Chủ thể quản lí và đối tượng quản lí có quyền được ra yêu cầu phát sinh quan hệ pháp luật hành chính

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 20:05

Chủ thể quản lí và đối tượng quản lí có quyền được ra yêu cầu phát sinh quan hệ pháp luật hành chínhSaiVì quan hệ pháp luật hc có thể phát sinh theo yêu cầu hợp pháp của chủ thể quản lí hay đối tượng quản lí hcnn. Ở đây khẳng định trên nói rằng có quyền là không đúng. Vì ví dụ như: Việc cá nhân tổ chức khiếu nại nhưng không phát sinh trách nhiệm tiếp nhận thì không làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính. Khác hoàn toàn so với chữ “quyền” được hiểu là họ muốn là có thể phát sinh quan hệ pl hành chính.(Bĩnh tĩnh nhé câu này tớ trả lời theo ý kiến tớ chiếm 80% đấy nên sai thì kệ không chịu trách nhiệm =)) Do tớ đọc được cái đoạn giáo trình ghi y như trên ấy nhưng họ không nói rõ việc không tiếp nhận đó có làm phát sinh quan hệ pl hành chính không? Tớ không rõ chính xác lắm nhưng theo quan điểm tớ là thế. Còn hình như cmt của các bạn kia là đúng thì phải.) Chủ thể quản đối tượng quản quyền yêu cầu phát sinh quan hệ pháp luật hành Sai Vì quan hệ pháp luật hc phát sinh theo yêu cầu hợp pháp chủ thể quản hay đối tượng quản hcnn Ở khẳng định nói quyền khơng Vì ví dụ như: Việc cá nhân tổ chức khiếu nại không phát sinh trách nhiệm tiếp nhận khơng làm phát sinh quan hệ pháp luật hành Khác hồn tồn so với chữ “quyền” hiểu họ muốn phát sinh quan hệ pl hành (Bĩnh tĩnh câu tớ trả lời theo ý kiến tớ chiếm 80% nên sai kệ khơng chịu trách nhiệm =)) Do tớ đọc đoạn giáo trình ghi y họ khơng nói rõ việc khơng tiếp nhận làm phát sinh quan hệ pl hành khơng? Tớ khơng rõ xác theo quan điểm tớ Còn cmt bạn phải.)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ thể quản lí và đối tượng quản lí có quyền được ra yêu cầu phát sinh quan hệ pháp luật hành chính, Chủ thể quản lí và đối tượng quản lí có quyền được ra yêu cầu phát sinh quan hệ pháp luật hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay