CÔNG TY TOMex Bối cảnh chung của ngành thủy sản

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 16:38

CÔNG TY TOMex Bối cảnh chung ngành thủy sản Ngành thủy sản xuất chiếm vị trí quan trọng kinh tế Trong 10 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam đạt 3,49 tỷ USD, chiếm 7,5% tổng kim ngạch xuất toàn kinh tế; đứng sau hàng dệt may dầu thơ Nhìn chung, giá trị xuất thủy sản tăng trưởng liên tục gần mười năm qua, với mức tăng trưởng bình quân khoảng 14,95% Hai sản phẩm chủ lực Việt Nam xuất thủy sản tôm đông lạnh cá da trơn (gọi chung cho cá tra cá basa) Các sản phẩm khác bao gồm cá ngừ, mực, hàng khô… Thị trường xuất thủy sản truyền thống Việt Nam Hoa Kỳ Nhật; hai thị trường năm 2003 chiếm đến 61% tổng giá trị xuất Trong năm gần đây, yếu tố vụ kiện chống phá giá, yêu cầu khắt khe chất lượng, cạnh tranh với nước khác…hai thị trường truyền thống không tăng trưởng nhiều Các doanh nghiệp xuất thủy sản chuyển sang hướng đa dạng hóa thị trường, thị trường Đông Âu, Trung quốc, Nga… ngày mở rộng Đây thị trường có yêu cầu thấp giá thấp Sự chuyển dịch cấu sản phẩm thị trường kéo theo chuyển dịch đơn giá bán bình quân liên tục giảm năm Từ năm 2003 đến năm 2008, giá bình quân giảm khoảng 24% số lượng thị trường tăng gần gấp đôi Ngành chế biến xuất tôm Việt Nam Mặc dù không phát triển nhanh lĩnh vực cá da trơn, khối lượng giá trị xuất tôm phát triển liên tục với tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị (8,98%) xấp xỉ với tốc độ tăng trưởng bình quân khối lượng (8,96%), bất chấp khó khăn vấn đề an toàn vệ sinh vụ kiện chống phá giá Hoa Kỳ Tuy nhiên, cần lưu ý khối lượng tôm xuất gần đứng yên năm 2005-2007, giá trị có tăng lên Năm 2008 chứng kiến xu ngược lại khối lượng tăng mạnh giá trị tăng không nhiều Cũng giống toàn ngành thủy sản, thị trường EU thị trường khác tăng trưởng mạnh năm gần Hai thị trường chủ lực tơm xuất Nhật Hoa Kỳ có giá trị khối lượng không tăng trưởng, tăng/giảm giảm nhẹ qua năm Mức độ tập trung thị trường xuất tôm Việt Nam mức trung bình; tỷ trọng giá trị xuất top công ty (C5) 28,4%, top 10 (C10) 44,9% top 20 67,4% năm 2008 Con số có giảm so với thời kỳ 2003-2004 ổn định giai đoạn 2005-2008 Lĩnh vực xuất tơm có đặc thù tập trung chủ yếu khu vực tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu Phương thức kinh doanh dựa nhiều vào sản phẩm nuôi trồng nơng dân Q trình chế biến đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt an toàn vệ sinh giá trị tăng thêm khơng cao, chi phí ngun vật liệu lên đến 90% giá bán Các thị trường xuất nhiều tập trung chủ yếu Hoa Kỳ Nhật với rào cản kỹ thuật pháp lý khó khăn; thị trường phát triển thường có yêu cầu thấp giá bán thấp tương ứng Trong bối cảnh đó, gần 70% thị trường thuộc 20 doanh nghiệp; doanh nghiệp nắm phần lớn thị trường truyền thống Hoa Kỳ Nhật, đồng thời mở rộng sang thị trường Tuy nhiên, thị trường bị phân mảnh dần theo hướng tăng trưởng doanh nghiệp Vũ Hữu Đức © 2011 vừa nhỏ Khu vực có mức tăng trưởng cao, tạo đối thủ cạnh tranh tiềm tàng cho doanh nghiệp lớn Thí dụ, năm 2003-2008, doanh nghiệp thuộc top 11-20 tăng trưởng 90% tỷ trọng tăng từ 18,1% lên 22,5% doanh nghiệp thuộc top 10 tăng 21,5%; tỷ trọng giảm từ 56,8% 44,9% Lý cạnh tranh nằm rào cản thâm nhập thị trường xuất tơm khơng lớn lắm: - Chi phí đầu tư khơng q lớn, khơng có giới hạn quyền hay sở hữu công nghiệp - Nguyên liệu tôm chế biến xuất phần lớn dựa vào thu mua, nên doanh nghiệp vào thị trường tìm kiếm nhà cung cấp khơng q khó khăn - Các doanh nghiệp xuất tôm phần lớn chưa xây dựng mạng lưới phân phối nước ngồi mà thơng qua cơng ty thương mại nước ngồi Do đó, doanh nghiệp vào thị trường tìm kiếm khách hàng - Một số rào cản kỹ thuật pháp lý số thị trường vượt qua có doanh nghiệp lớn trước hình thành thơng lệ kỹ thuật Q trình cạnh tranh dẫn đến thị trường tiếp tục phân mảnh doanh nghiệp lớn khơng tìm rào cản cạnh tranh phù hợp hình thành làm chủ mạng lưới nuôi trồng, xây dựng thương hiệu sản phẩm mạng lưới phân phối nước ngoài… Những năm gần xem thời kỳ khó khăn thị trường cho ngành thủy sản nói chung, doanh nghiệp tơm xuất nói riêng, thị trường bị suy giảm khủng hoảng tài chính, rào cản thương mại chưa có dấu hiệu loại trừ Lãi suất vay ngân hàng tăng cao đồng thời với tỷ giá biến động mạnh theo chiều hướng đồng đô la Mỹ lên giá so với đồng Việt Nam Lãi suất cao năm làm cho doanh nghiệp ngành gặp khó khăn doanh nghiệp ngành xuất tơm thường có khuynh hướng dựa nhiều vào vốn vay Tỷ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ngành năm qua tăng dần từ 1,5 lên lần Các doanh nghiệp ngành năm qua đầu tư vào nhà máy để tăng khả cạnh tranh; tỷ lệ tăng trưởng tài sản cố định thường vào khoảng 20-30% Các doanh nghiệp ngành xuất tôm thường phải dự trữ tôm để phục vụ xuất khẩu, thời gian lưu kho bình quân mức 100 ngày Đồng thời, họ thường phải đối phó với việc thu hồi nợ từ nhà cung cấp nước ngoài, thời gian trả chậm thường mức 60 – 90 ngày Trong đó, việc chiếm dụng vốn từ nhà cung cấp lại vấn đề khó khăn, hộ nuôi tôm thường muốn thu tiền bán hàng Công ty TOMex TOMex doanh nghiệp chế biến tôm xuất hàng đầu VN Chiến lược TOMex tập trung vào phân khúc thị trường cao cấp Mỹ với tỷ trọng khoảng 70% doanh thu Cũng doanh nghiệp khác ngành, TOMex xuất cho số khách hàng nước quen thuộc TOMex đầu tư vào lĩnh vực nuôi tôm thời gian gần nên sản lượng tôm nuôi cung cấp khoảng 5% sản lượng xuất Do phải thỏa mãn yêu cầu cao vệ sinh an tồn thực phẩm, cơng ty đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ngành Cơng ty đầu Vũ Hữu Đức © 2011 tư xây dựng kho lạnh lớn để trữ tôm với thời gian cho phép 24 tháng Tuy nhiên, tốc độ phát triển kho không nhanh tốc độ tăng sản lượng nên công ty phải th ngồi Cơng ty đánh giá cao việc giao hàng thời hạn số lượng Để thực điều này, công ty phải tổ chức sản xuất tập trung, nhiều phải tăng ca để có hàng giao Một số trường hợp tình trạng kho bãi chật chội, nhiều mặt hàng có kho huy động để giao, công ty sãn sàng sản xuất gấp để kịp giao hàng Vấn đề quan tâm hệ thống kế tốn cơng ty chưa cung cấp số liệu kịp thời xác tồn kho Một phần phần mềm kế toán chưa đượcnâng cấp tương xứng Một phần lực nhân viên hạn chế Vì vùng sâu, trình độ đội ngũ nhân viên ln vấn đề khó khăn cho cơng ty Với mức lương bình qn khoảng triệu đồng/tháng, cơng ty khơng dễ dàng việc tìm nhân lực tốt, khơng lĩnh vực kế tốn mà hoạt động khác, kể cơng nhân có tay nghề Cơng ty có cổ đơng chiến lược ngân hàng nên có thuận lợi định việc huy động vốn vay Tuy nhiên, bối cảnh chung, phần lớn khoản vay có thời hạn đến tháng Mặcdù vậy, điều giúp cơng ty có vốn hoạt động bối cảnh khó khăn việc phát hành cổ phiếu thuyết phục nhà đầu tư hoãn chia cổ tức để đầu tư Báo cáo tài tóm tắt (đơn vị: ngàn đồng) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm Năm trước Doanh thu 1.284.521.700 1.272.888.205 (1.155.353.132) (1.120.679.332) 129.168.568 152.208.873 14.507.065 4.881.425 (35.438.161) (42.596.202) (20.242.809) (31.836.676) Chi phí bán hàng (66.846.440) (62.389.946) Chi phí quản lý doanh nghiệp (17.752.832) (10.681.669) 23.638.200 41.422.481 9.477.810 1.494.243 (5.626.105) (7.534.544) 3.851.705 (6.040.301) 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 27.489.905 35.382.180 15 Chi phí thuế TNDN hành (5.723.064) (3.925.184) - 382.987 21.766.841 31.839.983 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Vũ Hữu Đức © 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Năm Năm trước 500.341.331 370.233.043 I Tiền khoản tương đương tiền 45.909.675 39.643.439 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 23.000.000 11.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 87.560.598 76.794.323 332.336.653 231.518.703 11.534.406 11.276.578 128.879.297 121.647.788 - - 128.302.477 115.618.650 III Bất động sản đầu tư - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn - 5.000.000 V Tài sản dài hạn khác 576.821 1.029.138 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 629.220.628 491.880.831 A NỢ PHẢI TRẢ 469.108.338 328.501.412 I Nợ ngắn hạn 459.748.127 318.025.467 381.007.361 257.621.435 41.928.280 24.079.504 819.876 8.724.456 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 1.272.569 1.710.277 Phải trả người lao động 3.542.862 2.994.385 Chi phí phải trả 4.777.233 2.202.261 26.399.946 20.693.149 9.360.210 10.475.945 9.204.060 10.247.417 156.151 228.528 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 160.112.291 163.379.418 I Vốn chủ sở hữu 152.497.678 157.738.796 7.614.612 5.640.622 629.220.628 491.880.830 - - Lưu chuyển tiền từ HĐKD (228.697.598) 48.978.207 Lưu chuyển tiền từ HĐĐT (20.340.143) (33.553.869) Lưu chuyển tiền từ HĐTC 255.943.841 24.329.310 IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN I- Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm II Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Vũ Hữu Đức © 2011 ... Công ty TOMex TOMex doanh nghiệp chế biến tôm xuất hàng đầu VN Chiến lược TOMex tập trung vào phân khúc thị trường cao cấp Mỹ với tỷ trọng khoảng 70% doanh thu Cũng doanh nghiệp khác ngành, TOMex. .. lợi định việc huy động vốn vay Tuy nhiên, bối cảnh chung, phần lớn khoản vay có thời hạn đến tháng Mặcdù vậy, điều giúp cơng ty có vốn hoạt động bối cảnh khó khăn việc phát hành cổ phiếu thuyết... trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ngành Công ty đầu Vũ Hữu Đức © 2011 tư xây dựng kho lạnh lớn để trữ tơm với thời gian cho phép 24 tháng Tuy nhiên, tốc độ phát triển kho không nhanh tốc độ tăng sản
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TY TOMex Bối cảnh chung của ngành thủy sản, CÔNG TY TOMex Bối cảnh chung của ngành thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay