si cổ thụ hậu cung đền Ngọc Sơn” Cái mặc sang trọng quá: “Mùa đông ông mặc áo Ba-đờ-xuy, giày da, bà mặc áo Măng-tơ cổ lơng, giày nhung đính hạt cườm” Cái ăn không giống với số đông: “Bàn ăn trải khăn trắng, bàn có lọ hoa nhỏ, bát úp đĩa, đũa bọc giấy bản, người ngồi chỗ quy định” Đây lối sống nếp, lịch lãm, nhìn ngỡ tư sản thực chất cô Hiền tư sản “Cơ khơng bóc lột gọi tư sản” Cơ làm ăn lương thiện với cửa hàng hoa giấy tay tự làm phụ giúp Trong quan hệ với người làm, chủ tớ “dựa vào mà sống” Tình nghĩa người họ Đây vẻ đẹp người lao động chân chính, có nhân có nghĩa Vẻ đẹp Hiền miêu tả nhiều thời điểm khác lịch sử Nhân vật lại có biểu ứng xử thể cá tính đặc biệt qn Khi hòa bình lập lại 1955, nhân vật “Tơi” từ kháng chiến trở “Hà Nội nhỏ trước, vắng trước” Người tìm vùng đất để làm ăn, sinh sơi Riêng gia đình Hiền lại Nội “Họ rời xa Nội, sinh lập nghiệp vùng đất khác” Đây gắn bó máu thịt, tình u cô Nội Hay sau kháng chiến chống Mỹ, bận nhân vật “tơi” từ Sài Gòn trở Nội, bà băn khoăn hỏi “Anh Nội lần thấy phố xá 12 nào, dân tình ?” Cứ ngỡ câu hỏi xã giao thực chất chứa đựng tất đau đáu, phấp hi vọng tương lai Nội Chính tầm nhìn xa có bà Hiền, rộng có văn hố đất kinh kì tạo nên mà ta gọi tồn uyển chuyển ngoan cường Nội, vượt lên ba động đời sống trị Chi tiết bà Hiền kể cho nhân vật "tôi" nghe hồi sinh sau bão si cổ thụ đền Ngọc Sơn mang ngụ ý triết lí sâu sắc Các nhân vật truyện dường "luận" kiện xoay quanh tiếp nối nhiều hệ người Nội Kì thực, ý nghĩa cấu trúc chỉnh thể tác phẩm lớn Cũng cần lưu ý : nhiều quan điểm nói từ miệng bà Hiền mà nhân vật "tôi" tác giả tỏ tâm đắc Lời trần thuật khách quan đối tượng quyện chặt với lời phân tích mang theo cách đánh giá riêng người viết Đây nét đặc sắc văn Nguyễn Khải - nhà văn nhiều người viết khác hệ bái phục "năng khiếu" gài lồng vào sáng tác tư tưởng riêng đầy táo bạo, không dễ phát ngôn, đời sống Nhìn chung, bà Hiền người Nội, dù bà khơng thuộc "típ" điển hình quen thuộc mà văn học cách mạng thời ưa xây dựng cảm hứng ngợi ca Dĩ nhiên, bà dành ngợi ca, quý trọng mực nhân vật "tôi", tác giả, ngợi ca, quý trọng xuất phát từ tiêu chí đánh giá khác với trước Cái lõi tiêu chí khẳng định lĩnh cá nhân người đời sống - điều khiến cho người biết thích ứng với thời đại đóng góp nhiều cho việc cải biến, cải tạo mơi trường tồn theo hướng tích cực 2.3 Cái nhìn nghệ thuật nhiều chiều tượng đời sống miêu tả Đọc văn Nguyễn Khải, người đọc dễ dàng nhận thấy nghệ thuật trần thuật theo lối riêng ông Không thuật kể theo lối thông thường để tái việc, truyện ông thiên lối kể qua suy ngẫm, chiêm nghiệm thân 13 sống, qua lối đối thoại mang tính dân chủ với người đọc Điều tạo nên nét phong cách riêng thể cá tính sáng tạo độc đáo nhà văn Có lẽ yếu tố tạo nên thú vị, hấp dẫn cho người đọc tiếp cận tác phẩm ông Đọc “Một người Nội” thấy Nguyễn Khải nhà văn hiểu Nội sâu sắc, yêu say mê nét đẹp văn hóa người Nội thiết tha muốn lưu giữ mãi nét đẹp văn hóa chốn kinh kỳ Làm nên thành công tác phẩm nói chung xây dựng nhân vật bà Hiền nói riêng nhờ vào ngôn ngữ kể chuyện đặc sắc, có tính cá thể hóa Nhà văn miêu tả, chủ yếu kể, kể quan sát, phân tích bình luận sắc sảo giàu ý nghĩa Giọng điệu trần thuật mang tính trải đời, tự nhiên, trĩu nặng suy tư, giàu chất khái quát, đa thanh, mang đậm yếu tố tự truyện qua “cái tôi”, (giọng kể tự tin xen lẫn hoài nghi, tự hào xen lẫn tự nhiên tăng tính chân thật, khách quan.) Hình tượng bà Hiền xây dựng lên để chứng minh có tinh thần Nội, linh hồn Nội thực tồn tại, để lại dấu ấn đậm nét người Bà Hiền "tấm gương" kiểu mẫu hiểu theo nghĩa thông thường để tổ chức xã hội nêu lên cho người học tập, theo cách người ta thường làm nhằm mục đích tuyên truyền, vận động Bà người dân bình thường, dù xuất thân nhà "tư sản", dù có thời "vang bóng" Tác giả người kể chuyện hiểu nên chọn cách giới thiệu, chuyện trò bà thật dung dị Bà người bà xa, người dì họ "tơi", thơi ! Mọi việc bà làm tự nhiên, sống hàng ngày, chẳng gây chấn động tới xung quanh vậy, dám bảo chất Nội bà không đậm đặc ? Vả lại, muốn khám phá bề sâu văn hố vùng đất, tuyệt đối khơng bỏ qua điều tưởng nhỏ nhặt Nhiều chúng lại cung cấp liệu thuyết minh vấn đề có sức nặng hẳn chuyện to tát Dõi theo mạch kể nhân vật "tôi", người đọc thấy khơng có đáng gọi "sự kiện" việc bà Hiền lấy chồng, quản lí gia đình, sinh con, dạy con, cho đội, tiếp khách, trí nơi 14 ở, trì nếp sinh hoạt riêng, Một câu bình phẩm "tơi", rằng, việc bà lấy không lấy, lại lấy ông giáo cấp tiểu học hiền lành chăm làm chồng "khiến Nội phải kinh ngạc", thực chất cách nói phóng đại Nếu người ta có kinh ngạc, kinh ngạc trước chuyện khơng ngờ lại xảy bình thường Tuy vậy, bình tâm suy xét, ta lại thấy tất bình thường lại chứa đựng triết lí sống đáng nể, vừa thể lĩnh cá nhân người, vừa bộc lộ lối sống đặc trưng đất kinh kì Bà Hiền biết rõ tương tự thế, bà hiểu sâu xa người Nội Sau năm 1954, gia đình bà chẳng di cư vào Nam "khơng thể rời xa Nội" Đây không đơn giản biểu tình u nơi sinh ni dưỡng mình, mà biểu niềm tin vào tồn bền vững mảnh đất trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, có văn hoá riêng thấm vào máu thịt cư dân nơi Bà Hiền khơng nghĩ cách rành rọt vậy, tác giả nhân vật "tơi" - hố thân ơng - ý thức điều sâu sắc Nhân vật "tơi" khó lòng qn lời bà Hiền răn lũ anh: "Chúng mày người Nội cách đứng, nói phải có chuẩn, khơng sống tuỳ tiện, bng tuồng" Hố vậy, làm người Nội vừa vinh dự, vừa trách nhiệm Bà Hiền đau đáu vấn đề này, chẳng mà dù bảy mươi, bà để lộ tâm hỏi người cháu ("tôi") vừa từ thành phố Hồ Chí Minh thăm : "Anh Nội lần thấy phố xá nào, dân tình ?" Ngỡ câu hỏi xã giao thông thường mà thực chất lại gửi gắm bao nỗi niềm, bao phấp hi vọng tương lai Nội Viết mẫu người bà Hiền, văn Nguyễn Khải trở nên khoái hoạt hết Hồn tồn nói bà Hiền nhân vật lí tưởng (khơng thiết phải nhân vật anh hùng, nhân vật phi thường) sáng tác Nguyễn Khải giai đoạn từ khoảng 1978 trở (theo tự phân chia nhà văn) Qua bà 15 qua nhân vật khác thuộc loại này, nhà văn thực có đóng góp cho việc dân chủ hố hoạt động sáng tác văn học nước nhà Các thước đo người, sống trở nên đa dạng hơn, điều kích thích tinh thần đối thoại độc giả Thì đó, nhân vật "tơi" tác phẩm đâu có xây dựng người nắm giữ chân lí, có quyền đưa lời phán sau Anh ta lên kẻ khơn ranh, ứng xử thiếu đàng hồng với người cô "tư sản" (không ghi tên bà Hiền lí lịch cán bộ), kẻ tự thị vơ lối đưa lời nhận xét hấp tấp Nội bữa tiệc Anh ta sai, phải chịu lời phản biện từ thực tế sống Biết nghĩ "nín lặng" (không đồng nghĩa với chấp thuận) người khác đồng nghĩa với việc tự biết sẵn sàng nín lặng "ý thức" khác cất lời Sự hấp dẫn văn Nguyễn Khải giai đoạn sáng tác thứ hai đưa tới từ đặc điểm giàu tính đối thoại dân chủ Dù khơng có ý áp đặt cho cách đánh giá người, cụ thể bà Hiền, Nguyễn Khải, thông qua nhân vật "tôi", có khả tạo trí người đọc ông đưa nhận xét : bà Hiền người Nội, hạt bụi lại hạt bụi vàng đất kinh kì ! 16 KẾT LUẬN Từ quan niệm nghệ thuật người Một người Nội nhận thấy rõ nét quan niệm nghệ thuật người nguyên tắc cảm nhận thẩm mỹ người nằm ẩn cách miêu tả, thể hiện, chứng tỏ ciều sâu chiếm lĩnh người tác phẩm Giá trị tác phẩm văn học khơng thể việc đứng lập trường nào, khẳng định gì, phản đối gì, mà trước hết chiều sâu chiếm lĩnh đời sống nghệ thuật, chất thơ, vẻ đẹp cách chiếm lĩnh mang lại Quan niệm nghệ thuật người trở thành hình thức chủ nghĩa túy khơng phục vụ làm cho chủ đề xã hội, triết lý thêm sâu sắc có ý vị đậm đà Quan niệm nghệ thuật người không thiết nhà văn ý thức cách rõ rệt Rất diện cách vơ thức ý thức nhà văn, miêu tả nhân vật nhà văn tập trung ý vào nhân vật không thiết ý đến quan niệm Tuy nhiên nhiều nhà văn lớn ý thức sứ mệnh nghệ thuật có ý thức sáng tạo quan niệm nghệ thuật 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Dư Khánh, Thi pháp học vấn đề giảng dạy văn học nhà trường, Nxb Giáo dục, Hồ Chí Minh, 2006 Nguyễn Thị Dư Khánh, Phân tích tác phẩm văn học từ góc độ thi pháp, Nxb Giáo dục, Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Long, Văn học Việt Nam đại, Những vấn đề nghiên cứu giảng dạy, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012 Trần Đình Sử, Giáo trình thi pháp học, Nxb ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 1993 Trần Đình Sử, Một số vấn đề Thi pháp học đại, Nxb Vụ giáo viên, Nội,1993 Trần Đình Sử, Mấy vấn đề Thi pháp Văn học trung đại Việt Nam, Nxb Giáo dục, Nội, 1999 Trần Đình Sử, Thi pháp Truyện Kiều, Nxb Giáo dục, Hồ Chí Minh, 2003 Trần Đình Sử, Thi pháp thơ Tố Hữu, Nxb Tác phẩm Hội Nhà văn Việt Nam, 1987 18 ... chất sáng tạo họ, đánh giá thành tựu họ Quan niệm nghệ thuật người Một người Hà Nội Nguyễn Khải 2.1 Vài nét tác giả Nguyễn Khải tác phẩm Một người Hà Nội Nguyễn Khải nhà văn ln có ý thức, có trách... nghĩa quan niệm nghệ thuật người Quan niệm người tạo thành sở, thành nhân tố vận động nghệ thuật, thành chất nội hình tượng nghệ thuật Sự vận động thực tế làm nảy sinh người mới, miêu tả người. .. trí người đọc ông đưa nhận xét : bà Hiền người Hà Nội, hạt bụi lại hạt bụi vàng đất kinh kì ! 16 KẾT LUẬN Từ quan niệm nghệ thuật người Một người Hà Nội nhận thấy rõ nét quan niệm nghệ thuật người
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan niệm nghệ thuật về con người trong một người hà nội cua nguyễn khải , Quan niệm nghệ thuật về con người trong một người hà nội cua nguyễn khải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay