DIỄN TRÌNH VĂN HOÁ VIỆT NAM

52 29 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 20:17

DIỄN TRÌNH LỊCH SỬ DIỄN TRÌNH VĂN HÓA DTLS: sự biến đổi của các hình thái KT XH thông qua sự thay đổi các triều đại, các sự kiện lịch sử, chiến tranh… DTVH: sự biến đổi của các hình thái, giá trị văn hoá và biểu tượng trong một môi trường lịch sử dân tộc nhất định.DIỄN TRÌNH LỊCH SỬ DIỄN TRÌNH VĂN HÓA DTLS: sự biến đổi của các hình thái KT XH thông qua sự thay đổi các triều đại, các sự kiện lịch sử, chiến tranh… DTVH: sự biến đổi của các hình thái, giá trị văn hoá và biểu tượng trong một môi trường lịch sử dân tộc nhất định. CHƯƠNG DIỄN TRÌNH VĂN HỐ VIỆT NAM DIỄN TRÌNH LỊCH SỬ DIỄN TRÌNH VĂN HĨA - DTLS: biến đổi hình thái KT- XH thơng qua thay đổi triều đại, kiện lịch sử, chiến tranh … - DTVH: biến đổi hình thái, giá trị văn hố biểu tượng môi trường lịch sử dân tộc địn h GIAI ĐOẠN VĂN HÓA Giai đoạn VH tiền sử Lớp VH Giai đoạn VH Văn Lang- Âu Lạc địa 3.Giai đoạn VH thời Bắc thuộc lớp VH giao lưu 4.Giai đoạn VH độc lập tự chủ với TH khu vực 5.Giai đoạn văn hóa Đại Nam lớp VH giao lưu với 6.Giai đoạn văn hóa đại p Tây hội nhập TG Giai đoạn văn hoá tiền sử - Thời gian: Từ thượng cổ (50 vạn năm) đến nhà nước xh - Đặc điểm: + đk tự nhiên- khí hậu thuận lợi, VN nơi có người xuất sớm, giai đoạn tiến hóa từ Homo ErectusHomo Sapiens -+Văn hố Núi Đọ ( 30 nghìn năm) -Văn hố Sơn Vi (20-15 nghìn năm trước) - Văn hố Hồ Bình (12 nghìn năm -7000 năm) THÀNH TỰU + nghề nông nghiệp trồng lúa đời; + biết dưỡng số gia súc (bò trâu, gà vịt, heo), + Vào thời đá mới: trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, làm nhà sàn, dùng thuốc nam chữa bệnh, làm gốm 2.Giai đoạn văn hoá sơ sử - Thời gian: Nhà nước đời- khoảng vài trăm năm tr CN - Đặc điểm: + Nhà nước xuất + Âu Việt Lạc Việt nhập vào thành cộng đồng Âu Lạc Thành tựu + Nghề luyện kim đồng đạt tới trình độ điêu luyện; + Hình thành nhiều phong tục, tập quán: tang ma, cưới hỏi, ăn uống… Điêu khắc -Đề tài: vị thần tôn giáo: thần Brahma, Siva, Visnu, rắn Naga, chim thần Garuda -Đặc trưng: +thờ thần linh phụng vương quyền + hướng tới tròn trịa, đầy Giai đoạn văn hóa tự chủ - Thời gian: Từ năm 938 đến hết Hậu Lê - Đặc điểm: + Các vương triều liên tục thay xây dựng quốc gia tự chủ + Liên tục phải chống lại xâm lược lực phương Bắc + Văn hố Việt Nam khơi phục thăng hoa nhanh chóng a Văn hóa thời Lý- Trần - Về vật chất: + Xây dựng nhiều cơng trình kiến trúc mang phong cách hài hòa, bố cục gọn-đẹp, mềm mại: “An Nam tứ đại khí” + Các nghề thủ công phát triển: dệt, gốm, mĩ nghệ… Về tinh thần: - Tư tưởng khai phóng, đa nguyên, chủ đạo “Tam giáo đồng nguyên”, • Phật giáo phát triển rực rỡ • Nho giáo dần có chỗ đứng - Nền văn hóa bác học hình thành phát triển b Văn hóa thời Hậu Lê (1428- 1789) + Nhiều trung tâm công nghiệp xuất + Giáo dục trọng + Nhà nước quân chủ phong kiến kiện toàn + Nho giáo bước vào địa vị độc tơn GĐ VĂN HĨA ĐẠI NAM - Thời gian: chuẩn bị từ thời chúa Nguyễn- 1945 - Đặc điểm: + Lần VN có thống lãnh thổ đơn vị hành + Nho giáo phục hồi khơng đáp ứng u cầu thời đại; + Văn hóa phương Tây thâm nhập vào VN văn hóa VN bước đầu hội nhập vào văn hóa giới GIAI ĐOẠN VĂN HĨA HIỆN ĐẠI - Thời gian: Từ 1945- - Đặc điểm: + Tiến hành kháng chiến chống ngoại xâm lãnh đạo Đảng CS + Chủ nghĩa Mác- Lenin truyền bá ảnh hưởng sâu rộng + Nhiều yếu tố VH vật chất p.Tây du nhập mạnh mẽ + Các giá trị văn hóa truyền thống kế thừa nâng cao ... quan lại Việt làm tay sai cho thiên triều + Nền văn hóa, văn minh Văn Lang- Âu Lạc bị suy tàn, ý thức đối kháng phát huy cao độ: nhiều khởi nghĩa diễn + Diễn trình tiếp xúc cưỡng giao thoa ViệtHán,...DIỄN TRÌNH LỊCH SỬ DIỄN TRÌNH VĂN HĨA - DTLS: biến đổi hình thái KT- XH thơng qua thay đổi triều đại, kiện lịch sử, chiến tranh … - DTVH: biến đổi hình thái, giá trị văn hố biểu tượng... làm nhà sàn, dùng thuốc nam chữa bệnh, làm gốm 2.Giai đoạn văn hoá sơ sử - Thời gian: Nhà nước đời- khoảng vài trăm năm tr CN - Đặc điểm: + Nhà nước xuất + Âu Việt Lạc Việt nhập vào thành cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: DIỄN TRÌNH VĂN HOÁ VIỆT NAM, DIỄN TRÌNH VĂN HOÁ VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay