Hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính

10 28 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 14:10

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TẬP HUẤN QUY ĐỊNH CHỈNH HỒ ĐỊA CHÍNH (DẠNG GIẤY) TẠI KHOẢN 2, ĐIỀU 19, THƠNG TƯ 24 NỘI DUNG BIẾN ĐỘNG VÍ DỤ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ Dữ liệu nội dung biến động thể trường hợp sau: “Cho ông: Nguyễn Văn A, địa chỉ: xã Ba Động, huyện 1) Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thể Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thuê 100m2 đất, theo hồ số hiện: “Cho… (ghi tên địa bên thuê, thuê lại) thuê (hoặc thuê lại) 012345.CT.004” … m2 đất, theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất thể hiện: “Cho… (ghi tên địa bên thuê) thuê… m2 (ghi tên loại tài sản gắn “Cho ông: Nguyễn Văn A, địa chỉ: xã Ba Động, huyện liền với đất cho thuê diện tích cho thuê có), theo hồ số… (ghi Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi thuê 100m nhà cấp 3, theo hồ số 012345.CT.005” mã hồ thủ tục đăng ký)” Trường hợp chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất thể hiện: “Cho… (ghi tên địa bên thuê, thuê lại) thuê (hoặc thuê lại) đất (hoặc lô) số , “Cho Công ty B, địa chỉ: 44, Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi thuê lại đất số 20, tờ đồ số 2, diện tích 500m2, cấp GCN số seri BA123456 số vào sổ cấp GCN CT 01234, theo hồ số diện tích… m2, cấp GCN số seri số vào sổ cấp GCN , theo 123456.TL.001” hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” “Đã xoá nội dung đăng ký cho thuê lại QSDĐ) ngày Trường hợp xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng 15/7/2014 theo hồ số123456.XT.002” đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thể hiện: “Đã xố nội dung đăng ký cho thuê, cho thuê lại… (ghi tài sản cho thuê) ngày …/ …/… theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 2) Trường hợp đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản “Thế chấp QSD Ngân hàng NN PTNT tỉnh gắn liền với đất thể hiện: “Thế chấp bằng… (ghi tên tài sản chấp Quảng Ngãi địa 25 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất quyền sử dụng theo hồ số 009876.TC.005)” đất tài sản gắn liền với đất tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai) tại… (ghi tên địa bên nhận chấp) theo hồ số (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thể hiện: “Nội “Nội dung đăng ký chấp ngày 15/7/2014 có thay dung đăng ký chấp ngày …/…/… có thay đổi… (ghi cụ thể nội đổi thời hạn chấp (03 năm) đổi thành thời hạn dung trước sau có thay đổi) theo hồ số (ghi mã hồ thủ chấp 05 năm theo hồ số 009876.TC.006 tục đăng ký)” Trường hợp xoá đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài “Xoá nội dung đăng ký chấp ngày 20/8/2014 theo sản gắn liền với đất thể hiện: “Xố nội dung đăng ký chấp ngày hồ số 009876.XC.007”; …/…/… theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 3) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất “Nhận chuyển nhượng QSDĐ ông: Nguyễn Văn hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn A, địa chỉ: xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tồn đất thể hiện: “Nhận chuyển nhượng (hoặc theo hồ số 000999.CN.002 chuyển đổi, nhận thừa kế,…) của… (ghi tên địa bên chuyển quyền) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 4) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thoả thuận hợp đồng chấp để xử nợ; định hành quan nhà nước có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo đất đai, định án Toà án nhân dân, định thi hành án quan thi hành án thi hành; văn công nhận kết đấu giá quyền sử dụng đất tồn đất thể hiện: “Nhận chuyển quyền theo… (ghi như: Thoả thuận hợp đồng chấp để xử nợ; định giải tranh chấp đất đai,…) của… (ghi tên địa bên chuyển quyền) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; “Nhận chuyển quyền theo thoả thuận Hợp đồng chấp để xử nợ của ông: Nguyễn Văn A, địa chỉ: xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi theo hồ số 000999.XN.012 5) Trường hợp chuyển quyền sử dụng phần đất, phần tài “Đã tách thành đất số 150, 151 theo hồ số sản gắn liền với đất trường hợp quy định Điểm c 001122.TN.001” Điểm d Khoản mà tạo thành đất phần đăng ký bên chuyển quyền thể thông tin: “Đã tách thành đất số… (ghi số đất mới) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Các đất tách đăng ký vào trang sổ Tại “Tách từ đất số100 theo hồ số 001123 phần ghi thay đổi trang đăng ký đất bên TN.001” chuyển quyền ghi: “Tách từ đất số… (ghi số đất trước tách ra) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Tại phần ghi thay đổi trang đăng ký đất “Nhận chuyển nhượng QSDĐ ông Nguyễn Văn A, bên nhận chuyển quyền thể hiện: “Nhận chuyển nhượng (hoặc địa chỉ: xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, chuyển đổi, nhận thừa kế,…) … (ghi quyền sử dụng đất loại tài tách từ đất số100 theo hồ số 001124.CN.001 sản chuyển quyền ) của… (ghi tên địa bên chuyển quyền), tách từ đất số… (ghi số đất trước tách để chuyển quyền), theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Trường hợp chuyển quyền sử dụng phần đất, phần tài sản gắn liền với đất mà phần diện tích lại khơng thay đổi số hiệu đất phần ghi thay đổi trang đăng ký bên chuyển quyền thể hiện: “Chuyển nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận thừa kế,…)… (ghi loại tài sản chuyển quyền), cho… (ghi tên địa người nhận chuyển quyền), diện tích… m2 (đối với tài sản nhà ghi diện tích xây dựng diện tích sàn sử dụng), có số là… (ghi số đất tách để chuyển quyền) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký); diện tích lại là… m2, có số là…”; “Chuyển nhượng cho bà: Nguyễn Thị H, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, diện tích 500 m2 (đối với tài sản nhà ghi diện tích xây dựng diện tích sàn sử dụng), có số 125, theo hồ số 128979.CN.004; diện tích lại 600 m2, có số 100”; 6) Trường hợp xố đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản “Xố nội dung đăng ký góp vốn ngày 15/7/2014 theo gắn liền với đất thể hiện: “Xố nội dung đăng ký góp vốn ngày …/ hồ số 000999.XV.012 …/… theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 7) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn “Chuyển quyền SDĐ ông Nguyễn Văn A thành liền với đất vợ chồng thành chung vợ chồng chung hai vợ chồng ông Nguyễn Văn A bà Nguyễn thể hiện: “Chuyển quyền… (ghi tên tài sản chuyển quyền) của… (ghi Thị B theo hồ số 000099.VC.011 tên người chuyển quyền) thành chung hai vợ chồng ông… bà… (ghi tên hai vợ chồng) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 8) Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất “Phân chia QSDĐ cho ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: xã hộ gia đình cho thành viên hộ gia đình nhóm người Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đất số sở hữu, sử dụng cho thành viên nhóm người theo thoả thuận 250, diện tích 500; diện tích lại 900 m 2, số theo quy định pháp luật trang đăng ký đất trước 251 (nếu có thay đổi) theo hồ số 000199.TQ.011 phân chia thể hiện: “Phân chia… (ghi tên tài sản phân chia) cho… (ghi tên địa người phân chia), đất số… (ghi số hiệu đất chia tách), diện tích… m2 (ghi diện tích tài sản phân chia); diện tích lại là… m2, số là… (nếu có thay đổi) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Trường hợp tạo thành đất sau phân chia trang đăng ký đất thể hiện: “Được phân chia… (ghi tên tài sản phân chia) của… (ghi tên hộ gia đình nhóm người sử dụng đất trước phân chia), tách từ đất số… (ghi số đất trước tách để chuyển quyền) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; “Được phân chia QSDĐ … (ghi tên tài sản phân chia) của… (ghi tên hộ gia đình nhóm người sử dụng đất trước phân chia), tách từ đất số… (ghi số đất trước tách để chuyển quyền) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 9) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất “ông Nguyễn Văn A thay đổi số CMND 211345678 đổi tên thay đổi thông tin giấy tờ pháp nhân, nhân thân thành 211435678 theo hồ số 012345.DT.004” địa thể hiện: “Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) … (ghi nội dung thay đổi: Đổi tên, thay đổi giấy CMND, Giấy đăng ký kinh doanh,… địa chỉ) từ… thành… (ghi thông tin trước sau thay đổi) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 10) Trường hợp chuyển đổi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thành doanh nghiệp tư nhân hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi hình thức doanh nghiệp mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thể hiện: “Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đổi tên từ… thành… (ghi tên giấy tờ pháp nhân trước sau chuyển “Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên từ ông: Nguyễn Văn A thành Doanh nghiệp tư nhân Thanh Phong thành lập doanh nghiệp theo hồ số 012345.DC.001” đổi) do… (ghi hình thức thành lập chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 11) Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư để bán, để bán kết “Thửa đất có 1000 m2 chuyển sang hình thức sử hợp cho thuê cấp Giấy chứng nhận đất dụng chung” đăng ký chuyển nhượng hộ đầu tiên, trang đăng ký chủ đầu tư thể hiện: “Thửa đất có… m2 (ghi phần diện tích thuộc quyền sử dụng chung chủ hộ theo quy định pháp luật) chuyển sang hình thức sử dụng chung” Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư đăng ký cấp Giấy chứng nhận chung cho hộ lần đăng ký bán hộ thể hiện: “Đã bán hộ số theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; “Đã bán hộ số 45 theo hồ số 009988 BN.001 12) Trường hợp thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế đất liền kề thể sau: - Trường hợp thay đổi quyền sử dụng hạn chế đất liền kề “Quyền sử dụng hạn chế đất liền kề đăng ký trang đăng ký đất thuộc bên trao bên nhận quyền ngày 15/5/2014 có thay đổi: Khơng sử dụng sử dụng hạn chế ghi “Quyền sử dụng hạn chế đất liền kề đất để xây dựng Nhà cơng trình kiên cố đất đăng ký ngày …/…/… có thay đổi… (ghi nội dung thay đổi) theo… theo biên thỏa thuận lập ngày 15/6/2014”; (ghi tên văn thay đổi quyền hạn chế) ngày …/…/…”; - Trường hợp chấm dứt quyền sử dụng hạn chế đất liền kề “Quyền sử dụng hạn chế đất liền kề đăng ký ngày trang đăng ký đất thuộc bên trao bên nhận quyền 15/5/2014 chấm dứt việc sử dụng đất để trồng sử dụng hạn chế ghi “Quyền sử dụng hạn chế đất liền kề rau sạch, theo biên lập ngày 15/8/2014”; đăng ký ngày …/…/… chấm dứt… (ghi nội dung thay đổi) theo… (ghi tên văn thay đổi quyền hạn chế) ngày …/…/…”; 13) Trường hợp thay đổi diện tích sạt lở tự nhiên tồn đất “Sạt lở tự nhiên đất số10 theo hồ số ghi “Sạt lở tự nhiên đất số… theo hồ số… (ghi mã hồ thủ 123123.SA.001 tục đăng ký)” Trường hợp sạt lở tự nhiên phần đất thể hiện: “Sạt “Sạt lở tự nhiên 50 m theo hồ số 123123.SA.002 lở tự nhiên m2 theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 14) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thể hiện: “Chuyển mục đích sử dụng từ đất… thành đất… (ghi mục đích sử dụng trước sau chuyển); nguồn gốc sử dụng đất chuyển thành…; thời hạn sử dụng đến…(ghi nguồn gốc thời hạn sau chuyển mục đích có thay đổi có) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” “Chuyển mục đích sử dụng từ đất CLN thành đất ONT, nguồn gốc sử dụng đất chuyển thành Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng lâu dài theo hồ số 123412.CM.002” Trường hợp chuyển mục đích sử dụng phần đất dẫn đến tách thể hiện: “Thửa đất tách thành thửa… (ghi số hiệu đất hình thành), chuyển mục đích sử dụng đất số… diện tích… m2 (ghi số hiệu diện tích đất chuyển mục đích sử dụng) thành đất… (ghi mục đích sử dụng sau chuyển), theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” “Thửa đất tách thành 123,124, chuyển mục đích sử dụng đất số 123, diện tích 500m2 (ghi số hiệu diện tích đất chuyển mục đích sử dụng) thành đất ONT, theo hồ số 011234.CM.003” Tại trang đăng ký đất hình thành khơng “Được tách từ đất số 20 theo hồ chuyển mục đích sử dụng đất thể hiện: “Được tách từ đất số156789.TN.004 ” số… (ghi số đất trước tách) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” “Tách từ đất số 20, chuyển mục đích sử dụng từ Tại trang đăng ký đất hình thành mà chuyển CLN thành đất ONT (ghi mục đích sử theo hồ số mục đích sử dụng đất thể hiện: “Tách từ đất số… (ghi số 123457.CM.005” đất trước tách), chuyển mục đích sử dụng từ… thành đất… (ghi mục đích sử dụng trước sau chuyển) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 15) Trường hợp người sử dụng đất chuyển từ hình thức thuê đất sang “Chuyển hình thức sử dụng từ th đất trả tiền hàng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất chuyển từ hình thức năm sang hình thức thuê đất trả tiền lần từ ngày thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền lần 15/7/2014 theo hồ số 000999.TG.113; chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất khơng thu tiền sang hình thức giao đất có thu tiền hay th đất thể hiện: “Chuyển hình thức sử dụng từ… sang hình thức (ghi hình thức sử dụng đất cụ thể trước sau chuyển) từ ngày …/…/… theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 16) Trường hợp thay đổi thông tin tài sản gắn liền với đất đăng Cơng trình: Nhà làm việc, diện tích sàn 400m2 thay ký thể hiện: “… (ghi tên tài sản thay đổi) thay đổi… (ghi nội đổi: Nhà làm việc, diện tích sàn 420m2, theo hồ số dung thông tin trước thay đổi sau thay đổi) theo hồ số… 000088 TS.015 (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất thể “Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản là: Nhà “Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu (ghi tên tài sản chứng nhận bổ xưởng theo hồ số 123400.TS.015 sung) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 17) Trường hợp thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thể hiện: “Hạn chế về… (ghi nội dung hạn chế có thay đổi) thay đổi… (ghi nội dung thay đổi bị bãi bỏ hạn chế đó) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; “Hạn chế SDĐ, đất có 100m2 thuộc HLBV cơng trình đường sắt thay đổi: đất có 50 m2 thuộc HLBV cơng trình đường sắt theo hồ số 000123.HC.077” 18) Trường hợp phát có sai sót, nhầm lẫn nội dung thơng tin “Nội dung đất số 99 GCN có sai sót, hồ địa chính, Giấy chứng nhận thể hiện: “Nội dung (ghi đính lại là: đất số 100 theo hồ số nội dung có sai sót) có sai sót, đính lại (ghi thơng tin sửa chữa lại) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 234567 SN.120” 19) Trường hợp thu hồi đất thể hiện: “Nhà nước thu hồi đất theo “Nhà nước thu hồi đất theo hồ số số hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” 001234.TH.012” Trường hợp Nhà nước thu hồi phần đất thể hiện: “Nhà nước thu hồi 200 m2, diện tích lại 300 m2 “Nhà nước thu hồi… m2, diện tích lại là… m2 có số hiệu là…, có số hiệu 55, theo hồ số 001234.TH.012” tài sản gắn liền với đất lại là…, theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 20) Trường hợp hợp thể hiện: “Hợp với đất số… (ghi “Hợp với đất số 100, 101 thành đất số số thứ tự đất cũ hợp thành đất mới) thành đất số… 700 theo hồ số 000267.TN.008” (ghi số thứ tự đất hợp thành) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Tại trang đăng ký đất thể hiện: “Hợp từ đất số… (ghi số thứ tự đất cũ hợp thành đất mới) “Hợp từ đất số 100, 101 theo hồ số 000267.TN.009” theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Trường hợp tách thể hiện: “Tách thành đất số… (ghi số thứ tự đất tách từ đất cũ), theo “Tách thành đất số 200, 201 theo hồ số 000278.TN.077” hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Tại trang đăng ký đất tách thể hiện: “Tách “Tách từ đất số 35 theo hồ số 000379.TN.078” từ đất số… (ghi số đất trước tách để chuyển quyền) theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 21) Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận thể hiện: “Cấp đổi từ “Cấp đổi từ GCN cũ số số phát hành BA 123475, số GCN cũ số… (ghi số phát hành số vào sổ giấy chứng nhận cũ), vào sổ H 00234, theo hồ số 009988.CL.006” số vào sổ… theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 22) Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị thể sau: - Khi người sử dụng khai báo Giấy chứng nhận thể hiện: “Khai báo Giấy chứng nhận ngày / / ”; - Khi cấp lại Giấy chứng nhận bị thể hiện: “Cấp lại GCN “Cấp lại GCN từ GCN bị số phát hành BA từ GCN bị số… (ghi số phát hành số vào sổ giấy chứng 123456, số vào sổ H 01234, theo hồ số nhận cũ), số vào sổ… theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)”; 009988.CL.007” 23) Trường hợp đo đạc lại cho riêng đất mà có thay đổi số thửa, diện tích đất thể hiện: “… (ghi loại thơng tin có thay đổi) thay đổi từ… (ghi thơng tin trước thay đổi) thành… (thể thơng tin có thay đổi) đo đạc lại ngày… theo hồ số… (ghi mã hồ thủ tục đăng ký)” Số đất thay đổi từ số 30 thành số 115; diện tích thay đổi từ 600m2 thành 650m2 đo đạc lại ngày 15/5/2014 theo hồ số 000123.TD.009 Q“Đổi tên thị trấn Sơn Tịnh thành phường Trương Quang Trọng Trường hợp thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành theo định quan nhà nước có thẩm quyền thể hiện: “Đổi tên… (ghi tên đơn vị hành trước thay đổi) thành (ghi tên đơn vị hành chính)” 10 ... sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 234567 SN.120” 19) Trường hợp thu hồi đất thể hiện: “Nhà nước thu hồi đất theo “Nhà nước thu hồi đất theo hồ sơ số số hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng... sai sót, hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận thể hiện: “Nội dung (ghi đính lại là: đất số 100 theo hồ sơ số nội dung có sai sót) có sai sót, đính lại (ghi thông tin sửa chữa lại) theo hồ sơ số…... theo hồ sơ số ghi “Sạt lở tự nhiên đất số… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ 123123.SA.001 tục đăng ký)” Trường hợp sạt lở tự nhiên phần đất thể hiện: “Sạt “Sạt lở tự nhiên 50 m theo hồ sơ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính, Hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay