Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2019, 16:36

GIÁO ÁN Tiết: 28 SINH HỌC 11 – CƠ BẢN Bài 27 CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) I Mục tiêu học Kiến thức a Cơ - Trình bày đặc điểm nguồn gốc thành phần hệ thần kinh dạng ống động vật có xương sống - Phân biệt chức hệ thần kinh vận động hệ thần kinh sinh dưỡng - Trình bày được: ”Phản xạ thuộc tính thể có hệ thần kinh” b Trọng tâm - Nguồn gốc phận hệ thần kinh dạng ống - Phân biệt hệ thần kinh vận động hệ thần kinh sinh dưỡng - Khái quát hóa chức hệ thần kinh Kỹ - Phát triển lực phân tích, vận dụng thực tiễn đời sống, hệ thống hóa khái quát hóa - Rèn luyện kỹ thảo luận nhóm làm việc độc lập vớ SGK Thái độ Hình thành thái độ hiểu biết kiến thức yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến tượng sinh giới II Chuẩn bị dạy học Giáo viên - Phóng to hình 27.1 27.2 SGK - Phiếu học tập để thảo luận nhóm Học sinh - Phiếu học tập nhóm để tham gia thảo luận hoạt động lớp - Xem trước mới, ôn tập kiến thức phản xạ có điều kiện khơng điều kiện; hệ thần kinh vận động hệ thần kinh sinh dưỡng III Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ - Cảm ứng động vật gì? Cảm ứng động vật có khác với thực vật? - Trình bày đặc điểm tiến hóa tổ chức thần kinh nhóm động vật khác nhau? Hoạt động dạy học a Mở Chúng ta nghiên cứu hình thức cảm ứng đại diện thuộc ngành động vật không xương sống, tiếp tục tìm hiểu cấu tạo chức hệ thần kinh động vật có xương sống b Bài Hoạt động GV HS Nội Dung Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn gốc, cấu c Dạng thần kinh ống (Động vật có xương trúc chức hệ thần kinh dạng sống): GIÁO ÁN ống GV: Dạng thần kinh ống xuất nhóm động vật nào? Cấu tạo nào? Và có vai trò gì? HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm trả lời: - Dạng thần kinh ống xuất chủ yếu ngành động vật có xương sống: chim, thú, người … - Cấu tạo: Được bảo vệ hộp sọ cột sống, bao gồm: quan thụ cảm, não tủy sống - Vai trò: giúp động vật trả lời kích thích cách xác nhanh chóng GV: Nhận xét bổ sung cho hồn chỉnh Dựa vào chức có dạng hệ thần kinh? HS: Nghiên cứu SGK trả lời: + Hệ thần kinh vận động: điều khiển hoạt động vân hệ vận động (theo ý muốn) + Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều khiển điều hòa hoạt động nội quan (tự động, không theo ý muốn): hệ thần kinh giao cảm đối giao cảm Hoạt động 2: Tìm hiểu hình thức phản xạ GV: Dựa vào kiến thức học lớp → nhắc lại khái niệm: + Phản xạ? + Phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện? HS: Thảo luận nhóm trả lời: - Phản xạ thuộc tính thể có hệ thần kinh, giúp thể trả lời lại kích thích môi trường - Phản xạ không điều kiện loại phản xạ có sẵn, bẩm sinh sinh - Phản xạ có điều kiện loại phản xạ phải qua trình học tập, rèn luyện cá thể có GV: Cho HS tiến hành hoạt động theo nhóm để hồn thiện bảng sau: thảo luận SINH HỌC 11 – CƠ BẢN - Được bảo vệ hộp sọ cột sống, bao gồm: quan thụ cảm, não tủy sống, chế phản xạ đảm bảo tính xác cao phản ứng trả lời kích thích - Nói chung, động vật có hệ thần kinh, hình thức cảm ứng xảy phản xạ khơng điều kiện, phản xạ có điều kiện - Dựa vào chức có dạng hệ thần kinh: + Hệ thần kinh vận động: điều khiển hoạt động vân hệ vận động (theo ý muốn) + Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều khiển điều hòa hoạt động nội quan (tự động, không theo ý muốn): hệ thần kinh giao cảm đối giao cảm III Phản xạ - thuộc tính thể có tổ chức thần kinh - Phản xạ thuộc tính thể có hệ thần kinh, giúp thể trả lời lại kích thích mơi trường - Các hình thức cảm ứng động vật liên quan đến tiến hóa tổ chức thần kinh - Động vật đa bào bậc thấp → Động vật đa bào bậc cao - Có dạng phản xạ: + Phản xạ không điều kiện + Phản xạ có điều kiện Tổ chức Đại diện Hình thức thần cảm ứng kinh Chưa có ĐV đơn bào, Co rút chất GIÁO ÁN nhóm lớn để bổ sung bảng (chú ý hình thành phản xạ có điều kiện) HS: Tiến hành thảo luận nhóm hồn thiện phiếu học tập (phiếu học tập cho nhà làm) SINH HỌC 11 – CƠ BẢN tổ chức TK Dạng TK lưới ĐV nguyên nguyên sinh sinh Ngành ruột Cơ thể co lại khoang phóng gai vào mồi Dạng TK Ngành giun, Cơ thể có chuỗi thân mềm phản ứng định hạch khu chưa xác Dạng TK Ngành động Phản ứng định ống vật có xương khu, sống xác: phản xạ Củng cố - Cho HS đọc phần kết luận chung mục em có biết cuối - Sử dụng câu hỏi 3, trang 107 – SGK để củng cố Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Hồn thành phiếu học tập sau: Phản xạ khơng điều kiện Phản xạ có điều kiện - Xem trước mới, tìm hiểu loại điện thế: điện nghỉ điện hoạt động thể động vật nào? ... vận động: điều khiển hoạt động vân hệ vận động (theo ý muốn) + Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều khiển điều hòa hoạt động nội quan (tự động, không theo ý muốn): hệ thần kinh giao cảm đối giao cảm. .. vận động: điều khiển hoạt động vân hệ vận động (theo ý muốn) + Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều khiển điều hòa hoạt động nội quan (tự động, không theo ý muốn): hệ thần kinh giao cảm đối giao cảm. .. trả lời lại kích thích mơi trường - Các hình thức cảm ứng động vật liên quan đến tiến hóa tổ chức thần kinh - Động vật đa bào bậc thấp → Động vật đa bào bậc cao - Có dạng phản xạ: + Phản xạ không
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT), Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay