Các nghị quyết của chính phủ đều không phải là các quyết định hành chính quy phạm

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 19:52

Các nghị quyết của Chính phủ đều không phải là các quyết định hành chính quy phạmĐúngVì các nghị quyết của Chính phủ là các quyết định chủ đạo. Còn các nghị định của CP là quyết định quy phạm. (Giáo trình ghi thế, quan điểm của bạn Mai Anh là nghị quyết của CP có thể là quyết định quy phạm thì phải, nhưng tớ ko rõ nên làm theo giáo trình vì giáo trình chỉ đề cập thế nên tớ làm vậy :D) Các nghị Chính phủ khơng phải định hành quy phạm Đúng Vì nghị Chính phủ định chủ đạo Còn nghị định CP định quy phạm (Giáo trình ghi thế, quan điểm bạn @Mai Anh nghị CP định quy phạm phải, tớ ko rõ nên làm theo giáo trình giáo trình đề cập nên tớ làm :D)
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nghị quyết của chính phủ đều không phải là các quyết định hành chính quy phạm, Các nghị quyết của chính phủ đều không phải là các quyết định hành chính quy phạm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay