Mọi tổ chức xã hội đều có điều lệ

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 19:37

Mọi tổ chức xã hội đều có điều lệĐúngVì: Tổ chức xã hôi là hình thức tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có chung mục đích tập hợp, hoạt động theo pháp luật và theo điều lệ không vì lợi nhuận nhằm đáp ứng những lợi ích chính đáng của các thành viên và tham gia vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội. Ngay khái niệm đã nêu rõ tổ chức xã hội hoạt động theo pháp luật và theo điều lệ. Do đó khẳng định trên là đúng (Theo tớ là vậy vì các bạn có thể giải thích là giáo trình đã định nghĩa thế, ở đây lại có câu : “Hoạt động theo luật và theo điều lệ”, chữ và ở đây tức là phải có cả 2 rồi)Có quan điểm bảo là có những tổ chức tự quản không có điều lệ. Tớ thấy cái này sao mà nghi nghi do tớ không thấy giáo trình ghi mà cũng chẳng biết ở đâu ghi cái đó tìm nên tớ làm theo giáo trình bạn nào có ý định chắc chắn thì tìm xem :D. Mọi tổ chức hội điều lệ Đúng Vì: Tổ chức hình thức tổ chức tự nguyện cơng dân, tổ chức Việt Nam chung mục đích tập hợp, hoạt động theo pháp luật theo điều lệ khơng lợi nhuận nhằm đáp ứng lợi ích đáng thành viên tham gia vào quản lí nhà nước, quản lí hội Ngay khái niệm nêu rõ tổ chức hội hoạt động theo pháp luật theo điều lệ Do khẳng định (Theo tớ bạn giải thích giáo trình định nghĩa thế, lại câu : “Hoạt động theo luật theo điều lệ”, chữ tức phải rồi) quan điểm bảo tổ chức tự quản khơng điều lệ Tớ thấy mà nghi nghi tớ khơng thấy giáo trình ghi mà chẳng biết đâu ghi tìm nên tớ làm theo giáo trình bạn ý định chắn tìm xem :D
- Xem thêm -

Xem thêm: Mọi tổ chức xã hội đều có điều lệ, Mọi tổ chức xã hội đều có điều lệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay