Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2019, 16:36

Giáo án giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Giáo viên: Ngô Duy Thanh A - CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT Bài 27 CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tiếp theo) o0o -I Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần phải: - Nêu phân hoá cấu tạo hệ thần kinh dạng ống - Trình bày ưu việt hoạt động hệ thần kinh dạng ống Nội dung trọng tâm: Sự ưu việt hoạt động hệ thần kinh dạng ống II Chuẩn bị - Phương pháp: o Phương pháp chính: giảng giải thảo luận o Phương pháp xen kẽ: hỏi - đáp - Phương tiện dạy học: o Hình 26.1/trang 108, hình 26.2/trang 109, 27.1/trang 111, hình 27.2/trang 112 – sách giáo khoa o Có thể sử dụng máy chiếu qua đầu projector computer o Phiếu học tập: SO SÁNH PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CĨ ĐIỀU KIỆN Tiêu chí Phản xạ KĐK Phản xạ CĐK Khái niệm Tính chất Trung khu TKTƯ điều khiển Ý nghĩa III Nội dung tiến trình lên lớp: Kiểm tra cũ: Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, vệ sinh GV hỏi: Phân biệt hình thức cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng lưới hệ thần kinh dạng chuỗi hạch? HS1: trả lời HS2: nhận xét bổ sung GV: nhận xét đánh giá Vào mới: a Mở bài: Giáo viên: treo hình 26.1, hình 26.2 hình 27.1 phóng to lên bảng  yêu cầu học sinh quan sát hình để nhận xét hướng tiến hoá cấu tạo hệ thần kinh giới động vật Học sinh: quan sát hình trả lời Yêu cầu học sinh nêu được: hướng tiến hoá cấu tạo hệ thần kinh giới động vật từ hệ thần kinh dạng lưới  hệ thần kinh dạng chuỗi  hệ thần kinh dạng hạch  hệ thần kinh dạng ống Giáo viên thông tin: tìm hiểu đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh khả cảm ứng nhóm động vật có hệ thần kinh dạng lưới dạng chuỗi hạch 26  hôm tiếp tục tìm hiểu đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh dạng ống khả cảm ứng nhóm động vật có hệ thần kinh dạng ống 27  vào b Tiến trình dạy học: Hoạt động GV HS * Hoạt động Tuần: 15 Tiết: 29 Nội dung kiến thức Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng - Trang - Giáo án giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Giáo viên: Ngô Duy Thanh GV: yêu cầu HS quan sát hình 26.1 điền tên ống phận HTK ống vào ô trống sơ đồ HS: học sinh quan sát hình hồn thành yêu cầu giáo viên vòng phút GV hỏi: (?) Từ cho biết hệ thần kinh dạng ống có cấu a Cấu trúc hệ thần kinh dạng ống trúc nào? * TK tập trung = ống (phía lưng) HS: nhận xét thân qua hoạt động * Cấu trúc gồm: kết hợp với việc tham khảo thông tin + Thần kinh trung ương: Gồm Não (gồm phần) sách giáo khoa để trả lời tuỷ sống GV: nhận xét bổ sung hoàn thiện  kết luận + Thần kinh ngoại biên: Dây thần kinh hạch thần kinh * Hoạt động Cho HS quan sát hình 26.2 trả lời câu hỏi hoạt động hệ thần kinh hình ống khác hệ thần kinh dạng lưới dạng chuỗi hạch nh nào? Có loại phản xạ nào? Bài tập 1 - Kim đâm  ngón tay co lại Em giải thích phản ứng b Hoạt động hệ thần kinh dạng ống - Cung phản xạ gồm có phận nào? * Theo nguyên tắc phản xạ (giúp động vật thích nghi với thay đổi môi trường để tồn * Bài tập 2 phát triển) - Bạn đi, gặp rắn trước mặt: * Qua cung phản xạ + Bạn phản ứng (?) * loại: + Cho biết: - Phản xạ đơn giản (ví dụ )  Bộ phận tiếp nhận kích thích (?) - Phản xạ phức tạp (ví dụ )  Bộ phận xử lí thơng tin định hành Cung phản xạ có phận: động (?) - Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hay  Bộ phận thực (?) quan thụ cảm) - Là loại phản xạ có điều kiện hay khơng có điều - Đường truyền trung ương thần kinh (dây kiện? thần kinh hướng tâm hay dây thần kinh cảm HS: thảo luận nhóm vòng phút giác) HS: cử đại diện trình bày ý kiến tham gia - Xử lý thông tin (Trung ương thần kinh: não thảo luận trước lớp tuỷ sống) HS: Các nhóm khác phát biểu ý kiến - Đường truyền phận thực (dây thần (có thể minh hoạ sơ đồ phản ứng) kinh li tâm hay dây thần kinh vận động) GV: lắng nghe, tham gia ý kiến thảo luận (nếu - Bộ phận thực (cơ, tuyến, …) có), nhận xét kết luận kết Tuần: 15 Tiết: 29 - Trang - Giáo án giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Giáo viên: Ngô Duy Thanh * Hoạt động GV: phát phiếu học tập cho HS  yêu cầu học sinh so sánh phản xạ KĐK CĐK Kết luận: Phiếu học tập * Động vật có hệ thần kinh dạng ống thực SO SÁNH PHẢN XẠ KHƠNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN Phản xạ Tiêu chí Phản xạ CĐK KĐK phản xạ đơn giản phản xạ phức tạp (ví dụ ) * Nhờ mà động vật thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi Khái niệm Tính chất Trung khu TKTƯ điều khiển Ý nghĩa Củng cố dặn dò: - Củng cố: GV: yêu cầu học sinh dựa vào phiếu học tập 26 để so sánh đặc điểm tổ chức thần kinh hình thức cảm ứng nhóm động vật? HS : trình bày ý kiến thân Đặc điểm tổ chức Nhóm động vật thần kinh Động vật nguyên Chưa có tổ chức TK sinh Các tế bào TK nằm rải Ruột khoang rác thể (hệ TK lới) Co rút chất nguyên sinh phản ứng chậm thiếu xác Phản ứng tồn thân Thiếu xác, tiêu tốn nhiều lợng Động vật đối xứng bên Phản ứng theo vùng Tiết kiệm lợng xác Phản xạ Phản ứng nhanh, xác Hệ TK chuỗi hạch Động vật có HTK hình ống Hệ TK ống Hình thức cảm ứng Ưu điểm - nhược điểm GV (nếu thời gian tiến hành lớp): yêu cầu học sinh làm tập sau: SO SÁNH ĐẶC TÍNH CẢM ỨNG CỦA ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT cách hoàn thành nội dung vào bảng sau: Đặc điểm so sánh Thực vật Động vật Tác nhân kích thích Mơi trường ngồi Mơi trường ngồi Bộ phận thu nhận kích thích Tuần: 15 Tiết: 29 Chưa có quan chun trách TB quan sinh dưỡng rễ, thân trực tiếp thu nhận Hình thành quan chuyên trách ( ) TB chuyên trách ( ) - Trang - Giáo án giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Cơ chế truyền thơng tin Hố học Bộ phận phân tích tổng hợp thơng tin Cơ quan trả lời kích thích Đặc điểm Ý nghĩa Chưa có quan chuyên trách (rễ, thân, lá, hoa - đảm nhận) Chưa có – thân, lá, hoa đảm nhận) Chậm, khó thấy SV thích nghi Tiêu chí Khái niệm Tính chất TKTƯ điều khiển Ý nghĩa Giáo viên: Ngơ Duy Thanh Hố học lan truyền điện Có quan chuyên trách Có quan chuyên trách ( cơ, tuyến ) Nhanh, dễ thấy SV thích nghi Đáp án phiếu học tập SO SÁNH PHẢN XẠ KĐK VÀ CĐK Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện Là phản ứng thể trả lời kích Là phản ứng thể trả lời kích thích thích mơi trường dới tác dụng tác mơi trường dới tác dụng tác nhân kích nhân kích thích KĐK thích CĐK kết hợp với kích thích KĐK Bền vững, bẩm sinh, di truyền, mang Khơng di truyền, khơng bền vững, mang tính chủng loại, số lượng hạn chế tính cá thể, số lượng khơng hạn định Trụ não, tuỷ sống Có tham gia võ não Hình thành tập tính, Hình thành tập tính, thói quen - Dặn dò: HS nhà trả lời câu hỏi SGK, ghi nhớ nội dung tóm tắt phần in nghiêng khung cuối đọc thêm phần “em có biết – lồi khôn hơn?” Rút kinh nghiệm Tuần: 15 Tiết: 29 - Trang - ... giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Giáo viên: Ngô Duy Thanh * Hoạt động GV: phát phiếu học tập cho HS  yêu cầu học sinh so sánh phản xạ KĐK CĐK Kết luận: Phiếu học tập * Động vật có hệ... yêu cầu học sinh dựa vào phiếu học tập 26 để so sánh đặc điểm tổ chức thần kinh hình thức cảm ứng nhóm động vật? HS : trình bày ý kiến thân Đặc điểm tổ chức Nhóm động vật thần kinh Động vật nguyên... Phản ứng nhanh, xác Hệ TK chuỗi hạch Động vật có HTK hình ống Hệ TK ống Hình thức cảm ứng Ưu điểm - nhược điểm GV (nếu thời gian tiến hành lớp): yêu cầu học sinh làm tập sau: SO SÁNH ĐẶC TÍNH CẢM
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT), Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay