Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2019, 16:36

Giáo án HK II sinh học 11 Ngày soạn: 20/1/2013 Tuần: 24 Tiết: 28 Bài 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (Tiếp Theo) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Qua HS phải: - Nêu cấu trúc hệ thần kinh dạng ống - Nêu hoạt động hệ thần kinh dạng ống cách phân tích phản xạ khơng điều kiện có điều kiện Thái độ, hành vi: - Giúp học sinh biết liên hệ với thực tiễn ví dụ cụ thể cho học II PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY - SGK, tranh 27.1 27.2 SHK, số ví dụ thực tiễn III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Hỏi đáp - tìm tòi phận - Thuyết trình - giảng giải - Quan sát - tìm tòi phận IV.TRỌNG TÂM: - Cấu trúc hệ thần kinh dạng ống - Hoạt động hệ thần kinh dạng ống - Phân biệt phản xạ có điều kiện phản xạ khơng điều kiện V TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Câu 1: Phản xạ gì? Cung phản xạ gồm phận nào? Câu 2: Động vật có TK dạng lưới có đặc điểm thể nào? Cấu tạo hoạt động TK dạng lưới? Câu 3: Động vật có TK dạng chuỗi hạch có đặc điểm thể nào? Cấu tạo hoạt động TK dạng chuỗi hạch? Bài giảng: HOẠT ĐỘNG CỦA GV& HS GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi : - Hệ thần kinh dạng ống gặp đối tượng động vật TRẢ LỜI THÊM NỘI DUNG  Nêu số ví dụ Cảm ứng ĐV có tổ chức thần kinh dạng động vật có dạng hệ thần kinh ống Mô ống a Cấu trúc HTK tả giải thích Giáo án HK II sinh học 11 nào? - Tại HTK người lại gọi HTK dạng ống? HS chia nhóm thảo luận nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: Trả lời: ý  GV nhận xét kết luận  Hình ảnh minh họa cho phận não giáo viên hướng dẫn học sinh rõ hình minh họa cho phận - Não hoàn thiện gồm thành phần nào? → Não hồn thiện gồm có phận: Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não hành tuỷ HS dựa theo sgk trả lời: → Não hồn thiện gồm có phận: Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não hành tuỷ  GV nhận xét kết luận Động vật tiến hố  số lượng tế bào bán cầu đại não lớn thần kinh có nhiều nếp nhăn tăng đảm bảo cho hoạt động thần kinh ngày GV yêu cầu HS nghiên cứu phong phú, đa SGK trả lời câu hỏi: dạng, xác - Cấu trúc HTK dạng hồn thiện ống có số lượng tế bào thần kinh nào?  GV nhận xét kết luận Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: dạng ống + Đối tượng: Động vật có xương sống cá, lưỡng cư, bò sát, chim thú + Cấu tạo: HTK dạng ống gồm có hai thành phần: * TKTW: Não tuỷ sống * TK ngoại biên * Não hoàn thiện gồm có phận: Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não hành tuỷ + số lượng tế bào thần kinh ngày tăng đảm bảo cho hoạt động thần kinh ngày phong phú, đa dạng, xác hồn thiện b Hoạt động Hệ thần kinh dạng ống Hoạt động ĐV có HTK dạng ống chia làm hai dạng: + Phản xạ khơng điều kiện: phản xạ mang tính bẩm sinh, đặc trưng cho loài, đơn giản số tế bào Giáo án HK II - Hoạt động HTK dạng ống nào? - Có loại phản xạ? - Thế phản xạ khơng điều kiện - Phân tích cung phản xạ tự vệ người SGK? Hs : Nghiên cứu sgk trả lời - Tại kim nhọn đâm vào ngón tay ngón tay co lại ? HS thảo luận dựa vào sgk trả lời: - Phản xạ ngón tay phản xạ có diều kiện hay khơng có điều kiện ? Vì ? → Đó phản xạ không điều kiện - Thế phản xạ có điều kiện HS tổ chức nghiên cứu SGK thảo luận trả lời câu hỏi: sinh học 11 => Phản ứng ĐV có HTK dạng ống thực theo nguyên tắc phản xạ thần kinh tham gia (chủ yếu tế bào tuỷ sống) *Ví dụ: Cung phản xạ tự vệ người => Chia làm hai loại: Phản xạ có điều kiện phản xạ không điều kiện  Cung phản xạ người gồm gồm phận: Thụ quan đau da; sợi cảm giác dây thần kinh tuỷ; tuỷ sống; sợi vận động dây thần kinh tuỷ; ngón tay Giải thích thêm: Đây phản xạ có tính di truyền, sinh có, đặc trưng cho lồi, bền vững → Có thể bỏ chạy, đứng im, tìm gậy để đánh đuổi, nhặt gạch đá để ném → Bộ phận tiếp nhận kích thích mắt, phận xử kí thơng tin định hành động não bộ, phận thực chân, tay → Các suy nghĩ Giả sử bạn chơi, là: Làm bây bất ngờ gặp chó giờ? Chó dại cắn bị chạy ngang trước mặt: nhiễm vi trùng dại? có - Bạn có phản ứng thể chế - bỏ chạy hay ? đồi phó, chạy + Phản xạ có điều kiện: phản xạ hình thành trình phát triển cá thể, phản xạ có điều kiện phản xạ đặc trưng cho nhóm động vật bậc cao Giáo án HK II sinh học 11 - Cho biết phận tiếp nhận chó đuổi theo? kích thích xử lí thơng tin, → Đó phản xạ có phận định hành ĐK động, phận thực phản xạ tự vệ gặp chó dại - Ghi lại tất suy nghĩ diễn đầu bạn ? - Nêu số phản xạ yêu cầu hs trả lời phản xạ có ĐK hay khơng ĐK ?  GV nhận xét kết luận Củng cố: GV phát cho học sinh bảng câu hỏi nhỏ để học sinh ghi câu trả lời củng cố học CÂU HỎI TRẢ LỜI SO SÁNH PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN Đặc điểm Số tb tk Số lượng TWTK Tốc độ Di truyền Đặc tính Phản xạ khơng điều kiện Ít Hạn chê Tuỷ sống Nhanh Có, mang tính chất lồi, Bẩm sinh, bền vững Hướng tiến hoá hệ thần kinh? Dặn dò: Phản xạ có điều kiện Nhiều Khơng hạn chế Não Chậm Khơng, mang tính chất cá thể Đúc rút kinh nghiệm, khơng bền vững, có thẻ thay đổi - cấu tạo ngày phức tạp: chưa có → dạng lưới → dạng chuỗi hạch → dạng ống - Tập trung hoá : rải rác → hạch → não tuỷ sống - số lượng hạch: giảm dần - Có tượng đầu hố Giáo án HK II sinh học 11 - Học sinh học làm tập cuối - Xem trước nội dung V RÚT KINH NGHIỆM: Cần yêu cầu HS rút đặc điểm ưu việt hệ thần kinh dạng ống: - Phản ứng xác - Bớt tiêu tốn lượng - Số lượng phát triển ngày nhiều ============================== ... Có tượng đầu hoá Giáo án HK II sinh học 11 - Học sinh học làm tập cuối - Xem trước nội dung V RÚT KINH NGHIỆM: Cần yêu cầu HS rút đặc điểm ưu việt hệ thần kinh dạng ống: - Phản ứng xác - Bớt tiêu... khơng ĐK ?  GV nhận xét kết luận Củng cố: GV phát cho học sinh bảng câu hỏi nhỏ để học sinh ghi câu trả lời củng cố học CÂU HỎI TRẢ LỜI SO SÁNH PHẢN XẠ KHƠNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CĨ ĐIỀU KIỆN Đặc... phản ứng thể chế - bỏ chạy hay ? đồi phó, chạy + Phản xạ có điều kiện: phản xạ hình thành q trình phát triển cá thể, phản xạ có điều kiện phản xạ đặc trưng cho nhóm động vật bậc cao Giáo án HK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT), Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay