Giáo án Sinh học 11 bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 15:38

MÔN SINH HỌC LỚP 11 GIÁO ÁN BÀI 36: PHÁT TRIỂN THỰC VẬT HOA I Mục tiêu học Kiến thức - Trình bày khái niệm phát triển - Các nhân tố chi phối hoa: tuổi cây, nhiệt độ thấp quang chu kỳ, hoocmôn hoa - Mối quan hệ sinh trưởng phát triển thực vật ứng dụng kiến thức sinh trưởng phát triển thực tiễn Kĩ - Quan sát, phân tích tổng hợp kiến thức - Vận dụng kiến thức học thực tiễn sản xuất Thái độ - Tích cực, chủ động việc tìm kiến thức - Nghiêm túc học tập, tham gia phát biểu xây dựng II Phương tiện dạy học - Tranh phóng to hình 36 sách giáo khoa sinh học 11 trang 143 III Kiễm tra cũ Câu 1: Hoocmôn thực vật gì? Phân loại hoocmơn thực vật? Nêu ví dụ cụ thể Câu 2: Nêu tên hoocmơn kích thích thực vật? Tác dụng lọai hoocmơn Câu 3: Nêu tên hoocmon ức chế thực vật? Tác dụng hoocmon IV Nội dung Dẫn nhập trước em tìm hiểu sinh trưởng thực vật Vậy phát triển gì? Nhân tố chi phối hoa thực vật hoa? Sinh trưởng phát triển mối quan hệ với khơng? Để trả lời câu hỏi hơm em tìm hiểu mới: Nội dung Hoạt động giáo viên - học sinh - Giáo viên (GV): Nêu ví dụ: Q trình hoa đậu xảy q trình sinh trưởng, phân hố phát sinh hình thái tạo nên phận hoa Đó q trình phát triển đậu Em rút khái niệm phát triển? - Học Sinh( HS): Trả lời - GV: Nhận xét hoàn thiện kiến thức Phương pháp Nội dung học I Phát triển gì? Phát triển thể thực vật tồn MƠN SINH HỌC LỚP 11 biến đổi diễn theo chu trình sống, bao gồm trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa phát sinh hình thái tạo nên quan thể II Những nhân tố chi phối hoa - GV: nhân tố chi phối hoa thực vật hoa: tuổi cây, nhiệt độ thấp quang chu kì, hoocmon hoa - GV: Quan sát hình 36 sách giáo khoa sinh học 11 trang 143, em cho biết cà chua hoa dựa vào đâu để xác định tuổi thực vật năm? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét hoàn thiện Khi cà chua mọc thứ 14 hoa Đối với thực vật năm,tuổi xác định số - GV: Dựa vào kiến thức sách giáo khoa em hoàn thành phiếu học tập sau Phiếu học tập số Tác dụng Phân loại đại diện Nhiệt độ thấp Quang chu kì Phitơcrom - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, hồn thiện 1.Tuổi Trực quan – tìm tòi Sách giáo khoa – tìm tòi thực vật đến độ tuổi xác định tuỳ thuộc điều kiện di truyền giống lồi hoa mà không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh Ví dụ: Cây hoa hướng dương Nhiệt độ thấp quang chu kỳ Phiếu trả lời phiếu học tâp số Tác dụng Phân loại đại diện Nhiệt độ - Cây - Cây củ cải thấp hoa, kết hạt đường, sau trải rau cần tây, qua mùa bắp cải, xu đông giá lạnh hào, lúa mì… tự nhiên xử lý nhiệt độ dương thấp Quang - Là tỷ lệ - Cây ngày chu kì chiếu sáng dài: yêu cầu ngày đêm 14h thích hợp chiếu sáng cho ngày sinh trưởng Ví dụ: đại bình thường mạch, lúa mì… - Cây ngày ngắn: yêu cầu 14h chiếu sáng ngày MÔN SINH HỌC LỚP 11 Ví dụ: cà phê, lúa, cúc, mía… - Cây trung tính: khơng phụ thuộc vào nhiệt độ xn hố quang chu kì ví dụ: dưa chuột, đậu cove, cà chua, hoa hướng dương… Phitôcrom -là sắc tố cảm nhận quang chu kì sác tố cảm nhận kích thích ánh sáng - Là lồi prôtêin hấp thụ ánh sáng làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở - GV: Nêu tác dụng hoocmon hoa? - HS: Trả lời Sách giáo khoa – tìm tòi - Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ( bước sóng 660 nm) kí hiệu Pd kích thích phát dài ngày, kìm hảm hoa ngắn ngày - Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa( bước sóng 730 nm) kí hiêu Pdx kích thích hoa ngắn ngày, kìm hảm hoa ngày dài Hoocmon hoa Là florigen gồm Giberelin antesin( chất giả thiết) Trong Giberelin xúc tiến phát triển thân hoa, antesin xúc tiến hình thành hoa Hoocmon di chuyển từ vào đỉnh sinh trưởng thân làm cho hoa MÔN SINH HỌC LỚP 11 - III Mối quan hệ sinh trưởng phát triển - Sinh trưởng phát triển trình liên quan với nhau, hai mặt chu trình sống - Sinh trưởng gắn liền với phát triển phát triển sở sinh trưởng - GV: Cây cà chua từ muốn phát triển phải tiếp tục lớn lên đến lúc 14 sau hoa kết trái IV Ứng dụng kiến thức sinh trưởng phát triển - GV: Nêu kiến thức ứng dụng sinh trưởng phát triển mà em biết - HS: Trả lời - GV: Cũng cố lại học Ứng dụng kiến thức sinh trưởng -Dùng hoocmon thúc đẩy hạt,củ trạng thái ngủ sớm nảy mầm Ví dụ: dùng hoocmon giberelin thúc đẩy củ khoai tây nảy mầm - Điều tiết sinh trưởng gỗ rừng Ứng dụng kiến thức phát triển - Chon giống trồng theo vùng địa lý, theo mùa - Trồng xen canh( xen ưa bóng với ưa sáng…)chuyển, gối vụ ... vào đỉnh sinh trưởng thân làm cho hoa MÔN SINH HỌC LỚP 11 - III Mối quan hệ sinh trưởng phát triển - Sinh trưởng phát triển q trình liên quan với nhau, hai mặt chu trình sống - Sinh trưởng gắn... gắn liền với phát triển phát triển sở sinh trưởng - GV: Cây cà chua từ muốn phát triển phải tiếp tục lớn lên đến lúc có 14 sau hoa kết trái IV Ứng dụng kiến thức sinh trưởng phát triển - GV: Nêu... hoa thực vật có hoa: tuổi cây, nhiệt độ thấp quang chu kì, hoocmon hoa - GV: Quan sát hình 36 sách giáo khoa sinh học 11 trang 143, em cho biết cà chua hoa dựa vào đâu để xác định tuổi thực vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa, Giáo án Sinh học 11 bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay